Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Zmiana stawek podatkowych na 2022 rok

Podatek od nieruchomości w 2022 r. wzrośnie na terenie Miasta i Gminy Serock  zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 478/XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021roku.

Rośnie inflacja, rosną podatki

Stawki podatków lokalnych nie mogą być wyższe od corocznie waloryzowanych w oparciu o wskaźnik inflacji maksimów ustawowych. Główny Urząd Statystyczny (GUS) ogłosił, że wskaźnik inflacji w pierwszym półroczu br. wzrósł o 3,6% w stosunku do pierwszego półrocza 2020 r. W ubiegłym roku wskaźnik wzrósł o 3,9%. Ten wskaźnik cen ma wpływ na corocznie ustalane przez Ministra Finansów górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych (tzw. stawki maksymalne).

Górne granice stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych na 2022 rok zostały określone przez Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej w obwieszczeniu z dnia 22 lipca 2021r.( Monitor Polski z dnia 9 sierpnia 2021r. poz. 724)

Samorządy przy uchwalaniu podatków obowiązujących na swoim terenie nie mogą przekroczyć tych maksimów ustawowych.

Stawki podatku od mieszkań i domów jednorodzinnych pójdą w górę o około 5% w porównaniu do stawek obowiązujących w 2021 roku. Za 1 m² powierzchni użytkowej zapłacimy 0,81 zł, zaś za metr kwadratowy gruntów 0,45 zł. Jeśli 100-metrowy dom stoi na działce liczącej 1000 m², to zamiast dotychczasowego 477,00zł podatku od nieruchomości, w 2022r. zapłacimy za tą samą nieruchomość o około 54 zł więcej. Podatek od nieruchomości dla przedsiębiorców - tu stawka podatku za 1 m² powierzchni komercyjnej wzrośnie o ponad jeden złoty tj. do kwoty 24,20 zł za 1 m². O 0,05 groszy podniesiona też została opłata za metr kwadratowy gruntu służącego działalności gospodarczej tj. 0,95 zł.

Na przykład za 200 m² biura,  przedsiębiorcy w 2022 r. zapłacą o 260 zł więcej w skali roku, aniżeli za te same biura płacą dotychczas.

Stawki podatkowe od środków transportowych zgodnie z podjętą Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 479/XLIII/2021 z dnia 17 listopada 2021 r. wzrosną o około 5% w stosunku do stawek obecnie obowiązujących.

W 2022 r. opłaty lokalne tj. opłata targowa wzrośnie do 5 zł za 1 m² zajmowanej powierzchni oraz do 8,00 zł za każdy rozpoczęty 1 m² w przypadku, gdy zajmowana powierzchnia jest większa niż 12 m². Opłata miejscowa oraz opłata od posiadania psa zachowają swoją dotychczasową wysokość.

  • stawki podatkowe tabela

wstecz