Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Konsultacje nowej wersji uchwały antysmogowej dla woj. mazowieckiego

Informujemy, że od 1 lipca trwają konsultacje dotyczące zmian w obowiązującej na terenie woj. mazowieckiego uchwały antysmogowej. Sejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 162/17 z dnia 24 listopada 2017 r. (tzw. „uchwałą antysmogową”) wprowadził na obszarze województwa mazowieckiego ograniczenia i zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

 Obowiązująca uchwała antysmogowa stosownie do postanowień art. 96 ust. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska została podjęta w celu zapobieżenia negatywnemu oddziaływaniu na zdrowie ludzi oraz środowisko, spowodowane zanieczyszczeniem powietrza powstałym wskutek spalania paliw stałych w indywidualnych, nierzadko przestarzałych źródłach ogrzewania. Wprowadziła ona ograniczenia i zakazy
w zakresie jakości paliw oraz eksploatacji instalacji, o mocy do 1 MW, w których następuje spalanie paliw.

Projekt ww. uchwały, jak również formularz uwag dostępne są w formie elektronicznej na stronie internetowej Samorządu Województwa Mazowieckiego www.mazovia.pl, zakładka „Konsultacje społeczne”, adres: https://www.mazovia.pl/komunikaty--konsultacje-spoleczne/konsultacje-spoleczne/art,258,ruszaja-konsultacje-projektu-uchwaly-sejmiku-wojewodztwa-mazowieckiego-zmieniajacej-obowiazujaca-uchwale-antysmogowa.html

Uchwała antysmogowa jest aktem prawa miejscowego i dotyczy wszystkich mieszkańców województwa mazowieckiego. Dlatego też, aby umożliwić społeczeństwu wypowiedzenie się na temat przygotowanego projektu Zarząd Województwa Mazowieckiego prowadzi konsultacje społeczne.

Konsultacje ruszają 1 lipca 2021 r. i trwać będą do 16 sierpnia 2021 r.

wstecz