2019 rok

Menu rwd

Menu podstrona

Inwestycje oświatowe

Duża część działań mijającego roku została skoncentrowana na inwestycjach oświatowych. Opracowano plany realizacji zadań oraz pierwsze dokumentacje projektowe. I tak w wyniku tych działań powstała koncepcja rozbudowy Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej o dodatkowe oddziały przedszkolne. Koncepcja zakłada utworzenie 5 nowoczesnych oddziałów (sal) przedszkolnych – każdy z odrębną łazienką. W ramach rozbudowy powstaną też dodatkowe pomieszczenia do zajęć terapeutycznych oraz magazynowe. W wyniku przebudowy przemodelowana zostanie także komunikacja w budynku w taki sposób, że część przedszkolna będzie stanowiła samodzielną zamkniętą przestrzeń zupełnie wydzieloną od szkoły. Wpłynie to w znaczny sposób na wzrost bezpieczeństwa najmłodszych. Przedsięwzięcie spowoduje także, że część pomieszczeń obecnie funkcjonujących jako odziały przedszkolne zostanie przydzielona szkole. Dodatkowo w ramach zadania planuje się wybudowanie windy osobowej, która zwiększy dostępność budynku dla osób niepełnosprawnych. Na rok 2020 przewidziano opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Drugim ze zrealizowanych zadań było opracowanie koncepcji rozbudowy Szkoły Podstawowej w Jadwisinie. Głównym założeniem jest stworzenie nowoczesnej sali gimnastycznej wraz z zapleczem sanitarnym na miarę potrzeb dzieciaków uczęszczających do tej placówki. Jednak aby rozbudowa dała oczekiwany efekt konieczna będzie ingerencja w część istniejącego budynku (na lewo od wschodniego wejścia). I tak w wyniku tej inwestycji szkoła zyska - oprócz dużej sali gimnastycznej, która będzie mogła funkcjonować jako dwie mniejsze o wymiarach 24m x 12m każda - 3 dodatkowe sale lekcyjne, miejsce na przestronną bibliotekę oraz dwa zaplecza magazynowe. Dodatkowo planuje się stworzyć przyjazną uczniom - bo przestronną część komunikacyjną. Na rok 2020 przewidziano opracowanie kompletnej dokumentacji technicznej i uzyskanie pozwolenia na budowę.

Dopełnieniem działań w przestrzeni infrastruktury oświatowej jest opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Serocku. Celem tej inwestycji będzie dostosowanie istniejących tam pomieszczeń do funkcji którą pełnią. Obecnie w tej części budynku funkcjonują 3 oddziały przedszkolne biblioteka i mała niefunkcjonalna sala lekcyjna. Po przebudowie powstaną cztery sale z przeznaczeniem dla przedszkolaków (klasy „0”), szatnie, łazienki na każdym piętrze, gabinet terapii zajęciowej oraz niezbędne magazyny. Ponadto w ramach projektu przewiduje się budowę windy gastronomicznej, która umożliwi organizację spożywania posiłków przez przedszkolaków w salach, bez konieczności schodzenia do stołówki szkolnej, jak to miało miejsce dotychczas. Dodatkowo przebudowa zakłada wyodrębnienie obszernej i funkcjonalnej biblioteki dostępnej z części szkolnej. Niewątpliwym atutem przebudowy będzie rozdzielenie przestrzeni przedszkolnej od szkolnej, co z pewnością przełoży się na wzrost bezpieczeństwa najmłodszych dzieci. Na rok 2020 planuje się uzyskanie pozwolenia na budowę, a w okresie wakacyjnym - realizację robót budowlanych. Szczegóły rozwiązań projektowych w załącznikach.

 

  • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

wstecz