2018

Menu rwd

Menu podstrona

Dotacje do wymiany starych kotłów!

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że w dniu 8 lutego 2018 r. odbyło się posiedzenie Zespołu ds. weryfikacji wniosków o przyznanie dotacji do wymiany systemów grzewczych na systemy proekologiczne. Zespół pozytywnie zaopiniował 22 wnioski dotyczące wymiany kotłów węglowych na piece ekologiczne. Wśród dofinansowanych pieców było 16 kotłów na gaz oraz 6 kotłów na paliwa stałe. W najbliższym czasie,
z osobami, którym udzielona została dotacja, zostaną podpisane umowy i na ich podstawie wypłacone zostaną środki finansowe.
Przypominamy, ze osoby, które chciałyby skorzystać z dofinasowania do wymiany systemów grzewczych
z budżetu gminy, w pierwszej kolejności muszą złożyć pisemny zamiar wymiany pieca. Informacje dotyczące udzielania dofinansowania dostępne są na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce dla mieszkańca- ochrona środowiska – ekologiczne systemy grzewcze oraz w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa pod numerem telefonu: 22 782 88 40/39.

 

wstecz