2020 rok

Menu rwd

Menu podstrona

Realizacja zadań inwestycyjnych

Znaczna część działań w rozpoczynającym się roku będzie skoncentrowana na inwestycjach oświatowych, o czym pisaliśmy TUTAJ.
Oprócz licznych działań w zakresie infrastruktury oświatowej na ten rok zaplanowano również mnóstwo realizacji z zakresu drogownictwa i oświetlenia drogowego,  sieci wodno-kanalizacyjnych a także zagospodarowania terenów publicznych mających służyć wypoczynkowi i rekreacji.

I tak jako pierwsze planuje się rozpocząć zadania polegające na budowie placu zabaw w miejscowości Zegrze, budowie ulicy Polnej w Serocku i Wierzbicy, budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Wierzbicy i Królewskiej w Jadwisinie.  Ponadto z początkiem roku rozpoczniemy również realizację projektów oświetleniowych, dla których dokumentacje techniczne opracowaliśmy w roku ubiegłym. Mowa tu głównie o oświetleniu w miejscowościach: Bolesławowo, Dębe, Stasi Las ul. Tęczowa, Serock ul. Słoneczna Polana i Błękitna - Jachranka.

Dodatkowo dużą część zadań stanowią realizacje tzw. „funduszu sołeckiego” czyli zadań wnioskowanych przez mieszkańców poszczególnych miejscowości i służących bezpośrednio ich małej społeczności. Zwykle koncentrują się one na modernizacjach terenów rekreacyjnych.

Wymienione powyżej zadania nie wyczerpują oczywiście planu realizacji na nowy rok, a stanowią jedynie zapowiedź tego co będzie się działo w sferze inwestycji aż do później jesieni.

 

  • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

wstecz