Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Usuwanie azbestu

Referat Ochrony  Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa informuje, że Uchwałą Zarządu Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w dniu 27 sierpnia 2020 roku przyznał dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 27.999,60 zł, co stanowi 40% kosztu kwalifikowanego zadania. Pozostałe 60% w kwocie 41.999,40 zł pochodzić będzie z budżetu Miasta i Gminy Serock. W ramach zadania planowane jest odebranie składowanych na nieruchomościach ok. 92 ton płyt azbestowych oraz zdemontowanie ok. 56 ton pokryć dachowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest z 62 nieruchomości.

W związku z powyższym zachęcamy pozostałych właścicieli nieruchomości, na których znajduje się azbest, aby składali wnioski na bezpłatne usunięcie eternitu. Wniosek wraz załącznikami można pobrać w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku, pok. nr 11 na parterze lub ze strony internetowej www.serock.pl w zakładce dbamy o środowisko – zadania – odbiór azbestu. Więcej informacji w sprawie uzyskać można pod nr tel. /22/ 782-88-39 i /22/ 782-88-53.

 

  • logo WFOSiGW

wstecz