Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023 rok

Budżet Miasta i Gminy Serock na 2024 rok

20 grudnia Radni Rady Miejskiej w Serocku przyjęli budżet na 2024 rok. Projekt budżetu był wcześniej konsultowany ze wszystkimi komisjami Rady Miejskiej. Otrzymał ich pozytywną opinię a także opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej. Zakłada on plan dochodów w wysokości powyżej 112  milionów 763 tysięcy złotych, na które składają się dochody bieżące w wysokości blisko 98 mln zł i dochody majątkowe w wysokości 14 mln 739 tysięcy zł. Planowane wydatki zamykają się w kwocie blisko 127 mln zł, z których na wydatki bieżące serocki samorząd planuje przeznaczyć blisko 96 mln zł, a na wydatki majątkowe 30 mln 866 tys zł. Różnica między stroną dochodową a wydatkową stanowi deficyt budżetowy, który zaplanowany jest na poziomie nieco ponad 14 mln zł.

Wśród wielu zadań, które znalazły się w planie budżetowym, znaczną część zajmują działania inwestycyjne z obszaru oświaty, budowy infrastruktury drogowej, wodno-kanalizacyjnej, mieszkaniowej, czy rekreacyjnej, m.in.

- utworzenie oddziałów żłobkowych i przedszkolnych poprzez rozbudowę budynku przedszkola w Zegrzu – w roku 2024 realizowane będą prace adaptacyjne związane z przystosowaniem budynku przedszkola na potrzeby funkcjonowania oddziałów żłobkowych.

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Budowa centrum edukacyjno-sportowo-rekreacyjnego Serock-Wierzbica

- przebudowa drogi gminnej  w Wierzbicy – kontynuacja realizacji zadania – odcinek C2.

- modernizacja dróg gminnych – ul. Popowska w Kani Nowej, ul. Rayskiego w Łasze i ul. Dojazdowej i Okrężnej w Jadwisinie.

- budowa stacji uzdatniania wody w m. Stasi Las – kontynuacja realizacji zadania. Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020

- budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w Jachrance ul. Jasna – kontynuacja realizacji zadania (budowa przepompowni). Zadanie współfinansowane ze środków unijnych w ramach PROW 2014-2020

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. Rozbudowa kanalizacji sanitarnej na terenie Serocka - ul. R. Traugutta (rejon posesji 50A-T) w systemie tłocznym

- przebudowa nawierzchni drogi ul. Borówkowa w m. Dosin

- rozbudowa drogi ul. Lipowa Borowa Góra - Dosin  

- zagospodarowanie terenu publicznego w Ludwinowie Dębskim

- zagospodarowanie terenu boiska sportowego w Skubiance (budowa toru pumptrack).

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla następujących zadań:

 • modernizacja ul. Kwiatowej w Serocku
 • modernizacja ul. Sadowej w Serocku;
 • modernizacja ul. Oliwkowej w Dosinie;
 • modernizacja ul. Pięknej w Dosinie;
 • modernizacja ul. Akacjowej w Skubiance;
 • modernizacja ul. Pułtuskiej w Serocku (rejon skrzyżowania z ul. Zakroczymską).

- budowa budynku komunalnego w Borowej Górze – kontynuacja realizacji zadania rozpoczętego w roku 2023. 

- budowa punktów świetlnych w miejscowościach:

 • Serock, ul. Żytnia – 16 punktów świetlnych
 • Bolesławowo – 14 punktów świetlnych
 • Karolino, ul. Zorzy – 4 punkty świetlne
 • Budowę placu zabaw w Jachrance

W ramach Funduszu Sołeckiego planowane są m.in. następujące działania:

- opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowych dla nw. zadań:
- rozbudowa sieci wodociągowej w m. Guty;
- modernizacja drogi gminnej ul. Krokusowa w m. Dębe;
- modernizacja drogi gminnej w m. Guty;
- modernizacja ul. Akacjowej w Jadwisinie;
- modernizacja drogi gminnej nr 180405W w Woli Smolanej;
- modernizacja drogi gminnej w Zalesiu Borowym;
- budowa punktów świetlnych Cupel ul. Orzechowa;
- budowa punktów świetlnych Izbica ul. Wiejska;
- budowa punktów świetlnych w Maryninie ul. Cynamonowa;
- budowa punktów świetlnych w Wierzbicy;
- budowa gminnego boiska sportowego w Izbicy.

 

Plan budżetowy na 2024 rok, to baza wyjściowa do dalszych poczynań, z pewnością w przyszłym roku pojawi się szansa, aby ten budżet w rozsądny sposób modyfikować. Chcę Państwa zapewnić, że po wiele z opcji na zdobycie środków zewnętrznych, które się pojawią, będziemy próbowali sięgać. Jeśli chcemy się aktywnie rozwijać, to musimy szukać owych źródeł finansowania zewnętrznego i mam nadzieję, że ta dobra passa, która towarzyszyła nam w ostatnich pięciu latach, nie opuści nas także w przyszłym roku.

Przy tej okazji chciałbym także wyjaśnić, że te środki zewnętrzne pochodzą z konkretnych naborów, które są uruchamiane na konkretne zadania, to nie jest jedna pula, którą możemy wykorzystać, na wszystkie planowane inwestycje. Jeśli są uruchamiane nabory na drogi, to te środki możemy wykorzystać wyłącznie na zadania związane z budową lub modernizacją dróg, jeśli nabory są ogłaszane na działania oświatowe – możemy je wykorzystać na budowę lub modernizację placówek oświatowych, jeśli sięgamy po nabory na rozwój geotermii, nie możemy z tych środków wybudować dróg, czy sieci kanalizacyjnej, jednak staramy się we wszystkich obszarach tego wsparcia szukaćBurmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski

 

W odniesieniu do deficytu budżetowego, warto dodać, że jego pokrycie nie będzie pochodziło wyłącznie z emisji obligacji komunalnych, ponieważ kwota ponad 6 mln złotych zaplanowana została jako tzw. wolne środki z przeznaczeniem na realizację zdania związanego z budową budynku komunalnego.

Środki te wynikają z uzyskania na podstawie złożonego wniosku do BGK w Warszawie o bezzwrotne wsparcie budownictwa z Funduszu Dopłat w kwocie ponad 8 mln zł z przeznaczeniem na pokrycie części kosztów realizacji zadania związanego z budową budynku komunalnego w Borowej Górze, z czego w 2023 r. Miasto i Gmina Serock uzyskała dotację w wysokości ponad 2 mln zł, a pozostała kwota – 6 mln złotych została zaplanowana w przychodach roku 2024 na dalszą realizację zadania, zgodnie z harmonogramem prac Skarbnik Miasta i Gminy Serock, Monika Karpińska

Uchwała budżetowa Nr 838/LXXVII/2023 znajduje się tutaj: https://www.bip.serock.pl/4983,uchwaly-z-lxxvii-sesji-rady-miejskiej-w-serocku-w-dniu-20-grudnia-2023r

Jarmark Świąteczny w Serocku

Cicha noc towarzyszy świętowaniu Bożego Narodzenia. Niesie pokój i zapowiedź dobrych dni i dobrych wieczorów. W „przeddzień” (a właściwie na tydzień przed) tego świętowania spotkaliśmy się na serockim rynku, aby wsłuchać się w tę ciszę i wypełnić nią nadchodzące dni oczekiwania na świętowanie.
 
Towarzyszący miejskiej Wigilii jarmark świąteczny 17 grudnia zgromadził ponad dwudziestu wystawców, którzy oferowali dekoracje świąteczne, upominki na prezenty, smakołyki, czy stroiki. Ze sceny popłynęły kolędy, pastorałki i życzenia przekazane przez władze samorządowe.
 
Po raz pierwszy zaprosiliśmy mieszkańców do zabawy, w której ubieraliśmy słupki parkingowe w cieplutkie ubranka. Drogę na rynek zdobiły więc elfy, mikołaje, krasnale, bałwanki. Choć zimowa sceneria odeszła wraz ze śniegiem chwilę wcześniej, to atmosfera świętowania niosła się po serockim rynku przez całą niedzielę.
 
Serdecznie dziękujemy Państwu za liczną obecność, dobre słowa, piękne życzenia i życzliwość. Niech ten czas oczekiwania na Święta Bożego Narodzenia upłynie Państwu w spokoju i radości, który pozwoli Wam pięknie przeżyć nadchodzące święta.

Opłatkowe Spotkanie Seniorów

14 grudnia w CKiCz w Serocku odbyło się Opłatkowe Spotkanie Seniorów. 🫶💚🎄
Jest to coroczne wydarzenie organizowane z myślą o najstarszych mieszkańcach naszej gminy. Zgromadzona na sali publiczność zachwyciła się przepięknymi jasełkami w wykonaniu grupy Malinek z Samorządowego Przedszkola im. Krasnala Hałabały w Serocku, a następnie dołączyła do wspólnego kolędowania z zespołem Kantyczki.
Po zakończeniu części artystycznej, w świątecznej atmosferze ciepła i życzliwości goście składając sobie nawzajem życzenia, przełamali się opłatkiem.
 
Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Pan Artur Borkowski oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku, Pan Mariusz Rosiński przekazali gościom świąteczne życzenia i słowa podziękowania za całoroczne wsparcie i podejmowane inicjatywy.
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów
 • Wigilia Seniorów

Życzenia świąteczne

 • życzenia świąteczne

Betlejemskie Światło Pokoju dla Serocczan

Jak co roku w „przeddzień” Bożego Narodzenia odwiedzili nas harcerze z 13 WWDH "Horn" aby przekazać Betlejemskie Światło Pokoju. To wyjątkowe światło przyjął w imieniu władz samorządowych Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Pan Marek Bąbolski.

Związek Harcerstwa Polskiego organizuje zapalenie Betlejemskiego Światła Pokoju od 1991 roku. Harcerze niosą lampiony ze Światłem do parafii, szkół, szpitali, urzędów i domów - do wszystkich, którzy chcą je przyjąć i pielęgnować aż do Wigilii. Płomień odpala się od wiecznego ognia, który płonie w Grocie Narodzenia Pańskiego w Betlejem. Potem – odpalane przez kolejne grupy wędruje na cały świat jako symbol nadziei, wiary i pokoju.

Serdecznie dziękujemy naszym zaprzyjaźnionym harcerzom za kultywowanie tej pięknej tradycji. Jeszcze raz wszystkim druhom życzymy radosnych świąt i wszystkiego, co najlepsze w nowym roku!

 

 

 • Betlejemskie Światło Pokoju
 • Betlejemskie Światło Pokoju
 • Betlejemskie Światło Pokoju
 • Betlejemskie Światło Pokoju

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ pozytywnie zaopiniowana

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej2021-2027+pozytywnie zaopiniowana

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+ (Strategia ZIT) została pozytywnie zaopiniowana przez Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej oraz Zarząd Województwa Mazowieckiego. Pozytywne opinie potwierdzają zgodność dokumentu z Umową Partnerstwa, dają jednocześnie zielone światło do realizacji projektów finansowanych ze środków europejskich w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021–2027 oraz programów krajowych. Pierwsze konkursy o dofinansowanie projektów w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych(ZIT) startują już w styczniu 2024 r.

Czym jest Strategia ZIT?

Istotą instrumentu ZIT jest realizacja projektów przyczyniających się do rozwiązywania wspólnych problemów rozwojowych i skoordynowanego zaspakajania potrzeb danego obszaru. Pozwala na wyjście poza sztywne granice administracyjne jednostek samorządu terytorialnego, dając tym samym możliwości większego oddziaływania realizowanym projektom unijnym. W ramach Strategii ZIT samorządy współtworzące metropolię warszawską ustaliły wspólne cele i kierunki działań umożliwiające przeprowadzenieinwestycji dofinansowanych ze środków unijnych. Na realizację instrumentu ZIT przewidziano 135 000 000 EUR dofinansowania z Unii Europejskiej w ramach programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027. Gminy i powiaty metropolii warszawskiej będą mogły wykorzystać te środki na projekty edukacyjne oraz poprawiające jakość przestrzeni, np.:

 • rozwój kompetencji kluczowych dzieci szkół podstawowych,
 • dostosowanie infrastruktury dydaktycznej do potrzeb osób ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w zakresie edukacji ogólnej, w tym m.in. przebudowa, rozbudowa, adaptacja,
 • rozwój nowoczesnej infrastruktury w zakresie edukacji zawodowej, w tym m.in. modernizacja bazy techniczno-dydaktycznej i poprawa wyposażenia pracowni praktycznej nauki zawodu,
 • rozwój infrastruktury przeznaczonej dla indywidualnej mobilności aktywnej, w tym m.in. ścieżki rowerowe, parkingi dla rowerów, ogólnodostępne punkty serwisowe,
 • zakup ekologicznego taboru autobusowego oraz rozbudowa infrastruktury paliw alternatywnych,
 • poprawę jakości infrastruktury sprzyjającej korzystaniu z ekologicznego transportu publicznego, w tym parkingi „Parkuj i jedź”,
 • rozwój alternatywnych form mobilności miejskiej, w tym wsparcie systemów wypożyczania rowerów, infrastruktura do ładowania/tankowania pojazdów bezemisyjnych, carsharing,
 • poprawę efektywności energetycznej budynków publicznych i mieszkalnych.

W ramach Strategii ZIT będą również realizowane projekty komplementarne finansowane ze środków programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027, w tym budowa trasy tramwajowej do Wilanowa oraz kolejny etap budowy II linii metra.

Co dalej ze Strategią ZIT?

Już w I kwartale 2024 r.Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych ogłosi pierwsze konkursy o dofinansowanie projektów w ramach ZIT – zgodnie z Harmonogramem naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkurencyjnym i niekonkurencyjnym dla programu Fundusze Europejskie dla Mazowsza 2021-2027:

Styczeń 2024 - Infrastruktura rowerowa i piesza;

Luty 2024 - Ekologiczny i konkurencyjny transport publiczny, w tym zakup taboru autobusowego.

Jakie dokumenty strategiczne dla metropolii warszawskiej?

Strategia ZIT jest jednym z trzech dokumentów strategicznych metropolii warszawskiej. Koncepcję dotyczącą przemieszczania się po metropolii oraz wskazówkę jak zadbać o większą wygodę  i bezpieczeństwo mobilnych mieszkańców stanowi „Plan zrównoważonej mobilności miejskiej dla metropolii warszawskiej 2030+” (SUMP MW). Ponadto trwają zaawansowane prace nad przygotowaniem „Strategii rozwoju metropolii warszawskiej do 2040 roku” (SRMW), która będzie spełniała kryteria strategii rozwoju ponadlokalnego, a jednocześnie określi obszary współpracy, dzięki którym samorządy współtworzące metropolię warszawską będą mogły działać sprawniej i bardziej efektywnie.

Kto jest odpowiedzialny za Strategię ZIT?

Za kreowanie polityki rozwoju w metropolii warszawskieji koordynowanie realizacji projektów odpowiada Stowarzyszenie „Metropolia Warszawa”, wspierane przez Urząd m.st. Warszawy. Więcej informacji można znaleźć na stronie Stowarzyszenia „Metropolia Warszawa”orazna jego profilu na Facebooku.

Jaki jest zasięg oddziaływania Strategii ZIT?

Strategia ZIT obejmuje całą metropolię warszawską,tj. region warszawski stołeczny, stanowiący centralną część województwa mazowieckiego. W skład regionu warszawskiego stołecznego wchodzą: Miasto Stołeczne Warszawa; powiat grodziski oraz gminy wchodzące w jego skład: Baranów, Grodzisk Mazowiecki, Jaktorów, Milanówek, Podkowa Leśna, Żabia Wola; powiat legionowski oraz gminy wchodzące w jego skład: Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew; powiat miński oraz gminy wchodzące w jego skład: Cegłów, Dębe Wielkie, Dobre, Halinów, Jakubów, Kałuszyn, Latowicz, Mińsk Mazowiecki (miasto), Mińsk Mazowiecki (gmina wiejska), Mrozy, Siennica, Stanisławów, Sulejówek; powiat nowodworski oraz gminy wchodzące w jego skład: Czosnów, Leoncin, Nasielsk, Nowy Dwór Mazowiecki, Pomiechówek, Zakroczym; powiat otwocki oraz gminy wchodzące w jego skład: Celestynów, Józefów, Karczew, Kołbiel, Osieck, Otwock, Sobienie-Jeziory, Wiązowna; powiat piaseczyński oraz gminy wchodzące w jego skład: Góra Kalwaria, Konstancin-Jeziorna, Lesznowola, Piaseczno, Prażmów, Tarczyn; powiat pruszkowski oraz gminy wchodzące w jego skład: Brwinów, Michałowice, Nadarzyn, Piastów, Pruszków, Raszyn; powiat warszawski zachodni oraz gminy wchodzące w jego skład: Błonie, Izabelin, Kampinos, Leszno, Łomianki, Ożarów Mazowiecki, Stare Babice; powiat wołomiński oraz gminy wchodzące w jego skład: Dąbrówka, Jadów, Klembów, Kobyłka, Marki, Poświętne, Radzymin, Strachówka, Tłuszcz, Wołomin, Ząbki, Zielonka.

 

Załącznik do komunikatu:

Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla metropolii warszawskiej 2021-2027+

Mamy środki na odwiert geotermalny!

To już pewne, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił wyniki konkursu „Udostępnianie Wód Termalnych w Polsce”, ogłoszonego w marcu 2022 roku, dotującego do 100% kosztów poniesionych na rzecz wykonania odwiertu geotermalnego o charakterze badawczym. Gmina Serock wniosek o udzielenie dotacji skierowała w sierpniu 2022 roku, zaś wyniki naboru podano do publicznej wiadomości w grudniu 2023 roku. Dzięki wysokiej ocenie wniosku o udzielenie dofinansowania, gmina Serock otrzyma 14,3 mln zł na wykonanie odwiertu geotermalnego.

Cel programu: weryfikacja zakładanych parametrów wody termalnej, występującej w złożu i potwierdzenie możliwości jej wykorzystania na cele ciepłownictwa.

Gmina przygotowywała się do oceny posiadanych zasobów wody termalnej od grudnia 2020 roku, kiedy opracowany został projekt robót geologicznych „na wykonanie otworu poszukiwawczo-rozpoznawczego wód termalnych Serock GT-1 w miejscowości Wierzbica”. Lokalizację otworu przewidziano na granicy Serocka i Wierzbicy, na gruntach stanowiących własność gminy, na których planowana jest realizacja wielofunkcyjnego obiektu sportowo – edukacyjnego, wcześniej określanego jako „Centrum Sportu”. Warto przypomnieć w tym miejscu, że gmina jest właścicielem gruntów w rejonie ul. Czeskiej w Serocku (częściowo na obszarze Wierzbicy), o łącznej powierzchni 5 ha, które pozwalają na wszechstronne zagospodarowanie terenu i pogodzenie wielu potrzeb naszej społeczności gminnej. Wykonanie odwiertu nie ograniczy możliwości realizacji planowanego gminnego obiektu sportowo-edukacyjnego, wręcz przeciwnie - pozwoli wykorzystać potencjał wód termalnych dla ogrzania nowego obiektu i dla potrzeb rekreacyjnych i zdrowotnych (np. w postaci otwartych basenów).

To oczywiście póki co bliżej nie sprecyzowana w czasie i kosztach wizja, natomiast pewnikiem dziś staje się pierwszy krok, niezwykle kosztowny, a więc wykonanie pierwszego odwiertu, który potwierdzi czy Serock faktycznie usytuowany jest na złożach wód termalnych, i czy ich pozyskiwanie znajdzie uzasadnienie ekonomiczne. I krok ten wykonywany jest ze środków pozyskanych od Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Parametry wody
Z przeprowadzonych analiz wynika, że największe uzasadnienie ekonomiczne znajduje wykonanie odwiertu o głębokości do 1670 m, na którym spodziewamy się osiągnąć wodę o temperaturach z przedziału 40 – 44 st. C i mineralizacji wynoszącej 70 g/dm3. Pomimo potencjalnego występowania w głębszych warstwach ziemi wody o temperaturze większej, nawet dochodzącej do 90 st. C (na głębokości 3000 m), najbardziej optymalnym poziomem pozyskiwania wody termalnej jest właśnie poziom Jury dolnej, planowany do osiągnięcia na założonej głębokości odwiertu. Oba wymienione parametry wody są istotne przy podjęciu końcowej decyzji o eksploatacji złoża. Parametr temperatury wpływa oczywiście na temperaturę roboczą, w jakiej będzie pracowała sieć ciepłownicza, co z kolei będzie wynikało z zapotrzebowania zgłaszanego przez potencjalnych odbiorców. Przy planowanych parametrach wody analizowane będą dwa scenariusze jej wykorzystania dla potrzeb ciepłownictwa:

 • dogrzewania wody, z wykorzystaniem absorpcyjnych pomp ciepła dużej mocy;
 • sieci niskotemperaturowej, możliwej do wykorzystania wyłączenie w nowym budownictwie, przystosowanym do zagospodarowania ciepła dostarczanego czynnikiem o relatywnie niewielkiej temperaturze.

Drugim istotnym parametrem jest mineralizacja. Zakładany w serockim odwiercie poziom mineralizacji wody daje potencjał jej wykorzystania na cele lecznicze i rekreacyjne i balneoterapii i ten sposób wykorzystania wody może być z powodzeniem stosowany, jeśli dalsze analizy potwierdzą zainteresowanie takimi usługami w naszych warunkach. Mineralizacja wody niesie jednak ze sobą również trudności techniczne związane z potencjalną korozją elementów użytych do wykonania otworów geotermalnych, stąd niezbędne jest uwzględnienie tego czynnika już na wstępie.

Po co nam ta woda
Pozyskana woda będzie analizowana pod kątem możliwości wykorzystania na potrzeby ogrzania budynków w mieście i potencjalnie na terenie wsi Wierzbica. Ocena zasobów geotermalnych, na jakich posadowiona jest gmina Serock wpisuje się w poszukiwania możliwości zapewnienia dostępu do własnych źródeł energii. Potencjalne źródło geotermalne, jako jeden z rodzajów źródeł odnawialnych, daje możliwość zabezpieczenia potrzeb cieplnych naszej społeczności w oparciu o zasób własny, nie będący zasobem kopalnym, a wiec bardziej odporny na potencjalne wahania cen, jakie potęguje
w ostatnich latach napięta sytuacja polityczna otoczenia naszego kraju. Przede wszystkim za poszukiwaniem możliwości eksploatacji takich źródeł energii jak geotermia przemawiają:

-  potrzeba bezpieczeństwa dostaw ciepła,

- potrzeba stabilności i przewidywalności cen energii,

- uniezależnienie od zewnętrznych dostawców paliw,

- odejście w budownictwie od kopalnych nośników energii, w szczególności węgla odpowiedzialnego za złą jakość powietrza, negatywnie wpływającego na nasz stan zdrowia.

Ewentualne rekreacyjne i lecznicze wykorzystanie wody jest celem dodatkowym i jego wdrożenie będzie zależało od zainteresowania tego rodzaju usługami i możliwością poprawy rentowności całego przedsięwzięcia.

Potrzebna sieć
Oczywiście ewentualna dystrybucja ciepła, jakie być może w przyszłości będzie produkowała gminna ciepłownia geotermalna, wiąże się z potrzebą budowy sieci. Dlatego też zakres przestrzenny projektu w chwili obecnej analizowany jest w kontekście dystrybucji ciepła przede wszystkim w obrębie miasta i ewentualnie wsi Wierzbica, a wiec obszarów położonych relatywnie najbliższej planowanej lokalizacji odwiertu gdzie przesył ciepła będzie odbywał się na niedużych odległościach i w obrębie gęsto zabudowanych obszarów. Odbiorcami ciepła będą mogli być zarówno właściciele indywidualnych budynków, administratorzy obiektów użyteczności publicznej, budynków usługowych, przemysłowych czy wspólnoty mieszkaniowe. Szczególnie zależy nam na objęciu przyszłą siecią obszarów
z koncentracją wiekowej zabudowy, gdzie dominującym paliwem nadal pozostaje węgiel.

Dodatkowe dofinansowania
Sieć wymaga szczegółowych analiz i oceny wielu scenariuszy, wg których powinna być projektowana. W przyszłości czekają nas rozmowy z Państwem na temat potencjalnych parametrów ciepłej wody, jaka jest niezbędna do ogrzania Waszych budynków. Warto w tym miejscu nadmienić, że gmina pozyskała oddzielne finansowanie, pochodzące tym razem ze środków Unii Europejskiej, w ramach którego przygotujemy w ciągu najbliższego roku koncepcję inwestycyjną dotyczącą zarówno samej ciepłowni geotermalnej, jak i niezbędnej sieci.

Zdobyte środki pozwalają nam przygotować działania długofalowe, o dużym stopniu złożoności. Szczególnie istotne jest, że na obecnym bardzo wczesnym etapie przygotowań mamy możliwości zaproszenia do współpracy ekspertów, którzy pomogą zaprojektować najlepsze rozwiązania dla naszej gminy, nie obciążając naszego budżetu i nie wpływając na realizację innych, pilnych zadań, których Państwo oczekujecie od gminy.

Przyjęta strategia przygotowania projektu pozwala metodą „małych kroków” realizować kolejne działania projektowe, z wykorzystaniem funduszy zewnętrznych. Już dziś widzimy na horyzoncie możliwości pozyskania w przyszłości funduszy zewnętrznych na zaprojektowanie ciepłowni i sieci ciepłowniczej, a w dalszej perspektywie również na ich budowę. Dostępność tych środków cieszy i daje pewną dość klarowną drogę dojścia do rezultatów, jakim w przyszłości może stać się ciepłownia i dostępna w Serocku woda termalna.

Harmonogram prac
W najbliższym czasie czeka nas proces negocjacyjny związany z zawarciem umowy na dofinansowanie odwiertu badawczego. Biorąc pod uwagę, potrzebę późniejszego przygotowania i skutecznego przeprowadzenia przetargu na odwiert geotermalny, realnie wiertnicę w Serocku zobaczymy najprawdopodobniej w 2025 lub 2026 roku. Dzięki wcześniejszemu zgromadzeniu dokumentacji formalno-prawnej, po zabezpieczeniu środków z dotacji, od razu będziemy mogli przystąpić do przygotowania procedury przetargowej. Równolegle, najbliższy rok to czas równie intensywnej pracy nad koncepcją inwestycyjną ciepłowni i sieci ciepłowniczej, w czasie której zapewne część z Państwa będziemy zapraszali do rozmowy, na temat wykorzystywanego dziś źródła ciepła w Waszych domach i postaramy się poznać potencjalne zainteresowanie ciepłem dostarczanym przez ciepłownię miejską.

Całość zagadnienia prowadzimy w taki sposób, aby jak najlepiej rozpoznać lokalne możliwości zarówno wytwarzania ciepła, jego końcowy koszt dla odbiorcy, jak i zapotrzebowanie po stronie odbiorców. Wraz prowadzeniem kolejnych analiz, będziemy gromadzili kolejne informacje niezbędne do podjęcia decyzji o przyszłości projektu lokalnego źródła wytwórczego ciepła. Z jednej strony cieszy perspektywa kolejnych możliwości pozyskiwania zewnętrznych źródeł finansowania tego złożonego przedsięwzięcia, z drugiej strony jednak, samo finansowanie nie wystarczy w tym wypadku do realizacji dobrego projektu. Do tego będziemy bowiem potrzebowali również wiedzy, którą w pewnej części będziemy mogli pozyskać tylko przy Państwa postawie otwartej do współpracy, dlatego już dziś zachęcamy do zainteresowania projektem, a w sytuacji kiedy Państwa bezpośredni udział okaże się niezbędny, do odpowiedzi na przygotowywane informacje lub ankiety, o czym będziemy jednak informować w kolejnych materiałach.

 

Informacji w temacie udzielają:
Jakub Szymański – Kierownik Referatu Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju, tel. 22 782 88 31, j.szymanski@serock.pl

Wioleta Brylak – Podinspektor ds. Planowania Przestrzennego, tel. 22 782 88 26, w.brylak@serock.pl

 

 

 • autor: Jakub Szymański

Program edukacyjno-profilaktyczny "Ja w szkole"

Od września 2023 r. na terenie szkół podstawowych Miasta i Gminy Serock realizowany jest PROGRAM EDUKACYJNO-PROFILAKTYCZNY ,,JA W SZKOLE’’.

Program skierowany jest do uczniów klas pierwszych, a realizowany poprzez wykwalifikowanych trenerów w postaci zajęć TUSoRobotyki (tzn. trening umiejętności społecznych z elementami robotyki). Realizacja programu finansowana jest ze środków gminnych przeznaczonych na profilaktykę i rozwiązywanie problemów alkoholowych.

Trening umiejętności społecznych, w skrócie TUS, to zajęcia terapeutyczne które mają na celu rozwijanie kompetencji społecznych dzieci, a w obecnych czasach są potrzebne prawie każdemu. Głównym celem zajęć TUSoRobotyki skierowanych do uczniów klas pierwszych jest profilaktyka poprzez wsparcie emocjonalne najmłodszych w lepszej klimatyzacji w środowisku szkolnym, w tym:

- budowanie poczucia bezpieczeństwa,

- zapobieganie odrzuceniu,

- eliminowanie niewłaściwych zachowań poprzez trening alternatywnych sposobów reakcji na sytuacje trudne.

Wytypowana grupa odbiorców do działań profilaktycznych nie jest przypadkowa. Zasadne jest, aby zająć się dziećmi właśnie na starcie ich funkcjonowania w środowisku szkolnym, po to aby wzmocnić prawidłowe wzorce zachowań w grupie. Problem odrzucenia oraz trudności w radzeniu sobie z emocjami skutkują w dalszych etapach życia dziecka zachowaniami kompulsywnymi, prowadzą do uzależnień zarówno behawioralnych jak i od substancji oraz innych zachowań destrukcyjnych.

Kryteria doboru dzieci na zajęcia odbywały się po diagnozie wstępnej. Aby profilaktyka nie zamieniła się w destrukcję potrzebna jest równowaga w doborze uczniów na etapie tworzenia grup. Kwalifikując uczniów z widocznymi potrzebami w zakresie treningu TUS, dobierano do grup również po kilku uczniów z tzw. predyspozycjami liderów w celu zrównoważenia energii i potencjału grup. Zatem w każdej grupie są uczniowie bardziej odważni, śmiali, otwarci o przywódczych usposobieniach i można ich uznać za grupowych ,,wolontariuszy’’. Oni to przestają być tak bardzo skoncentrowani tylko na sobie, uczą się cierpliwości, kompromisów, empatii i są bardzo pomocni rówieśnikom nieśmiałym, wycofanym, z różnymi trudnościami. Ci drudzy uczą się konstruktywnych zachowań poprzez naśladowanie i obserwację. Korzyści zatem w procesie grupowym odnoszą wszyscy uczestnicy. Uczniowie bardzo chętnie biorą udział w zajęciach, pomimo bardzo poważnych i trudnych umiejętności, które opanowują podczas zajęć. Trenerzy prezentują podejście empatyczne i skupiają się na rozwijaniu umiejętności z zakresu 8 obszarów społecznych takich jak:

1.Emocje

2.Normy społeczne

3.Komunikacja interpersonalna

4.Rozwijanie teorii umysłu

5.Samowiedza i samoświadomość

6.Asertywność

7.Radzenie sobie w trudnych sytuacjach

8.Współpraca

Dzięki temu, że zajęcia TUS Z LEGOROBOTYKĄ składają się z dwóch równoległych nurtów działań: zajęć prowadzonych przez psychologa/pedagoga (warsztat TUS ) oraz edukatora/pomocnika (programowanie z klocków lego), różnią się istotnie od innych zajęć.

Połączenie tych dwóch form działania sprawia, że uczniowie przerabiają i ćwiczą ważne tematy nie odczuwając trudu, wszystko dzieje się poprzez zabawę w miłej atmosferze. Pozytywne, spontaniczne reakcje i wypowiedzi uczestników wskazują na to, że pomysł tego projektu jest trafiony, a jego cele i zamierzenia w pełni osiągane.

Więcej na stronie: https://www.facebook.com/pracowniawir

 

 • Program edukacyjno-profilaktyczny "Ja w szkole"

Lekcja z uczniami ze Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie

13 grudnia mieliśmy zaszczyt gościć w murach naszego urzędu uczniów klasy ósmej Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie. Była to dobra okazja, by przybliżyć uczniom obowiązki i zadania pracy w urzędzie.

Spotkanie rozpoczęło się powitaniem przez Sekretarza Pana Rafała Karpińskiego oraz Zastępcy Burmistrza Pan Marka Bąbolskiego, którzy nie tylko przedstawili uczniom zakres obowiązków naszego urzędu, ale także opowiedzieli o aspektach oraz doświadczeniach pracy w samorządzie. Ponadto, reprezentanci wybranych na tę okoliczność referatów zaprezentowali zakres działań każdego z nich.

Serdecznie dziękujemy wszystkim gościom za przybycie, ciekawe pytania i wspaniały prezent. Mamy nadzieję, że to spotkanie w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku było nietypową lekcją wiedzy o społeczeństwie i lokalnym samorządzie.

W imieniu całego zespołu urzędu, życzymy Wam radosnych Świąt oraz udanego i pełnego sukcesów Nowego Roku!

 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami
 • Lekcja Wos-u z uczniami

Odwiedziny uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie

12 grudnia do naszego urzędu zawitała serdeczna delegacja uczniów ze Szkoły Podstawowej im. Jerzego w Jadwisinie wraz z kadrą nauczycielską. 🏫👩‍🏫👨‍🏫
 
Wizyta ta była pełna ciepła, radości i świątecznego nastroju. Delegacja złożyła nam nie tylko życzenia świąteczne, ale także obdarowała nas wspaniałymi prezentami. 🎁
 
Serdecznie dziękujemy za przybycie i niezwykłą niespodziankę.🥹❤️🌲
 
Wszystkim uczniom, nauczycielom oraz pracownikom Szkoły Podstawowej im. Jerzego w Jadwisinie składamy serdeczne podziękowania za odwiedziny, życzliwość i świąteczny entuzjazm! 🫶 Wasza obecność sprawiła nam ogromną radość i z pewnością wpłynie pozytywnie na atmosferę zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. 🌟✨
 • DSC08497
 • DSC08490

Dzień otwarty w Samorządowym Przedszkolu w Zegrzu

Ostatnie lata w gminie Serock przyniosły liczne inwestycje, w tym szczególnie istotne inwestycje związane z placówkami oświatowymi. Warto wspomnieć choćby o utworzeniu nowoczesnej stołówki w szkole podstawowej w Serocku, budowie przedszkola w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej, czy wybudowaniu sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Jadwisinie, którą uroczyście otwieraliśmy w listopadzie. Dziś nasza uwaga koncentruje się na Zegrzu, gdzie w nowo wybudowanym budynku przedszkola odbył się dzień otwarty.


W uroczystości udział wzięli przedstawiciele władz samorządowych, Pani Anna Brzezińska – Radna Sejmiku Województwa Mazowieckiego, dyrektorzy gminnych placówek oświatowych, przedstawiciele Urzędu Miasta i Gminy w Serocku i jednostek organizacyjnych, przedstawiciele Rady Osiedla Zegrze, przedstawiciele wykonawcy, a także przedstawiciele zegrzyńskiej rady rodziców, grono pedagogiczne i oczywiście najszczególniejsi goście, czyli mali podopieczni przedszkola, którzy przygotowali na tę uroczystość świąteczne piosenki. Zgromadzonych na uroczystości witał Wodnik Szuwarek, który patronuje zegrzyńskiemu przedszkolu.

Szczególna realizacja w szczególnym miejscu Aby w ogóle myśleć o modernizacji dawnego budynku przedszkola w Zegrzu, należało zacząć od konieczności dostosowania go do obecnie obowiązujących standardów architektonicznych. Tak zrodziła się idea utworzenia w tym miejscu obiektu łączącego funkcję przedszkolną i żłobkową. W ramach inwestycji powstał więc zupełnie nowy budynek – tworzony metodą modułową – w którym wybudowano cztery sale dydaktyczne, kuchnię, kotłownię, pomieszczenia administracyjne i szatnię. Co istotne – roboty, które zaczęły się wiosną tego roku, prowadzone były w sposób niezakłócający pracy przedszkola. W drugim etapie, który jest realizowany obecnie, przebudowany zostanie dawny budynek przedszkola, gdzie już za kilka miesięcy zacznie funkcjonować żłobek.

- Budynek jest całkowicie energooszczędny, a jego ściany są dyfuzyjne, co oznacza, że oddychają jak ludzka skóra, powodując utrzymanie odpowiedniego poziomu wilgoci i tworząc wewnątrz mikroklimat, który sprzyja zdrowiu i sprawi, że nigdy nie będzie tu warunków do rozwoju pleśni. Budynek został zbudowany metodą prefabrykowaną, dzięki czemu jest energooszczędny, zdrowy dla użytkowników, a produkcja materiałów wykonania ma ograniczony ślad CO2 w produkcji – komentuje Tomasz Balcerowski, Prezes Zarządu grupy Ekoibud.

- Nowoczesne przedszkole było marzeniem mieszkańców Zegrza od lat, cieszę się, że dziś taki obiekt powstał i został wzbogacony o żłobek gminny. To zadanie nie udałoby się bez wielkiej przychylności radnych, dla których inwestycje w oświatę są jednymi z priorytetowych, bo służą najmłodszym. Serdecznie za to dziękuję. Dziś wiemy, że ta inwestycja i wszystkie związane z nią decyzje były słuszne, a sama placówka posłuży kolejnym pokoleniom mieszkańców gminy – Sławomir Osiwała, Radny Rady Miejskiej w Serocku.

- Wszyscy jesteśmy zgodni co do tego, że to przedsięwzięcie musiało być zrealizowane w tym miejscu, właśnie w tym czasie. Infrastruktura gminna i budynki użyteczności publicznej, także placówki oświatowe – powinny podążać za oczekiwaniami mieszkańców i lokalowo spełniać potrzeby ich liczbie. Cieszę się, że w rozbudowanym budynku przedszkola w Zegrzu podopieczni będą mieli świadczoną opiekę i zapewnioną edukację w komfortowych warunkach, a także, że oddamy do użytkowania pierwszy gminny żłobek. Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy przyczynili się do realizacji tej inwestycji: Radnym Rady Miejskiej w Serocku, pracownikom Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji, z Panią Kierownik Moniką Głębocką-Sulima na czele, całej kadrze oświatowej – z Panią Alicją Melion, Dyrektorem Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli na czele oraz Pani Barbarze Kołeckiej, Dyrektor Przedszkola Samorządowego im. Wodnika Szuwarka w Zegrzu, Wykonawcom z firmy Ekoinbud, którzy stworzyli tę nowoczesną przestrzeń. Szczególne podziękowania kieruję na ręce Pani Anny Brzezińskiej, Przewodniczącej Komisji Rozwoju Gospodarczego, Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu Sejmiku Województwa Mazowieckiego, która od lat wspiera nasze lokalne przedsięwzięcia.

Zadanie „Utworzenie oddziałów żłobkowych poprzez rozbudowę budynku przedszkola” polega na rozbudowie istniejącego przedszkola w Zegrzu wraz z zagospodarowaniem terenu, w wyniku czego powstała nowa część przedszkolna (etap I), wzniesiona w energooszczędnej technologii drewnianej i część żłobkowa (etap II), na którą zostanie zaadaptowany istniejący budynek oraz zagospodarowanie terenu z drogą wewnętrzną, miejscami postojowymi i placami zabaw od strony południowej. Zadanie jest realizowane w formule „zaprojektuj i wybuduj”.

Na zadanie otrzymaliśmy środki z dotacji celowej z budżetu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie realizacji zadań w ramach Instrumentu wsparcia zadań ważnych dla równomiernego rozwoju województwa mazowieckiego w kwocie 4 000 000, 00 zł. Dodatkowo na budowę etapu I rozbudowa przedszkola otrzymaliśmy środki z budżetu państwa z dotacji celowej w kwocie 1 156 373,00 zł.

Za rozbudowę placówki oświatowej w Zegrzu odpowiada konsorcjum dwóch firm z Gdańska: Firma Budowlana Ekoinbud SP. z o.o. Sp.k. i Ekoinbud SP. z o.o. Zakończony został etap I zadania rozbudowa budynku przedszkola, natomiast etap II obejmujący przebudowę wraz ze zmianą sposobu użytkowania starej części budynku przedszkola na żłobek jest trakcie realizacji. Całkowity koszt inwestycji wyniesie ok. 11 mln zł.

 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze
 • zdjęcia przedszkole Zegrze

Podpisanie współpracy z InPost

Serock dołączył do grona zielonych miast InPost. Podpisany 1 grudnia pomiędzy Burmistrzem Miasta i Gminy Serock, Panem Arturem Borkowskim a Dyrektor ds. relacji partnerskich i Programu InPost Green City, Panią Martą Zalewską list intencyjny, otwiera drogę na realizację wspólnych projektów przyjaznych środowisku i poprawiających komfort życia lokalnej społeczności.

Program InPost Green City ma na celu realizację przedsięwzięć ograniczających emisję dwutlenku węgla i ruchu samochodowego w centrach polskich miast oraz aranżowanie czystej, ekologicznej i nowoczesnej przestrzeni publicznej. Wspólnie strony będą dążyły do realizacji zielonych projektów poprzez zamontowanie w ciągu najbliższych miesięcy paczkomatu z tzw. zielonym dachem, na którym posadzony zostanie rozchodnik; montaż infokiosku w centrum Serocka, w którym będzie można znaleźć informacje o Serocku, a także informacje proekologiczne oraz organizację wspólnych pikników ekologicznych.

„Działania InPostu idealnie wpisują się w politykę zrównoważonego rozwoju, prowadzoną przez Miasto i Gminę Serock a także w nasze plany rozwoju idei smart city. Cieszę się, że dołączyliśmy do grona zielonych miast InPost i wspólnie będziemy działać na rzecz nie tylko ekologii ale także podejmiemy różnorakie działania edukacyjne i zaaranżujemy zielone obszary w gminie Serock tak, aby były one przyjazne dla mieszkańców. Mam nadzieję, że ta współpraca przyniesie wymierne skutki dla lokalnej społeczności i obu stron”
– Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski.

 • Porozumienie z InPost
 • Porozumienie z InPost

Spotkanie Mikołajkowe i rozświetlenie choinki

Mikołajki to wyczekiwane przez dzieci święto. 6 grudnia pojawia się przedsmak świątecznej gorączki – pisanie listów do Mikołaja, dekorowanie pierników, myślenie o prezentach...
 
Mikołajkowy dzień z CKiCz w Serocku rozpoczęliśmy od warsztatów zdobienia pierników. Przy wejściu dzieci dostały małe pierniki, lecz to był jedynie przedsmak tego, co czekało na nie później! Poza krótką historią piernika oraz recepturą na te przepyszne korzenne ciasteczka, poznały tajniki sprawnego i precyzyjnego zdobienia dużych ciasteczek. Podczas naszych warsztatów dzieci dowiedziały się w jaki sposób przy pomocy królewskiego lukru, słodkich ozdób i posypek efektownie udekorować pierniki. Odpowiednia technika sprawiła, że wyczarowały prawdziwe cuda zamknięte w jednym dużym pierniku! Samodzielnie wykonane przez dzieci pierniki będą fantastycznym prezentem dla kogoś bliskiego na nadchodzące święta...
 
Koleje losu Mikołaja w zabawny sposób opowiedzieli nam aktorzy Teatru Pomarańczowy Cylinder, podczas popołudniowego spektaklu pt. „Pierwsza gwiazdka”. Komedia totalna, śmieszne dialogi, zwariowane sytuacje i barwni bohaterowie - historia z czasów, gdy Mikołaj nie miał jeszcze swojej długiej siwej brody, bo był jeszcze młody i dopiero zaczynał swoją przygodę z rozdawaniem dzieciom prezentów! Jego pomocnikami byli Renifer Ryszard oraz sympatyczny Elf, a Zajączek, czyli gość ze Świąt Wielkanocnych, bardzo chciał ich wszystkich poznać. Specjalnie dla wszystkich osób spragnionych większych wrażeń, którym mało jeszcze przygód, po spektaklu rozpoczęły się animacje. W unikatowym, dowcipnym stylu Renifer Ryszard rozpoczął zabawy, a w międzyczasie dzieci mogły zrobić pamiątkowe zdjęcie z Mikołajem!
 
Gdy wszyscy jeszcze zabawnie pląsali, na zewnątrz czekał już powóz Mikołaja i jego pomocników. W świątecznym nastroju wyruszyliśmy w pochodzie Mikołajów, by w magiczny sposób obudzić ducha świąt i rozświetlić choinkę na serockim Rynku!
 
Za niezapomniany wieczór dziękujemy naszym pomocnikom: Sołectwu Jadwisin, Serockiej Akademii Seniora oraz Ośrodkowi Pomocy Społecznej.
 
Zapraszamy też na XXVI Spotkanie Wigilijne ze wspólnym kolędowaniem, jarmarkiem i poczęstunkiem, które odbędzie się 17 grudnia na serockim Rynku. Nie zabraknie też Mikołaja!
 
 
źródło: kultura.serock.pl
 • Serockie Mikołajki
 • Serockie Mikołajki
 • Serockie Mikołajki
 • Serockie Mikołajki
 • Serockie Mikołajki
 • Serockie Mikołajki
 • Serockie Mikołajki
 • Serockie Mikołajki

Gala z okazji 70-lecia Klubu Sportowego Sokół Serock

W sobotni wieczór odbyła się gala z okazji 70-lecia Klubu Sportowego Sokół Serock, z udziałem licznych zaproszonych gości. Rozpoczęcie wydarzenia należało do Prezesa klubu, Piotra Mulika, który przedstawił historię stowarzyszenia. W trakcie gali obejrzeliśmy poruszający spot promocyjny oraz wysłuchaliśmy pięknych przemówień i osobistych anegdot, które dodatkowo wzbogaciły atmosferę wydarzenia.
 
Podczas gali mieliśmy również okazję podziwiać historyczną wystawę, prezentującą najważniejsze trofea z ostatnich 5 lat, oraz wysłuchać znakomitych występów fortepianowych Michała Junga. Prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej, Pan Sławomir Pietrzyk, wraz z wiceprezesem, Panem Arkadiuszem Siemińskim, uhonorowali wyjątkowymi odznakami MZPN, wyróżniając zasłużonych, takich jak Marek Bąbolski, prezes spółki Serockie Inwestycje Samorządowe, Piotr Mulik, prezes KS Sokół Serock, i Sebastian Świerkot, członek zarządu KS Sokół Serock.
 
Następnie Zarząd KS Sokół Serock przyznał wyróżnienia członkom obecnego i poprzedniego zarządu, trenerom piłki nożnej, tenisa stołowego oraz innych sekcji, a także wyróżniającym się byłym i obecnym zawodnikom. Szczególne podziękowania zostały skierowane do tych, którzy na co dzień wspierają klub. Życzenia popłynęły również od Burmistrza Miasta i Gminy Serock – Pana Artura Borkowskego, Prezesa MZPN-u Pana Sławomira Pietrzyka, Prezes MZSzach Pani Agnieszki Brustman, Starosty Powiatu Legionowskiego Pana Sylwestra Sokolnickiego, Radnej Sejmiku Województwa Mazowieckiego – Pani Anny Brzezińskiej oraz przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku Pana Mariusza Rosińskiego.
 
Z okazji wyjątkowego jubileuszu, jakim jest 70-lecie istnienia Klubu Sportowego Sokół Serock, pragniemy złożyć serdeczne życzenia. To niezwykłe wydarzenie świadczy o trwałości, pasji oraz zaangażowaniu społeczności w rozwój sportu i kultury fizycznej.
Dziękujemy za siedem dekad nieustannej pracy, poświęcenia i determinacji, które przyczyniły się do osiągnięć i sukcesów klubu. To nie tylko liczby, ale przede wszystkim ludzie - zawodnicy, trenerzy, działacze oraz wszyscy ci, którzy wkładają serce w rozwój sportu lokalnie i społecznościowo.
 
Mamy nadzieję, że kolejne lata przyniosą jeszcze więcej wyjątkowych chwil, sukcesów sportowych oraz wzmacniającej wspólnoty. Niech 70-lecie Klubu Sportowego Sokół Serock będzie inspiracją do dalszych osiągnięć, a pasja do sportu niech trwa w sercach kolejnych pokoleń.
 
Gratulacje i szacunek za dotychczasowe osiągnięcia!
Wszystkiego najlepszego, Sokole!
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock
 • Sokół Serock

Jarmark Świąteczny w Serocku i XXVI Spotkanie Wigilijne

Serdecznie zapraszamy 17 grudnia 2023 r. na świąteczne świętowanie na rynku w Serocku.
 
O godzinie 16:00 rozpocznie się tegoroczna edycja Jarmarku Świątecznego.
 
To doskonała okazja do nabycia świątecznych ozdób oraz unikatowych prezentów wykonanych przez naszych lokalnych rękodzielników.
 
Przygotowana zostanie również sekcja gastronomiczna, w ramach której będzie można zasmakować zimowych smakołyków przygotowanych przez Koła Gospodyń Wiejskich.
 
O godzinie 18:00 rozpocznie się XXVI Spotkanie Wigilijne w trakcie którego zaplanowane zostały m.in. wspólne kolędowanie czy wigilijny poczęstunek.
 
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Serocka by spędzić ten magiczny przedświąteczny czas razem z nami.
 
 • Spotkanie Wigilijne
 • Jarmark Świąteczny w Serocku

Kiermasz świąteczny w Przedszkolu Samorządowym w Zegrzu

Samorządowe Przedszkole im. Wodnika Szuwarka w Zegrzu zaprasza na dzień otwarty oraz kiermasz w nowym budynku, który odbędzie się 7 grudnia 2023 r. w godz. 13-00-16.00.

Atrakcje kiermaszowe:

 • stoisko kiermaszowe z ciastami, wekami, upominkami rękodzielniczymi
 • kawiarenka zimowa
 • Mikołajkowa skrzynka pocztowa
 • kącik kinowy
 • kącik fotograficzny
 • kącik zajęciowy
 • kącik malowania twarzy

Serdecznie zapaszamy!

 • Kiermasz świąteczny

Kolejne dofinansowania na remonty dróg

30 listopada Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski oraz Wojewoda Mazowiecki, Tobiasz Bocheński podpisali umowy na modernizację dwóch dróg gminnych na terenie gminy Serock. Środki na modernizację pochodzą z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
555.433,85 zł dofinansowania wesprze koszty zadania związane z „Przebudową drogi gminnej ul. Norwida w Serocku” a 407.117,88 zł – "Remont drogi gminnej, ul. Drewnowskiego w Zegrzu”.

Wdrożony w 2021 roku RFRD służy zwiększeniu bezpieczeństwa na drogach gminnych i powiatowych.
 • umowy na dofinansowania

Dzień Pluszowego Misia

25 listopada w ramach Dnia Pluszowego Misia odbyła się zbiórka zabawek, gier i maskotek dla Oddziału Nefrologii i Stacji Dializ Szpitala Klinicznego Żwirki i Wigury. Akcja okazała się wielkim sukcesem. Wiele osób chcących wspomóc małych pacjentów przybyło do szkół i przedszkoli, które wyznaczono na miejsca zbiórki i przekazało podarki. Zebrane w ten sposób zabawki zostały przewiezione przez wolontariuszy do szpitala klinicznego, a następnie wręczone dzieciom.

Wszystkim zaangażowanym w akcję serdecznie dziękujemy, a małym pacjentom życzymy jak najszybszego powrotu do zdrowia.

 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Pluszowego Misia
 • Dzień Pluszowego Misia

Budowa budynku komunalnego w Borowej Górze

Powstaje nowy budynek komunalny w Borowej Górze. Umowa na roboty budowlane z firmą P.H.U. BUDOMUR Sp. z o.o. została podpisana 28 lipca br. W ramach inwestycji powstanie dwadzieścia pięć nowych mieszkań jedno, dwu i trzypokojowych, wraz z komórkami lokatorskimi na kondygnacji piwnicznej. Wybudowana zostanie także świetlica wiejska o powierzchni około 70 m2.

Inwestycji towarzyszy także budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej oraz drogi dojazdowej, poprowadzonej po dawnym terenie Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej.

Zadanie o wartości 7.847.400,00 zł zostało dofinansowane ze środków Banku Gospodarstwa Krajowego na poziomie 80% kosztów kwalifikowalnych. Zakończenie robót planowane jest na koniec 2024 roku.

Procedura rozpatrywania podań o przydział mieszkania przez Zespół ds. opiniowania przydziału mieszkań rozpocznie się po zakończeniu inwestycji.

Przypominamy, że zasady wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta i Gminy Serock określa uchwała Nr 120/XII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 28 sierpnia 2019 roku.

 • budynek komunalny w Borowej Górze

Nowa sala gimnastyczna w Jadwisinie

17 listopada odbyło się uroczyste otwarcie nowej sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie. To pierwszy pełnowymiarowy obiekt będący własnością gminy Serock, i pierwszy o tak wysokim standardzie. Sala gimnastyczna z boiskiem do koszykówki, boiskami treningowymi do piłki ręcznej  i boiskami do siatkówki została wybudowana wraz z zapleczem sanitarno-technicznym, szatniami, pomieszczeniami dla trenerów oraz magazynem.

W ramach inwestycji utworzono także nowe pokoje nauczycielskie, bibliotekę, dwie w pełni wyposażone sale lekcyjne i świetlicę. Obiekt – co warte podkreślenia – jest w dużej mierze energetycznie samowystarczalny. Obok wybudowane zostało nowe boisko wielofunkcyjne o nawierzchni z trawy syntetycznej, plac zabaw oraz mała infrastruktura w ramach zagospodarowania terenu.

Inwestycja realizowana była przez Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. a na jej realizację inwestor pozyskał dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach Programu Sportowa Polska, w wysokości 1.712.900 zł netto. Koszt całej inwestycji, to kwota ok. 14 mln zł. Zakończenie inwestycji planowane było wstępnie na koniec stycznia 2024 roku, tym bardziej cieszy fakt, że już od kilku tygodni uczniowie mogą korzystać z nowej sali.

 • sala gimnastyczna w Jadwisinie
 • sala gimnastyczna w Jadwisinie
 • sala gimnastyczna w Jadwisinie
 • sala gimnastyczna w Jadwisinie

Gminy otrzymają dofinansowanie na rozwój geotermii

Zgodnie z informacjami przekazanymi na konferencji Ministerstwa Klimatu i Środowiska, pn. „Wody termalne dla samorządów - gminy otrzymają dofinansowanie NFOŚiGW”, Miasto i Gmina Serock znalazło się w gronie samorządów z dużą szansą na uzyskanie wsparcia na wykonanie na terenie miasta pierwszego geotermalnego odwiertu badawczego.

Gmina aplikowała o środki w programie "Udostępnianie Wód termalnych w Polsce" w październiku 2022 roku, dotychczas czekaliśmy na wyniki naboru, które częściowo zostały zaprezentowane w czasie dzisiejszej konferencji.

Program daje samorządom szansę na sfinansowanie do 100% kosztów badawczego odwiertu geotermalnego, który potwierdzi parametry złoża. Warto podkreślić, że równocześnie w dniu 16 listopada gmina podpisała już umowę w ramach Europejskiego Instrumentu Miejskiego (EUCF), dzięki czemu otrzymamy 60 tys. EUR na opracowanie koncepcji inwestycyjnej ciepłowni geotermalnej i sieci cieplowniczej.

Dzięki pozyskanym środkom realizujemy prace badawcze i analityczne w bardzo kosztownych dziedzinach nie obciążając budżetu gminnego. Prace w przyszłości mają szanse pomóc zbudować w naszej gminie wspólnotę lokalną przygotowaną na ewentualne przyszłe zawirowania energetyczne, a dodatkowo opartą o czyste źródła energii.
Więcej informacji o programie tutaj: https://www.gov.pl/.../wody-termalne-dla-samorzadow...

Odbiór odpadów sprzed posesji

Przypominamy, że odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock realizowany jest od godziny 7 rano, w terminach wskazanych w harmonogramie odbioru odpadów.

W związku z tym prosimy o wystawienie pojemników i otwarcie altan śmietnikowych do godziny 7 rano. Reklamacje w sprawie nieodebranych odpadów należy zgłaszać w dniu następującym po terminie określonym w harmonogramie. Reklamacje dotyczące adresów, na których odpady nie były wystawione na czas, nie będą realizowane.

Czego nie wolno wrzucać do odpadów zmieszanych?

Niedopuszczalne jest umieszczanie w workach lub pojemnikach na zmieszane odpady komunalne odpadów budowlanych, poremontowych, w tym wiader po farbach, a także części samochodowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego czy mebli.

Niestety, ciągle otrzymujemy sygnały od firmy świadczącej usługę odbioru odpadów komunalnych, że właśnie takie odpady często znajdują się w pojemnikach na odpady zmieszane, wskutek czego nie są one odbierane.

Odpady pochodzące z niewielkich remontów, przeprowadzanych we własnym zakresie, meble, mogą zostać nieodpłatnie przekazane do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów, przy ul. Nasielskiej 21, który czynny jest od wtorku do soboty w godzinach 7.00-15.00

Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Rynek 21, tel. 22 782 88 40, ochronasrodowiska@serock.pl.

Listopadowe posiadywanki przy kawie i herbacie - z poezją i muzyką w tle

W przededniu 105 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości - 10 XI o godz. 17.00 w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej odbyły się „Listopadowe posiadywanki przy kawie i herbacie - z poezją i muzyką w tle", czyli okolicznościowe spotkanie, w którym wzięli udział uczniowie, nauczyciele, rodzice i zaproszeni goście.

Zgromadzona tego wieczoru w naszej sali gimnastycznej publiczność obejrzała przygotowany przez uczniów i nauczycieli program artystyczny pt. "Pociąg do wolności", na który złożyły się przepiękne wiersze, pieśni i piosenki patriotyczne ukazujące drogę Polaków do wolności i niepodległości. W trakcie tego wzruszającego spotkania zgromadzeni goście mogli nie tylko posłuchać okolicznościowych utworów, ale również włączyć się we wspólne śpiewanie, tworząc tym samym miły dla ucha chór. Na zakończenie wszyscy skosztowali pysznych ciast przygotowanych przez uczniów i rodziców na konkurs „Słodkości dla niepodległości". Wystawa fotograficzna „Wolność krzyżami mierzona", nastrojowe oświetlenie oraz scenografia dopełniły niezwykłej całości.

Społeczność szkolna pragnie podziękować wszystkim przybyłym za uczestnictwo i stworzenie tej niepowtarzalnej atmosfery.

 • ZSP w Woli Kiełpińskiej
 • ZSP w Woli Kiełpińskiej
 • ZSP w Woli Kiełpińskiej
 • ZSP w Woli Kiełpińskiej
 • ZSP w Woli Kiełpińskiej
 • ZSP w Woli Kiełpińskiej
 • ZSP w Woli Kiełpińskiej

Otwarcie sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej im. Jerzego Szaniawskiego w Jadwisinie

17 listopada odbyło się uroczyste otwarcie pełnowymiarowej sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej imienia Jerzego Szaniawskiego
w Jadwisinie.📸🤾‍♂️⛹️‍♀️🤼‍♂️🥇🏆
 
Obiekt będzie stanowił bazę dla współzawodnictwa szkolnego, ale posłuży także mieszkańcom całej gminy.
 
Na to zadanie spółka Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o. o pozyskała dofinansowanie ze środków Ministerstwa Sportu
.
Organizatorom dziękujemy za zaangażowanie w przygotowanie wspaniałego wydarzenia, a gościom za liczne przybycie.
 
„Marzenia się spełniają. Udało się!” - wzruszające słowa Pani Dyrektor Małgorzaty Leszczyńskiej są odzwierciedleniem emocji podopiecznych szkoły w Jadwisinie, którzy czekali na salę wiele lat.
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11

Intensywny październik na PSZOK

PSZOK, czyli Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych to specjalnie zorganizowane dla mieszkańców naszej gminy miejsce, w którym mogą pozostawić selektywnie zbierane odpady komunalne, a które zalegają w gospodarstwach domowych. Przy czym należy pamiętać, że PSZOK nie przyjmuje odpadów zmieszanych, niesegregowanych. 

W naszej gminie zlokalizowany jest przy ul. Nasielskiej 21 w Serocku i czynny od wtorku do soboty  w godz. 7.00 do 15.00.

W tym miesiącu z PSZOK skorzystało aż 705 zdeklarowanych mieszkańców. Zostało przyjęte łącznie ponad 46 ton odpadów, które stanowiły odpowiednio:  tworzywa sztuczne w ilości 2,00 Mg, papier – 3,74 Mg, szkło – 1,86 Mg, gabaryty – 13,88 Mg, odpady budowlane – 18,12 Mg,  bioodpady – 6,06 Mg, przeterminowane leki – 0,1 Mg, zużyte opony – 1,02 Mg. Koszt utrzymania PSZOK w tym miesiącu wyniósł ponad 33 tysiące złotych.

Zachęcamy mieszkańców do korzystania z Punktu Selektywnej Zbiorki Odpadów Komunalnych (PSZOK).

 

14 listopada Międzynarodowy Dzień Seniora

14 listopada obchodzimy Międzynarodowy Dzień Seniora. Z tej okazji pragniemy złożyć wszystkim Seniorom najlepsze życzenia.

 

 • Dzień Seniora

Uroczysta Sesja Rady Miejskiej w Serocku

11 listopada 2023 r. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbyła się uroczysta sesja Rady Miejskiej dla uczczenia 105. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości oraz 25. rocznicy ufundowania sztandaru Radzie Miejskiej. Sesja rozpoczęła się od odśpiewania hymnu Rzeczypospolitej Polskiej.

Zaproszonych gości przywitał Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku – Mariusz Rosiński oraz Burmistrz Miasta i Gminy Serock – Artur Borkowski.

W ramach obchodów Narodowego Święta Niepodległości dr Jacek Szczepański (dyrektor Muzeum Historycznego w Legionowie) wygłosił dla radnych i zaproszonych gości prelekcję pt. „Proces odzyskiwania niepodległości w listopadzie 1918 r. na terenach dzisiejszego powiatu legionowskiego”. Następnie Pan Ludwik Jakubowski opowiedział o swoim stryju Leonardzie Jakubowskim z Ludwinowa Zegrzyńskiego, który w 1918 r. walczył o niepodległość Polski.

Medalem „Za Zasługi dla Miasta i Gminy Serock” odznaczono Stowarzyszenie na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego, które reprezentował prezes Zbigniew Szumera.

W dziedzinie kultury za wysokie osiągnięcia nagrodzono i wyróżniono Panią Elżbietę Ekiert, Pana Kazimierza Klickiego oraz młodzież, która otrzymała stypendia za wysokie osiągnięcia w dziedzinie kultury. Za wysokie osiągnięcia w dziedzinie sportu wyróżniono Pana Dariusza Śledziewskiego oraz młodzież, która otrzymała stypendia w tej dziedzinie. Za aktywny udział w społeczności Miasta i Gminy Serock wyróżniono Panią Ewę Godlewską.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock wręczył dyplomy i nagrody osobom nagrodzonym i wyróżnionym w Konkursie Plastycznym „Serock w miniaturze”. Wykonane przez uczestników konkursu makiety zabytków z terenu naszej gminy prezentowane były podczas sesji a następnie będzie można je oglądać w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich.

Sesja zakończyła się występem podopiecznych Centrum Kultury i Czytelnictwa.

Po sesji odbyła się uroczysta Eucharystia, celebrowana przez księdza Dariusza Rojka – proboszcza parafii pw. św. Anny, a po niej – apel pamięci na serockim rynku.

 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11
 • zdjęcia 11.11

Zmarł ks. prał. dr Jan Kasiński

Z głębokim żalem przekazujemy informację, że 8 listopada 2023 r. zmarł ks. prał. dr Jan Kasiński, emerytowany proboszcz parafii pw. św. Anny w Serocku. Odszedł w wieku 78 lat, w 55 roku swojego kapłaństwa.

Uroczystości pogrzebowe śp. ks. prał. Jana Kasińskiego odbędą się 11 listopada (sobota) o godzinie 14.30 w kościele parafialnym w Serocku.

Mszy świętej pogrzebowej przewodniczyć będzie bp Szymon Stułkowski.

Po Mszy świętej trumna z ciałem śp. ks. Kasińskiego zostanie złożona na cmentarzu parafialnym w Serocku.

10 listopada (piątek) o godzinie 20.00 w Serocku zostanie odprawiona Msza św. żałobna z udziałem księży i wiernych, którzy nie będą mogli uczestniczyć w pogrzebie.

Ks. prał. dr Jan Kasiński
urodzony: 1 lutego 1945 w Placusinie (par. Pniewo)
chrzest: 8 lutego 1945 r. w parafii Pniewo;
diakonat: 1969 w Płocku;
kapłaństwo: 15 czerwca 1969 r. w Płocku;
praca duszpasterska: wikariusz w parafiach: Długosiodło (1969-1972), Rypin (1972-1974), Płock - św. Jana (1974-1976); studia magisterskie stacjonarne na ATK (1976-1979); notariusz w Sądzie Biskupim (1979-1986); studia doktoranckie na ATK (1986-1991), proboszcz w parafii Serock (1991-2014), dziekan dekanatu serockiego (1997-2014), sędzia Sądu Biskupiego (1993-2023)
emerytura: 2014
odznaczenia: tytuł kanonika (1996), kanonik honorowy Kapituły Pułtuskiej (1999), kapelan Ojca Świętego (2003)
zmarł: 8 listopada 2023 r.

 

Jarmark Świąteczny w Serocku

Zapraszamy serdecznie:

koła gospodyń wiejskich, rękodzielników, wytwórców produktów regionalnych, przedsiębiorców oraz stowarzyszenia do udziału w Jarmarku Świątecznym organizowanym przez Urząd Miasta i Gminy, we współpracy z Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku.

Jarmark odbędzie się 17 grudnia i będzie miał charakter wystawowo-handlowy oraz promujący produkty regionalne.

Osoby zainteresowane udziałem w Jarmarku prosimy o kontakt telefoniczny 22 782 88 43 lub mailowy promocja@serock.pl

Udział w Jarmarku jest nieodpłatny. Ilość miejsc ograniczona.

Regulamin i Karta Zgłoszenia dostępne poniżej.

 • Jarmark w Serocku

Szczepienia lisów przeciwko wściekliźnie

Szanowni Państwo,

informujemy, że zgodnie z komunikatem Mazowieckiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii w dniach 4-15.11.2023r. planowane jest przeprowadzenie akcji szczepienia doustnego lisów wolno żyjących przeciwko wściekliźnie na terenie województwa mazowieckiego. Poniżej przedstawiamy wskazówki dotyczące postępowania w terenie. W tym czasie prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na czworonożnych towarzyszy.

Mieszkańcy Serocka na Ziemi Dobrzyńskiej

Grupa 50 osób mieszkańców gminy Serock, wśród których byli m.in. rolnicy, właściciele i przedstawiciele gospodarstw rolnych, właściciele gospodarstw agroturystycznych działających na terenie gminy Serock, członkowie kół gospodyń wiejskich, sołtysi w dniach 20 - 21  września 2023 r. udali się na teren Ziemi Dobrzyńskiej. Wyjazd pn. „Miasto i Gmina Serock w poszukiwaniu nowych możliwości rozwoju obszarów wiejskich, realizowanej w ramach” organizowany był w ramach Planu Działania Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 Plan Operacyjny na lata 2022-2023.

Pierwszego dnia wyjazdu, we wczesnych godzinach porannych grupa mieszkańców gminy Serock udała się w kierunku miejscowości Skępe, gdzie uczestnicy zostali przywitani przez przedstawicieli Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej (SGZD) a następnie Zastępca Burmistrz Miasta i Gminy Skępe, Pan Krzysztof Jaworskiprzedstawił charakterystykę regionu. Po wystąpieniu Zastępcy Burmistrza, Dyrektor oddziału Kujawsko Pomorskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczegow Zarzeczewie, Pan Stanisław Piątkowski przedstawił prezentacje na temat Rolnictwo na Ziemi Dobrzyńskiej Kujawsko Pomorskiej Ośrodka Doradztwa Rolniczego. Po krótkiej prelekcji, uczestnicy wyjazdu, po obiedzie, uczestnicy realizowali wyjazd studyjny. Pierwszym odwiedzonym punktem było Targowisko w Skrwilnie, jako przykład inwestycji zrealizowanej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, w ramach programu „Mój rynek”. Następnie uczestnicy udali się do Biogazowni Rypin, która jest przykładem oddolnej inicjatywy okolicznych rolników. Odwiedzając biogazownię, uczestnicy dowiedzieli się czym jest biogaz, co może być substratem w biogazowni, jak działa biogazownia, jakie wymagania należy spełnić aby wybudować biogazownię, czy grupa producentów rolnych może wybudować biogazownię na swoje potrzeby. Następnym punktem wyjazdu było Muzeum Ziemi Dobrzyńskiej w Rypinie - regionalne muzeum, które powstało w latach sześćdziesiątych, w budynku o wyjątkowej historii. Miejsce, w którym zebrana została historia regionu, obrazująca życie lokalnej społeczności na ziemi dobrzyńskiej. Uczestnicy mieli okazję zobaczyć eksponaty z okolicy, kultywujące tradycje i historię Ziemi Dobrzyńskiej. Ostatnim punktem wyjazdu była piekarnia znajdująca się w gminie Chrostkowo. Na miejscu uczestnicy mieli okazję zobaczyć piekarnię oraz zwiedzić działający młyn z ok. 1850 r., który powstał w miejscu wcześniejszego młyna z 1825 r.Podczas wizyty w piekarni, uczestnicy dowiedzieli się  jak otworzyć własną piekarnię, jakie należy spełnić wymagania sanitarno-epidemiologiczne, na czym polega budowa własnej marki, na jakie wartości należy stawiać, aby odnieść sukces oraz jak za pośrednictwem własnego biznesu, mieć wpływ na rozwój lokalny. Na miejscu uczestnicy mieli okazję również degustacji lokalnych wypieków.

Po tak intensywnym pierwszym dniu wyjazdu, zadowoleni uczestnicy udali się na kolację do miejsca noclegu.

Drugi dzień wyjazdu, z uwagi na rozbudowany program, rozpoczął się bardzo wcześnie pysznym śniadaniem, po którym przyszedł czas na realizację założonego planu. Pierwszym punktem była Pasieka Pana Marka Grzymowicza w miejscowości Suszewo (gmina Lipno). Uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się jak powstaje miód, czy proces produkcji miodu jest trudny, jak założyć pasiekę i jakiej wielkości powinna być, aby jej posiadanie było opłacalne, jakie są rodzaje miodów i czym się charakteryzują, jaki miód jest najlepszy. Następnie mieli okazję skosztować miodów. Kolejnym ciekawym punktem programu, było przedstawienie działalności Chaty Tradycyjne Jadło Pani Mirosławy Wilk w gmina Wielgie. Miejsce łączące kuchnię, folklor oraz tradycję, a to wszystko zamknięte w skansenie żyjącym w czasach teraźniejszości. W tym miejscu uczestnicy mieli okazję spróbować lokalnych dań. Po pysznej degustacji, grupa udało się w drogę do winiarni w miejscowości Tulibowo, leżącej w Gminie Dobrzyń nad Wisłą. Uczestnicy dowiedzieli się jak produkować wino, czy produkcja wina na skalę lokalną jest opłacalna, jakie wymagania należy spełnić aby sprzedawać wino na rynku lokalnym, jakie są najlepsze odmiany winorośli, ale i nie tylko do produkcji wina, jakie wymagania mają krzewy winorośli, jak produkować wino białe, różowe i czerwone. Na zakończenie uczestnicy mieli okazję degustacji wina, i tutaj dużym zaskoczeniem była degustacja wina z jagody kamczackiej. W winiarni, grupa z Serocka udała się na spotkanie z przedstawicielami grupy producenckiej - Grupa Producentów Zbóż i Roślin Oleistych Gp Avena Sp. z o.o. w miejscowości Wierzniczka, Gmina Dobrzyń nad Wisłą. Podczas rozmowy uczestnicy dowiedzieli się jakie są zasady działalności grup producenckich, jakie wymagania należy spełnić, aby być członkiem grupy producenckiej, czym zajmują się grupy producenckie w Polsce, czy zakładanie grup producenckich przynosi zysk ich członkom. Ostatnim punktem wyjazdu studyjnego było spotkanie z kołem gospodyń wiejskich KGW  Turza Wilcza w Gminie Tłuchowo. Spotkanie ubarwił koncert członkiń koła, które do śpiewu włączyły również grupę serocką. Podczas spotkania z członkiniami koła gospodyń, uczestnicy dowiedzieli się jakie działania integrujące mieszkańców podejmuje koło, na czym polega działalność koła, jakie są autorskie działania koła, czym jest koło KGW, kto może być jego członkiem, jakie działalności może podejmować. Podczas spotkania, uczestnicy mieli okazję skosztować smakołyków przygotowanych przez koło gospodyń. Spotkanie przebiegło w bardzo miłej atmosferze, uczestnicy mieli okazję wymienić się doświadczeniem z własnego podwórka, porozmawiać z członkiniami koła z innego rejonu, poznać problemy z jakimi spotykają się koła w innych rejonach, a nawet może i wspólnie wypracować rozwiązanie. Po spotkaniu grupa serocka udała się na obiad i spotkanie podsumowujące do hotelu, gdzie mieli zakwaterowanie. Po krótkim podsumowaniu wyjazdu, uczestnicy pełni pomysłów, z dobrym humorem i uśmiechem na twarzy udali się w podróż powrotną do Serocka. Na miejscu byli w późnych godzinach wieczornych.

Słowem podsumowania, był to bardzo ciekawy i interesujący wyjazd prezentujący wiele ciekawych przedsięwzięć wpływających na rozwój lokalny. Uczestnicy mogli się dużo nauczyć i wymienić doświadczeniem z mieszkańcami Ziemi Dobrzyńskiej. Zdobyte doświadczenie, wiedza z pewnością przyczynią się do rozwoju obszarów wiejskich gminy Serock. Warto tutaj wspomnieć również, że cała grupa uczestników, miała okazję do świetnej integracji i poznania się jak również do wymiany doświadczeń między sobą.

Zachęcamy do odwiedzenia stron internetowych: www.mazowieckie.ksow.pl gdzie można znaleźć informacje o bieżących inicjatywach i wsparciu KSOW oraz ksow.pl gdzie można zarejestrować się, jako Partner KSOW.

 • Mieszkańcy Serocka na Ziemi Dobrzyskiej
 • Mieszkańcy Serocka na Ziemi Dobrzyskiej
 • Mieszkańcy Serocka na Ziemi Dobrzyskiej
 • Mieszkańcy Serocka na Ziemi Dobrzyskiej
 • Mieszkańcy Serocka na Ziemi Dobrzyskiej

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw Mazowsze, to program, który uruchamiany jest co roku przez Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego. W tym roku pięć zadań gminnych uzyskało wsparcie w ramach tego programu:

 

Zagospodarowanie terenu działki gminnej o numerze 429/1 obr. Nowa Wieś

W ramach zadania zagospodarowano teren działki gminnej, znajdującej się w centrum miejscowości Nowa Wieś. Inwestycję tę wykonano w odpowiedzi na potrzeby rekreacyjne mieszkańców. Podczas realizacji projektu zasadzono drzewa i rośliny ozdobne, utworzono miejsce wypoczynkowe z alejkami, elementami małej architektury takiej jak ławeczki i tablice informacyjne. Przekształcenie działki gminnej w teren rekreacyjny przyczynił się do poprawy życia, umożliwiając wypoczynek mieszkańcom. Zrealizowane zadanie było szczególnie ważne z uwagi na fakt, że miejscowości Nowa Wieś dotychczas nie było takiego terenu.

Kwota dofinansowania: 7 905,52

Zakup oraz montaż wiaty przystankowej i ławki w miejscowości Karolino

Przedmiotem zadania był zakup i montaż wiaty przystankowej oraz ławki. Wykonano zamontowanie wiaty standardowej typu ATENA, by w ten sposób zachować jednolite elementy estetyki przestrzennej, zgodne z wykorzystywanymi dotychczas na terenie Miasta i Gminy Serock Systemem Identyfikacji Wizualnej. Dzięki postawieniu wiaty przystankowej oraz ławki podniesiono poziom bezpieczeństwa i komfortu mieszkańców oczekującychna środki komunikacji miejskiej w miejscowości Karolino.

Kwota dofinansowania: 2 900,00 zł

 

Wybudowanie progu zwalniającego wraz z organizacją ruchu na drodze gminnej nr 180402W w miejscowości Bolesławowo

W ramach zadania został wykonany próg zwalniający U-16 wraz z montażem oznakowania pionowego w pasie drodze gminnej o numerze 180402W w miejscowości Bolesławowo.

Próg zwalniający wybudowano w pasie drogi nie posiadającej ciągów pieszych. Mieszkańcy poruszający się po drodze pieszo byli narażeni na niebezpieczeństwo ze strony pojazdów.

Kwota dofinansowania: 5 000,00 zł

 

Budowa progów zwalniających na drodze gminnej nr 180425W w miejscowości Jachranka

W ramach zadania wybudowano dwa progi zwalniające w pasie drogi gminnej o numerze 180425W w miejscowości Jachranka. Progi zwalniające typu U-16 wraz z oznakowaniem pionowym zostały zlokalizowane w najbardziej newralgicznych miejscach ww. drogi, gdzie ruch jest bardzo wzmożony.Wykonanie progów zwalniających zapewniło zmniejszenie prędkości osiąganej przez pojazdy a tym samym zwiększyło bezpieczeństwo mieszkańców a w szczególności dzieci, które korzystają z tej drogi idąc do szkoły.

Kwota dofinansowania: 7 583,95 zł

 

Budowa punktów świetlnych Święcienica ul. Pasieki

WNIOSEK:

W ramach zadania wybudowano elektroenergetyczną linię napowietrzno-kablowa, 6 słupów oświetleniowych z wysięgnikiem i oprawą LED. Nowo powstałe oświetlenie uliczne wpłynęło na poziom bezpieczeństwa użytkowników ul. Pasieki w Święcienicy, głównie pieszych. Ulica Pasieki to wąska droga gruntowa bez chodnika, w związku z czym oświetlenie znacznie poprawiłowidoczność na drodze, a co za tym idzie przyczyniło się do wzrostu bezpieczeństwa.

Kwota dofinansowania: 10 000,00 zł

 • MIAS

Uwaga! Kontrole na nieruchomościach

Zgodnie z art. 5 ust. 1 pkt 2, 3a i 3b ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519 ze zm.) na właścicielu nieruchomości spoczywa obowiązek przyłączenia nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej, a w przypadku braku kanalizacji wyposażenia nieruchomości w zbiornik bezodpływowy na nieczystości ciekłe lub w przydomową oczyszczalnię ścieków.

Nowelizacją ustawy wprowadzoną w sierpniu 2022 roku nałożony został na gminę obowiązek kontroli nieruchomości wyposażonych w zbiorniki bezodpływowe (szamba) lub przydomowe oczyszczalnie ścieków, w zakresie posiadania pisemnych umów na świadczenie usługi wywozu nieczystości ciekłych oraz dowodów uiszczania opłat za te usługi, co najmniej raz na dwa lata.

W związku z powyższym informujemy, że rozpoczęliśmy kontrole częstotliwości opróżniania zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz osadników z przydomowych oczyszczalni ścieków, a także zawarcia umów na usługi ascenizacyjne.

Prosimy Państwa o współpracę i udostępnienie niezbędnych dokumentów będących przedmiotem kontroli. Osoby, które nie mają jeszcze podpisanych umów na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków, powinny zawrzeć takie umowy niezwłocznie.

Odpowiedzi na najczęstsze pytania dotyczące kontroli pozbywania się nieczystości ciekłych

 1. Czy każdy mieszkaniec zostanie skontrolowany? 
  Tak, kontroli podlegają właściciele nieruchomości wyposażonych w zbiornik bezodpływowy albo przydomową oczyszczalnię ścieków.
 2. Czy jeśli mam faktury i dowody zapłaty czy to wystarczy do kontroli? 
  Nie, podczas kontroli należy przedłożyć zarówno dowody uiszczania odpłat za usługi wywozu nieczystości ciekłych, jak i umowę z przedsiębiorcą posiadającym zezwolenie na opróżnianie zbiorników bezodpływowych lub osadników z instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków. Należy pamiętać, że posiadane rachunki muszą potwierdzać regularność wywozu nieczystości. 
 3. Kto powinien zawrzeć umowę na wywóz nieczystości ciekłych?  
  Umowa na wywóz nieczystości ciekłych powinna być zawarta przez właściciela nieruchomości.
 4. Co mi grozi jeśli nie przedstawię dokumentów? 
  Zgodnie z art. 10 ust. 2 i 2d ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r.,  poz. 2519 ze zm.), kto nie wykonuje ww. obowiązków oraz utrudnia przeprowadzenia kontroli podlega karze grzywny 500-5000zł .
 5. Gdzie znajdę wykaz uprawnionych podmiotów do wywozu nieczystości ciekłych?
  Wykaz uprawnionych podmiotów do wywozu nieczystości ciekłych znajduje się na stronie www.serock.pl w zakładce Dla mieszkańca – Odpady komunalne oraz nieczystości ciekłe.
 6. Z jakich przepisów wynika kontrola?
  Zgodnie z art. 6 ust. 5a oraz art. 9u Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Burmistrz ma obowiązek dokonania kontroli w zakresie posiadanej umów i dowodów uiszczania opłat za usługi,
 7. Kto przeprowadza kontrole?
  Kontrole przeprowadza upoważniony pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Serocku wraz z funkcjonariuszem Straży Miejskiej w Serocku.
 8. Czy kontrole są jednorazowe?
  Nie, zgodnie z obowiązującymi przepisami każda nieruchomość będzie kontrolowana co najmniej raz na dwa lata.
 9. Mam więcej pytań- gdzie znajdę pomoc? 
  Odpowiedzi na pytania można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, tel. 22 782 88 40/50.

Poradnik Seniora

Miło jest nam poinformować, że z myślą o mieszkańcach Miasta i Gminy Serock przedstawiamy nową edycję Poradnika Seniora, który stanowi swego rodzaju bazę ważnych dla seniorów informacji. Znajdują się tam także przydatne dane adresowe i wskazówki, gdzie seniorzy mogą szukać różnorakiej pomocy. Poradnik jest dystrybuowany w wybranych miejscach na terenie gminy (w miejscach dystrybucji Informatora Gminy Serock), a także w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku i w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Zadanie pt. „Serock dla Seniorów – przeciw bierności i wykluczeniu” współfinansowano ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego.