Rotator zdjęć

Główna treść strony 2015

Nowowiejska wigilia AD 2015

Cicha wioska, gdzieś nad Zalewem

Pod pogodnym mazowieckim niebem,

Obok Świątecznej Szopki, w grudniu

Gdy się ściemniło - po południu;

 

Pani Sołtys Ania tam wymyśliła

Kobieta gładkolica i nader miła,

By z mieszkańcami wszystkimi – pospołu

Zasiąść przed Świętami do wspólnego stołu.

 

W sobotę zatem – spontanicznie

Nowo-Wiejscy przybyli dość licznie,

Duży namiot stanął na chodniku,

Świątecznych lampek zawisło bezliku,

 

Stoły z jadłem stanęły i ławy

I aby nie ująć nic Wigilijnej zabawy

Nie zabrakło sprzętu do muzyki,

Bo to takie już nasze nawyki,

 

By w Wigilię kolędy zagrały

A talent śpiewających niemały

Uświetnił kolędowaniem kolację.

A były jeszcze i inne atrakcje:

 

Największą obecność Proboszcza,

Którego Nowa Wieś chętnie ugoszcza.

Była modlitwa, życzenia, opłatek

Wśród dojrzałych osób i dorosłych „dziatek”.

 

Były ciepłe pierogi i barszczyk gorący,

Liczne ryby, sałatki i ciasto „niechcący”.

Nawiązano kilka nowych znajomości,

Brakowało tylko wśród przybyłych gości:

 

Kilku zacnych mieszkańców, tych z „dziada-pradziada”

O ich wpływie na życie naszej wioski, nie wspomnieć nie wypada.

Mam nadzieję jednak, że w bliskiej przyszłości

Pod naszą Szopką będzie więcej Nowo-Wiejskich „gości”.

 

Nawet mój Adwersarz, co nie przepada za mymi wierszami

Wykazał się na Wigilii miłymi uczuciami.

Atmosfera wspólnego spotkania na tyle była miła,

Że kolacja po czterech godzinach dopiero się skończyła.

Dariusz Stradomski

 • -
 • -
 • -

Ślubowanie złożone przez pracownika samorządowego

Kolejna osoba zakończyła z wynikiem pozytywnym służbę przygotowawczą przewidzianą dla pracownika podejmującego po raz pierwszy pracę w jednostkach samorządu terytorialnego. Obowiązek odbycia służby przygotowawczej wynika z ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U z 2014 r., poz. 1202). Celem służby przygotowawczej jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie pracownika do należytego wykonywania obowiązków służbowych. Pan Michał Kaczmarczyk złożył egzamin kończący służbę przygotowawczą z wynikiem pozytywnym. W związku z powyższym, w obecności Burmistrza Miasta i Gminy Serock Pana Sylwestra Sokolnickiego złożył ślubowanie o następującej treści: "Ślubuję uroczyście, że na zajmowanym stanowisku będę służyć państwu polskiemu i wspólnocie samorządowej, przestrzegać porządku prawnego i wykonywać sumiennie powierzone mi zadania".

Po odebraniu ślubowania, Pan Michał Kaczmarczyk dołączył do grona urzędników samorządowych Miasta i Gminy Serock. Zgodnie z otrzymaną umową o pracę, będzie wykonywał obowiązki przewidziane dla stanowiska inspektora ds. informatyki w Urzędzie Miasta i Gminy Serock.
Naszemu koledze gratulujemy i życzymy wielu sukcesów w życiu zawodowym.

 • -
 • -
 • -

„Kantyczki” wyróżnione w eliminacjach do Międzynarodowego Festiwalu Kolęd i Pastorałek

Festiwal organizowany jest od 22 lat i  jest największym konkursem kolędowym w Polsce.

Dziewczęta konkurowały z około 50 wykonawcami, do których zaliczali się:  soliści, chóry, zespoły wokalne i wokalno–instrumentalne we wszystkich kategoriach wiekowych począwszy od 6 roku życia.

Zespół zaśpiewał 3 utwory: „Zaśnij Dziecino”, „Betlejem polskie” – kompozytora Zbigniewa Preisnera oraz „Uciekali” z musicalu „Metro”.

Występowi towarzyszyły duże emocje. Dziewczęta wzruszyły ciekawą interpretacją, wrażliwością oraz ogromną dojrzałością artystyczną.

Jury konkursu brało pod uwagę:
a) walory wokalne,
b) umiejętności warsztatowe,
c) interpretację utworów
d) dobór repertuaru,
e) pomysłowość,
f) ogólny wyraz artystyczny

Wyróżnienie w tym konkursie, to duże osiągnięcie dla „Kantyczek”, a także doświadczenie i możliwość wysłuchania konkurencyjnych zespołów na wysokim poziomie artystycznym.

Dziewczęta reprezentowały Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. Na zdjęciu od lewej: Julia Pawlak, Katarzyna Lipska, Paulina Śledziewska i Anna Życińska (wszystkie są uczennicami gimnazjum).

Autor fotografii: Kazimierz Lipski

Opiekun zespołu „Kantyczki” - Monika Misiura

 

 • -

Odbiór i zagospodarowanie odpadów z Punktów Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w 2016 roku.

W dniu 30.11.2015r. ogłoszony został przetarg na odbiór i zagospodarowanie odpadów z  Punktów  Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych z terenu Miasta i Gminy Serock w  2016 roku. Do końca terminu składania ofert wpłynęła jedna oferta, która spełniała warunki przetargu oraz wymagania zamawiającego. Ofertę złożyła firma - Zakład Kształtowania Terenów Zieleni Marek Włodarczyk, Ul. Nasielska 26, 05-140 Serock. Wartość oferty wynosi 152 841.60 zł brutto.  

 • -
 • -
 • -

Modernizacja dróg w Jadwisinie

Zakończyła się inwestycja  - polegająca na przebudowie nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowej wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego - zrealizowana przez Wykonawcę Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa.
Zadanie obejmowało:
I.    Budowę odcinków dróg znajdujących się w Jadwisinie - ulic Konwaliowej i Dworkowej, chodnika w ulicy Szkolnej, drogi gminnej „bez nazwy” nie mającej statusu drogi publicznej zgodnie z ustawą o drogach publicznych, przebudowę ulicy Szaniawskiego wraz z przebudową i budową zjazdów, skrzyżowań oraz budową chodnika i miejsc parkingowych. Przebudowano ulicę Szaniawskiego  - poszerzono jezdnię do szerokości 6,0 m, wykonano jednolitą nawierzchnię na całej szerokości jezdni, przebudowano istniejące zjazdy, wybudowano nowe zjazdy, wykonano nowy prawy chodnika odsunięty od krawędzi jezdni oraz zmodernizowano pobocza. Wybudowano ulicę Dworkową – wykonano jezdnię o szerokości 5,0 m, przebudowę zjazdów i budowę nowych zjazdów, nowy lewy chodnik przy krawędzi jezdni, regulację poboczy. Wybudowano drogę wewnętrzną – ulicę „bez nazwy” –jezdnię o szerokości 3,5 m, pełniącej funkcję ciągu pieszo – jezdnego, przebudowano zjazdy. Wybudowano ulicę Konwaliową –jezdnię o szerokości 5,5 m, nowe zjazdy, nowy lewy chodnik przy krawędzi jezdni, regulację poboczy. Wybudowano w ulicy Szkolnej nowy lewy chodnik przy krawędzi jezdni, wraz z nowymi zjazdami. Wybudowano oświetlenie drogowe na odcinku ul. Konwaliowej i ul. „bez nazwy” w technologii LED. Przebudowano urządzenia telekomunikacyjne TP kolidujące z budowaną infrastrukturą drogową ul. Konwaliowej.
II.    Budowę kanalizacji sanitarnej w Jadwisinie w ul. Szaniawskiego - wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej z rur PCV. Wybudowany rurociąg włączono do istniejącej studni kanalizacji sanitarnej na skrzyżowaniu ulic Szaniawskiego-Dworkowa. Wybudowano również przyłącza kanalizacji sanitarnej.
Umowa w sprawie realizacji powyższej inwestycji została podpisana w dniu 11.06.2015 r. natomiast roboty zostały odebrane 09.12.2015 r. Wartość całej inwestycji opiewa na kwotę: 2.023.824,29 zł. przy czym ok. 675.468,00 zł.  pozyskano z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych zaś 717.000,00 zł z preferencyjnego kredytu z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Nabór Uczestników do Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku

Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku przy ul. Wyzwolenia 31 uprzejmie informuje o naborze chętnych do uczestnictwa w terapii zajęciowej.

Wigilia w Skubiance

W niedzielę, 13 grudnia odbyła się już po raz piąty Wigilia w Skubiance. Jak co roku mieszkańcy wraz z sołtysem przygotowali do uroczystego spotkania plac we wsi. Ustawili tam choinkę oraz namioty. Jednak tegoroczna zima zrobiła pogodową niespodziankę - padał deszcz i zaczął wiać mocny wiatr, wręcz huragan, który uszkodził namioty. Nie było wyjścia – wigilia w trybie awaryjnym została przeniesiona do siedziby Koła Gospodyń, o czym informowało ogłoszenie pozostawione na placu. O godz. 17:30, wg. planu, goście oraz mieszkańcy bardzo licznie przybyli, by razem świętować. W siedzibie Koła zrobiło się ciepło i przytulnie choć bardzo ciasno – w dwóch niewielkich pomieszczeniach  przebywało około 100 osób. Jak co roku w Kole Gospodyń uroczystość uświetnił kolędami zespół LOKAL BLUS BEND. Gości przywitał sołtys Marek Biliński życząc wszystkim Wesołych Świąt. Potem życzenia dla wszystkich przekazali Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Artur Borkowski oraz Ksiądz Andrzej Marchlewski, który opowiedział o magii świąt Bożego Narodzenia i o ich wyjątkowości. W tak świątecznym nastroju zarówno goście jak i mieszkańcy podzielili się opłatkiem. Pojawił się również św. Mikołaj, który rozdawał według zasług  jednym prezenty, a drugim rózgi. W całym pomieszczeniu pachniało wigilijnymi daniami, które przygotowały panie z Koła Gospodyń Wiejskich w Skubiance. Wszyscy chętnie częstowali się wigilijną kapustą, śledziem, barszczem i ziemniakami oraz wigilijnym kompotem. Nie zabrakło ciasta i pieczonych przez panie pierniczków.

Jak co roku mieszkańcy Skubianki chętnie wzięli udział we wspólnej Wigilii.
Wesołych Świąt!

 

 • -
 • -
 • -
 • -

Wigilijnie w Wierzbicy

Święta Bożego Narodzenia gromadzą wokół wigilijnego stołu najbliższych dając możliwość podzielenia się opłatkiem, złożenia sobie życzeń.
W sobotę, 19 grudnia, na zaproszenie pani sołtys Marii Chmielewskiej oraz pani radnej Bożeny Kalinowskiej, przy wigilijnym stole w świetlicy środowiskowej zasiedli mieszkańcy Wierzbicy oraz zaproszeni goście. Wśród nich znaleźli się m.in. Burmistrz Miasta i Gminy Serock – Sylwester Sokolnicki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku – Artur Borkowski, ksiądz Kazimierz Kozicki oraz ksiądz Arkadiusz Sikorski. Spotkanie wprowadziło zgromadzonych w klimat zbliżających się świąt, a rozmowom, przy stole pachnącym wigilijnymi potrawami, zdawało się nie być końca.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Spotkanie wigilijne w Dosinie

Rada Sołecka w Dosinie wraz z Sołtysem Jarosławem  Nowakowskim i przy wsparciu Tradycyjnego Koła Gospodyń Wiejskich zorganizowała w dniu 19 grudnia 2015 r. spotkanie wigilijne dla mieszkańców Dosina i zaproszonych gości. Oprawę artystyczno-muzyczną przygotowało zaprzyjaźnione Stowarzyszenie Miłośników Skubianki. Życzenia mieszkańcom przekazali ks. kan. Mieczysław Zdanowski, ks. Andrzej Marchlewski proboszcz Parafii pw. św. Antoniego w Zegrzu z siedzibą w Woli Kiełpińskiej, pan Józef Zając Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Artur Borkowski.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Spotkanie wigilijne w Borowej Górze

W sobotę  12 grudnia 2015 r. odbyło się spotkanie wigilijne w Borowej Górze. Na zaproszenie Stowarzyszenia Nasza Borówka i sołtysa wsi przybyły władze  gminy: pan  Sylwester Sokolnicki Burmistrz Miasta i Gminy Serock, pan Józef Zając Zastępca Burmistrza oraz pan Artur Borkowski Przewodniczący Rady Miejskie w Serocku, obecni byli także księża z Woli Kiełpińskiej: ks. Andrzej Marchlewski i ks. Mieczysław Zdanowski. Członkinie i członkowie stowarzyszenia przygotowali pyszne potrawy wigilijne oraz wspaniałe ciasta. W czasie spotkania kolędy śpiewali Justyna Wroniak i Marian Świerczek. Było świątecznie, miło i nastrojowo. W spotkaniu wzięło udział około 50 osób.          

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Spotkanie wigilijne w Kani Polskiej

W niedzielę, 20 grudnia 2015 r o godzinie 16.00 zebrali się mieszkańcy wsi Kania Polska z Sołtysem wsi Bogusławą Żaczkiewicz na pierwszym spotkaniu wigilijnym. Przy pięknie ozdobionej choince, na terenie przyszłego miejscowego klubu, mieszkańcy świętowali nadchodzące Boże Narodzenie. Nie zabrakło wiktuałów przygotowanych przez gospodynie. Na stołach gościły: zupa rybna, pierogi i ciasta. Do milusińskich zawitał Mikołaj. Spotkaniu towarzyszyło również dzielenie się opłatkiem oraz wspólne kolędowanie. Było wesoło i radośnie. Mieszkańcy Kani Polskiej składają najserdeczniejsze życzenia świąteczne mieszkańcom Gminy i innych sołectw.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

PRLu wspomnień czar

Dnia 28 listopada 2015 roku w Domu Kultury „Nad Świdrem” w Woli Karczewskiej byliśmy świadkami i uczestnikami niezwykłej imprezy kulturalno - rozrywkowej pod hasłem "PRLu wspomnień czar". W jeden magiczny wieczór mogliśmy przenieść się w czasie i przestrzeni, zamienić nasz stechnologizowany, rozpędzony XXI wiek na pełen uroku, zamknięty w swoistym schemacie, skolektywizowany czas Polski Ludowej. Czas kiedy życie towarzyskie rozwijało się w niekończących się kolejkach sklepowych - nikt nawet nie wyobrażał sobie zakupów przez Internet. Czas budowania prawdziwych więzi międzyludzkich, kształtowanych przez chwile przeżyte razem a nie ilość "polubień" na portalach społecznościowych. Mieliśmy odwagę powrócić do czasów, wielokrotnie uznawanych za szare, smutne, ogołocone z kultury czy rozrywki, nazywane czasem marazmu, uśpienia. Tego jednakże wieczoru przypomnieliśmy, że były to niezwykłe lata. Jesteśmy przekonani, że wszystkim seniorom przywróciliśmy ich najpiękniejsze wspomnienia, czego dowodem był szczery uśmiech, zachwyt i łzy wzruszenia błyszczące w ich oczach. Młodzież natomiast zapałała miłością od pierwszego wejrzenia do tej "wyklętej" epoki.

W urzekającym przedstawieniu muzyczno - teatralnym przygotowanym przez Stowarzyszenie Miłośników Skubianki „SMS” wspominaliśmy najwspanialsze piosenki lat 60 tych, 70 tych i 80 tych ubiegłego stulecia, ulegliśmy czarowi mlecznych barów, bogactwu Pewexu, smakom i aromatom PRL-owskiej Kuchni Polskiej, tak przecież bogatej na przekór trudnym czasom. Z sentymentem oglądaliśmy supernowoczesne ówcześnie maszyny, pojazdy  i sprzęty, które tak szybko wyszły z użycia i stały się reliktami - symbolami wyklętej epoki. Dom Kultury w Woli Karczewskiej stał się swoistym wehikułem czas. Już od bram witała gości lśniąca Syrena, wyprodukowana przez Fabrykę Samochodów Osobowych i polski motocykl Junak. Wejściówki - czyli przygotowane specjalnie na tę okazję - Legitymacje PRL-owskie sprawdzane były przez aktorów w strojach Milicji. Galeria gadżetów z tamtych lat m. in. monety, bony towarowe, kartki zakupowe, telewizory, plakaty propagandowe, wszystko to budziło wspomnienia. Organizatorzy wydarzenia, Gminny Ośrodek Kultury, Stowarzyszenie Miłośników Skubianki i Mieszkańcy Wsi Wola Karczewska z Sołtysem, zadbali, aby nie zabrakło Oranżady – tak typowej dla tamtych lat oraz czekolady „Wedla” i „Jedyna”. Artystom wręczono zaś tradycyjne goździki.

Jesteśmy przekonani, że to niezwykłe przedsięwzięcie Stowarzyszenia Miłośników Skubianki na stałe wpisze się w kalendarz kulturalnych wydarzeń i uroczystości naszego regionu, ponieważ już zyskało wielu Miłośników.  

Monika Krajewska, Paulina Sokół

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wigilia ze Świętym Mikołajem przy OSP Serock

W sobotę 19 grudnia 2015 roku przy OSP Serock odbyła się Wigilia ze Świętym Mikołajem.

Mikołaj był bardzo szczęśliwy, ponieważ dzięki gościnności druhów strażaków z Serocka, mógł na ich terenie rozlokować swoją „bazę wypadową”.

„Wypadową” ponieważ, postanowił zapoczątkować w Serocku nowy zwyczaj. Mianowicie podjął decyzję, iż osobiście podczas spaceru po mieście, będzie wręczał prezenty napotkanym osobom, a w szczególności dzieciom.

Prezentów było co nie miara, kilka worków książek, pluszaków, zabawek oraz słodyczy.

Podczas spaceru po Serocku, dzięki Świętemu Mikołajowi, byliśmy świadkami wielu spontanicznych zachowań. Dzieci a nawet dorośli prosili Mikołaja o pamiątkowe zdjęcia, przytulali się, sprawdzano autentyczność brody, wąsów czy włosów świętego. Było wiele serdeczności, naturalności, były również dyskusje, pytania, a także ……..strach i łzy wśród najmłodszych. Jednak Mikołaj, jak to Mikołaj, postarał się o to, aby przekonać do siebie nieprzekonanych, a w szczególności tych najbardziej „wystraszonych”.

Równocześnie w „bazie wypadowej”, dla zapraszanych przez świętego gości, został przygotowany poczęstunek. Była kapusta wigilijna, a także grochówka - podawane prosto z kuchni polowej. W namiocie na gości czekały natomiast ciasta oraz słodycze. Było również coś dla ducha - z głośników płynęły kolędy oraz najpopularniejsze przeboje świąteczne ostatnich lat.

Święty Mikołaj życzy wszystkim mieszkańcom gminy Serock ZDROWYCH, RODZINNYCH I WESOŁYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA oraz ma nadzieję, że za rok znowu się spotkamy. Pragnie także podziękować za pomoc w organizacji tej społecznej imprezy:
pomysłodawcy i koordynatorowi przedsięwzięcia panu Rafałowi Tyka, członkom i sympatykom PiS Legionowo powiatu legionowskiego oraz gminy Serock, druhom i druhnom OSP Serock, Piotrowi Wierzbickiemu, Sklepowi „u Włada” w Serocku, Karczmie pod Strzechą w Dzierżeninie, Zajazdowi Pauza z Szadek, Pizzerii Tamonti z Serocka, DJ WUJO, Patrycji, Marcinowi, pani Agnieszce Sochockiej, Agacie Lange oraz wszystkim ludziom z dobrym sercem.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"W sieci zagrożeń Sieci"

Inicjatywa edukacyjna  „Rodzina w centrum uwagi”, to szereg działań zmierzających do pomocy rodzinie w rozwiązywaniu aktualnych problemów wychowawczych.  W ramach inicjatywy w Gimnazjum im. R. Traugutta w Serocku odbyło się spotkanie poświecone zagrożeniom związanym z użytkowaniem Internetu. Wykład, na zaproszenie Fundacji NOVA, wygłosił dr Andrzej Lasota wykładowca Akademii Humanistycznej im.  A. Gieysztora, wysokiej klasy specjalista zajmujący się w pracy naukowej  m.in. manipulacją, informacją i zagrożeniami, które wynikają z rozwoju Internetu.  Wykład pod nazwą  "W sieci zagrożeń Sieci", opatrzony  aktualnymi i trafnymi przykładami, skupiał się na niebezpieczeństwach czekających na młodych użytkowników sieci. Wykładowca przede wszystkim zwracał uwagę na ciążącej  na wszystkich odpowiedzialności  za zamieszczane informacje w Internecie.  Apelował o rozwagę   przy tworzeniu i publikowaniu  treści. Zwrócił również uwagę na fakt pozornej anonimowości, która  sprzyja rozwojowi zjawiska rozhamowania społecznego. Doskonałą pointą spotkania było stwierdzenie: każde kliknięcie zostawia ślad fizyczny w cyberprzestrzeni, a niekiedy i w psychice odbiorcy.

 • -
 • -
 • -

Szlachetna Paczka w Serocku

Już po raz czwarty Wolontariusze Szlachetnej Paczki odwiedzili najbardziej potrzebujące rodziny z naszej gminy. Ostatecznie do projektu zostały włączone 24 z nich. Wielkim sukcesem Szlachetnej Paczki jest znalezienie Darczyńców dla każdej rodziny. Naszym, serockim rodzinom pomogło łącznie 870 osób - to średnio 36 osób na jedną rodzinę.
W dniach 12-13 grudnia Wolontariusze spotkali się z Darczyńcami podczas XV Finału Szlachetnej Paczki w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku. Po przekazaniu paczek był czas na wspólne zdjęcia, słodki poczęstunek, czy po prostu serdeczny uśmiech i wyrazy wdzięczności. Zaraz po tym, Wolontariusze oraz dzielni kierowcy udawali się z samochodami zapełnionymi prezentami do rodzin. Wspólnie podziwialiśmy ilość paczek, a co najważniejsze - ich zawartość. Niejednokrotnie pojawiały się łzy szczęścia. "Teraz dopiero jestem szczęśliwa" - padło z ust starszej pani, kiedy otworzyła kolejny karton z żywnością. W naszych serockich paczkach nie znajdowała się tylko żywność. Pudełka często zapełnione były odzieżą, obuwiem - kilka rodzin otrzymało nowe pralki. Dzięki Szlachetnej Paczce, 13-letni chłopiec w końcu będzie mógł wyjść na spacer - Darczyńcy podarowali mu wózek inwalidzki. W drugim dniu finału swoją obecnością zaszczyciło nas Stowarzyszenie Miłośników Skubianka "SMS". Specjalnie dla Wolontariuszy i gości zaśpiewali najpiękniejsze kolędy.
Po wspólnym kolędowaniu i wręczeniu podziękowań dla Wolontariuszy, wszyscy goście byli zaproszeni na poczęstunek, który przygotowała Tawerna Tramonti - za co serdecznie dziękujemy właścicielom.
Pełni pozytywnej energii, wolontariusze ruszyli z kolejnymi paczkami, aby wieczorem dumnie wrócić do domu już jako bohaterowie.
Mamy nadzieję, że w przyszłym roku serocka Szlachetna Paczka pobije tegoroczny rekord i połączy ponad 1000 mieszkańców.


Lider Rejonu
Aleksandra Zejdler

 • -
 • -
 • -

Wieczerza wigilijna dla wychowanków świetlic środowiskowych

Dnia 16 grudnia 2015 r. w świetlicy OSP w Woli Kiełpińskiej odbyła się wieczerza wigilijna dla wychowanków 3 świetlic środowiskowych - z Jadwisina, Wierzbicy i Woli Kiełpińskiej. Dzieci wprowadziły w klimat zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia pięknie przygotowanymi jasełkami. Dzięki dużemu zaangażowaniu rodziców przygotowano wieczerzę wigilijną dla 160 osób. Dzieci zostały obdarowane paczkami ze słodyczami przez świętego Mikołaja.

Wśród zaproszonych gości znaleźli się: Proboszcz parafii z Woli Kiełpińskiej Andrzej Marchlewski, Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Artur Borkowski, Burmistrz Miasta i Gminy Sylwester Sokolnicki, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Józef Zając, Komendant OPS w Woli Kiełpińskiej Marian Malinowski, Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej Anna Orłowska oraz radni Rady Miejskiej w Serocku.

OPS w Serocku

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zegrzyńscy żołnierze oddali krew

15 grudnia br. zegrzyńscy żołnierze już po raz kolejny w tym roku oddali krew - cenny dar życia. Tym razem „spłynęło” 12 litrów krwi.

W tym szlachetnym  przedsięwzięciu uczestniczyli żołnierze i pracownicy wojska Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI), słuchacze odbywających się tutaj kursów, a także okoliczni mieszkańcy. To 14. akcja HDK organizowana przez Klub HDK przy CSŁiI w Zegrzu. Łącznie zgłosiło się 29 osób, a 27 oddało ponad 12 litrów tego życiodajnego płynu, który zasili bank Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 

 • -
 • -
 • -

Zagospodarowanie terenu wokół przyszłej izby pamięci w Serocku

Świąteczne iluminacje na ulicach naszego miasta przypominają nam o zbliżających się Świętach Bożego Narodzenia i wprowadzają nas w wesoły, uroczysty nastrój. Wspaniałym prezentem z okazji zbliżających się świąt może być dla mieszkańców Gminy Serock niedawno zakończona inwestycja, polegająca na zagospodarowaniu terenu wokół izby pamięci - w ramach zadania Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku. Wykonawca ZUK – Ogrody Dominik Goźliński, Stasi Las, ul. Główna 17, 05-140 Serock za kwotę brutto 180.230,49 zł ułożył nawierzchnię z kostki granitowej brukowej, wybudował murki oporowe z betonu, nasadził krzewy i rośliny oraz dostarczył  i zamontował małą architekturę. Tym samym teren wokół budynku nabrał zupełnie innego kształtu i charakteru. Mieszkańcy i turyści odwiedzający to miejsce mogą podziwiać uroki serockiej przyrody z nowo wybudowanych tarasów. Teren  wokół izby  stanowić może znakomite miejsce spotkań towarzyskich czy przystanek podczas spacerów z rodziną.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Budynek przy ul. Kościuszki 15 w Serocku odnowiony

Od wielu lat dbamy o stałe podnoszenie  walorów estetycznych okolic serockiego rynku. Stanowi on wizytówkę miasta, jest miejscem spotkań mieszkańców oraz interesującym punktem na mapie turystycznej gminy. Z tego też względu niezwykle istotne jest rewitalizowanie istniejącej zabudowy położonej przy ulicach dojazdowych do centrum miasta. Gmina po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury przetargowej w dniu 2 września br. podpisała umowę na wykonanie modernizacji budynku  administracyjnego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku. Wykonawca Zakład Budownictwa Ogólnego Usługi Transportowe Tomasz Andrzej Węgłowski z Pułtuska, za kwotę 209.999,07 zł. Brutto, wymienił pokrycie dachu, wyremontował elewację budynku, wykonał instalację odgromową oraz wyremontował powierzchnie piwniczne. Tym samym, obiekt w którym zlokalizowane są instytucje publiczne takie jak: ZOSiP, OPS oraz Biblioteka Publiczna zyskały swój ostateczny kształt i wygląd.

Oto kilka zdjęć obrazujących nowy wygląd budynku.

PRI

 • -
 • -
 • -

Wizyta delegacji Dowództwa Wojsk Lądowych Armii USA w Europie

W Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 9 grudnia br. przebywała delegacja Dowództwa WL Armii Stanów Zjednoczonych Ameryki w Europie.

Delegacji przewodniczył pułkownik Jimmy Hall, zastępca Szefa Sztabu – Szef G-6 USAREUR, dowódca 5 Dowództwa Wojsk Łączności (5th Signal Command). W składzie amerykańskich żołnierzy był także attaché wojskowy przy ambasadzie Stanów Zjednoczonych Ameryki w Warszawie pułkownik Raymond Wojcik. Ze strony polskiej w wizycie uczestniczył Zastępca Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności Inspektoratu Rodzaju Wojsk DG RSZ płk Paweł Mizerski. Delegacja podczas wizyty spotkała się z Komendantem Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki płk. dr. Ireneuszem Furą, a także kierowniczą kadrą Centrum. Amerykańscy żołnierze zostali zapoznani z przeznaczeniem, zadaniami oraz szkoleniem realizowanym przez zegrzyński ośrodek szkolenia. Spotkanie było również okazją do wymiany doświadczeń, zapoznania z obiektami szkoleniowymi, a także Salą Tradycji Centrum, w której pułkownik Hall dokonał wpisu do Księgi Pamiątkowej CSŁiI i wykonane zostało wspólne pamiątkowe zdjęcie.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniach 16.12. - 19.12.2015r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości : Serock, Poddębie, Jachranka Nowa, Łacha, Izbica.

"Jadwisin - nasza mała Ojczyzna" - projekt SP w Jadwisinie

Uczniowie kl. III B Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie realizują projekt edukacyjny „Jadwisin – nasza mała Ojczyzna”. Jego celem jest m. in. poznanie najbliższego otoczenia, historii miejscowości, budzenie szacunku dla współmieszkańców i ich osiągnięć, rozwijanie więzi uczuciowej ze swoją miejscowością.

Projekt trwa od października 2015 r. do maja 2016 r. W tym czasie uczniowie wraz z wychowawcą i rodzicami poszukują wiadomości na temat Jadwisina, odkrywają ciekawe miejsca i fotografują je, organizują spotkania i wywiady z niezwykłymi mieszkańcami, odwiedzają zakłady i punkty usługowe, wykonują prace plastyczne, układają wiersze i piosenki. Efektem końcowym ma być przygotowanie szkolnego albumu o ludziach, których warto poznać, miejscach, które warto odwiedzić, prezentacja multimedialna, wystawa prac i występ artystyczny.

10 grudnia 2015 r. uczniowie odwiedzili Zastępcę Burmistrza Józefa Zająca – niezwykłego mieszkańca Jadwisina, który był nauczycielem i dyrektorem szkoły w Jadwisinie. Podczas bardzo ciekawego spotkania w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku uczniowie dowiedzieli się na czym polega praca burmistrza, wysłuchali Jego opowieści o życiu i działalności w Jadwisinie. Zastępca Burmistrza MiG Serock odpowiadał też wyczerpująco na liczne pytania zadawane przez trzecioklasistów. Spotkanie upłynęło w miłej atmosferze. Uczniowie mieli też możliwość zwiedzenia siedziby władz naszej gminy.

Anna Błaszczyk

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Podwójne zwycięstwo w Turnieju Mikołajkowym w Jabłonnie

W piątek dwie nasze drużyny wystartowały w turnieju piłki siatkowej w Jabłonnie. Turniej odbył się już ósmy raz i nasze drużyny chłopców i dziewcząt tradycyjnie, jak co roku zgłosiły swój udział. W poprzednim turnieju chłopcy zdobyli pierwsze miejsce i jechali w roli broniących tytułu mistrzów. Graliśmy systemem każdy z każdym do dwóch wygranych setów. W pierwszych meczach spotkaliśmy się z gospodarzami i zarówno chłopcy jak i dziewczęta zwyciężyli łatwo 2-0. Kolejne mecze były bardziej emocjonujące, ponieważ zaczęliśmy od porażki w pierwszych setach, ale kolejne dwa padły naszym łupem i zarówno dziewczęta jak i chłopcy mogli cieszyć się z podwójnego mistrzostwa.

Po raz kolejny okazało się, że w piłce siatkowej jesteśmy mocni i z rąk Wójta Gminy Jabłonna odebraliśmy dwa puchary za wygraną.

Wyniki meczów:

Chłopcy

Serock-Jabłonna 2-0

Serock Legionowo 2-1

Dziewczęta

Serock-Jabłonna 2-0

Serock Legionowo 2-1

Składy drużyn

Dziewczęta: Zyśk, Zawadzka, Maciakiewicz, Lipska, Kalinowska, Gruszka, Groszkowska, Słońska

Chłopcy: Świerczyński, Giziński, Lewandowski, Jagielski, Raszyński, Dytyniak, Sperczyński, Przybysz, Ziobro

Trenerzy - Justyna Łyszkowska i Mariusz Rosiński

Tekst: Mariusz Rosiński

 • -

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniu 9.12.2015 r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości : Gąsiorowo, Poddębie, Jachranka Nowa II, Łacha.

Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej

W sobotę 05.12.2015 r. odbyły się zawody gminne w tenisie stołowym. W zawodach wystartowały Szkoły Podstawowe i Gimnazja z terenu gminy Serock (zarówno w kategorii dziewcząt jak i chłopców). W hali PZSP w Serocku nie zabrakło emocji i zaciętych meczów. Drużyny rywalizowały systemem każdy z każdym rozgrywając po dwa mecze.

W kategorii dziewcząt wygrały dziewczęta z Serocka awansując do zawodów powiatowych w Wieliszewie, drugie miejsce  zajęła Wola Kiełpińska, a trzecie Zegrze. Wśród chłopców wygrali gimnazjaliści z Zegrza, drugie miejsce dla Serocka,a trzecie dla Woli Kiełpińskiej.
 
Informujemy również, że Gimnazjum z Serocka zajęło III miejsce w zawodach powiatowych w piłce koszykowej chłopców w Legionowie oraz II miejsce w zawodach międzypowiatowych w piłce nożnej chłopców w Górze Kalwarii.

Wyniki TUTAJ

” Babiniec II – jarmark wiedzy i innowacji”

"Wiwat, wiwat Babiniec
Sto lat Babiniec niech żyje nam."

Takim podsumowującym refrenem Panie z kół gospodyń wiejskich z terenu gminy zakończyły seminarium pt.” Babiniec II – jarmark wiedzy i innowacji”.

W dniach 27-29.11.2015 r. w siedzibie CDR. Kraków miało miejsce seminarium dla kobiet organizacji pozarządowych lub działających na rzecz kobiet na obszarach wiejskich pt.” Babiniec II – jarmark wiedzy i innowacji”.

Tematem  pierwszego dnia  seminarium był zrównoważony rozwój  i rola  kobiet oraz organizacji kobiecych jaką w nim odgrywają. Uczestnicy seminarium dowiedzieli się, że: rozwój zrównoważony to taki rozwój, który zaspokaja potrzeby obecnego pokolenia bez pozbawiania możliwości przyszłych pokoleń do zaspokajania ich potrzeb. Istota koncepcji zrównoważonego rozwoju jest zapewnienie trwałej poprawy jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń przez odpowiednie kształtowanie proporcji pomiędzy kapitałem ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym.

Następnie zostały przeprowadzone warsztaty nt. twórczego wykorzystania zasobów kultury materialnej i niematerialnej   wsi jako elementu służącego rozwojowi społecznemu i gospodarczemu. Tu członkinie  kół zaprezentowały dorobek swojej organizacji. Po prezentacji, w dalszej części  warsztatów, uczestniczki analizowały 4 obszary tematyczne swojej aktywności, co pozwoliło na wymianę wiedzy, doświadczeń oraz inspiracji do rozwiązywania problemów, z którymi na co dzień się borykają.  Dyskusje dotyczyły spraw finansowych, współpracy, podejmowania działań oraz rozwiązań jakie realizują te organizacje kobiece na wsi w zakresie ochrony i zachowania dziedzictwa kulturowego, kulinarnego oraz w zakresie ochrony środowiska przyrodniczego i krajobrazowego.

W drugim dniu seminarium miała miejsce wizyta studyjna w okolice Klucza i Olkusza. W ramach tej wizyty odbyło się spotkanie za Stowarzyszeniem „Babiniec” , LGD „Nad Białą Przemszą” i Stowarzyszaniem „U Pyzy”, a także zwiedzanie punktu informacyjnego o  Pustyni Błędowskiej, wzgórza - punktu widokowego Czubatka.

W trzecim dniu uczestniczki seminarium zapoznały się z tematem: „Źródła finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony i rewitalizacji krajobrazu kultury materialnej i niematerialnej polskiej wsi oraz ochrony i zachowania środowiska przyrodniczego i bioróżnorodności w ramach nowego programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014-2020” i dowiedziały się gdzie oraz jak skutecznie pozyskiwać dotacje.  Po zakończeniu seminarium wszystkie Panie otrzymały dyplomy.

Każdego dnia po kolacji miały miejsce spacery po najstarszej dzielnicy Krakowa - Kazimierzu. Przedświąteczne dekoracje, bliskość Wawelu i Sukiennic tworzyły wyjątkową i niepowtarzalną atmosferę.

Jak widać seminarium obfitowało w wiedzę. Było również okazją do zawiązania współpracy jak również wymiany doświadczeń. Panie były bardzo zadowolone i z chęcią zadeklarowały swój udział w następnych spotkaniach.

Teresa Krzyczkowska

 • -

Wyróżnienie dla SP w Jadwisinie w powiatowym konkursie "Zdrowie w bajce"

Dnia 26 listopada 2015 r. uczniowie klasy I A i klasy III A Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie brali udział w VII edycji powiatowego konkursu „Zdrowie w bajce”.

Adresatami konkursu były dzieci w wieku 3-9 lat, które uczęszczają do placówek przedszkolnych oraz szkół podstawowych na terenie powiatu legionowskiego.

Organizatorami konkursu był: Wydział Promocji i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Legionowie; Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Legionowie, oraz klasa IG Szkoły Podstawowej nr 7 w Legionowie.

Hasło przewodnie VII edycji konkursu w kategorii klas I-III szkół podstawowych brzmiało:
„Nie leczę – zapobiegam”. Uczniowie z Jadwisina zaprezentowali montaże słowno–wokalne, które promowały podejmowanie działań profilaktycznych. Występy uczniów zaowocowały wyróżnieniem i szklaną statuetką.

Aniela Kowalska i Edyta Węgłowska

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Obchody Dni Honorowego Krwiodawstwa PCK w Legionowie

26.11.2015 r. Zarząd Rejonowy Polskiego Czerwonego Krzyża w Legionowie był organizatorem uroczystości z okazji obchodów Dni Honorowego Krwiodawstwa Polskiego Czerwonego Krzyża. Spotkanie honorowych krwiodawców, działaczy i wolontariuszy PCK z udziałem przedstawicieli władz powiatu legionowskiego i gmin należących do powiatu, przedstawicieli instytucji życia publicznego, radnych i wielu innych gości odbyło się w ratuszu miejskim w Legionowie.

W czasie uroczystości podkreślono, że w  działalność popularyzowania krwiodawstwa jest zaangażowanych wiele instytucji oraz szkół. Akcję wspierają również media lokalne. Za pomoc w propagowaniu idei czerwonokrzyskiej, w czasie uroczystości, zostały wręczone podziękowania. Elementem edukacyjno-promocyjnym są także konkursy plastyczne nawiązujące do honorowego krwiodawstwa. W br. odbył się konkurs plastyczny dla szkół z powiatu legionowskiego pt. ”Honorowe Krwiodawstwo”.

Uroczystość uświetnił występ zespołu INWOX.
Na koniec spotkania, prezes Tadeusz Kowalewski podziękował wszystkim za przybycie i korzystając z okazji zaprosił na kolejną akcję krwiodawstwa, która odbędzie się 10 stycznia 2016 r.

W załączeniu lista osób wyróżnionych.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Informacja o dofinansowaniu Planu Gospodarki Niskoemisyjnej

Opracowany już został Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla gminy Miasto i Gmina Serock. Zgodnie z założeniami plan ma m.in. przyczynić się do osiągnięcia celów określonych
w pakiecie klimatyczno-energetycznym do roku 2020, tj.:

 • redukcji emisji gazów cieplarnianych;
 • zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych;
 • redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej,

Wykonanie planu otwiera gminie drogę do uzyskania dofinansowania na zadania związane m.in. z termomodernizacją obiektów, modernizacją kotłowni, energooszczędnego oświetlenia publicznego, a także wspieraniem wszelkich inicjatyw sprzyjających zwiększeniu efektywności energetycznej i ograniczeniu emisji.

„Ochrona środowiska naturalnego Miasta i Gminy Serock poprzez przygotowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dofinansowano przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, w formie dotacji, w kwocie 25.830,00 zł”

Rada Miejska w Serocku uchwaliła mpzp dla obrębu Wierzbica - sekcja G

Uchwałą nr 138/XV/2015  z dnia  30.11.2015 r. Rada Miejska w Serocku uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu  Wierzbica (sekcja G).

Dokumentacja planistyczna zostanie przesłana do  Wojewody Mazowieckiego celem sprawdzenia zgodności z prawem przeprowadzonej procedury. Plan wejdzie w życie po 30 dniach od opublikowania planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

 

Referat Gospodarki Gruntami,
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Obowiązuje nowy mpzp gminy Serock - sekcja B część obrębu Dębe

Od dnia  28 listopada 2015r. obowiązuje  nowy  miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego gminy  Serock  sekcja B część obrębu Dębe, który został uchwalony uchwałą nr 107/XI/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 31.08.2015r. i ogłoszony w dniu 28.10.2015r. w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego pod poz. 8557.

Plan jest dostępny  na stronie internetowej gminy TUTAJ 

Referat Gospodarki Gruntami,
Planowania Przestrzennego i Rozwoju

 

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniach 2.12. - 9.12.2015 r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości : Jadwisin, Serock, Gąsiorowo.

Uczniowie z Zegrza po raz kolejny na Uniwersytecie Warszawskim

Uczniowie Zespołu Szkół w Zegrzu, w ramach prowadzonych w szkole innowacji pedagogicznych „Poznajemy świat” i „Ciekawa fizyka”, uczestniczą w cyklu zajęć organizowanych przez Wydział Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego.

Uczniowie klasy II i III Szkoły Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu w poniedziałek 23 listopada 2015r. uczestniczyli w warsztatach eksperymentalnych dotyczących właściwości fizycznych powietrza.

Uczniowie klas III Gimnazjum im. Konstantego Mikołaja Radziwiłła w Zegrzu 25 listopada 2015r. brali udział w wykładzie dr hab. Adama Babińskiego ”Magnetyzm wokół nas.” Uczniowie poznali podstawowe własności pola magnetycznego oraz zjawiska magnetyczne zachodzące w otaczającym nas świecie. Dowiedzieli się również, w jaki sposób człowiek wykorzystuje  te zjawiska do budowy urządzeń codziennego użytku. Wykład urozmaicały ciekawe doświadczenia i eksperymenty.

Z niecierpliwością  czekamy na kolejne spotkania. Więcej informacji na stronie internetowej szkoły www.zszegrze.edu.pl  Zapraszamy.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniach 28.11. - 4.12.2015r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości : Kania Polska, Jachranka Nowa, Łacha, Jadwisin, Serock.

Warsztaty dla kadry kierowniczej szkół

17 listopada 2015 r. został zapoczątkowany cykl warsztatów dla kadry kierowniczej szkół  i przedszkoli, będący formą  całorocznego  kompleksowego wspomagania gminnych szkół, realizowanego przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie.
Pierwsze spotkanie związane było  z budowaniem właściwych relacji w społeczności szkolnej, sposobem komunikacji z otoczeniem oraz tworzeniem  pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.
Warsztaty poprowadziła Pani Beatricze Andrzejewska - doktor psychologii, dyrektor Szkoły Trenerów Biznesu w IBD Business School. Spotkanie  odbyło się w Gimnazjum w Serocku, uczestniczyli w nim dyrektorzy szkół i przedszkoli prowadzonych przez gminę Miasto i Gmina Serock oraz inspektor ds. oświaty i dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.
Warsztaty były też okazją do zapoczątkowania  dyskusji na temat  mocnych i słabych stron  placówek oświatowych. Z uwagi na duże zainteresowanie kadry kierowniczej powyższą tematyką oraz dobre przygotowanie merytoryczne prowadzącego, zaplanowano następne spotkanie, które odbędzie się na początku grudnia.

Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku     

 

Nauka pływania dla uczniów klas III szkół podstawowych

Gmina Miasto i Gmina Serock złożyła wniosek do konkursu ogłoszonego przez Ministerstwo Sportu i Turystyki na dofinansowanie w 2016r. organizacji zajęć sportowych  dla uczniów.

Projekt pt. „Pływam na 6” przygotowany przez oświatę, skierowany jest do uczniów klas III szkół podstawowych.  Zakłada naukę pływania oraz poznanie zasad bezpiecznego przebywania pod wodą, ma być także profilaktyką dla uczniów z wadami postawy oraz nadwagą i otyłością. Program przewiduje wdrażanie uczniów do systematycznego uprawiania sportu, jak również dostarczenie im dodatkowej aktywności ruchowej w atrakcyjnej formie.     

Przewidywany termin rozstrzygnięcia konkursu to 15 stycznia 2016r.  Jeśli gminie uda się pozyskać środki z Funduszu Zajęć Sportowych dla Uczniów, program realizowany będzie w okresie od połowy stycznia 2016r. do połowy czerwca 2016r.

 

ZOSiP Serock

15 litrów krwi oddali zegrzyńscy żołnierze

17 listopada br. na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI) w Zegrzu zorganizowana została kolejna akcja krwiodawstwa. Żołnierze oddali łącznie prawie 15 litrów krwi.

Była to już 13 akcja krwiodawstwa w 2015 roku zorganizowana przez Klub HDK przy CSŁiI. Uczestniczyli w niej żołnierze i pracownicy wojska CSŁiI oraz z innych zegrzyńskich jednostek wojskowych. Szczególnie licznie zgłosili się żołnierze służby przygotowawczej, aktualnie odbywający szkolenie w Ośrodku Szkolenia Specjalistycznego.

W sumie 35 osób oddało prawie 15 litrów krwi, która zasili teraz bank Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. Kolejne takie „szlachetne” przedsięwzięcie na terenie Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki odbędzie się 15 grudnia 2015 r.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 • -
 • -
 • -

Rada Miejska w Serocku uchwaliła mpzp dla obrębu Nowa Wieś - sekcja H1.

Uchwałą nr 126/XIII/2015 z dnia 26.10.2015r. Rada Miejska w Serocku uchwaliła miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla obrębu Nowa Wieś (sekcja H1).

Dokumentacja planistyczna została przesłana do Wojewody Mazowieckiego celem sprawdzenia zgodności z prawem przeprowadzonej procedury. Plan wejdzie w życie po 30 dniach od opublikowania planu w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego.

Referat Gospodarki Gruntami,

Planowania Przestrzennego i Rozwoju

 

Ochotnicy po egzaminie ze szkolenia podstawowego

12-13 listopada br. 157 żołnierzy służby przygotowawczej zdawało egzamin po szkoleniu podstawowym w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Egzamin po szkoleniu podstawowym jest integralną częścią szkolenia i stanowi podstawę do dokonania oceny poziomu wyszkolenia. Został on przeprowadzony zgodnie z "Programem Szkolenia Podstawowego Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej". W jego trakcie ochotnicy poddawani byli sprawdzianowi z wychowania fizycznego, wiedzy teoretycznej, umiejętności praktycznych ze szkolenia bojowego w formie „pętli taktycznej” oraz egzaminowi ze strzelania szkolnego nr 2 w postawie leżącej.

Żołnierze podczas tego ważnego sprawdzianu mieli do wykonania m.in. z wychowania fizycznego - podciąganie na drążku lub uginanie ramion w podporze na ławeczce, bieg na 3000 m i 1000 m (kobiety), pętli taktycznej – działanie żołnierza na polu walki (pokonanie terenu na odległość 30 m czołgając się na polu walki ze skrzynią o wadze 20 kg), udzielanie pomocy przedmedycznej, rozpoznanie pola walki i orientowanie się w terenie, nawiązywanie i utrzymywanie łączności, zachowanie z użyciem BMR, rzut granatem ćwiczebnym i znajomość budowy oraz użytkowania broni. Ważną jego częścią był także sprawdzian wiedzy teoretycznej w postaci testu z przedmiotów objętych szkoleniem, czy też strzelanie egzaminacyjne, które wykonywali jako strzelanie szkolne nr 2.

Ochotnicy poradzili sobie dobrze i bardzo dobrze na egzaminie. Po szkoleniu podstawowym rozpoczęli miesięczne szkolenie specjalistyczne, w czasie którego zdobędą wiedzę oraz umiejętności praktyczne, wymagane dla danej specjalności wojskowej. Zegrzyńskie Centrum opuszczą końcem grudnia 2015 roku.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniach 19.11.-27.11.2015 r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości : Jadwisin i Poddębie.

Tenisiści stołowi na sportowo uczcili obchody Święta Odzyskania Niepodległości

W piątek 06.11.2015 r. w hali PZSP w Serocku na sportowo uczciliśmy obchody rocznicy Święta Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Od godziny 16.00 odbywał się turniej tenisa stołowego, w którym łącznie wzięło udział 59 zawodników i zawodniczek. Uroczystego otwarcia turnieju, wręczania nagród oraz zakończenia turnieju dokonał Dyrektor OSiR w Serocku Maciej Goławski. Z zaplanowanych 10 kategorii wiekowych aż 8 zostało rozegranych i wyłoniono wśród nich najlepszych tenisistów.

Więcej informacji oraz galeria TUTAJ

Zapraszamy na prelekcję "Dzieje garnizonu w Zegrzu 1948-2015"

Zapraszamy do Filii „Piaski” Muzeum Historycznego w Legionowie na prelekcję Mirosława Pakuły o garnizonie w Zegrzu w okresie powojennym. Garnizon Zegrze już od czasów II RP był zdominowany przez jednostki wojsk łączności. Podobnie było po drugiej wojnie światowej.
W czasie prelekcji zostanie przedstawiony rys historyczny przede wszystkim jednostek stacjonujących w Zegrzu, Zegrzu Południowym i Białobrzegach. Po spotkaniu będzie możliwość obejrzenia historycznego sprzętu łączności ze zbiorów Mieczysława Hucała, prezesa Oddziału Zegrze Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności.

Wstęp wolny.

Serdecznie zapraszamy !

Muzeum Historyczne w Legionowie

 • -

Zmiana Posterunku Honorowego przez żołnierzy zegrzyńskiego Centrum

Żołnierze Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 8 listopada br. po raz pierwszy w historii wykonali Uroczystą Zmianę Posterunku Honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza w Warszawie.

Ideą Grobu Nieznanego Żołnierza było i jest oddanie należnego hołdu wszystkim, którzy poświęcili życie w walce za ojczyznę. W okresie okupacji hitlerowskiej był on symbolem oporu wobec najeźdźcy, przypominającym o obowiązku wobec Ojczyzny. Uroczysta Zmiana Posterunku Honorowego była z pewnością doskonałą okazją do zademonstrowania wysokiego poziomu wyszkolenia z musztry przez żołnierzy batalionu zabezpieczenia CSŁiI, a także przybliżenia Warszawiakom oraz licznym widzom tej jednostki wojskowej. Dowódcą wojskowej asysty honorowej był kpt. Piotr Osiński, etatowy dowódca kompani radiowej batalionu zabezpieczenia. O dużym zaangażowaniu żołnierzy świadczy fakt, że przygotowali się do udziału w tym przedsięwzięciu przez ponad dwa tygodnie. Dowódca batalionu zabezpieczenia ppłk Mieczysław Hucał na bieżąco nadzorował udział swoich podwładnych w tej uroczystości.

Żołnierze zegrzyńskiego Centrum jeszcze w tym dniu o godz. 14.20 także zabezpieczali ceremonialną oprawę złożenia wieńca na płycie Grobu Nieznanego Żołnierza przez Dowódcę Wojsk Lądowych SZ Stanów Zjednoczonych w Europie gen. broni Fredericka Bena Hodgesa, który przyjechał do Polski w ramach polsko-amerykańskiej współpracy wojskowej.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Czy warto się uczyć, jaki zawód wybrać?

To pytania jakie  często zadaje sobie młody człowiek, kiedy kończy gimnazjum i staje przed dylematem co dalej?  Chcąc pomóc  rodzicom i ich dzieciom w podjęciu decyzji związanej z wyborem właściwego zawodu i roli motywacji do nauki w dalszej edukacji, zorganizowano - w Gimnazjum im. Romualda Traugutta w Serocku, spotkanie ze specjalistą z zakresu doradztwa zawodowego – Panią Małgorzatą Starnowską.  Spotkanie związane było ze zorganizowanym całorocznym  kompleksowym wspomaganiem gminnych szkół, prowadzonym przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Warszawie. To spotkanie było okazją do przybliżenia rodzicom zmian jakie dokonują się na współczesnym rynku pracy, poznania  zawodów przyszłości  oraz uświadomienia jak ważny jest wybór dalszej drogi kształcenia i trafny wybór  zawodu.  Tym spotkaniem otwarto też dyskusję na temat hierarchii wartości w życiu człowieka, że nauka to wartość i kapitał, który w przyszłości może być kluczem do sukcesu.
Podobne spotkania będą prowadzone w innych szkołach, a ich tematyka będzie modyfikowana w zależności od zgłaszanych potrzeb.
ZOSiP

 

            

„Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”

Najmłodsza reprezentacja chłopców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku 24.09.2015r. wzięła udział w powiatowych eliminacjach do turnieju „Z podwórka na stadion o Puchar Tymbarku”. W zawodach wzięły udział dwie drużyny chłopców z klas I – II. W składzie drużyn znaleźli się: Serock I – Michał Błażkowski, Szymon Bogdański, Mateusz Brandenbura, Bartosz Druchniak, Patryk Lubelski, Szymon Rydzewski, Dawid Stasiuk, Mateusz Stefanik, Kamil Szajda; Serock II – Alan Dąbrowski, Karol Olszewski, Leon Prewęcki, Szymon Skurzewski, Robert Sroczkowski, Kajetan Świtek, Natan Szymański, Jan Wasik, Dominik Żebrowski. Po zaciętych i pełnych emocji meczach drużyna Serock I zajęła II miejsce , a drużyna Serock II uplasowała się na IV miejscu. Chłopców do turnieju przygotował trener Maciej Wikiera, a do walki zagrzewała ich nauczycielka wychowania fizycznego pani Katarzyna Tulin.
Gratulujemy zawodnikom i trenerowi oraz życzymy dalszych sukcesów i wygranych meczy.

 • -
 • -

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniach : 10.11.-12.11.2015r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości : Łacha, Gąsiorowo, Kania Nowa, Kania Polska, Cupel, Nowa Wieś, Zegrze Pólnocne, Serock

ZUS dla Biznesu

Już po raz kolejny Zakład Ubezpieczeń Społecznych, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom osób prowadzących działalność gospodarczą, jak i tych, które zainteresowane są podjęciem działalności na własny rachunek, organizuje ,,Tydzień Przedsiębiorcy”. Dni poradnictwa, które w tym roku odbędą się w dniach 23-27 listopada pod hasłem ,,ZUS dla Biznesu”, to znakomita okazja, by wyjaśnić ewentualne wątpliwości, zapoznać się z usługami elektronicznymi i udogodnieniami w ofercie ZUS, skorzystać ze szkoleń i możliwości uzyskania wsparcia w przypadku trudności z regulacją należności składek. Tegoroczna edycja ,,Tygodnia Przedsiębiorcy” odbędzie się we wszystkich placówkach  ZUS. Przedsiębiorcy z naszego terenu mogą uczestniczyć w spotkaniach w Inspektoracie ZUS przy ul. Słowackiego 20 w Legionowie. Kontakt za pośrednictwem Centrum Obsługi Telefonicznej ZUS: (22) 560 16 00.

Zakończono odbiór azbestu z terenu Miasta i Gminy Serock

Zakończyły się prace polegające na „Usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu z terenu Miasta i Gminy Serock w 2015 roku”. Realizacja zadania dofinansowana została w wysokości 46.774,00 zł. ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Odbiór eternitu, zgodnie z umową zawartą z gminą realizowany był do 30 września 2015 roku przez firmę Graffiti Zakład Ogólnobudowlany Paweł Lewandowski. W bieżącym roku z terenu gminy odebrane zostało i przekazane do unieszkodliwienia przeszło 150 ton eternitu.

Zachęcamy osoby, które do tej pory nie złożyły jeszcze wniosku, a są zainteresowane bezpłatnym zabraniem eternitu z ich posesji do składania wniosków na 2016 rok.

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 lub na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce dokumenty i wnioski – ochrona środowiska. 

Informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, pod nr tel. 22 782-88-39 i 22 782-88-40.

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -

Święto Drzewa 2015

Już po raz kolejny nasza gmina włączyła się aktywnie w obchody Święta Drzewa. Program Święto Drzewa bierze udział w Kampanii Miliarda Drzew dla Planety zainicjowanej przez Program Narodów Zjednoczonych do spraw Ochrony Środowiska (UNEP) – ogólnoświatowej inicjatywy sadzenia drzew. Idea programu dotarła już do 35 krajów.

Wzorem ubiegłych lat, także i w tym roku, każda z placówek oświatowych z terenu gminy otrzymała sadzonki drzew ufundowane przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku, które przy dużym zaangażowaniu dzieci i młodzieży, posadzone zostały na przyszkolnych terenach .

Wśród posadzonych drzew znalazły się m.in. jarzębiny, dęby i ozdobne jabłonie. Przyłączenie się do programu Święto Drzewa to nie tylko wpływ na to aby na naszej planecie było jak najwięcej drzew, ale także doskonała okazja do przeprowadzenia lekcji przyrody i rozmów o roli drzew w życiu człowieka. Mamy nadzieję, że symboliczne sadzonki posadzone przez dzieci z wielkim zapałem, po latach będą pamiątką obchodów Święta Drzewa w Naszej Gminie, a praktyczna lekcja ochrony przyrody skutecznie przyczyni się do kształtowania, już u najmłodszych, postaw ekologicznych.

 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniach 27.10. - 2.11.2015r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości : Dębe, Cupel, Wola Kiełpińska.

"Serock na sportowo w czterech porach roku" - wystawa

Zapraszamy na wystawę pokonkursową pt. "Serock na sportowo w czterech porach roku".

Można ją oglądać w serockim ratuszu od 23 października do 4 listopada 2015 r.

Na wystawie eksponujemy wszystkie prace zgłoszone do konkursu.

 

 

 • -
 • -
 • -

Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym

Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym, w związku z sygnałami wskazującymi na nasilenie się zjawiska oszustw w obrocie paliwami.

Pismo w załączeniu.

 • -

Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla jednostki OSP Serock

www.wfosigw.pl

„ZAKUP NOWEGO SAMOCHODU RATOWNICZO–GAŚNICZEGO 4X4 DLA OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ W SEROCKU DOFINANSOWANY PRZEZ WOJEWÓDZKI FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ W WARSZAWIE W FORMIE DOTACJI, W KWOCIE 150.000,00 ZŁ”

Z satysfakcją informuję, że w dniu 27 października zostanie dostarczony do jednostki  Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku nowy, średni samochód ratowniczo – gaśniczy MAN TGM 13.290 z napędem na cztery koła

Dostawcą pojazdu jest Przedsiębiorstwo Handlowe MOTO – TRUCK Leszek Chmiel z Kielc wyłonione w wyniku przeprowadzonego postepowania przetargowego.

Zakup pojazdu niewątpliwie podniesie możliwości operacyjne jednostki, skróci czas dojazdu do miejsca zdarzenia oraz umożliwi wcześniejsze podejmowanie działań ratowniczych co poprawi bezpieczeństwo miasta i całej gminy Serock. Potrzeba wyposażania jednostek OSP w  nowoczesny sprzęt wynika z konieczności spełnienia wymagań jakie są obecnie stawiane przed jednostkami włączonymi do Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego oraz jest konsekwencją rozszerzającego się katalogu prowadzonych przez Straże Pożarne działań.

Koszt całkowity zakupu samochodu to kwota 622.088,00 zł.

Zakup samochodu sfinansowany został:

 • ze środków własnych gminy Miasto i Gmina Serock w kwocie:  149.088,00 zł.
 • ze środków własnych OSP Serock w kwocie 20.000,00 zł.
 • dotacji WFOŚiGW w Warszawie w kwocie 150.000,00 zł.,
 • dofinansowania Komendy Głównej PSP w kwocie 100.000,00 zł.
 • dofinansowanie Komendy Wojewódzkiej PSP w kwocie 203.000,00 zł.

Zakupiony samochód ratowniczo-gaśniczy został zbudowany zgodnie z obowiązującymi przepisami  i spełnia wszystkie wymagane obecnie normy ekologiczne i bezpieczeństwa

Średni pojazd ratowniczo – gaśniczy dla OSP Serock wyposażony został w zbiornik wody o pojemności 3000 l oraz w zbiornik na środek pianotwórczy o poj. 300 l. Działko wodno-pianowe. Posiada silnik wysokoprężny z turbodoładowaniem o zapłonie samoczynnym, układ kierowniczy ze wspomaganiem. Skrzynia biegów manualna. Układ hamulcowy wyposażony w ABS. Napęd 4x4 z możliwością odłączenia napędu osi przedniej oraz możliwością blokady mechanizmu różnicowego przedniej i tylnej osi. Wyciągarkę elektryczną o sile uciągu min. 70 kN, autopompę, maszt oświetleniowy, instalację zraszaczową itd.,

Samochód w pełni spełnia oczekiwania członków OSP Serock a przedstawione powyżej dane to tylko niektóre walory zakupionego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Wszystkim podmiotom, które w bezpośredni sposób przyczyniły się do odnowienia i unowocześnienia parku samochodowego jednostki OSP Serock bardzo dziękuję.

Burmistrz

Miasta i Gminy Serock

Co nowego w serockich inwestycjach?

W poprzednim artykule pisaliśmy o przygotowaniach do kolejnych inwestycji na terenie Gminy Serock. Miło nam poinformować Państwa, że sukcesem zakończyły się prowadzone przez nas procedury przetargowe i mogliśmy podpisać umowy z Wykonawcami.

 1. 06.10.2015 r. podpisana została umowa na zagospodarowanie terenu wokół Izby Pamięci w ramach zadania Rewitalizacja i adaptacja zabytkowego budynku dawnej szkoły na Izbę Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku z firmą ZUK – Ogrody Dominik Goźliński, Stasi Las, ul. Główna 17, 05-140 Serock.  Wartość robót ustalono na kwotę 180.230,49 zł. W ramach tego wynagrodzenia Wykonawca ułoży nawierzchnię z kostki granitowej brukowej, wybuduje murki oporowe z betonu , nasadzi krzewy i rośliny oraz dostarczy  i zamontuje małą architekturę. W pierwszym tygodniu grudnia będziemy mogli podziwiać efekty w/w prac.
 2. 07.10.2015 r. z Wykonawcą Usługi Remontowo Budowlane – Brukarstwo Stanisław Łoniewski, 05-140 Serock, ul. Sadowa 5 podpisana została umowa na budowę wyniesionego przejścia dla pieszych wraz z odwodnieniem oraz przebudowa ogrodzeń w ramach zadania Modernizacja boiska sportowego w Gąsiorowie. Za kwotę 63.356,39 zł Wykonawca wybuduje chodniki, wyniesione przejście dla pieszych wraz z odwodnieniem oraz przebuduje ogrodzenia.
 3. W dniu 08.10.2015 r. została podpisana umowa z firmą Zarbud Arkadiusz Zaręba z miejscowości Ołdaki Stefanowo na budowę ciągu pieszo – rowerowego Jadwisin – Zegrze. Za cenę brutto: 308.607,00 zł Wykonawca do 15 maja 2016 r. wybuduje ciąg pieszo – rowerowy o szerokości 2,5 m na odcinku od ul. Juzistek w Zegrzu do istniejącej drogi serwisowej zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 61. Zgodnie z ustalonym harmonogramem rzeczowo – finansowym większość robót budowlanych zostanie wykonana w bieżącym roku budżetowym.
 4. W dniu 09.10.2015 r. z firmą BIURO PROJEKTÓW „BPBW” Sp. z o. o., 10-448 Olsztyn, ul. Głowackiego 28 zawarta została umowa na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy budynku wielorodzinnego z mieszkaniami socjalnymi w Jadwisinie wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego. W ciągu 6 m-cy za cenę 49.200,00 zł Wykonawca sporządzi dokumentację projektowo – kosztorysową dla potrzeb budowy mieszkalnego budynku wielorodzinnego w Jadwisinie gm Serock zlokalizowanego na dz. ew. nr 51/26 wraz z infrastrukturą techniczną oraz pełnienie nadzoru autorskiego w czasie realizacji inwestycji.
 5. Na dzień 23.10.2015 r. zaplanowany został termin podpisania umowy na wykonanie projektu budowlano – wykonawczego budowy wiaty z podziałem na boksy dla potrzeb Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku przy ul. Nasielskiej 21 w ramach zadania Budowa SUW w Serocku przy ul. Nasielskiej. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego wygrała firma ALKBUD – Usługi Inwestycyjne Leszek Kamiński, 05-140 Jadwisin, ul. Królewska 10 oferująca wykonanie zamówienia za cenę 15.375,00 zł.
 6. 23.10.2015 r. planowane jest otwarcie ofert w dwóch postepowaniach o udzielenie zamówienia publicznego:
 1. na budowę łącznika przy Szkole Podstawowej w Jadwisinie, zagospodarowanie ternu wraz z rozbiórką linii kablowej niskiego napięcia oraz budową nowej linii kablowej niskiego napięcia 0,4 kV, z budową słupa linii napowietrznej oraz budową oświetlenia przy szkole. Powyższy zakres prac Wykonawca zobowiązany będzie zrealizować do 31.07.2017 r.
 2. na opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji sanitarnej w miejscowości Jadwisin  w ramach zadania Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Serock.

 

 • -

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Głównej w Stasim Lesie.

Bezpłatne konsultacje lekarzy w ramach tzw. Białej Niedzieli

Wojskowa Specjalistyczna Przychodnia Lekarska SP ZOZ w Legionowie zaprasza na bezpłatne konsultacje lekarzy specjalistów w dn. 18.10.2015r. w godz. 10:00-14:00 w ramach tzw. Białej Niedzieli.

Konsultacje będą odbywały się w poradniach :
- ortopedycznej,
- okulistycznej,
- kardiologicznej,
- endokrynologicznej,
- ginekologicznej,
- leryngologicznej,
- neurologicznej,
- osteoporozy,
- dermatologicznej ( w zakresie pielęgniarstwa dermatologicznego ),
- stomatologicznej,
- protetyki stomatologicznej i ortodoncji.

Ponadto prowadzone będą badania pomiaru ciśnienia tętniczego krwi, ekg oraz badania spirometryczne i audiometryczne w podstawowym zakresie.

Dla celów konsultacji skierowanie nie jest wymagane.

 

 

NIE ! dla czadu

W Polsce każdego roku z powodu zatrucia tlenkiem węgla, umiera kilkadziesiąt osób, a kilkaset ulega zatruciu i wymaga hospitalizacji. Bardzo często nie ma to związku z powstaniem pożaru, a wynika jedynie z niewłaściwej eksploatacji budynku.
    „Cichy zabójca”, bo tak nazywany jest tlenek węgla to gaz bezwonny, bezbarwny, którego działanie może być tragiczne w skutkach.
    Należy pamiętać:

 • o przeprowadzaniu regularnych kontroli drożności przewodów wentylacyjnych
  i kominowych,
 • by kratki wentylacyjne oraz otwory w drzwiach łazienkowych nie były zasłonięte,
 • o przeprowadzaniu regularnych przeglądów urządzeń grzewczych.

Dodatkowo w domu lub mieszkaniu warto zainstalować czujkę tlenku węgla, która zaalarmuje nas, gdy w powietrzu stężenie trujących substancji się zwiększy.

 • -

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniach : 14-15.10.2015r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości : Jachranka Nowa oraz Jadwisin.

Biegaj z nami Coopera !

W piątkowe popołudnie 25 września 2015r. w Szkole Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku spotkało się 258 miłośników biegania. Akcja „Biegaj z nami Coopera” organizowana jest ramach Europejskiego Tygodnia Ruchu – Poland.MOVEWEEK.EU. Koordynatorem projektu jest  nauczycielka wychowania fizycznego Katarzyna Tulin, wspierana przez panią Barbarę Klik i Małgorzatę Gańską-Niemczyk. Kluczowym zagadnieniem Europejskiego Tygodnia Ruchu jest uświadomienie społeczeństwu korzyści, jakie płyną z ruchu i zdrowego trybu życia. Wszyscy podjęli się próby zaliczenia testu Coopera, polegającego na przebiegnięciu lub przejściu  jak najdłuższego dystansu  w czasie 12 minut. Celem było pobicie ubiegłorocznego rekordu, który wyniósł 512 kilometrów. We wspólnej zabawie wzięli udział uczniowie szkoły ich młodsze i starsze rodzeństwo, ich rodziny, znajomi  i nauczyciele. Wszyscy bardzo ambitnie podeszli do zadania i udało się nam wspólnie przebiec  570 kilometrów. W oczekiwaniu na swoją kolej chętni mogli pograć w siatkówkę na boisku przyszkolnym pod czujnym okiem studentów warszawskiej Akademii Wychowania Fizycznego – Jakuba Piszczyka i Konrada Brodnickiego . Nad bezpieczeństwem i dobrym samopoczuciem czuwali wolontariusze – ratownicy medyczni Anna Niemczyk i Marcin Chmura. Zabawa była przednia. Razem spędziliśmy bardzo aktywne popołudnie.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Nie daj się zrobić w słupa !

W celu eliminowania procederu wyłudzenia podatku VAT Kontrola Skarbowa prowadzi ogólnokrajową kampanię informacyjną pod hasłem "Nie daj się zrobić w słupa". Wyłudzenia VAT-u następują obecnie głównie poprzez tzw. karuzele podatkowe, czyli sieć kilku, kilkunastu podmiotów, które tworzą pozory legalnych transkacji handlowych. Obrót towarem następuje najczęściej tylko w dokumentach. Słup występujący w haśle propoagującym akcję to potoczne określenie osoby, która firmuje swoim nazwiskiem działania organizowane w celu ukrycia faktycznego inspiratora czy uczestnika oszustwa. Prowadzona akcja ma w dużej mierze uświadomiać, że odpowiedzialność ponoszą nie tylko osoby, które organizują nielegalny proceder, ale i te, które zostają wykorzystane do podpisywania fikcyjnych faktur oraz ostrzegać ludzi przed uwikłaniem się w przestępsta podatkowe.

Więcej informacji TUTAJ

 • -

Tytuł Mistrza Powiatu Legionowskiego obroniony

Po zwycięstwie w eliminacjach gminnych MIMS (Mazowieckie Igrzyska Młodzieży Szkolnej) w piłce nożnej przyszedł czas na mistrzostwa powiatu w Legionowie. Na zawody jechaliśmy, jako mistrzowie z poprzedniego roku wiedząc, że obrona tytułu będzie bardzo trudna. Dotychczas nie zydarzyło się tak, żebyśmy  zdobyte mistrzostwo  obronili  w następnym roku.
W wyniku losowania trafiliśmy do grupy ze szkołami: Gimnazjum nr. 1 w  Legionowie i Gimnazjum w Stanisławowie Pierwszym. Z grupy wychodziły dwie drużyny z prawem gry o miejsca w czołówce. Niestety zaczęliśmy od porażki z Legionowem nie wykorzystując sytuacji podbramkowych. Spotkanie ze Stanisławowem Pierwszym przebiegło o wiele lepiej, ponieważ objęliśmy prowadzenie i do ostatniego gwizdka broniliśmy korzystnego wyniku. Wynik 1-0 utrzymaliśmy do końca i weszliśmy tym samym do półfinału. W półfinale zmierzyliśmy się z Gimnazjum nr. 5 w Legionowie, byliśmy drużyną zdecydowanie lepszą i wygraliśmy 2-1, tracąc bramkę w ostatnich sekundach. Było widać, że chłopcy nabierają pewności z każdym meczem i coraz poważniej myśleliśmy o wygraniu turnieju.
W finale czekało na nas znowu Legionowo nr. 1, ale wiedzieliśmy, że tym razem jesteśmy w stanie z nimi wygrać. Mecz był bardzo wyrównany i nikt nie mógł strzelić gola, wyglądało na konieczność wyłonienia zwycięzcy w rzutach karnych. Jednak o wyniku i naszym sukcesie zdecydowała ostatnia akcja meczu, kiedy to piłkę przejął Szymon Darkowski i podał do Rafała Świerczyńskiego, który strzelił bramkarzowi między nogami i piłka znalazła się w siatce. Za chwilę sędzia zagwizdał ostatni raz i mogliśmy cieszyć się z mistrzostwa powiatu w piłce nożnej oraz awansu do zawodów międzypowiatowych.
Wyniki meczów:
Serock-Legionowo nr. 1  1-2
Stanisławów-Serock  0-1
Serock-Legionowo nr. 5  2-1
Serock-Legionowo nr. 1 1-0

Drużyna wystąpiła w składzie: Giziński, Lewandowski, Różycki H., Różycki M., Darkowski S., Dytyniak J., Świerczyński R., Jagielski, Żmijewski, Ziobro

Trener Mariusz Rosiński

 • -

Październik - miesiąc walki z rakiem piersi

Zachęcamy do wykonania bezpłatnych badań mammograficznych kobiety w wieku 40-75 lat ! Na badania nie obowiązuje rejonizacja.

Oprócz badań wykonywanych w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi (badania w ramach NFZ dla pań w wieku 50-69 lat), wykonane będą bezpłatne badania dla kobiet w wieku 40-49 oraz 70-75 lat.

Te badania finansowane są z Funduszy Norweskich. Na badanie wymagane jest skierowanie lekarskie. Wszystkie szczegóły dotyczące badań znajdują się w załączonym pliku.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniach 30.09. - 5.10.2015r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców Serocka i Jadwisina.

Powstanie Szarych Szeregów - 27 września 1939 r.

Szare Szeregi kryptonim konspiracyjny Organizacji Harcerzy ZHP, a także całego Związku Harcerstwa Polskiego podczas II wojny światowej. Szare Szeregi zostały powołane 27 września 1939 r. w Warszawie przez grono członków Naczelnej Rady Harcerskiej. Członkami organizacji Szarych Szeregów była głownie młodzież, która przygotowywała się do walk o charakterze dywersyjnym. Działacze Szarych Szeregów dzielili się na trzy mniejsze grupy w zależności od wieku. Pierwszą z nich byli Zawiszacy (12-14 lat). Mieli za zadanie kontynuować podjętą przed wojną naukę. Byli także szkoleni do służby pomocniczej w czasie ewentualnego powstania. Starsi (15-17 lat) czyli Bojowe Szkoły uczyli się już podstaw wojskowości. Walczyli też w ramach małego sabotażu,  prowadzili działania w ramach Wywiadu Informacji Szarych Szeregów zajmując się obserwacją dróg, ruchów nieprzyjaciela itp. Najstarsi (powyżej 17 lat) należeli do Grup Szturmowych. Zajmowali się głównie dywersją i walką zbrojną z wrogiem. Oddziały szturmowe harcerzy często wykonywały zadania bojowe jak wysadzanie mostów kolejowych, pociągów czy odbijanie więźniów.
Nazwa Szare Szeregi została zatwierdzona w całym kraju od 1940 r.
Do jednych z najgłośniejszych akcji Szarych Szeregów należy odbicie jeńców z  konwoju policyjnego tzw. Akcja pod Arsenałem z 26 marca 1943 r. czy odbicie w Celestynowie transportu więźniów do Auschwitz. Szare Szeregi współpracowały z Delegaturą Rządu Rzeczypospolitej Polskiej na Kraj oraz Komendą Główną Armii Krajowej.
Organizacja została rozwiązana 17 stycznia 1945.

Żródła: http://wmeritum.pl/27-wrzesnia-1939-powstanie-szarych-szeregow/

Spotkanie wiejskie w Wierzbicy

W dniu 20 września 2015 r. odbyło się spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Sylwestra Sokolnickiego z mieszańcami sołectwa Wierzbica, którzy licznie przybyli do Świetlicy Środowiskowej.

Na początku spotkania Pan Burmistrz pogratulował mieszkańcom zdobycia pierwszego miejsca na „Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej Sołectw”, którego organizatorem była Lokalna Grupa Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego”.  W dalszej części spotkania zostały poruszone problemy  z jakimi na co dzień borykają się mieszkańcy tj.:

- odwodnienie drogi gminnej, z której wody opadowe zalewają przyległe posesje,

- poprawa jakości dostępu usług internetowych,

- wymiana wodociągu  położonego w granicach ulicy Brzozowej,

- ustawienie tablicy z mapą Wierzbicy,

- oświetlenie mostu na trasie w kierunku Wyszkowa;

Skierowano też prośbę  o interwencję w sprawie przystanku autobusowego „Wierzbica II”, na którym w dalszym ciągu są problemy z zatrzymywaniem autobusów.

To kluczowe problemy z jakimi mieszkańcy sołectwa zwracali się  podczas spotkania do burmistrza, który obiecał, że w miarę możliwości budżetowych będą one rozwiązywane. Na koniec, poinformował, że w trosce o zdrowie mieszkańców Miasta i Gminy Serock podjęto decyzję o kontynuowaniu finansowania profilaktycznych programów zdrowotnych: szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci oraz szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka – osób urodzonych  przed 1 stycznia 1961r.

Po zakończeniu merytorycznego spotkania Pani Sołtys Maria Chmielewska zaprosiła wszystkich uczestników na sołecką  plażę  gdzie kontynuowano spotkanie przy gorącym żurku i muzyce na żywo w wykonaniu zespołu muzyczne „IRIS”.

Podobne spotkania poruszające problemy społeczności lokalnej, a także zasady podziału Funduszu Sołeckiego, odbyły się już w Dosinie, Borowej Górze i Woli Kiełpińskiej.

Bożena Kalinowska
Radna Rady Miejskiej w Serocku

Wymiana doświadczeń z zagranicznymi partnerami w ramach projektu YEP

Przedstawiciele serockiego samorządu zostali zaproszeni na międzynarodową konferencję związaną z podsumowaniem realizacji projektu „YEP ‒ Young Europeans Promoting Social Enterprises”, organizowanego przez partnerską, włoską gminę Celleno.
W konferencji (14-25.09.2015) poświęconej wymianie doświadczeń między partnerami i gośćmi projektu wzięła udział 3 osobowa delegacja reprezentująca Miasto i Gminę Serock, w aspektach: opieki społecznej, oświaty oraz promocji. Celem projektu było zaprezentowanie i poznanie nowych praktyk społecznych związanych z innowacyjną przedsiębiorczością społeczną. Projekt był przeznaczony dla organizacji, które wspierają osoby w niekorzystnej sytuacji życiowej, w szczególności kobiety i młodzież przez działania w sferze społeczno-kulturalnej i gospodarczo-ekonomicznej. W trakcie trwania projektu odbyły się lokalne spotkanie w Polsce oraz końcowe spotkanie we Włoszech ze wszystkimi partnerami i gośćmi projektu. Spotkanie we Włoszech obfitowało w liczne konferencje, dyskusje i warsztaty, w trakcie których partnerzy i goście projektu wymieniali się doświadczeniami, praktykami, a także przedstawiali własny potencjał i lokalne problemy determinujące działania. 

Gospodarze konferencji zorganizowali szereg spotkań z przedstawicielami stowarzyszeń i organizacji włoskich, które przedstawiały swoje działania. Pokazywano nam piękne miasta i niezwykłe dziedzictwo kulturowe,  zapewniono posiłki i wiele artystycznych przeżyć. Była to również okazja do  nawiązanie nowych kontaktów i tworzenia pomysłów na kolejne projekty.

Projekt „YEP ‒ Young Europeans Promoting Social Enterprises” finansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Europa dla Obywateli 2014‒2020. 

Partnerzy projektu to: Włochy (Castiglione in Teverina, Graffignano, Celleno), Czechy (Lanskroun), Grecja (Dyonysos), Hiszpania (Herrera del Duque) oraz Gmina Wieliszew i Gmina Serock z Polski. W projekcie wzięli rówież udział przedstawiciele Cypru (Idalion) i Rumunii (Siret).

Ref. Komunikacji Społecznej

 

 • -
 • -
 • -

SMS Skubianka - wystąpił na imprezie "Ochota na Rekreację"

W ramach cyklu imprez OCHOTA na REKREACJĘ, Urząd Dzielnicowy Ochota i Pub Lolek, zorganizowali, na początku września, Spotkanie z Historią. Stowarzyszenie Miłośników Skubianki „SMS” z zaprzyjaźnioną Grupą Historyczno-Edukacyjną Szare Szeregi, wzięło udział w przedsięwzięciu związanym z przypadającą na 1 sierpnia kolejną rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego. Grupy przygotowały koncert piosenek powstańczych. Wśród tych, które wybrano do repertuaru można było usłyszeć takie utwory jak: „Warszawskie dzieci”, „Pałacyk Michla”, czy „Sanitariuszka Małgorzatka”.
Najbardziej emocjonującym punktem powstańczego spotkania na Polach Mokotowskich był występ uczestnika powstania warszawskiego pana Aleksandra Wiechowskiego. Z ogromnym wzruszeniem, ale też z pasją i autentycznością opowiadał on o losach młodych ludzi i ich rzeczywistym zaangażowaniu w walkę o wolność Warszawy. Pan Aleksander Wiechowski udzielił też młodym ludziom wielu cennych rad ujętych w bezcenne słowa: „ Pamiętajcie teraz: godło narodowe, biało–czerwone, orzeł biały, to najważniejsze symbole naszej Ojczyzny. Pamiętajcie o tym, żebyście ich strzegli. My przekazujemy Wam bezpieczeństwo Najjaśniejszej Rzeczypospolitej”. Dzięki temu spotkaniu udało się najmłodszym Polakom opowiedzieć o trudnym, niebezpiecznym, często niezrozumiałym wydarzeniu, jakim było Powstanie Warszawskie. Udało się oddać klimat tamtego czasu i odtworzyć atmosferę powstańczej Warszawy. Ukazać powstanie od strony militarnej, taktycznej, politycznej, a także  od strony powstańczej rzeczywistości cywilnej. Głównymi atrakcjami programu przygotowanymi przez Grupę Historyczno- Edukacyjną Szare Szeregi były spektakle „Zasypani”, "Motopompiarze”. Pojawiła się prawdziwa „Poczta Polowa”, tor przeszkód, pole minowe, plenerowy minerek quiz historyczny. Ponadto dla dorosłych niebywałą atrakcją była stała ekspozycja z powstańczym posterunkiem, archiwalnymi dokumentami i pamiątkami z powstania, a także szpital powstańczy, kuchnia polowa i wystawa moździerzy, broni, umundurowania, sprzętu powstańczego.
Monika Krajewska
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Serock Biega na 6. PZU Festiwalu Biegowym

W ostatni weekend biegacze z grupy Serock Biega z Hotelem Narvil wzięli udział w 6. PZU Festiwalu Biegowym w Krynicy Zdroju. W ciągu trzech dni festiwalowych zmagań, do wyboru było ponad dwadzieścia różnych biegów na dystansach od kilkuset metrów do 100 km oraz biegi dla dzieci. Największym zainteresowaniem cieszyła się Życiowa Dziesiątka, której trasę, prowadzącą prawie cały czas lekko w dół, pokonało 13 osób z Serocka, w tym debiutująca na tym dystansie Justyna Wszołek. Zawodnicy z Serocka byli też widoczni na trasach biegu nocnego, biegu na 15 km, minimaratonu, półmaratonu i maratonu. Aż w trzech biegach wystartowała Anna Wilczyńska, natomiast z królewskim dystansem zmierzyli się Piotr Drzewiecki i Stanisław Jończyk. Bezkonkurencyjny, jeśli chodzi o uzyskiwane wyniki, był wśród serockich biegaczy Piotr Mulik, dyrektor ds. rekreacji Hotelu Narvil.
W trakcie festiwalu rozstrzygnięto plebiscyt na Biegowe Wydarzenie Roku oraz na Biegowego Dziennikarza Roku. Zwycięzcą pierwszej z tych kategorii został, organizowany przez Janusza Bukowskiego, bieg charytatywny „Wybiegaj Sprawność" (który w tym roku odbędzie się 11 października na Kępię Potockiej). Wygranym w kategorii Biegowy Dziennikarz Roku został Bartosz Olszewski, który publikuje swoje teksty na blogu warszawskibiegacz.pl.
Oprócz biegów, dla uczestników festiwalu przygotowano cykl prelekcji o diecie, treningu i regeneracji, liczne stoiska promocyjne, targi ze sprzętem sportowym, a wieczorową porą koncerty gwiazd. Warto wybrać się do Krynicy i pobiec choćby w jednym biegu, aby poczuć tę wyjątkową, niespotykaną nigdzie  indziej atmosferę biegowego święta oraz nacieszyć oczy malowniczymi krajobrazami Beskidu Sądeckiego. Nie bez powodu Krynica nazywana jest biegową stolicą Polski.

Rafał Gliwa
Ambasador Festiwalu Biegowego

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zakup biletów miesięcznych dla osób korzystających z LKA w miesiącu październik

Osoby kupujące bilet po raz pierwszy informujemy, że Urząd Miasta i Gminy w Serocku będzie pośredniczył przy zakupie biletów miesięcznych. Zainteresowanych prosi się o złożenie odpowiednich dokumentów i wniesienie opłaty w pokoju nr 2 parter, Referat Administracyjno - Gospodarczy.
Zakup biletów przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy nastąpi w dwóch terminach 29.09.2015 r.  i 02.10.2015 r.
Kopie dokumentów i opłatę należy złożyć najpóźniej do godziny 10 w w/w dni.
Dokumenty potrzebne do zakupu biletu miesięcznego po raz pierwszy:
1. Kserokopia dokumentu tożsamości
2. Opłata
- cena biletu normalnego wynosi 50 zł,
- cena biletu ulgowego wynosi 25 zł
Więcej informacji pod numerami tel:
23 692- 29 –67 – informacja D.A w Pułtusku
22 782- 88- 22 (lub 22 782 88 25) – UMiG Serock
 

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp gminy Serock : sekcja G oraz obszar B.

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp gminy Serock : sekcja G oraz obszar B.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniach : 14.09.-25.09.2015r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości : Dębe, Jachranka, Wierzbica, Gąsiorowo.

Święto Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

Na pamiątkę sformowania Obozu Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności w Zegrzu 5 i 9 września br. odbyły się obchody z okazji Święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki.
Powstanie Obozu Wyszkolenia Oficerów Wojsk Łączności w 1919 roku w Zegrzu miało szczególne znaczenie dla tego miejsca, a także okolicznych miejscowości. Te 96 lat to cała historia rozwoju szkolnictwa łączności w Siłach Zbrojnych RP, a współcześnie również informatyki.
W pierwszym dniu obchodów na Strzelnicy Piechoty w Zegrzu odbył się Festyn Żołnierski. W jego ramach zorganizowany został pokaz sprzętu wojskowego, animacje dla najmłodszych, występy artystyczne oraz wojskowa grochówka. Festyn zgromadził wielu uczestników, żołnierzy, pracowników wojska, rodzin z dziećmi oraz mieszkańców Zegrza i okolicznych.
Ważnym dniem obchodów był 9 września, podczas którego odbyła się Msza Święta w Kościele Garnizonowym w Zegrzu, odprawiona przez Proboszcza Parafii Garnizonowej w Zegrzu księdza majora Kryspina Raka.
W drugim dniu obchody z okazji Święta Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w tym roku miały wymiar szczególny. Odbyły się w niedawno oddanym na użytkowanie nowoczesnym budynku Klubu Centrum, w obecności sztandaru wojskowego CSŁiI, a także wielu zaproszonych gości.
W uroczystości uczestniczyli m.in.: rodzice chrzestni sztandaru Centrum, wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej i Poseł na Sejm RP Pani Jadwiga Zakrzewska oraz Burmistrz Miasta i Gminy Serock Pan Sylwester Sokolnicki, Senator RP Pani Anna Aksamit, Szef Zarządu Wsparcia Dowodzenia i Łączności DG RSZ pułkownik Piotr Wojton, Szef Oddziału Kształcenia Zawodowego Inspektoratu Szkolenia pułkownik Włodzimierz Chupka, Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Pan Piotr Zadrożny, przedstawiciele Sztabu Generalnego SZ RP, instytucji centralnych MON, byli komendanci i zastępcy oraz absolwenci zegrzyńskiego ośrodka szkolenia, przedstawiciele jednostek wojskowych i instytucji współpracujących z Centrum, rodzina Patrona Centrum Państwo Zofia i Edward Potkowscy, byli dowódcy 1 Warszawskiej Dywizji Zmechanizowanej oraz przedstawiciele lokalnych służb mundurowych.
„Bieżący rok to czas intensywnego szkolenia w Centrum specjalistów łączności i informatyki na potrzeby wszystkich rodzajów SZ, a także na potrzeby Polskich Kontyngentów Wojskowych. Szkolimy kandydatów na oficerów i podoficerów WP w zakresie eksploatacji urządzeń i systemów łączności i informatyki. To również czas szkolenia i przygotowania żołnierzy służby przygotowawczej do realizacji zadań w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. … Chciałbym podkreślić że szczególną wartością Centrum są ludzie i pracownicy wojska, którzy codzienną rzetelną pracą i służbą pomnażają jego dorobek” – powiedział Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki pułkownik doktor Ireneusz Fura w swoim przemówieniu. Szczególne podziękowania skierował do osób współpracującym z Centrum, przełożonych i byłych przełożonych, instytucji centralnych MON, władz samorządowych i służb mundurowych. Życzył także żołnierzom i pracownikom wojska Centrum dalszych sukcesów zawodowych, satysfakcji z wypełniania zadań służbowych oraz wszystkiego najlepszego w życiu prywatnym.
Następnie zostały wręczone akty mianowań, liczne medale nadane przez Ministra Obrony Narodowej (37) oraz listy gratulacyjne.
„Jesteście przykładem na to, jak powinien wyglądać nowoczesny ośrodek szkolenia w profesjonalnych Siłach Zbrojnych. Centrum posiada bogatą bazę szkoleniową, bardzo dobrze przygotowaną kadrę dydaktyczną, oraz szczególne cenne i zdobywane przez lata doświadczenie w kształceniu” – powiedziała wiceprzewodnicząca Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Pani Zakrzewska. W imieniu Sejmowej Komisji Obrony Narodowej Sejmu RP złożyła serdeczne wyrazy uznania za wzorową pracę i służbę.
„Życzę aby praca w wojsku, służba dla Rzeczypospolitej była dla was wielką satysfakcją, a także wielką wartością” – w swoim wystąpieniu powiedział także Burmistrz Miasta i Gminy Serock Pan Sylwester Sokolnicki.
Głos zabrał także pułkownik  Wojton, który powiedział „nasi przodkowie wiedzieli, że ten rodzaj wojsk jest i będzie nam potrzebny z tego względu, że dowódcy będzie potrzebna informacja, system wsparcia dowodzenia, który pozwoli efektywnie dowodzić podległymi siłami i środkami … ja liczę na was i jestem dumny, że dzisiaj mogę wam podziękować za ten wysiłek i trud włożony w codzienną służbę i pracę”. W imieniu swoim, Inspektora Rodzaju Wojsk i Dowódcy Generalnego RSZ, złożył także życzenia wszelkiej pomyślności w życiu prywatnym a także służbowym.
Na zakończenie uroczystości w Klubie Centrum odbył się koncert orkiestry wojskowej z Siedlec oraz solistów nagrodzony licznymi brawami, a później delegacja złożyła wiązankę kwiatów przed tablicą pamiątkową patrona Centrum gen. bryg. Heliodora Cepy.

Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran, Paweł Zieja
Tekst: kpt. Krzysztof Baran

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Serockie inwestycje na gorąco

Mija upalne lato…..  Powoli, acz zdecydowanie nadciąga jesień. Ochłodzenie klimatu nie wpłynęło jednakże na osłabienie entuzjazmu inwestycyjnego w Gminie Serock. A trudno ukryć, że dzieje się wiele…..
Pełna parą toczą się prace w Jadwisinie. Wykonawca, firma  Skanska S.A.  oddała do użytkowania przed rozpoczęciem roku szkolnego chodnik w ciągu ul. Szkolnej wraz z niezbędnym oznakowaniem pionowym oraz poziomym oraz chodnik w ciągu ul. Konwaliowym. Tym samym zapewniony został – mimo jeszcze trwających innych robót w ul. Konwaliowej  -  bezpieczny ciąg pieszy zapewniający dojście do szkoły. Wszystkie roboty odbywają zgodnie z założonym harmonogramem. Obecnie trwają końcowe prace przy budowie kanału sanitarnego przy ul. Szaniawskiego oraz roboty drogowego w ul. Konwaliowej i Dworkowej  polegające na wykonaniu konstrukcji drogi i przygotowaniu  tych ulic na układanie nawierzchni jezdni. Równolegle  w ciągu ul. Szaniawskiego trwają roboty związane z budową zjazdów i chodników. Poniżej przedstawiamy zdjęcia z realizacji :

 • -
 • -
 • -

Dbając o wygląd otoczenia naszego urokliwego Rynku, Gmina po przeprowadzeniu odpowiedniej procedury przetargowej w dniu 2 września br. podpisała umowę na wykonanie modernizacji budynku  administracyjnego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku. Wykonawcą przedmiotowej inwestycji jest Zakład Budownictwa Ogólnego Usługi Transportowe Tomasz Andrzej Węgłowski z Pułtuska. Za kwotę 209.999,07 zł. brutto  Wykonawca wymieni pokrycie dachu, wyremontuje elewację budynku, wykona instalację odgromową oraz wyremontuje powierzchnie piwniczne.
Stale rozbudowywana jest sieć oświetlenia ulicznego na terenie naszej gminy. Tym razem ucieszą się mieszkańcy Borowej Góry mieszkający przy ul. Nasielskiej. Wykonawca Zakład Usług Elektrycznych  LUMEN Jerzy Wuttke z Legionowa za kwotę 125.848,88 zł. wybuduje oświetlenie tej ulicy. 26 sztuk opraw oświetleniowych typu LED zainstalowanych na słupach stalowych zdecydowanie poprawi bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców ul. Nasielskiej. Stare energochłonne i awaryjne oświetlenie zostanie zdemontowane.  Budowa tego oświetlenia jest elementem wspólnego porozumienia Gminy z Powiatem legionowskim, gdzie w ramach przedsięwzięcia powiat przebuduje ostatni odcinek drogi powiatowej od skrzyżowania z ul. Długą do drogi krajowej Nr 61, Gmina zaś oprócz dotacji na drogę wybuduje nowe oświetlenie tej drogi.
Bezpieczeństwo na terenie Gminy Serock zdecydowanie poprawi również wybudowanie ciągu pieszo – rowerowego Jadwisin – Zegrze. Już 18 września br. wpłyną oferty na wykonanie niniejszej inwestycji  na odcinku od ul. Juzistek w Zegrzu do istniejącej drogi serwisowej zlokalizowanej przy drodze krajowej nr 61 w Jadwisinie przy ul. Akacjowej. Zakończenie budowy przewidywane jest na  15 maja 2016 r.
Jeszcze w tym roku nasze oczy cieszyć będzie kolejna inwestycja polegająca na zagospodarowaniu terenu wokół izby pamięci i tradycji rybackich w Serocku. Kończą się właśnie przygotowania do ogłoszenia postępowania przetargowego. Planowany termin otwarcia ofert przewidywany jest na dzień 28.09.2015 r. Roboty rozpoczną się natychmiast po podpisaniu umowy z Wykonawcą. Termin zakończenia przewidywany jest jeszcze w bieżącym roku  kalendarzowym.  Tym samym obecny teren wokół budynku nabierze zupełnie innego kształtu i charakteru.
Poniżej zdjęcie z dokumentacji projektowej przedstawiające wizualizację zagospodarowania.
 

 • -

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniach 8.09.-15.09.2015r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla miejscowości : Serock, Cupel, Jachranka Nowa, Dębe, Jachranka.

Ważne działania w sferze oświaty

Prowadzenie przedszkoli, szkół podstawowych i gimnazjów jest bardzo ważnym zadaniem gminy. Co roku średnio ok  30% budżetu Miasta i Gminy Serock przeznaczanych jest na wydatki oświatowe. Potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego staramy się sukcesywnie realizować.
W okresie wakacji wykonano kapitalny remont 10 łazienek szkolnych wraz z dostosowaniem dla potrzeb osób niepełnosprawnych oraz pomieszczenia przeznaczonego na gabinet pracy szkolnej  w Szkole Podstawowej w Serocku. Ponadto dostosowano dużą salę muzyczną do potrzeb oddziałów przedszkolnych, montując mobilną ścianę. W tym roku sala będzie służyła dwom oddziałom przedszkolnym, ale będzie ją można wykorzystywać także na spotkania integracyjne, występy teatralno – artystyczne, gdyż mobilną ścianę można złożyć i uzyskać jedno duże pomieszczenie. Razem wydatkowano na ten cel ponad 320.000,00 zł. Remonty łazienek z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych wykonano także w Zespole Szkół w Zegrzu – koszt zadania 60.000,00 zł. W pozostałych placówkach wykonano mniejsze, ale także istotne remonty typu: wymiana podłóg w salach, remont schodów zewnętrznych.
W najbliższych latach planowane są dalsze inwestycje w bazę edukacyjną:
- rozbudowa Szkoły Podstawowej w Jadwisinie, o część przedszkolną i modernizację części świetlicowej,
- termomodernizacja budynku Zespołu Szkół w Zegrzu,
- poprawa efektywności energetycznej Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.             
Ponownej analizy i wypracowania kierunków działań wymagać będzie baza dla placówek oświatowych w Serocku - w sytuacji ogólnego niżu demograficznego, ale przy przejściowym wzroście uczniów, spowodowanym przyjęciem do szkoły rocznika dzieci 6-letnich.
Rozważenia wymagać będzie, także potrzeba zorganizowania placówki publicznej dla opieki nad dziećmi poniżej 3 roku życia.
W tym roku wygospodarowano w budżecie gminy środki na podwyżki wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi szkół oraz przedszkoli, które zostały wdrożone od lipca 2015r. Sądzę, iż podwyżka wynagrodzeń da większe zadowolenie z pracy w placówkach oświatowych.
W tym roku szkolnym wpisujemy się w działania rządowe kierowane do uczniów. Złożyliśmy wniosek do programu „Książki naszych marzeń” i otrzymaliśmy dotację celową na zakup książek do bibliotek szkół podstawowych, których tytuły będą wybierać uczniowie.  
Dotacja może niewielka - 7.810,00 zł, ale kieruje uwagę na sferę czytelnictwa, które jest bardzo ważne dla rozwoju uczniów.
Za pośrednictwem szkół uczniowie klas I, II i IV szkoły podstawowej oraz I klasy gimnazjum zostaną zaopatrzeni w podręczniki i materiały edukacyjne. Część rodziców będzie mogła także skorzystać z programu „Wyprawka szkolna”.
Wyrażam przekonanie, iż podejmowane działania dobrze będą służyć edukacji, a realizowane programy choćby w części pomogą rodzicom i uczniom.
Życzę Państwu satysfakcji i radości z powrotu do szkoły, wielu sukcesów oraz zadowolenia  z efektów pracy edukacyjnej w tym roku szkolnym.     
        
Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

 

 

Zapraszamy na prezentację zajęć CHEERLEADING

W dniu 10 września (czwartek) OSiR w Serocku zaprasza na prezentację zajęć CHEERLEADING, która zostanie przeprowadzona przez naszych instruktorów z BellArto zgodnie z następującym harmonogramem:

1) Godz. 10.00 – Szkoła Podstawowa oraz Gimnazjum w Serocku,
2) Godz. 11.15 – Szkoła Podstawowa w Jadwisinie,
3) Godz. 12.30 – Zespół Szkolno-Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej,
4) Godz. 13.45 – Zespół Szkół w Zegrzu.

W trakcie prezentacji można będzie zapoznać się z cheerleadingiem, uzyskać niezbędne informacje nt. zajęć oraz wypełnić deklarację uczestnictwa.

W imieniu OSiR
Maciej Goławski - Dyrektor

Awans zawodowy nauczycieli

Z dniem 1 września 2015 roku cztery nauczycielki z placówek prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock, po zdaniu egzaminu przed Komisją Egzaminacyjną, uzyskały wyższy stopień awansu zawodowego.
Nauczycielem mianowanym zostały następujące Panie:
1.    Alina Brach z Gimnazjum w Serocku,
2.    Monika Katarzyna Dziełak  z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej,
3.    Katarzyna Książyk z Samorządowego Przedszkola w Zegrzu,
4.    Aneta Zajączkowska  z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej.
Nauczycielki złożyły uroczyste  ślubowanie i odebrały z rąk Burmistrza Miasta i Gminy Serock – Pana Sylwestra Sokolnickiego akty nadania stopnia nauczyciela mianowanego.
Paniom, które  uzyskały wyższy stopień awansu zawodowego życzymy satysfakcji z wykonywanej pracy i kolejnych sukcesów w podejmowaniu nowych działań edukacyjnych na rzecz dzieci i środowiska oświatowego.
                        
Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ochotnicy przyjęci do służby wojskowej w zegrzyńskim Centrum

1 i 2 września br. 170 ochotników zostało przyjętych do służby przygotowawczej w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Ochotnicy zostali przyjęci w ramach III turnusu służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych. W ramach tego przedsięwzięcia mieli m.in. pierwszy żołnierski posiłek, spotkanie z psychologiem i oficerem wychowawczym, potwierdzenie swoich danych personalnych na stanowisku ewidencji, wykonanie podstawowych badań lekarskich, pobranie mundurów i wyposażenia. Elewi szkolenie podstawowe  będą odbywali na Ośrodku Szkolenia Podstawowego, który przez kolejne trzy miesiące będzie ich drugim domem. Powinno im to umożliwić adaptację do służby wojskowej oraz opanowanie podstawowej wiedzy, umiejętności i nawyków z zakresu szkolenia ogólnowojskowego.

Ochotnicy w dniu przyjęcia stali się żołnierzami, otrzymali tytuł elewa i rozpoczęli szkolenie w służbie przygotowawczej,  po ukończeniu której otrzymają możliwość podpisania kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych. To dla wielu z nich początek ciekawej przygody z wojskiem, a także szansa na zostanie żołnierzami zawodowymi. Słowa przysięgi wojskowej wypowiedzą 2 października 2015 r.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

DRON - "Lataj z głową"

Od 24 sierpnia 2015 roku Urząd Lotnictwa Cywilnego rozpoczął kampanię pod hasłem „Lataj z głową” dotyczącą zasad bezpiecznego latania bezzałogowymi statkami powietrznymi.
Aby latać DRONEM w sposób inny niż rekreacyjny i sportowy, należy posiadać świadectwo kwalifikacji, badania lotniczo – lekarskie oraz ubezpieczenie. Wykonywanie zdjęć lub kręcenie filmów wymaga świadectwa kwalifikacji wydanego przez Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego po zdaniu państwowego egzaminu praktycznego i teoretycznego.
Popularne dziś bezzałogowe urządzenia latające, mimo niepozornego wyglądu, podlegają przepisom prawa lotniczego i mogą stanowić zagrożenie dla ruchu lotniczego.

Szczegóły na stronie www.latajzglowa.pl

Przerwa w dostawie energii elektrycznej w dniach 3.09. i 11.09.2015r.

Przerwa w dostawie energii elektrycznej dla mieszkańców miejscowości : Kania Polska i Jachranka Nowa.

Odwołano zapisy na IV Zegrzyński Rajd Rowerowy (6 września 2015 r.)

Dnia 6 września 2015 r. IV Zegrzyński Rajd Rowerowy nie odbędzie się.

 

Informacja o szczepieniach ochronnych

Szanowni Państwo !

Pragnę poinformować Państwa, że w trosce o zdrowie mieszkańców Miasta i Gminy Serock podjęto decyzję o kontynuowaniu finansowania profilaktycznych programów zdrowotnych: szczepień ochronnych przeciw pneumokokom dla dzieci od ukończonego drugiego roku życia (24 miesiąc życia) do pięciu lat (59 miesiąc życia) oraz szczepień ochronnych przeciw grypie dla osób z grupy szczególnego ryzyka – osób urodzonych  przed 1 stycznia 1961r. (55lat i więcej).
Adresatami ww. programów zdrowotnych będą: rodzice bądź opiekunowie dziecka oraz osoby urodzone  przed 1 stycznia 1961r. będący mieszkańcami Miasta i Gminy Serock, posiadający aktualne zaświadczenie od lekarza podstawowej opieki zdrowotnej o braku przeciwwskazań do przyjęcia szczepionki.
Sukcesywnie rozszerzamy prorodzinną i osłonową działalność gminy o programy zdrowotne, które  realizowane będą w latach 2015 – 2016. Dzięki ww. programom profilaktycznym, również Państwo macie szansę podjęcia decyzji o skorzystaniu z bezpłatnych szczepień .
Świadczenia wykonywane będą przez wyłonionego w drodze konkursu realizatora, którym będzie Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku, ul. A.A. Kędzierskich, 05-140 Serock.
Termin realizacji szczepień: od 1 września 2015r. do 31 grudnia 2016r. Z uwagi jednakże na ograniczone środki budżetowe o zakwalifikowaniu się do udzielenia świadczeń w ramach ww. programów zdrowotnych decydować będzie kolejność zgłoszeń. Wobec powyższego prosimy o kontaktowanie się z Samodzielnym Publicznym Zakładem Opieki Zdrowotnej w Serocku.

Zachęcamy do udziału w ww. programach.

Dokumenty związane z wyborem realizatora można znaleźć pod adresem: http://www.serock.pl/1689,rok-2015.html

BURMISTRZ MIASTA I GMINY SEROCK
SYLWESTER SOKOLNICKI

Wyniki konkursu "Ziele roku 2015"

W dniu 15.08.2015r., podczas odpustu z okazji  Święta Matki Boskiej Zielnej w Woli Kiełpińskiej, odbył się po raz dziewiąty konkurs ZIELE ROKU 2015. W konkursie wzięło udział 36 uczestników z terenu Miasta i Gminy Serock. Konkurs  organizowany był  przez Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie, Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna oraz Proboszcza Parafii Zegrze z siedzibą w Woli Kiełpińskiej.  
Uczestnicy konkursu wykonali kompozycje ze zbóż, kwiatów i ziół.
 Komisja konkursowa w składzie:
Przewodniczący: Artur Pozorek,
Członkowie: Jolanta Kaczmarska, Marian Malinowski, Zofia Pietrzyk i Alicja Zakrzewska
dokonała następującej oceny:
I – miejsce  Halina Nałęcz  zam.  Marynino
II– miejsce  Elżbieta Rasińska  zam.  Szadki
III – Monika Gutowska  zam.  Ludwinowo Dębskie
Komisja również przyznała dwa wyróżnienia dla:
Marty Rasińskiej zam. Wola Smolana  oraz Natalii Wawrzyńskiej zam. Stanisławowo.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymali upominki w postaci rękawic kuchennych z magnesem  natomiast laureatki konkursu zostały docenione nagrodami rzeczowymi. Nagrody i upominki zostały ufundowane przez Stowarzyszenie Wspólnota Lokalna Powiatu Legionowskiego.
Gratuluję laureatom oraz dziękuję wszystkim za udział w konkursie.

Teresa Krzyczkowska

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ochotnicy rozpoczną służbę w zegrzyńskim Centrum

W Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu 1 i 2 września 2015 r. odbędzie się przyjęcie 170 ochotników, którzy rozpoczną szkolenie w ramach służby przygotowawczej do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR).
W pierwszych dwóch dniach ochotnicy przejdą "ścieżkę" procesu przyjęcia w szeregi żołnierzy III turnusu w 2015 roku służby przygotowawczej na potrzeby korpusu szeregowych do NSR w zegrzyńskiej „kuźni łącznościowców”. Czeka ich tutaj m.in. pierwszy żołnierski posiłek, spotkanie z psychologiem i lekarzem, wizyta u fryzjera, pobieranie mundurów i wyposażenia oraz zakwaterowanie w pododdziale. Otrzymają także tytuł elewa i tym samym rozpoczną trzymiesięczne szkolenie podstawowe, w trakcie którego poznają postawy żołnierskiego rzemiosła.
Dla tych młodych ludzi będzie to z pewnością początek ciekawej i interesującej przygody z wojskiem. Do udziału w tym niezwykle ciekawym, a także ważnym dla tych młodych ludzi przedsięwzięciu serdecznie zapraszamy przedstawicieli mediów. Dziennikarze otrzymają możliwość spotkania z ochotnikami oraz towarzyszenia im na poszczególnych punktach przyjęcia do służby.
Akredytacje prowadzi oficer prasowy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu kpt. Krzysztof Baran, nr tel. 722 380 054, e-mail: cslii.rzecznik@wp.mil.pl. W zgłoszeniu należy podać imię i nazwisko, nazwę redakcji, numer legitymacji prasowej oraz numer telefonu kontaktowego.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran
 

 • -
 • -
 • -

Informacja Wydziału Skarbu Państwa i Nieruchomości Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

Informacja skierowana do właścicieli lasów niestanowiących własności Skarbu Państwa o pracach związanych z wielkoobszarową inwentaryzacją stanu lasu.

Zakup biletów miesięcznych dla osób korzystających z LKA w nowym roku szkolnym

W związku z nadchodzącym nowym rokiem szkolnym, Urząd Miasta i Gminy w Serocku przypomina o możliwości zakupu biletów miesięcznych dla osób korzystających z Lokalnej Komunikacji Autobusowej.

W dni powszednie w godzinach 6.00 – 14.00 zakupu biletu miesięcznego można będzie dokonać w kasie biletowej Dworca Autobusowego w Pułtusku.
 
Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom pasażerów kupujących bilet po raz pierwszy informujemy, że Urząd Miasta i Gminy w Serocku będzie pośredniczył przy zakupie biletów miesięcznych. Zainteresowanych, prosi się o złożenie odpowiednich dokumentów i wniesienie opłaty w pokoju nr 2 parter  Referat Administracyjno  - Gospodarczy.

Zakup biletów przez pracownika Urzędu Miasta i Gminy nastąpi w dwóch terminach 31.08.2015 r. i  03.09.2014 r. w godzinach 10.00 - 14.00.
Kopie dokumentów i opłatę należy złożyć najpóźniej jeden dzień przed planowanym przez urząd terminem zakupu.

Dokumenty potrzebne do zakupu biletu miesięcznego po raz pierwszy:
1.    Kserokopia dokumentu tożsamości
2.    Opłata  
- cena biletu normalnego wynosi 50 zł,
- cena biletu ulgowego wynosi 25 zł

Więcej informacji pod numerami tel:
 23 692- 29 –67 – informacja D.A w Pułtusku
22 782- 88- 22 l(ub 22 782 88 25) – UMiG Serock

W PRZYPADKU PRZERWY W DOŁADOWANIACH KARTY WYNOSZĄCEJ WIĘCEJ NIŻ 1 MIESIĄC  NIE MA MOŻLIWOŚ CI DOŁADOWANIA BILETU MIESIĘCZNEGO U KIEROWCY. W TYM CELU ZAPRASZAMY DO URZĘDU (POK. NR 2). NALEŻY PRZYNIEŚĆ: BILET MIESIĘCZNY, OPŁATĘ, DOKUMENT TOŻSAMOŚCI, DOKUMENT UPRAWNIAJĄCY DO KORZYSTANIA Z BILETU ULGOWEGO.

Straż Miejska w Serocku apeluje do sprzedających na targowisku

W dni targowe prosimy o parkowanie swoich pojazdów dostawczych wewnątrz rynku, który praktycznie zawsze jest niewykorzystany. W celu wjazdu i wyjazdu ustawione są barierki z napisem „przejazd – nie zastawiać”. Obecnie pojazdy części osób handlujących zajmują miejsca parkingowe, niejednokrotnie po 2 – 3 stojąc niezgodnie z oznaczeniem poziomym, wzdłuż jezdni, co uniemożliwia i utrudnia parkowanie osobom kupującym oraz zmusza je do parkowania niezgodnego z przepisami ruchu drogowego. Ponadto przypominamy, że parkowanie niezgodnie z oznaczeniem poziomym stanowi wykroczenie.

Komendant
Straży Miejskiej w Serocku
Cezary Tudek

 • -

Informacja o stypendiach

W okresie od 1 do 15 września 2015 r.  w Ośrodku Pomocy Społecznej w Serocku ul. Kościuszki 15 można składać wnioski o stypendium szkolne.
Przy rozpatrywaniu wniosków będzie brane kryterium dochodowe, które zacznie obowiązywać od 1 października 2015 r. – 514 zł netto na osobę.

Strategia Rozwoju Powiatu Legionowskiego 2015-2020 w trakcie przygotowania

Zachęcamy mieszkańców do udziału w tworzeniu Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2015-2025.                                    

Pierwszy dokument o charakterze planistycznym Powiatu Legionowskiego, jakim jest Strategia Rozwoju Powiatu został przygotowany w 2002 roku z okresem obowiązywania do roku 2015. W tym czasie zmienił się nie tylko nasz powiat, gminy, w których mieszkamy, ale całe otoczenie, w którym funkcjonujemy. Wchodzimy też w nowy okres programowania Unii Europejskiej – ostatni tak zasobny w środki finansowe na przedsięwzięcia prorozwojowe. To dobry czas na podsumowanie tego, co już udało się w powiecie legionowskim zrealizować, a także na refleksję o kierunkach rozwoju naszej wspólnoty powiatowej w perspektywie najbliższej dekady.

Zapraszamy wszystkich mieszkańców do wzięcia udziału w tworzeniu Strategii Rozwoju Powiatu Legionowskiego na lata 2015-2025, poprzez wypełnienie krótkiej ANKIETY.

Zapraszamy także do uczestnictwa w kolejnych etapach konsultacji społecznych i wyrażania opinii oraz zgłaszania wniosków i propozycji, które pomogą nam w określeniu kluczowych kierunków rozwoju powiatu. Ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

Wszystkie Państwa opinie, pomysły i rekomendacje są bardzo ważne!

 • -

Żołnierze Mazowsza uczcili Święto Wojska Polskiego

15 sierpnia - Święto Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny - dla każdego Polaka to dzień, w którym dokonał się Cud nad Wisłą. Od 1992 jest to także Dzień Wojska Polskiego i dlatego uwagę wszystkich, przyciągają sprawy wojska i wojskowości. Na ulicach miast i przed telewizorami podziwiamy parady wojskowe. Toczą się rozmowy o wojsku i wyposażeniu. Przywoływane są wspomnienia o jednym z największych sukcesów militarnych Rzeczpospolitej, jakim była wygrana Bitwa pod Warszawą i jej znaczeniu w historii Polski i Europy.
Jednak dzień ten w historii naszego Narodu posiada znacznie głębsze znaczenie. Pierwsze z nich wiąże się z człowiekiem, który po blisko dziesięciu latach niewoli tchnął ducha nadziei na odrodzenie Rzeczpospolitej. Człowiek ten, jak twierdził, stoczył dwie wojny, które nazywał „Wojnami Polskimi”. 15 sierpnia urodził się Napoleon Bonaparte. Ponad dwieście lat temu 15 sierpnia organizowano bale i zabawy w całym Księstwie Warszawskim, by uczyć wielkiego wodza Francuzów i nadzieję na odrodzenie ojczyzny. Inny ważnym wydarzeniem jest zwycięska bitwa żołnierzy V Korpusu Wielkiej Armii pod dowództwem Księcia Józefa Poniatowskiego pod Smoleńskiem (15 sierpnia 1812 rok).
Dlatego grupa entuzjastów historii ze „Stowarzyszenia Regimentów i Pułków Polskich Arsenał” i „Stowarzyszenia Żołnierze Mazowsze” zorganizowała manewry w okolicach Serocka. Na wspólne ćwiczenia stawiła się kawaleria (reprezentowana przez Lansjerów Nadwiślańskich i Szwoleżerów), piechota (reprezentowana przez 3 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego, 4 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego i 8 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego z Borowej Góry) i artylerię (bez dział reprezentowali koledzy ze Stowarzyszenia Artylerii Dawnej - SAD). Wojsku towarzyszyły panie w strojach z epoki.
Wspólnie spotkaliśmy się we wsi Kępiaste, z której odział piechoty wyruszył lasami w stronę Woli Smolanej, gdzie oczekiwaliśmy nadejścia kawalerii z Lorcina. Mimo upałów na zbiórkę stawiła się większość zadeklarowanych osób. Po przemarszu w kolumnie ubezpieczonej, rozstawiliśmy posterunki i wysyłaliśmy patrole w oczekiwaniu na nadejście kawalerii. Niestety ze względu na nadmierną suszę nie mogliśmy używać karabinów do sygnalizowania położenia pododdziałów.
Po nawiązaniu kontaktu z kawalerią udaliśmy się pod ponad stuleni krzyż postawiony w lesie przy drodze do Woli Smolanej, gdzie we wspaniałej i doniosłej scenerii podczas wspólnego apelu oddaliśmy hołd żołnierzom walczącym o odrodzenie ojczyzny. Kolega Piotr Zalewski oficer Lansjerów Nadwiślańskich wygłosił krótka mowę, w której przywołał wydarzenia, którego świadkiem był krzyż przydrożny, a przy którym zgięło się niejedno żołnierskie kolano. Planowaliśmy oddanie salwy honorowej, z której zrezygnowaliśmy ze względu na zagrożenie pożarem. Po apelu udaliśmy się do wsi Kępiaste, gdzie zostaliśmy powitani przez mieszkańców. Pan pułkownik Mirosław Kostka złożył meldunek i powitał Nas w imieniu mieszkańców. Po wspólnym odśpiewaniu hymnu, odbyliśmy krótka defiladę dla mieszkańców.
Dzięki spontanicznemu zaangażowaniu i postawie mieszkańców naszej gminy wywarliśmy wielkie wrażenie na zaproszonych kolegach z innych oddziałów. Oprócz gościnności, zobaczyli jak urokliwy jest teren Gminy Serock i jakie posiada walory krajoznawcze i historyczne. Niektórzy z kolegów rekonstruktorów, również mieszkańcy gminy Serock, byli zaskoczeni krzyżem który ma wyryty rok 1914.

Dlatego zwracamy się do wszystkich, którzy są zainteresowani historią o współpracę ze stowarzyszeniem. Poszukujemy osób chętnych do udziału w GRH „8 pułk piechoty Księstwa Warszawskiego”, GRH „1 pułk legionów” oraz rekonstrukcji cywilnej. Zapraszamy wszystkich, którzy znają ciekawe miejsca w naszej okolicy, warte przywrócenie należnej im pamięci.


Stowarzyszenie Żołnierze Mazowsza
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Obwieszczenie Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 18 sierpnia 2015 roku

Obwieszczenie dotyczące wniosków o oszacowanie szkód powstałych w związku z wystąpieniem suszy.

Święto Wojska Polskiego w zegrzyńskim Centrum

14 sierpnia br. w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu odbył się uroczysty apel z okazji Święta Wojska Polskiego oraz 95. rocznicy Bitwy Warszawskiej.
Swoją obecnością w uroczystości zaszczycili: Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Pan Piotr Zadrożny, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku Pan Józef Zając, Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Pan Artur Borkowski, Radny Rady Miejskiej w Serocku Pan Sławomir Osiwiała, Komendant Centrum Szkolenia Policji inspektor doktor Roman Stawicki, Proboszcz Parafii Garnizonowej w Zegrzu ksiądz major Kryspin Rak, byli Zastępcy Komendantów Centrum pułkownik rezerwy Andrzej Jasiński oraz pułkownik rezerwy Witold Korneszczuk, Prezes Koła nr 66 Związku Żołnierzy WP pułkownik w stanie spoczynku Mieczysław Piecyk. W obchodach uczestniczyli także: poczet flagowy i sztandarowy, kompania honorowa wystawione przez batalion zabezpieczenia, żołnierze i pracownicy wojska Centrum, a uroczystość prowadził Komendant Garnizonu Zegrze major Cezary Semeniuk.
W swoim wystąpieniu Komendant CSŁiI pułkownik doktor Ireneusz Fura podkreślił bohaterstwo uczestników Powstania Warszawskiego walczących o niepodległą Polskę. Złożył także serdeczne życzenia wszystkim żołnierzom i pracownikom Centrum, oraz podziękował im za pracę i trud, jaki włożyli w szkolenie i rozwój zegrzyńskiego ośrodka szkolenia. Wyrazy uznania za bardzo dobrą współpracę skierował także do lokalnych władz samorządowych. Odczytane zostało również pismo Dowódcy Generalnego RSZ z okazji Święta WP z podziękowania i życzeniami dla żołnierzy oraz pracowników wojska.
Kulminującym punktem było wręczenie aktów mianowań oraz odznaczeń podczas uroczystości. Awanse na kolejne stopnie wojskowe otrzymało 19 żołnierzy zawodowych Centrum. Za długoletnią, wzorową służbę i pracę w Wojsku Polskim Złoty Medal Sił Zbrojne w Służbie Ojczyzny otrzymała 1 osoba, Srebrny – 11, a Brązowy – 8. Natomiast w uznaniu zasług położonych w dziedzinie rozwoju i umacniania obronności RP Minister Obrony nadał Złoty Medal Za Zasługi dla Obronności Kraju – 3 osobom, Srebrny – 6, a Brązowy – 10. Wyróżnionych zostało także 6 żołnierzy urlopem nagrodowym, 4 listem gratulacyjnym, a 31 pochwałą. Za wzorową pracę i ponadnormatywne wykonywanie obowiązków dodatkowy urlop otrzymało 11 pracowników wojska, a 4 osoby pochwały. Ponadto za bardzo dobre wykonywanie zadań służbowych na podstawie o służbie wojskowej Komendant Centrum przyznał nagrody uznaniowe 104 żołnierzom zawodowym.
Zgodnie z ceremoniałem wojskowym odczytany został także Apel Pamięci, a na ich cześć kompania honorowa CSŁiI oddała salwę honorową. Ostatnim elementem obchodów Święta Wojska Polskiego na placu apelowym Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki była defilada pododdziałów.
O godz. 18.00 na terenie Ogródka Jordanowskiego w Zegrzu odbył się festyn, w którym uczestniczyli mieszkańcy Zegrza i okolic. Koncert wykonały zespoły Stara Kuźnia, a także V Bieg, pokaz szermierki zaprezentował Wojskowy Zespół Sportowy, a tańca Bollywood grupa taneczna Paheli. Pierwszy dzień Święta Wojska Polskiego w Zegrzu zakończył pokaz sztucznych i dyskoteka trwająca do północy.
Następnego dnia w Święto Wojska Polskiego o godz. 11.00 w Kościele Garnizonowym pw. Matki Boskiej Fatimskiej, została odprawiona msza święta przez księdza majora Kryspina Raka. Uczestniczył w niej Komendant Centrum pułkownik doktor Ireneusz Fura, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku Pan Józef Zając, Komendant Garnizonu Zegrze major Cezary Semeniuk oraz żołnierze Centrum wraz z rodzinami, a także mieszkańcy Zegrza.

Tekst: kpt. Krzysztof Baran
Zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran, Katarzyna Sobiecka-Tomporowska, Igor Wilusz
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zawiadomienie o przyjęciu dokumentu - mpzp gminy Serock, sekcja E

Zawiadomienie o przyjęciu dokumentu- miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock, sekcja E, obręby: Dębinki, Karolino, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Stasi Las

Rozbudowa ulicy Głównej w Stasim Lesie - obwieszczenie Starosty Legionowskiego

W załączniku obwieszczenie dot. zezwolenia na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie ulicy Głównej w Stasim Lesie.

95. rocznica Bitwy Warszawskiej

Bitwa Warszawska, określana mianem Cudu nad Wisłą, rozegrała się między 13 a 25 sierpnia 1920 r. na przedpolach stolicy. Zwycięstwo wojsk polskich, dowodzonych przez marszałka Józefa Piłsudskiego, zdecydowało o zachowaniu niepodległości Rzeczpospolitej i udaremniło rozprzestrzenianie się rewolucji komunistycznej na Europę.

 • W ramach obchodów Cudu nad Wsłą Serock gości 15 sierpnia motocyklistów świetujących te rocznicę w ramach XVI Zlotu Motocyklowego Motocud 2015. Przybędą oni na serocki rynek około godziny 13:30. Dla upamiętnienia wydarzeń sprzed 95 złożą wiązankę kwiatów pod tablicą pamięci przy ratuszu. Spodziewany jest przyjazd ponad 800 motocykli.
 • W najbliższą niedzielę,16 sierpnia, Filia "Piaski" Muzeum Historycznego w Legionowie zaprasza na prezentację" dr. Mirosława Pakuły  "Rosjanie pod Serockiem i Nieporętem - walki obronne w dniach 13 -17 sierpnia 1920 roku". Jeśli chcecie Państwo posłuchać  o tym jak "Los Warszawy, Polski, a może nawet całej Europy rozgrywał się także pod Serockiem i Nieporętem, gdzie toczyły się ciężkie boje", zapraszamy w imieniu organizatora.
 • -
 • -

Wyprawka szkolna 2015/2016 - warunki dofinansowania

Dofinansowanie zakupu  podręczników w roku szkolnym  2015/2016

„Wyprawka szkolna”

Wnioski należy składać w szkołach do dnia 10 września 2015 roku.

Poniżej w pliku pdf szczegółowe warunki udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r.

Wnioski o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016

 

Bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe na rok szkolny 2015/2016

Od 1 września 2015 roku, uczniowie drugiej i czwartej klasy szkoły podstawowej oraz klasy pierwszej gimnazjum otrzymają bezpłatne podręczniki i materiały ćwiczeniowe na następujących zasadach:

- uczniowie klasy drugiej szkoły podstawowej otrzymają darmowy podręcznik „Nasza szkoła” składający się z dwóch części: podręcznika zintegrowanego (edukacja polonistyczna, społeczna i przyrodnicza z elementami edukacji plastycznej i muzycznej) oraz czteroczęściowy elementarz do edukacji matematycznej, przygotowany na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej. Podręcznik zapewnia szkołom MEN a szkoła wypożyczy je uczniom. Ponadto szkoły otrzymają dotację w wysokości do 50 zł. na ucznia na zakup materiałów ćwiczeniowych do kształcenia zintegrowanego oraz dotację w wysokości 25 zł. na ucznia na zakup podręcznika do języka obcego lub materiałów edukacyjnych do nauki języka obcego nowożytnego. Wyjątkowo w roku szkolnym 2015/2016 zostanie ponownie udzielona dotacja na zakup podręczników do języka obcego nowożytnego dla uczniów klasy pierwszej szkoły podstawowej. Wynika to z obowiązującego od roku szkolnego 2015/2016 wymogu przystosowania podręczników do zasad wieloletniego użytku.

- uczniowie klas czwartych szkoły podstawowej oraz klas pierwszych gimnazjów mają prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, przeznaczonych do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego, określonych w ramowych planach nauczania. Dotacja celowa jest przyznawana na wyposażenie uczniów klas czwartych szkoły podstawowej w podręczniki lub materiały edukacyjne do wysokości 140 zł. na ucznia oraz w materiały ćwiczeniowe do wysokości 25 zł. na ucznia. Natomiast dla pierwszych klas gimnazjów, realizujących kształcenie ogólne w podręczniki i materiały edukacyjne do wysokości 250 zł. na ucznia, i materiały ćwiczeniowe do wysokości 25 zł. na ucznia. Zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych oraz materiałów ćwiczeniowych dokonuje szkoła. Podręczniki są na 3 lata i są własnością szkoły, która wypożycza podręczniki uczniom.

Dyrektor szkoły nie będzie mógł wymagać od rodziców opłat/dopłat za podręczniki, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe przeznaczone do obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego. Uczniowie będą mieli prawo do bezpłatnego dostępu do tych materiałów.

Prawo do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych nie obejmuje podręczników do nieobowiązkowych zajęć edukacyjnych, takich jak: religia/etyka, wychowanie do życia w rodzinie oraz podręczników do zajęć dodatkowych. Rodzice, tak jak do tej pory, pokrywają koszty tych materiałów.

Program zapewnienia podręczników i materiałów ćwiczeniowych, obsługuje Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.

ZOSiP

 

 

Młodzi piłkarze Sokoła Serock w Dzierżoniowie

W dniach od 3 do 9 sierpnia 2015 r. grupa młodych piłkarzy Sokoła Serock (roczniki 2006-2007) przebywała na obozie sportowym w Dzierżoniowie.

Pod baczną opieką trenera Roberta Osowskiego nasi zawodnicy mieli możliwość podnoszenia swoich umiejętności piłkarskich. Chłopcy trenowali na obiektach Ośrodka Sportu i Rekreacji w Dzierżoniowie. Po treningach często korzystali z pływalni, która znajduje się na terenie OSiR-u. Po kilku dniach treningów przyszedł czas na rozegranie turnieju piłkarskiego w Bielawie koło Dzierżoniowa. Starsza grupa naszych zawodników rozegrała 4 spotkania, z których 2 zremisowała, a 2 przegrała. Chłopcy grali jednak z zawodnikami z rocznika 2005, a mimo tego mecze były zacięte. Rywalizowaliśmy ze znanymi zespołami z Dolnego Śląska - Odra Wodzisław Śląski, Zryw Jelenia Góra, Ząbkovia Ząbkowice Śląskie i Orbita Bukowno. Nasi młodsi chłopcy (w większości r. 2007) grali z chłopcami z rocznika 2006 notując 4 porażki. Z pewnością, z upływem czasu chłopcy będą robić postępy.

Obóz sportowy wpłynął również bardzo pozytywnie na relacje interpersonalne całej drużyny. Wspólnie obchodziliśmy urodziny naszego kolegi z drużyny - Bartka Żelazowskiego, dla którego przygotowaliśmy niespodziankę w postaci tortu urodzinowego. Koledzy z drużyny namalowali również laurki urodzinowe dla Bartka. W piątek rano cała nasza drużyna wyruszyła na wycieczkę Dzierżoniowskim Szlakiem Smoka. Piesza wędrówka wyraźnie spodobała się chłopcom, niektórzy stwierdzili nawet, że mogliby się przeprowadzić do Dzierżoniowa.

Bardzo nas cieszy, że chłopcy pozytywnie będą wspominać obóz w Dzierżoniowie. Mamy nadzieję, że kolejne wymiany naszych piłkarskich drużyn będą równie owocne.

Krzysztof Szymański

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Piknik country w Dębem

Piknik country odbył się w Dębem 8 sierpnia 2015 r. Organizatorami tego przedsięwzięcia byli: Sołtys Wiesław Winnicki i Rada Sołecka wsi Dębe. Impreza odbyła się na nowo powstałym skwerze. Zabawie towarzyszyło dużo muzyki country oraz muzyki tanecznej w wykonaniu zespołu muzycznego. W trakcie spotkania odbyły się trzy konkursy: rzut podkową do celu, rzut lassem i rzut kapeluszem na pal. Licznie zebrana publiczność w strojach w stylu country, przy dobrze zaopatrzonym zapleczu gastronomicznym bawiła się do późnych godzin nocnych.                

 

 Wiesław Winnicki Sołtys wsi Dębe .

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Planowane wyłączenia energii elektrycznej w dniach 10.08 - 13.08.2015 r.

Przerwy w dostawie energii elektrycznej przewidziane są w miejscowościach : Jadwisin, Nowa Wieś, Jachranka, Ludwinowo Zegrzyńskie, Skubianka, Dosin, Gąsiorowo, Serock.

Jadwisin integracją stoi !

Od kilku lat w Jadwisinie organizowane są  pikniki integracyjne o charakterze sportowym, Również w tym roku, pod koniec czerwca, społecznicy z gminy Serock i nie tylko, zorganizowali Społeczny Piknik Sportowo-Integracyjny Jadwisin 2015.
Najbardziej popularną dyscypliną w której toczyła się rywalizacja podczas pikniku, była piłka nożna. Zawodnicy rywalizowali ze sobą w trzech kategoriach wiekowych, najmłodsi adepci z rocznika 2008 ( trener Maciej Wikiera), rocznik 2006-2007 ( trener Krzysztof Szymański) oraz kategoria OPEN.
Obserwując zmagania najmłodszych zawodników, cieszyliśmy się z faktu, iż z roku na rok, rośnie liczba dzieci trenujących piłkę nożną w naszej gminie, jak również poziom umiejętności prezentowanych przez najmłodszych zawodników stale rośnie. Jest to  zasługą, zaangażowania rodziców oraz ciężkiej pracy, młodych, ambitnych trenerów,  którzy wraz z dzieciakami,  kochają to co robią- mówi Rafał Tyka.
W kategorii Open rywalizowało ze sobą sześć drużyn, oczywiście rywalizacja toczyła się na bardzo wysokim poziomie, ale w oparciu o zasady fair play , nad czym czuwał sędzia Pan Marek Szajda.
Rywalizacja we wszystkich kategoriach wiekowych, została podsumowana wręczeniem piłek za czołowe lokaty, medalu dla każdego zawodnika bez wyjątku, oraz kuponu na darmową kiełbaskę i grochówkę.
Zmagania w kategorii Open zakończyły się następująco, 1 miejsce- UKS Sokół I ( trener Tomasz Jaczyński), 2 miejsce- Turyn, 3 miejsce- GKS ŁACHA , 4 miejsce- Weterani I, 5 miejsce- Weterani II, 6 miejsce- UKS Sokół II( trener T.Jaczyński).
Ozdobą pikniku był box  kilkukrotnego Mistrza Świata w paralotniarstwie Pawła Kozarzewskiego, gdzie zainteresowani mogli z mistrzem porozmawiać o jego pasji, obejrzeć filmy z jego lotów, oraz osobiście zasiąść za sterami tandemu  , gdzie wskazówek odnośnie obsługi sprzętu udzielała miła Karolina oraz Mariusz, członkowie teamu .
 Wielkim zainteresowaniem wśród najmłodszych cieszyły się również przejażdżki starymi motocyklami z członkami Serockiej Grupy Motocyklowej KORBOWODY oraz stoisko Grupy Rekonstrukcji Historycznej Zrzeszenia "Wolność i Niezawisłość" z Warszawy, pod kierownictwem niezawodnego jak zawsze Janka Dubiela z Jadwisina. Dużym ,,wzięciem,, cieszyły się  wśród dzieci rywalizacje sportowe, które prowadził lubiany Szyman (brawa za wyniki dla Julki Zakrzewskiej, Piotrusia Lisieckiego i Kuby Kopacza) oraz namiot Klubu Talentów Planeta ze Stasiego Lasu ,w którym można było samemu stworzyć  grę komputerową, pograć w szachy pod okiem mistrza, czy pomalować sobie buźkę. Oprócz tego na dzieci i dorosłych czekały zjeżdżalnie, zamki, stoiska z zabawkami, watą cukrową, swojskimi ciastami oraz smaczne potrawy z grilla.
Punktem kulminacyjnym imprezy była loteria, w której każdy los był na wagę wygranej, a wylosować między innymi można było vouchery do restauracji, paintball, oraz piłki, sprzęt sportowy, zabawki, upominki etc, jak również voucher na lot tandemem z Pawłem Kozarzewskim, który na zakończenie imprezy zaprezentował się publiczności podczas podniebnych akrobacji  zatykających dech w piersiach.
Chciałbym bardzo podziękować wszystkim za udział w pikniku, a w szczególności osobom  i instytucjom, bez których zorganizowanie pikniku byłoby niemożliwe - kwituje Rafał Tyka.
Podziękowania dla :   
pomysłodawcy i głównego organizatora Rafała Tyki, Prawa I Sprawiedliwości  Powiatu Legionowskiego, Pawła i Mariusza Kozarzewskiego oraz Karoliny i Grzegorza Wrzesińskiego, Restauracji ,,BOSMAN,, Serock , Grzegorza i Moniki Tyczyńskich, Sklepu ,,U WŁADA,, Serock,  Restauracji ,,KARCZMA,, Dzierżenin, WODGAZ –INSTAL  Wola Kiełpińska  Rafał Rakowski, Restauracji ,,PAUZA,, Szadki, PIZZERII DIABOLICA – Serock,  PAINTBALL -Skubianka Piotr Plechawski,, DJ- a  WUJO, Rodziców zawodników UKS Sokół Serock, Mariusza Krzyczkowskiego, Marka Szajdy, Krzysztofa Szymańskiego, PHU IMP-EKS Sławomir Wroniak- Serock ,  Sołtys Dębinek Pani Magdaleny Nieckarz, Dyrektora OSiR Serock Macieja Goławskiego, Anny Korbuszewskiej, Grupy Motocyklowej KORBOWODY z Serocka, Klubu Talentów ,,Planeta,, ze Stasiego Lasu, Doroty i Stanisława Kacprzaka , Sławomira i Wioletty Zdziarskich , Krzysztofa Kołakowskiego, Janusza Rykowskiego, Mirosława i Małgorzaty Kochanowskich, a także pozostałym osobom , które pragną pozostać anonimowe.

       

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Krzyśki 2015

W sobotę 25 lipca już szósty raz, spotkaliśmy się, w upalny dzień, na kolejnym Festynie "KRZYŚKI" organizowanym przez Stowarzyszenie Sympatyków Nowej Wsi i Sołectwo Nowa Wieś oraz głównych sponsorów - Gminę Serock, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku oraz Sołectwo Kania Polska.
Tradycyjnie imprezę rozpoczęła Polowa Msza Święta celebrowana przez Proboszcza Parafii Popowo ks. Remigiusza Stacherskiego, którą uświetnił śpiew scholi dziecięcej "Gloria".
Ksiądz Proboszcz poświęcił samochody licznie przybyłych uczestników Nabożeństwa. W tym roku wyjątkowo duża ilość aut wypełniła każdy zakamarek wolnego miejsca Nowej Wsi.
Po oficjalnym otwarciu festynu i powitaniu przybyłych Burmistrzów i gości, uroczyście podziękowano Panu Józefowi Sawickiemu, poprzedniemu sołtysowi Nowej Wsi, za wieloletnie działania na rzecz sołectwa i jego mieszkańców.Tradycyjnie odbyło się też odsłonięcie tabliczek z nazwiskami nominowanych do Alei Przyjaciół Nowej Wsi. W tym roku Aleję uświetniły dwie osoby - Pan Sławomir Jakubczak znany w Gminie Serock historyk i działacz, odkrywający ciekawe i niezwykłe dzieje naszych okolic i Pan Piotr Kowalczyk – emerytowany Dyrektor Ośrodka Kultury w Serocku, który przez wiele lat, z dużym zaangażowaniem organizował szereg imprez w naszej Gminie, w tym także "KRZYŚKI".
Niestety, już na początku uroczystości, na niebie zebrały się ciemne chmury. Zaczął wiać silny wiatr, który opóźnił rozpoczęcie występów Zespołu Stowarzyszenia Miłośników Skubianki (SMS).
I choć występy się zaczęły, burza z potężną ulewą rozproszyła zgromadzonych pod sceną, zaciekawionych uczestników imprezy. Artyści jeszcze przez chwilę kontynuowali swój występ, śpiewając a'kapella nawet po tym, jak przestało działać zasilanie. Bardzo gorąco wspomagali ich pozostali, nieliczni widzowie, którzy skryli się przed deszczem w namiotach organizatorów. Z żalem odwołano zaplanowane występy kolejnych zespołów oraz DJ'a.
Niebo nie wróżyło poprawy pogody, deszcz lał, prądu nie było. Natura zwyciężyła z zaangażowaniem i wolą zabawy artystów, gości i organizatorów.

Pozytywnym jest jednak fakt, że z roku na rok na Festyn "Krzyśki" przybywa coraz więcej osób, nawet z oddalonych od Nowej Wsi miejscowości. Wierzymy, że w przyszłym roku aura będzie bardziej przychylna i uroczystości odbędą się zgodnie z planem. :-)

 

tekst i zdjęcia : Organizatorzy

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Realizacja najważniejszych inwestycji w okresie wakacyjnym

Trwają prace związane z budową sieci kanalizacji sanitarnej realizowaną w ramach zadania „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej w Serocku”. Obecnie wykonawca prowadzi roboty związane z budową pompowni ścieków przy ul. Nodzykowskiego. Jednocześnie budowany jest kanał w ulicach Pułtuskiej, Sadowej i fragment będący odgałęzieniem sieci zlokalizowanej w ulicy Wolskiego.  
Całość prac prowadzona jest zgodnie z harmonogramem i jej zakończenie planowane jest w terminie umownym. Przyłączanie się do budowanej sieci będzie możliwe po dokonaniu odbiorów technicznych przy udziale MPWiK. Informacje odnośnie dokonania takiego odbioru oraz szczegółowe procedury przyłączenia budynku do sieci umieszczone zostaną na stronie internetowej Urzędu z chwilą przekazania obiektu do użytkowania.
Zadanie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Infrastruktura i Środowisko w kwocie 1 262 509,59 zł  
 

 • -
 • -

Budowa parkingu w miejscowości Zegrze
Wykonawca TOMBUD Firma Handlowo Usługowa z siedzibą w Wieliszewie w dniu 29.06.2015 r. podpisał umowę na  budowę parkingu w miejscowości Zegrze. Zadanie obejmuje budowę parkingu o obustronnych stanowiskach postojowych o wymiarach 2,5x5,0m, jezdnię manewrową o szerokości od 3 do 5 m oraz przebudowę istniejącego zjazdu indywidualnego, odwodnienie do 6 studni chłonnych poprzez wpusty deszczowe, oraz wykonanie oświetlenia terenu za pomocą lamp typu parkowego. W zakresie inwestycji jest również wykonanie bardzo oczekiwanego progu zwalniającego przy ul. Pułku Radio w Zegrzu. Teren budowy został przekazany w dniu 8 lipca 2015 r. Obecnie Wykonawca wykonuje warstwy konstrukcyjne podbudowy jezdni oraz nawierzchnię jezdni. Wybudowana została natomiast już w całości linia kablowa dla zasilenia nowego oświetlenia terenu parkingu.  Wartość całego zadania to: 209.346,00 zł. Poniżej zdjęcia z realizacji inwestycji.

Przebudowa nawierzchni dróg gminnych od drogi krajowej nr 61 do szkoły w Jadwisinie ul. Szaniawskiego i ul. Konwaliowa wraz z budową kanalizacji sanitarnej w ul. Szaniawskiego
Wykonawca Skanska S.A., ul. Gen. J. Zajączka 9, 01-518 Warszawa  realizuje roboty budowlane w ul. Szkolnej (budowa  nowego lewego chodnika przy krawędzi jezdni, wraz z budową nowych zjazdów) i ul. Konwaliowej (wykonanie jezdni o szerokości 5,5 m, budowę nowych zjazdów, wykonanie nowego, lewego chodnika przy krawędzi jezdni, regulację poboczy). Wartość całej inwestycji: 2.023.824,29 zł. Gmina w 2014 r. złożyła wniosek o dofinansowanie niniejszej inwestycji w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych w związku z tym otrzymała dofinansowanie w kwocie ok. 750.000,00 zł.  Finansowanie inwestycji planowane jest również  poprzez zaciągnięcie preferencyjnego kredytu w kwocie około 750.000,00 zł z Europejskiego Funduszu Rozwoju Wsi Polskiej.
Poniżej zdjęcia z realizacji.

 • -
 • -
 • -

Budowa chodnika na połączeniu ul. Prusa i ul. Picassa w Serocku w ramach zadania: Budowa ul. Prusa w Serocku
Wykonawca Roboty Ziemne – Budowlane Janusz Mróz z Legionowa za kwotę 34.859,43 zł wybudował odcinek chodnika pomiędzy drogą gminną nr 180730W ulicą B. Prusa w Serocku,  a drogą gminną Nr 180481W - ul. P. Picassa. Wykonano chodnik z kostki brukowej o gr. 8 cm i długości 65 mb oraz  szerokości 2m wraz z  oświetleniem – 3 słupy stalowe ocynkowane z wysięgnikami oraz oprawami typu LED o mocy 38W.  W dniu 11 czerwca 2015 r.  odbył się protokólarny odbiór zadania.
Przypomnienia wymaga natomiast burzliwa droga, jaką gmina musiała pokonać aby realizacja w/w inwestycji była możliwa. Otóż, w miejscu gdzie wybudowany został w/w chodnik od wielu lat w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego zaplanowano przebieg drogi o szerokości 8,0 m łączącej ul. B. Prusa z ul. P. Picassa i F. Chopina Grunt, po którym miała przebiegać droga stanowił własność prywatną. Właściciel natomiast przez lata kategorycznie nie wyrażał zgody na sprzedaż gruntu pod drogę, obawiając się całkowitej zmiany układu komunikacyjnego w obrębie tzw. Osiedla Polna i w następstwie ponadprzeciętnego wzrostu natężenia ruchu na „łączniku” w obrębie swojej nieruchomości. Negocjacje w sprawie wykupu gruntu trwały kilka lat. Gmina wielokrotnie składała właścicielowi propozycje jego wykupu. Odbyło się kilka osobistych spotkań. Żadne natomiast argumenty nie były w stanie przekonać właściciela do sprzedaży. Budowa drogi była przez lata  blokowana i w przyjętym w 2014 r. miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego została ona wykreślona. W miejscu drogi zaplanowany został w nowym m.p.z.p. ciąg pieszy szerokości 2,0 m. Na takie rozwiązanie właściciel gruntu, i tak pełen obaw, wyraził zgodę. W roku 2014 przygotowana została niezbędna dokumentacja projektowa oraz, w następstwie wydanej w dniu 17 października 2014 r. decyzji Nr 96/2014 zatwierdzającej projekt podziału działki nr ewid. 20/7 obr. 04 w Serocku, uzyskane prawo do dysponowania gruntem pod chodnik na cele budowlane. Przedmiotowy grunt przeszedł na własność Miasta i Gminy Serock z dniem 3 listopada 2014 r.

 • -
 • -

Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance
Zakończono roboty budowlane prowadzone w ramach zadania ”Budowa sieci kanalizacyjnej z przepompownią ścieków w Skubiance”. W ramach inwestycji wybudowano około 1300m  kanału grawitacyjnego, ponad 700m kanału tłocznego, 44 przyłącza w ulicach: Żeglarskiej, Jachtowej, Bosmańskiej, Kapitańskiej i Nawigatorów  oraz pompownię ścieków zlokalizowaną przy ulicy Nawigatorów.
Na przyszły tydzień planowane jest rozpoczęcie czynności odbiorowych zadania.
Łączna wartość zadania wyniosła 1.541.961,26 zł. Inwestycja jest współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

II turnus po egzaminie

22-23 lipca br. 264 żołnierzy służby przygotowawczej do NSR odbyło egzamin po szkoleniu podstawowym, który był podsumowaniem ich trzymiesięcznej nauki w  Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.    
Głównym celem egzaminu było określenie stopnia opanowania wiedzy i umiejętności wojskowych przewidzianych „Programem Szkolenia Podstawowego Sił Zbrojnych RP”. Trzymiesięczne szkolenie podstawowe przed tym sprawdzianem było intensywne, prowadzone przeważnie w warunkach dziennych, ale też i w nocy.
W części teoretycznej zrealizowanej w formie testu elewi musieli wykazać się wiedzą z zakresu przedmiotów określonych programem szkolenia podstawowego dla żołnierzy służby przygotowawczej SZ RP. Pytania dotyczyły m. in. łączności, regulaminów, taktyki oraz szkolenia inżynieryjno – saperskiego oraz SERE (Survival – przetrwanie, Evasion – unikanie, Resistance – opór, Escape – ucieczka). Część praktyczna obejmowała również egzamin z wychowania fizycznego (odbył się wcześniej w trakcie zajęć programowych), w ramach którego zrealizowane zostały następujące zagadnienia: marszobieg – 3000 metrów mężczyźni (1000 metrów kobiety) lub pływanie ciągłe przez 12 minut, podciąganie się na drążku lub uginanie i prostowanie ramion w podporze przodem na ławeczce, skłony tułowia w przód z leżenia w ciągu dwóch minut, bieg wahadłowy 10x10 metrów lub bieg zygzakiem, tzw. koperta.
Częściami tego sprawdzianu było także strzelanie egzaminacyjne według warunków strzelania nr 2 z karabinka kbk AKMS oraz sprawdzian umiejętności praktycznych ze szkolenia bojowego w formie pętli taktycznej.
Na tym ostatnim etapie na elewów czekały takie zadania, jak m.in. udzielenie pomocy przedmedycznej, przygotowanie do pracy i nawiązanie łączności przy pomocy radiostacji, maskowanie oraz ustawianie miny przeciwpancernej, ładowanie magazynka nabojami, przemieszczanie się 10 metrów i przyjęcie postawy klęczącej do strzelania, nakładanie maski i odzieży ochronnej w normach czasowych, a także pokonanie terenu na odległość 30 m czołgając się na polu walki ze skrzynią o wadze 20 kg. Elewi na egzaminie radzili sobie dobrze, co świadczy o ich dużym zaangażowaniu podczas szkolenia podstawowego.
Żołnierze ci jako ochotnicy rozpoczęli służbę przygotowawczą na początku maja br. w zegrzyńskim Centrum. Czeka ich teraz jeszcze miesięczne szkolenie specjalistyczne, w czasie którego zdobędą wiedzę oraz umiejętności praktyczne zgodne z otrzymanymi specjalnościami. Otrzymają oni również możliwość podpisania kontraktu na wykonywanie obowiązków w ramach Narodowych Sił Rezerwowych w różnych jednostkach wojskowych. Szkolenie w ramach służby przygotowawczej do korpusu szeregowych do NSR zakończą końcem sierpnia 2015r.

zdjęcia: Paweł Zieja
tekst: kpt. Krzysztof Baran

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Uzgodniono projekt ul. Długiej w miejscowości Stasi Las

W dniu 22 lipca 2015 r. odbyły się konsultacje społeczne w sprawie wyboru koncepcji budowy ulicy Długiej w Stasim Lesie.  Podczas spotkania omówiono trzy opracowane przez Urząd Miasta i Gminy warianty rozwiązań – pierwszy z nich zakładał budowę ulicy jednokierunkowej na całym odcinku wraz z jednostronnym chodnikiem, drugi – budowę ulicy dwukierunkowej na odcinku od ul. Nasielskiej do ul. Zacisze i jednokierunkowej od ul. Zacisze do węzła DK 61 wraz z jednostronnym chodnikiem oraz trzeci przewidujący budowę ulicy dwukierunkowej wraz z jednostronnym chodnikiem na całej długości. Podczas spotkania omówiono także kwestie wywłaszczeń oraz przebudowy istniejącej infrastruktury (w tym ogrodzeń), co budziło największe obawy zainteresowanych. Niemniej jednak, propozycja trzecia została opracowana w taki sposób, aby przy zachowaniu pełnej szerokości jezdni i chodnika, w jak najmniejszym stopniu ingerować w nieruchomości osób prywatnych, czego wynikiem są niewielkie powierzchnie niezbędne do wydzielenia na potrzeby przebudowy.  Z pewnością te właśnie argumenty zadecydowały o wyborze przez zdecydowaną większość mieszkańców rozwiązania zakładającego budowę drogi dwukierunkowej wraz z chodnikiem i oświetleniem. Rozwiązanie to wydaje się najbardziej korzystne z punktu widzenia  przede wszystkim lokalnej społeczności. Zapewnia ono swobodną komunikację lokalną nie powodując przy tym istotnych strat związanych z projektowanymi wywłaszczeniami i koniecznością wykupu gruntów. Ponadto na etapie projektowania przyjęte zostaną rozwiązania mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa zarówno w ruchu kołowym jak i pieszym.
W załączeniu wybrane rozwiązanie
 

Wyniki badania wody w ramach monitoringu kontrolnego - II kwartał 2015 r.

W załączniku tabela z wynikami badań wody w ramach monitoringu kontrolnego za II kwartał 2015 r.

"Nie daj się oszukać. Sprawdź paragon"

Z początkiem wakacji Ministerstwo Finansów rozpoczęło letnią edycję akcji " Nie daj się oszukać - sprawdź paragon".

W załączniku list od Ministerstwa Finansów skierowany do przedsiębiorców.

"Książki naszych marzeń"

Gmina Miasto i Gmina Serock złożyła wniosek do Wojewody Mazowieckiego o udzielenie wsparcia finansowego w wysokości 7.810,00 zł na zakup książek do bibliotek szkolnych, w ramach Rządowego programu „Książki naszych marzeń”.  Gmina pokrywa 20%  kosztów realizacji programu.
Program przeznaczony jest dla szkół podstawowych, a jego głównym celem jest ożywienie czytelnictwa w szkołach.
W ramach wsparcia szkoły podstawowe będą mogły zakupić książki o tematyce bliskiej współczesnym doświadczeniom uczniów, które są chętnie czytane i jednocześnie rozwijają zainteresowania i uzdolnienia dzieci i młodzieży.
Program ma promować czytelnictwo wśród uczniów, a wybrane książki mają rozbudzać ciekawość ucznia.

ZOSiP Serock

16.07.2015 - spotkanie konsultacyjne - nowa inicjatywa Leader 2014 - 2020

W imieniu Lokalnej Grupy Działania „Partnerstwo Zalewu Zegrzyńskiego” zapraszamy wszystkich członków, beneficjentów działań w ramach PROW 2007-2013, PO RYBY 2007-2013 oraz przedstawicieli władz samorządowych, organizacji społecznych, przedsiębiorców i wszystkich zainteresowanych mieszkańców na szkolenie – spotkania konsultacyjne dotyczące nowej inicjatywy Leader na lata 2014-2020.

Spotkanie dla mieszkańców Miasta i Gminy Serock odbędzie się 16 lipca 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w godzinach 11:00 - 14:00.

Zapraszamy

Lato z Wodzirejem !

8 lipca 2015 r. na placu zabaw w Nowej Wsi odbyła się pierwsza spośród ośmiu zaplanowanych na wakacje zabaw dla dzieci z wodzirejem i animatorami zabaw. Organizatorem przedsięwzięcia jest Zespół Świetlic Środowiskowych działający przy Ośrodku Pomocy Społecznej.
Zachęcamy do zapoznania się z terminami następnych imprez, podanymi na  plakacie „Lato z wodzirejem”  i zapraszamy do uczestnictwa rodziców z dziećmi we wspólnej zabawie na gminnych placach zabaw.
Dobra zabawa gwarantowana!  
 

Więcej TUTAJ

 • -
 • -
 • -

Planowane wyłączenia energii elektrycznej w dniu 06 i 09 lipca 2015 r

Odbiorcy prądu z terenu działania PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa mogą, korzystając ze strony www.warszawa.pgedystrybucja.pl, zamówić newsletter, czyli automatyczny e-mail, w którym odnajdą informacje o możliwych w danym terenie planowych przerwach w dostawie energii.

Odbiorcy prądu z terenu działania PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa mogą, korzystając ze strony www.warszawa.pgedystrybucja.pl, zamówić newsletter, czyli automatyczny e-mail, w którym odnajdą informacje o możliwych w danym terenie planowych przerwach w dostawie energii.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2014 rok

W załączniku sprawozdanie z budżetu Miasta i Gminy Serocka za rok 2014

Powiatowe Forum Organizacji Edukacyjnych

Fundacja NOVA   19 czerwca 2015 r. w Serocku  zorganizowała Powiatowe  Forum Organizacji Edukacyjnych   eduNGO.   Projekt o nazwie  " Mazowiecka Sieć Edukacyjna "  realizowany jest   przez  Federację Inicjatyw Oświatowych   i  Fundację Civis Polonus  z Warszawy.

Celem nadrzędnym Powiatowego  Forum  było zbudowanie i  poszerzenie współpracy  między eduNGO a lokalnymi władzami samorządowymi powiatu legionowskiego.  Dodatkowo Forum zakłada  stworzenie warunków i uwzględnienia oferty edukacyjnej eduNGO w powiatowych planach oświatowych.

Gospodarzem pikniku był Urząd Miasta i Gminy w Serocku oraz Starostwo Powiatowe w Legionowie.  Patronat  nad imprezą objął Starosta Jan Grabiec zaś Gazeta Powiatowa z Legionowa  pełniła funkcje opiekuna medialnego.

Fundacja NOVA jako powiatowy  koordynator tego  projektu   zaprosiła organizację  eduNGO i przedstawicieli  powiatowych  jednostek samorządu terytorialnego ( JST ) .

W spotkaniu uczestniczyli  :

 • Stowarzyszenie " Kulturalny Serock "  z Serocka,
 • Integracyjne Centrum Wychowania Terapii KKWR z Serocka,
 • Niepubliczny Integracyjny Punkt Przedszkolny TPD z Serocka, 
 • Środowiskowy Dom Samopomocy z Serocka,
 • Akademia Kusznierewicza,
 • Lokalna Organizacja Turystyczna Jeziora Zegrzyńskiego z Serocka ,
 • Fundacja " Promień słońca " z Legionowa ,
 • Centrum Nauki i Biznesu  " ŻAK  "z Legionowa  ,
 • Powiatowy Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Włodzimierza Wolskiego z Serocka, 
 • Odział Legionowski Polskiego Towarzystwa Zapobiegania Narkomanii z Legionowa,
 • Stowarzyszenie  Młodzi Dla Rozwoju EMKA z Wieliszewa,
 • Fundacja Animacji Artystycznej " Szachraj " z Legionowa  ,
 • Fundacja e Biznes Club z Serocka, 
 • Federacja Inicjatyw Oświatowych z Warszawy,
 • Fundacja NOVA z Serocka ,

oraz  gościnnie spoza NGO : 

 • Wypożyczalnia Kajaków " Kajakiem po Narwi z Dzierżenina ,
 • Mary Kay z Serocka.
 •  

Z zaproszonych władz samorządowych najliczniej reprezentowane było  Starostwo Powiatowe w Legionowie , Urząd Miasta i Gminy w Serocku oraz Urząd Gminy w Jabłonnej.

Starostwo Powiatowe reprezentował  Jerzy Zaborowski  Członek Zarządu, Tomasz Lisowski  Kierownik Referatu Edukacji , Monika Kosewska i Marta Żmijewska z Wydziału Promocji i Spraw Obywatelskich .

Urząd Miasta i Gminy w Serocku   reprezentował   Józef Zając  Z-ca Burmistrza    , Alicja Melion Dyrektor Zespołu Obsługi  Szkół i Przedszkoli,  Anna Socha Kierownik Referatu Komunikacji  Społecznej  oraz liczni dyrektorzy i nauczyciele miejscowych placówek edukacyjnych z terenu działania gminy.

Poza rozmowami i spotkaniami całość miała bogatą oprawę artystyczna. Spotkanie  prowadziła Anna Kutkowska, która  z Grupą Teatralną REMIZA  wielokrotnie  umilała czas występami taneczno wokalnymi. Bardzo ciepło publiczność przyjmowała występy Sandry Kowalskiej trenerki fitness i nauczycielki tańca Zumba. Wspólnie bawiła sie  zgromadzona młodzież i dzieci. Indywidualnie swój występ taneczno-muzyczny przygotował zespół Powiatowego Zespołu  Szkół Ponadgimnazjalnych  im. Włodzimierza Wolskiego z Serocka.   Na zakończenie pikniku wystąpił Zespół   NEFES  z Krymu. Dzieci przyjechały na zaproszenie Fundacji Krym i pozostają  pod opieką  Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Legionowie i Towarzystwa Przyjaciół Dzieci z Serocka. Zespół od dwóch lat tańczy oryginalne tańce tatarskie. Wdzięk i sprawność tancerzy została wielokrotnie nagradzana brawami.  Za nagłośnienie i akustykę odpowiadała  Firma BlackOutStudio z Warszawy.

Za  opiekę medyczną  odpowiadało niezawodne  Centrum Medyczne Goldenmed z Serocka a nad bezpieczeństwem czuwała  OSP z Serocka.  Namiotu estradowego użyczyła nam społecznie firma  TURBONAMIOTY.  Poczęstunek przygotowało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe  BARBARA Kuchnia Polska z Serocka 

Formuła spotkania miała na celu przedstawienie  oferty edukacyjnej  i wzajemnym poznaniu się  z przedstawicielami JST.   Chodziło o stworzenie  płaszczyzny  dla   wspólnych działań i określenia  wspólnej polityki   przy tworzeniu  powiatowych planów oświatowych.

Piknik Edukacyjny stworzył możliwość  i warunki do dialogu  z władzami  Starostwa. Organizacje edu NGO wzajemnie  mogą uczyć  się od siebie  i działać  w partnerstwie. Dzięki  temu  możemy stworzyć  blok porozumienia i wpisać  się na  stałe do  kalendarza  spotkań na  oświatowej  mapie powiatu.

Z przeprowadzonej rozmowy z Jerzym Zaborowskim Członkiem Zarządu  Starostwa Powiatowego z Legionowa  oraz z Tomaszem Lisowskim Kierownikiem Referatu Edukacji można  sądzić , że jest właściwy czas i miejsce na wspólną debatę.   Uważam że ten głos  pomoże włączyć sie organizacjom eduNGO   w nurt  powiatowej edukacji. 

 

Roman Wiśniewski

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

List gratulacyjny na zakończenie roku szkolnego

List gratulacyjny dla nauczycieli z okazji zakończenia roku szkolnego.

Młodzież z Serocka na wrasztatach artystycznych w czeskim Lanskroun

W dniach 17-21 czerwca 2015 r. korzystając z uprzejmości Referatu Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku w ramach współpracy partnerskiej między Serockiem i Laskroun, dwoje uczniów z klasy I TL  (Paulina Bednarska i Szymon Oleksiak) oraz dwóch uczniów z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku (Mateusz Filipek i Damian Sosnowski) wraz z opiekunem grupy p. Grażyną Zarembą miało okazję wziąć udział w warsztatach artystycznych w Czechach. Warsztaty zorganizowane zostały w ramach projektu  Clay Fest for V4, którego głównym organizatorem jest czeskie miasto Lanskroun a partnerem projektu jest Miasto i Gmina Serock.

Rano 17 czerwca 2015r. wyruszyliśmy w naszą podróż spod Urzędu Miasta i Gminy w Serocku na Dworzec Wschodni w Warszawie, a następnie pociągiem do miejscowości Ceska Trebova. Przejazd był długi, lecz niezbyt męczący, mogliśmy podziwiać piękne widoki znajdujące się za oknem. Na dworzec w Ceskiej Trebovej dojechaliśmy ok. godziny 16:30. Jak się okazało, czekano już na naszą grupę, aby przetransportować nas do pensjonatu, w którym mieszkaliśmy przez następne trzy dni.

 W wymianie tej brały udział jeszcze cztery grupy: Kezmarok- Słowacja, Dzierżoniów-Polska, Hajduszoboslo- Węgry, młodzież z Czech oraz nasza grupa z Serocka. Wszyscy byli bardzo sympatyczni i bardzo koleżeńscy. Przez cały pobyt zwiedziliśmy wiele ciekawych miejsc, poznawaliśmy kulturę i obyczaje, podziwialiśmy malownicze krajobrazy charakterystyczne dla tego kraju oraz miasta, w którym przebywaliśmy. Odwiedziliśmy wiele galerii obrazów oraz muzeów, dzięki czemu lepiej mogliśmy poznać i zrozumieć twórczość i światopogląd czeskich artystów.

W czwartek byliśmy w ratuszu w Lanskroun, gdzie każda z grup przedstawiała prezentacje na temat swojego miasta, opowiadała o sztuce w jego okolicy, a także o kulturze w nim panującej. Byliśmy zaskoczeni, i zachwyceni tym, ile się możemy dowiedzieć o poszczególnych miejscowościach.

W piątek mieliśmy okazję wziąć udział w wyjątkowych warsztatach artystycznych, po których przyszedł czas na przedstawienie naszej twórczości mieszkańcom miasteczka podczas obywającego się festynu. Wielu ludzi przyszło podziwiać nasze obrazy, my natomiast mogliśmy w tym czasie obserwować występy ludowych zespołów pieśni i tańca tego regionu  - byliśmy zachwyceni tym, co zaprezentowały poszczególne zespoły.

 Następnego dnia (sobota) razem z przewodnikiem wybraliśmy się do sąsiedniego miasta- Litomyśl, gdzie zwiedziliśmy galerie obrazów, poznawaliśmy krajobrazy tego miasta, które pięknie prezentowały się z wieży widokowej.

Byliśmy zauroczeni pięknem okolicznej scenerii, gościnnością i serdecznością mieszkańców odwiedzonych miast. Podczas tego pobytu poznaliśmy wielu cudownych ludzi, zawiązaliśmy liczne przyjaźnie nie tylko ze współlokatorami pensjonatu, w którym mieszkaliśmy, lecz także z mieszkankami Lanskroun, naszymi rówieśniczkami, które z chęcią nas oprowadzały po miejscach popularnych wśród młodzieży (stadion, jezioro- rybnik)   i opowiadały o mieście, planach na przyszłość i swoich perspektywach.

W niedzielę 21 czerwca nadszedł czas naszego wyjazdu. Z jednej strony cieszyliśmy się, że wracamy do swoich domów, lecz z drugiej nie chcieliśmy opuszczać jeszcze urokliwego miasta, które stało nam się bliskie oraz nowo poznanych przyjaciół. Trudno nam było pożegnać się ze wszystkimi i ruszyć w drogę powrotną. Gdybyśmy mogli jeszcze tam wrócić lub zostać tam dłużej bez wahania byśmy to zrobili, poznalibyśmy lepiej miasto i tajemnice, które w sobie kryje.  

 

Paulina Bednarska, uczennica kl. I TL PZSP w Serocku

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Rozpoczął się odbiór eternitu z terenu Miasta i Gminy Serock

Już po raz ósmy mieszkańcy naszej gminy mają możliwość bezpłatnego przekazania do utylizacji odpadów zawierających azbest, pochodzących ze zdemontowanych pokryć dachowych. Zadanie pn. „Usuwanie i unieszkodliwianie azbestu z terenu Miasta i Gminy Serock w 2015 roku” realizowane jest w bieżącym roku przy znacznym udziale środków pochodzących z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, który na realizacje zadania przeznaczył dotację w kwocie 46.774 zł. Odbiorem eternitu, zgodnie z umową zawartą z gminą zajmuje się Firma Graffiti Zakład Ogólnobudowlany Paweł Lewandowski.

Dotacja oraz wkład własny z budżetu gminy w wysokości 8.255 zł pozwoli na odbiór i przekazanie do utylizacji przeszło 100 ton eternitu z blisko 60 posesji, położonych na terenie mista i gminy Serock. W latach 2008 – 2014 z terenu gminy, przekazane zostało do unieszkodliwienia już przeszło 700 ton eternitu.

Zachęcamy osoby, które do tej pory nie złożyły jeszcze wniosku, a są zainteresowane bezpłatnym zabraniem eternitu z ich posesji do składania wniosków na 2016 rok.

Druk wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 lub na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce dokumenty i wnioski – ochrona środowiska. 

Informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa,
pod nr tel. 22 782-88-39 i 22 782-88-40.

 

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa Leśnictwa

 

Spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Serock z sołtysami

 

W dniu 18 czerwca 2015 roku odbyło się organizowane cyklicznie przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock spotkanie z sołtysami sołectw z terenu gminy.

Pierwsza cześć spotkania poprowadzona została przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock i miała na celu  przekazanie aktualnych informacji dotyczących działalności Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Ponieważ spotkanie było pierwszym po wyborach do jednostek pomocniczych miasta i gminy Serock na lata 2015 – 2019 było również okazją do przekazania gratulacji nowowybranym sołtysom.

W drugiej części spotkania wzięli udział: z-ca Komendanta Komisariatu Policji w Serocku, który przybliżył sołtysom zasady wzajemnej współpracy, a także Danuta Ostaszewska - kierownik oddziału Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa w Nowym Dworze Mazowieckim, która omówiła w skrócie  stosowanie środków ochrony roślin i Małgorzata Zofińska – Dyrektor Placówki Terenowej KRUS w Nowym Dworze Mazowieckim, która przybliżyła sołtysom temat zmian w ustawie o ubezpieczeniu społecznym rolników wprowadzonych w 2015 roku.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Mistrzostwa Szkolnictwa Wojskowego zakończone

19 czerwca br. zakończyły się Mistrzostwa Szkolnictwa Wojskowego Dowództwa Generalnego RSZ-7 w strzelaniu z broni etatowej, pokonywaniu OSF oraz biegu patrolowym. Uczestniczyło w nich prawie 100 zawodników.
W rywalizacji brało udział 8 reprezentacji z następujących jednostek wojskowych: Centrum Szkolenia Wojsk Inżynieryjnych i Chemicznych we Wrocławiu, Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu, Centrum Szkolenia Logistycznego w Grudziądzu, Centrum Szkolenia Artylerii i Uzbrojenia w Toruniu, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, Centrum Szkolenia Sił Powietrznych w Koszalinie, Centrum Szkolenia Inżynieryjno-Lotniczego w Dęblinie oraz Centrum Szkolenia Marynarki Wojennej w Ustce. Celem mistrzostw było wyłonienie najlepszych struktur pod względem wyszkolenia z wychowania fizycznego, żołnierzy-sportowców w strzelaniu z broni etatowej, pokonywaniu OSF oraz biegu patrolowym, propagowanie wśród żołnierzy aktywnych form wypoczynku i uczestniczenia w różnorakich zamierzeniach sportu powszechnego, a także promocja Wojska Polskiego. Ich organizatorem był Inspektorat Szkolenia Dowództwa Generalnego RSZ, a wykonawcą tego przedsięwzięcia Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki. W skład komitetu organizacyjnego zawodów wchodzili: Komendant CSŁiI płk Ireneusz Fura, Szef Oddziału Wychowania Fizycznego i Sportu Inspektoratu Szkolenia DG RSZ płk Marek Oleszczuk, Zastępca Komendanta CSŁiI ppłk Marek Oleszczuk oraz Kierownik zawodów mjr Marek Grobel.
W uroczystości na zakończenie Mistrzostw Komendant CSŁiI płk Ireneusz Fura podziękował zebranym za uczestnictwo w zawodach oraz życzył zebranym bezpiecznego powrotu do garnizonów. Następnie wręczył zwycięskim zawodnikom medale, puchary, dyplomy oraz nagrody rzeczowe.
Klasyfikacja Mistrzostw przedstawia się następująco:
OSF indywidualnie
1.    szer. Przemysław Kobyliński (CSWLąd Poznań) - 49,91s.
2.    st. szer. Witold Gromadzki (CSWInż. Chem. Wrocław) - 58,03
3.    szer. Adam Marcinkowski (CSWLąd Poznań) - 59,4

OSF zespołowo
4.    CSWLąd Poznań - 80,75s.
5.    CSSP Koszalin – 82,46
6.    CSŁiI Zegrze – 92,14
Strzelanie z PW indywidualnie
7.    st. chor. sztab. Dariusz Głowacki (CSWLąd Poznań) – 180 pkt.
8.    st. chor. sztab. Paweł Pruszyński (CSWLąd Poznań) – 176
9.    st. chor. Marcin Grochowiak (CSSP Koszalin) – 175

Strzelanie z PW drużynowo
1.    CSWLąd Poznań – 517 pkt.
2.    CSIL Dęblin – 501
3.    CSLog Grudziądz – 497
Strzelanie z kbk AK/beryl indywidualnie
1.    st. mar. Piotr Grabowski (CSMW Ustka) – 182 pkt.
2.    st. szer. Paweł Dąbrowski (CSLog Grudziądz) – 175
3.    szer. Bartosz Wujec (CSWLąd Poznań) – 174

Strzelanie z kbk AK/beryl drużynowo
1.    CSSP Koszalin – 560 pkt.
2.    CSWLąd Poznań - 540
3.    CSWInż. Chem. Wrocław - 515
Bieg patrolowy – indywidualnie
1.    szer. Przemysław Kobyliński  (CSWLąd Poznań) – 147 pkt.
2.    mł. chor. Mirosław Golecki (CSSP Koszalin) – 165
3.    por. Wojciech Masłowski (CSWLąd Poznań) - 177

Bieg patrolowy – zespołowo
1.    CSWLąd Poznań – 66 pkt.
2.    CSSP Koszalin – 79
3.    CSŁiI Zegrze – 171

Na zawodach wśród żołnierzy występowała rywalizacja, wykazywali się oni dużym zaangażowaniem oraz chęcią osiągnięcia sukcesu. Wyróżniającym zawodnikiem mistrzostw był szer. Przemysław Kobyliński z CSWLąd w Poznaniu, który  zwyciężył indywidualnie oraz w zespołowym pokonywaniu OSF, a także biegu patrolowym. Natomiast wśród zespołów największą ilość zwycięstw miała reprezentacja Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu w następujących konkurencjach: pokonywanie OSF, strzelanie z PW oraz bieg patrolowy. Zegrzyńscy żołnierze zajęli trzecie miejsca w zespołowym pokonywaniu OSF (st. szer. Radosław Romańczuk, szer. Robert Bastek, st. szer. Arkadiusz Milewski, st. szer. Marcin Olek, st. szer. Jacek Krygier, szer. Mateusz Michalak) oraz biegu patrolowym (st. kpr. Arkadiusz Majos, st. kpr. Grzegorz Przybysz). Trenerem naszych zawodników był wykładowca Cyklu Wychowania Fizycznego por. Katarzyna Szuman. Mistrzostwa zostały bardzo dobrze przeprowadzone dzięki dużemu zaangażowaniu kierownika zawodów majora Marka Grobla – Kierownik Cyklu Wychowania Fizycznego z CSŁiI, a także pozostałych żołnierzy zabezpieczających z CSŁiI.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Festyn Rodzinny w Woli Kiełpińskiej

Malowanie twarzy, mini wesołe miasteczko, pokazy strażaków– to tylko niektóre  z wielu atrakcji, jakie czekały na uczestników Festynu Rodzinnego, który odbył się w sobotę 13 czerwca na terenie szkolnym w Woli Kiełpińskiej.
W jego organizację z zaangażowaniem włączyła się społeczność Zespołu Szkolno - Przedszkolnego oraz parafii w Woli Kiełpińskiej przy wsparciu Stowarzyszenia  Miłośników Skubianki oraz świetlic środowiskowej i parafialnej.
Imprezę zainaugurowano  symbolicznym otwarciem nowego placu zabaw na terenie ZSP, dokonanym przez pana Burmistrza Sylwestra Sokolnickiego, panią dyrektor Małgorzatę Kolon i księdza  proboszcza Andrzeja Marchlewskiego.
Zarówno dla najmłodszych uczestników jak i tych troszkę starszych, organizatorzy przygotowali wiele atrakcji.
Można było aktywnie uczestniczyć w pokazach Grupy Historyczno - Edukacyjnej "Szare Szeregi", wziąć udział w różnorodnych konkurencjach rekreacyjno - sportowych, odwiedzić mini wesołe miasteczko, pomalować sobie twarz, odwiedzić stoiska parafialnego Centrum ŚDM Kraków 2016, Szkolnej Grupy Wolontariatu czy Szkoły Językowej by zrobić okazjonalne zakupy, wziąć udział w loterii czy quizie.
W trakcie festynu uczestnicy za każdego rodzaju aktywność, np: udział w konkursie, występ na scenie, itp uzyskiwali potwierdzenie udziału w postaci pieczątek na Karcie Uczestnika. Karta ta upoważniała do odbioru nagród w stoisku zwanym Festynowym Sezamem.
Zabawa była przednia, pogoda upalna, a wszystkim dopisywały świetne humory. Oczywiście nikt z imprezy nie mógł wyjść głodny. Pyszne piknikowe i regionalne  dania oraz ciasta serwowały stoiska Kół Gospodyń  z Dosina, Borowej Góry i Skubianki oraz stoisko szkolne. Czas szybko mijał. Nikt nie mógł narzekać na brak atrakcji i nudę, gdyż emocji dostarczały przygotowane przez organizatorów niespodzianki takie jak: losowania nagród specjalnych czyli  tabletów czy różnego rodzaju sprzętu gospodarstwa domowego ufundowanych przez sponsorów czy też wizyta wyjątkowego gościa festynu - Michała Malinowskiego - absolwenta naszego gimnazjum, zdobywającego coraz większą popularność aktora młodego pokolenia znanego szerszej publiczności, m.in z seriali "Wszytko przed nami " czy "Na Wspólnej"...
W trakcie całego festynu na scenie trwały prezentacje wokalne, teatralne i taneczne dzieci i młodzieży. Mogliśmy podziwiać m.in przedszkolaki oraz chór z ZSP w Woli Kiełpińskiej, zespół "Wiolinki" ze Szkoły Podstawowej  z Jadwisina czy też fantastyczny SMS.
Gorąco dziękujemy wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób przyczynili się do organizacji festynu.

                                                                                                                 Organizatorzy

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

"Dzień Rodziny" w Szkole Podstawowej w Serocku

Po raz pierwszy od kilku lat Rada Rodziców Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku przy współudziale Dyrekcji i Grona Pedagogicznego podjęła się organizacji festynu „Dnia Rodziny”, który odbył się 13 czerwca 2015 r. I mimo, że trzynasty to dla niektórych „pechowa data” bawiliśmy się świetnie, pogoda dopisała.
Zaszczycili nas swoją obecnością Sylwester Sokolnicki Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Józef Zając Zastępca Burmistrza, Ks. prałat dr Jan Kasiński Rzymskokatolickiej parafii pw. św. Anny w Serocku, Ks. Paweł Kułakowski Wikariusz parafii oraz Alicja Melion Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku.
Wysłuchaliśmy i obejrzeliśmy występy dzieci z poszczególnych klas. Pokazy grup tanecznych,  wokalnych, teatralnych i muzycznych. Odbyły się zawody i zabawy sportowe oraz konkurs kulinarny, w którym rywalizowali ze sobą Uczniowie i Rodzice. Przeprowadziliśmy licytacje z atrakcyjnymi nagrodami.
W naszych działaniach wsparli nas: Urząd Miasta i Gminy Serock, Hotel NARVIL Conference&Spa w Serocku, Hotel Windsor w Jachrance, Hotel Pan Tadeusz w Serocku, Komenda powiatowa Policji z Legionowa, Komenda Miejska Policji z Serocka, Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu, 2 pułk Inżynieryjny z Inowrocławia, Ochotnicza Straż Pożarna z Serocka, Drogowe Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, Przychodnia Specjalistyczna GOLDEN MED, Klub Piłki Ręcznej Borodino z Legionowa, Grupa Fotograficzna Migawki, Fundacja TATO.NET, Firma Messer Polska, Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, Dom Handlowy u Włada, , Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku, Firma MARY KAY, "Agmar" Doradztwo WPR Małgorzata Jaworska Duszyk,  Bonus Tadeusz Bońkowski i Bońkowski Consulting oraz Pan Kamil Stopikowski,  przedsiębiorca.
Patronat medialny objęli Informator Gminy Serock, Mazowieckie To i Owo, Gazeta Powiatowa, Radio dla Ciebie.
Dla naszych milusińskich przygotowaliśmy wiele atrakcji. Dmuchany zamek i zjeżdżalnię, malowanie buziek, kolorowe balony z helem. Przy współudziale Rodziców powstał kącik naukowo-techniczny, w którym dzieci mogły wziąć udział w doświadczeniach fizyczno-chemicznych oraz warsztatach technicznych.    
Rada Rodziców pragnie serdecznie podziękować Sponsorom i Firmom współorganizującym „Dzień Rodziny” za wkład w organizację tego przedsięwzięcia.
Szczególnie ciepłe słowa i podziękowanie kierujemy do Rodziców za wsparcie, życzliwość, zrozumienie i pomoc. Pragniemy, aby to czerwcowe święto na stałe wpisało się w życie społeczności szkolnej SP im. M. Kopernika w Serocku.

Katarzyna Zysk Przewodnicząca RR
Marcin Wójcik Skarbnik RR, Koordynator „Dnia Rodzimy”

Zdjęcia wykonała Grupa Fotograficzna Migawki

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Nasza wyprawa do Czech - wspomnienia z podróży

W dniu 31 maja 2015 r. - w zamian za dobrą naukę, sukcesy sportowe i wzorową postawę - czterdziestoosobowa grupa najlepszych uczniów ze szkół gminy Serock wyjechała na wycieczkę do czeskiego Lanskroun w ramach wymiany dzieci i młodziezy miast partnerskich. Czeskie miasto Lanskroun juz od 16 lat jest miastem partnerskim Serocka.
Wyruszyliśmy w niedzielę o godzinie 8.00. Miłą atmosferę w autokarze zapewniali gimnazjaliści, którzy popisywali się swoimi umiejętnościami wokalnymi. Przed godziną 18.00 bez problemów dotarliśmy do czeskiego miasteczka Lanskroun, które było celem naszej podróży.
Przez cały pobyt zwiedzaliśmy wiele ciekawych miejsc, poznawaliśmy kulturę i obyczaje, a także podziwialiśmy malownicze krajobrazy charakterystyczne dla tego kraju. Spacerowaliśmy po pięknym Lanskroun i jego okolicach oraz spotkaliśmy się z panem starostą.
W ramach integracji z kolegami czeskimi wybraliśmy się na pobliski basen i kręgielnię. Mieliśmy okazję zwiedzić miasto Uście nad Orlicą, kościół ze szklanym dachem w Neratovie oraz wędrować po Górach Orlickich. Udało nam się także wejść na wiele wież widokowych znajdujących się na szczytach gór i stamtąd podziwiać przepiękne krajobrazy. W czwartek dla poprawienia kondycji wzięliśmy udział w zawodach wioślarskich. Po udanej zabawie „w rybniku” udaliśmy się na pole minigolfa.
Następnego dnia pojechaliśmy do stolicy Czech. Praga to wyjątkowo ciekawe miasto. Mieliśmy okazję zwiedzić słynne wzgórze - Hradczany z gotycką katedrą św. Wita, św. Wacława i św. Wojciecha. Zobaczyliśmy Stare Miasto, Ratusz Staromiejski z zegarem astronomicznym Orloj, Most Karola oraz wiele innych zabytków. Na zakończenie pobytu w Czechach wybraliśmy się do miejscowego muzeum, aby podziwiać eksponaty z różnych epok, a następnie zwiedzaliśmy fortyfikacje niemieckie znajdujące się w pobliżu Lanskroun. Temperatura w bunkrze sięgała 5°C!
Z ogromną ciekawością poznawaliśmy nowe miejsca, nasze opiekunki organizowały nam każdego wieczoru krótkie quizy, dzięki którym mogliśmy wykazać się pozyskaną wiedzą. Najlepsi okazali się: Marcin Walendziak (SP w Zegrzu), Ada Figura (gimnazjum w Woli Kieł-pińskiej), Radek Rosiński (gimnazjum w Serocku) i zostali nagrodzeni upominkami. Byliśmy zaskoczeni ich wiedzą.
W niedzielę 7 czerwca nadszedł dzień wyjazdu. Trudno nam było pożegnać się z urokliwym miasteczkiem, które nas gościło. Mamy nadzieję, że kiedyś tam wrócimy.

Aleksandra Klos
Zuzanna Olszewska
Natalia Topczewska
(SP Serock)

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Projekt "Legionowskie Centrum Integracji Społecznej"

Kończy się projekt "Legionowskie Centrum Integracji Społecznej",  jego podsumowaniem było niejako otwarcie siedziby warsztatu remontowo-budowlanego w Wieliszewie, które odbyło się 3 czerwca br. Było to ważne wydarzenie zwłaszcza dla uczestników projektu oraz pracowników centrum.

W projekcie  brało  udział 40 osób z terenu  wszystkich gmin powiatu legionowskiego, które zostały wyłonione przy współpracy z miejscowymi  ośrodkami  pomocy społecznej.Przez prawie rok uczestnicy brali udział w szkoleniach, kursach,warsztatach.Byli objęci opieką socjalną, psychologiczną i prawną.Na warsztatach: opiekuńczm, gastronomicznym, remontowo-budowlanym oraz gospodarczo-porządkowym uczyli się zawodu do którego byli predysponowani.W ostatnim czasie wszystkie warsztaty wykonywały, nieodpłatnie prace na rzecz mieszkańców naszego powiatu.

Mimo zakończenia projektu Centrum Integracji Społecznej nie zniknie z przestrzeni powiatu, ponieważ po przekształceniu będzie dalej działać ucząc kolejne osoby oraz  wykonując usługi komercyjne. Możliwości uczestników kończących właśnie naukę w warsztacie  remontowo-budowlanym można było ocenić przy okazji otwarcia ich siedziby. Budynek, który został użyczony przez gminę Wieliszew został od podstaw wyremontowany przez uczestników projektu pod okiem instruktora Janusza Putkowskiego. Rezultaty pracy warsztatu remontowo-budowlanego można było obejrzeć, a rezultaty pracy warsztatu gastronomicznego można było posmakować, ponieważ przygotował on poczęstunek dla przybyłych gości, a byli to:
starosta Jan Grabiec, Elżbieta Szymanik – zastępca dyrektora Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych, Krzysztof Pilecki  z  Mazowieckiej Centrali Polityki Społecznej  Józef Zając - zastępca burmistrza Serocka, Paweł Kownacki - wójt gminy Wieliszew, Roman Biskupski - prezes stowarzyszenia „Nadzieja”, Kazimierz Kurnicki prezes Powiatowej Izby Gospodarczej, Elżbieta Szczepańska dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy, Dorota Glinicka Prezes Zarządu ZOZ „Legionowo”, Anna Brzezińska dyrektor Ośrodka Pomocy Społecznej, Wojciech Piątkowski prezes Towarzystwa Budownictwa Społecznego, Marcin Fabisiak przewodniczący Rady Gminy Wieliszew,  Stefan Marciniak starszy Powiatowego Cechu Rzemiosł Różnych i Małej Przedsiębiorczości oraz radni powiatowi i gminni, a także przedstawiciele gminnych ośrodków pomocy społecznej.
Przybyli goście, po przecięciu wstęgi i obejrzeniu wyremontowanych pomieszczeń, przeszli do sali widowiskowej w Urzędzie Gminy Wieliszew, gdzie odbyła się prezentacja osiągnięć CIS-u i dyskusja na temat realizacji projektu. Dyskusję prowadziła Zenka Bańkowska- koordynator projektu.
Pani Elżbieta Szymanik wyraziła uznanie dla kierownik CIS-u Doroty Wróbel-Góreckiej oraz dla partnerów za realizację projektu,  stwierdziła także:  "Samorząd może i powinien przeciwdziałać bezrobociu i wykluczeniu społecznemu. Dzisiejszy świat pędzi bardzo szybko i nie każdy może poradzić sobie z tą szybkością. Czasami w życiu coś się zacina i wtedy dobrze jeśli  są takie instytucje jak CIS do których można przyjść po pomoc. Mam nadzieję, że zostanie on na trwałe i będzie służyć pomocą potrzebującym."

Starosta Jan Grabiec powiedział, że  projekt społeczny  jest ogromnym wyzwaniem i swego rodzaju”eksperymentem”. Dlatego podziękował za pomoc kolegom samorządowcom i instytucjom wspierającym, a Mazowieckiej Jednostce Wdrażania Programów Unijnych za powierzone  fundusze.
Na koniec osoby mające okazję skorzystać z usług warsztatów CIS-u opowiedziały o swoich doświadczeniach z tej współpracy, a uczestnicy, we wzruszających słowach o tym co dało im uczestnictwo w projekcie „Legionowskie Centrum Integracji Społecznej”.

 

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Rozpoczęła się II kadencja Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock

Rada Seniorów Miasta i Gminy Serock powołana Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 62/B/2015 z dnia 24 marca 2015 roku rozpoczęła swoją działalność. W dniu 9 czerwca 2015 r., w ratuszu odbyło się I posiedzenie Rady Seniorów drugiej kadencji, podczas którego Radni – Seniorzy  odebrali zaświadczenia o powołaniu z rąk burmistrza Sylwestra Sokolnickiego. W czasie tego spotkania Rada ukonstytuowała się wybierając na przewodniczącego – pana Zdzisława Hirsza, na jego zastępcę – panią Małgorzatę Kuźniewicz-Czerko, a na sekretarza – pana Stefana Woźniaka.

Skład Rady Seniorów Miasta i Gminy Serock:

 1. Teresa Dąbrowska
 2. Elżbieta Dygasiewicz
 3. Zdzisław Hirsz
 4. Halina Kaczyńska
 5. Elżbieta Korec-Paczuska
 6. Małgorzata Kuźniewicz-Czerko
 7. Teresa Wierzbicka
 8. Stefan Woźniak
 9. Stanisława Wroniak
 10. Bożenna Zalewska
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp gminy Serock - część obrębu Dębe

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 lipca 2015 roku o godz 14:00 w sali konferencyjnej (pok. 33) Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Święto Kwitnącej Jabłoni połączone z symbolicznym otwarciem kładki w miejscowości Dębe

7.06.2015 r. o godzinie 14:30 odbyło się symboliczne otwarcie kładki nad drogą wojewódzką w Dębem. Wśród zaproszonych gości, którzy wspólnie przecięli symboliczną wstęgę znaleźli się Burmistrz Miasta i Gminy Serock Sylwester Sokolnicki, Zastępca Burmistrza Józef Zając, ksiądz proboszcz parafii Wola Kiełpińska Andrzej Marchlewski. W uroczystości wzięli rownież udział radna Rady Miejskiej Jolanta Kaczmarska, sołtys Wiesław Winnicki oraz mieszkańcy Dębego. Kładka nad drogą wojewódzką połączyła obie strony miejscowości i poprawiła komunikację pomiędzy mieszkańcami wsi.

Od godziny 15.00 zaproszeni goście, mieszkańcy, sadownicy oraz sympatycy sadownictwa bawili się podczas Święta Kwitnącej Jabłoni. W programie imprezy znalazły się występy zespołów z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, konkursy dla dzieci, mieszkańców i sadowników, występ zespołu SMS ze Skubianki oraz karaoke dla dieci i dorosłych. Podczas imprezy można było posilić się przy stoiskach gastronomicznych a najmłodsi uczestnicy festynu z wielką radością korzystali z licznych atrakcji przygotowanych specjalnie dla nich.

 • -
 • -
 • -
 • -

Złożyli przysięgę na zegrzyński sztandar

3 czerwca br. 269 żołnierzy służby przygotowawczej (najwięcej w ramach jednego turnusu w historii zegrzyńskiego ośrodka szkolenia) na potrzeby korpusu szeregowych do Narodowych Sił Rezerwowych (NSR) złożyło przysięgę wojskową na sztandar Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki (CSŁiI).
Elewi odbyli miesiąc intensywnego szkolenia podstawowego, podczas którego poznali podstawy żołnierskiego „abecadła”. 2 czerwca br. w Kościele Garnizonowym w Zegrzu chętni z nich uczestniczyli we Mszy św. przed przysięgą, którą odprawił proboszcz Parafii Wojskowej w Zegrzu - kapelan CSŁiI ksiądz major Kryspin Rak. Dowódcą uroczystości był Komendant Garnizonu Zegrze major Cezary Semeniuk.
W tym szczególnym przedsięwzięciu brało udział wielu znamienitych gości m. in.: Inspektor Szkolenia Dowództwa Generalnego Rodzajów Sił Zbrojnych (RSZ) generał brygady Andrzej Danielewski, Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku Pan Sylwester Sokolnicki, Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Pan Piotr Zadrożny, rodzina Patrona Centrum Pani Zofia i Edward Potkowscy, Prezes Światowego Związku Polskich Żołnierzy Łączności generał brygady rezerwy Edmund Smakulski, przedstawiciele okolicznych jednostek wojskowych, duszpasterstwa WP, służb mundurowych, instytucji oraz licznie przybyłe rodziny i znajomi składających przysięgę elewów.  
„Dzień dzisiejszy jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w Waszym życiu. Jednak przysięga wojskowa to nie tylko uroczystość i nie tylko słowa Roty. To przed Waszymi przełożonymi i bliskimi świadczycie o waszym patriotyzmie oraz gotowości do najwyższych zobowiązań wobec ojczyzny i narodu. Tym aktem zostaniecie zobowiązani do gotowości poniesienia najwyższych poświęceń wobec Polski” - powiedział Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu pułkownik Ireneusz Fura do zebranych elewów służby przygotowawczej. Życzył im także żołnierskiego szczęścia, powodzenia oraz wytrwałości w realizacji własnych celów, a ich bliskim i opiekunom złożył szczególne wyrazy uznania i podziękowania. Zaszczytu ślubowania na sztandar dostąpili następujący szeregowi elewi: Mateusz Migryt, Tomasz Garbicz, Adam Berk oraz Piotr Walkosz.
Po słowach przysięgi ksiądz major Kryspin Rak udzielił błogosławieństwa ślubującym ojczyźnie, a szeregowy elew Michał Grygo podziękował za szkolenie i przygotowanie ich do tej ważnej uroczystości.
Zabrał głos także generał brygady Danielewski, który w swoim przemówieniu powiedział: „Dzień ten pozostanie na zawsze w pamięci bohaterów naszej uroczystości, którzy przed chwilą ślubowali wierność ojczyźnie i narodowi….Żołnierze, od te tej chwili staliście się pełnoprawnymi i odpowiedzialnymi za swoje czyny żołnierzami”. Elewom w imieniu Dowódcy Generalnego RSZ oraz swoim złożył życzenia pomyślności i zadowolenia w służbie, a także satysfakcji z dobrze wypełnianego obowiązku żołnierskiego. Podziękował także rodzicom za wychowanie swoich dzieci, życząc zebranym wszelkiej pomyślności i bezpiecznego powrotu do domów.
Za uzyskanie bardzo dobrych wyników w wykonywaniu zadań służbowych Komendant Centrum wyróżnił listem gratulacyjnym następujących szeregowych elewów: Janusza Kmiecika, Bartosza Lisa, Katarzynę Bedra, Paulinę Baj, Mateusza Migryta, Daniela Woźniaka, Kamila Polaka, Kamila Święsa oraz Konrada Kardasia.
Podczas uroczystości odbyła się także defilada pododdziałów i pojazdów sprzętu łączności oraz informatyki, który później wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć na palcu apelowym. Natomiast elewi po zdaniu broni i otrzymaniu przepustek spotkali się ze swoimi oczekującymi bliskimi i znajomymi. Dzień przysięgi był także Dniem Otwartych Koszar, a wszyscy zainteresowani mogli obejrzeć bazę szkoleniową oraz zwiedzić Salę Tradycji Centrum.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wybory ławników sądowych na kadencję 2016 - 2019 - komunikat

Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, że w dniu 31 grudnia 2015r.  upływa kadencja ławników wybranych w 2011r. 

W związku z powyższym zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 27 lipca 2001r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t. j. Dz. U z 2015 r., poz. 133) Rada Miejska w Serocku  do końca października bieżącego roku dokona wyboru ławników na lata 2016- 2019 do następujących sądów:

 1. Sądu Rejonowego w Legionowie w ilości – 3 osoby
 2. Sądu Okręgowego Warszawa – Praga w Warszawie w ilości – 1 osób

FORMULARZE DO POBRANIA

 

Wyniki wyborów do jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Serock - na lata 2015-2019

Zgodnie z uchwałą Nr 37/IV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 2 lutego 2015r. zostały przeprowadzone wybory do jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Serock.

Podczas zebrań wiejskich mieszkańcy poszczególnych sołectw w wyniku głosowania wybrali sołtysa oraz przedstawicieli Rady Sołeckiej.

Poniżej przedstawiamy wyniki wyborów w poszczególnych sołectwach.

 

Referat Organizacyjno – Prawny

i Obsługi Rady Miejskiej

                    

 

XIV spotkanie EKOLANDII

21 maja 2015r. odbyło się XIV spotkanie w EKOLANDII. W tym roku organizatorem była Szkoła Podstawowa w Jadwisinie.

Uczniowie klas trzecich szkół podstawowych z terenu Miasta i Gminy Serock mieli możliwość zdobywania wiedzy przyrodniczej  w Kampinowskim Parku Narodowym.  40 osobowa grupa wraz z opiekunami, wędrowali tropami zwierząt przez KPN. Uczyli się rozpoznawać  charakterystyczne  rosnące tam rośliny. W   siedzibie KPN w Izabelinie, zwiedzili również  wystawy zwierząt i ich naturalne środowiska .  
   
Lekcja przyrody na łonie natury, to niezastąpiona forma edukacji ekologicznej i przyrodniczej dla młodego pokolenia, a spotkania w Ekolandii to także integracja uczniów z terenu naszej gminy. Uczestnicy bardzo dziękują Panu Burmistrzowi Miasta i Gminy  Serock oraz Referatowi Ochrony Środowiska za  pomoc w organizacji imprezy ekologicznej.
   
Opiekunami grup byli:

- Szkoła Podstawowa w Serocku –p. Zofia Domańska
- Szkoła Podstawowa w Zegrzu – p. Elżbieta Lipowska
- Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej – p.Anna
Maciejak
- Szkoła Podstawowa w Jadwisinie – p. Irena Zalewska

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Podsumowanie akcji „Listy dla Ziemi”

14 kwietnia 2015 roku, wystartowała trzecia edycja ogólnopolskiej akcji edukacyjnej Listy dla Ziemi. Akcja trwała do 8 maja 2015 roku. Inicjatorem pisania „Listów dla Ziemi” jest Fundacja Ekologiczna ARKA, a w akcję włącza się wiele gmin, z terenu całej Polski, w tym Miasto i Gmina Serock.

W tegorocznej edycji wzięło udział przeszło 2 tysiące dzieci i młodzieży ze wszystkich placówek oświatowych z terenu naszej gminy. Tematem przewodnim tegorocznej edycji było ograniczenie ilości odpadów oraz ekokonsumpcja, a zatem kwestie bardzo istotne dla przyszłości naszej planety. Dzieci i młodzież w formie listów dla Ziemi przedstawili swoje pomysły na to, jakie działania może podjąć każdy z nas, chcąc ratować środowisko naturalne. Spośród napisanych i narysowanych w szkołach i przedszkolach listów, najciekawsze listy, wybrane przez nauczycieli szkół i przedszkoli, zostały dostarczone do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Tu komisyjnie, spośród przeszło 180 listów wybrane zostały komisyjnie najpiękniejsze „Listy dla Ziemi” w kategoriach: przedszkole, szkoły podstawowe klasy 0-3 oraz 4-6, a także w kategorii gimnazjum.

Troskę o Ziemię trafnie zobrazowała w formie wiersza, którego fragment cytujemy - Maja Dobies z Gimnazjum w Zegrzu:

„Dziś rano już o świcie,

Rozmyślałam jak kruche jest Twoje życie.

Wszyscy śmieci wyrzucają,

o Twój wygląd już nie dbają

Lasy wokół wypalają

Pola i łąki zalewają

Ach, dlaczego środowisko zatruwają?

Czy zapominają, że tylko jeden dom mają?”

A przedstawione w formie przekazu Alfa Centauri, stworzonego przez Klaudię Szymańską z Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej uwagi i polecenia, każdy z nas powinien wziąć sobie do serca:

„Wykryto obecność istot, co do których podejrzewa się brak organu odpowiedzialnego za wszelkie procesy myślowe STOP,

Istoty nie rejestrują pewnych oczywistych rzeczy STOP

Wyrzucają w pełni sprawne i nieco zużyte przedmioty i zastępują je nowymi STOP

Spalanie tych przedmiotów skutkuje wydzielaniem się do atmosfery związków zagrażających życiu, które nazywa się tu dioksynami STOP...

Proponujemy podjęcie odpowiednich działań, które zapobiegną dalszej degradacji środowiska ziemskiego STOP

Istoty zamieszkujące ziemię muszą radykalnie zmienić swoją postawę, jeśli chodzi o:

zanieczyszczanie środowiska STOP

tworzenie sztucznych wysypisk STOP

wyrzucanie sprawnych urządzeń STOP

używanie jednorazowych plastikowych toreb STOP

kupowanie żywności w miniaturowych opakowaniach STOP

totalny konsumpcjonizm STOP

Recykling START !!!”

Doceniając wysiłek dzieci i młodzież, którzy aktywnie włączyli się w pisanie LISTÓW DLA ZIIEMI na terenie naszej gminy postanowiliśmy nagrodzić i wyróżnić najciekawsze prace.

W kategorii Przedszkole:

I miejsce – Marcelina Janulewicz      Przedszkole w Serocku

II miejsce – Weronika Wdowiak       Przedszkole w Zegrzu

III miejsce – Martyna Raczkiewicz   Przedszkole w Serocku

III miejsce – Tymoteusz Książyk      Przedszkole w Zegrzu 

W kategorii klas 0-3 Szkół podstawowych:

I miejsce – Izabela Trześniewska – klasa II c, Szkoła Podstawowa w Serocku

II miejsce – Kacper Sosnowski, Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej

III miejsce – Sebastian Raczkowski, klasa III Zespół Szkół w Zegrzu i Franio, klasa I b, Szkoła Podstawowa w Serocku

Wyróżnienia:

 Kacper Olik, Zosia Srebnik – uczniowie klasy I b Szkoła Podstawowa w Woli Kiełpińskiej, Amelia Chełstowska – klasa I b, Alina Guz – klasa 0 b – uczennice Szkoły Podstawowej w Jadwisinie, Adrian Sroczkowski – klasa II a, Szkoła Podstawowa w Serocku

W kategorii klas 4-6 Szkół podstawowych:

I miejsce – Zuzia Rogowiec, klasa V b, Szkoła Podstawowa w Serocku

II miejsce – Emilia Jarosińska, Szkoła Podstawowa w Serocku

III miejsce – Hanna Budnik – Szkoła Podstawowa w Jadwisinie oraz Natalia Lipińska, Natalia Topczewska – uczennice klasy V a Szkoła Podstawowa w Serocku

Wyróżnienia: Weronika Dąbrowska, klasa VI a i Kacper Kurowski – uczniowie Szkoły Podstawowej w Jadwisinie, Jagoda Dondlewska i Zuzia Wilisz – klasa IV - uczennice Zespołu Szkół w Zegrzu, Ola Olik – klasa VI b – Wola Kiełpińska

W kategorii Gimnazjum:

I miejsce – Maja Dobies klasa II , Gimnazjum w Zegrzu

I miejsce – Klaudia Szymańska kl. III b, Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej

II miejsce – Aleksandra Urbańczyk kl. II a, Gimnazjum w Zegrzu

II miejsce – Katarzyna Drzewiecka kl. II b, Gimnazjum w Zegrzu

III miejsce – Paulina Mrozińska kl. III b, Gimnazjum w Zegrzu

III miejsce – Karolina Nalewajek kl. II, Gimnazjum w Serocku

III miejsce – Alicja Świstek kl. III, Gimnazjum w Serocku

Wyróżnienia:

Patrycja Gardias – klasa II b, Gimnazjum w Zegrzu, Karolina Bartnikowska – klasa I, Gimnazjum w Serocku, Oliwia Śniadała kl. III b i Magdalena Bogusiewicz – uczennice Gimnazjum w Woli Kiełpińskiej

Autorzy najciekawszych prac otrzymają upominki.

O terminie ich wręczenia powiadomimy Dyrektorów Szkół.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom akcji pisania LISTÓW DLA ZIEMI. Wspólnie z Fundacją ARKA mamy nadzieję, że akcja przyczyni się do budowania prawidłowych postaw ekologicznych, a zawarte w listach rady będą pomocne nam wszystkim.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

 • -
 • -
 • -
 • -

27 maja - Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja 1990 roku, 25 lat temu, odbyły się pierwsze w powojennej Wolnej Polsce wybory samorządowe. Wybory, które stanowiły ważny krok w budowaniu państwa obywatelskiego.

Ustawa o samorządzie terytorialnym, którą Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił 8 marca 1990 roku nie tylko ustaliła status prawny gmin, ale także zdecydowała o daniu społecznościom lokalnym prawa decydowania o przyszłości ich lokalnych wspólnot.

Nie byłoby polskiej samorządności w obecnej formie bez wydarzeń, które zapoczątkował Sierpień 80: fala strajków,konsolidacja środowisk opozycyjnych w odpowiedzi na pogłębiający się kryzys gospodarczy, czy niezwykle symboliczne wsparcie duchowe Papieża Polaka. Przełomowy był rok 1989 – rok Wolności. Najpierw zapoczątkowane w lutym obrady Okrągłego Stołu,podczas których władza komunistyczna prowadziła wiążące rozmowy z przedstawicielami opozycji i Kościoła, potem pierwsze częściowo wolne wybory w czerwcu – rezultat owych porozumień. Wybory, które przyniosły wielkie zwycięstwo Solidarności i w efekcie doprowadziły do upadku komunizmu w Polsce, dając początek przemianom politycznym nie tylko w kraju, ale w całej Europie Środkowo – Wschodniej.

Wybory samorządowe dały władzom lokalnym kompetencje i środki do realizowania podstawowych zadań publicznych, pozwoliły na samodzielne decydowanie o sposobie zaspokajania potrzeb mieszkańców oraz wyznaczania kierunku rozwoju jednostek samorządu terytorialnego.Wspólnoty lokalne mogły wreszcie wziąć odpowiedzialność za najbliższe otoczenie. I wzięły – budując sukcesywnie, od 25 lat, społeczeństwo obywatelskie.

27 maja 1990 roku przeprowadzono pierwsze w pełni wolne, demokratyczne wybory samorządowe, powstała także gmina Serock, a w pierwszych demokratycznych wyborach, na burmistrza Miasta i Gminy Serock, wybrano Sylwestra Sokolnickiego. W 1998 roku, w drugim etapie reformy samorządowej, powstał samorządowy powiat i województwo. Dzisiaj przed samorządem stoją nowe wyzwania, wyzwania podnoszone poprzeczką europejską, wyzwania na rzecz rozwoju lokalnego. Nadajemy tym wyzwaniom kształt współpracy z mieszkańcami naszej gminy, poszanowaniem ich praw i dbałością o ich dobro. 27 maja obchodzony jest jako Dzień Samorządu Terytorialnego.

Gmina Serock wykorzystała naturalne i historyczne walory do budowania jej atrakcyjności i określenia kierunków rozwoju. Dziś gmina Serock ma wiele atutów, którymi kusi turystów, inwestorów i swoich mieszkańców.

Rok samorządności – do uczczenia którego zachęca również Prezydent RP Bronisław Komorowski – to nasze wspólne święto. Samorząd Serocki nie mógłby istnieć bez swoich mieszkańców, Państwa potencjału i solidarności. Mamy nadzieję, że zaplanowane na ten rok przedsięwzięcia będą dobrą okazją, by podziękować Państwu za Wasz piękny wkład w budowanie naszej lokalnej wspólnoty. Chcemy przypomnieć Państwu historię serockiej samorządności, pokazać jak gmina zmieniała się w ciągu ostatniego ćwierćwiecza, przywołać wspomnienia tych, którzy w proces tworzenia owej samorządności byli zaangażowani. Zapraszamy do uczestnictwa w gminnych przedsięwzięciach w roku obchodów 25-lecia Serockiego Samorządu.

 

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej z okazji 25 lecia Samorządu Serockiego

25 lat temu 27 maja 1990 przeprowadzono w Polsce pierwsze wolne wybory samorządowe. Wydarzenia te zapoczątkowały długotrwały proces odzyskiwania Państwa i budowy jego struktur.

22 maja 2015  roku osoby, które uczestniczyły w procesie budowy Samorządu Serockiego, po mszy św. w kościele parafialnym w Serocku  spotkały się na uroczystej sesji Rady Miejskiej, aby wspólnie świętować 25 lat Samorządu Serockiego.

Uroczystość swoją obecnością uświetnili: Senator RP Anna Aksamit, Poseł na Sejm RP Jadwiga Zakrzewska,  Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji terenów Wiejskich Radosław Rybicki, Starosta Powiatu Legionowskiego Jan Grabiec, Zaproszenie na sesję przyjęli również Radni Rady Miejskiej  oraz sołtysi wszystkich kadencji od 1990 roku,  przedstawiciele sąsiednich samorządów, wojska, policji, straży pożarnych, duchowni, dyrektorzy szkół, przedstawiciele stowarzyszeń. Towarzyszyły nam również delegacje z naszych partnerskich miast i gmin: Ignaliny, Lanskroun, Radzionkowa i Dzierżoniowa
Przemówienia gości zgromadzonych na sesji Rady Miejskiej w ośrodku szkoleniowo – wypoczynkowym Exploris. koncentrowały się wokół osiągnięć Samorządu Serockiego w minionym ćwierćwieczu. Podczas uroczystości głos zabrali Senator RP Anna Aksamit oraz Poseł na Sejm RP Jadwiga Zakrzewska.

Dyrektor Departamentu Rolnictwa i Modernizacji terenów Wiejskich Radosław Rybicki, wręczył Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock Sylwestrowi Sokolnickiemu medal pamiątkowy „Pro Masovia”. Odznaczenie to jest nadawane osobom,  które całokształtem działalności zawodowej, społecznej, publicznej lub realizacją swoich zadań na rzecz Województwa Mazowieckiego wybitnie przyczyniły się do gospodarczego, kulturalnego lub społecznego rozwoju Mazowsza

Dla uczczenia tak ważnej 25 rocznicy  urodzin serockiej samorządności  Rada Miejska podjęła uchwałę o nadaniu rondu u zbiegu ulic Warszawskiej i Radziwiłła w Serocku, nazwy Ronda 25-lecia Samorządu Gminnego.

Nie byłoby tak silnej pozycji Serockiego Samorządu, nie byłoby dynamicznego rozwoju naszej gminy, gdyby nie obywatelskie społeczeństwo, świadome swej roli w tworzeniu wspólnoty lokalnej. Uroczysta sesja była okazją do uhonorowania grupy osób, które w gminie Serock dbają o rozwój kultury, sportu oraz wielu innych dziedzin. Medalami za zasługi dla Miasta i Gminy Serock  uhonorowani zostali Anna Błaszczyk i Tadeusz Kowalewski. Za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury nagrodzone  zostały Betina Dubiel oraz Maria Radomska.  Nagrody za  wysokie osiągnięcia sportowe otrzymały Barbara Klik i Kinga Frąckiewicz. Podczas uroczystej sesji podziękowano również sołtysom, którzy piastują swe stanowiska od momentu powstania Samorządu – od 25 lat -  statuetki otrzymali: sołtys Woli Smolanej Jerzy Malinowski, sołtys Zabłocia Jerzy Przybysz oraz sołtys Jachranki Kazimierz Sosnowski. Nie zapomniano również o młodych osobach, które urodziły się w dniu narodzin Samorządu – czyli 25 lat temu i dlatego obchodzą tak szczególne urodziny. Życzenia od Burmistrza i od Przewodniczącego Rady Miejskiej otrzymali Dawid Żbikowski, Paweł Zalewski oraz Mateusz Szuba.

Przewodniczący Rady Miejskiej Artur Borkowski w imieniu mieszkańców gminy złożył życzenia i przekazał gratulacje oraz statuetkę dla bardzo ważnej i zasłużonej dla Serockiego Samorządu postaci – Burmistrza Miasta i Gminy Serock Sylwestra Sokolnickiego, który od momentu powstania Samorządu, od 25 lat piastuje urząd Burmistrza i z ogromnym zaangażowaniem buduje naszą gminną rzeczywistość.

Na zakończenie uroczystej sesji na wszystkich gości czekała niespodzianka – koncert z okazji 25 lecia Samorządu Serockiego. Na scenie pojawili się artyści Joanna Gorczyńska z Centrum Kultury i Czytelnictwa, Magdalena Szymańska - skrzypce  oraz aktorzy: Tomasz Czerski i Mariusz Jaśko z teatru Sabat, którzy wprowadzili nas w podniosły nastrój i w czas radosnego świętowania.

W imieniu Burmistrza Miasta i Gminy Serock Sylwestra Sokolnickiego oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku Artura Borkowskiego dziękujemy wszystkim uczestnikom uroczystej sesji za obecność, podzielenie się wspomnieniami, swoim wzruszeniem i refleksjami o zmianach, jakie zaszły w mieście i gminie Serock w ciągu 25 lat, za Wasze zaangażowanie w budowę silnego serockiego samorządu.


Referat Komunikacji Społecznej

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Gratulacje z okazji 25 lecia Samorządu Serockiego przekazane na ręce Burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Zegrzyńskie Centrum laureatem konkursu „Lex et Patria”

Żandarmeria Wojskowa już po raz dziesiąty uhonorowała laureatów konkursu "Lex et Patria". W tym roku tytuł najbardziej praworządnej jednostki wojskowej SZ RP przyznano także Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.
Konkurs „Lex et Patria” jest organizowany już przez 10 lat. Umożliwia on Żandarmerii Wojskowej wyłonienie i wyróżnienie najbardziej praworządnych jednostek wojskowych oraz żołnierzy kierujących się najwyższymi standardami służbowymi oraz moralnymi.
Finałowa gala X edycji konkursu „Lex et Patria”, pod patronatem honorowym Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka, odbyła się 20 maja br. w Centralnej Bibliotece Wojskowej w Warszawie. W uroczystości uczestniczyli przedstawiciele Ministerstwa Obrony Narodowej, Dowódcy Generalnego i Operacyjnego Rodzajów Sił Zbrojnych, Dowódcy Garnizonu Warszawa i Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, wojskowych organów sprawiedliwości, uczelni wojskowych, a także ubiegłoroczni i tegoroczni laureaci konkursu „Lex et Patria”.    
Statuetkę orła, medal pamiątkowy oraz album pt. „KONKURS LEX ET PATRIA 2005 – 2015. 10 LAT KONKURSU LEX ET PATRIA – LAUREACI” z rąk Podsekretarz Stanu w MON Beaty Oczkowicz, Komendanta Głównego ŻW gen. dyw. dr. Mirosława Rozmusa i Zastępcy Dyrektora Departamentu Komunikacji Społecznej płk. Jerzego Gutowskiego otrzymał Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki pułkownik Ireneusz Fura.
Podsekretarz stanu, w imieniu wicepremiera Tomasza Siemoniaka, pogratulowała wyróżnionym osobom oraz przekazała życzenia powodzenia w realizacji dalszych zadań w Siłach Zbrojnych RP. Gratulacje zwycięzcom złożył także gospodarz uroczystości Komendant Główny ŻW gen. dyw. dr Mirosław Rozmus.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Dyskusja publiczna nad rozwiązaniami przyjętymi w projekcie mpzp - sekcja E - 02.06.2015r.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu gminy Serock, sekcja E (obręby: Dębinki, Karolino, Ludwinowo Zegrzyńskie, Marynino, Stasi Las)  rozwiązaniami odbędzie się w dniu 02.06.2015r. o godz. 1400w sali konferencyjnej (pok. 33) Urzędu Miasta i Gminy w  Serocku,   Rynek 21.

Planowane wyłączenia energii elektrycznej w dniu 19.05.2015

Odbiorcy prądu z terenu działania PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa mogą, korzystając ze strony www.warszawa.pgedystrybucja.pl, zamówić newsletter, czyli automatyczny e-mail, w którym odnajdą informacje o możliwych w danym terenie planowych przerwach w dostawie energii.

Obchody 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie w zegrzyńskim Centrum

W Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki 8 maja br. odbyła się uroczystość z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie.
W uroczystości prowadzonej przez Szefa Sekcji Gotowości Bojowej i Mobilizacyjnej majora Cezarego Semeniuka uczestniczyli żołnierze i pracownicy wojska CSŁiI. „Musimy pamiętać o wszystkich żołnierzach, tych którzy walczyli na froncie wschodnim jak również zachodnim – to była polska krew, polscy żołnierze, walczyli o Polskę wolną i niepodległą, proszę więc aby dzień ten był dniem refleksji.” – powiedział do zebranych Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki pułkownik Ireneusz Fura. Obchody były okazją do wręczenia broni żołnierzom służby przygotowawczej do NSR, którą otrzymali szeregowi elewi: Maciej Burdzy, Aleksander Czekajło, Przemysław Moarzyński oraz Daniel Woźniak oraz listów gratulacyjnych za wzorowe wykonywanie zadań służbowych związanych z zabezpieczeniem szkolenia żołnierzy rezerwy, a także ochroną przeciwpożarową.
Został odczytany również Apel Pamięci z okazji 70. rocznicy zakończenia II wojny światowej w Europie „aby przywołać pamięć wszystkich, którzy ofiarą swojego życia poświadczyli, że jeszcze Polska nie zginęła” oraz oddana salwa przez żołnierzy kompanii honorowej.
Obchody były także okazją do zorganizowania w tym czasie Dnia Otwartych Koszar, w ramach którego przybyłe dzieci z okolicznych szkół zwiedziły Salę Tradycji Centrum, zapoznane zostały z historią zegrzyńskich ośrodków szkolenia, oraz obejrzały sale wykładowe do nauki łączności i informatyki. Dużym zainteresowaniem cieszył się również pokaz broni strzeleckiej, pokonywania Lądowego Toru Przeszkód, wojskowych pojazdów łączności i informatyki – licznie wystawionych na placu apelowym oraz trenażera do nauki celowania – na którym każdy chętny mógł sprawdzić swoje umiejętności.
W przeddzień uroczystości, w ramach akcji „Żołnierska Pamięć” żołnierze Centrum oddali hołd poległym za wolność naszej Ojczyzny, zapalając znicze na grobach objętych opieką przez zegrzyński ośrodek łączności.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Planowane wyłączenia energii elektrycznej w dniu 11.05.2015

Odbiorcy prądu z terenu działania PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa mogą, korzystając ze strony www.warszawa.pgedystrybucja.pl, zamówić newsletter, czyli automatyczny e-mail, w którym odnajdą informacje o możliwych w danym terenie planowych przerwach w dostawie energii.

Wybory do Mazowieckiej Izby Rolniczej

Zamieszczamy  obwieszczenia MIR o numerze okręgu wyborczego  oraz obwieszczenie o składzie osobowym Okręgowej Komisji Wyborczej nr 59 w Serocku powołanej w celu przeprowadzenia wyborów do Rady Powiatowej Mazowieckiej Izby Rolniczej Powiatu Legionowskiego.

Wybory do MIR zarządzono na dzień 31 maja 2015 roku, w godz 8:00 - 18:00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej.

Dzień Flagi RP oraz Narodowego Święta 3 Maja w Zegrzyńskim Centrum

30 kwietnia br. odbyła się uroczystość z okazji Dnia Flagi RP, Narodowego Święta Trzeciego Maja oraz otwarcia Klubu Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.
W ceremonii uczestniczyli m.in. Szef Zarządu Planowania Rzeczowego Sztabu Generalnego WP generał brygady Sławomir Pączek, Komendant 26 WOG pułkownik Rafał Smuszkiewicz, Zastępca Prezydenta Miasta Legionowo Pan Piotr Zadrożny, Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock Pan Józef Zając, Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Pan Artur Borkowski, dowódcy jednostek wojskowych Garnizonu Zegrze, przedstawiciele zaprzyjaźnionych instytucji, córka patrona Centrum Pani Zofia Potkowska oraz żołnierze i pracownicy wojska CSŁiI, a także osoby związane z kulturą ziemi zegrzyńskiej.
Uroczystość w tym dniu była także okazją do otwarcia Klubu Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki – który po remoncie jest teraz nowoczesnym budynkiem, przeznaczonym do zabezpieczenia potrzeb kulturalnych zegrzyńskiego ośrodka szkolenia.
Komendant Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki pułkownik Ireneusz Fura w swoim przemówieniu do zebranych powiedział: „Powinniśmy mieć świadomość, że to między innymi i na nas spoczywa odpowiedzialność za bezpieczeństwo naszego Państwa. Profesjonalna realizacja codziennych obowiązków służbowych, nasze wyszkolenie ogólnowojskowe i specjalistyczne czy dbałość o powierzony nam sprzęt stanowią część systemu bezpieczeństwa naszego państwa, naszych bliskich i obywateli tego kraju. Oddanie idei niepodległości, nadrzędność naszego obowiązku dla tej idei powinno nam przyświecać w codziennej pracy i służbie”. Odnosząc się do wyremontowania Klubu stwierdził że „obiekt ten jest przykładem dobrego zainwestowania środków finansowych MON…Klub pomimo pewnych zmian architektonicznych i potrzeby wykonania jeszcze dodatkowych prac odzyskuje swój dawny blask”. Podziękował także swoim przełożonym i wszystkim instytucjom, firmom oraz poszczególnym osobom za zaangażowanie w jego remont.
Uroczystość była także okazją do wręczenia aktów mianowań w związku z wyznaczeniem na wyższe stanowiska służbowe dla majorów: Radosława Chodkowskiego oraz Bartosza Urbanowicza.  
Zabrał także głos generał brygady Pączek, który powiedział, że w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w ostatnim czasie z powodzeniem zostało wykonane wiele inwestycji budowlanych co przy dobrym dowodzeniu i zarządzaniu – powinno być wzorem godnym do naśladowania.  
Uroczystość uświetniała Wojskowa Orkiestra z Warszawy pod batutą majora Artura Czereszewskiego, a utwory pięknie wykonali soliści Marta Wiejak, Joanna Horodko oraz Piotr Rafałko, za co wszyscy zostali nagrodzeni gromkimi brawami oraz podziękowaniami od Komendanta Centrum pułkownika Fury.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Ważne rocznice majowe

2 MAJA
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Ustanowione przez Sejm w lutym 2004 r. jest jednym z najmłodszych świąt państwowych, co w żaden sposób nie umniejsza jego rangi. Obchodzone 2 maja kieruje nasze myśli ku narodowym symbolom, które towarzyszą nam od wieków, a o których nazbyt często, w  naszej historii, musieliśmy milczeć.
Dziś inaczej. Zawieszenie flagi na balkonach i w oknach domów nie grozi sankcjami, nie trzeba ich pospiesznie ściągać przed świętem 3 maja, by nie rozgniewać władzy. Dziś możemy w ten sposób, bez lęku, podkreślać naszą przynależność narodową. Mimo to wielu z nas do wywieszenia flagi wciąż podchodzi z dystansem. Zachęcamy wszystkich, by 2 maja to uczynić, a na co dzień docenić fakt, że żyjemy w czasach, które nie odżegnują się od narodowych symboli.

3 MAJA
Konstytucja 3 Maja

Uchwalona 3 maja w 1791 roku w celu zlikwidowania obecnych od dawna wad systemu politycznego Rzeczpospolitej Obojga Narodów, pierwsza w Europie i druga na świecie, uchwalona w zasadzie zamachem stanu, konstytucja 3 maja bez wątpienia odegrała znaczącą rolę w późniejszych ruchach demokratycznych na świecie. Grupa ścisłych zwolenników konstytucji, w tym jej twórcy król Stanisław August, Ignacy Potocki, Scipione Piattoli, Hugo Kołłątaj, Stanisław Małachowski, wykorzystując fakt trwania ferii wielkanocnych i nieobecności wielu posłów, w konspiracji przed stronnictwem hetmańskim – spotkała się w Pałacu Radziwiłłów, by przygotować scenariusz konstytucji.
3 maja 1791 r. na Zamku Królewskim marszałek sejmu Małachowski pyta zebranych, co najbardziej zagraża Rzeczpospolitej, odpowiedź brzmi jednoznacznie: konsternacja wojsk rosyjskich, przeszkadzanie reform. Wszyscy są zgodni, że pomóc może jedynie Konstytucja. Konstytucja, będąca kompromisem między stronnictwem królewskim a patriotycznym przyniosła ze sobą gruntowane reformy państwowe. Wprowadzała dziedziczność tronu, znosiła złote wolności, zgubne liberum veto oraz podział na Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie. W konstytucji widoczne są również wpływy oświeceniowe, jak na przykład myśl Monteskiusza o trójpodziale władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Powołanie instytucji odpowiedzialności parlamentarnej ministrów, instytucje kontrasygnaty, prawo o miastach to kolejne dokonania ustawy zasadniczej z 1971 roku. Konstytucja uderzyła w interesy magnaterii, wzmacniając tym samym pozycję szlachty średniej, wzięła również pod opiekę chłopów, łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny.
Jej twórcy podejmując się trudnego zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi,
wyparli istniejącą anarchię na rzecz demokratycznej monarchii konstytucyjnej.
Konstytucja obowiązywała do 1792 r., obalona przez Targowicę.

8 MAJA
Dzień Zwycięstwa

To był dzień zwycięstwa nad nazizmem i kilkuletnim koszmarem, jaki ogarniał cały świat.
Jednocześnie dzień klęski narodów wschodniej Europy, oddanych przez zachodnich aliantów
pod sowieckie panowanie. Kiedy 8 maja 1945 roku o godzinie 15.00 ogłoszono koniec wojny
światowej, spodziewano się, że jeszcze długo nie będziemy cieszyć się wolnością. W 1945 roku na konferencjach w Jałcie oraz Poczdamie rządy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, w porozumieniu z ZSRR, oddały państwa Europy Środkowej i Wschodniej w sowiecką strefę wpływów. Dla nas oznaczało to jedno – znowu nie byliśmy wolni. Pozostało tak aż do 1989 r. kiedy rozpoczęliśmy budowanie polskiej demokracji. Ale wtedy 8 maja 1945 r. Polska, która zbrojnie uczestniczyła w większości kampanii wojennych i bitew II wojny światowej, odniosła niepodważalny triumf.

27 MAJA
Dzień Samorządu Terytorialnego

27 maja obchodzony jest jako Dzień Samorządu Terytorialnego. W Polsce został reaktywowany w 1990 roku – wówczas utworzono gminy, jako wspólnoty mieszkańców z mocy prawa, z odrębnym budżetem i mieniem komunalnym. Demokratyzacja rozpoczęta w latach 1989-1990, to działania na rzecz przechodzenia od systemu ,,realnego socjalizmu”, do gospodarki rynkowej, decentralizacji władzy państwowej i reaktywowania samorządu terytorialnego. Wprowadzono bezpośrednie wybory rad gminnych, odpowiedzialność lokalną
władzy wykonawczej (wójta, burmistrza) przed odpowiednią władzą legislacyjną (rada gminy), samodzielność finansową ośrodków samorządowych, kontrolę władzy wykonawczej nad lokalną administracją (urzędem gminy). W wyniku obrad Okrągłego Stołu, już
w 1990 roku Sejm kontraktowy przyjął ustawę o samorządzie terytorialnym. Kiedy po
45 latach rządów komunistycznych Polska stała się krajem w pełni demokratycznym,
kiedy 27 maja 1990 roku przeprowadzono pierwsze w pełni wolne, demokratyczne wybory
samorządowe, powstała także gmina Serock, a w pierwszych demokratycznych
wyborach, na burmistrza Miasta i Gminy Serock, wybrano Sylwestra Sokolnickiego.
W 1998 roku, w drugim etapie reformy samorządowej, powstał samorządowy powiat
i województwo. Dzisiaj przed samorządem stoją nowe wyzwania, wyzwania podnoszone
poprzeczką europejską, wyzwania na rzecz rozwoju lokalnego. Nadajemy tym wyzwaniom
kształt współpracy z mieszkańcami naszej gminy, poszanowaniem ich praw i dbałością o ich dobro. 27 maja obchodzony jest jako Dzień Samorządu Terytorialnego.

 

Planowane wyłączenia energii elektrycznej w dzniach 27.04 - 04.05.2015

Odbiorcy prądu z terenu działania PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa mogą, korzystając ze strony www.warszawa.pgedystrybucja.pl, zamówić newsletter, czyli automatyczny e-mail, w którym odnajdą informacje o możliwych w danym terenie planowych przerwach w dostawie energii.

Praca gminnych placówek przedszkolnych w okresie wakacji 2015 r.

Praca przedszkoli i oddziałów przedszkolnych zorganizowanych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w okresie wakacji 2015 r.

Informacje ZOSiP  TUTAJ

Polecieli samolotem na szkolną wycieczkę do Gdańska

16 kwietnia 2015r., z inicjatywy nauczyciela, p. Marka Gorczyńskiego, uczniowie klas VI ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku uczestniczyli w nie lada wycieczce. Choć jednodniowa, to sprawiła, że wszystkim nam mocniej zabiło serce. A to przede wszystkim za sprawą środka transportu, którym był samolot!!! Dla niektórych z nas był to pierwszy lot w życiu. Razem z p. Ewą Stradomską, p. Małgorzatą Gańską-Niemczyk, p. Markiem Gorczyńskim oraz całą 22 osobową grupą uczniów wystartowaliśmy wczesnym rankiem, przy pięknej pogodzie, z lotniska w Modlinie, a naszym kierunkiem był Gdańsk. Każdy może sobie wyobrazić, jak piękne widoki podziwialiśmy z lotu ptaka.

Po szczęśliwym lądowaniu, naszym pierwszym obiektem zwiedzania był Kościół Mariacki. Stamtąd udaliśmy się do dalszej części Starówki by zobaczyć słynną fontannę z Neptunem czy Gdańskiego Żurawia. Po zwiedzaniu Starówki czekała nas niezwykle interesująca lekcja o ciekłym azocie w Centrum Hewelianum. Tam dowiedzieliśmy się wielu ciekawych rzeczy, zobaczyć azot w postaci ciekłej, a także go poczuć. Po lekcji czekała nas jeszcze interaktywna wystawa, gdzie mogliśmy spróbować jeść chińskimi pałeczkami, budować góry z piasku, czy wejść do kabiny, w której mogliśmy poczuć wiatr wiejący z prędkością 130 km/h!

Po wielu doświadczeniach i doznaniach udaliśmy się na zasłużony obiad. Ale czym byłaby wycieczka do Gdańska bez pójścia nad morze? Wybraliśmy się na plażę, mimo dość silnego wiatru. Odetchnęliśmy morską bryzą, zbieraliśmy muszelki, a nawet pośpiewaliśmy wśród morza fal… Lecz wszystko co dobre szybko się kończy. O godz. 2020 czekał już na nas, na lotnisku powrotny samolot. Tym razem podziwialiśmy z góry pięknie oświetlone ulice, miasta i miejscowości. To była wycieczka pełna niezapomnianych wrażeń. Zdobyliśmy w niej nową wiedzę, nasyciliśmy oczy pięknymi widokami, a naszą pamięć i wyobraźnię wzbogaciliśmy o kolejne, wspaniałe doznania.

Czekamy na następną, podniebną wycieczkę.

Więcej na www.sp.serock.pl
Ewa Stradomska

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wiosenne sprzątanie gminy

Dziękujemy wszystkim uczestnikom tegorocznego „Wiosennego sprzątania gminy”, zorganizowanego przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku w dniach 7 – 21 kwietnia, w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi 2015.

Do akcji włączyły się z dużym zapałem dzieci i młodzież ze wszystkich przedszkoli i szkół z terenu gminy, uczestnicy warsztatów Integracyjnego Centrum Opieki Wychowania Terapii w Serocku, Środowiskowy Dom Samopomocy w Serocku, a także Fundacja Nova, Stowarzyszenie Nasza Borówka i Tradycyjne Koło Gospodyń w Dosinie. Fundacja Nova do współpracy w zakresie sprzątania zaprosiła klasę VI b ze Szkoły Podstawowej w Serocku i klasę I C z Gimnazjum w Serocku oraz Zarząd Zlewni Narwi w Dębem, jako administratora terenu nabrzeża, które było sprzątane w ramach projektu Fundacji. Zarząd Zlewni w podziękowaniu za współpracę w zakresie sprzątania zorganizuje dla uczestników sprzątania wycieczkę po zaporze w Dębem.

Każda z grup, która przyłączyła się do akcji zebrała kilka, kilkanaście a nawet kilkadziesiąt worków śmieci. Takie ilości śmieci, w miejscach, które są przeznaczone do relaksu, odpoczynku, powinny zawstydzić nas wszystkich…są to przecież odpady, które bez dodatkowych opłat mogą być przekazywane przez mieszkańców w ramach gminnego systemu odbierania odpadów.

Wszystkim uczestnikom wiosennych porządków urząd zapewnił odpowiednią ilość worków i rękawic, a Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku odbiór zebranych śmieci.

Jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się do akcji i zachęcamy do włączania się do porządków przez cały rok. Osobom chętnym do podejmowania współpracy w tym zakresie zapewnimy worki, rękawice i odbiór zebranych śmieci.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
  Dzieci ze Szkoły w Jadwisinie
 • -
  Podopieczni Środowiskowego Domu Samopomocy w Serocku
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Nowa organizacja ruchu na ul. Książęcej w Jadwisinie

Informujemy, że w dniu dzisiejszym (21.04.2015 r.) służby Miejsko-Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku, działające na zlecenie Urzędu, przystąpiły do wdrożenia nowej organizacji ruchu na drodze wewnętrznej - ulicy Książęcej w Jadwisinie. Wykonanie powyższych prac zostało poprzedzone opracowaniem przez Urząd Miasta i Gminy stosownej dokumentacji projektowej w postaci projektu organizacji ruchu. W wyniku wprowadzenia nowej organizacji ruchu na ulicy Książęcej pojawią się niebawem dwie szykany drogowe typu „S”, wymuszające na kierujących pojazdami zmianę toru jazdy oraz zachowanie ostrożności, co ma przełożyć się na ograniczenie prędkości poruszania się pojazdów. Mamy nadzieję, że zaproponowane przez Urząd rozwiązanie, przyniesie zakładane efekty. Jego efektywność będziemy monitorować każdego dnia. W przypadku gdyby okazało się, że wprowadzone „utrudnienia” dla kierowców są niewystarczające, podjęte zostaną dalsze działania.

Dyktando aktywnych "Aktywne ciało - aktywny umysł"

Rozpoczynamy IV edycję cieszącego się dużym zainteresowaniem Konkursu Ortograficznego ,,Dyktando Aktywnych”. Konkurs organizowany przez Zespół Szkół Nr 3 w Legionowie odbywa się pod patronatem Prezydenta Miasta Legionowo i Starosty Legionowskiego.
W konkursie mogą uczestniczyć mieszkańcy Powiatu Legionowskiego, którzy ukończyli 18 lat. Zgłoszenia należy dokonać do 30 kwietnia 2015 r. osobiście, w sekretariacie Zespołu Szkół Nr 3 w Legionowie lub za pośrednictwem poczty (liczy się data wpływu).
Konkurs przeprowadzany jest w dwóch etapach:
I etap – 09.05.2015 r. godz. 10.00, Zespół Szkół Nr 3 w Legionowie, ul. Broniewskiego 7 dla wszystkich zgłoszonych w terminie uczestników.
II etap – 16.05.2015 r. godz. 10.00, sala konferencyjna w Urzędzie Miasta Legionowo, ul. Piłsudskiego 41 dla 10 uczestników, którzy w I etapie popełnili najmniejszą liczbę błędów.

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się 23.05.2015 r. podczas Święta Zespołu Szkół Nr 3.

Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody. Prace na każdym etapie są kodowane. Zachęcamy do zabawy z ortografią.

Regulamin konkursu oraz karta uczestnictwa do pobrania na stronach internetowych  www.legionowo.pl, www.zs3.legionowo.pl oraz www.powiat-legionowski.pl.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Przekaż 1% - to juz ostatnia szansa !

Roczne zeznania podatkowe możemy przekazywać tylko do końca kwietnia. To ostatnia szansa aby pomóc mieszkańcom powiatu.

Co roku osoby rozliczające się w powiecie legionowskim przekazują na rzecz fundacji, organizacji pożytku publicznego i potrzebujących osób blisko 3 miliony złotych. Te pieniądze mogą działać lokalnie. Wystarczy, że przy składaniu pit-ów, zdecydujemy przekazać 1% naszego podatku na rzecz mieszkańców lub opp działających w naszej okolicy.
Powiat Legionowski, udostępnia specjalne, dedykowane programy do wypełniania PIT-ów, zarówno dla OPP, jak i dla mieszkańców powiatu.

Pamiętajmy: dla nas to tylko 1% podatku, dla kogoś to szansa na zdrowie.
 

Nauczyciele doskonalą swoje kompetencje

W dniu 20 kwietnia 2015 roku nauczyciele przedmiotów matematyczno-przyrodniczych ze szkół prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock wezmą udział w warsztatach organizowanych, przez Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk w Warszawie, w ramach projektu - Szkoły Dobrych Praktyk Edukacyjnych EDUSCIENCE.
Powyższy projekt realizowany jest pod patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej oraz  Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego i Nauki.
Szkolenia organizowane w ramach warsztatów, mają wspomóc kompetencje nauczycieli  w:
- posługiwaniu się narzędziami cyfrowymi,
- skutecznych metodach uczenia,
- wykorzystywaniu psychologii pozytywnej w kontekście uczenia nauk ścisłych,
- formach współpracy międzynarodowej,
-  prowadzeniu doświadczeń w szkole na każdym etapie edukacyjnym.  
Zapewne, wiedza zdobyta przez nauczycieli podczas szkolenia przyczyni się do budowania szkoły – instytucji ciągle uczącej się, dbającej o podnoszenie jakości kształcenia dzieci i młodzieży.  
 

ZOSiP

Harmonogram zebrań sołeckich w sprawie wyboru sołtysa

Rada Miejska w Serocku uchwałą Nr 37/IV/2015 z dnia 2 lutego 2015 r. zarządziła przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Serock na lata 2015-2019 w terminie od 1 marca 2015r. do 31 maja 2015r.

Ponizej zamieszczamy harmonogram.

Obowiązuje nowy mpzp gminy Serock sekcja C1, obręb Borowa Góra

Z dniem  13 kwietnia  2015 r. zaczął obowiązywać  nowy  miejscowy  plan zagospodarowania przestrzennego gminy  Serock sekcja C1 obejmujący obręb Borowa Góra, który został uchwalony uchwałą nr  22/IV/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia  02.02.2015 r.  i ogłoszony w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego w dniu 13.03.2015 r. pod poz. 2164.

Plan jest  dostępny na stronie internetowej gminy www.serock.pl  w zakładce – o gminie - planowanie przestrzenne.

Referat Gospodarki Gruntami
i Planowania Przestrzennego

Planowane wyłączenie energii elektrycznej w dniach od 14.04 do 24.04.2015 r.

Odbiorcy prądu z terenu działania PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa mogą, korzystając ze strony www.warszawa.pgedystrybucja.pl, zamówić newsletter, czyli automatyczny e-mail, w którym odnajdą informacje o możliwych w danym terenie planowych przerwach w dostawie energii.

Planowane wyłączenie energii elektrycznej w dniach od 09.04 do 16.04.2015 r.

Odbiorcy prądu z terenu działania PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa mogą, korzystając ze strony www.warszawa.pgedystrybucja.pl, zamówić newsletter, czyli automatyczny e-mail, w którym odnajdą informacje o możliwych w danym terenie planowych przerwach w dostawie energii.

Spotkanie organizacyjne w sprawie korowodu

Spotkanie organizacyjne w sprawie korowodu ( Serock - 25 lat aktywności ) z okazji święta patrona Serocka odbędzie się 15.04.2015 roku o godzinie 14:00 w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35.

Wszystkich zainteresowanych wzięciem udziału w tym przedsięwzięciu serdecznie zapraszamy!!!!!!!!

Zapraszamy do włączenia się w wiosenne porządki na terenie gminy

W dniach 7 – 21 kwietnia 2015 roku na terenie naszej gminy zostanie przeprowadzona akcja wiosennego sprzątania gminy, która na stałe zagościła w naszym kalendarzu. Organizowana jest w ramach obchodów Światowego Dnia Ziemi. Celem akcji jest nie tylko uprzątnięcie zalegających śmieci, psujących estetykę otoczenia, ale także uwrażliwienie nas wszystkich na potrzebę wspólnej dbałości o środowisko.
Zachęcamy zatem wszystkich: zorganizowane grupy mieszkańców, przedstawicieli sołectw, dzieci, młodzież, wszelkie organizacje społeczne do włączenia się w wiosenne porządki.
Zainteresowanych prosimy o kontakt z Referatem Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel: 22 782-88-39 i 22 782-88-40, e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl, w celu ustalenia terminu oraz obszaru sprzątania.
Urząd zapewni odpowiednią ilość worków i rękawic oraz odbiór zebranych śmieci.

Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

STOP wypalaniu traw !

Problem, który  powtarza się każdego roku w porze wiosennej, zanim jeszcze na dobre rozpocznie się wegetacja. Ogień, który płonie na łąkach i nieużytkach nie tylko zabija wszystko co spotka na swojej drodze, ale też łatwo może wymknąć się spod kontroli i spowodować wiele szkód.
Wypalanie traw i zarośli jest jednym z najbardziej brutalnych sposobów niszczenia środowiska. Nie daje żadnych korzyści, wręcz przeciwnie przynosi same szkody dla przyrody i człowieka.

Podczas wypalania giną  w płomieniach żyjące w trawie ptaki, zwierzęta, płazy, owady, które są pożyteczne i przyjazne człowiekowi:
- Niszczone są miejsca lęgowe ptaków, palą się ich gniazda.
- Ogień uśmierca m.in. dżdżownice, które mają bardzo pozytywny wpływ na strukturę gleby i jej właściwości.
- Giną mrówki, które zjadając resztki roślinne i zwierzęce ułatwiają rozkład masy organicznej oraz wzbogacają warstwę próchnicy.
- Giną biedronki, które zjadają mszyce.
- Giną pszczoły i trzmiele, co powoduje zmniejszenie liczby zapylonych kwiatów, co w konsekwencji obniża plony.
- W trakcie wypalania ginie cała mikroflora i mikrofauna, które ożywiają glebę.
- Zniszczeniu ulega warstwa próchnicy, a wraz z nią bogaty świat mikroorganizmów, w związku z czym jest większe zapotrzebowanie na nawożenie.
- Wysoka temperatura powoduje odrywanie się gleby, co z kolei może powodować erozję.

Wypalanie traw i zarośli, prócz ujemnych konsekwencji jakie za sobą niesie dla przyrody jest także łamaniem prawa. Zgodnie z przepisami ustawy o ochronie przyrody „Kto: wypala łąki, pastwiska, nieużytki, rowy, pasy przydrożne, szlaki kolejowe, trzcinowiska lub szuwary, podlega karze aresztu lub grzywny.”

Dodatkowo zakaz wypalania traw jest jednym z wymogów tzw. dobrej kultury rolnej, których przestrzeganie jest wymagane m.in. w ramach systemu dopłat bezpośrednich. Rolnikowi, który nie przestrzega tych zasad, grozi zmniejszenie dopłat bezpośrednich. Agencja może obniżyć płatności aż o 20 %, a w skrajnych przypadkach może pozbawić rolnika całej kwoty płatności bezpośrednich za dany rok.

Apelujemy o rozsądek!
Referat ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Żołnierze amerykańscy przebywali w zegrzyńskim Centrum

Żołnierze 2 Pułku Kawalerii Armii USA wykonują przemieszczenie do swoich baz w Niemczech po intensywnych ćwiczeniach wojskowych wraz z innymi siłami sojuszniczymi NATO w krajach nadbałtyckich: Litwie i Estonii. Jest to przede wszystkim doskonała okazja do zademonstrowania sojuszniczej wiarygodności, a także sprawdzenia swych umiejętności w wykonywaniu długich przemarszów. W Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki amerykańscy żołnierze przebywali podczas postoju, w ramach którego zapewniono im zakwaterowanie, parking dla pojazdów oraz wyżywienie. Łącznie do Zegrza przyjechało prawie 50 pojazdów – w tym blisko 20 transporterów Stryker. Dla zegrzyńskiego ośrodka szkolenia był to praktyczny trening w realizacji procedur udzielania wsparcia przez państwo-gospodarza (Host Nation Support). Podczas pobytu dla Amerykanów zorganizowana została wycieczka do Warszawy, gdzie zwiedzali oni m. in. Muzeum Powstania Warszawskiego oraz Stare Miasto. Duże zaangażowanie i profesjonalizm zegrzyńskich żołnierzy oraz pozostałych osób zabezpieczających postój, a także życzliwe przyjęcie z pewnością sprawią, że amerykańscy „dragoni” będą dobrze pamiętać pobyt w Zegrzu.

Tekst i zdjęcia: kpt. Krzysztof Baran
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu projektu mpzp gminy Serock sekcja D

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Serock sekcja D - obręb: Szadki,Wola Kiełpińska, Wola Smolana; w dniach od 09 kwietnia do 11 maja 2015 roku.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwiązaniami odbędzie się w dniu 05 maja 2015 o godz. 14:00 w sali konferencyjnej (pok.33) Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Wniosek o przyjęcie dziecka w roku szkolnym 2015/2016 do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego w szkole podstawowej, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto i Gmina Serock

Wniosek do pobrania poniżej.

Zmiana godzin przyjęć interesantów przez burmistrza - 23 marca 2015

Uprzejmie informujemy, że w najbliższy poniedziałek, 23 marca 2015 r., Burmistrz Miasta i Gminy Serock będzie przyjmował interesantów w godzinach 11:00 -12:30.

Przepraszamy za zmianę

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 oraz wnioski do pobrania

Zasady przyjmowania dzieci do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2015/2016 zostały przygotowane w oparciu o zapisy ustawy  o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zm.).
Rodzice dzieci, które obecnie uczęszczają do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych, składają tylko deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego w kolejnym roku szkolnym w przedszkolu/szkole do której uczęszcza dziecko.
Postępowanie rekrutacyjne do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych przeprowadza się na wolne miejsca na nadchodzący rok szkolny.
Zasady ogólne rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych  
1.    Do publicznego przedszkola/oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej przyjmuje się dzieci zamieszkałe na terenie gminy.
2.    W postępowaniu rekrutacyjnym biorą udział dzieci 3-4-5 letnie urodzone w latach 2012-2010, i  dzieci 6-7 letnie, którym odroczono obowiązek szkolny.
3.    Do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych rekrutacja będzie prowadzona dla dzieci 5-letnich objętych obowiązkiem przygotowania przedszkolnego, oraz dla dzieci 6-7 letnich, którym odroczono obowiązek szkolny, zamieszkałych w obwodzie szkoły podstawowej, w której rozpoczną naukę w kolejnym roku szkolnym.
4.    Rodzice/prawni opiekunowie dziecka urodzonego w 2013 roku mogą ubiegać się          o przyjęcie do przedszkola dopiero po ukończeniu przez dziecko 2,5 lat w rekrutacji uzupełniającej.
5.    Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora przedszkola/szkoły podstawowej.
6.    Postępowanie rekrutacyjne jest prowadzone w terminach określonych                        w harmonogramie rekrutacji.
W postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych przedszkoli/oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2015/2016 obowiązują kryteria określone w ustawie o systemie oświaty tzw. kryteria ustawowe – I etap rekrutacji oraz kryteria określone w uchwale nr 39/V/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23.02.2015 roku tzw. kryteria samorządowe – II etap rekrutacji.
I etap postępowania  rekrutacyjnego – kryteria ustawowe
W przypadku większej liczby kandydatów niż liczba wolnych miejsc w przedszkolach/oddziałach przedszkolnych w pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę następujące kryteria ustawowe:
1)    wielodzietność rodziny kandydata,
2)    niepełnosprawność kandydata,
3)    niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
4)    niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
5)    niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
6)    samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
7)    objęcie kandydata pieczą zastępczą.
Potwierdzeniem spełniania przez kandydata powyższych kryteriów jest:
•    ad. 1. Oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata (wielodzietność rodziny – oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci),
•    ad. 2, 3, 4, 5 orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność, orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2011 r., Nr 127, poz. 721, ze zm.),
•    ad. 6. Prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywanie żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,
•    ad. 7. Dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą     z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135, ze zm.).
- Dokumenty składa się w oryginale, formie notarialnej poświadczonej kopii albo w postaci urzędowo poświadczonego odpisu lub wyciągu z dokumentu lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez rodzica/prawnego opiekuna.
- Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.
II etap postępowania rekrutacyjnego – kryteria samorządowe
W przypadku uzyskania równorzędnych wyników na I etapie postępowania rekrutacyjnego lub jeżeli po zakończeniu tego etapu dane przedszkole, oddział przedszkolny nadal dysponuje wolnymi miejscami – w II etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę kryteria określone przez Radę Miejską w Serocku tzw. kryteria uchwalone Uchwałą Nr 39/V/2015 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 23.02.2015 roku. (załącznik pdf poniżej )

Potwierdzeniem spełniania przez kandydata tzw. kryteriów samorządowych są odpowiednio:
1)    zaświadczenie pracodawcy o zatrudnieniu albo zaświadczenie o wykonywaniu pracy na podstawie umowy cywilnoprawnej,
2)    zaświadczenie szkoły/uczelni potwierdzającej naukę w trybie dziennym,
3)    wydruk ze strony internetowej Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo informacja z Krajowego Rejestru Sądowego,
4)    zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego,
5)    oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów, że przy rozliczaniu podatku dochodowego za rok poprzedni wskazany został adres zamieszkania w gminie Miasto i Gmina Serock,
6)    oświadczenie rodziców/prawnych opiekunów, o kontynuacji edukacji przedszkolnej w danym przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym,
7)    oświadczenie o wysokości dochodu na osobę w rodzinie, liczbie osób w rodzinie oraz wysokości dochodu w rodzinie będącej podstawą obliczenia wysokości dochodu na osobę w rodzinie kandydata.
Wysokość dochodu, o którym mowa w pkt7 ustala się zgodnie z art. 20c ust. 9 i 10 ustawy      o systemie oświaty.

Potwierdzenie kontynuowania przez dziecko edukacji przedszkolnej w kolejnym roku szkolnym od 23.03.2015r. do 31.03.2015r. w placówce, do której uczęszcza dziecko. (załącznik pdf poniżej)

Postępowanie rekrutacyjne przeprowadza się na wniosek rodzica.
Rodzic może złożyć wniosek do nie więcej niż trzech wybranych placówek , ze wskazaniem przedszkola / oddziału przedszkolnego pierwszego, drugiego lub trzeciego wyboru.

Składanie wniosków na rok szkolny 2015/2016 wraz z załącznikami od 01.04.2015r. do 20.04.2015r.

Szczegółowe terminy postępowania rekrutacyjnego do publicznych przedszkoli / oddziałów przedszkolnych zostaną podane wkrótce.
Wnioski będą do pobrania na stronie Miasta i Gminy Serock oraz w poszczególnych placówkach. 

 

WNIOSKI DO POBRANIA

Tworzymy strefę gospodarczą w Serocku

W dniu 24.02.2015 r., z inicjatywy Burmistrza Miasta i Gminy Serock, odbyło się spotkanie z właścicielami gruntów na temat sposobu zagospodarowania terenów inwestycyjnych w Serocku położonych wzdłuż drogi krajowej nr 62 i obwodnicy miasta. Łączna powierzchnia gruntów przeznaczonych pod inwestycje wynosi ok. 75 ha.

Spotkanie miało na celu przedstawienie właścicielom działek potencjału inwestycyjnego jaki posiadają  ich grunty w związku z uchwaleniem  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Serock.

Prezentacja możliwości zagospodarowania gruntów w Serocku oparta została na przykładzie terenów przeznaczonych pod inwestycje położonych w miejscowości Dębe w rejonie składowiska odpadów komunalnych. Korzystne położenie komunikacyjne (tereny zlokalizowane wzdłuż drogi krajowej nr 62 i drogi wojewódzkiej nr 632) oraz zapisy miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego przyczyniło się do zainteresowania tymi terenami przez firmy, które przeniosły tutaj swoją działalność.

Obecni na spotkaniu właściciele działek nie przedstawili konkretnych planów inwestycyjnych związanych ze swoimi działkami, część osób zadeklarowała chęć sprzedaży, co okazało się dotychczas niemożliwe, z uwagi na brak potencjalnych inwestorów.

Aby umożliwić zagospodarowanie terenów przeznaczonych na cele inwestycyjne, gmina podejmie  działania mające na celu znalezienie inwestorów zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej wykorzystywanej pod obiekty produkcyjne, składy i magazyny i/lub zabudowę usługową, jak również pod obsługę samochodów oraz stacje paliw. Jeżeli jesteście Państwo zainteresowani rozpoczęciem działalności gospodarczej w Serocku prosimy o kontakt z Referatem Gospodarki Gruntami i Planowania Przestrzennego w celu uzyskania dodatkowych informacji pod nr tel. 22 782 88 28 i 782 88 26.

Zachęcamy Państwa do włączenia się w aktywne tworzenie strefy gospodarczej w Serocku.

 • -
 • -
 • -
 • -

Wieczór z piosenką, życzeniami i kwiatami dla Pań

Dziewiątego marca, w sali widowiskowej CKiC w Serocku, specjalnie dla mieszkanek Miasta i Gminy Serock, wystapili aktorzy i wokaliści z teatrów oraz teatrów muzycznych i musicalowych w Polsce. Show poprowadził i wyreżyserował Tomasz Gęsikowski, Dyrektor CKiC. Wśród  reprezentantów płci męskiej, którzy wystąpili w koncercie, swą rolę odegrał również burmistrz Józef Zając. Zapraszamy do przeczytania RELACJI Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

 

Spotkanie Burmistrza z sołtysami sołectw z terenu gminy Serock

W dniu 11 marca 2015 roku odbyło się organizowane cyklicznie przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock spotkanie z sołtysami sołectw z terenu gminy. Pierwsza cześć spotkania miała charakter oficjalny i poświęcona została przekazaniu podziękowań przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock oraz Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku za kończącą się kadencję sołtysów w latach 2011 – 2014 oraz za zaangażowanie sołtysów w rozwijanie inicjatyw lokalnej społeczności. Spotkanie zostało zorganizowane w ogólnopolskim „Dniu Sołtysa”. Prowadzący spotkanie burmistrz Józef Zając
i Przewodniczący Rady Miejskiej – Artur Borkowski, złożyli sołtysom najlepsze życzenia z okazji przypadającego na dzień 11 marca ich święta.

Druga część spotkania miała charakter szkoleniowy i poświęcona była „Nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014 – 2020”. Prowadzący pierwszą część szkolenia Pan Krzysztof Bońkowski zapoznał obecnych na spotkaniu sołtysów z założeniami Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, m.in. z możliwościami pozyskania dofinansowań na restrukturyzację małych gospodarstw, modernizację gospodarstw rolnych, czy na rozwój usług rolniczych bądź rozpoczęcie działalności pozarolniczej przez rolników przekazujących małe gospodarstwa.

Kolejna część szkolenia przeprowadzona została przez Pana Edwarda Trojanowskiego – Prezes Zarządu Lokalnej Grupy Działania, który przedstawił główny kierunek LGD w nowej perspektywie, polegający na wspieraniu rozwoju przedsiębiorstw. Docelowo wsparcie przedsiębiorstw ma zaprocentować zwiększaniu ilości miejsc pracy oraz samozatrudnienia w małych lokalnych przedsiębiorstwach. Prezes LGD podsumował również kończące się rozdanie środków z poprzedniego programu, które wykazało, iż gmina Serock była znaczącym beneficjentem przedmiotowych środków, co świadczy o dużej aktywności naszej gminy na tle innych gmin zrzeszonych w Lokalnej Grupie Działania.

Na zakończenie spotkania burmistrz Józef Zając przypomniał sołtysom zasady przeprowadzania wyborów sołeckich, które zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku, muszą zostać przeprowadzone najpóźniej do 31 maja 2015 roku. Przekazane zostały także aktualne informacje dotyczące działalności Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, a także omówione zgłoszone przez sołtysów bieżące tematy nurtujące mieszkańców.

Spotkanie jak zawsze spotkało się z dużym zainteresowaniem sołtysów.

 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Wybory sołeckie zaplanowane.

Rada Miejska w Serocku uchwałą Nr 37/IV/2015 z dnia 2 lutego 2015 r. zarządziła przeprowadzenie wyborów do jednostek pomocniczych Miasta i Gminy Serock na lata 2015-2019 w terminie od 1 marca 2015r. do 31 maja 2015r.

Warto dowiedzieć się czym jest sołectwo, czym zajmuje się sołtys i rada sołecka, jak wyglądają zebrania wiejskie.

Na terenie gminy Miasto i Gmina Serock znajduje się 28 sołectw: Bolesławowo, Borowa Góra, Cupel, Dębe, Dębinki, Dosin, Gąsiorowo, Guty, Izbica, Jachranka, Jadwisin, Kania Nowa, Kania Polska, Karolino, Ludwinowo Dębskie, Ludwinowo Zegrzyńskie, Łacha, Marynino, Nowa Wieś, Skubianka, Stasi Las, Szadki i Wola Kiełpińska, Święcienica, Wierzbica, Wola Smolana, Zabłocie, Zalesie Borowe.

Sołectwo

Sołectwo jest jednostką pomocniczą gminy. Sołectwo jest częścią struktury organizacyjnej gminy, tj. zorganizowaną wspólnotą samorządową mieszkańców posiadającą określone terytorium.

Do zakresu działania sołectwa należy m.in.: dbałość o zaspokajanie potrzeb mieszkańców sołectwa i reprezentowanie ich interesów na zewnątrz, współpraca z organami gminy oraz pomoc w wykonywaniu przez te organy zadań publicznych na rzecz społeczności lokalnej, dysponowanie funduszem sołeckim, występowanie z wnioskami i opiniami w sprawach istotnych dla sołectwa do Rady Miejskiej i Burmistrza, współpraca z radnymi, podtrzymywanie tradycji kulturowych na terenie sołectwa.

Sołtys

Sołtys jest organem wykonawczym w sołectwie.  Do zadań sołtysa należy zarządzania bieżącymi sprawami sołectwa, realizacja uchwał zebrania wiejskiego, reprezentowanie sołectwa na zewnątrz, zwoływanie zebrań wiejskich, utrzymywanie stałego kontaktu z organami gminy, uczestniczenie w naradach sołtysów organizowanych przez Przewodniczącego Rady Miejskiej lub Burmistrza, udział w sesjach Rady Miejskiej i posiedzeniach komisji Rady, występowanie z wnioskami dotyczącymi potrzeb sołectwa i jego mieszkańców.

Rada sołecka

Rada sołecka jest organem wspomagającym działalność sołtysa. Rada sołecka składa się z 3 do 5 osób. Do zadań rady sołeckiej należy pełnienie funkcji pomocniczo- doradczej sołtysa oraz wspomaganie jego działań, w szczególności przygotowywanie zebrań wiejskich, inicjowanie działań na rzecz rozwoju sołectwa, inicjowanie organizacji imprez o charakterze kulturalnym, sportowym i rekreacyjnym.

Zebranie wiejskie

Zebranie wiejskie jest organem uchwałodawczym w sołectwie. Do zakresu działania zebrania wiejskiego należy podejmowanie uchwał we wszystkich istotnych sprawach zastrzeżonych do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego oraz innych istotnych dla sołectwa sprawach. Do wyłącznej kompetencji zebrania wiejskiego należy m.in. wybór i odwołanie sołtysa i rady sołeckiej, określenie przeznaczenia środków finansowych przydzielonych w budżecie gminy do dyspozycji sołectwa, uchwalanie wniosku o przyznanie środków z funduszu sołeckiego.

Decyduj o swoim sołectwie

Kadencja organów sołectwa trwa 4 lata licząc od dnia wyborów i kończy się z dniem wyborów nowych organów sołectwa.

Sołtys i rada sołecka wybierani są w głosowaniu tajnym, bezpośrednim spośród nieograniczonej liczby kandydatów, przez stałych mieszkańców sołectwa uprawnionych do głosowania.

Kandydaci na stanowisko sołtysa oraz do rady sołeckiej mogą być zgłaszani osobiście przez stałych mieszkańców uczestniczących w zebraniu wiejskim. Zgłoszenie kandydata odbywa się ustnie w trakcie zebrania wiejskiego. Uprawnieni do kandydowania są wyłącznie stali mieszkańcy gminy uczestniczący w zebraniu wiejskim. Warunkiem przyjęcia każdej kandydatury jest zgoda kandydata wyrażona w trakcie zebrania.

O terminach wyborów w poszczególnych sołectwach będziemy Państwa informować na bieżąco.

 

 Referat Obsługi Rady Miejskiej i Spraw Prawnych

Planowane wyłączenie energii elektrycznej w dniach od 10.03 do 20.03.2015 r.

Odbiorcy prądu z terenu działania PGE Dystrybucja SA Oddział Warszawa mogą, korzystając ze strony www.warszawa.pgedystrybucja.pl, zamówić newsletter, czyli automatyczny e-mail, w którym odnajdą informacje o możliwych w danym terenie planowych przerwach w dostawie energii.

Rambit - gry i zabawy ruchowe dla dzieci i rodziców

   28 lutego 2015 na Hali Sportowej  PZSP w Serocku po raz pierwszy odbyły się gry i zabawy ruchowe „Rambit” dla dzieci klas I-III ze Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku. W zabawie uczniowie uczestniczyli wraz z rodzicami. Organizatorami spotkania byli  Szkoła Podstawowa w Serocku, Rada Rodziców , radny Rady Miejskiej Mariusz Rosiński, Samorząd Uczniowski.
   Zawodników oraz kibiców  powitał  p. Mariusz Rosiński.  Omówił  przebieg i formułę spotkania. Uczestnicy zostali podzieleni na drużyny – 4 grupy uczniów według kategorii klas oraz 4 grupy rodziców. O punkty zawodnicy walczyli w  8 konkurencjach wymagających różnych umiejętności : toczenie piłki, czworakowanie, sadzenie ziemniaków, rzuty woreczkiem do celu, przewlekanie szarfy, strzały do bramki, bieg z piłką, wspólny bieg rodzica i dziecka . Za prawidłowe wykonanie można było otrzymać maksymalnie 10 punktów.   Sędzią głównym konkurencji był p. Włodzimierz Melion, któremu pomagali wolontariusze : Krzysztof Szymański, Jakub Piszczyk, Radosław Rosiński i Maciej Wikiera.
   Po oficjalnym rozpoczęciu „Rambitu” , którego dokonała dyrektor Szkoły Podstawowej w Serocku p. Krystyna Affek, atmosfera na sali zaczęła się podnosić. Wraz z kolejnymi konkurencjami emocje rosły u zawodników jak i wśród kibiców. Szerokim echem po sali niosły się słowa dopingujące zarówno uczniów jak i ich rodziców. Pojawiły się rumieńce na twarzy, słychać było jak startujące drużyny  ustalają strategię  wykonania zadania . Można było też zauważyć dodatkową rozgrzewkę wykonywaną przez zawodników. Na wielu twarzach oprócz wysiłku dało zauważyć się promienny uśmiech, błysk w oku i radość z bycia tu i teraz.  Konkurencje były najpierw wykonywane przez dzieci, a następnie z tym samym zadaniem musieli zmierzyć się rodzice. I tu trzeba podkreślić spryt i zwinność małych zawodników. Nie łatwo było im dorównać ! Wszyscy startujący wykazywali się pełną koncentracją oraz poświęceniem . Na szczęście obyło się bez urazów i kontuzji.
   Wspólną zabawę  urozmaicały  występy małych cheerleaderek. Kibice z zainteresowaniem wsłuchiwali się w trafne komentarze p. Janusza Orzepowskiego oraz podrygiwali w takt prezentowanej przez niego muzyki.
   Na zakończenie uczestnicy spotkania otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz słodkie niespodzianki. Organizatorzy zapewnili również poczęstunek.
Można śmiało powiedzieć, że twórcom  „Rambitu” udało się z sukcesem połączyć zabawę     i  aktywność fizyczną . Stworzyli oni możliwość wspólnej zabawy dzieci i rodziców . Z niecierpliwością czekamy na następne takie spotkanie.
   Szczególne podziękowania należą się p. M. Rosińskiemu,  p. R.Rosińskiej , p.K.Tulin, p. B.Klik, p. K.Mosak, p. M. Gańskiej- Niemczyk za pomoc w organizacji spotkania, czuwanie nad jego prawidłowym przebiegiem.

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Obwieszczenie o ponownym wyłożeniu do publicznego wglądu projektu mpzp gminy Serock sekcja H1 - obręb Nowa Wieś

Wyłożenie projektu mpzp odbędzie się w dniach 12 marca - 15 kwietnia 2015 r. w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, ul Rynek 21, pok 44.

Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie planu rozwązaniami odbędzie się 01 kwietnia 2015 r. o godz. 14:00 w sali konferencyjnej (pok. 33) w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku.

Uwagi do projektu można wnosić pisemnie do dnia 04 maja 2015 r.

Podsumowanie przyjęć interesantów przez Burmistrza w 2014 roku

   W roku 2014 Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Sylwester Sokolnicki przyjął 548 interesantów. Spotkania dotyczyły zarówno problemów indywidualnych jak też problemów większych zbiorowości reprezentowanych przez przedstawicieli komitetów, organizacji czy stowarzyszeń społecznych.
   W 2015 roku burmistrz, jak zwykle, przyjmuje mieszkańców w poniedziałki w godzinach
12.00 - 15.00 (pokój nr 23).
   W tym samym czasie sugestie związane z tematyką oświatową, kulturalną, ochrony środowiska i pomocy społecznej przyjmuje zastępca burmistrza Józef Zając. Interesanci przyjmowani są w kolejności zgłoszeń, bez konieczności dokonywania wcześniejszych zapisów.
   Sprawy nagłe, wymagające interwencji burmistrza poza dniem przyjęcia mieszkańców, można zgłaszać telefonicznie pod nr 22 782 88 05.

Spotkanie podsumowujące działania Rady Seniorów w minionej kadencji

    Dnia 26 lutego 2015 roku  odbyło się posiedzenie Rady Seniorów, które zakończyło mijającą kadencję. Podczas spotkania Burmistrz Miasta i Gminy Serock podziękował członkom Rady za zaangażowanie oraz pracę na rzecz osób starszych.
    Pierwsze starania o powołanie Rady Seniorów miały miejsce pod koniec 2013 roku. 31 marca 2014 roku została podjęta „Uchwała o powołaniu Rady Seniorów i nadaniu jej statutu”. Członkowie przedstawili projekt statutu i stworzyli „Diagnozę potrzeb Seniorów”.  Przez cały okres swojej działalności definiowali problemy osób starszych i przekazywali je władzom samorządowym.
    Wkrótce nastąpi powołanie nowej Rady Seniorów, która będzie pełniła swoje funkcje do końca VII kadencji Rady Miejskiej w Serocku.
 

 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

Budżet 2015 - realizacja zadań

Oświetlenie uliczne
Podpisaliśmy już cztery umowy na opracowanie dokumentacji projektowych dla realizacji zadań związanych z budową oświetlenia drogowego na terenie gminy Serock. Zadaniami tymi są: budowa punktów świetlnych w Jadwisinie – ul. Bursztynowa, Szmaragdowa, w Borowej Górze – ul. Kameralna, w Gąsiorowie – ul. Grunwaldzka, w Serocku – ul. Traugutta i ulice prostopadłe oraz ul. Wiosenna w Wierzbicy. Przeprowadzone zostało również postępowanie mające na celu wyłonienie wykonawcy dla opracowania dokumentacji projektowej dla budowy oświetlenia w miejscowości Dębinki. Podpisanie umowy na to zadanie powinno nastąpić do końca marca br roku. Na rozstrzygnięcie czekają również dwa przetargi na roboty budowlane związane z budową oświetlenia ulicznego na ul. Sadowej i Oleńki oraz ul. Radziwiłła w Serocku. Trwają natomiast prace budowlane, na które umowy podpisane były w roku 2014, związane z budową oświetlenia drogowego na ul. Parkowej w Jadwisinie i ul. Lipowej – Sosnowej w Borowej Górze.

Budownictwo
W bieżącym roku w ramach kontynuacji zadania inwestycyjnego związanego z adaptacją obiektu administracyjno-bibliotecznego przy ul. Kościuszki 15 w Serocku, wykonane zostanie wyposażenie wnętrz budynku biblioteki. W dniu 13 lutego br. z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego, podpisana została umowa na to zadanie. Jego realizacja ma potrwać do końca marca. Budynek biblioteki wyposażony zostanie w nowe regały na książki, krzesła biurowe, stoły biurowe, krzesełka i biurka dla dzieci oraz projektor multimedialny z ekranem.

W dniu 9 lutego 2015 r. podpisana została również umowa na wykonanie projektu termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Zegrzu. Przypominamy, iż w roku ubiegłym sporządzony został dla potrzeb opracowania przedmiotowej dokumentacji audyt energetyczny budynku szkoły. Zlecona dokumentacja ma obejmować zaprojektowanie: remontu instalacji elektrycznej i c.o. w starej części szkoły, remontu instalacji ciepłej wody, remontu wentylacji mechanicznej w kuchni, ocieplenie ścian zewnętrznych, stropodachu niewentylowanego oraz dachu nad salą gimnastyczną. Ponadto projekt ma przewidywać wymianę stolarki okiennej, naświetli sali gimnastycznej.


Infrastruktura wodociągowa
W dniu 17 lutego 2015 r. podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowej na budowę stacji uzdatniania wody Serock ul. Nasielska. Umowa przewiduje wykonanie kompleksowej dokumentacji budowlanej i wykonawczej z projektem aranżacji wnętrz oraz wyposażenia dla potrzeb budowy stacji uzdatniania wody z urządzeniami towarzyszącymi i technologią wraz z budową budynku biurowo-administracyjnego jako siedziby Miejsko - Gminnego Zakładu Wodociągowego. Projekt ma przewidywać likwidację istniejących dwóch studni głębinowych (w tym jednej obecnie jeszcze czynnej) i wykonanie dwóch nowych odwiertów studziennych o wydajności co najmniej 75 m3/h każdy, co pozwoli poprawić jakość wody pitnej oraz zabezpieczyć rosnące zapotrzebowanie na dostawy wody do gospodarstw domowych usytuowanych na terenach obsługiwanych przez obecną stację wodociągową. Przygotowana dokumentacja pozwoli nam uzyskać wszystkie niezbędne pozwolenia umożliwiające rozpoczęcie budowy oraz oszacować koszty w celu zabezpieczenia środków w budżecie gminy w kolejnych latach.

Informacje na temat kwalifikacji wojskowej w 2015 roku

Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku informuje,  że na podstawie ustawy
z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej
Polskiej ( t.j. Dz. U. z 2015 r. , poz. 144) i zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Spraw Wewnętrznych i Ministra  Obrony Narodowej z dnia 6 listopada 2014 r.
w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2015 r. (Dz. U. z 2014 r., poz. 1595 ), w dniach od 2 lutego do 30 kwietnia 2015 r. na terytorium Polski zostanie przeprowadzona kwalifikacja wojskowa.
Kwalifikacja wojskowa dla osób z terenu gminy Miasto i Gmina Serock zostanie przeprowadzona w budynku Starostwa Powiatowego w Legionowie ul. gen. Władysława Sikorskiego 11, w dniach od 12, 13 i 16 marca 2015 r.
Dokładny termin stawiennictwa osób podlegających obowiązkowi kwalifikacji /dzień, godzina/ zostanie określony w imiennych wezwaniach do kwalifikacji wojskowej.
Obowiązkiem stawiennictwa do kwalifikacji wojskowej w 2015 roku objęci  są :
•     mężczyźni urodzeni w 1996 roku,
•   mężczyźni urodzeni w latach 1991 – 1995, jeżeli jeszcze nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej.
Ponadto  do kwalifikacji wojskowej wzywa się również:
•    osoby  urodzone w latach 1994 – 1995, które:
   - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
   - zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły , w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby woskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej;
•    kobiety urodzone w latach 1991 – 1996, posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej  służby wojskowej oraz kobiety pobierające naukę w celu uzyskania tych kwalifikacji, które w roku szkolnym lub akademickim 2014/2015 kończą naukę w szkołach lub uczelniach medycznych i weterynaryjnych oraz na kierunkach psychologicznych albo będące studentkami lub absolwentkami tych szkół lub kierunków, o których mowa w § 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 marca 2010 r. w sprawie wskazania grup kobiet poddawanych obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej (Dz. U. Nr 54, poz. 321);
•    osoby, które ukończyły 18 lat i zgłosiły się ochotniczo do pełnienia służby wojskowej, jeżeli nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
Celem kwalifikacji wojskowej jest określenie zdolności fizycznej i psychicznej do czynnej służby wojskowej mężczyzn i kobiet podlegających temu obowiązkowi, a także założenie ewidencji wojskowej i przygotowanie wojskowych dokumentów osobistych (książeczek wojskowych).
Osoby, które stawiają się na badania lekarskie podczas kwalifikacji wojskowej mogą otrzymać jedną z następujących kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej:
•    kategoria zdolności „A”, czyli orzeczenie o zdolności do czynnej służby wojskowej - oznacza, że osoba może odbywać każdą formę czynnej służby wojskowej lub służby w obronie cywilnej, zarówno w okresie pokoju, w trakcie mobilizacji jak i w czasie wojny (z wyjątkiem zawodowej służby wojskowej, o zdolności do której orzekają wojskowe komisje lekarskie).
•    kategoria zdolności „B”, czyli orzeczenie o czasowej niezdolności do czynnej służby wojskowej - oznacza to, że aktualny ogólny stan zdrowia nie pozwala na pełną zdolność do czynnej służby wojskowej, w okresie do 24 miesięcy od dnia badania. Osoby takie zostaną ponownie wezwane do kwalifikacji wojskowej po upływie okresu, na jaki orzeczona została czasowa niezdolność do czynnej służby wojskowej;
•    kategoria zdolności „D”, czyli orzeczenie o niezdolności do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju – oznacza, że osoba nie może zostać powołana do żadnej z form czynnej służby wojskowej w czasie pokoju i jest przenoszona do rezerwy;
•    kategoria zdolności „E”, czyli trwała i całkowita niezdolność do czynnej służby wojskowej w czasie pokoju, w trakcie mobilizacji i w czasie wojny.

Aktualnie nie ma w Polsce obowiązku odbywania zasadniczej służby wojskowej oraz przeszkolenia wojskowego absolwentów szkół wyższych. W związku z tym wszystkie osoby, w stosunku do których orzeczona zostanie kategoria „A”,  lub „D” nie zgłaszające się jako ochotnik do pełnienia służby wojskowej – są przenoszone do rezerwy;
Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej po raz pierwszy, obowiązane są stawić się w miejscu i terminie określonym w tym wezwaniu oraz posiadać:
•    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości
/ze zdjęciem/ - w celu okazania go przedstawicielowi Burmistrza,
•    dokumentację medyczną (jeżeli taką posiadają) - w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
•    aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy,
•   dokumenty stwierdzające poziom wykształcenia albo pobierania nauki oraz posiadane kwalifikacje zawodowe – w celu przedłożenia wojskowemu ko-mendantowi uzupełnień lub jego przedstawicielowi.

Osoby wezwane do kwalifikacji wojskowej po raz kolejny, obowiązane są stawić się w miejscu i terminie określonym w tym wezwaniu oraz posiadać:
•    dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości/ze zdjęciem/ - w celu okazania go przedstawicielowi Burmistrza,
•    posiadaną dokumentację medyczną, dotyczącą zmian w stanie zdrowia, w tym wyniki badań specjalistycznych przeprowadzonych w okresie 12 miesięcy przed dniem stawienia się do kwalifikacji wojskowej – w celu przedstawienia jej powiatowej komisji lekarskiej,
•    wojskowy dokument osobisty (książeczkę wojskową) – w celu okazania go wojskowemu komendantowi uzupełnień lub jego przedstawicielowi.
Nieotrzymanie wezwania imiennego nie zwalnia osoby podlegającej kwalifikacji wojskowej od obowiązku stawienia się przed komisją lekarską , ponieważ o miejscu i terminie jej pracy  informują także rozplakatowane obwieszczenia.
Osoba, która z ważnych przyczyn nie może stawić się do kwalifikacji wojskowej w wyznaczonym terminie i miejscu, winna zgłosić ten fakt do inspektora ds. Obronności i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku - tel. ( 22) 782 65 88, ( 22 )  782 88 41 który z upoważnienia Burmistrza wyznaczy inny termin stawiennictwa.
Mężczyźni urodzeni w latach 1991 - 1995 nie posiadający orzeczonej kategorii zdrowia do czynnej służby wojskowej, którzy niedawno osiedlili się na terenie gminy Miasto i Gmina Serock, a chcą mieć uregulowany stosunek do służby wojskowej oraz uzyskać przeniesienie do rezerwy powinni zgłosić się do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku pok. nr 45 w  celu dopisania ich  na liście osób podlegających stawiennictwu do kwalifikacji wojskowej.
Zgodnie z  art. 32 ust. 10 ustawy z z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej w razie niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny Burmistrz z urzędu albo na wniosek przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia albo zarządza przymusowe doprowadzenie przez Policję do kwalifi-kacji wojskowej w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
Osoby, które nie otrzymają wezwania do 05 marca 2015 r. powinny niezwłocznie skontaktować się z inspektorem ds. Obronności i Obrony Cywilnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku  - pok. 45; telefon 22782 65 88 lub 22 782 88 41.

Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug oraz remont zapory bocznej Kania – Popowo realne już w 2015 r.

Szanowni Państwo,

Mam przyjemność poinformować Państwa, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, rozpoczął procedurę przetargową na dwa projekty, które w bezpośredni sposób powinny wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa powodziowego naszej gminy.
Pierwszy z nich dotyczy udrożnienia ujściowego odcinka rzeki Bug od głównego koryta Narwi do 2 km rzeki. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej RZGW Warszawa pod numerem 19486 -2015 z dnia 28 stycznia 2015 r.
Drugi projekt pt. „Remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego Kania – Popowo” ukazał się w/w biuletynie w dniu 4 lutego 2015 r. - numer ogłoszenia: 15013 – 2015.
Udrożnienie dwukilometrowego ujściowego odcinka rzeki Bug to pierwszy etap większego projektu  pt. „Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug od ujścia do rz. Narew do
km 5+000”. Podstawowym celem udrożnienia koryta jest ułatwienie spływu lodów i zmniejszenie groźnych spiętrzeń zatorowych, które wielokrotnie w przeszłości zagrażały mieszkańcom miejscowości : Cupel, Kania Polska, Kania Nowa i Nowa Wieś, czyli wioskom usytuowanym na terenach zagrożonych powodzią.
Remont zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego Kania-Popowo dotyczy odcinka zapory zlokalizowanej na terenie gminy Serock, powiat Legionowo i gminy Somianka, pow. Wyszków. Zapora boczna Kania - Popowo o długości 2,95 km znajduje się na prawym brzegu rzeki Bug, między miejscowościami Kania Polska i Popowo Parcele. Według oceny IMGW-OTKZ korona zapory prawie na jej całej długości powinna być podniesiona, ponadto badania zagęszczenia gruntu zapory wykazały słaby stopień zagęszczenia gruntu a także konieczność doszczelnienia korpusu i podłoża zapory. Celem planowanych robót jest doprowadzenie przedmiotowej zapory do właściwego stanu technicznego, gwarantującego trwałe osiągnięcie wymaganego stopnia bezpieczeństwa tego obiektu.
Realizacja obu projektów skutkować powinna wzrostem bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców wyróżnionych powyżej miejscowości naszej gminy ale także poprawą bezpie-czeństwa mieszkańców gmin sąsiednich, usytuowanych nad rzeką Bug.
Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zakres prac związanych z udrożnieniem ujściowego odcinka rzeki Bug, obejmować będzie wykonanie przekopu o szerokości od 170 m (w odcinku ujściowym) do 100 m - dalej w górę rzeki do km 2+000. Urobek będzie transportowany w miejsce składowania (wzdłuż zapór bocznych) pływającymi refulerami a następnie w miarę potrzeby przedłużonymi rurociągami lądowymi. Nie przewiduje się specjalnych robót związanych z ukształtowaniem rzędnej odkładów, poza zachowaniem regularnej linii odwodnej krawędzi odkładów wzdłuż zapór bocznych.
    Zakres prac związanych z remontem zapory bocznej Kania – Popowo dotyczyć natomiast będzie:
•    robót przygotowawczych (min. karczowanie korzeni drzew i krzewów, wykonanie dróg tymczasowych, zdjęcie, zmagazynowanie humusu z frontu robót, demontaż barier drogowych);
•    pozyskania materiału sprzętem pogłębiarskim z koryta rzeki Bug na podwyższenie oraz poszerzenie korpusu zapory;
•    poszerzenia zapory od strony odwodnej w związku z jej podwyższeniem na 3 od-cinkach: hm 0+00 ÷ 2+67 na dł. 267 m; hm 3+58 ÷ 11+14 na dł. 756 m; hm 11+73 ÷ 29+66 na dł. 1793 m;
•    podwyższenia zapory na tych odcinkach od 20 do 70 cm;
•    doszczelnienia korpusu i podłoża zapory na długości 2666 m;
•    przedłużenia istniejącej zapory o 35 m do hm 30+01;
•   wykonania zabezpieczeń przeciw bobrowych pod powierzchnią skarpy odwodnej i rowu przywałowego (siatka z ocynkowanego drutu stalowego);
•    prac wykończeniowych (wykonanie nawierzchni na koronie zapory, przebudowa wjazdów i zjazdów wałowych, obarierowanie przejazdu przez zaporę, wykonanie schodów na skarpach zapory, wykonanie barier wałowych, wykonanie przejścia dla bydła, humusowanie i obsiew skarp i podnóża zapory).
Oba projekty będą finansowane ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego (85%) i budżetu państwa (15%). Roboty objęte postępowaniem  przetargowym muszą być wykonane do 21 grudnia 2015 r.
Realizacja udrożnienia ujściowego odcinka rzeki Bug oraz remont zapory bocznej Kania – Popowo to już kolejne przedsięwzięcia realizowane w naszej gminie przez RZGW Warszawa. Przypominam, że do końca października 2015 r. przewidziane jest zakończenie projektu „Odbudowa zapory bocznej Jeziora Zegrzyńskiego na odcinku Łacha – Kania”.
Informuję Państwa, że gmina utrzymuje stałe robocze kontakty z przedstawicielami RZGW, a o istotnych sprawach związanych z realizacją w/w projektów będziecie Państwo informowani.


Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

Planowane wyłączenie energii elektrycznej w dniach 16, 26 i 27 lutego

GE Dystrybucja S.A Oddział Warszawa RE Legionowo zawiadamia, że w najbliższym czasie planowane są przerwy w dostawie energii elektrycznej dla odbiorców zamieszkałych w Wierzbicy, Jachrance i Borowej Górze.

Zmarł prof. Jerzy Regulski, współtwórca reformy samorządowej w Polsce

Był współprzewodniczącym zespołu ds. samorządu terytorialnego podczas rozmów Okrągłego Stołu, senatorem w latach 1989-91 r. W latach 1989-91 był pełnomocnikiem rządu ds. reformy samorządu terytorialnego.

Więcej informacji o profesorze Regulskim, współtwórcy polskiego samorządu, którego zabraknie niestety w czasie zbliżających się obchodów 25-lecia samorzadności, znajdziecie Państwo TUTAJ

 

 

Podziękowania dla placówek oświatowych za organizację ferii zimowych

Działajaca w ramach Rady Miejskiej w Serocku Komisja Kultury, Oświaty i Sportu przekazała podziękowania dla dyrektorów i nauczycieli gminnych Szkół Podstawowych i Gimnazjów za organizację tegorocznych ferii zimowych dla dzieci i młodzieży na terenie naszej gminy.

 • -

Od 1 kwietnia 2015 roku będzie obowiązywała nowa taryfa za wodę.

Nowa taryfa za wodę

Na ostatniej sesji Rada Miejska podjęła Uchwałę Nr 33/IV/2015 w sprawie taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę odbiorców zaopatrywanych z urządzeń wodociągowych będących w posiadaniu Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego na terenie gminy Miasto i Gmina Serock.

Taryfę opracowano zgodnie z przepisami ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz z przepisami wykonawczymi do tej ustawy. Składowe taryfy czyli cenę za 1 m3 wody oraz opłatę abonamentową określono na podstawie niezbędnych przychodów dla prowadzenia działalności w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę odbiorców na terenie gminy Serock. Kalkulując taryfę w kosztach nie uwzględniono opłat amortyzacyjnych i umorzeniowych oraz zysku. Na terenie gminy uwzględniono tylko jedną taryfową grupę odbiorców.

Zgodnie z powyższą uchwałą od 1 kwietnia 2015 roku odbiorcy zapłacą:

za 1 m3 wody - 2,72 zł netto (2,94 zł brutto) oraz

opłatę abonamentową w wysokości 34,00 zł netto na rok za jeden wodomierz (36,72 zł brutto) opłata abonamentowa będzie rozliczana w okresach rozliczeniowych równych czasookresowi odczytu wodomierza i wystawienia faktury.

Na wzrost wysokości taryfy za wodę, w stosunku do roku poprzedniego, głównie składają się  wyższe koszty eksploatacyjne stacji i sieci wodociągowej tj. wzrost opłat środowiskowych związanych z gospodarczym korzystaniem ze środowiska, wzrost cen energii elektrycznej jak i wzrost kosztów jej dystrybucji oraz wyższymi cenami usług.

W dalszym jednak ciągu, wśród gmin powiatu legionowskiego, w gminie Serock jest najniższa cena 1 m3 wody.

Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug realne już w 2015 r.

Szanowni Państwo

    Mam przyjemność poinformować Państwa, że Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie, rozpoczął procedurę przetargową na udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug od głównego koryta Narwi do 2 km rzeki. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym ukazało się w Biuletynie Informacji Publicznej RZGW Warszawa pod numerem 19486 z dnia 28 stycznia 2015 r.
    Udrożnienie dwukilometrowego ujściowego odcinka rzeki Bug to pierwszy etap więk-szego projektu  pt. „Udrożnienie ujściowego odcinka rzeki Bug od ujścia do rz. Narew do km 5+000”  
Podstawowym celem udrożnienia koryta jest ułatwienie spływu lodów i zmniejszenie groźnych spiętrzeń zatorowych, które wielokrotnie w przeszłości zagrażały mieszkańcom miejscowości Cupel, Kania Polska, Kania Nowa i Nowa Wieś, czyli wioskom usytuowanym na terenach zagrożonych powodzią.
    Realizacja I etapu projektu skutkować powinna wzrostem bezpieczeństwa nie tylko mieszkańców wyróżnionych powyżej miejscowości naszej gminy ale także poprawą bezpie-czeństwa mieszkańców gmin sąsiednich, usytuowanych nad rzeką Bug.
    Zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, zakres prac obejmować będzie wykonanie przekopu o szerokości od 170 m (w odcinku ujściowym) do 100 m - dalej w górę rzeki do km 2+000. Urobek będzie transportowany w miejsce składowania (wzdłuż zapór bocznych) pływającymi refulerami a następnie w miarę potrzeby przedłużonymi ruro-ciągami lądowymi. Nie przewiduje się specjalnych robót związanych z ukształtowaniem rzędnej odkładów, poza zachowaniem regularnej linii odwodnej krawędzi odkładów wzdłuż zapór bocznych.
Projekt udrożnienia będzie finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwo-ju Regionalnego (85%) i budżetu państwa (15%). Roboty objęte postępowaniem  przetargo-wym muszą być wykonane do 21 grudnia 2015 r.
Realizacja udrożnienia ujściowego odcinka rzeki Bug, to już drugie przedsięwzięcie realizowane w naszej gminie przez RZGW Warszawa. Przypominam, że do końca paździer-nika 2015 r. przewidziane jest zakończenie projektu „Odbudowa zapory bocznej Jeziora Ze-grzyńskiego na odcinku Łacha – Kania”.
     Informuję Państwa, że gmina utrzymuje  stałe robocze kontakty z przedstawicielami RZGW , a o istotnych sprawach związanych z realizacja w/w projektów będziecie Państwo informowani.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Sylwester Sokolnicki

Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku

Zgodnie z art. 11 a ust. 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt, Burmistrz Miasta i Gminy Serock, przygotował projekt Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta i Gminy Serock w 2015 roku, który zgodnie z art. 11 a ust. 7 pkt 2 cyt. ustawy przekazuje do zaopiniowania organizacjom społecznym, których statutowym celem działania jest ochrona zwierząt, działającym na obszarze gminy.

Zachęcamy zatem organizacje społeczne, do zapoznania się z ww. dokumentem i przesyłania swoich uwag do projektu programu poprzez wypełnienie załączonego formularza.

Wypełniony i podpisany przez uprawnionego przedstawiciela organizacji, o której mowa powyżej, formularz prosimy kierować na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Serocku
ul. Rynek 21
05-140 Serock

Termin składania uwag upływa z dniem 20 lutego 2015 roku.

List Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku do mieszkańców

Szanowni Państwo!

W listopadzie ubiegłego roku odbyły się wybory samorządowe, które wyłoniły nowy skład Rady Miejskiej w Serocku. Do końca roku w jej ramach uformowane zostały komisje stałe oraz obsadzone zostały przewidziane w ustawie i statucie Miasta i Gminy Serock funkcje, co stanowiło warunek konieczny legalnego i efektywnego funkcjonowania organu stanowiącego. Od dnia 1 grudnia 2014 r. mam zaszczyt pełnić rolę Przewodniczącego Rady Miejskiej. Podjąłem też pracę w Komisji Kultury Oświaty i Sportu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego Budżetu i Finansów. Chciałbym przypomnieć i jednocześnie potwierdzić priorytety przedstawione w kampanii wyborczej, które dzięki Państwa poparciu zamierzam realizować w bieżącej kadencji :

1) Umiejętne pozyskiwanie środków finansowych stymulujących rozwój gminy

2) Podejmowanie inicjatyw zmierzających do wspierania i rozwijania aktywności społecznej, z zagwarantowaniem wsparcia organizacyjnego i finansowego dla stowarzyszeń i kół

3) Rozwój bazy edukacyjnej, polegający na zwiększeniu efektywności wykorzystania istniejących oraz budowie nowych obiektów w placówkach oświatowych ale również oparty na rozszerzonej  współpracy z istniejącymi placówkami nie zarządzanymi przez Gminę

4) Zaspakajania potrzeb w zakresie kultury, sportu i rekreacji poprzez wzbogacanie i urozmaicanie dotychczasowych form działalności

5) Dbałość o rozwój polityki społecznej w tym rozwój budownictwa komunalnego

6) Zwiększenie aktywności gminy w sferze promowania i wspierania podmiotów prowadzących działalność gospodarczą,

7) Podejmowanie działań na rzecz rozbudowy niezbędnej infrastruktury technicznej

8) Budowa centrum sportu i rekreacji

Deklaruję, co oczywiste, otwartość na inne inicjatywy, wynikające ze społecznych potrzeb tak indywidulnych, jak również zbiorowych. Zamierzam wypełnić udzielony mi mandatu społeczny pełniąc rolę skutecznego rzecznika państwa interesów na forum władz gminy. Proszę o zaufanie i wsparcie w tym zakresie.

Chciałbym na zakończenie jeszcze raz podziękować za poparcie udzielone w  wyborach, które traktuję jako wyróżnienie ale też zobowiązanie do pracy na rzecz mieszkańców. Dziękuję też tym, w których oczach nie znalazłem aprobaty i zechcieli to wyrazić w akcie głosowania legitymizując tym samym demokratyczny charakter wyborów samorządowych. Aktywność społeczna w tym aspekcie to kluczowe zadanie dla wzmocnienia tożsamości naszej lokalnej wspólnoty.

Zachęcam również do artykułowania swoich potrzeb, zgłaszania pomysłów i oczekiwań. Każdy państwa postulat będzie potraktowany z należytą powagą i szacunkiem. Liczę na dobrą współpracę w obecnej kadencji.

Z wyrazami szacunku,

Artur Borkowski

Zamelduj się - zostań mieszkańcem gminy Serock

Razem możemy więcej!
    
Od 1 stycznia 2015 roku przedłużyliśmy akcję zachęcającą osoby zamieszkujące na terenie Miasta i Gminy Serock do zameldowania się na pobyt stały zgodnie z faktycznym miejscem przebywania. Akcja trwać będzie do końca 2015 roku. Organizatorem akcji jest Burmistrz Miasta i Gminy Serock.
Meldując się w naszej gminie przyczyniasz się do jej rozwoju. Angażujesz się w sprawy samorządu. Dzięki Twoim podatkom, które przez Urząd Skarbowy w Legionowie trafiają do naszego gminnego budżetu, finansujemy oświatę i pomoc społeczną oraz inwestujemy w ochronę środowiska, budowę i modernizację infrastruktury użyteczności publicznej.
Osoby zameldowane na pobyt stały w gminie Serock mogą korzystać z programów takich jak: Serocka Karta Dużej Rodziny 3+, która adresowana jest do wszystkich rodzin wielodzietnych z terenu Miasta i Gminy Serock bez względu na sytuację materialną, czy z programu w zakresie zmniejszania wydatków poniesionych na leki.
Również dzieci zameldowane na pobyt stały na terenie Miasta i Gminy Serock mają pierwszeństwo w przyjęciu do Przedszkola Publicznego.
W ramach akcji każda meldująca się osoba czy rodzina otrzyma drobny upominek promocyjny, oraz „Niezbędnik mieszkańca” - publikację, w której zaprezentujemy gminę Serock, przybliżymy działające na jej terenie instytucje, opowiemy jakie sprawy wiążą się z zamieszkaniem w nowym miejscu, i w jakich placówkach się je załatwia.
Ponadto w ramach naszej akcji na każdą kolejną setną osobę,
która zamelduje się na terenie naszej gminy czekają atrakcyjne nagrody.

Nie zwlekaj! Zamelduj się! Zamieszkaj w jednej z najpiękniejszych gmin na Mazowszu. Zgłoś się do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, Rynek 21, pokój numer 1 i od ręki dokonaj formalności związanych z zameldowaniem się.

Do zameldowania się potrzebujesz następujących dokumentów:
dokument potwierdzający tożsamość (dowód osobisty, paszport)
oraz dokument potwierdzający tytuł prawny do zajmowanej nieruchomości bądź lokalu.

Przypominamy, że:
wymeldowanie z poprzedniego miejsca pobytu stałego może nastąpić automatycznie przy zameldowaniu w nowym miejscu, jak również, że zameldowania można dokonać przez ustanowionego pełnomocnika. Druk zgłoszenia pobytu stałego można pobrać z Referatu Spraw Obywatelskich Urzędu  Miasta i Gminy Serock, parter, pokój numer 1, oraz ze strony internetowej www.miasto.serock.pl z zakładki: Poradnik interesanta, formularze, wnioski, karty usług, wykazy.

Więcej informacji pod numerem telefonu: 22 782-88-55.

 • -

Zwrot podatku akcyzowego w 2015 roku

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej, powinien w terminie:

od 1 lutego do 28 lutego 2015 r.

złożyć do Burmistrza Miasta i Gminy Serock wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego
za okres od 1 sierpnia 2014 r. do 31 stycznia 2015 r .

 

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące składania wniosków będą udzielane przez pracowników Referat Finansowo - Budżetowego Urzędu Miasta i Gminy w Serocku,
pokój nr 36 oraz pod numerem telefonu 22 782 88 07.