Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Przypomnienie o obowaiązku złożenia deklaracji do CEEB

Szanowni Państwo,

Zgodnie z zapisami ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków, przypominamy o obowiązku złożenia do dnia 30 czerwca 2022 r. deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków przez właścicieli/współwłaścicieli i zarządców budynków. W celu uzyskania dodatkowych informacji, Główny Urząd Nadzoru Budowlanego uruchomił nową stroną informacyjną oraz infolinię pod numerem 22 295 51 28, a także nową e-usługę Sprawdź swoją deklarację.

 

wstecz