Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Poczta - Jadwisin poszukuje kandydatów do prowadzenia agencji pocztowej

Poczta Polska poszukuje chętnych, którzy w ramach własnej działatności gospodarczej poprowadzą Agencję Pocztową w Jadwisinie.
Poczta zapewnia: szkolenie, stałe wynagrodzenie, a przy wyższych obrotach - atrakcyjną prowizję!


Wymagana jest zarestrowana działalność gospodarcza, dysponowanie prawem do lokalu. lstnieje możliwość uruchomienia agencji w miejscu obecnle prowadzonej działalności handIowo-usługowej.

Węcei informacji: tel. 22 557-96-63, e-mail: aneta.kawal czykl @poczta-polska.

 

wstecz