2017

Menu rwd

Menu podstrona

Pamiętaj o płatności IV raty za podatki

Szanowni Państwo, przypominamy o zbliżającej się, ostatniej racie podatków i opłat lokalnych. Do 15 listopada należy uiścić opłaty za podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny oraz opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Terminowe płacenie podatków zapewnia stabilną i pewną realizację zadań zaplanowanych w budżecie miasta i gminy Serock. Prawidłowo i terminowo realizowane dochody pozwalają na prawidłową realizację wcześniej planowanych wydatków.

Ściąganie i dochodzenie podatków powoduje dla każdej ze stron (podatnik i organ) konieczność ponoszenia dodatkowych kosztów, naraża na zapłatę odsetek. Ważne jest więc wykonywanie swoich obowiązków podatkowych wobec miasta i gminy w należyty sposób.

Przypominamy, że w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku opłat można dokonać wyłącznie kartą płatniczą lub przez telefon (z wykorzystaniem kodów Blik).

 

wstecz