Urząd Miasta i Gminy w Serocku

Wyszukiwarka

Menu

Banery

niepodleglosc

Nawigacja:

Treść strony

Rowerzysto - pamiętaj o przepisach ruchu drogowego!

W związku z licznymi zgłoszeniami o naruszaniu przepisów ruchu drogowego przez osoby poruszające się rowerami informujemy, że przejazd przez przejście dla pieszych jest zabroniony. Jednocześnie pragniemy zauważyć, że zgodnie z przepisami dotyczącymi ruchu rowerów jazda po chodniku jest dozwolona jedynie w szczególnych wypadkach. Poniżej przytaczamy zasady obowiązujące rowerzystów korzystających z drogi publicznej.

Kierujący rowerem jest obowiązany korzystać z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić. Kierujący rowerem, korzystając z drogi dla rowerów i pieszych, jest obowiązany zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Kierujący rowerem może zatrzymać się w śluzie rowerowej obok innych rowerzystów. Jest obowiązany opuścić ją, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku i zająć miejsce na jezdni.

Dziecko w wieku do 7 lat może być przewożone na rowerze, pod warunkiem że jest ono umieszczone na dodatkowym siodełku zapewniającym bezpieczną jazdę.

Kierującemu rowerem lub motorowerem zabrania się:

 • jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu,
 • jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach,
 • czepiania się pojazdów.

Dopuszcza się wyjątkowo jazdę po jezdni kierującego rowerem obok innego roweru lub motoroweru, jeżeli nie utrudnia to poruszania się innym uczestnikom ruchu albo w inny sposób nie zagraża bezpieczeństwu ruchu drogowego.

Korzystanie z chodnika lub drogi dla pieszych przez kierującego rowerem jest dozwolone wyjątkowo, gdy:

 • opiekuje się on osobą w wieku do lat 10 kierującą rowerem;
 • szerokość chodnika wzdłuż drogi, po której ruch pojazdów jest dozwolony z prędkością większą niż 50 km/h, wynosi co najmniej 2 m i brakuje wydzielonej drogi dla rowerów oraz pasa ruchu dla rowerów;
 • warunki pogodowe zagrażają bezpieczeństwu rowerzysty na jezdni (śnieg, silny wiatr, ulewa, gołoledź, gęsta mgła), z zastrzeżeniem ust. 6. 

Kierujący rowerem, korzystając z chodnika lub drogi dla pieszych, jest obowiązany jechać powoli, zachować szczególną ostrożność i ustępować miejsca pieszym.

Kierujący rowerem może jechać lewą stroną jezdni na zasadach określonych dla ruchu pieszych jeżeli opiekuje się on osobą kierującą rowerem w wieku do lat 10.

Nie stosowanie się do powyższych przytoczonych zasad określonych w przepisach może skutkować popełnieniem wykroczenia, a w konsekwencji ukaraniem sprawcy w drodze postępowania mandatowego lub skierowaniem wniosku o ukaranie do Sądu Rejonowego w Legionowie.

Zgodnie z obowiązującym taryfikatorem w przypadku nie przestrzegania zasad ruchu drogowego kierujący rowerem może zostać ukarany mandatem za:

 1. naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku przewożenia dziecka do lat 7 na dodatkowym siodełku: 50 zł (art.33 ust.2)
 2. naruszenie przez kierującego rowerem obowiązku korzystania z drogi dla rowerów lub pasa ruchu dla rowerów, jeśli są one wyznaczone dla kierunku, w którym się porusza lub zamierza skręcić: 50 zł (art.33 ust.1)
 3. nieustąpienie miejsca pieszym przez kierującego rowerem korzystającego z drogi dla rowerów i pieszych: 50 zł (art.33 ust.1)
 4. nieopuszczenie przez kierującego rowerem śluzy rowerowej, kiedy zaistnieje możliwość kontynuowania jazdy w zamierzonym kierunku: 50 zł (art.33 ust.1a)
 5. naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy po jezdni obok innego uczestnika ruchu: 50 zł (art.33 ust.3 pkt 1)
 6. utrudnianie poruszania się innym uczestnikom ruchu przez kierującego rowerem jadącego po jezdni obok innego roweru lub motoroweru: 200 zł (art.33 ust.3 pkt 1)
 7. naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu jazdy bez trzymania co najmniej jednej ręki na kierownicy oraz nóg na pedałach lub podnóżkach: 50 zł (art.33 ust.3 pkt 2)
 8. naruszenie przez kierującego rowerem lub motorowerem zakazu czepiania się pojazdów: 100 zł (art.33 ust.3 pkt 3)
 9. naruszenie przez kierującego rowerem przepisów o korzystaniu z chodnika lub drogi dla pieszych: 50 zł (art.33 ust.5)
 • autor: Straż Miejska w Serocku

Wstecz

Copyright 2009-2017 - Urząd Miasta i Gminy Serock. Wszelkie prawa zastrzeżone.