Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Menu

Nawigacja:

Treść strony

Pomoc dla właścicieli lasów po sierpniowych nawałnicach

Na prośbę Starosty Legionowskiego znak ZŚ.6164.294.2017 z dnia 04 października 2017 r. (w związku z pismem Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego w Warszawie z dnia 26.09.2017 r. znak WBZK-VI.7160.8.2017) przekazujemy do publicznej wiadomości informację o możliwości ubiegania się
o dotacje z Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Uprawnieni do ubiegania się o w/w dotacje są poszkodowani rolnicy i producenci rolni, którzy ponieśli szkody w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa wskutek huraganów, gradu i deszczu nawalnego, które wystąpiły w sierpniu 2017 r.

Poniżej dostępny jest wzór oświadczenia wymagany w sprawie ubiegania się o dotacje. Wypełnione oświadczenie należy dostarczyć osobiście do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy Serock (pokój 11) lub na adres e-mail ochronasrodowiska@serock.pl do dnia 10 października 2017 r. do godziny 12:00.

Telefon kontaktowy do osoby zajmującej się prowadzeniem gospodarki leśnej w Powiecie Legionowskim – Adrian Kokowicz tel. 22 764 01 75

Autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Wstecz

Copyright 2009-2018 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.