Rotator zdjęć

Główna treść strony 2017

Podsumowaliśmy obchody jubileuszu 600-lecia

23 listopada 2017 roku w Ośrodku Orange Szkolenia odbyło się spotkanie podsumowujące jubileusz 600-lecia nadania praw miejskich Serockowi. Można powiedzieć, że  było ono kolejnym rozdziałem opowieści o Mieście - które obchodziło swoje wielkie święto - i o jego Mieszkańcach, którzy podejmowali działania, aby to Miasto nie tylko liczyło się w regionie, ale przede wszystkim było znane dzięki wielowiekowej historii i współczesnemu potencjałowi.

Przez ponad rok opowiadaliśmy historię Serocka – przy okazji wielu wydarzeń zorganizowanych w ramach jubileuszu, ale również poprzez wiele przedsięwzięć, w które włączyli się mieszkańcy. I to na nich chcieliśmy zwrócić szczególną uwagę podczas spotkania podsumowującego obchody. Bez pomocy i zaangażowania Mieszkańców Miasta i Gminy Serock ten wielki jubileusz nie miałby tak wielkiego znaczenia i nie zyskałby tak wyjątkowej formy. Izba Pamięci i Tradycji Rybackich - otwarta w kwietniu bieżącego roku  – powstała w dużej mierze dzięki przychylności Serocczan, którzy podarowali nam swoje dokumenty, fotografie, pamiątki. Dzielili się z nami swoimi wspomnieniami o dawnym Serocku i opowiadali różnego rodzaju ciekawostki. Przy współpracy z mieszkańcami powstał film promocyjny opowiadający o historii Serocka. Serocczanie zaprezentowali się w Wojciechowym korowodzie w strojach i prezentacjach nawiązujących do dziejów miasta. To także mieszkańcy gminy i jej sympatycy wsparli nas w organizacji lipcowego Pikniku Historycznego.

Mieszkańcy świętują i współtworzą jubileusz
Czwartkowe spotkanie rozpoczął burmistrz Sylwester Sokolnicki. Podsumowując zrealizowane w ramach jubileuszu działania zaprosił gości do obejrzenia filmu obrazującego jubileuszowe przedsięwzięcia. Dopiero na przygotowanym filmie można było zobaczyć jak wiele akcji – dzięki współpracy wielu, wielu osób – udało się w roku jubileuszowym zorganizować, jaką nadano im rangę i jak wielkie emocje towarzyszyły wszystkim przedsięwzięciom.

Warto jeszcze raz podkreślić, że to wielkie święto miasta nie mogłoby się odbyć bez jego Mieszkańców, tak silnie związanych z tym miejscem! Pamiątkowymi Medalami 600-lecia chcieliśmy podczas spotkania podziękować wszystkim osobom, które w różny sposób włączyły się w obchody jubileuszu. Podziękowaliśmy sponsorom, przedstawicielom placówek oświatowych, duchowieństwa, stowarzyszeń, dzięki których wsparciu i zaangażowaniu wszystkie te przedsięwzięcia mogły być zrealizowane.
Szczególne wyrazy wdzięczności przekazaliśmy grupie historyków, którzy są współautorami tak wyczekiwanej przez nas publikacji historycznej pt.  „Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków – studia z okazji 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich”. O publikacji i jej autorach – opowiemy w dalszej części.

Pisma gratulacyjne przekazaliśmy szerokiej grupie mieszkańców i sympatyków Serocka, którzy wnieśli osobisty wkład i pomoc podczas tworzenia Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku.


Publikacja, jakiej jeszcze w Serocku – i o Serocku – nie było
Kolejna część spotkania poświęcona była promocji publikacji historycznej pt.  „Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków – studia z okazji 600-lecia nadania Serockowi praw miejskich”. Publikacji – co podkreślają jej współautorzy – niezwykłej, bo ukazującej – po raz pierwszy – tak szerokie spojrzenie na dzieje Serocka jako całość.

Autorami publikacji są historycy, którzy rok temu wygłosili wykłady podczas konferencji „Serock i Mazowsze na przestrzeni wieków” i - co chcemy szczególnie podkreślić – którzy w wyjątkowy sposób wsparli nasze jubileuszowe działania. Ponoć nieczęsto zdarza się tak owocna współpraca szerokiej grupy historyków z samorządami – o czym wspomniał profesor Radosław Lolo – redaktor naukowy serockiej publikacji. Profesor na wstępie opowiedział o tym, o czym przy powstawaniu tego typu publikacji się nie mówi, czyli o całym trudnym procesie nadawania jej kształtu i współpracy redaktorów ze współautorami, korektorami, wydawnictwem i osobami współpracującymi. Zwrócił jednak uwagę na wysoki poziom współpracy na wszystkich szczeblach przy działaniach nad niniejszą książką.  „Publikacja ma układ chronologiczny. Otwiera ją tekst Elżbiety Kowalczyk – Heyman ukazujący gród serocki na tle procesów tworzenia się sieci grodowej Mazowsza w okresie państwa wczesnopiastowskiego i wczesnej fazy rozbicia dzielnicowego. (…) Całość zamyka zaś bibliografia (…). Jest to pierwsze tak obszerne zestawienie źródeł i literatury dziejów Serocka w historiografii. Autorzy sięgnęli do zasobów sześciu polskich archiwów państwowych i kościelnych oraz jednego zagranicznego. Wykorzystali łącznie niemal dwadzieścia tytułów prasowych – lokalnych i ogólnopolskich. Nie mniej bogaty jest tu różnoraki i dotyczący różnych epok historycznych materiał źródłowy wydany drukiem” (ze wstępu Sławomira Jakubczaka i Radosława Lolo – redaktorów wydania).

Autorzy publikacji opowiedzieli uczestnikom spotkania o swoich artykułach w niej zawartych, o wyborze tematów, a także o tym, co nie znalazło się w publikacji i nad czym warto w przyszłości pracować. „Niniejsza książka w swym założeniu nie miała być monografią dziejów i współczesności Serocka, bo po prostu być nią nie mogła. Główna przyczyna jest taka, że Serock rzadko stanowił dotychczas przedmiot monograficznych badań historyków, historyków sztuki czy etnologów. A bez nich w miarę kompletna monografia powstać przecież nie może, bo nikt nie podejmie się w dzisiejszych czasach pisania syntezy dziejów głównie na podstawie źródeł. Stąd też wynikają luki chronologiczne w niniejszym tomie” (wstęp). Na potrzeby wydania monografii uwagę zwrócił również dr Sławomir Jakubczak proponując jako datę jej powstania rok 2023 – setną rocznicę odzyskania przez Serock praw miejskich.

Każdy z uczestników spotkania otrzymał egzemplarz publikacji, w podziękowaniu za wspólne świętowanie serockiego jubileuszu.
Uroczystość zakończyła się krótkim koncertem pieśni inspirowanych muzyką Jacka Kaczmarskiego oraz zapowiedzią obchodów 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości „Serockie drogi do Wolności”.
W imieniu władz samorządowych Miasta i Gminy Serock, jeszcze raz serdecznie dziękujemy wszystkim Mieszkańcom i Sympatykom gminy za wspólne świętowanie.

Zachęcamy do śledzenia strony www.historia.serock.pl, na której znajdą się materiały podsumowujące 600-lecie, do oglądania wystawy w ratuszu oraz śledzenia kanału na youtube „Serocka Kronika”, gdzie można obejrzeć relacje filmowe z jubileuszowych przedsięwzięć, film opowiadający o historii gminy, a niebawem – film podsumowujący obchody.

 

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -
 • -

wstecz