Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Obchody 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej

Walki na ziemi serockiej w sierpniu 1920 roku są ciągle słabo znanym epizodem Bitwy Warszawskiej. Aby uczcić poległych w Bitwie, ale także aby przybliżyć mieszkańcom Serocka wydarzenia, które rozegrały się na terenie dzisiejszej gminy Serock, zainicjowaliśmy szereg przedsięwzięć w ramach obchodów 100-lecia wielkiego zwycięstwa.

12 sierpnia złożymy symboliczne wiązanki na grobie sierżanta Kazimierza Kozłowskiego, który jest pochowany na cmentarzu parafialnym w Woli Kiełpińskiej. Na cmentarzu w Serocku upamiętnimy lokalnych bohaterów poległych w 1920 roku; mostowi w Wierzbicy nadamy imię Obrońców Ziemi Serockiej 1920 roku a na serockim rynku odsłonimy tablicę pamiątkową. Materiał filmowy z tych uroczystości zaprezentujemy na fanpejdżu Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku 15 sierpnia o godzinie 15.00. Tego dnia także, w kościele garnizonowym w Zegrzu, o godzinie 9.00, odbędzie się uroczysta msza święta z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej oraz Święta Wojska Polskiego.

17 sierpnia w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku (ul. Pułtuska 35) o godzinie 18.00 referat wygłosi prof. Janusz Odziemkowski (transmisja z prelekcji będzie dostępna na fanpejdżu Izby Pamięci i Tradycji Rybackich). Tuż po nim odbędzie się premiera filmu dokumentalnego „Obrona ziemi serockiej w sierpniu 1920 roku”. Warto wspomnieć, że ów film, w czterech częściach będzie można także obejrzeć na fanpejdżu Izby od 10 do 17 sierpnia. Spotkanie w Centrum Kultury zakończy promocja książki „Serockie drogi do niepodległości”. Będzie to okazja do otrzymania bezpłatnego egzemplarza publikacji oraz do porozmawiania z jej autorami. Ze względu na ograniczoną ilość uczestników, którą możemy przyjąć na Sali Widowiskowej, w związku z obostrzeniami epidemiologicznymi, udział w uroczystości możliwy będzie po zgłoszeniu telefonicznym 22 782 88 43 lub mailowym: izbapamieci@serock.pl.

Od 1 sierpnia na serockim rynku będzie można obejrzeć wystawę outdoorową „Bitwa o wszystko. Walki na ziemi serockiej w sierpniu 1920”. Na jej podstawie oraz na podstawie wyemitowanej na YT Izby  prelekcji Bitwa Warszawska 1920 roku geneza, przebieg znaczenie", opracowany został konkurs wiedzy o Bitwie Warszawskiej. Zostanie on przeprowadzony na facebooku w dniach 1-10 sierpnia. Konkurs będzie okazją do zdobycia książki „Bitwa Warszawska 1920 r. Jabłonna, Legionowo, Nieporęt, Serock, Wieliszew” autorstwa Krzysztofa Klimaszewskiego i Mirosława Pakuły.

Serdecznie zapraszamy do udziału w uroczystościach i pogłębiania wiedzy o tych ważnych w historii kraju i gminy wydarzeniach.

26 lipca w kościele w Woli Kiełpińskiej odbył się koncert z okazji 100. rocznicy Bitwy. Relacja TUTAJ.
30 lipca Burmistrz Artur Borkowski oraz sołtys wsi Dębe odebrali tablice upamiętniające miejsca związane z Bitwą. Więcej TUTAJ.

 • zaproszenie na obchody Bitwy Warszawskiej
 • zaproszenie na wystawę poświęconą Bitwie Warszawskiej

Inwestycje oświetleniowe

Trudny czas dla samorządów związany z pandemią COVID-19 nie przeszkodził w realizacji kolejnych inwestycji mających zdecydowany wpływ na bezpieczeństwo i komfort życia mieszkańców. Na przełomie czerwca i lipca zostały zakończone roboty związane z budową oświetlenia drogowego ulic:  Błękitnej i Słoneczna Polana w miejscowości Serock, Tęczowej w miejscowości Stasi Las oraz drogi gminnej nr 180466W w miejscowości Bolesławowo, natomiast na koniec sierpnia przewidywane jest zakończenie trwającej obecnie budowy oświetlenia w pasie drogi wojewódzkiej nr 632 na odcinku od zapory wodnej w miejscowości Dębe do skrzyżowania z ul. Zegrzyńską. Zakres powyższych, to przede wszystkim budowa linii energetycznych oświetlenia drogowego, montaż na słupach stalowych nowoczesnych opraw w technologii LED oraz przebudowa szafy sterowania oświetleniem w miejscowości Dębe. Po zrealizowaniu ostatniego z wymienionych wcześniej zadań przybędzie Gminie łącznie 47 nowoczesnych punktów świetlnych na kwotę około 270 000 zł.

Ponadto 10 lipca br. nastąpiło otwarcie ofert w przetargu nieograniczonym na budowę oświetlenia ul. Dosińskiej w miejscowości Jachranka, zaś jeżeli zostaną wyłonieni wykonawcy z kolejnych ogłoszonych zamówień publicznych to dzięki współfinansowaniu ze środków z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” po wakacjach  zyskają oświetlenie ulice: Oliwkowa w miejscowości Dosin, Spacerowa w miejscowości Kania Nowa oraz drogi gminne w miejscowościach Guty i Zabłocie. Przy okazji warto również wspomnieć, iż opracowana została kompletna dokumentacja projektowo – kosztorysowa dla budowy oświetlenia drogowego ulic: Nad Wąwozem w miejscowości Jadwisin, Szafirowej w miejscowości Skubianka oraz drogi gminnej nr 180406W w miejscowości Zalesie Borowe. Na ukończeniu jest także projekt oświetlenia ulicy Zegrzyńskiej w miejscowości Izbica, gdzie planowana jest wymiana wyeksploatowanych sodowych opraw oświetlenia drogowego na energooszczędne oprawy LED oraz dobudowa nowych punktów świetlnych.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

W sobotę zawyją syreny o "Godzinie W "

W sobotę 1 sierpnia 2020 roku, dokładnie o godz. 17:00 zostaną włączone w Serocku, na 1 minutę, syreny alarmowe. W ten sposób uczcimy 76. rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego.

O tej godzinie, na rynku, zaczną się również uroczystości upamiętniające to wydarzenie.

 

Rolniku, wypełnij obowiązek i weź udział w spisie!

Po zakończeniu żniw rolnicy z całej Polski będą mieli jeszcze jeden bardzo ważny obowiązek do wypełnienia. Chodzi o Powszechny Spis Rolny, który potrwa od 1 września do 30 listopada br. Nie trzeba czekać na wizytę rachmistrza – warto spisać się samemu przez Internet lub umówić się na spis telefoniczny.

Powszechny Spis Rolny 2020 obejmie wszystkie gospodarstwa rolne w kraju. To najważniejsze badanie polskiego rolnictwa – jego ostatnia edycja odbyła się 10 lat temu. Przygotowania do spisu trwają w całym kraju, również w naszej gminie.

Organizacja spisu w naszej gminie

Spis rolny rozpocznie się we wrześniu, ale intensywne prace przygotowawcze trwają już od dłuższego czasu. Oprócz GUS i Urzędu Statystycznego w Warszawie, który nadzoruje organizację spisu na Mazowszu, do pracy włączył się samorząd lokalny, w tym również nasza gmina. Utworzone zostało Gminne Biuro Spisowe, które odpowiada m.in. za przeprowadzenie naboru kandydatów na rachmistrzów, organizację gminnego punktu spisowego oraz popularyzację spisu w naszej gminie.

Jednym z najważniejszych zadań Gminnego Biura Spisowego jest przeprowadzenie rekrutacji rachmistrzów spisowych. Kandydaci do pracy w naszej gminie mają obowiązek odbyć odpowiednie szkolenie zakończone egzaminem. Osoby, które zdadzą egzamin z najlepszymi wynikami w gminie, w październiku rozpoczną pracę w terenie.

Dlaczego TRZEBA i WARTO się spisać?

Udział w spisie rolnym jest obowiązkowy. Osoby uchylające się od tego obowiązku zgodnie z ustawą o statystyce publicznej mogą podlegać odpowiednim sankcjom. Rolnicy nie mają zresztą powodów do unikania spisu: pytania dotyczą wyłącznie danego gospodarstwa i prowadzonej produkcji. Nie ma też pytań o wysokość dochodów rolnika, tylko o ich strukturę.

Z punktu widzenia każdego rolnika warto sobie uświadomić, że Powszechny Spis Rolny - jako badanie obejmujące wszystkie gospodarstwa rolne w kraju - jest jedynym źródłem informacji pozwalającym na ocenę stanu polskiego rolnictwa. Dzięki niemu możemy zdiagnozować bieżącą sytuację, ale też zaobserwować zmiany, jakie zaszły na przestrzeni ostatnich 10 lat w strukturze i działalności gospodarstw rolnych.

Zebrane podczas spisów rolnych dane są wykorzystywane przez instytucje rządowe i samorządowe – w tym również przez naszą gminę. Dzięki tym danym możemy podejmować działania wspierające naszych rolników na poziomie lokalnym. Tym samym poprzez udział w spisie rolnicy pośrednio zyskują realny wpływ na zmiany zachodzące w najbliższym otoczeniu.

Nie można też zapominać o korzyściach płynących ze spisu w kontekście unijnej polityki rolnej. Jak każde państwo UE, Polska jest zobowiązana do przeprowadzenia spisu rolnego co 10 lat i w podobnym okresie, co inne państwa członkowskie. Chodzi o to, aby zebrane dane były porównywalne dla całej Unii. Jest to ważne przy kształtowaniu wspólnej polityki rolnej, czyli np. ustalaniu dopłat dla rolników.

Jakie będą pytania?

W spisie rolnym będą zbierane dane dotyczące m.in.: położenia i powierzchni gospodarstwa, produkcji ekologicznej, rodzaju użytkowanych gruntów, upraw, zużycia nawozów, pogłowia zwierząt gospodarskich, rodzaju budynków gospodarskich, a także wkładu pracy w gospodarstwo rolne użytkownika i członków jego gospodarstwa domowego oraz pracowników najemnych. Warto zawczasu przygotować niezbędne dokumenty i mieć je przy sobie podczas wypełniania formularza.

Formularz spisowy ma formę elektroniczną i liczba pytań będzie zależeć od działalności gospodarstwa. Jeśli dany rolnik ogranicza się do produkcji na własne potrzeby i ma niewiele upraw czy inwentarza żywego, to będzie musiał odpowiedzieć na mniej pytań niż użytkownik dużego gospodarstwa o zróżnicowanej strukturze produkcyjnej.

W razie wątpliwości co do treści czy zakresu pytań należy się skontaktować z infolinią spisową: 22 279 99 99

Zachowaj list od Prezesa GUS!

Każdy użytkownik gospodarstwa rolnego otrzyma jeszcze przed rozpoczęciem Powszechnego Spisu Rolnego list podpisany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Oprócz informacji skierowanej do odbiorcy o ciążącym na nim obowiązku spisania się, list zawiera ważne informacje potrzebne do logowania się w aplikacji spisowej. Dlatego pismo Prezesa GUS należy zachować - przynajmniej do momentu pomyślnego zakończenia samospisu internetowego.

Najlepiej przez Internet – w domu lub w naszym Urzędzie

Samospis internetowy to kluczowa metoda spisowa i o niej w pierwszej kolejności powinni pomyśleć rolnicy. Jest to metoda wygodna, ponieważ spisać się można samodzielnie w domu przez komputer lub telefon z dostępem do Internetu, w dogodnym dla siebie momencie. W obecnej sytuacji samospis internetowy ma tę wielką przewagą nad bezpośrednią rozmową z rachmistrzem, że nie wymaga kontaktu z osobami z zewnątrz.

Dla rolników, którzy nie posiadają komputera lub telefonu z dostępem do Internetu, planowane jest przygotowanie na czas spisu Gminnego Punktu Spisowego, w którym będzie można się spisać samodzielnie.

Jeśli rolnik z jakichś ważnych powodów nie może lub nie chce spisać się przez Internet, powinien zadzwonić na infolinię spisową i spisać się przez telefon.

Rachmistrze w terenie

Jeśli rolnik nie skorzysta z żadnej z obu wspomnianych opcji (Internet lub telefon), może spodziewać się wizyty rachmistrza terenowego. Rolnicy powinni pamiętać, że w takim przypadku nie będą już mogli odmówić udzielenia odpowiedzi i przełożyć spisu na inny termin.

Rachmistrz będzie miał przy sobie specjalny identyfikator wydany przez Urząd Statystyczny w Warszawie.  W razie wątpliwości można zweryfikować tożsamość rachmistrza dzwoniąc na infolinię spisową: 22 279 99 99.

Dane będą bezpieczne

Zebrane podczas spisu dane chronione są tajemnicą statystyczną: pod żadnym pozorem, nawet na wniosek organów ścigania, nie można ujawniać jednostkowych danych podanych w trakcie badań realizowanych na rzecz statystyki publicznej. Obowiązek zachowania tajemnicy jest nałożony na wszystkich rachmistrzów i pracowników statystyki publicznej.

Spis rolny ważny dla nas wszystkich

Spis rolny jest wydarzeniem o dużym znaczeniu, również dla osób nie mających z rolnictwem czy wsią wiele wspólnego. Epidemia koronawirusa przypomniała nam, jak ważne jest zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego. To przecież w głównej mierze rola rolnictwa. Warto więc wspierać spis rolny, nawet jeśli nie jesteśmy rolnikami i nie bierzemy udziału w spisie. Można to zrobić chociażby poprzez udostępnianie informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020 na swoim profilu w mediach społecznościowych.

Do aktywnego wspierania promocji spisu rolnego zachęcamy zwłaszcza te osoby, które są zaangażowane w życie naszej społeczności lokalnej i udzielają się w organizacjach, kołach i grupach działających w naszej gminie. Dzięki swojej aktywności i bogatej siatce kontaktów mogą docierać z najważniejszymi informacjami o spisie rolnym do naszych rolników i ich rodzin.

 

PODSTAWOWE INFORMACJE O POWSZECHNYM SPISIE ROLNYM 2020

Termin trwania: 1 września – 30 listopada 2020 r., dane zbierane wg stanu na 1 czerwca 2020 r.

Metody spisowe:
1) samospis internetowy,
- jeśli ktoś nie posiada odpowiedniego sprzętu lub Internetu, powinien skorzystać z Gminnego Punktu Spisowego w naszym Urzędzie
2) spis przez telefon,
3) wywiad bezpośredni z rachmistrzem terenowym (rachmistrze rozpoczną pracę 1 października 2020 r.).

Infolinia spisowa: 22 279 99 99

Więcej informacji o Powszechnym Spisie Rolnym 2020: https://spisrolny.gov.pl/

 • Plakat informujący o spisie rolnym

Serockie wydarzenia weekendowe w dniach  1 - 2 sierpnia 2020 

1 sierpnia 2020 (sobota):

17:00„Godzina W” – obchody 76.rocznicy Powstania Warszawskiego –  na rynku. O godzinie 17:00, dla uczczenia poległych powstańców, przez minutę zawyją syreny.

2 sierpnia 2020 (niedziela):

15:00 – „Legenda o Smoku Wawelskim„ – spektakl jest bezpłatny, ale ze względu na ograniczoną   ilość miejsc obowiązują zapisy pod nr.22 782 70 80. Zapraszamy do sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku przy ul. Pułtuskiej 35.
18:00Fontanna Muzyki - na rynku, w klimacie retro wystąpi kwartet smyczkowy STRINGS AVENUE
19:30Skoki spadochronowe – na plaży miejskiej w Serocku lądować będzie 15. skoczków Aeroklubu Warszawskiego

Festiwal Filmowy imienia Andrzeja Kondratiuka „Ach, czego się nie robi dla sztuki” – organizatorzy zapraszają na wydarzenia festiwalowe w dniach 30 i 31. 07. – oraz 1 i 2.08.2020 na niezwykły, plenerowy, jedyny w swoim rodzaju festiwal filmowy. Oto harmonogram wydarzeń:
- 30.07.2020, g. 20:30, plaża miejska w Serocku: Gwiezdny pył (1982), Wrzeciono czasu (1995),  Słoneczny zegar (1997).
- 31.07.2020, godz. 20:30, Wąwóz Szaniawskiego w Zegrzynku: serial (14 odcinków) Klub profesora Tutki.
- 01.08.2020, g.20:30, Port Pilawa w Nieporęcie: Hydrozagadka (1970), Wniebowzięci (1973).
- 02.08.2020 r., g. 20:30, Jezioro Wieliszewskie: Pamiętnik Andrzeja Kondratiuka (2006).

Czekają na Państwa również:

 • IZBA PAMIĘCI I TRADYCJI RYBACKICH w Serocku przy ul św. Wojciecha 1 - ekspozycja dostępna jest w piątek, sobotę i niedzielę w godz. 11:30 – 17:30
  * W czasie zwiedzania konieczne jest przestrzeganie obowiązujących rygorów sanitarnych.
 • WYSTAWY OUTDOOROWE w centrum miasta:

- wystawa # Narodziny Karola Wojtyły prezentowana jest przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
- wystawę Miłość i rzeczy poważne – kobiety i mężczyźni w utworach Jerzego Szaniawskiego zobaczymy przy ulicy św. Wojciecha opodal kościoła
- wystawa  „Bitwa o wszystko. Walki na ziemi serockiej 1920” – przygotowana prze Izbę Pamięci w związku z 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej – jest do obejrzenia na rynku.

- Galeria u pana Piotra – w której swe parce wystawiają lokalni artyści. Prace wielu z nich mieliśmy przyjemność wystawiać wcześniej w holu serockiego ratusza. Galeria znajduje się przy rynku, czynna jest w godz. 10:00 – 17:00.

 • KĄPIELISKO I PLAŻA MIEJSKA W SEROCKU - nad  bezpieczeństwem korzystających z kąpieliska czuwają ratownicy z Legionowskiego WOPR przez siedem dni w tygodniu, w godz. 10:00 – 18:00. Prosimy jednak pamiętać, że to przede wszystkim każdy z nas jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich i osób z najbliższego otoczenia. Niestety w tym sezonie, zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego, nie został uruchomiony wodny plac zabaw dla dzieci, choć mamy nadzieję, że jeszcze w tym sezonie będziemy mogli udostępnić najmłodszym tę atrakcję. Na aktywnych czekają tu wypożyczalnie sprzętu sportowego, boiska do siatkówki plażowej, siłownia zewnętrzna. Wszelkie informacje dotyczące kąpieliska mogą Państwo znaleźć na stronie: https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska
 • ANIMACJE NA PLAŻYdla dzieci i całych rodzin proponujemy gry i zabawy ruchowe, mini turnieje. Zapraszamy w soboty i niedziele na dwie tury zajęć: 10.00-11.30; 15.00-16.30

Przypominamy, że na terenie plaży wszystkich wciąż obowiązują obostrzenia epidemiologiczne!

 • REJSY WEEKENDOWE KATAMARANAMI: Albatros 1 (pływa na trasie Serock - Cupel - Arciechów- Serock) i Albatros 2 (pływa na trasie Kuligów - Popowo - Kuligów). Statki wyruszają w swoje pierwsze rejsy z pomostu przy plaży w Serocku w soboty i niedziele o 9:30 i kontynuują pływanie na ww. trasach wg. harmonogramu (poniżej). Ostatnie rejsy obu katamaranów kończą się w Serocku około godz. 17:00. Statki zabierają pasażerów i ich rowery.
  *Opłata dobrowolna -
  5 zł od osoby, (płatność kartą) wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem.

Kontakt do kapitana katamaranu  ALBATROS 1 (rzeka Narew) – tel. 609 511 417
Kontakt do kapitana katamaranu ALBATROS 2 (rzeka Bug) – tel. 609 511 418

 • REJSY STATKIEM ALBATROS – statek wypływa z serockiego molo w 45 minutowe rejsy rekreacyjne po Jeziorze Zegrzyńskim. W soboty, niedziele i święta wykonuje trzy rejsy o godz.: 11:00, 12:00, 13:00.
  *Bilety można kupić  wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem – za gotówkę! - odpowiednio w kwotach:
  - 15 zł osoby dorosłe
  - 10 zł seniorzy, dzieci i młodzież do lat 18 
  Nowość! Dla posiadaczy Karty Serocczanina:
  - 10 zł wszystkie osoby bez względu na wiek
  - 25 zł bilet rodzinny  (3-5 osób) 

Telefon do kapitana jednostki - 798 795 266.

Zapraszamy :)

 • Zaproszenie na obchody 76. rocznicy Powstania...
 • Zaproszenie na Fontanny Muzyki - w stylu retro, w...
 • Plakat zapraszajacy na spektakl Legenda o Smoku Wawelskim
 • Informacja o pokazie skoków spadochronowych na plaży...
 • Zaproszenie do udziału w wydarzeniach Festiwalu Filmowego...
 • Informacja o funkcjonowaniu Izby Pamięci i Tradycji...
 • Informacja o zajęciach animatorów organizowanych na plaży...
 • Informacje na temat rejsów katamaranami i statkiem Albatros
 • plakat wystawy dotyczącej twórczosci Jerzego Szaniawskiego
 • Plakat wystawy Karol Wojtyła #narodziny

Prezydent RP przekazał tablice pamiątkowe

30 lipca, Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski oraz sołtys wsi Dębe, Wiesław Winnicki, odebrali z rąk Prezydenta RP  tablice upamietniające miejsca związane ze zwycięskimi walkami w obronie Rzeczypospolitej, które  toczyły się w czasie Bitwy Warszawskiej 1920 na terenie Zegrza oraz Dębego.

Z okazji tegorocznych obchodów Stulecia Bitwy Warszawskiej 1920 roku Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Andrzej Duda upamiętnia to wydarzenie poprzez wręczanie okolicznościowych tablic przedstawicielom samorządów, na których terenie znajdują się miejsca związane ze zwycięską bitwą, i w ten sposób oddaje hołd obrońcom Ojczyzny w wojnie polsko-bolszewickiej.

Tablice informują o znaczeniu tych miejsc dla naszej niepodległości, stanowiąc trwałą pamiątkę tryumfu polskiego oręża na wszystkich terenach objętych wtedy działaniami wojennymi (z zaproszenia Prezydenta RP).

Żródło informacji oraz fot. https://www.prezydent.pl/aktualnosci/wydarzenia/art,1885,miejsce-pamieci-bitwy-warszawskiej-1920-roku.html

 • Tablica upamietniająca miejsce zwycięskich walk w czasie...
 • Prezydent RP wręcza burmistrzowi Serocka tablicę...
 • Prezydent RP wręcza sołtysowi wsi Dębe tablicę...
 • Zdjęcie grupowe z uroczystości przekazania płyt...
 • Burmistrz Serocka w trakcie przekazania plyty pamiatkowej...
 • Uroczystę wręczenie płyty pamiątkowej przed Belwederem

Spotkanie w sprawie Kolei Północnego Mazowsza

29 lipca w serockim urzędzie odbyło się kolejne spotkanie w sprawie budowy nowego szlaku kolejowego relacji Zegrze-Przasnysz. Wzięli w nim udział przedstawiciele powiatu legionowskiego, pułtuskiego, przasnyskiego i makowskiego, miast Pułtusk, Maków Mazowiecki i Przasnysz, a także gmin: Pokrzywnica, Szelków, Przasnysz, Wieliszew i Nieporęt. Na spotkaniu obecny był również były minister środowiska i obecny poseł na Sejm RP, Henryk Kowalczyk. Spotkanie było konsekwencją wcześniejszych rozmów oraz porozumienia o współpracy pomiędzy Miastem i Gminą Serock, Miastem Pułtusk, Miastem Maków Mazowiecki i Miastem Przasnysz, zawartego w dniu 24 czerwca bieżącego roku w Przasnyszu. Spotkanie miało za zadanie zgromadzenie jak najszerszego grona samorządowców zainteresowanych powstaniem nowego szlaku kolejowego i ustalenia dalszych kroków cementujących współpracę samorządów na rzecz tej inicjatywy.

Zebrani na spotkaniu przedstawiciele samorządów, których ów temat dotyczy, wyrazili chęć partycypacji w projekcie, a na jego lidera, przynajmniej na początkowym etapie, wybrali Miasto i Gminę Serock. W najbliższym czasie planowane jest utworzenie stowarzyszenia na podstawie umowy międzysamorządowej, dedykowanego dla wspierania i rozwoju tej inicjatywy. 

Kolej Północnego Mazowsza jest nowym przedsięwzięciem, które potrzebuje ogromnego wsparcia, w dalszych procesach związanych z jego planowaniem jak i realizacją.  Dostrzegając te potrzeby, władze samorządów ulokowanych na trasie przyszłego szlaku przyjęły aktywną pozycję w procesie budowania zrozumienia i uświadamiania wagi realizacji tej inicjatywy. Aktywność Miasta i Gminy Serock w tym przedsięwzięciu podyktowana jest przede wszystkim dostrzeganiem w nim racjonalnego rozwiązania istniejących i przewidywanych wyzwań społeczności Miasta i Gminy, szczególnie w kontekście sprawnego skomunikowania z Warszawą.

W swoich działaniach staramy się integrować wszystkich potencjalnych zainteresowanych realizacją projektu, stąd liczne w ostatnim czasie spotkania z przedstawicielami administracji centralnej,  samorządowej różnych szczebli, a także spółek kolejowych, ukierunkowane na przedstawianie znaczenia Kolei Północnego Mazowsza dla Miasta i Gminy Serock, regionu północnego Mazowsza, jak również Rzeczypospolitej.

Szerokie zrozumienie i poparcie jakie zyskuje projekt nie pozwala nam zwolnić tempa, dlatego czynimy starania aby w trwającym naborze wniosków w programie rządowym „Kolej+”, Kolej Północnego Mazowsza była jednym z projektów nad którym ruszą dynamiczne prace koncepcyjne i studialne, które pozwolą zmierzyć się z wyzwaniami m.in. przyszłego trasowania linii.

 • Kolej Północnego Mazowsza
 • Kolej Północnego Mazowsza
 • Kolej Północnego Mazowsza
 • Kolej Północnego Mazowsza

Koncert w Woli Kiełpińskiej

26 lipca w kościele w Woli Kiełpińskiej odbył się koncert z okazji 100. rocznicy Bitwy Warszawskiej. W słowno-muzycznym przedstawieniu wystąpili: Aleksandra Okrasa-Wachowska – sopran, Wojciech Bardowski – baryton oraz muzycy: Rafał Grząka – akordeon, Paweł Listwon – piano, Adam Bardowski – klarnet. Koncert współfinansowany był ze środków Urzędu Marszałkowskiego, a patronat honorowy nad projektem objęła Pani Poseł Bożena Żelazowska.

 • koncert w Woli Kiełpińskiej
 • koncert w Woli Kiełpińskiej
 • koncert w Woli Kiełpińskiej
 • koncert w Woli Kiełpińskiej
 • koncert w Woli Kiełpińskiej
 • koncert w Woli Kiełpińskiej

Weekend w Serocku

Zachęcamy do spędzenia weekendu w Serocku, gdzie czekają na Państwa następujące atrakcje:

TURNIEJ STREETBASKET

start o godzinie 11.30 na serockiej plaży.

KĄPIELISKO

Letnia pogoda sprzyja odpoczynkowi na serockim kąpielisku. Przypominamy, że nad  bezpieczeństwem wszystkich osób korzystających z kąpieliska czuwają ratownicy z Legionowskiego Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratowniczego przez siedem dni w tygodniu, w godzinach 10:00 – 18:00. Prosimy jednak pamiętać, że to przede wszystkim każdy z nas jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich i osób z najbliższego otoczenia. Niestety ze względów bezpieczeństwa, zgodnie z decyzją Głównego Inspektora Sanitarnego, nie zostanie uruchomiony wodny plac zabaw dla dzieci, choć mamy nadzieję, że jeszcze w tym sezonie będziemy mogli udostępnić najmłodszym tę atrakcję.

Przypominamy, że wciąż obowiązują obostrzenia epidemiologiczne. Podczas przebywania na terenie kąpieliska prosimy o stosowanie się do wymienionych wytycznych:

 1. Należy zachowywać dystans społeczny i minimalną odległość od osób postronnych, zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawa na całym obszarze obiektu, także podczas kąpieli w wodzie, jak również w czasie oczekiwania na wejście na teren kąpieliska;
 2. Należy unikać zatłoczonych plaż/miejsc lub zgromadzeń na terenie kąpieliska;
 3. Należy stosować środki ochrony zgodnie z regulacjami obowiązującego prawa;
 4. Zaleca się szczególnie staranne zasłanianie ust i nosa (z użyciem chusteczki) podczas kaszlu i kichania;
 5. Należy korzystać z własnego sprzętu turystycznego, przyborów toaletowych (koce, pledy, leżaki, maty, ręczniki, sprzęt do nauki lub ułatwienia pływania, sprzęt ochronny);
 6. Zaleca się szczególną dbałość o higienę rąk – częste mycia rąk wodą z mydłem oraz/lub ich dezynfekcja, po skorzystaniu z toalety, także po kontakcie z wszelkimi powierzchniami/urządzeniami publicznego użytku;
 7. Należy zachowywać czystość w otoczeniu, wyrzucać odpady do właściwych pojemników, zgodnie z zasadami segregacji o ile to możliwe;
 8. Nie należy korzystać z kąpielisk w przypadku złego samopoczucia i podwyższonej ciepłoty ciała, infekcji oraz objawów chorobowych sugerujących chorobę zakaźną.

Wszelkie informacje dotyczące kąpieliska mogą się Państwo znaleźć na stronie: https://sk.gis.gov.pl/index.php/kapieliska.

ANIMACJE NA PLAŻY

sobota i niedziela
dwie tury zajęć: 10.00-11.30; 15.00-16.30

- gry i zabawy ruchowe
- mini turnieje
- zabawy rodzinne
- nagrody

*Przypominamy o stosowaniu zasad bezpieczeństwa, ograniczających transmisję koronawirusa

Zapraszamy również:

IZBA PAMIĘCI I TRADYCJI RYBACKICH W SEROCKU przy ul św. Wojciecha nr 1.
Ekspozycja dostępna jest w piątek,sobotę i niedzielę w godz. 11:30 – 17:30

* W czasie zwiedzania konieczne jest przestrzeganie obowiązujących rygorów sanitarnych.

Na obejrzenie w centrum miasta czekają:

- wystawa #Narodziny Karola Wojtyły prezentowana przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

- wystawa Miłość i rzeczy poważne – kobiety i mężczyźni w utworach Jerzego Szaniawskiego zobaczymy przy ulicy św. Wojciecha, opodal kościoła

- wystawa Serock niekończąca się historia przypominająca o 30-leciu samorządu terytorialnego - do obejrzenia na rynku.

Zapraszamy także na:

REJSY WEEKENDOWE:

katamaranami: Albatros 1 (pływa na trasie Serock - Cupel - Arciechów - Serock) i Albatros 2 (pływa na trasie Kuligów - Popowo - Kuligów). Statki wyruszają w swoje pierwsze rejsy z pomostu przy plaży w Serocku,  w soboty i niedziele o 9:30 i kontynuują pływanie na ww. trasach wg. harmonogramu. Ostatnie rejsy obu katamaranów kończą się w Serocku około godz. 17:00. Statki zabierają pasażerów i ich rowery.
*Opłata dobrowolna -
5 zł od osoby, (płatność kartą) wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem.

Kontakt do kapitana katamaranu  ALBATROS 1 (rzeka Narew) – tel. 609 511 417
Kontakt do kapitana katamaranu ALBATROS 2 (rzeka Bug) – tel. 609 511 418

Rejsy statkiem Albatros – statek wypływa z serockiego molo w 45 minutowe rejsy rekreacyjne po Jeziorze Zegrzyńskim. W soboty, niedziele i święta wykonuje trzy rejsy o godz.: 11:00, 12:00, 13:00.

*Bilety można kupić  wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem – za gotówkę! - odpowiednio w kwotach:
- 15 zł osoby dorosłe
- 10 zł seniorzy, dzieci i młodzież do lat 18 
Nowość! Dla posiadaczy Karty Serocczanina:
- 10 zł wszystkie osoby bez względu na wiek
- 25 zł bilet rodzinny  (3-5 osób) 

Telefon do kapitana jednostki - 798 795 266.

Zapraszamy!

 • Turniej koszykówki
 • Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku
 • wystawa o Jerzym Szaniawskim
 • animacje na plaży
 • rejsy

Karta Serocczanina

Program „Karta Serocczanina” został wprowadzony w Mieście i Gminie Serock w dniu 1 stycznia 2020 roku. W ramach programu wydawana jest mieszkańcom przez Referat Spraw Obywatelskich w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku „Karta Serocczanina”, która uprawnia do zniżek i ulg przygotowanych specjalnie dla mieszkańców gminy Serock przez samorząd, jednostki gminne oraz firmy partnerskie. Wprowadzona Karta ma na celu zwiększenie mieszkańcom dostępności obiektów, wydarzeń kulturalnych, sportowych i rekreacyjnych oraz lokalnego transportu zbiorowego.

Realizowany Program „Karta Serocczanina” cieszy się wśród mieszkańców bardzo dużym zainteresowaniem. Po ponad pół roku od rozpoczęcia akcji tj. na dzień 21 czerwca 2020 roku wydano już 2241 kart.

Karta Mieszkańca jest dokumentem imiennym, ze zdjęciem, wydawanym bezpłatnie na okres 2 lat. Po upływie tego terminu należy ponownie wystąpić z wnioskiem o wydanie Karty. Mogą ją uzyskać zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. W imieniu osób niepełnoletnich wniosek mogą złożyć rodzice/opiekunowie prawni uprawnieni do otrzymania „Karty Serocczanina”. Karta ma charakter osobisty i nie może być użyczana, bądź odstępowana przez Posiadacza innym osobom. W przypadku znalezienia Karty lub jej utraty, zagubienia, uszkodzenia, użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

KTO MOŻE WNIOSKOWAĆ O KARTĘ:

 • osoby fizyczne, które zamieszkują na terenie Miasta i Gminy Serock,
 • osoby, które rozliczają się z podatku dochodowego (PIT) od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock
 • osoby, które nie rozliczają się z podatku dochodowego od osób fizycznych w Urzędzie Skarbowym w Legionowie (z racji wykonywania innej pracy zarobkowej) ze wskazaniem adresu zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock, a złożą oświadczenie, że Urzędem Skarbowym właściwym do rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok, w którym występują o wydanie „Karty Serocczanina” jest Urząd Skarbowy w Legionowie ze względu na miejsce zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock,
 • rodzice/opiekunowie prawni uprawnieni do otrzymania Karty Serocczanina, którzy mogą wnioskować o wydanie karty dla swoich dzieci.

JAK UZYSKAĆ KARTĘ:

 • należy złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku w Referacie Spraw Obywatelskich (Punkt Obsługi Mieszkańca, stanowisko nr 5),
 • przy składaniu wniosku o wydanie karty należy mieć ze sobą dowód osobisty.

WYMAGANE DOKUMENTY:

 • aktualna fotografia,
 • wypełniony wniosek o wydanie „Karty Serocczanina”,
 • wypełnione oświadczenie, że Urzędem Skarbowym właściwym do rozliczania się z podatku dochodowego od osób fizycznych za rok, w którym jest składany wniosek o wydanie „Karty Serocczanina” jest Urząd Skarbowy w Legionowie ze względu na miejsce zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock. 

Wnioski o wydanie Karty oraz oświadczenie dostępne są w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy Serock przy ul. Rynek 21 oraz na stronie internetowej: www.serock.pl w zakładce dla mieszkańca/karta serocczanina.

KORZYŚCI DLA POSIADACZY KARTY SEROCCZANINA:

 • darmowa komunikacja lokalna,
 • rabaty udzielane przez Partnerów Programu „Karta Serocczanina”,
 • promocyjne bilety na wydarzenia kulturalne i rekreacyjne na terenie Miasta i Gminy Serock.

Bez wątpienia największą wartością „Karty Serocczanina” są bezpłatne przejazdy Lokalną Komunikacją Autobusową. Profity z posiadania Karty będą jednak wzrastać wraz z dołączeniem do akcji kolejnych partnerów. Na dzień dzisiejszy po ponad pół roku funkcjonowania Karty w Programie uczestniczy 10 Partnerów oferujących różnorodny zakres usług.

JAK ZOSTAĆ PARTNEREM PROGRAMU KARTA SEROCCZANINA

 • należy złożyć deklarację w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku (wzór na stronie internetowej)
 • należy zapoznać się z regulaminem Akcji „Karta Serocczanina” (pkt. V. regulaminu) dostępnym na stronie internetowej: www.serock.pl w zakładce dla mieszkańca/karta serocczanina.

Zapraszamy zatem do współpracy wszystkich przedsiębiorców, którzy chcą dołączyć do udziału w projekcie. Przystąpienie do akcji nie wiąże się z żadnymi dodatkowymi kosztami. Od Partnerów Programu oczekujemy zaoferowania preferencyjnych warunków zakupu lub   usług w ramach prowadzonej działalności. Firmy, które wyrażą chęć przystąpienia do programu, w zamian za współpracę, uzyskają większą rozpoznawalność i umocnią swoją markę dzięki bezpłatnej promocji w naszej gminie, na stronach internetowych, w mediach i materiałach promocyjnych.

Więcej informacji dotyczących Programu „Karta Serocczanina” uzyskacie Państwo w Referacie Spraw Obywatelskich pod nr telefonu 22 782 88 32 lub 22 782 88 52.

Wszystkie informacje TUTAJ.

 • plakat promujący Kartę Serocczanina

Inwestycje wodno-kanalizacyjne

W czerwcu br. Burmistrz Miasta i Gminy Serock podpisał umowę na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w ulicy Pogodnej w Stasim Lesie z firmą KOW-KAN Daniel Kowalewski z siedzibą Jaskółowo 57, 05-190 Nasielsk. Wykonawca w ramach zawartej umowy wybuduje kanał z rur PVC o średnicy 200 mm o długości 450 m. Ponadto wykona przyłącza do granicy działki, a mieszkańcom, którzy podpiszą umowy z Gminą do pierwszej studzienki na działce licząc od kanału głównego. Wartość umowy to 318 570,00 zł. Termin zakończenia zadania przewidziano na dzień 30.10.2020 roku.

W lipcu br. Burmistrz Miasta i Gminy Serock podpisał umowę na budowę sieci wodociągowej w drodze powiatowej nr 1807W i 1805W miejscowości Marynino i Karolino. Wodociąg ten stanowi element dużego projektu sieci wodociągowej w ul. Żytniej w Serocku i w drogach powiatowych w miejscowościach Karolino i Marynino. Z uwagi na obszerny zakres - jego realizacja została podzielona na kilka etapów. W związku z rozpoczętymi pracami przez Powiat Legionowski przebudowy drogi powiatowej nr 1807W w m. Karolino/Marynino jako pierwszy etap budowy wodociągu został rozpoczęty odcinek w ciągu tej drogi od skrzyżowania z drogą nr 1805W aż do skrzyżowania z ul. Cedrową oraz fragment w ulicy Cedrowej (do połączenia z istniejącym już wodociągiem). Wykonawcą robót jest Przedsiębiorstwo Budowlane Dariusz Nalewajk z siedzibą Dzbenin 85C, 07-410 Ostrołęka. W ramach umowy zostaną wybudowane  sieci wodociągowe o średnicy Ø 160 mm, Ø 110 mm , Ø 90 mm o łącznej długości 867 m i po trasie zostaną przepięte istniejące przyłącza wodociągowe.  Wartość umowy to 183 850,00 zł. Termin zakończenia całości zadania przewidziano na dzień 14.10.2020 roku.

Ponadto trwają prace przy budowie sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie Wiosennej w Wierzbicy oraz w ulicy Królewskiej w Jadwisinie. Termin zakończenia obydwu inwestycji mija 30.10.2020 roku.

Budowa kanalizacji w ulicy Jaśminowej w Serocku wraz z przepompownią ścieków oraz budowa kanalizacji w ulicy Słonecznej w Stasim Lesie, w drogach wewnętrznych w Borowej Górze oraz ulicy Prostej w Stasim Lesie została zakończona. Obecnie trwają prace odbiorowe przez przyszłego eksploratora Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w m. st. Warszawie S.A.

Budowa stacji uzdatnia wody wraz z budynkiem administracyjnym przy ulicy Nasielskiej w Serocku cały czas trwa. Do chwili obecnej został wybudowany budynek administracyjny wraz z częścią technologiczną (roboty ziemne, fundamentowe, murowe, dach, stolarka drzwiowa i okienna), zostały odwiercone dwie studnie głębinowe w celu zasilania stacji, zbiornik wody czystej, odstajnik popłuczyn, wiata dla potrzeb Miejsko Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej, hala magazynowa dla MGZG-K. Została rozebrana wiata oraz budynek dyżurki. W chwili obecnej trwają prace przy wykonywaniu instalacji wewnętrznych (elektrycznych, c.o, sanitarnych) w budynku oraz sieci międzyobiektowych. Zakończenie robót nastąpi w 2021 roku.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
 • inwestycje w gminie Serock
 • inwestycje w gminie Serock
 • inwestycje w gminie Serock
 • inwestycje w gminie Serock
 • inwestycje w gminie Serock
 • inwestycje w gminie Serock

Życzenia z okazji Święta Policji

Z okazji Święta Policji składamy wszystkim funkcjonariuszom najserdeczniejsze życzenia. Państwa misja, zapewniająca społeczeństwu bezpieczeństwo, jest niezbędna i zasługuje na szacunek i wdzięczność - to dobra okazja, żeby to podkreślić. Niech nie zabraknie Państwu tej ludzkiej wdzięczności i życzliwości. Niech Waszej służbie towarzyszy odwaga, ale także empatia, pozwalająca dostrzec trudności, z jakimi zmagają się ci, którzy zwracają się o pomoc. Życzymy także sukcesów zawodowych oraz wszelkiej osobistej pomyślności.

Lokalnym funkcjonariuszom Policji dziękuję za pracę na rzecz serockiej społeczności i nieustanną gotowość do niesienia pomocy. Dziękujemy za Waszą życzliwość i wsparcie podczas różnego rodzaju gminnych przedsięwzięć. Wszystkiego dobrego!

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku
Mariusz Rosiński

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Zapraszamy na przedsięwzięcia weekendowe

W nadchodzący weekend zapraszamy na:

 • FONTANNY MUZYKI - 19 lipca, godz. 18.00 - rynek w Serocku
  Tym razem będzie to koncert na góralską nutę z zespołem Góralska Hora.

 • ANIMACJE NA PLAŻY
  sobota i niedziela
  dwie tury zajęć: 10.00-11.30; 15.00-16.30

  - gry i zabawy ruchowe
  - mini turnieje
  - zabawy rodzinne
  - nagrody

*Przypominamy o stosowaniu zasad bezpieczeństwa, ograniczających transmisję koronawirusa

Zapraszamy również:

 • na prelekcję online dr. Mirosława Pakuły "Bitwa Warszawska 1920. Geneza, przebieg, znaczenie"
  Premiera 19 lipca o godz. 15.00 na fanpejdżu Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku na Facebooku
 • do Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku przy ul św. Wojciecha nr 1.
  Ekspozycja dostępna jest w piątek,sobotę i niedzielę w godz. 11:30 – 17:30

  * W czasie zwiedzania konieczne jest przestrzeganie obowiązujących rygorów sanitarnych.

Na obejrzenie w centrum miasta czekają:

- wystawa #Narodziny Karola Wojtyły prezentowana przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

- wystawa Miłość i rzeczy poważne – kobiety i mężczyźni w utworach Jerzego Szaniawskiego zobaczymy przy ulicy św. Wojciecha, opodal kościoła

- wystawa Serock niekończąca się historia przypominająca o 30-leciu samorządu terytorialnego - do obejrzenia na rynku.

Zapraszamy także na:

Rejsy weekendowe katamaranami: Albatros 1 (pływa na trasie Serock - Cupel - Arciechów - Serock) i Albatros 2 (pływa na trasie Kuligów - Popowo - Kuligów). Statki wyruszają w swoje pierwsze rejsy z pomostu przy plaży w Serocku,  w soboty i niedziele o 9:30 i kontynuują pływanie na ww. trasach wg. harmonogramu. Ostatnie rejsy obu katamaranów kończą się w Serocku około godz. 17:00. Statki zabierają pasażerów i ich rowery.
*Opłata dobrowolna -
5 zł od osoby, (płatność kartą) wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem.

Kontakt do kapitana katamaranu  ALBATROS 1 (rzeka Narew) – tel. 609 511 417
Kontakt do kapitana katamaranu ALBATROS 2 (rzeka Bug) – tel. 609 511 418

Rejsy statkiem Albatros – statek wypływa z serockiego molo w 45 minutowe rejsy rekreacyjne po Jeziorze Zegrzyńskim. W soboty, niedziele i święta wykonuje trzy rejsy o godz.: 11:00, 12:00, 13:00.

*Bilety można kupić  wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem – za gotówkę! - odpowiednio w kwotach:
- 15 zł osoby dorosłe
- 10 zł seniorzy, dzieci i młodzież do lat 18 
Nowość! Dla posiadaczy Karty Serocczanina:
- 10 zł wszystkie osoby bez względu na wiek
- 25 zł bilet rodzinny  (3-5 osób) 

Telefon do kapitana jednostki - 798 795 266.

Zapraszamy!

 • Fontanna muzyki, 19 lipca godz. 18.00, rynek w Serocku
 • plakat zapraszający na animacje na plaży
 • plakat zapraszający do Izby Pamięci
 • plakat zapraszający na wystawę dot. Szaniawskiego

Konkurs fotograficzny "Łączy nas Mazowsze"

Samorząd Województwa Mazowieckiego już po raz piętnasty realizuje konkurs fotograficzny „Mazowsze bliskie sercu”. Jest on skierowany do wszystkich fotografów amatorów, znających miejsca i wydarzenia na Mazowszu, które warto pokazać innym. Poprzez temat tegorocznej edycji konkursu - „Łączy nas Mazowsze” – chcemy nie tylko promować Markę Mazowsze, ale wzmocnić poczucie tożsamości lokalnej. Zapraszamy uczestników konkursu do podróży po naszym regionie, zwiedzania niezwykłych miejsc, tajemniczych zakątków, które warto uwiecznić na fotografii.

Nabór prac potrwa do 31 lipca br. Spośród prac wykonanych i nadesłanych przez uczestników, Jury oceni
i wybierze 5 zwycięskich fotografii, a laureaci otrzymają nagrody. Dodatkowo zwycięskie fotografie wezmą udział
w głosowaniu internautów, w trakcie którego internauci wybiorą laureata Konkursu publiczności.

Zasady i regulamin konkursu dostępne są TUTAJ.

 • konkurs "Łączy nas Mazowsze" - plakat informacyjny, więcej...

I spotkanie w sprawie spółdzielni za nami

W dniu 13 lipca mieliśmy przyjemność gościć Państwa na Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, podczas spotkania poświęconego dyskusji o perspektywach założenia pierwszej w Mieście i Gminie Serock spółdzielni energetycznej. Spotkanie było transmitowane na profilu Urzędu Miasta i Gminy Serock na portalu Facebook, gdzie istnieje możliwość zapoznania się z materiałem również teraz.

Spotkanie było okazją do nakreślenia scenariuszy powstania i funkcjonowania spółdzielni, korzyści jakie może ona dać zarówno indywidualnym członkom, jak i całej społeczności gminnej, wśród których na pierwsze miejsce wysuwa się niższy koszt inwestycyjny, względem indywidualnych rozwiązań fotowoltaicznych. Spotkanie stało się również przestrzenią do merytorycznej dyskusji, podczas której staraliśmy się znaleźć odpowiedź na wszystkie pojawiające się pytania, za które serdecznie dziękujemy.

Na spotkaniu zaprezentowano również wzór deklaracji zainteresowania uczestnictwem w spółdzielni. Jest on również możliwy do pobrania poniżej, lub w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miasta i Gminy Serock, stanowisko nr 3. Wszystkich zainteresowanych tą inicjatywą zachęcamy do wypełnienia deklaracji i jej dostarczenia do Urzędu Miasta i Gminy Serock (pocztą tradycyjną, papierowo w kancelarii Urzędu lub pocztą elektroniczną na podany poniżej adres). Dostarczone deklaracje pozwolą na kalkulację kosztów uczestnictwa w spółdzielni i dzięki temu przedstawienie pełnych informacji, co do ewentualnych korzyści, wynikających z uczestnictwa w tej inicjatywie.

Na wypełnione deklaracje czekamy do 31 sierpnia 2020 roku.

Z osobami deklarującymi chęć uczestnictwa w tej inicjatywie zorganizujemy dodatkowe spotkania, podczas których, w miarę posiadanych możliwości, odpowiemy na wszystkie pytania. Złożenie deklaracji nie ma charakteru zobowiązania, osoby deklarujące zainteresowanie będą miały możliwość wycofać się z uczestnictwa w procesie tworzenia spółdzielni również na późniejszych etapach.

Gorąco zachęcamy do włączenia się do inicjatywy założenia spółdzielni energetycznej.

Wszystkie pytania dotyczące spółdzielni prosimy kierować do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, pod nr tel. 22 782 88 27 lub 22 782 88 31 lub na adres poczty elektronicznej: konsultacje@serock.pl

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju
 • spotkanie w sprawie spółdzielni
 • spotkanie w sprawie spółdzielni
 • spotkanie w sprawie spółdzielni
 • spotkanie w sprawie spółdzielni

Festiwal Filmowy im. Andrzeja Kondartiuka - zapraszamy!

Zapraszamy na niezwykły, plenerowy, wakacyjny, jedyny w swoim rodzaju Festiwal Filmowy imienia Andrzeja Kondratiuka „Ach, czego się nie robi dla sztuki”!
 
Rok po „Filmowym REJSIE” z kultową komedią w reżyserii Marka Piwowskiego proponujemy Państwu spotkanie z twórczością wybitnego, wszechstronnego reżysera, scenarzysty i operatora filmowego ‒ Andrzeja Kondratiuka.
 
W ciągu czterech letnich wieczorów – od 30 lipca do 2 sierpnia 2020 r. – w plenerowej odsłonie, blisko natury, tak cenionej przez patrona festiwalu, obejrzymy produkcje z różnych etapów twórczości artysty.
 
HARMONOGRAM Festiwalu Filmowego im. Andrzeja Kondratiuka:
 
 
30.07.2020 r., godz. 20.30, plaża miejska w Serocku:
 
‒ „Gwiezdny pył” (1982), „Wrzeciono czasu” (1995), „Słoneczny zegar” (1997).
 
31.07.2020 r., godz. 20.30, Wąwóz Szaniawskiego w Zegrzynku:
 
‒ serial (14 odcinków) „Klub profesora Tutki”.
 
01.08.2020 r., godz. 20.30, Port Pilawa w Nieporęcie:
 
‒ „Hydrozagadka” (1970), „Wniebowzięci” (1973).
 
02.08.2020 r., godz. 20.30, Jezioro Wieliszewskie:
 
‒ „Pamiętnik Andrzeja Kondratiuka” (2006).
 
 
Andrzej Kondratiuk wraz z żoną Igą Cembrzyńską wybrali na swój raj na ziemi Gzowo koło Serocka. Dlatego też pierwszy dzień festiwalu nosi tytuł „Gzowska epopeja”. Wprowadzenie do niej stanowić będzie rozmowa dziennikarki filmowej Magdaleny Felis z wieloletnią współpracowniczką Andrzeja Kondratiuka – Ajką Tarasow. Tego wieczoru na serockiej plaży obejrzymy słynne produkcje: „Gwiezdny pył” (1982), „Wrzeciono czasu” (1995) oraz „Słoneczny zegar” (1997).
 
W dorobku Andrzeja Kondratiuka znalazł się także „Klub profesora Tutki” (1966-1968) – polski serial telewizyjny na podstawie serii opowiadań Jerzego Szaniawskiego, pisarza, który urodził się w 1886 r. w Zegrzynku położonym nad brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego. Obejrzeć wszystkie czternaście odcinków serialu w urokliwym sąsiedztwie ruin dworku Szaniawskich? – to może być niezapomniana przygoda!
 
Trzeci dzień (a właściwie wieczór) festiwalu upłynie pod znakiem kultowych komedii z czasów PRL. Wieczorem w Porcie Pilawa w Nieporęcie zobaczymy słynną „Hydrozagadkę” (1970), kręconą w tej okolicy, oraz „Wniebowziętych” (1973) – z niezapomnianym duetem Himilsbach–Maklakiewicz. Wprowadzeniem do filmów będzie rozmowa Magdaleny Felis z Maciejem Łuczakiem, autorem książki „Wniebowzięci, czyli jak to się robi hydrozagadkę”.
 
Ostatniego dnia festiwalu zaprosimy Państwa nad Jezioro Wieliszewskie na refleksyjny seans z dokumentalnym „Pamiętnikiem Andrzeja Kondratiuka” (2006).
 
Serdecznie ZAPRASZAMY!
 
 
 
‒ Musisz tyle mówić? Znam na pamięć wszystkie twoje złote myśli, wolę słuchać deszczu.
 
‒ Ja wiem, ja wiem, że ty nie lubisz, jak ja się kłócę z Bogiem.
 
‒ Nie bądź śmieszny. Myślisz, że On cię słyszy.
 
‒ Jeżeli jest, to słyszy.
 
‒ A jeżeli Go nie ma?
 
‒ Też będę wrzeszczał pod niebiosa.
 
‒ Po co?
 
‒ Żeby ludzie... żeby ludzie myślący podobnie do mnie nie czuli się osamotnieni.
 
 
(dialog z filmu „Słoneczny zegar”)
 
 
 
Organizatorzy festiwalu: Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie, Powiat Legionowski
 
Partnerzy: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, Ośrodek Kultury w Wieliszewie, Miasto i Gmina Serock, Gmina Wieliszew, Gmina Nieporęt
 
Udział w festiwalowych pokazach jest bezpłatny, w jednym seansie może wziąć udział maksymalnie 150 osób.
 
Plenerowe pokazy filmowe w ramach festiwalu będą się odbywały zgodnie z wytycznymi zatwierdzonymi przez Główny Inspektorat Sanitarny ‒ odnoszącymi się do kin samochodowych i plenerowych ‒ przy zachowaniu dystansu społecznego.
 
 
 
 • Festiwal filmowy im. Andrzeja Kondratiuka

Przedstawiciele samorządu województwa i samorządów gmin o „Kolei Północnego Mazowsza”

9 lipca 2020 roku w Urzędzie Miejskim w Pułtusku odbyło się kolejne spotkanie poświęcone inicjatywie budowy połączenia kolejowego, między Zegrzem, Serockiem, Pułtuskiem, Makowem Mazowieckim i Przasnyszem. W spotkaniu uczestniczyli: Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pan Adam Struzik z Dyrektorem Mazowieckiego Biura Planowania Regionalnego w Warszawie, Panią Elżbietą Kozubek, włodarze: Pułtuska, Serocka – Artur Borkowski, Makowa Mazowieckiego – Tadeusz Ciak i Przasnysza – Łukasz Chrostowski, a także przedstawiciele samorządu powiatu pułtuskiego: Starosta Pułtuski Jan Zalewski i Przewodniczący Rady Powiatu Tadeusz Nalewajek.

Spotkanie było kontynuacją wcześniej nawiązanej współpracy samorządów ww. miast w sprawie wspierania inicjatywy budowy linii kolejowej relacji Zegrze – Przasnysz, którą potwierdzono porozumieniem zawartym 24 czerwca br. w Przasnyszu.

Spotkanie było okazją do zaprezentowania „Wstępnych założeń projektu budowy nowego szlaku komunikacyjnego Zegrze – Przasnysz”. Podkreślano, że realizacja przedmiotowego projektu to: dźwignia i warunek rozwoju, wzrost jakości życia mieszkańców gmin północnego Mazowsza, pozbawionych infrastruktury kolejowej, poprawa bezpieczeństwa, polepszenie jakości środowiska, zmniejszenie obciążenia i poprawa przepustowości innych szlaków kolejowych (LK nr 9 Warszawa-Gdańsk), wzrost bezpieczeństwa państwa, wzrost atrakcyjności turystycznej.

Marszałek Adam Struzik zapewnił o wsparciu inicjatywy samorządowców, uznając celowość tego projektu. Zostanie on wpisany do dokumentów planistycznych województwa mazowieckiego. Ponadto nowy szlak komunikacyjny Zegrze – Przasnysz został ujęty w master planie Warszawskiego Węzła Kolejowego. Realizacja inwestycji możliwa jest jedynie przy udziale funduszy unijnych. Marszałek zaproponował, aby   samorządy zawiązały w tej sprawie   stowarzyszenie, zawarły umowę partnerską oraz zleciły opracowanie specjalistycznej analizy, która wskazywałaby najkorzystniejsze rozwiązanie w zakresie transportu niskoemisyjnego w tym pasie/korytarzu.

Uczestnicy spotkania zadeklarowali chęć dalszej współpracy w przedmiotowej sprawie, o czym z pewnością będziemy informować w najbliższej przyszłości.

Źródło

 • spotkanie w Pułtusku w sprawie kolei
 • spotkanie w Pułtusku w sprawie kolei
 • spotkanie w Pułtusku w sprawie kolei
 • spotkanie w Pułtusku w sprawie kolei

Dyskusje o transformacji energetycznej miast i gmin

W dniach 30 czerwca – 1 lipca 2020 r. w Serocku odbyło się seminarium pn. „Transformacja energetyczna miast i gmin – mitygacja i adaptacja do zmian klimatu”, podczas którego omówione zostały zagadnienia dotyczące transformacji niskoemisyjnej w miastach w kontekście europejskiego celu neutralności klimatycznej oraz kwestie dotyczące finansowania lokalnych działań na rzecz łagodzenia zmian klimatu i adaptacji do nich. Uczestnicy mieli okazję nie tyko wysłuchać prezentacji ekspertów i wziąć udział w panelu dyskusyjnym, ale również skorzystać z konsultacji i wymiany doświadczeń w małych grupach podczas interaktywnej sesji dobrych praktyk.

Otwierając seminarium w dniu 30 czerwca 2020 r. uczestników przywitali: Artur Borkowski – burmistrz Miasta i Gminy Serock, Leszek Drogosz – prezes Zarządu Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités” i dyrektor Biura Infrastruktury w Urzędzie m.st. Warszawy oraz Anna Jaskuła – dyrektor biura Stowarzyszenia Gmin Polska Sieć „Energie Cités”.

Wprowadzeniem do sesji pn. "Miasta i gminy liderami działań na rzecz ochrony klimatu” była prezentacja przedstawicielki europejskiej sieci miast Energy Cities Kristina Dely, która podjęła temat transformacji energetycznej miast i ich rozwoju w kierunku neutralności klimatycznej wobec konieczności odbudowy gospodarki i koniecznych zmian w dotychczasowych działaniach w obszarze produkcji i konsumpcji energii. Następnie Patrycja Płonka reprezentująca nasze Stowarzyszenie  przedstawiła koncepcję Europejskiego Zielonego Ładu, który ma stać się centralnym elementem strategii naprawy po kryzysie COVID-19, a także jego wpływ na działania na poziomie lokalnym. O wspieraniu transformacji niskoemisyjnej w miastach i programie finansowania Miasto z klimatem opowiedział przedstawiciel Ministerstwa Klimatu Piotr Czarnocki. 

Czytaj więcej TUTAJ.

 • seminarium "Transformacja energetyczna miast i gmin –...
 • seminarium "Transformacja energetyczna miast i gmin –...

Zapraszamy na przedsięwzięcia weekendowe

W nadchodzący weekend zapraszamy do udziału w:

TURNIEJU SIATKÓWKI PLAŻOWEJ
11 lipca godz. 9.00 - serocka plaża

ANIMACJE NA PLAŻY
sobota i niedziela
dwie tury zajęć: 10.00-11.30; 15.00-16.30

 • gry i zabawy ruchowe
 • mini turnieje
 • zabawy rodzinne
 • nagrody

*Przypominamy o stosowaniu się do zasad bezpieczeństwa, ograniczających transmisję koronawirusa

Zapraszamy również:

do Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku przy ul św. Wojciecha nr 1. Ekspozycja dostępna jest w piątek,sobotę i niedzielę w godz. 11:30 – 17:30

* W czasie zwiedzania konieczne jest przestrzeganie obowiązujących rygorów sanitarnych.

Na obejrzenie w centrum miasta czekają:

- wystawa #Narodziny Karola Wojtyły prezentowana przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

- wystawa Miłość i rzeczy poważne – kobiety i mężczyźni w utworach Jerzego Szaniawskiego zobaczymy przy ulicy św. Wojciecha, opodal kościoła

- wystawa Serock niekończąca się historia przypominająca o 30-leciu samorządu terytorialnego - do obejrzenia na rynku.

Zapraszamy też na:

Rejsy weekendowe katamaranami: Albatros 1 (pływa na trasie Serock - Cupel - Arciechów - Serock) i Albatros 2 (pływa na trasie Kuligów - Popowo - Kuligów). Statki wyruszają w swoje pierwsze rejsy z pomostu przy plaży w Serocku,  w soboty i niedziele o 9:30 i kontynuują pływanie na ww. trasach wg. harmonogramu (poniżej). Ostatnie rejsy obu katamaranów kończą się w Serocku około godz. 17:00. Statki zabierają pasażerów i ich rowery.
*Opłata dobrowolna -
5 zł od osoby, (płatność kartą) wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem.

Kontakt do kapitana katamaranu  ALBATROS 1 (rzeka Narew) – tel. 609 511 417
Kontakt do kapitana katamaranu ALBATROS 2 (rzeka Bug) – tel. 609 511 418

Rejsy statkiem Albatros – statek wypływa z serockiego molo w 45 minutowe rejsy rekreacyjne po Jeziorze Zegrzyńskim. W soboty, niedziele i święta wykonuje trzy rejsy o godz.: 11:00, 12:00, 13:00.

*Bilety można kupić  wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem – za gotówkę! - odpowiednio w kwotach:
- 15 zł osoby dorosłe
- 10 zł seniorzy, dzieci i młodzież do lat 18 
Nowość! Dla posiadaczy Karty Serocczanina:
- 10 zł wszystkie osoby bez względu na wiek
- 25 zł bilet rodzinny  (3-5 osób) 

Telefon do kapitana jednostki - 798 795 266.

Zapraszamy!

 

 • plakat zapraszający na turniej siatkówki
 • plakat zapraszający na animacje na plaży
 • plakat zapraszający do Izby Pamięci
 • plakat zapraszający na wystawę dot. Szaniawskiego

Dofinansowania na zadania sołeckie w ramach MIAS MAZOWSZE 2020

9 lipca br. przedstawiciele Miasta i Gminy Serock wzięli udział w uroczystym podpisaniu oraz wręczeniu umów o dofinansowanie dla zadań, które zrealizowane zostaną dzięki finansowemu wsparciu z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach “Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”.

Miasto i Gmina Serock złożyła łącznie pięć wniosków o dofinansowanie, z których każdy zakwalifikował się do udzielenia dofinansowania.

Pierwsze cztery wnioski dotyczą dofinansowania wnioskowanego na budowę oświetlenia dróg gminnych w Kani Nowej ul. Spacerowa, w Dosinie ul. Oliwkowa, w Gutach oraz w Zabłociu.  Budowa energooszczędnych punktów świetlnych we wskazanych miejscowościach bez wątpienia wpłynie na poprawę bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego oraz przyczyni się do zapewnienia porządku publicznego.

Wysokość przyznanej pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego wynosi po 10 000,00 zł. na realizację każdego z zadań.

Ostatni wniosek dotyczy dofinansowania realizacji zadania pn. “Rewitalizacja placu zabaw w Maryninie w ramach funduszu sołeckiego.” W ramach zadania zaplanowano doposażenie istniejącego placu zabaw poprzez montaż nowych zabawek ogrodowych w miejsce starych i zużytych, co przyczyni się do  poprawy warunków korzystania z obiektu, utrzymania ładu przestrzennego oraz do promowania działań wspierających tworzenie warunków dla integracji mieszkańców.  Wysokość wnioskowanej pomocy finansowej z budżetu województwa mazowieckiego wynosi również 10 000,00 zł.

Zadania te zostaną zrealizowane w najbliższych miesiącach, a ich realizacja przyczyni się do tworzenia istotnych elementów infrastruktury służącej użyteczności publicznej, poprawy bezpieczeństwa na drogach oraz promowania działań wspierających tworzenie warunków dla rozwoju kapitału społecznego i poczucia tożsamości regionalnej i integracji wśród mieszkańców.

Na Mazowszu jest ok 7,3 tys. sołectw. To z myślą o nich zainicjowano Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw. Dofinansowanie z budżetu Mazowsza wspiera niewielkie, ale ważne dla lokalnych społeczności inwestycje. W tym roku na granty dla mazowieckich sołectw samorząd województwa przeznaczył 13,9 mln zł. Gminy do 50 sołectw mogły złożyć do 5 wniosków i uzyskać dofinansowanie do 10.000 zł dla jednego projektu, na jedno sołectwo. Tak jak wspomnieliśmy wyżej Miasto i Gmina Serock otrzymała dofinansowanie na wszystkie złożone w tej edycji wnioski.

 • MIAS Mazowsze 2020
 • MIAS Mazowsze 2020

Przedsiębiorco #bądźwidoczny

Z początkiem lipca ruszyła ogólnopolska kampania #bądźwidoczny, której celem jest pomoc przedsiębiorcom w zaistnieniu w środowisku on-line.

W ramach #bądźwidoczny - kampanii NPROFIT dla firm do końca roku będą prowadzone bezpłatne webinaria i konsultacje. Przygotowane zostaną również przewodniki dla przedsiębiorców.

Akcja skierowana jest do właścicieli małych i średnich przedsiębiorstw, którzy znaleźli się w niestabilnej sytuacji spowodowanej pandemią koronawirusa.

Wielu nie tylko musi drastycznie zmieniać swoje plany, decydować się na reorganizację, ale myśleć o działalności w nowej branży. Część z nich na pewno przeniesie działalność do Internetu lub tu właśnie będzie szukać klientów na swoje produkty i usługi. Ta zmiana będzie wymagała poważnego wsparcia.

W trakcie kampanii, a więc do końca tego roku agencja NPROFIT będzie pomagać firmom zaistnieć na największym rynku – czyli internetowym. Przedsiębiorcy nie mogą należeć do grupy niewidocznych, czy niedostrzeżonych. Sektor MSP to największy pracodawca i podatnik.

Opis webinariów kampanii #bądźwidoczny

Dlaczego kampania?
Warto spojrzeć na siebie, swoich klientów, czy znajomych. Ile razy dziennie korzystają z wyszukiwarki? Czy liczymy tę aktywność? Oczywiście, że nie. To już rutynowa czynność. Gdy szukamy nawet najdrobniejszych rzeczy. Aby się przekonać wystarczy, zajrzeć w swoją historię przeglądarki. Jedną z tych drobnych rzeczy może być usługa lub produkt.

Skala aktywności w sieci będzie wzrastać, czy tego chcemy, czy nie. Im wcześniej zaczniemy dbać o funkcjonowanie w Internecie, tym lepiej dla naszego biznesu.

Co oferujemy?
Podczas webinarium mowa będzie o tym, jak samodzielnie poprawić swoją obecność w Internecie. Nie zabraknie podpowiedzi o darmowych narzędzi, z których warto skorzystać. W trakcie konsultacji będziemy odpowiadać na Państwa pytania, rozwiewać wątpliwości i wyjaśniać.

Poniżej harmonogram działań. A więcej informacji można znaleźć na stronie NPROFIT.

Aby wziąć udział w webinarium, wystarczy zarejestrować się na interesujące nas wydarzenie.

Zapytania w przypadku konsultacji można przesyłać na adres marketing@nprofit.pl, w temacie zaznaczając KONSULTACJE. Odpowiedzi wysyłamy raz w miesiącu. W przypadku powtarzających się pytań będziemy odpowiadać na naszym blogu.

Poradnik. Ukażą się trzy części.

Pierwsza poświęcona będzie pozycjonowaniu, druga reklamie w Internecie a trzecia treściom w e-commerce. Będzie można je pobrać z naszej strony.


Organizator kampanii

Agencja NPROFIT świadczy usługi w oparciu o naukową metodę SEO. Od ponad 10 lat pomaga pozyskiwać klientów za pośrednictwem wyszukiwarki Google. Obecny kilkudziesięcioosobowy i międzynarodowy zespół specjalistów posiada czynny udział w sukcesie ponad 500 przedsiębiorstw. Działając w zakresie marketingu internetowego, oferuje między innymi prowadzenie procesu pozycjonowania, kampanii Google Ads, działania z zakresu PR, czy promocji w mediach społecznościowych.

Jakość usług potwierdza ranking e-Gazele Biznesu, czyli najdynamiczniej rozwijających się małych i średnich firm e-commerce, w którym NPROFIT znalazł się już po raz piąty.

Agencja przestrzega zasad etyki w biznesie i – co ważne – funkcjonuje także w oparciu o koncepcję społecznej odpowiedzialności biznesu. Wspiera zarówno lokalne organizacje charytatywne, jak i ogólnopolskie inicjatywy.

Bądźcie widoczni i dajcie się znaleźć - bez niepowodzeń.


Partnerem kampanii jest Collegium Da Vinci.

Collegium Da Vinci w Poznaniu – uczelnia ludzi ciekawych, jedna z najstarszych niepublicznych szkół wyższych w Wielkopolsce o profilu praktycznym. W czerwcu 2021 roku minie 25 lat, odkąd jest ona pionierem na rynku pod względem jakości praktycznego kształcenia. Tworzy programy studiów, wzorowane na światowych standardach, wyprzedzając trendy na rynku edukacyjnym w kraju.

W ofercie uczelni są studia dyplomowe I i II stopnia, studia podyplomowe oraz szkolenia. Ciekawe kierunki studiów są tworzone we współpracy z pracodawcami i ponad 200 partnerami biznesowymi.

Collegium Da Vinci przyświeca siedem zasad życia i nauki w stylu Leonarda da Vinci, które prowadzą do odkrycia i pełnego wykorzystania własnego potencjału. Najważniejsza z nich jest ciekawość, która popycha do ciągłego rozwoju.

Więcej TUTAJ

Spotkanie informacyjne w sprawie spółdzielni energetycznej już w poniedziałek!

Przypomnijmy, że Miasto i Gmina Serock realizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego projekt, którego celem jest wsparcie wdrożenia idei spółdzielni energetycznych na naszym terenie.

Spotkanie informacyjne planowane jest w dniu 13 lipca 2020 roku, o godzinie 17.00 (poniedziałek) w Sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku. 

Podczas spotkania:

 • eksperci z dziedziny energetyki odnawialnej i spółdzielczości opowiedzą czym jest spółdzielnia energetyczna i jak może działać;
 • przedstawimy wizję rozwoju spółdzielni i korzyści, jakie może ona przynieść każdemu z osobna jak i całej społeczności
 • omówimy korzyści uczestnictwa w spółdzielni, porównamy koszty uczestnictwa w spółdzielni względem „tradycyjnej” indywidualnej instalacji na dachu.

 Spółdzielnia energetyczna, to m.in.:

- niższe rachunki za energię dla mieszkańców i przedsiębiorców,

- poprawa jakości środowiska naturalnego,

- zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego spółdzielców,

- wzrost konkurencyjności przedsiębiorców – członków spółdzielni,

- brak obowiązków wynikających z posiadania własnej instalacji w budynku.

Spotkanie będzie zorganizowane z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności epidemicznej. Osoby przybywające osobiście na spotkanie prosimy o zabranie maseczek ochronnych.

Na fanpape'u Urzędu Miasta i Gminy w Serocku na Facebooku będzie prowadzona transmisja z możliwością zadawania pytań (w komentarzach), na które postaramy się odpowiedzieć w trakcie spotkania.

Serdecznie zapraszamy do udziału w spotkaniu.

 • Zaproszenie na spotkanie dotyczące wdrożenia spółdzielni...

Czerwcowy numer Informatora

Zachęcamy do lektury nowego numeru Informatora Gminy Serock.

Kolejne rozmowy o nowym szlaku kolejowym

Nie ustajemy w rozmowach o rozwoju Serocka i w poszukiwaniach partnerów do realizacji samorządowych zamierzeń. Niedawno gościliśmy Pana Ministra Zbigniewa Gryglasa, a 8 lipca Serock odwiedzili: Pan Jacek Ozdoba – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Klimatu oraz Pan Poseł Dariusz Olszewski. W spotkaniu uczestniczył także dr Piotr Kosiak. Obecnym na spotkaniu w ratuszu zaprezentowaliśmy wstępne założenia projektu budowy nowego szlaku kolejowego Zegrze – Przasnysz, zwracając szczególną uwagę na aspekty środowiskowe i ekonomiczne tego projektu. Spotkanie było również okazją do rozmowy o perspektywach rozwoju gminy i planowanych w regionie przedsięwzięciach. Wierzymy, że wspólne działania pomogą nam zrealizować zamierzenia, które posłużą przede wszystkim mieszkańcom gminy Serock, jak również sąsiednim samorządom.  

 • wizyta Ministra Jacka Ozdoby w Serocku
 • wizyta Ministra Jacka Ozdoby w Serocku
 • wizyta Ministra Jacka Ozdoby w Serocku

Zajęcia z animatorami

Zapraszamy na zajęcia z animatorami na serockiej plazy i na placu zabaw w Stasim Lesie.

 • zaproszenie na zajęcia z animatorem na plaży miejskiej
 • zaproszenie na zajęcia z animatorem w Stasim Lesie

Uroczyście otwarto plac zabaw w Zegrzu

4 lipca w Zegrzu miało miejsce uroczyste otwarcie nowo powstałego placu zabaw. Na uroczystość zaprosili: Koło Gospodyń Wiejskich Zegrze i Rada Osiedla Zegrze. Na dzieci, które tego dnia przybyły na plac, czekało mnóstwo atrakcji, m.in.: słodkości, lody, zabawy z animatorami, bańki mydlane. Na nazwę placu ogłoszono konkurs, któremu towarzyszyło głosowanie za pomocą Facebooka. Uczestnicy zdecydowali, że najlepszą opcją jest nazwa „Kapitana Groszka”. Jej autorka oraz pozostali laureaci konkursu podczas otwarcia placu zabaw otrzymali upominki.

Przypomnijmy:

Plac zabaw w Zegrzu powstał przy ul. Groszkowskiego 20. Miejsce do wypoczynku zostało podzielone na kilka stref funkcjonalnych, dedykowanych młodym mieszkańcom okolicy, w różnych przedziałach wiekowych. Wśród atrakcji jakie oferuje nowe miejsce znalazły się między innymi: trampoliny ziemne, huśtawki, bujaki sprężynowe, tyrolka, wielofunkcyjne urządzenie do zabaw piaskiem oraz nowość wśród dotychczasowych realizacji - trawiaste tunele. Wybudowane zostało także wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią trawiastą. Nowe miejsce wypoczynku jest atrakcyjne nie tylko dla dzieci ale również dla dorosłych. Znalazła się na nim zewnętrzna siłownia oraz urządzenia sprawnościowe dla seniorów. W centralnej części powstała duża drewniana altana. W związku z tym, iż założeniu projektowemu przyświecała idea stworzenia wyjątkowego miejsca w otoczeniu przyrody, zadbano o maksymalne oszczędzenie istniejącego drzewostanu oraz wykonanie nowych nasadzeń. Duża część terenu została obsiana trawą i zagospodarowana krzewami i bylinami. Wokół urządzeń zabawowych został rozłożony piasek, który zabezpiecza bawiących się przed skutkami ewentualnego upadku. Jest też odpowiednim tłem dla ogromnego pirackiego statku – znaku rozpoznawczego nowego gminnego placu.
Cały teren został ogrodzony, oświetlony i będzie monitorowany.
Koszty inwestycji wyniosły 902 798,79 zł, wykonawcą była firma ZUK OGRODY Dominik Goźliński ze Stasiego Lasu.

Wszystkich mieszkańców gminy zapraszamy do zabawy u Kapitana Groszka.  

 • otwarcie placu zabaw przy ul. Groszkowskiego w Zegrzu
 • otwarcie placu zabaw przy ul. Groszkowskiego w Zegrzu
 • otwarcie placu zabaw przy ul. Groszkowskiego w Zegrzu
 • otwarcie placu zabaw przy ul. Groszkowskiego w Zegrzu
 • otwarcie placu zabaw przy ul. Groszkowskiego w Zegrzu
 • otwarcie placu zabaw przy ul. Groszkowskiego w Zegrzu
 • otwarcie placu zabaw przy ul. Groszkowskiego w Zegrzu
 • otwarcie placu zabaw przy ul. Groszkowskiego w Zegrzu

Absolutorium dla burmistrza!

Burmistrz Artur Borkowski jednogłośnie uzyskał absolutorium z tytułu wykonania ubiegłorocznego budżetu. W dniu 29 czerwca 2020 r. odbyła się XXIV sesja, w trakcie której Rada Miejska w Serocku wyraziła pozytywną ocenę pracy Burmistrza Miasta i Gminy Serock w wydatkowaniu publicznych pieniędzy, głosując za udzieleniem absolutorium z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2019 rok.

Zgodnie z wprowadzoną w 2018 roku nowelizacją ustawy o samorządzie gminnym, procedurę udzielenia absolutorium rozpoczęło przedstawienie przez Burmistrza Raportu o stanie Miasta i Gminy Serock na 2019 rok. Dokument ten obejmuje podsumowanie działalności Burmistrza, a w szczególności realizacji polityki gospodarczej, społecznej, oświatowej, kulturalnej i sportowej gminy - z Raportem można zapoznać się poniżej. Zgodnie z procedurą, przedstawienie Raportu zakończyła debata na jego temat, w której radni zajęli swoje stanowisko. Następnie w wyniku przeprowadzanego głosowania Radni jednomyślnie udzielili Burmistrzowi wotum zaufania.

Rada Miejska przed podjęciem uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok, zatwierdziła uchwałą Nr 249/XXIV/2020 sprawozdanie finansowe za 2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok – 15 głosami za.

Przed zatwierdzeniem sprawozdań radni zostali zapoznani z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2019 rok.  

Przed głosowaniem nad udzieleniem absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock, radni zostali zapoznani:  ze stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, obejmującym pozytywną opinię Komisji o wykonaniu budżetu Miasta i Gminy Serock za rok 2019 oraz wnioskiem Komisji o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock z tego tytułu, jak też z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Serocku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock za 2019 rok.

Następnie po przewidzianej w porządku obrad sesji dyskusji, radni podjęli uchwałę  Nr 250/XXIV/2020 – jednogłośnie 15 głosami za, udzielając Burmistrzowi Miasta i Gminy Serock absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok.

Prezentację dotyczącą sprawozdania z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2019 rok znaleźć można w poniższym opracowaniu.

 • autor: Referat Organizacyjno - Prawny

Umowa na realizację projektu dot. zdalnego nauczania podpisana

30.06.2020r. Burmistrz Miasta i Gmina Serock podpisał umowę partnerską na realizację unijnego projektu samorządu Mazowsza pt. „Mazowiecki program przygotowania szkół, nauczycieli i uczniów do zdalnego nauczania”.

W projekcie weźmie udział Zespół Szkolno – Przedszkolny w Woli Kiełpińskiej, ponieważ gmina Serock składała wcześniej wniosek o dofinansowanie pracowni informatycznej dla tej placówki, w ramach „Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych”. Województwo mazowieckie odstąpiło od programu, na rzecz projektu unijnego wspierającego zdalne nauczanie. 

W ramach partnerskiego projektu szkoła może otrzymać pakiet oprogramowań oraz sprzęt TIK do wspierania nauki podczas zdalnych zajęć.  Odbędą się także szkolenia dla nauczycieli i uczniów w zakresie rozwijania kompetencji kluczowych lub umiejętności uniwersalnych w programie. 

Gmina nie musi wnosić wkładu własnego, ponieważ województwo mazowieckie zapewnia środki, które wcześniej zarezerwowało na program wsparcia pracowni szkolnych.

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • autor: Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Wyniki wyborów Prezydenta RP - Miasto i Gmina Serock

Wyniki wyborów Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 roku Miasto i Gmina Serock kliknij TUTAJ.

Frekwencja w Mieście i Gminie Serock wyniosla 69.40 %. Uprawnionych do głosowania było 12 410 osób, liczba kart ważnych 8612.

 

Budowa boiska w Jadwisinie

Spółka Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. podpisała w dniu 14 kwietnia br. umowę z firmą ERMS PLUS Kamila Karłowska z Poznania na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy pełnowymiarowego boiska piłkarskiego ze sztuczną nawierzchnią wraz z oświetleniem, zapleczem socjalno - szatniowym oraz obsługą komunikacyjną, w miejscowości Jadwisin. Projektowany obiekt sportowy będzie usytuowany na terenie działki nr ewid. 84/12 obr. 11 Jadwisin o łącznej powierzchni 19.126 m2. Wg założeń projektowych w miejscu tym powstanie boisko do piłki nożnej, o nawierzchni ze sztucznej trawy, o wymiarach pola gry 105m x 68m.

Wyposażone zostanie w oświetlenie 500lx, odwodnienie, trybuny, piłkochwyty, stanowisko komentatorskie, tablicę wyników oraz zaplecze socjalno - szatniowe w zabudowie kontenerowej. Ponadto przewiduje się budowę drogi dojazdowej wraz z wjazdem na teren kompleksu sportowego oraz obsługą komunikacyjną i parkingiem, budowę ogrodzenia boiska i terenu oraz monitoringu CCTV. Otoczenie boiska zostanie uzupełnione małą architekturą np. kosze na śmieci, ławki, witacz/pylon, maszty flagowe reklamowe, itp. oraz zielenią niską i wysoką. Wstępne założenia przedstawia przygotowana przez Wykonawcę koncepcja architektoniczna, z którą można się zapoznać na stronie www.sis.serock.pl.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Wybory prezydenckie 2020

Szanowni Państwo!

28 czerwca wybieramy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej. W tym roku mija 30 lat od pierwszych wolnych wyborów, co znaczy, że to będą siódme wybory prezydenckie w Wolnej Polsce.

Wolność wybrzmiewa w kontekście wyborów szczególnie, niesie bowiem w sobie nie tylko prawo do decydowania o losie swojej Ojczyzny, ale także obywatelskie zobowiązanie do troski o Nią. Wierzę, że pomimo różnych poglądów politycznych, wszystkim nam przyświeca właśnie jeden cel – troska o Polskę i o dobro jej Obywateli. Nasze wspólne dobro.

To od głosu każdego z nas i od naszego wyboru zależy, jak będzie wyglądała nasza przyszłość, przyszłość naszej Ojczyzny.  Wierzę, że każdy z nas ma poczucie tego, że odpowiedzialność za Polskę, to odpowiedzialność zbiorowa, a udział w wolnych wyborach, to powinność każdego Polaka.

Mając na uwadze powyższe kwestie, zachęcam Państwa do udziału w wyborach 28 czerwca. Spróbujmy swoim zaangażowaniem pobić lokalny rekord 30-lecia, jeśli chodzi o frekwencję w naszej gminie.

Artur Borkowski
Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Kolej z Zegrza do Przasnysza coraz bardziej realna

W dniu 24 czerwca 2020 roku w Przasnyszu podpisane zostało porozumienie między miastami wspólnie zainteresowanymi realizacją nowego połączenia kolejowego między Zegrzem a Przasnyszem. 

Miastami sygnatariuszami porozumienia są: Serock, Pułtusk, Maków Mazowiecki i Przasnysz.  Przyjęcie dokumentu jest konsekwencją procesu zapoczątkowanego przyjęciem przez zarządcę narodowej sieci kolejowej, spółkę PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., dokumentu ramowego pt. „Master Plan dla transportu kolejowego w aglomeracji warszawskiej” wskazującym potrzebę budowy nowego szlaku kolejowego na kierunku północnym. Konsekwencją Masterplanu było  pismo Burmistrza Miasta i Gminy Serock zapraszające do współpracy przy tym zagadnieniu miasta – potencjalnych beneficjentów nowej infrastruktury kolejowej i spotkanie z dnia 13 marca 2020 roku, zorganizowane w Makowie Mazowieckim.

Porozumienie stanowi punkt wyjścia dla dalszych starań ukierunkowanych na promowanie i rozwijanie inicjatywy budowy nowego połączenia kolejowego północnego Mazowsza z Warszawą, niezależnego względem dotychczasowych szlaków kolejowych. 

W najbliższym czasie przewidywane są kolejne rozmowy zarówno przedstawicieli wspomnianych miast, jak i potencjalnych nowych partnerów wspierających realizację przedsięwzięcia. Kolejne wydarzenia wpisujące się w rozwój tej inicjatywy planowane są już na lipiec. Prowadzone rozmowy powinny dać odpowiedź co do możliwości finansowych i organizacyjnych realizacji przedsięwzięcia.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Rozmowy o rozwoju regionu

24 czerwca Serock odwiedził Zbigniew Gryglas – Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Aktywów Państwowych. W spotkaniu, które miało miejsce w serockim ratuszu, udział wzięli: Artur Borkowski – Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Mariusz Rosiński – Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku, Sylwester Sokolnicki – Starosta Legionowski, Paweł Kownacki – Wójt Gminy Wieliszew oraz dr Piotr Kosiak. 


Spotkanie było okazją do zaprezentowania serockich terenów inwestycyjnych. Poruszono wiele istotnych kwestii dla rozwoju regionu, rozmawiając o: wspólnej wizji  w kontekście planów inwestycyjnych, wdrożeniu idei spółdzielni energetycznych, przedłużeniu linii kolejowej z Zegrza w stronę Pułtuska, Makowa Mazowieckiego i Przasnysza, zrównoważonym podejściu do gospodarki wodnej, czy potencjale geotermii. Realizacja omawianych działań – w szerszej perspektywie – posłuży rozwojowi gminy Serock, ożywieniu gospodarczemu regionu, ale przede wszystkim wpłynie na poprawę warunków mieszkańców Powiatu Legionowskiego w różnych obszarach.

Pan Minister zapewnił o wsparciu inicjatyw legionowskich samorządowców. 

 • spotkanie Ministra Zbigniewa Gryglasa w serockim ratuszu
 • Spotkanie Zbigniewa Gryglasa w serockim ratuszu

Ośrodek zdrowia w Zegrzu

Spółka Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. podjęła działania na rzecz uruchomienia na Osiedlu Zegrze ośrodka zdrowia. Po uzyskaniu wstępnej zgody na wynajem lokalu użytkowego zlokalizowanego na parterze budynku wielorodzinnego przy ul. Drewnowskiego 1 w Zegrzu, spółka SIS sp. z o.o. zleciła opracowanie kompletnej dokumentacji projektowo-kosztorysowej remontu przedmiotowego lokalu i adaptację na potrzeby Ośrodka Zdrowia w Zegrzu, umożliwiającego zapewnienie mieszkańcom dostępu do lekarza pierwszego kontaktu.

W dniu 6 maja br. podpisana została umowa z firmą ART INDUSTRY Elżbieta Leszczyńska z siedzibą w miejscowości Michałów-Reginów na wykonanie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla tego zadania. Prace projektowe przewidują budowę pochylni dla osób niepełnosprawnych, wydzielenie z istniejącej przestrzeni lokalu pomieszczeń: wiatrołapu, recepcji/poczekalni, gabinetu zabiegowego/szczepień, gabinetu badań lekarskich/gabinetu konsultacyjnego, WC dla personelu, WC dla pacjentów i osób niepełnosprawnych, pomieszczenia socjalnego oraz pomieszczenia porządkowego.

Remont lokalu obejmie wymianę stolarki drzwiowej, wykonanie nowych tynków na ścianach, nowych posadzek, sufitów i parapetów oraz wymianę instalacji wewnętrznych - wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, oświetleniowej, centralnego ogrzewania oraz ciepłej wody użytkowej, alarmowej, telefonicznej i internetowej. Dokumentacja projektowa obejmować będzie również aranżację pomieszczeń wraz z wyposażeniem w niezbędne urządzenia, meble, przyrządy, itp.

 • autor: Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.

Oferty na półkolonie letnie

W tym roku na dzieci i młodzież - pomimo ograniczeń związanych z transmisją koronawirusa - czeka w wakacje wiele atrakcji. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z ofertą Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku oraz spółki Serockie Inwestycje Samorządowe na półkolonie letnie.

Zachęcamy także do zapoznania się z kalendarzem wakacyjnych przedsięwzięć kulturalno-sportowych oraz na skorzystanie z rejsów statkiem po Jeziorze Zegrzyńskim lub rejsow katamaranem. Szczegóły TUTAJ.

 • półkolonie CKiC
 • półkolonie SIS
 • oferta na przedsięwzięcia kulturalne i sportowo-rekreacyjne
 • oferta na przedsięwzięcia kulturalne i sportowo-rekreacyjne

Serockie wydarzenia weekendowe w dniach 20-21.06.2020

Zapraszamy Państwa do udziału w imprezach, które odbędą się w najbliższy weekend:

20.06.2020 godz. 20:00 - Skoki spadochronowe w wykonaniu członków Aeroklubu Warszawskiego.  Lądowanie 15 instruktorów aeroklubu na plaży będzie można podziwiać z serockiego molo.

21.06.2020. godz. 18:00 - Szantowy Koncert Sobótkowy na plaży miejskiej w Serocku.

*Przypominamy o zachowaniu bezpiecznej odległości miedzy osobami

Zaprasza również:

Izba Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku przy ul św. Wojciecha nr 1. Ekspozycja dostępna jest w sobotę i niedzielę w godz. 10:30 – 17:00
* W czasie zwiedzania konieczne jest przestrzeganie obowiązujących rygorów sanitarnych.

Na obejrzenie w centrum miasta czekają:

- wystawa # Narodziny Karola Wojtyły prezentowana przy Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

- wystawę Miłość i rzeczy poważne – kobiety i mężczyźni w utworach Jerzego Szaniawskiego zobaczymy przy ulicy św. Wojciecha, opodal kościoła

- wystawa Serock niekończąca się historia przypominająca o 30-leciu samorządu terytorialnego - do obejrzenia na rynku.

Zapraszamy też na:

Rejsy weekendowe katamaranami: Albatros 1 (pływa na trasie Serock - Cupel - Arciechów - Serock) i Albatros 2 (pływa na trasie Kuligów - Popowo - Kuligów). Statki wyruszają w swoje pierwsze rejsy z pomostu przy plaży w Serocku,  w soboty i niedziele o 9:30 i kontynuują pływanie na ww. trasach wg. harmonogramu (poniżej). Ostatnie rejsy obu katamaranów kończą się w Serocku około godz. 17:00. Statki zabierają pasażerów i ich rowery.
*Opłata dobrowolna -
5 zł od osoby, (płatność kartą) wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem.

Kontakt do kapitana katamaranu  ALBATROS 1 (rzeka Narew) – tel. 609 511 417
Kontakt do kapitana katamaranu ALBATROS 2 (rzeka Bug) – tel. 609 511 418

Rejsy statkiem Albatros – statek wypływa z serockiego molo w 45 minutowe rejsy rekreacyjne po Jeziorze Zegrzyńskim. W soboty, niedziele i święta wykonuje trzy rejsy o godz.: 11:00, 12:00, 13:00.
*Bilety można kupić  wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem – za gotówkę! - odpowiednio w kwotach:
- 15 zł osoby dorosłe
- 10 zł seniorzy, dzieci i młodzież do lat 18 
Nowość! Dla posiadaczy Karty Serocczanina:
- 10 zł wszystkie osoby bez względu na wiek
- 25 zł bilet rodzinny  (3-5 osób) 

Telefon do kapitana jednostki - 798 795 266.

Zapraszamy!

 • zaproszenie na skoki spadochronowe
 • zaproszenie na szanty
 • wystawa Narodziny Karola Wojtyły
 • wystawa dot. twórczosci J. Szaniawskiego
 • 67489
 • harmonogram rejsów katamaranów Albatros 1 i Albatros 2

Półkolonie na sportowo

Seropckie Inwestycje Samorządowe zapraszają dzieci i młodzież w wieku od 8 - 13 lat do udziału w pólkoloniach na sportowo, które zostaną zorganizowane w Ośrodku Wypoczynku Letniego w Jadwisinie. Półkolonie obejmują pięć turnusów.

Szczegółowe informacje na plakacie.

 • półkolonie

Kandydat na Prezydenta RP w Serocku - Prezydent Andrzej Duda

W dniu dzieisjszym (17-06-2020 r.) na serockim rynku Prezydent RP Andrzej Duda spotkał się z mieszkańcami Serocka w ramach prowadzonej kampanii wyborczej. Zapraszamy do zapoznania się z relacją zdjęciową

 • IMG_3589
 • IMG_3594
 • IMG_3599
 • IMG_3608
 • IMG_3620
 • IMG_3622
 • IMG_3626
 • IMG_3638
 • IMG_3642
 • IMG_3642
 • IMG_3648
 • IMG_3652
 • IMG_3654
 • IMG_3657
 • IMG_3658
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...
 • Spotkanie prezydenta, Andrzeja Dudy z mieszkańcami na...

Egzamin ósmoklasisty

Drodzy Ósmoklasiści

Dziś rozpoczyna się dla Was jeden z ważniejszych sprawdzianów w życiu. Kończycie edukację w szkole podstawowej i przystępujecie do egzaminu ósmoklasisty. Na zawsze już w Waszej pamięci pozostanie ten niezwykły czas zdobywania wiedzy i nowych umiejętności. Czas wyjątkowych przyjaźni, wielu wyzwań szkolnych i pozaszkolnych.

Życzę aby te zdobyte przez lata doświadczenia pozwoliły osiągnąć Wam rezultaty o jakich marzycie, aby otworzyły przed Wami nowe możliwości pozwalające zrealizować najważniejsze cele i pokonać wszelkie przeciwności.

Niech wysiłek jaki włożyliście w przygotowanie się do egzaminu ósmoklasisty  pozwolił Wam przekroczyć kolejny próg edukacji i sięgnąć po największe sukcesy.  

Życzę „połamania piór”

Artur Borkowski

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Gminny Komisarz Spisowy upowszechnia informację o otwartym i konkurencyjnym naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych. Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych dokonywany jest w oparciu o przepisy ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz.U. z dnia 10 września 2019 r.,
poz. 1728).

Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełnić następujące warunki:                                                 

 1. być pełnoletnim,
 2. zamieszkiwać na terenie Miasta i Gminy Serock,
 3. posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 4. posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 5. nie może być skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:

 1. posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,                                                     
 2. praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,                                                                                
 3. pełna sprawność fizyczna,                                                                                                                             
 4. komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),                                                                                                                           
 5. obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnej pracy,                                  
 6. posiadanie prawo jazdy kat. B.                              

Informacje ważne dla osób składających oferty:

 1. kandydat na rachmistrza musi przejść szkolenie, zakończone egzaminem testowym,
 2. rachmistrz terenowy wykonuje czynności w ramach prac spisowych, za które otrzymuje wynagrodzenie zgodnie z art. 21 ust. 3 pkt. 2 ustawy o powszechnym spisie rolnym w 2020 r.

TERMIN SKŁADANIA OFERT: od 15 czerwca 2020 r do 8 lipca 2020 r.

Wymagane dokumenty:

1. Zgłoszenie swojej kandydatury z podaniem:

 • imienia i nazwiska,
 • adresu zamieszkania,
 • telefonu,
 • adresu email.

2. Oświadczenie o spełnianiu wymagania pkt. 1-4 kandydata na rachmistrza terenowego składa pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń. Oświadczenie winno zawierać klauzulę o treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia” (oświadczenie w załączeniu).

3. Oświadczenie o spełnianiu wymogu niekaralności, składane pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (oświadczenie w załączeniu).

Miejsce składania ofert:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w punkcie podawczym (parter budynku Urzędu Miasta i Gminy
w Serocku) w godzinach pracy Urzędu lub pocztą na adres Urząd Miasta i Gminy w Serocku, 05-140 Serock  ul. Rynek 21, z dopiskiem: Nabór na rachmistrza terenowego – Powszechny spis rolny 2020 r.  (decyduje data faktycznego wpływu do Urzędu).

Uwagi:   
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

 • Plakat informujący o naborze kamndydatów na rachmistrzów

Raport o stanie Miasta i Gminy Serock za 2019 rok

Przedstawiamy Państwu raport o stanie Miasta i Gminy Serock za 2019 rok, który został przygotowany w oparciu o art. 28 aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), nakładający obowiązek przedstawienia Radzie Miejskiej podsumowania działalności burmistrza w roku poprzednim. W przedstawianym Państwu dokumencie znajdują się kompleksowe informacje na temat realizacji polityk, programów i strategii przyjętych przez Radę Miejską w Serocku,  a także przyjętych w roku poprzednim Uchwał Rady Miejskiej, finansów gminy oraz efekty innych działań prowadzonych przez jednostki Miasta i Gminy. 

Podczas najbliższej, czerwcowej sesji, na której będą trwały prace nad uchwałą w sprawie udzielenia burmistrzowi absolutorium, Rada Miejska będzie rozpatrywać publikowany w tym miejscu raport. Nad przedstawionym raportem o stanie gminy przeprowadzona będzie debata. W debacie nad raportem o stanie gminy mogą zabierać głos również mieszkańcy gminy. 

Zgodnie z art. 28aa ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), mieszkaniec, który chciałby zabrać głos w debacie, składa do Przewodniczącego Rady Miejskiej pisemne zgłoszenie, poparte podpisami co najmniej 20 osób. Zgłoszenie składa się najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień, na który zwołana została sesja, podczas której ma być przedstawiany raport o stanie gminy. Liczba mieszkańców mogących zabrać głos w debacie wynosi 15, chyba że Przewodniczący Rady postanowi o zwiększeniu tej liczby.
Formularz zgłoszenia do zabrania głosu w debacie można pobrać poniżej.
Zapraszamy Państwa do dyskusji. 

Harmonogram odbioru odpadów na drugie półrocze

Poniżej przekazujemy Państwu harmonogram odbioru odpadów komunalnych na II półrocze 2020 r.

Przypominamy, że odbiór odpadów rozpoczyna się od godziny 7 rano. Prosimy o wystawienie pojemników i otwarcie altan śmietnikowych.

Wszelkie uwagi dotyczące odbioru odpadów należy składać do Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, ul. Rynek 21, tel. 22 782 88 40, ochronasrodowiska@serock.pl

Reklamacje w sprawie nieodebranych odpadów należy zgłaszać w dniu następującym po terminie określonym w harmonogramie.

Zachęcamy również do korzystania z aplikacji EcoHarmonogram. To harmonogram odbioru odpadów komunalnych dostępny w smartfonie. Aplikacja dostępna jest na android, iOS oraz Windows Phone.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zapraszamy na weekendowe rejsy po Jeziorze

W okresie od 6 czerwca do 6 września 2020 r. mieszkańcy i turyści odwiedzający Serock będą mogli skorzystać z cieszących się coraz większą popularnością, dofinansowanych przez Miasto i Gminę Serock, weekendowych rejsów katamaranami Albatros 1 i Albatros 2. Będzie można skorzystać również z, dofinansowanych przez Spółkę Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o., weekendowych, rekreacyjnych rejsów turystycznych statkiem Albatros. Jednostki będą wyruszały w rejsy z serockiego molo przy plaży miejskiej, w soboty, niedziele i święta.  

Katamarany Albatros 1 i Albatros 2 – to jednostki dostosowane do obsługi lokalnego ruchu turystycznego, związanego z przeprawą osób i rowerów na płytkim szlaku żeglownym dolnego Bugu i Narwi w obszarze Jeziora Zegrzyńskiego. Te małe statki płaskodenne, kursujące wg harmonogramu w godz. 10:00-17:00, zabierają do 12 pasażerów oraz ich rowery. Pełnią także rolę Mobilnych Punktów Informacji Turystycznej. Rejsy katamaranami umożliwiają dotarcie z Serocka drogą wodną do położonej na przeciwległym brzegu Narwi wsi Cupel oraz do leżących nad Bugiem miejscowości: Kania Polska, Popowo, Arciechów i Kuligów. Miejscowości te łączy sieć szlaków i ścieżek rowerowych, które prowadzą do lokalnych atrakcji kulturowych, przyrodniczych i turystycznych.

*Opłatę dobrowolną - 5 zł od osoby (płatność kartą) wnosi się wyłącznie u kapitana jednostki, bezpośrednio przed rejsem (na cele działań statutowych armatora - Stowarzyszenia na Rzecz Promocji i Rozwoju Zalewu Zegrzyńskiego z siedzibą w Serocku).

Kontakt do kapitana katamaranu  ALBATROS 1 (rzeka Narew) – tel. 609 511 417
Kontakt do kapitana katamaranu ALBATROS 2 (rzeka Bug) – tel. 609 511 418

Statek Albatros – wypływa z serockiego molo w 45 minutowe rejsy rekreacyjne po Jeziorze Zegrzyńskim. W soboty, niedziele i święta wykonuje trzy rejsy o godz.: 11:00, 12:00, 13:00.

*Bilety można kupić  wyłącznie u kapitana jednostki bezpośrednio przed rejsem – za gotówkę! - odpowiednio w kwotach:
- 15 zł osoby dorosłe
- 10 zł seniorzy, dzieci i młodzież do lat 18 
Nowość! Dla posiadaczy Karty Serocczanina:
- 10 zł wszystkie osoby bez względu na wiek
- 25 zł bilet rodzinny  (3-5 osób) 

Telefon do kapitana jednostki - 798 795 266.

Armatorem statku Albatros jest  Żegluga Mazowiecka Sp. z o.o. z siedzibą w Serocku.
Rozkłady rejsów statku i katamaranów są dostępne na stronie www.serock.pl w zakładce: Dla Turysty

*Rejsy będą realizowane zgodnie z obowiązującymi ograniczeniami i zachowaniem zasad bezpieczeństwa w czasie epidemii Covid – 19.

 

 

 • serockie katamarany
 • serockie katamarany
 • serockie katamarany
 • statek albatros
 • statek albatros
 • statek albatros

Nowy numer Informatora

Zachęcamy do pobrania nowego numeru Informatora Gminy Serock, w którym przeczytacie Państwo m.in. o realizowanych i planowanych zadaniach inwestycyjnych, działaniach na rzecz ochrony środowiska oraz o działalności gminnych instytucji w sytuacji epidemii. Zapraszamy do lektury.

 • majowy numer Informatora Gminy Serock

Zegrze zyska nowe miejsce do wypoczynku

Już od jakiegoś czasu zastanawialiśmy się jak zagospodarować teren po dawnej przepompowni ścieków przy ul. Pułku Radio. Biorąc pod uwagę położenie tego miejsca (tuż nad brzegiem Jez. Zegrzyńskiego) wydaje się, że jedynym słusznym rozwiązaniem jest stworzenie tam terenu rekreacyjnego. Za takim rozwiązaniem przemawiał także funkcjonujący już od pewnego czasu plan utworzenia ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż brzegu jeziora, łączącej Zegrze z Jadwisinem. I tak właśnie powstał projekt budowy terenu rekreacyjnego wraz z pierwszym fragmentem ścieżki Jadwisin – Zegrze. Zakłada on wyremontowanie istniejącego tam starego budynku magazynowego i utworzenie w nim pomieszczeń mogących pełnić funkcję wypożyczalni sprzętu wodnego. Ponadto przewiduje się, że dach budynku po odpowiednim dostosowaniu będzie pełnił funkcję tarasu widokowego. Oprócz tego planujemy wybudować pomost pływający przeznaczony do cumowania niewielkich łódek oraz pomost stały zlokalizowany w linii brzegowej mający pełnić funkcję siedzisk. Dodatkowo powstanie też miejsce do wodowania niewielkiego sprzętu wodnego.

Dalej wzdłuż brzegu (w kierunku wschodnim) na odcinku około 200 m powstanie ścieżka pieszo-rowerowa o nawierzchni utwardzonej, będąca początkiem szlaku, który w przyszłości połączy się z istniejącą trasą rowerową, kończącą się obecnie w Jadwisinie. W ciągu tej ścieżki, na wysokości ul. Drewnowskiego, powstanie niewielki plac zabaw.

Opracowując projekt staraliśmy się wygospodarować miejsce na liczne ławki, siedziska a nawet hamaki i miejsca piknikowe, dzięki którym można będzie odpocząć w przyjemnych okolicznościach przyrody. Realizując to zadanie postawiliśmy na naturalność, neutralność i minimalizm zarówno w kwestii doboru materiałów, rodzaju nawierzchni jak i stylistyki. Dlatego też oprócz zachowania już istniejącego drzewostanu – projektujemy także nowe nasadzenia roślinne, minimalizujemy ilość nawierzchni utwardzonych, mała architektura będzie miała charakter prosty – może trochę surowy, ale dzięki temu nie odwracający uwagi od rzeczywistych walorów tego miejsca. Urządzenia placyku zabaw dla dzieci będą wykonane z drewna i posadowione na piasku plażowym. Mamy nadzieję, że miejsce to zdobędzie Państwa akceptację.

Jednak aby móc przystąpić do budowy musimy przebrnąć jeszcze przez procedury formalno-prawne warunkujące uzyskanie niezbędnych pozwoleń. Mamy jednak nadzieję, że uda się tego dokonać jeszcze w tym roku, tak aby wiosną 2021 możliwe było rozpoczęcie prac budowlanych. Dodatkowo, aby zmniejszyć obciążenie budżetu Gminy realizacją takiego obszernego zadania, planujemy realizować je przy udziale środków LGD Zalew Zegrzyński.

W tym miejscu po raz kolejny musimy wyrazić swoją głęboką nadzieję na to, że epidemia, która dotknęła świat, nie zmusi nas do zmiany planów i odłożenia tego typu zadań na późniejszy czas.  

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

„Moja Woda” – dofinansowanie do zbiorników retencyjnych

Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, zatrzymujące wody opadowe lub roztopowe, będzie można otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. Program ten jest inicjatywą Ministerstwa Klimatu oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, które zainwestują 100 mln zł w łagodzenie skutków suszy w Polsce..

Każdy właściciel domu jednorodzinnego będzie mógł otrzymać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% kosztów, które zostaną poniesione po 1 czerwca 2020 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, które są bliżej beneficjentów. To one będą przyjmowały od początku lipca 2020 r. wnioski właścicieli domów jednorodzinnych na przydomowe mikroinstalacje wodne. W przypadku województwa mazowieckiego będzie to Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, ul. Ogrodowa 5/7, 00-893 Warszawa http://wfosigw.pl/

Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i uruchomienie instalacji pozwalających na zagospodarowanie wód opadowych i roztopowych na terenie nieruchomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego wody te nie będą odprowadzane na przykład do kanalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczowej, rowów odwadniających odprowadzających poza teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, place itp. Otrzymane pieniądze będzie można przeznaczyć na przewody odprowadzające wody opadowe (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nadziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzystania zatrzymanej wody.

Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dotacje zaplanowano do 30 czerwca 2024r., a wydatkowanie środków do końca 2024r. Nabór wniosków rozpocznie się w lipcu.

źródło: gov.pl

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

4 czerwca 1989 - pierwsze częściowo wolne wybory parlamentarne

4 czerwca 1989 roku odbyły się pierwsze w powojennej Polsce częściowo wolne wybory parlamentarne. Były one efektem porozumień, jakie zawarła ówczesna władza ze stroną opozycyjną podczas rozmów przy Okrągłym Stole. Uzgodniono wówczas również szereg zmian, dotyczących m.in. wolności powoływania i działalności partii politycznych i związków zawodowych, wolności słowa, gospodarki rynkowej i konkurencji, które w efekcie zapoczątkowały przemiany polityczne
i gospodarcze w Polsce.

Wyniki tych wyborów umożliwiły przygotowanie przez odrodzony Senat RP projektu ustawy o samorządzie terytorialnym. Uchwalono ją 8 marca 1990 roku (z dniem 29 grudnia 1998 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym), a w życie weszła 26 maja tego samego roku.

Rok 1990 przyniósł też pierwsze wybory samorządowe (do rad gmin), które odbyły się 27 maja. Były to pierwsze w pełni demokratyczne wybory przeprowadzone w Polsce po 1989 r. W tym roku obchodzimy więc 30-lecie samorządu terytorialnego w Polsce.

Przemiany polityczno – gospodarcze dały możliwość świadomego tworzenia tożsamości lokalnej. Kolejne kroki – prawne, społeczne, finansowe – pozwalały władzom miast i gminy kształtować fundamenty realnej samorządności.

Podejmowane przez władze samorządowe Serocka działania służyły rozwojowi gminy Serock poprzez wykorzystanie budowanego przez wieki potencjału i zapoczątkowały kształtowanie jego wizerunku.  

 • ulotka wyborcza z 1989 r.
 • ulotka wyborcza z 1989 r.
 • ulotka wyborcza z 1989 r.
 • ulotka wyborcza z 1989 r.
 • ulotka wyborcza z 1989 r.
 • ulotka wyborcza z 1989 r.

Wirtualne obchody święta szkoły w Woli Kiełpińskiej

6 stycznia 1850 roku urodził się Witold Zglenicki – geolog, nafciarz, filantrop - Patron Naszej Szkoły czyli Szkoły Podstawowej im. Witolda Zglenickiego w Woli Kiełpińskiej.

W ty roku przypada 170 rocznica urodzin tego Wielkiego Polaka, który dzięki swej charytatywnej działalności zyskał miano „ Polskiego Nobla”. Jako społeczność szkoły noszącej Jego imię postanowiliśmy tę doniosłą rocznicę uczcić w wyjątkowy sposób.

6 stycznia 2020 roku  zainaugurowaliśmy obchody rozpoczynając realizację projektu „Urodziny Patrona”, którego celem było  poszerzenie wiedzy na temat życia, działalności i dorobku Witolda Zglenickiego. Zespoły klasowe dokonały wyboru i rozpoczęły realizację różnorodnych zadań.  Podsumowanie i prezentacja efektów miała mieć miejsce 29 maja w trakcie dorocznego Święta Szkoły.

Mieliśmy gościć grono wyjątkowych osób, którym postać i dorobek Naszego Patrona jest bliski, miało być odświętnie i uroczyście, ale niesprzyjające okoliczności uniemożliwiły nam realizację tych planów. Nie mogliśmy realnie, więc uczciliśmy  to święto wirtualnie - przenosząc obchody do Internetu.

Przestrzeń wirtualna daje wiele możliwości, ale ma też swoje ograniczenia. Mimo to staraliśmy się bardzo, a efekty można podziwiać na facebookowej stronie wydarzenia <ahref="https://www.facebook.com/events/177052860280662/">170 rocznica urodzin Witolda Zglenickiego</a>
Jak na prawdziwe Święto Szkoły przystało był hymn, były wspomnienia i wiersze, kwiaty i życzenia, a nawet tort (i to nie jeden), ale był i rap oraz różnorodne prezentacje, a wszystko ku czci Naszego Patrona.

Wszystkim, którzy zaangażowali się w te nietypowe obchody - autorom niesamowitych prac - bardzo dziękujemy. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku wrócimy do realnej, szkolnej rzeczywistości i będziemy świętować wraz zaproszonymi gośćmi, którym przekazaliśmy, że zaproszenia są aktualne, a my na nich czekamy.

Anna Januszek – koordynator projektu

 

 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • wirtualne świeto szkoły w Woli kiełpińskiej
 • wirtualne świeto szkoły w Woli kiełpińskiej
 • wirtualne świeto szkoły w Woli kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej
 • wirtualne świeto szkoły w Woli kiełpińskiej
 • wirtualne świeto szkoły w Woli kiełpińskiej
 • wirtualne świeto szkoły w Woli kiełpińskiej
 • wirtualne świeto szkoły w Woli kiełpińskiej
 • Wirtualne święto szkoły w Woli Kiełpińskiej

Dzień dziecka

Z okazji dnia Dziecka wszystkim serockim dzieciakom – małym i dużym - życzymy mnóstwa życiowej frajdy! Niech jak najdłużej towarzyszy Wam dziecięca beztroska i bezwarunkowa radość. Niech kolejne dni przynoszą jak najwięcej pięknych przeżyć i kolorowych wspomnień. Niech Wam towarzyszy uśmiech i sympatia dorosłych. Wszystkiego najpiękniejszego :).

Nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich

Przygotowana w Ministerstwie Funduszy i Polityki Regionalnej nowelizacja ustawy o kołach gospodyń wiejskich wchodzi w życie 27 maja 2020 r. Przepisy zakładają przeznaczenie w tym roku 40 milionów złotych na pomoc finansową dla kół gospodyń wiejskich (KGW). To od 3 do 5 tys. zł na działalność zarejestrowanego KGW. Kwota zależy od liczby członków organizacji. Ustawa wchodzi w życie w dniu następującym po publikacji w Dzienniku Ustaw.

Nowe przepisy powierzają nadzór nad działalnością kół Pełnomocnikowi Rządu do spraw Lokalnych Inicjatyw Społecznych. Dotychczas nadzór był sprawowany przez Pełnomocnika Rządu do spraw Małych i Średnich Przedsiębiorstw.

Uchwalona w listopadzie 2018 r. ustawa o kołach gospodyń wiejskich nadała zarejestrowanym kołom osobowość prawną. Ponadto KGW otrzymały możliwość ubiegania się o pomoc finansową na realizację zadań, istotnych z punktu widzenia społeczności wiejskich. Warunkiem pomocy finansowej jest rejestracja w Krajowym Rejestrze KGW. W rejestrze znajduje się obecnie ponad 9,1 tys. kół. Kwota pomocy przyznanej kołom wyniosła w 2018 r. 16,5 mln złotych, a w 2019 r. - blisko 30 mln złotych. Tegoroczny limit 40 mln zł umożliwi wsparcie dla około 11,6 tys. kół.

Pomoc jest przyznawana do wyczerpania środków finansowych, zgodnie z kolejnością złożenia prawidłowo wypełnionego wniosku. Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi na stronie ARiMR do 10. dnia każdego miesiąca, według stanu za miesiąc poprzedni, informację o kwocie, na jaką zostały złożone wnioski o przyznanie pomocy.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa na podstawie www.gov.pl

Komputery z projektu "Zdalna Szkoła"

Informujemy, że w dniu 25 maja br. dostarczone zostały do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku komputery przenośne i modemy LTE zakupione w ramach realizacji projektu grantowego pn.  Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego.

Przypominamy, że nasza gmina mogła wykorzystać na zakup w/w sprzętu oraz usługi dostępu do Internetu kwotę 70 tys. zł. Pierwotnie złożony wniosek obejmował zakup 30 komputerów przenośnych oraz 25 modemów LTE, ale dzięki uzyskanej ofercie cenowej, za dostępną pulę środków finansowych, zakupiliśmy o 3 komputery i 2 modemy LTE więcej. Dostawę sprzętu zrealizowała firma PRO-PC Przemysław Cabaj wybrana w wyniku upublicznienia zaproszenia do złożenia ofert cenowych. Koszt zrealizowanej dostawy to niespełna 67 tys. zł. Za pozostałe środki finansowe zakupione zostały karty SIM z dostępem do Internetu bez limitu danych, co umożliwi uczniom uczestnictwo w zajęciach on-line. W najbliższym czasie cały zakupiony przez Gminę sprzęt komputerowy trafi do szkół i zostanie przekazany uczniom do czasowego użytkowania.

30-lecie samorządu terytorialnego

Kiedy 8 marca 1990 roku sejm „kontraktowy” uchwalił ustawę o samorządzie gminnym nikt nie spodziewał się, że tak szybko stanie się ona fundamentem demokratycznego ładu w Polsce i okaże się skuteczną formą sprawowania władzy publicznej. Zmiany w Konstytucji ugruntowały podstawy działania samorządu terytorialnego. Zdefiniowano pojęcie gminy, nadano jej osobowość prawną, określono jej ustrój i zadania. Zapoczątkowane przemiany wyzwoliły we wspólnotach lokalnych nową siłę, dając impuls do formowania się społeczeństwa obywatelskiego. 

Samorząd serocki dobrze wykorzystał szanse, które przyniosły przemiany polityczne. Dziś, po 30. latach od pierwszych w III Rzeczypospolitej Polskiej,  w pełni wolnych i demokratycznych wyborów do rad gmin, możemy z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że jako Wspólnota zdaliśmy egzamin z samorządności. Było to możliwe dzięki ogromnej rzeszy osób, które na przestrzeni tych trzydziestu lat budowały naszą lokalną rzeczywistość, z zaangażowaniem wspierały jej rozwój i dbały o dobro mieszkańców.  

Dzięki wspólnemu zaangażowaniu możemy dziś wiązać nasze życie z miejscem, które jest bezpieczne, przyjazne, które stwarza mieszkańcom szereg możliwości rozwoju a wśród sympatyków gminy cieszy się wysoką pozycją i zainteresowaniem. Ta historia się nie kończy... 

Dziękuję, że swoim zaangażowaniem, podejmowanymi inicjatywami i troską o swoje otoczenie kształtujecie Państwo naszą piękną, serocką rzeczywistość. 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Chcieliśmy uczcić tę rocznicę w wyjątkowy sposób, niestety sytuacja związana z epidemią spowodowała, że musieliśmy te plany zweryfikować. Działając w ramach obostrzeń, przygotowaliśmy na dzisiejszą okoliczność wystawę outdoorową na serockim rynku, a na dzisiejszej sesji została przyjęta uchwała w sprawie 30. rocznicy powołania samorządu terytorialnego w Rzeczyspospolitej Polskiej.

Pamiętając o tych, którzy tworzyli serocki samorząd, w imieniu Burmistrza i Przewodniczącego Rady Miejskiej przekazujemy podziękowania i gratulacje. Pamięć zaś Tych, których już nie ma z nami, władze samorządowe uczciły dziś odwiedzając ich groby.

Na serockim rynku odsłoniliśmy również pamiątkową tablicę, wykonaną dla uczczenia 30. rocznicy odrodzenia polskiej samorządności i jej roli w kształtowaniu lokalnej tożsamości.

 

 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odwiedzanie grobów zmarłych samorządowców
 • odsłonięcie pamiątkowej tablicy
 • odsłonięcie pamiątkowej tablicy
 • odsłonięcie pamiątkowej tablicy
 • wystawa poświęcona 30-leciu samorządu
 • wystawa poświęcona 30-leciu samorządu
 • wystawa poświęcona 30-leciu samorządu
 • wystawa poświęcona 30-leciu samorządu

Życzenia z okazji Dnia Matki

Kochane Mamy - ile w Was siły, przekonujemy się najmocniej, kiedy pokonujecie to, co nie do pokonania. Ile Miłości - kiedy przekraczacie jej granice, myśląc o swoich dzieciach nieustannie. Ile szczęścia - kiedy na „kocham Cię”, wypowiadane przez dzieci, Wasze oczy toną w łzach wzruszenia.

W tym szczególnym dniu życzymy Wam wszystkiego najcudowniejszego - siły, Miłości, szczęścia. Niech wszystko to, co ukryte w słowie MAMA przynosi radość i spełnienie.

Środki ochrony dla gminnych jednostek OSP

Władze Województwa Mazowieckiego przekazały gminnym jednostkom Ochotniczych Straży Pożarnych środki ochrony osobistej: jednorazowe maseczki, jednorazowe kombinezony i rękawice, komplety ubrań specjalnych, worki na odpady i płyn dezynfekcyjny. Przedmioty te posłużą do realizacji działań związanych z likwidacją pandemii koronawirusa na terenie województwa mazowieckiego.

Europejski Dzień Parków Narodowych

24 maja obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych. Data ta jest nieprzypadkowa – dokładnie 24 maja 1909 roku utworzony został szwedzki Sarek, czyli pierwszy w Europie park narodowy.

Park narodowy jest jedną z najwyższych form ochrony przyrody. Ochronie podlega w nim cała przyroda ożywiona i nieożywiona: rośliny, zwierzęta, grzyby, ekosystemy i ich wzajemne oddziaływania, gleba, stosunki wodne i krajobraz. Parki narodowe, to obszary charakteryzujące się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi. Tworzy się je w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów i składników środowiska przyrodniczego, walorów krajobrazowych, jak również w celu odtworzenia zniekształconych siedlisk roślin, zwierząt i grzybów.

Parki narodowe udostępniane są w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych pod warunkiem, że działania te nie wpływają negatywnie na przyrodę. Ochrona przyrody w parkach narodowych jest celem nadrzędnym i przybiera różną formę. W większości polskich parków narodowych ochrona przyrody ma formę czynną, polegającą na odtwarzaniu przekształconych już siedlisk lub podtrzymywaniu istnienia środowisk, które nie miałyby szansy na samodzielne przetrwanie.

W środowisku niezmienionym przez człowieka, działania ochronne przybierają głównie charakter bierny polegający na wytyczaniu obszarów ochrony ścisłej, na których zabroniona jest jakakolwiek ingerencja człowieka. W miejscach tych natura rządzi się własnymi prawami, a ochronie podlegają naturalnie przebiegające procesy przyrodnicze.

Obecnie na naszym kontynencie utworzonych jest ponad 400 parków narodowych. W Polsce znajdują się 23 Parki Narodowe, które zajmują łącznie powierzchnię ponad 314 tys. ha, co stanowi zaledwie 1% powierzchni naszego kraju. Polskie parki narodowe są jednak bardzo zróżnicowane. Dzięki temu, że ciągną się od pasa nadmorskiego przez pojezierza i niziny aż do gór, w każdym znajdziemy unikalne i zachwycające elementy przyrody.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Zapraszamy na spływ kajakowy

Spływ kajakowy 07.06.2020 r. (niedziela) – zbiórka przy budynku SIS Sp. z o.o. ok godz. 8.00.
Trasa: Brodowe Łąki  - Czarnotrzew, rzeka Omulew – czas spływu ok 5 godzin.

Zgłoszenia prosimy wysyłać na adres mailowy: a.sieminska@sis.serock.pl do 3 czerwca 2020 r. Decyduje kolejność zgłoszeń. Spływ odbędzie się przy min. 23 osobach chętnych. Koszt 80 zł.  Dodatkowe informacje pod nr telefonu 508 550 028 i na stronie www.sis.serock.pl.

 • spływ kajakowy 6 czerwca

Nowy wymiar fotowoltaiki

Miasto i Gmina Serock realizuje wspólnie ze Stowarzyszeniem na rzecz Efektywności im. prof. Krzysztofa Żmijewskiego projekt, którego celem jest wsparcie wdrożenia idei spółdzielni energetycznych na naszym terenie. Jest to odpowiedź na coraz silniej rysujący się trend zainteresowania odnawialnymi źródłami energii. Zamierzamy również w ten sposób skorzystać z możliwości jakie w polskim systemie prawnym dają niedawne nowelizacje ustawy o odnawialnych źródłach energii, które wprowadziły pojęcie Spółdzielni Energetycznych. Spółdzielnie, co do zasady tworzą członkowie społeczności lokalnej. Spółdzielnia jawi się jako szansa na lokalne, tanie i przyjazne środowisku źródło energii elektrycznej dla naszych przedsiębiorstw i gospodarstw domowych. W tym zakresie daje ona podstawy do budowy silnego społeczeństwa w oparciu o własne zasoby, co zawsze powinno być punktem wyjścia podczas jakiejkolwiek dyskusji o samodzielności.

Spółdzielnia energetyczna jako czynnik poprawy konkurencyjności

Dotychczasowe doświadczenia krajów UE pokazują, że rozwój energetyki zmierza  w kierunku decentralizacji jej wytwarzania i realizacji inwestycji, które mają na celu zabezpieczenie energetycznych potrzeb społeczności lokalnych. Optymalną formą takiej miejscowej aktywności mogą być spółdzielnie energetyczne. Cieszą się one dużym zaufaniem ludzi, którzy chcą lokalnie współdziałać i inwestować. Jest to również alternatywa dla polityki modernizacji (transformacji) sektora energetycznego, który aktualnie wymaga pilnych inwestycji. Zadaniem spółdzielni energetycznych jest produkcja energii w ośrodkach rozproszonych i konsumpcja tej energii na własne potrzeby spółdzielców (np. lokalnych przedsiębiorców i gospodarstw domowych) reprezentujących gminy miejsko-wiejskie. Jak wykazała praktyka gospodarcza, w wielu regionach UE, w których powstały spółdzielnie energetyczne, w istotny sposób przyczyniły się one do wzrostu zamożności społeczności lokalnych i poprawy jakości życia.

Można w tym miejscu zapytać, jakie korzyści płyną dla społeczności lokalnych z takich inicjatyw? Odpowiadając, są to m.in.: budowanie relacji gospodarczych w ramach wspólnot lokalnych, tworzenie lokalnych miejsc pracy, a także wzrost konkurencyjności lokalnego biznesu.

Mówiąc o lokalnym wymiarze współpracy energetycznej w kontekście spółdzielni energetycznych, stajemy się obecnie świadkami ważnej zmiany jakościowej, tzn. ucząc się na doświadczeniach innych, unikamy tym samym stwierdzenia „mądry Polak po szkodzie”.

Dlaczego warto rozmawiać o spółdzielniach?

Fotowoltaika jest jednym z najprężniej rozwijających się rynków z działu odnawialnych źródeł energii. Cały świat zaczyna się skupiać na OZE z powodu zmian klimatycznych związanych z rosnącą emisją CO2 i trudności instytucjonalnych z realizacji innych niskoemisyjnych źródeł energii. Moduły fotowoltaiczne to źródło czystej energii elektrycznej, stosunkowo proste w montażu i obsłudze, dzięki czemu większość gospodarstw domowych może pozwolić sobie na montaż „prywatnej elektrowni”. Spółdzielnia energetyczna jest następnym krokiem w tym kierunku. Pozwala ona na zagospodarowanie nieatrakcyjnych terenów, znaczne obniżenie kosztów budowy instalacji (względem instalacji na dachu) jak i podłączenia użytkowników, którzy ze względu na architekturę swoich budynków lub rozmiary działek, nie są w stanie zamontować paneli u siebie, lub źródła indywidualne nie pokrywają w pełni własnego zapotrzebowania na energię.

Wybrane zalety i możliwości wynikające z funkcjonowania spółdzielni energetycznych:

 • wzrost konkurencyjności polskich przedsiębiorstw i rolnictwa,
 • poprawa sytuacji finansowej mieszkańców, przedsiębiorców, rolników i ich rodzin,
 • poprawa jakości życia gospodarstw domowych,
 • budowanie relacji gospodarczych w ramach wspólnot lokalnych,
 • poprawa jakości środowiska naturalnego,
 • tworzenie nowych miejsc pracy i kreowanie nowych usług na poziomie lokalnym,
 • zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego regionu,
 • poprawa wizerunku i atrakcyjności turystycznej i rekreacyjnej terenu,
 • wzrost atrakcyjności dla przyszłych inwestorów

Co na to polskie prawo?

Spółdzielnię energetyczną należy rozumieć jako spółdzielnię w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2018 r. poz. 1285 oraz z 2019 r. poz. 730, 1080 i 1100) lub ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073), której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej
i jej członków, przyłączonych do zdefiniowanej obszarowo sieci dystrybucyjnej elektroenergetycznej o napięciu znamionowym niższym niż 110 kV lub sieci dystrybucyjnej gazowej, lub sieci ciepłowniczej. Mówimy więc o wytwarzaniu i pokrywaniu zapotrzebowania na każde medium energetyczne wytwarzane z odnawialnych źródeł energii.

W celu uzyskania statusu spółdzielni energetycznej spełnić należy następujące kryteria:

 • Prowadzić działalność na obszarze gminy wiejskiej lub miejsko-wiejskiej lub na obszarze nie więcej niż trzech tego rodzaju gmin bezpośrednio sąsiadujących ze sobą.
 • Liczba członków spółdzielni nie może przekroczyć 1000.
 • W przypadku wytwarzania energii elektrycznej łączna moc zainstalowana elektryczna wszystkich instalacji OZE nie może przekroczyć 10 MW. Musi umożliwić pokrycie w ciągu roku nie mniej niż 70% potrzeb własnych spółdzielni i jej członków.
 • W przypadku wytwarzania ciepła, łączna moc osiągalna cieplna nie może przekroczyć 30 MW.

Podsumowując

Przewidywalnym scenariuszem dalszych działań jest uruchomienie pilotażowej spółdzielni i wytypowanie optymalnej lokalizacji instalacji źródła OZE (fotowoltaicznej) dla jej potrzeb. Przewidujemy że pilotażowa spółdzielnia pozwoli wprowadzić najbardziej efektywne standardy jej funkcjonowania i przyczyni się do rozwoju tej instytucji w skali gminy, służąc tym samym interesom społeczności lokalnej i włączając ją aktywnie w przedsięwzięcie. Wierzymy, że wyniki tej pracy i rzetelna analiza wszystkich argumentów, pomogą Państwu podjąć świadome kroki co do zaangażowania i ewentualnej roli w spółdzielni.

 

Zapraszamy zainteresowanych do kontaktu.

konsultacje@serock.pl

Referat GP

Tel. 22 782 88 31, 22 782 88 27

 

Oprac.:

dr Grzegorz Maśloch, mgr Rafał Czaja – Stowarzyszenie na rzecz efektywności

Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

„Wodociągi” odmrażane

W dniu 25 maja 2020 roku zostanie otwarty dla interesantów Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy w Serocku (ul. Nasielska 21). Obsługa interesantów będzie prowadzona tylko w wyznaczonych strefach zgodnie z obowiązującymi wytycznymi z powodu pandemii COVID 19. Wejść do budynku można tylko w maseczce osłaniającej usta i nos. W korytarzu wejściowym znajduje się płyn do dezynfekcji rąk. Obiekt jest monitorowany.

Od 25 maja czynna będzie również kasa Zakładu. 
Proszę stosować się do zamieszczonych w wejściu do budynku piktogramów oraz zwracać uwagę na wyznaczone na podłodze strefy obsługi interesantów.
 
W dalszym ciągu obowiązuje zasada #zostańwdomu. Jeżeli możecie Państwo załatwić sprawę bez kontaktu z pracownikiem mamy do dyspozycji:

telefon: 227827358; 227826744
telefon komórkowy po godzinie 15:00 i w dni wolne od pracy: 501013084
email: mgzw@serock.pl
Elektroniczna Skrzynka Podawcza: /KaZetBe/SkrytkaESP
Stan wodomierza można podać poprzez formularz ze strony www.wodociagiserock.pl 

Od miesiąca czerwca zostanie przywrócone odczytywanie i rozliczanie poprzez inkasentów. Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie.  • autor: Miejsko-Gminny Zakład Wodociągowy

ZUS: Tarcza 3.0 już działa

Ze zwolnienia ze składek mogą teraz skorzystać firmy, których przychód przekroczył 15 681 zł, ale dochód nie był wyższy niż 7000 zł – zakłada nowa odsłona tarczy antykryzysowej. „Dzięki temu rozwiązaniu więcej przedsiębiorców skorzysta z pomocy” – podkreśla prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Zgodnie z nowymi przepisami ze zwolnienia ze składek mogą skorzystać samozatrudnieni, którzy prowadzili działalność gospodarczą przed 1 kwietnia br., których przychód uzyskany w pierwszym miesiącu, za który jest składany wniosek, co prawda przekracza 15 681 zł (czyli 300 proc. prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia brutto na 2020 r.), ale za to ich dochód nie przekracza 7 tys. zł. Ze zwolnienia będą mogli skorzystać także przedsiębiorcy, którzy korzystają z tzw. ulgi na start. Zwolnieniu dla tych grup podlegają składki za kwiecień i maj – nawet, jeśli zostały opłacone.

„Zmiany w tarczy 3.0 są korzystne dla przedsiębiorców. Dzięki tym rozwiązaniom więcej firm skorzysta z pomocy” – wskazuje prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Nowa odsłona tarczy uprawnia do świadczenia postojowego przedsiębiorców, którzy prowadzili działalność przed 1 kwietnia br. „Pozostałe warunki pozostają bez zmian. Należy wykazać 15-proc. spadek przychodu. Przykładowo na wniosku składanym w maju przychód w kwietniu powinien być niższy o 15 proc. od przychodu w marcu” – mówi profesor.

Ponowne postojowe

Wypłata świadczenia postojowego może nastąpić nie więcej niż trzy razy. Warunkiem jest oświadczenie przedsiębiorcy lub zleceniobiorcy, że sytuacja materialna wykazana we wcześniejszym wniosku nie uległa poprawie. Ocenia to sam wnioskodawca. W oświadczeniu nie trzeba wykazywać kolejnego spadku przychodów, ale sytuacja materialna przedsiębiorcy lub osoby wykonującej umowę cywilnoprawną powinna być na podobnym poziomie lub niewiele się zmienić.

Warto podać we wniosku swoje aktualne dane kontaktowe. W razie wątpliwości nasz pracownik skontaktuje się z wnioskodawcą e-mailem lub telefonicznie. Wyjaśnimy, co należy zrobić, aby uzupełnić lub skorygować wniosek.

 • autor: www.zus.pl

Stop suszy

Na przestrzeni ostatnich pięciu lat, w czterech odnotowano w Polsce susze. Obserwacje wskazują, że zjawiska te mają tendencje do wydłużania się oraz zmian w czasie i przestrzeni. Susza jest zjawiskiem bardzo złożonym i walka z jej skutkami nie może opierać się wyłącznie na jednym rozwiązaniu. Tu potrzeba działań na wielu płaszczyznach.

W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej przygotowano specjalną „ustawę przeciwsuszową”, która ma usprawnić proces przeprowadzenia inwestycji poprawiających bilans wodny Polski - skrócić okresy przygotowawcze do inwestycji, a także usprawnić procesy pozyskiwania wszelkiego rodzaju pozwoleń. Wkrótce rozpocznie się procedura legislacyjna ustawy.
Aby sprawniej walczyć z suszą, w zeszłym roku rząd przyjął założenia do Programu Rozwoju Retencji. To ogólnopolski i kompleksowy plan zwiększenia współczynnika retencji wody w Polsce z obecnych 6,5% do 15% w 2027 roku. Realizacja programu to w sumie 94 inwestycje wodne warte ponad 12 mld złotych, a część z tych inwestycji jest już realizowana.

W ramach przeciwdziałania skutkom suszy Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie realizuje już inwestycje, które wpływają na poprawę bilansu wodnego kraju. Na 2020 r. zostały zabezpieczone środki w wysokości prawie 400 mln zł na realizację w sumie ponad 4 tys. zadań utrzymaniowych na ciekach wodnych.

Promowane są nowe strategie ochrony oraz rozważne i racjonalne wykorzystanie wody, w tym zrównoważone pozyskiwanie jej z przyrody – np. zbiorniki wód opadowych do spłukiwania toalet czy podlewania roślin. Naukowcy z IMGW-PIB, Politechniki Wrocławskiej i Politechniki Białostockiej opracowali jeszcze jeden sposób.

Czy możliwy jest recykling wody? Jak najbardziej! I to w obrębie gospodarstwa domowego. Naukowcy wskazują na możliwość wykorzystania zmagazynowanej wody deszczowej do prania ubrań! Oczywiście pod pewnymi warunkami. Badania były prowadzone w warunkach przydomowego zbiornika na wodę deszczową i polegały na analizie parametrów fizykochemicznych i mikrobiologicznych, co 10 dni. Wyniki są bardzo optymistyczne. Zanieczyszczenia wykryte w wodzie opadowej są bezpieczne dla procesu prania i jakości prania odzieży. Wielodniowe magazynowanie wody zmienia jej parametry w bezpiecznym zakresie, szczególnie w podziemnych zbiornikach, które są odpowiednio zamknięte. Naukowcy wskazują, że przez cały okres trwania badań (30 dni) testowana woda spełniała ogólne wymagania pod względem twardości, pH, koloru i zmętnienia.

Oficjalnie, nie można jeszcze zalecać tego typu rozwiązania, z uwagi na brak norm prawnych i rekomendacji producentów urządzeń, ale jest to duży krok w stronę proekologicznych działań, mających na celu oszczędzanie wody.

W ramach przeciwdziałania skutkom suszy zachęcamy naszych mieszkańców do podejmowanie działań służących gromadzeniu wody w okolicy, czyli do tzw. małej retencji.

Obecnie retencja w Polsce utrzymuje się na poziomie 6,5 procent średniego odpływu. Powinna być przynajmniej dwa razy wyższa, aby zgromadzone zasoby zaspokoiły wszystkie potrzeby ludzi, gospodarki i środowiska.
Katalog działań służących małej retencji jest bogaty: budowa niewielkich zbiorników, oczek wodnych i stawów, zadrzewianie, renaturyzacja małych rzek oraz ochrona terenów podmokłych.

Bioretencja
Kwietne łąki doskonale wiążą wilgoć w glebie, filtrując wodę opadową. Nie wymagają intensywnego podlewania, ani częstego koszenia tak jak trawniki. Poza tym można je wysiewać niemal wszędzie – przed domem, na skwerach, przy drogach, a nawet w skrzynkach. Kwietna łąka to prawdziwa bioretencja i przy okazji siedlisko dla setek gatunków roślin i zwierząt. Namawiamy wszystkich, którzy do tej pory, na wsi i w mieście pielęgnowali wodolubne trawniki, aby zamienili je na kwietne łąki. Więcej informacji na temat roli łąk kwietnych w artykule: https://www.wody.gov.pl/mala-retencja/kwietne-laki-na-okres-suszy/projekt-wod-polskich-laki-kwietne

Retencja korytowa
Zatrzymanie wody w rzece, potoku czy rowie melioracyjnym to prosta sprawa! Dzięki systemowi piętrzeń i zastawek woda nie spływa szybko, ale pozostaje w okolicy przez dłuższy czas, zasilając i odnawiając stopniowo poziom wód gruntowych. Przyjazne środowisku konstrukcje pozwolą na odtworzenie obszarów podmokłych, a strefy buforowe na terenach rolnych skutecznie poprawią jakość i czystość wód w rzece.

Nawodnienia rolnicze
Właściwie nawodniona ziemia to żyzne plony! Wody Polskie wraz z Ministerstwem Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, samorządami i spółkami wodnymi skupiającymi rolników, opracowały pilotażowy program kształtowania zasobów wodnych na terenach rolniczych. Wskazówki jak racjonalnie gospodarować wodą, by skorzystało na tym gospodarstwo rolne i środowisko pod linkiem: https://www.wody.gov.pl/mala-retencja/program-retencji-dla-rolnictwa

Zielona infrastruktura dla miast
Nowoczesne miasto powinni być piękną zieloną oazą! Istnieje szereg przyjaznych dla środowiska, pro-retencyjnych rozwiązań poprawiających komfort życia w miastach. Ogrody deszczowe posadowione pod rynnami i zasilane wodą opadową, pasaże roślinne, zielone dachy, ażurowe chodniki, skrzynie chłonne czy zbiorniki na deszczówkę to jedne z wielu pomysłów, które sprawią, że miasta będą mieć lepszy mikroklimat. Na szczególną uwagę zasługują skrzynie chłonne, które można umieszczać pod parkingami, dużymi placami na terenach supermarketów lub hal produkcyjnych. Kiedy pojawia się deszcz, skrzynie pochłaniają olbrzymią ilość wody. Taka woda jest stopniowo uwalniana, pozostaje dłużej w gruncie, co zmniejsza ryzyko suszy, zasila też wody gruntowe. Tego typu rozwiązanie zapobiega podtopieniom w przypadku nawalnego deszczu. Wiele polskich miast już wciela te pomysły w życie. 

Podsumowując - tylko racjonalne gospodarowanie wodami, czyli połączenie różnego typu przedsięwzięć z zakresu dużej, małej i bio-retencji, najskuteczniej zapobiega skutkom skrajnych zjawisk hydrologicznych. Dlatego Miasto 
i Gmina Serock popiera każdą inicjatywę, której celem jest dbałość o zasoby wodne. Jednocześnie przyglądając się propozycjom dotyczącym nowych rozwiązań w odpowiednim czasie podejmiemy działania zapewniające możliwość uzyskania wsparcia dla naszych mieszkańców.

 

autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa 
na podstawie wody.gov.pl, www.gov.pl, stopsuszy.imgw.pl

 

100. rocznica urodzin Karola Wojtyły

Z okazji setnej rocznicy urodzin Karola Wojtyły/Jana Pawła II, która przypada na 18 maja 1920 roku, warszawskie Centrum Myśli Jana Pawła II przygotowało wystawę poświęconą życiu papieża. Zachęcamy do oglądania. Polecamy Państwa uwadze także stronę https://www.centrumjp2.pl/do-pobrania/, na której znajdziecie mnóstwo materiałów poświęconych Janowi Pawłowi II, do bezpłatnego pobrania.


Wystawa zabiera w podróż po przełomowych momentach życia Jana Pawła II. Widz uczestniczy w narodzinach małego Lolka; poznaje dorosłego Karola z czasu studiów, okupacji i pracy fizycznej w zakładach Solvay; z bliska obserwuje powołanie kapłańskie, biskupstwo i obchody Milenium Chrztu Polski; wybiera się z biskupem Wojtyłą na wyprawy kajakowe z młodzieżą. Śledząc kolejne segmenty wystawy, wita nowego papieża na balkonie Bazyliki św. Piotra, przygląda się jego działalności w czasie pontyfikatu, w końcu towarzyszy mu w chorobie i ostatnich chwilach.

Wystawę można oglądać przy ul. św. Wojciecha (pomiędzy kościołem a Izbą Pamięci) do końca maja.

Wystawa skierowana jest do szerokiej publiczności – tych z nas, którzy pamiętają Jana Pawła II, oraz tych, którzy urodzili się już po jego śmierci. Ekspozycja prezentuje najważniejsze momenty z życia Karola Wojtyły, jego kolejne „narodziny” rozumiane nie tylko jako przyjście na świat, ale również przygotowanie do pełnienia coraz to nowych ról życiowych i społecznych: studenta, robotnika, kapłana, duszpasterza, naukowca, a w końcu papieża. Pontyfikat Jana Pawła II przedstawiony jest zarówno z osobistej perspektywy, jak i w kontekście jego wpływu na rzeczywistość nie tylko Kościoła, ale również Polski i całego świata. Celem wystawy jest przypomnienie postaci, która wpłynęła na bieg historii, pokazanie korzeni Jana Pawła II oraz bogactwa jego życia, osobowości i myślenia. 
Centrum Myśli Jana Pawła II, w ramach realizacji misji upowszechniania intelektualnego i duchowego dziedzictwa Karola Wojtyły, już w maju br. udostępni portal JP2online.pl – największą internetową bazę papieską zawierającą m. in. zdjęcia, teksty, dokumenty oraz nagrania video. Korzystanie z niej będzie nieodpłatne, a większość materiałów będzie udostępniona na wolnej licencji. 

***
Centrum Myśli Jana Pawła II to warszawska instytucja kultury, która w intelektualnym i duchowym dorobku Karola Wojtyły poszukuje odpowiedzi na najważniejsze pytania i wyzwania współczesnego świata. Centrum działa w obszarze kultury, edukacji i budowania zaangażowanego i odpowiedzialnego społeczeństwa. Jako miejsce spotkań i dialogu tworzy przestrzeń współpracy ze środowiskiem naukowym i artystycznym ponad podziałami kulturowymi i ideologicznymi. Jest operatorem Stypendiów m.st. Warszawy im. Jana Pawła II dla uczniów i studentów, organizatorem dwóch warszawskich festiwali: Nowe Epifanie i Muzyka Wiary – Muzyka Pokoju oraz inicjatorem i właścicielem multimedialnego portalu JP2online.pl stanowiącego pierwsze, kompleksowe źródło wiedzy o papieżu w Polsce i na świecie.

 • wystawa Karol Wojtyła
 • wystawa Karol Wojtyła
 • wystawa Karol Wojtyła

20 maja urząd w Serocku zostanie otwarty dla interesantów

Od 20 maja zostanie otwarty dla interesantów Urząd Miasta i Gminy w Serocku - obsługa interesantów będzie prowadzona wyłącznie na parterze ratusza, zgodnie z wymogami obowiązującymi z powodu epidemii Covid-19. W wyznaczonej dla Interesantów strefie jednocześnie będą mogły przebywać 3 osoby, które powinny posiadać maseczki osłaniające usta i nos.

Informacji i wskazówek dotyczących sposobu załatwiania spraw urzędowych będzie udzielał dyżurujący pracownik.

Poniedziałkowe przyjęcia interesantów przez burmistrza i jego zastępcę, będą możliwe nadal wyłącznie w trybie telefonicznym pod nr 22 782 88 05, w godz. 12.00 – 15.00 lub w czasie videokonferencji możliwej poprzez aplikację webex. Link do meetingu https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz będzie aktywny w godz. 12.00 – 15.00. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku będzie pełnił dyżur telefoniczny  w godz. 18.30 – 20.30 pod nr 798 894 440. Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl 

W najbliższym czasie na parterze urzędu zostanie otwarte Biuro Obsługi Interesantów, które usprawni załatwianie spraw w serockim ratuszu. O jego otwarciu poinformujemy wkrótce.

 

Przyjęcia interesantów w dn. 18 maja

Zachęcamy do skorzystania z opcji videokonferencji z Burmistrzem Miasta i Gminy Serock, podczas poniedziałkowych przyjęć interesantów.

Będzie to możliwe poprzez aplikację webex. Link do meetingu  https://meetingsemea14.webex.com/join/burmistrz będzie aktywny w godzinach 12.00 – 15.00. Użytkownicy korzystający z tej formy rozmowy będą zapraszani do rozmowy w kolejności zgłoszeń przez aplikację.

Osoby, które preferują tradycyjną rozmowę telefoniczną z Burmistrzem lub jego zastępcą prosimy o kontakt pod nr 22 782 88 05, w poniedziałek, w godzinach 12.00 – 15.00.

Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: burmistrz@serock.pl.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku Mariusz Rosiński będzie pełnił dyżur telefoniczny  w godz. 18.30 – 20.30 pod numerem telefonu 798 894 440.
Zapytania i wnioski można również kierować na adres e-mail: m.rosinski@serock.pl.

15 maja - Dzień Niezapominajki

Dzień Niezapominajki - święto przyrody i ekologii, obchodzimy od kilkunastu lat 15 maja. Inicjatorem i pomysłodawcą święta był Andrzej Zalewski - redaktor radiowej Jedynki, prowadzący EkoRadio.

W dosłownym tłumaczeniu niezapominajka, to z języka greckiego „mysie uszko” (mys-mysz i us-uszko). W Polsce często nazywana jest niezabudką. To kwiat, który najczęściej kojarzymy z dzieciństwem, sielskimi widokami i bieganiem po łące.

W tym dniu promujemy szczególnie walory polskiej przyrody i różnorodność biologiczną, przypominamy o potrzebie jej ochrony.
O ochronie środowiska warto pamiętać nie tylko „od święta”. Każdy z nas może w prosty sposób przyczynić się do poprawy jego stanu, a przynajmniej do jego niepogarszania. Wystarczy segregować odpady, oszczędzać wodę, dbać i pielęgnować zieleń wokół swojego miejsca zamieszkania, ale też w terenach ogólnodostępnych. Warto wymienić nieekologiczne ogrzewanie na bardziej przyjazne środowisku rozwiązanie, czy inwestować w odnawialne źródła energii.

Dodatkowo „nie-zapominajka” ma na celu zachowanie od zapomnienia ważnych chwil w życiu, osób, miejsc i sytuacji, lokalnych tradycji - „małej i wielkiej Ojczyzny”. Święto to zachęca nas do pamiętania o bliskich, życzliwości i otwarcia na drugiego człowieka, dostrzeżenia go na własnym osiedlu, dzielnicy czy mieście, przypomina o istocie dbania o nasze otoczenie. Do tradycji obchodów weszło, by w tym dniu wykonać kartki pamięci, uczestniczyć w konkursach wiedzy ekologicznej, piosenki wiosennej czy układania polnych kwiatów w bukietach.

Co roku w święcie biorą udział różne podmioty w tym leśnicy, pszczelarze, rolnicy, szkoły, przedszkola i każdy, kto tylko czuje taką potrzebę.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
 • Niezapominajka

Od 18 maja znoszenie kolejnych ograniczeń

Przed nami trzeci, przedostatni etap znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Od poniedziałku 18 maja będziemy mogli skorzystać z usług fryzjera i kosmetyczki, a także pójść do restauracji i kawiarni. Do tych miejsc dotrzemy szybciej, ponieważ podwyższamy limit pasażerów w transporcie publicznym. Oprócz tego od 25 maja umożliwimy bezpośrednie konsultacje z nauczycielami maturzystom i uczniom ósmych klas oraz opiekę nad uczniami klas 1-3 w szkołach podstawowych. Powoli wracamy do normalnego życia. Jednak nie będzie ono takie jak przed pandemią. Dlatego dbajmy o siebie i bądźmy ostrożni!

Pierwsze poluzowanie obostrzeń wprowadzanych z powodu pandemii nastąpiło 20 kwietnia. Od tego czasu uważnie analizujemy, w jaki sposób znoszenie poszczególnych ograniczeń wpływa na przyrost zachorowań i wydolność służby zdrowia. Co się zmieni w najbliższym czasie wraz z wejściem w trzeci etap znoszenia ograniczeń?

Działalność gospodarcza – otwieramy salony kosmetyczne i fryzjerskie oraz restauracje

Odmrażamy gastronomię i salony kosmetyczne. Od 18 maja będziemy mogli:

 • skorzystać z usług kosmetyczek i fryzjerów,
 • zjeść w restauracji, kawiarni, barze, a także w centrum handlowym (w wydzielonej przestrzeni gastronomicznej).

Ważne! Gość będzie mógł zjeść posiłek zarówno na sali, w środku, jak i w ogródku restauracyjnym.

Pełne otwarcie branży gastronomicznej musi odbyć się pod warunkiem przestrzegania ścisłych wytycznych sanitarnych, które zapewnią bezpieczeństwo i obsłudze, i klientom. Zasady te zostały określone podczas konsultacji z przedstawicielami poszczególnych branż.

Wśród zaleceń dla salonów urody znalazły się m.in.:

 • obowiązek noszenia przez klientów i obsługę maseczek, gogli lub przyłbic (u fryzjera, a w salonie kosmetycznym – jeśli zabieg na to pozwala);
 • używanie ręczników jednorazowych, gdy jest to możliwe;
 • przyjmowanie klientów po wcześniejszym umówieniu się na wizytę telefonicznie lub online. Uwaga! Klient nie może oczekiwać na usługę w poczekalni.

Wśród wymogów i zaleceń dla gastronomii są m.in.:

 • limit osób w lokalu (na 1 osobę musi przypadać co najmniej 4 m2);
 • dezynfekcja stolika po każdym kliencie;
 • zachowanie 2 m odległości między stolikami. Ważne! Blaty mogą być odsunięte od siebie o 1 m pod warunkiem, że stoliki oddzieli się dodatkowo przegrodami o wysokości minimum 1 m ponad blat stolika;
 • zachowanie dystansu 1,5 m od gości siedzących przy osobnych stolikach;
 • noszenie maseczek oraz rękawiczek przez kucharzy oraz obsługę lokalu gastronomicznego. Ważne! Goście restauracji mogą zdjąć maseczki, jeśli siedzą już przy stolikach.

Wszystkie sanitarne wytyczne dla poszczególnych branż można znaleźć tutaj:

Życie społeczne – opieka w szkołach dla najmłodszych, konsultacje z nauczycielami i zmiany w komunikacji publicznej

OPIEKA I EDUKACJA (od 18 maja, od 25 maja i od 1 czerwca)

Zmianie ulegnie obszar związany z opieką i edukacją. Od 18 maja będzie można prowadzić zajęcia:

 • praktyczne w szkołach policealnych,
 • rewalidacyjno-wychowawcze oraz wczesne wspomaganie rozwoju i specjalistyczną rewalidację.

W poniedziałek 18 maja otwarte zostaną także placówki i instytucje z bazą noclegową i działalnością opiekuńczo-edukacyjną. Są to np. schroniska młodzieżowe, ośrodki sportowe czy świetlice środowiskowe.

Od 25 maja umożliwimy prowadzenie:

 • zajęć opiekuńczo-wychowawczych w klasach 1-3 szkoły podstawowej,
 • konsultacji z nauczycielami w szkołach dla maturzystów i uczniów 8 klas przede wszystkim z przedmiotów zdawanych na egzaminach. Konsultacje będą mogły odbywać się indywidualnie lub w małych grupach.

Ważne! Przedłużamy zasiłek opiekuńczy dla rodziców dzieci do lat 8.

Od 1 czerwca – konsultacje w szkołach z nauczycielami dla pozostałych uczniów ze wszystkich przedmiotów.

Ważne! Od 17 maja dzieci poniżej 13. roku życia będą mogły wychodzić z domu bez opieki dorosłego opiekuna!

TRANSPORT PUBLICZNY (od 18 maja)

Podwyższamy limit pasażerów w środkach transportu publicznego. Dzięki temu już 18 maja autobusem, metrem czy tramwajem będzie mogło jeździć równocześnie więcej osób. Zarządzający transportem publicznym podejmą decyzję, czy skorzystać z tej opcji. Ile osób wejdzie na pokład?

 • Tyle, ile wynosi połowa miejsc siedzących (tak jak obecnie)

lub

 • tyle, ile wynosi 30% liczby wszystkich miejsc siedzących i stojących (w tym przypadku jednak połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna).

Przykład Jeżeli w autobusie jest 30 miejsc siedzących i 70 stojących (czyli w sumie 100), to równocześnie może nim jechać 30 osób. Przy czym połowa miejsc siedzących musi pozostać wolna. Do tej pory do takiego autobusu mogło wejść 15 osób.

UROCZYSTOŚCI RELIGIJNE (od 17 maja)

Zmniejszamy również restrykcje związane z przebywaniem wiernych w miejscach sprawowania kultu religijnego i na innych uroczystościach religijnych. Od niedzieli 17 maja podczas mszy lub innego obrzędu na 1 uczestnika musi przypadać 10 m2. Dotychczas na 1 osobę przypadało 15 m2.

SPORT (od 18 maja)

18 maja w poniedziałek zwiększymy limity osób, które mogą ćwiczyć na otwartych obiektach sportowych:

 • na stadionach, boiskach, skoczniach, torach, orlikach, skateparkach – może przebywać maksymalnie 14 osób (+ 2 trenerów);
 • na otwartych pełnowymiarowych boiskach piłkarskich – mogą przebywać maksymalnie 22 osoby (+ 4 trenerów).

Uwaga! Wprowadzamy także możliwość dzielenia boiska piłkarskiego na dwie połowy oddzielone od siebie buforem bezpieczeństwa. Jeśli wydzielimy 5-metrową strefę buforową, wtedy na jednej połowie może przebywać równocześnie 16 osób + 3 trenerów. W sumie na pełnowymiarowym boisku piłkarskim mogą przebywać w takim wariancie 32 osoby (+ 6 trenerów).

18 maja umożliwimy także organizację zajęć w obiektach zamkniętych. W salach i halach sportowych równocześnie będzie mogło ćwiczyć:

  • 12 osób + trener (w obiektach do 300 m2),
  • 16 osób + 2 trenerów (w obiektach od 301 do 800 m2),
  • 24 osoby + 2 trenerów (w obiektach od 801 do 1000 m2),
  • 32 osoby + 3 trenerów (w obiektach powyżej 1000 m2).

Ważne! W obiektach zamkniętych nie można będzie korzystać z szatni ani węzła sanitarnego (poza WC). Po każdych zajęciach należy przeprowadzić dezynfekcję urządzeń.

KULTURA (od 18 maja)

Poluzowanie obostrzeń nastąpi również w świecie kultury. I tak od 18 maja możliwe będą m.in.:

 • działalność kin plenerowych (w tym samochodowych),
 • wznowienie prac na planach filmowych (z uwzględnieniem rygorów sanitarnych),
 • wznowienie nagrań fonograficznych i audiowizualnych w instytucjach kultury,
 • indywidualne zajęcia na uczelniach artystycznych,
 • wznowienie prób i ćwiczeń.

Więcej informacji na stronie resortu kultury.

UCZELNIE (od 25 maja)

Chcemy przywrócić również możliwość prowadzenia na uczelniach:

 • zajęć dydaktycznych (dla studentów ostatnich lat studiów),
 • zajęć, które nie mogą być realizowane zdalnie.

Powrót do zajęć dotyczy również kształcenia doktorantów i zajęć organizowanych np. w laboratoriach i centrum symulacji medycznej.

Uwaga! Szczegółowe regulacje oraz dodatkowe wytyczne dotyczące nowych zasad określi rozporządzenie, które wkrótce zostanie przekazane do konsultacji.

Kontrole na granicy przedłużone do 12 czerwca

Przedłużamy także kontrolę graniczną na granicy wewnętrznej z Niemcami, Litwą, Czechami i Słowacją o kolejne 30 dni – od 14 maja do 12 czerwca 2020 roku. Tak jak dotychczas granicę będzie można przekroczyć tylko w wyznaczonych miejscach. Kontrole będą też nadal prowadzone w portach morskich i na lotniskach.

Więcej szczegółów na ten temat na stronach MSWiA.

Dbajmy o siebie – najważniejsze stałe zasady bezpieczeństwa

Stopniowe znoszenie obostrzeń nie zwalnia nas ze stosowania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Wręcz przeciwnie – muszą one stać się podstawą naszego codziennego funkcjonowania. O czym należy pamiętać szczególnie?

 • Zachowuj 2-metrową odległość od innych w przestrzeni publicznej.
 • Obowiązkowo zasłaniaj nos i usta w miejscach publicznych.
 • Pracuj zdalnie, jeśli tylko jest to możliwe.
 • Zostań w domu, jeśli możesz.

Ściśle przestrzegaj zasad sanitarnych w miejscach, gdzie jest dużo ludzi. Zwłaszcza w restauracjach, u fryzjera czy kosmetyczki.

 

 • autor: www.gov.pl

Zapraszamy do Izby Pamięci

Od 13 maja ekspozycja Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku jest ponownie otwarta dla zwiedzających. W związku z epidemią koronawirusa obowiązują w niej zasady sanitarne - w budynku mogą przebywać jednocześnie trzy osoby (nie licząc pracownika), które powinny mieć zasłonięty nos i usta oraz nałożone rękawiczki ochronne. Po wizycie gości ekspozycja będzie dezynfekowana.

Otwarciu Izby towarzyszy nowa wystawa outdoorowa, poświęcona życiu Karola Wojtyły, przygotowana przez Centrum Myśli Jana Pawła II. W tym roku mija 100. rocznica urodzin "Papieża Polaka" oraz 15. rocznica jego śmierci. Rok 2020 ogłoszony został rokiem Jana Pawła II. Nie zapominamy także, że 13 maja, to rocznica zamachu na Jana Pawła II.

Zachęcamy do oglądania wystawy i do odwiedzenia Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku.
Placówka w sezonie letnim będzie czynna w:

- środy, czwartki - 10:00 – 15:00,

- piątki, soboty i niedziele – 11:30 – 17:30
(z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy).

Załączniki:

Regulamin Izby

Zasady sanitarne

 

 • wystawa przy izbie Pamięci
 • wystawa przy izbie Pamięci
 • wystawa przy izbie Pamięci
 • wystawa przy izbie Pamięci
 • wystawa przy izbie Pamięci

85 lat temu zmarł Józef Piłsudski

12 maja 1935 r. zmarł w Warszawie Józef Piłsudski, naczelnik państwa, naczelny wódz  Wojska Polskiego, pierwszy marszałek Polski, dwukrotny premier, wybitny mąż stanu.

W jego życiu na pierwszy plan wybijała się działalność na rzecz odzyskania przez Polskę niepodległości. Już w młodości zaangażował się w działalność konspiracyjną przeciwko caratowi, za co został zesłany na Syberię. Później działał w Polskiej Partii Socjalistycznej i ponownie został aresztowany ale zbiegł. Przed wybuchem I wojny światowej organizował niepodległościowe organizacje paramilitarne w Galicji w zaborze austriackim. Zostały one potem przekształcone w Legiony Polskie, w których został komendantem I Brygady. Legiony walczyły na froncie rosyjskim u boków Niemców i Austriaków. Gdy w 1917 r. szala zwycięstwa zaczęła przechylać się na stronę Ententy, wymówił, podobnie jak większość oficerów legionowych, posłuszeństwo Niemcom i Austriakom. Ta decyzja, podyktowana interesem Polski, skończyła się internowaniem buntowników i rozwiązaniem Legionów. 8 listopada 1918 r. wypuszczono go z więzienia z Magdeburgu. 10 listopada dotarł do Warszawy, a 11 listopada powierzono mu funkcję naczelnika państwa. Polska, która odradzała się od tego momentu, swój kształt w dużej części zapewnia wizji i działaniom Józefa Piłsudskiego.

W związku ze zbliżającą się 100. rocznicą Bitwy Warszawskiej 1920 r. warto wspomnieć, że dzięki geniuszowi wojskowemu Piłsudskiego udało się ocalić Warszawę i całą Polskę przed bolszewikami. Jako naczelny wódz Wojska Polskiego zdecydował się na odważny, jak się okazało trafny, wariant rozegrania bitwy w obronie stolicy i poprowadził żołnierzy do zwycięstwa.

Jego śmierć pogrążyła naród w żałobie. Pogrzeb, trwający kilka dni, zakończył się 18 maja 1935 r. w Krakowie. Był olbrzymią manifestacją patriotyczną w której brało udział łącznie około 250 tysięcy ludzi. Szczątki Marszałka pochowano w krypcie św. Leonarda w Katedrze Wawelskiej, serce zaś złożono rok później w wileńskim grobie jego matki na cmentarzu na Rossie.
Zdjęcia pochodzą ze zbiorów Narodowego Archiwum Cyfrowego.

 • autor: dr Mirosław Pakuła
 • Józef Piłsudski, fot. NAC
 • Józef Piłsudski, fot. NAC
 • Józef Piłsudski, fot. NAC
 • Józef Piłsudski, fot. NAC
 • Józef Piłsudski, fot. NAC
 • Józef Piłsudski, fot. NAC
 • Józef Piłsudski, fot. NAC

Rusza przebudowa Szkoły w Serocku

11 maja rozpoczęły się roboty budowlane, polegające na przebudowie łącznika pomiędzy budynkiem Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Serocku. Celem tej inwestycji będzie dostosowanie istniejących tam pomieszczeń do funkcji, którą pełnią. Obecnie w tej części budynku funkcjonują 3 oddziały przedszkolne, biblioteka i mała niefunkcjonalna sala lekcyjna. Po przebudowie powstaną cztery sale z przeznaczeniem dla przedszkolaków (klasy „0”), szatnie, łazienki na każdym piętrze, gabinet terapii zajęciowej oraz niezbędne magazyny. Ponadto w ramach projektu przewiduje się budowę windy gastronomicznej, która umożliwi organizację spożywania posiłków przez przedszkolaków w salach, bez konieczności schodzenia do stołówki szkolnej, jak to miało miejsce dotychczas. Dodatkowo przebudowa zakłada wyodrębnienie obszernej i funkcjonalnej biblioteki dostępnej z części szkolnej. Niewątpliwym atutem przebudowy będzie rozdzielenie przestrzeni przedszkolnej od szkolnej, co z pewnością przełoży się na wzrost bezpieczeństwa najmłodszych dzieci. 

Wykonawcą robót jest firma Usługi Ogólno-Budowlane Tadeusz Głowiński z Nowego Dworu Mazowieckiego. Wartość robót to kwota 1 245 692,16 zł.

Planuje się, że nowy rok szkolny „zerówkowicze” rozpoczną już w wyremontowanym obiekcie.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
 • Przebudowa szkoły w Serocku
 • Przebudowa szkoły w Serocku

Apelujemy o przestrzeganie obowiązujących nakazów i zakazów

Szanowni Państwo, przypominamy, że nadal obowiązują ograniczenia i zakazy związane z epidemią koronawirusa. Niestety – minione majowe weekendy pokazują, że nie wszyscy przestrzegają wytycznych, które ograniczają ryzyko zakażenia i transmisji koronawirusa. 

Pamiętajmy o konieczności zasłaniania usta i nosa, zachowania bezpiecznej odległości oraz nieorganizowaniu zgromadzeń. Bądźmy odpowiedzialni za siebie i osoby z otoczenia – decydujemy o ich i swoim zdrowiu i bezpieczeństwie.

Apelujemy także o zachowanie porządku i czystości. Po weekendach ogromne ilości odpadów zalegają w rowach, lasach i na nabrzeżu. Bądźmy odpowiedzialni za miejsce, w którym mieszkamy i odpoczywamy. Dbajmy o to, aby nasza gmina pozostała czysta.

Nakazy i zakazy będą egzekwowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. 

Terminy powrotu do przedszkoli

Szanowni Rodzice,

informujemy Państwa o stanie przygotowania przedszkoli i oddziałów przedszkolnych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock do wznowienia pracy placówek; organizując ją zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi GIS z dnia 4 maja 2020r. dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3.

Od 11 maja 2020r. gotowość do pracy zgłosiły:

- Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku,

- Samorządowe Przedszkole w Zegrzu,

- oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. M. Kopernika w Serocku,

- oddziały przedszkolne w Szkole Podstawowej im. J. Szaniawskiego w Jadwisinie,

- oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej im. Wojska Polskiego w Zegrzu.

Jednakże pracę od 11 maja 2020r. rozpocznie tylko Samorządowe Przedszkole im. Krasnala Hałabały w Serocku, do którego rodzice zgłosili dzieci. Pozostałe ww. placówki pozostają w gotowości do podjęcia pracy, ponieważ dotychczas rodzice nie zgłosili potrzeby objęcia dzieci opieką przedszkolną.  Przedszkole w Woli Kiełpińskiej zorganizowane w Zespole Szkolno – Przedszkolnym planuje rozpocząć działalność od 14 maja 2020r.    

Z poważaniem

Alicja Melion
Dyrektor ZOSiP

Zasady korzystania z obiektów gminnych

Nowy numer Informatora

Tematy najnowszego numeru Informatora Gminy Serock oscylują wokół koronawirusa i związanych z nim zasad funkcjonowania społeczeństwa na różnych płaszczyznach. Jak się Państwo przekonacie - tylko pozornie zwolniliśmy tempo. W większości kwestii przeszliśmy na opcję online, zachęcając Państwa do udziału w różnego rodzaju przedsięwzieciach, ale także do załatwiania swoich spraw urzędowych tą drogą. Bieżący rok bogaty jest w rocznice - mielismy je obchodzić wyjątkowo radośnie i wyjątkowo intensywnie. Życie zweryfikowało te zamierzenia, ale nie zapominamy o naszych planach i próbujemy obchodom tych rocznic nadawać nowe formy. W niniejszym numerze więc - znów dużo o historii lokalnej. Zachęcamy do lektury.

Podobnie jak w ubiegłym miesiącu nakład w wersji papierowej został zmniejszony. Zachęcamy do pobrania wersji elektronicznej TUTAJ.

Redakcja.

Życzenia dla Strażaków

Z okazji Międzynarodowego Dnia Strażaka pragnę podziękować wszystkim Strażakom
za odwagę i nieustaną gotowość do niesienia pomocy potrzebującym.
W imieniu mieszkańców Miasta i Gminy Serock dziękuję za ochronę naszego zdrowia,
życia i mienia, za Waszą empatię i bezwarunkowe działania na rzecz naszego bezpieczeństwa,
za Wasze wielkie serca.

Przyjmijcie najserdeczniejsze życzenia - aby nie zabrakło Wam zdrowia i ludzkiej wdzięczności,
niech spełnią się Wasze osobiste pragnienia i plany zawodowe, a akcjom ratowniczym towarzyszy powodzenie.
Wszystkiego dobrego.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock
Artur Borkowski

Od 4 maja udostępnione wybrane obiekty sportowe

W związku z ogłoszeniem przez Premiera RP oraz Ministra Sportu i Turystyki informacji o przywróceniu aktywności sportowej w Polsce poprzez uruchomienie infrastruktury sportowej o charakterze otwartym, stopniowo, od dnia 4 maja br. również w Mieście i Gminie Serock zostaną udostępnione niektóre obiekty sportowe tj. stadion, boiska sportowe oraz wielofunkcyjne na potrzeby sekcji prowadzonych przez Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.

Zajęcia będą odbywały się w zorganizowanych grupach w oparciu o obowiązujące przepisy w zakresie ochrony podczas trwania pandemii Covid-19. Szczegółowe informacje uczestnicy sekcji będą otrzymywali za pośrednictwem swoich trenerów. Na bieżąco będziemy reagowali oraz informowali Państwa o kolejnych zmianach przepisów w zakresie aktywności fizycznej w Mieście i Gminie Serock.

Rocznice majowe

2 maja
Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej

Święto państwowe ustanowione zostało przez Sejm w lutym 2004 r. Obchodzone 2 maja kieruje nasze myśli ku narodowym symbolom – znakom państwa polskiego, które towarzyszą nam od wieków, które są zewnętrznym emblematem naszej przynależności narodowej. Zachęcamy wszystkich, by 2 maja uczcić Święto Flagi wywieszając ją, doceniając fakt, że żyjemy w czasach, które nie odżegnują się od narodowych symboli.

3 maja
Konstytucja 3 maja

Ustawa Rządowa, czyli Konstytucja 3 Maja, była drugą na świecie, a pierwszą w Europie ustawą zasadniczą. Uchwalona na Sejmie Czteroletnim w 1791 roku przez stronnictwo patriotyczne jako rezultat kompromisu ze stronnictwem królewskim, była wynikiem dążeń do naprawy stosunków wewnętrznych w Rzeczpospolitej po I rozbiorze - ustalała podstawy ustroju nowożytnego w Polsce.

Historyczna sesja izb połączonych obradująca 3 V 1791 w Sali Senatorskiej na Zamku Królewskim obfitowała w gwałtowne spory i dramatyczne gesty ze strony zwolenników i przeciwników konstytucji. Przekupiony poseł kaliski Jan Suchorzewski wielokrotnie występował przeciwko projektowi, którego nie czytałem wprawdzie, ale który, jak mi mówiono, „wywraca wolność polską”. Ostatecznie król zaprzysiągł konstytucję na ręce bpa krakowskiego Feliksa Turskiego, dodając: „Przysięgałem Bogu, żałować tego nie będę”. Następnie w kolegiacie św. Jana nastąpiło powtórne zaprzysiężenie konstytucji, jako wyraz sankcji ze strony Kościoła katolickiego. Ustawa Rządowa została uchwalona (bez dokładnego przeliczenia głosów) w nadzwyczajnym trybie, przy zastosowaniu uproszczonej procedury, co uzasadnia twierdzenie, że akt ten doszedł do skutku w drodze swoistego zamachu stanu. Protestacja opozycjonistów (4 V 1791) okazała się bezskuteczna. Po dokonaniu oblaty w grodzie warszawskim Ustawa Rządowa stała się z dniem 5 V 1791 aktem prawnie obowiązującym. Uchwalona tego samego dnia Deklaracja Stanów Zgromadzonych uchyliła moc prawną aktów sprzecznych z konstytucją. Upamiętnieniem uchwalenia konstytucji miał być kościół „najwyższej Opatrzności poświęcony”.

Za prof. dr. hab. Marianem Kallasem

 

Konstytucja, będąca kompromisem między stronnictwem królewskim a patriotycznym przyniosła ze sobą gruntowane reformy państwowe. Wprowadzała dziedziczność tronu, znosiła złote wolności, zgubne liberum veto oraz podział na Koronę i Wielkie Księstwo Litewskie. W konstytucji widoczne są również wpływy oświeceniowe, jak na przykład myśl Monteskiusza o trójpodziale władzy na ustawodawczą, wykonawczą i sądowniczą. Powołanie instytucji odpowiedzialności parlamentarnej ministrów, instytucje kontrasygnaty, prawo o miastach to kolejne dokonania ustawy zasadniczej z 1971 roku. Konstytucja uderzyła w interesy magnaterii, wzmacniając tym samym pozycję szlachty średniej, wzięła również pod opiekę chłopów, łagodząc najgorsze nadużycia pańszczyzny. Jej twórcy podejmując się trudnego zadania reformy państwa chylącego się ku upadkowi, wyparli istniejącą anarchię na rzecz demokratycznej monarchii konstytucyjnej. Konstytucja obowiązywała do 1792 r., obalona przez Targowicę.

8 maja
Dzień Zwycięstwa

To był dzień zwycięstwa nad nazizmem i kilkuletnim koszmarem, jaki ogarnął cały świat. Kiedy 8 maja 1945 roku o godzinie 15.00 ogłoszono koniec wojny światowej, nie spodziewano się, że jeszcze długo nie będziemy cieszyć się  wolnością. W 1945 roku na konferencjach w Jałcie oraz Poczdamie rządy Stanów Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, w porozumieniu z ZSRR, oddały państwa Europy Środkowej i Wschodniej w sowiecką strefę wpływów. Dla nas oznaczało to jedno – znowu nie byliśmy wolni. Pozostało tak aż do 1989 r. kiedy rozpoczęliśmy budowanie polskiej demokracji. Ale wtedy 8 maja 1945 r. Polska, która zbrojnie uczestniczyła w większości kampanii wojennych i bitew II wojny światowej, odniosła niepodważalny triumf.

30-lecie samorządu terytorialnego

Rok 2020 jest rokiem wyjątkowym dla wspólnoty gminnej. Przypada w nim 30-lecie uchwalenia ustawy o samorządzie gminnym oraz 30 rocznica pierwszych wyborów samorządowych.

Sięgnijmy do historii:

Wyniki częściowo wolnych wyborów parlamentarnych 4 czerwca 1989 roku umożliwiły przygotowanie przez odrodzony Senat RP projektu ustawy o samorządzie terytorialnym. Uchwalono ją 8 marca 1990 roku (z dniem 29 grudnia 1998 r. tytuł ustawy otrzymał brzmienie - Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samo-rządzie gminnym), a w życie weszła 26 maja tego roku.

Rok 1990 przyniósł też pierwsze wybory samorządowe (do rad gmin), które odbyły się 27 maja. Były to pierwsze w pełni demokratyczne wybory przeprowadzone w Polsce po 1989 r.

Dlatego 27 maja obchodzimy Dzień Samorządu Terytorialnego.

 

27 maja
Dzień Samorządu Terytorialnego

Dzień Samorządu Terytorialnego to święto uchwalone przez Sejm RP w 2000 r., obchodzone  na pamiątkę pierwszych demokratycznych wyborów samorządowych w Polsce. W 1990 roku utworzono gminy, jako wspólnoty mieszkańców z mocy prawa, z odrębnym budżetem i mieniem komunalnym. Wprowadzono bezpośrednie wybory do rad gminnych, odpowiedzialność lokalną władzy wykonawczej (wójta, burmistrza) przed odpowiednią władzą legislacyjną (rada gminy), samodzielność finansową ośrodków samorządowych, kontrolę władzy wykonawczej nad lokalną administracją (urzędem gminy). Po 45 latach rządów komunistycznych Polska stała się krajem w pełni demokratycznym, a 27 maja 1990 roku przeprowadzono pierwsze w pełni wolne, demokratyczne wybory samorządowe. Powstała także gmina Serock, a w pierwszych demokratycznych wyborach, na burmistrza Miasta i Gminy Serock, wybrano Sylwestra Sokolnickiego.

W 1998 roku, w drugim etapie reformy samorządowej, powstał samorządowy powiat i województwo. Dzisiaj przed samorządem stoją nowe wyzwania, wyzwania podnoszone  poprzeczką europejską, wyzwania na rzecz rozwoju lokalnego. Nadajemy tym wyzwaniom kształt współpracy z mieszkańcami naszej gminy, poszanowaniem ich praw i dbałością o ich dobro.

 

 • "Konstytucja 3 maja 1791 roku", obraz Jana Matejki

Przebudowa drogi w Karolinie

Przebudowa drogi powiatowej nr 1807W w Karolinie z dofinansowaniem

Powiat pozyskał środki z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację inwestycji związanej z przebudową drogi powiatowej nr 1807W w gminie Serock, we wsi Karolino. Całkowity koszt przedsięwzięcia to 5 327 843,21. Dofinansowanie wyniesie 3 729 490,24 zł, pozostała kwota to wkład własny Powiatu Legionowskiego.

Blisko dwukilometrowy odcinek drogi zostanie przebudowany od skrzyżowania z drogą powiatową nr 1805W do skrzyżowania z drogą krajową nr 62 wraz z przebudową tego skrzyżowania w zakresie budowy przejścia dla pieszych. Zakres prac, których realizację przewidziano na maj, czerwiec i lipiec, obejmie przebudowę jezdni i wybudowanie po wschodniej stronie drogi chodnika o szerokości 2 m, wykonanie przejścia dla pieszych z ciągami pieszymi doprowadzającymi ruch, budowę poboczy o szerokości 1 m utwardzonych klińcem kamiennym, pod którymi znajdować się będzie odwodnienie w postaci drenażu francuskiego. Zaplanowano także peron przystankowy  długości 22 metrów. Włączenie drogi gminnej ul. Chojno w drogę powiatową zostanie także przebudowane w ramach tego zadania.

Inwestycja znacząco wpłynie na poprawę bezpieczeństwa użytkowników drogi. Spękana nawierzchnia jezdni z wieloma wyłomami ulega postępującej degradacji z uwagi na wzmożony ruch, za który w tym miejscu odpowiadają samochody ciężarowe lokalnych wytwórców. Przebudowa będzie kontynuacją ubiegłorocznego zadania, w ramach którego przebudowano odcinek drogi powiatowej nr 1807W biegnący na południe od DK nr 62. W obu zadaniach przyjęto jednorodne parametry, ze szczególnym uwzględnieniem oddzielenia ruchu kołowego od pieszego poprzez wybudowanie chodnika.

powiat-legionowski.pl

Wodociąg w DP 1807W w Karolinie

Gmina Serock zakończyła właśnie opracowywanie dużego projektu sieci wodociągowej w ul. Żytniej w Serocku i w drogach powiatowych w miejscowościach Karolino i Marynino. Z uwagi na obszerny zakres - jego realizacja została podzielona na kilka etapów.

W związku z planami Powiatu Legionowskiego dotyczącymi przebudowy drogi powiatowej nr 1807W w m. Karolino/Marynino jako pierwszy etap budowy wodociągu zostanie zrealizowany odcinek właśnie w ciągu tej drogi od skrzyżowania z drogą nr 1805W aż do skrzyżowania z ul. Cedrową oraz fragment w ulicy Cedrowej (do połączenia z istniejącym już wodociągiem). Planujemy, że przetarg na budowę tego odcinka wodociągu ogłosimy jeszcze w kwietniu, tak aby zakończyć to zadanie przed rozpoczęciem robót drogowych ze strony Powiatu na tym odcinku.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
 • przebudowa drogi w Karolinie
 • przebudowa drogi w Karolinie
 • przebudowa drogi w Karolinie
 • przebudowa drogi w Karolinie

Uwaga! Susza - dbajmy o wodę

Susza: prezydent ostrzega przed brakiem wody; IMWG wprowadza nowy typ ostrzeżenia

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej – Państwowy Instytut Badawczy wprowadza nowy typ ostrzeżenia: przed suszą hydrologiczną.

Zmiana ma związek z pogłębiającym się zagrożeniem suszą w Polsce. Od 1 maja 2020 r. nowe ostrzeżenia będą opracowywane i wydawane w okresie od 1 maja do 31 października oraz publikowane w serwisach internetowych IMGW-PIB a także m.in. na stronie www.stopsuszy.imgw.pl

Jak wyjaśniono w komunikacie, susza hydrologiczna, powszechnie zwana niżówką hydrologiczną, to okres obniżonych zasobów wód powierzchniowych w stosunku do sytuacji przeciętnej z wielu lat. Susza hydrologiczna jest z reguły kolejnym etapem pogłębiającej się suszy atmosferycznej i rolniczej.

Samorządy zgłaszają problemy z szacowaniem ewentualnych szkód wywołanych suszą

Podstawę prawną do wydania nowego ostrzeżenia stanowi art. 378 ust. 4 pkt. 3 ustawy Prawo Wodne z 20 lipca 2017 r. oraz pkt. 3 załącznika do rozporządzenia Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej w sprawie ostrzeżeń, prognoz, komunikatów, biuletynów i roczników państwowej służby hydrologiczno-meteorologicznej i państwowej służby hydrogeologicznej z 28 czerwca 2019 r.

Tymczasem w środę, 22 kwietnia, odbyła się wideokonferencja prezydenta Andrzeja Dudy z ministrami: rolnictwa, środowiska, klimatu oraz gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej. Dotyczyła ona gospodarki wodnej, ochrony środowiska i klimatu.

Minister Gróbarczyk: dodatkowe ponad 150 mln na walkę z suszą, jest projekt specustawy

"Prosimy o racjonalną gospodarkę wodą; musimy przywiązywać do tego wagę; jeżeli nie będziemy mieli w najbliższym czasie opadów deszczu, to sytuacja może stać się niebezpieczna" - powiedział prezydent Andrzej Duda po rozmowie. Wskazał, że w Polsce widać "symptomy suszy" i sytuacja będzie zależeć w najbliższym czasie od wysokości opadów w maju. Prezydent poinformował, że obecnie poziom wilgotności ściółki leśnej wynosi 20 proc., gdy spadnie poniżej 10 proc., trzeba będzie wprowadzić zakaz wstępu do lasów.

"Jeżeli nie będziemy mieli w najbliższym czasie opadów deszczu, sytuacja może stać się niebezpieczna" - mówił prezydent.

fot. w miniaturce -  budowany Most Południowy. Fot.PAP/L.Szymański, źródło.

 • autor: https://samorzad.pap.pl

Online jeszcze łatwiej!

Nieustannie zachęcamy Państwa do załatwiania spraw urzędowych przez Internet. Teraz będzie to jeszcze prostsze!

Obowiązująca od 22 kwietnia poprawka do rządowego rozporządzenia dotyczącego częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem, ujednoliciła zakres zadań związanych z niezbędną obsługą obywateli w administracji publicznej, w tym administracji samorządowej. Warto dodać, że w serockim urzędzie załatwialiśmy te sprawy przez cały okres trwania epidemii, dzięki czemu zachowaliśmy płynność w realizacji zadań.

Dziękujemy Państwu, że przeszliście na system online, dbając o bezpieczeństwo swoje ale także pracowników Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Tych z Państwa, którzy jeszcze nie przekonali się do tej formy załatwiania spraw zachęcamy do zapoznania się z instrukcją zamieszczoną TUTAJ. Tłumaczymy tu jak krok po kroku załatwić sprawy urzędowe on-line.

Teraz będzie to jeszcze prostsze
Ponieważ do załatwienia spraw potrzebny jest profil zaufany, który do tej pory można było potwierdzić przez serwis bankowy lub osobiście w punktach potwierdzających (także w naszym Urzędzie), Ministerstwo Cyfryzacji wyszło naprzeciw oczekiwaniom interesantów i umożliwiło potwierdzenie profilu zaufanego bez wychodzenia z domu, za pomocą videorozmowy. Zachęcamy do zapoznania się z TYM artykułem.

Od 27 kwietnia także my testujemy videorozmowy.
Tą drogą będziecie mogli Państwo porozmawiać z Burmistrzem Miasta i Gminy Serock podczas przyjęć interesantów. Jak to zrobić, opisujemy TUTAJ.

Zostaliście w domu - dziękujemy!

Zapraszamy na transmisję Mszy św. ku czci św. Wojciecha

 • zaproszenie na mszę świetą

Imieniny świętego Wojciecha - patrona Serocka

Obchody Święta Patrona Serocka, nierozerwalnie związane z imieninami Św. Wojciecha, to coroczne największe wydarzenie gminne. Inspiruje ono niezmiennie do  ukazania wszystkiego co w nas, mieszkańcach gminy, najlepsze. Prezentujemy dorobek artystyczny, kulturalny, sportowy. Wytężamy siły ciała, ducha i umysłu, by pokazywać że potrafimy tworzyć, współpracować, jak trzeba rywalizować, jednym słowem manifestować  swoje przywiązanie do wspólnoty i w istocie być tą Wspólnotą w pełnym tego słowa znaczeniu. Wpisujemy się zatem w motto drogi życiowej naszego świetnego patrona.

W tym roku, nie inaczej, a może właśnie inaczej - planowaliśmy nadać temu wydarzeniu nieco większy rozmach. Powodów jest bez liku, wspomnę choćby o okrągłej rocznicy narodzin Witolda Zglenickiego, rocznicach narodzin i śmierci Jana Pawła II, rocznicy śmierci Jerzego Szaniawskiego, a więc osób które tak mocno wrosły w mapę mentalną naszej świadomości. Jest to również rok okrągłej rocznicy zbrodni katyńskiej i katastrofy smoleńskiej. Jest to w końcu rok 100-lecia zwycięstwa w Bitwie Warszawskiej, która miała równie ważny, co nieznany i niedoceniany epizod walk na terenie dzisiejszej gminy Serock.

Miał to być czas świętowania naszej samorządności, która niepostrzeżenie w odnowionej formie w III Rzeczypospolitej Polskiej osiągnęła wiek 30 lat. Miał to być czas podsumowań, podziękowań, wspomnień, gratulacji. Czas wypełniony satysfakcją, dumą i świadomością przebytej drogi.

Wśród zaproszonych gości widzieliśmy oczyma wyobraźni głowę Państwa, przedstawicieli ministerstw, posłów i senatora z naszego terenu, a także mojego szanownego poprzednika na zajmowanym stanowisku wraz z zastępcą i byłymi współpracownikami, radnych i sołtysów wszystkich kadencji, licznych  znakomitych reprezentantów samorządów różnych szczebli z Polski i zagranicy, z którymi przez te lata mieliśmy zaszczyt współpracować, przedstawicieli kół, środowisk i innych instytucji.

Wszystkie szeroko zakrojone działania organizacyjne musiały ustać wobec bezprecedensowego zjawiska z jakim wszyscy się dzisiaj mierzymy. I choć żal, że nie mogliśmy tych rocznic uczcić należycie, chciałbym objąć pamięcią wszystkich, którzy kształtowali i nadal kształtują serocki samorząd. To nasze wielkie święto, Drodzy Mieszkańcy i Przyjaciele Miasta i Gminy Serock. Dziękuję Państwu za solidarność, zaangażowanie w dobro i rozwój naszej gminy, za poczucie jedności i niezachwiane budowanie Wspólnoty. Wierzę, że kiedy sytuacja się uspokoi, będziemy mogli dać jeszcze silniejsze świadectwo odpowiedzialności za nasz Dom, któremu na imię Serock.

 

Artur Borkowski

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

 

Zapraszamy na Mszę świętą ku czci św. Wojciecha

W niedzielę, 26 kwietnia, będzie transmitowana Msza święta ku czci św. Wojciecha w intencji mieszkańców gminy Serock.
Transmisję znajdziecie Państwo na stronie www.parafia-serock.pl oraz na fanpage'u Urzędu Miasta i Gminy w Serocku na Facebooku.

Zachęcamy do przeczytania:

Życie św. Wojciecha

i obejrzenia:

Pogadanki historyczne Vojtěch Slavníkovec

Moduł z informacjami dla Przedsiębiorców

Drodzy Przedsiębiorcy,

sytuacja związana z epidemią koronawirusa niesie ze sobą wiele wyzwań. Nie ma w tej chwili takiej sfery życia, w której nie musielibyśmy na nowo zdefiniować swoje obowiązki, potrzeby, oczekiwania. Trudno nie zauważyć, że wprowadzane kolejne zakazy i nakazy - choć służą ochronie naszego zdrowia i życia, to wymagają przetransformowania dotychczasowych doświadczeń i wyznaczenia nowych kierunków funkcjonowania.

Jesteśmy świadomi w jaki sposób ta sytuacja wpływa również na lokalny rynek: prywatne - małe, średnie i duże przedsiębiorstwa, małe rodzinne biznesy, indywidualnych wytwórców. Dokładamy starań, by wspólnie chronić miejsca pracy naszych mieszkańców.

Przygotowaliśmy dla Państwa miejsce, w którym znajdziecie niezbędne informacje, co do form pomocy oferowanych przez polski rząd, serocki samorząd i różnego rodzaju instytucje.

W tym miejscu zapraszać będziemy także Państwa na różnego rodzaju webinary i przedsięwzięcia organizowane online dla przedsiębiorców.

Zachęcamy do przeglądania i śledzenia Newsów, zamieszczanych w tym module.

 

 • moduł dla przedsiębiorców

Przedsiębiorco, TU znajdziesz informacje o formach wsparcia

Telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Powiatowa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Legionowie od 13 kwietnia 2020 uruchamia telefon zaufania dla dzieci i młodzieży. 

Telefon adresowany jest do młodych mieszkańców powiatu, którzy nie mogą poradzić sobie z problemami, jakich doświadczają i chcą porozmawiać. Dyżurujący pod telefonem psychologowie wysłuchają, udzielą wsparcia i fachowej porady, a w razie potrzeby pomogą w kontakcie z odpowiednimi służbami.

Telefon będzie działał codziennie w godzinach 9.00 - 21.00. 

Dla dzieci i młodzieży udostępnione są trzy linie:
22 7640222
22 7640223
22 7640224

 • autor: powiat-legionowski.pl
 • telefon zaufania dla dzieci i młodzieży

Międzynarodowy Dzień Ziemi

Pięćdziesiąt lat temu w Stanach Zjednoczonych po raz pierwszy obchodzono Dzień Ziemi – święto, którego celem jest zwrócenie uwagi na kwestie związane z ochroną środowiska naturalnego, jak również promowanie proekologicznych zachowań. 22 kwietnia 1970 roku szkoły i uczelnie zorganizowały masowe protesty przeciwko niszczeniu środowiska naturalnego,  w których udział wzięło ponad 20 milionów Amerykanów!

Dwadzieścia lat później zorganizowano pierwszy Międzynarodowy Dzień Ziemi, w którego obchody włączyło się 141 innych krajów, w tym także Polska.

Koordynacją Międzynarodowego Dnia Ziemi od lat zajmuje się organizacja EarthDay. Każdego roku obchodom Dnia Ziemi towarzyszy szereg wydarzeń, konferencji i spotkań skoncentrowanych wokół konkretnych tematów. 

Motywem przewodnim Dnia Ziemi 2020 jest "Działanie na rzecz klimatu”.
Jego celem jest zmobilizowanie świata do podjęcia efektywnych działań zmierzających do zminimalizowania zmian klimatu i ich skutków. Obecne zmiany klimatyczne są odczuwalne w każdym kraju na wszystkich kontynentach. Zakłócają one rozwój krajowych gospodarek oraz zagrażają życiu ludzkiemu i całym społeczeństwom. Ludzie doświadczają poważnych skutków zmian klimatycznych, w tym związanych ze zmianą wzorców pogodowych, podniesieniem poziomu morza oraz ekstremalnymi zjawiskami  pogodowymi. Przeciwdziałanie zmianom klimatycznym jest wyzwaniem globalnym. Globalna rewolucja musi jednak zacząć się od jednostek.

Z racji pandemii koronawirusa tegoroczne obchody Międzynarodowego Dnia Ziemi muszą całkowicie przenieść się do świata on-line. Do pozostania w domach w czasie Dnia Ziemi namawia Koalicja Klimatyczna: "W obliczu trwającego kryzysu klimatycznego hasło #zostańmywDomu nabiera nowego, szerszego znaczenia. Nasz wspólny Dom, Ziemia, jest poważnie zdewastowany, ale mamy jeszcze szansę wiele naprawić. Musimy jednak zabrać się do pracy już teraz – od razu". 

Wirtualne warsztaty organizuje m.in. Ministerstwo Klimatu we współpracy z Bankiem Ochrony Środowiska oraz Fundacją BOŚ, a także przy wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wydarzenie to zostało objęte Patronatem Honorowym Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

Aby wziąć udział w warsztatach należy 22 kwietnia o godz. 11:40 kliknąć w link www.dzienziemiwmk.pl. Na tej stronie znajduje się też instrukcja, jak zalogować się do czatu, aby móc zadawać pytania.

Każdy z nas, w Dzień Ziemi, robiąc nawet małą rzecz, może przyczynić się do poprawy stanu naszej planety.

Co możemy zmienić już teraz?

Kupujmy tylko najpotrzebniejsze produkty i nie marnujmy żywności, wybierajmy produkty lokalne, oszczędzajmy wodę, ograniczmy użycie plastiku – wybierajmy środki wielokrotnego użytku, poruszajmy się za pomocą roweru lub transportu publicznego zamiast samochodu.  Sprawmy,  by pomimo tego, że tegoroczny Dzień Ziemi będzie cyfrowy, był on czymś więcej, niż tylko symbolicznie obchodzonym świętem.

 • plakat - Międzynarodowy Dzień Ziemi

Częsciowe znoszenie ograniczeń

W Dzienniku Ustaw opublikowano rozporządzenie Rady Ministrów dotyczące częściowego znoszenia ograniczeń związanych z koronawirusem. Zgodnie z nim od 20 kwietnia możliwe będzie przemieszczanie się w celach rekreacyjnych m.in. po parkach i lasach.

Rząd zapowiedział, że ograniczenia będą znoszone w czterech etapach. Pierwszy rozpocznie się 20 kwietnia. Daty pozostałych – jak zapowiedziano - będą ustalane na bieżąco. Ministerstwo Zdrowia ma przeprowadzać cotygodniową ewaluację skutków zmian. Przejście do dalszych etapów zdejmowania obostrzeń zależeć będzie od: przyrostu liczby zachorowań (w tym liczby osób w stanie ciężkim), wydajności służby zdrowia (zwłaszcza szpitali jednoimiennych) oraz realizacji wytycznych sanitarnych przez podmioty odpowiedzialne.

W uzasadnieniu opublikowanego w niedzielę rozporządzenia wskazano, że "zasadniczo projektowane rozporządzenie powiela rozwiązania zawarte w rozporządzeniu Rady Ministrów z 10 kwietnia 2020 r., (…) z wyjątkiem zniesienia niektórych ograniczeń lub zakazów albo zmniejszenia skali ograniczeń od 20 kwietnia 2020 r."

Dotyczy to – jak podano – "w szczególności przemieszczenia się na terytorium kraju, korzystania z terenów zielonych, w tym lasów, kwestii sprawowania kultu religijnego oraz pogrzebów, a także handlu i usług".

Od 20 kwietnia osoby poniżej 13 lat będą zobowiązane do poruszania się pod opieka osób dorosłych. Starsza młodzież, inaczej niż obecnie, nie będzie musiała mieć opiekuna.

W miejscach ogólnodostępnych obowiązkowe jest już teraz zasłanianie nosa i ust. Można to robić przy pomocy odzieży lub jej części, maski albo maseczki. W rozporządzeniu wskazano, że obowiązek zakrywania ust i nosa nie dotyczy przebywania na terenie lasów.

Doprecyzowano, że zakrywanie nosa i ust jest obowiązkowe w miejscach ogólnodostępnych (i tylko w tych), a takim nie jest np.: gospodarstwo rolne lub rodzinne ogródki działkowe.

Rozporządzenie przewiduje, że nadal, do odwołania, obowiązuje czasowe ograniczenie prowadzenie przez przedsiębiorców działalności polegającej m.in. na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów spożywanych na miejscu; związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje oraz związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi. Ograniczenie dotyczy też m.in. prowadzenia działalności usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej.

Nadal obwiązywać mają ograniczenia dotyczące działalności bibliotek, archiwów, muzeów oraz pozostałej działalności związanej z kulturą.

W trakcie sprawowania kultu religijnego w budynku będzie mógł znajdować się jeden uczestnik na 15 m kw. powierzchni tego budynku, nie wliczając osób sprawujących kult. Podczas pogrzebu na cmentarzu będzie mogło znajdować się nie więcej niż 50 uczestników, oprócz osób sprawujących kult religijny, dokonujących pochówku lub zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.

Rozporządzenie podaje też zasady dotyczące liczby osób, które jednocześnie mogą przebywać np. w placówkach handlowych, na stacjach i targowiskach, a także na poczcie. Do sklepów o powierzchni mniejszej niż 100 m kw. wejdzie maksymalnie tyle osób, ile wynosi liczba wszystkich kas lub punktów płatniczych pomnożona przez 4, zaś w sklepach o powierzchni większej niż 100 m kw. na 1 osobę musi przypadać co najmniej 15 m kw. powierzchni.

Jak zaznaczono, od poniedziałku do piątku w godzinach 10–12 z tych usług skorzystać mogą wyłącznie osoby powyżej 65. roku życia. W mocy pozostanie zapis, że sklepy zapewniać mają jednorazowe rękawiczki lub środki do dezynfekcji rąk.

Aktualne będą rozwiązania dotyczące zaprzestania udzielania świadczeń z zakresu lecznictwa uzdrowiskowego. Nadal wstrzymana ma być rehabilitacja, z wyjątkiem sytuacji grożącej poważnym pogorszeniem stanu zdrowia pacjenta oraz m.in. świadczeń udzielanych za pomocą systemów teleinformatycznych.

Rozporządzenie utrzymuje zakaz zgromadzeń. W mocy będzie też m.in. zakaz korzystania z ogrodów zoologicznych, placów zabaw oraz ogrodów jordanowskich, w części w jakiej ten ogród ma plac zabaw lub urządzenia przeznaczone do zabawy dzieci. Zakaz dotyczy także znajdujących się na terenach leśnych miejsc małej infrastruktury leśnej, urządzeń przeznaczonych do zabawy dzieci, wiat i miejsc biwakowania.

W rozporządzeniu podkreślono, że powierzchnia lasów wynosząca w kraju około 9,2 mln ha jest bezpieczna dla ludzi i nie powoduje możliwości bezpośredniego spotkania. Zaznaczono, że jedynymi miejscami, gdzie ewentualnie może dojść do kontaktu i grupowania się osób są wskazane w przepisie obiekty.

źródło

 • trzy etapy znoszenia ograniczeń

Roboty budowlane na Polnej i przebudowa Picassa

Rozpoczynamy roboty budowlane w ciągu ul. Polnej

Kolejną inwestycją, tym razem drogową, którą już widać w terenie, jest przebudowa ulicy Polnej, Serock – Wierzbica, którą przeprowadza firma Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Sp.j. z Wołomina. W ramach zadania przebudowany zostanie odcinek niemal 1,5 km. Droga zyska nową nawierzchnię z betonu asfaltowego o szerokości około 5 m. Obustronne pobocza wykonane zostaną z kruszywa łamanego. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą jak do tej pory - na pobocza pasa drogowego do gruntu. Zadbano również o podniesienie  poziomu bezpieczeństwa na drodze poprzez wprowadzenie nowej organizacji ruchu, w ramach której zaplanowano m.in. budowę wyspowych progów zwalniających.

Niestety przebudowa będzie wiązała się z pewnymi utrudnieniami dla uczestników ruchu drogowego – dlatego prosimy o ostrożność i wyrozumiałość. 

Przebudowa ul. Picassa w Serocku

Obok wspomnianej ul. Polnej, w najbliższym czasie rozpocznie się także przebudowa ul. Picassa w Serocku, której wykonawcą jest firma TOMBUD z Wieliszewa. Przebudowa dotyczy odcinka długości około 70 m. W ramach zadania wyremontowana zostanie  nawierzchnia jezdni z kostki brukowej, chodniki  i zjazdy. Zniknie w końcu problem zastoin wody gromadzącej się w nierównościach na jezdni po dużych opadach. Zostanie to osiągnięte poprzez przebudowę  systemu odwodnienia oraz zniwelowanie powstałych przez lata nierówności na drodze. Zakładamy się, że roboty rozpoczną się już w maju.

 • Roboty budowlane na ul. Polnej - odcinek Serock - Wierzbica

Rozdaliśmy maseczki potrzebującym

Wychodząc naprzeciw potrzebom mieszkańców miasta i gminy Serock zakupiliśmy maseczki wielokrotnego użytku. W środę Straż Miejska rozdawała je osobom starszym i tym, które nie są w stanie ponieść kosztów zakupu, lub też nie zakupiły maseczek w wyniku trudności logistycznych. Aby zmniejszyć ryzyko rozprzestrzeniania koronawirusa związane z przemieszczaniem się, do akcji włączyli się również sołtysi miejscowości.

Przypominamy, że od 16 kwietnia (czwartek) w Polsce obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Od początku epidemii COVID-19 wielu z Państwa używa maseczek ochronnych, biorąc odpowiedzialność za zdrowie innych i swoje – serdecznie za to dziękujemy.

Pomagamy seniorom i potrzebującym!
Przypominamy także, że nieustannie zbieramy informacje o osobach starszych i tych, którzy potrzebują szczególnego wsparcia w czasie pandemii. Jeśli znasz taką osobę zadzwoń pod nr 22 782 71 39 (Ośrodek Pomocy Społecznej) lub 22 782 88 05 (centrala UMiG w Serocku).

Prosimy także, włącz się do akcji i #zadzwońdoseniora – zapytaj czy coś potrzeba albo po prostu porozmawiaj. Pomyśl o innych.

 • Straż Miejska rozdaje maseczki
 • Straż Miejska rozdaje maseczki
 • Straż Miejska rozdaje maseczki
 • Straż Miejska rozdaje maseczki

W godzinach 17.00-18.00 ponownie rozdamy maseczki

15 kwietnia, w godzinach od 10.00 do 11.00 Straż Miejska rozdawała maseczki, również w godz. od 17.00 do 18.00,  NA PARKINGU PRZY ULICY PUŁTUSKIEJ I NASIELSKIEJ (osiedle Nowy Świat) Strażnicy będą czekać na potrzebujących i rozdawać maseczki:

• osobom starszym
• tym, których nie stać na zakup maseczki
• tym, którzy nie zakupili maseczki ze względu na trudności logistyczne

Jednocześnie bardzo prosimy – pomyślmy o najbardziej potrzebujących i to im dajmy pierwszeństwo odbioru maseczki.

Jedna osoba może otrzymać maksymalnie 2 maseczki – dla siebie i najbliższej osoby.

Aby zmniejszyć ryzyko związane z przemieszczaniem się, do akcji włączyli się również sołtysi miejscowości. U nich również można odbierać maseczki ochronne.

Przypominamy, że od 16 kwietnia (czwartek) w Polsce obowiązuje nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Od początku epidemii COVID-19 wielu z Państwa używa maseczek ochronnych, biorąc odpowiedzialność za zdrowie innych i swoje – serdecznie za to dziękujemy.


Pomagamy seniorom i potrzebującym
Przypominamy także, że nieustannie zbieramy informacje o osobach starszych i tych, którzy potrzebują szczególnego wsparcia w czasie pandemii. Jeśli znasz taką osobę zadzwoń pod nr 22 782 71 39 (Ośrodek Pomocy Społecznej) lub 22 782 88 05 (centrala UMiG w Serocku). Prosimy także, włącz się do akcji i #zadzwońdoseniora – zapytaj czy coś potrzeba albo po prostu porozmawiaj.
Pomyśl o innych.

 • Straż Miejska rozdaje maseczki
 • Straż Miejska rozdaje maseczki
 • Straż Miejska rozdaje maseczki
 • Straż Miejska rozdaje maseczki

Godziny pracy Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku podczas epidemii koronawirusa

Informujemy, że wychodząc naprzeciw potrzebom właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy od najbliższego piątku – 17 kwietnia wznawiamy działanie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Serocku. 


Punkt będzie czynny wyłącznie we wtorki i piątki w godzinach 1100 – 1500


Z uwagi na wprowadzone w całym kraju ograniczenia i środki ostrożności, związane z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się wirusa powodującego COVID-19 osoby, które będą chciały skorzystać z możliwości dostarczenia odpadów do PSZOK, wpuszczane będą na teren punktu, pojedynczo, z zachowaniem wszelkich wymaganych środków ostrożności, które obowiązują na terenie całego kraju w przestrzeni publicznej. Prosimy aby osoby korzystające z punktu stosowały się do zaleceń pracownika.


Przypominamy, że właściciele nieruchomości mogą przywieźć do PSZOK większość rodzajów odpadów powstających w gospodarstwach domowych tj. odpady opakowaniowe, odpady biodegradowalne, odpady wielkogabarytowe, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny. Do punktu można przywieźć również zużyte opony od samochodu osobowego oraz odpady poremontowe z drobnych remontów przeprowadzanych we własnym zakresie. 


Przypominamy, że z Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, mogą korzystać wyłącznie właściciele nieruchomości, którzy wnoszą do gminy opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów. 
Obowiązuje zakaz przywożenia do PSZOK odpadów powstających w wyniku prowadzenia działalności gospodarczej. 

 

 

Natura łapie oddech

W czasach kiedy trudno o ważniejsze informacje niż te, które dotyczą koronawirusa zapraszamy do zapoznania się ze spojrzeniem na aktualną sytuację z punktu widzenia ochrony środowiska. Linki do artykułów poniżej:

https://zdrowie.wprost.pl/koronawirus/w-polsce/10312039/walka-o-srodowisko-po-pandemii-mozemy-wrocic-do-zlych-nawykow.html

https://portalkomunalny.pl/koronawirus-ma-pozytywny-wplyw-na-srodowisko-oceniaja-naukowcy-401482/

https://portalkomunalny.pl/epidemia-paradoksalnie-polepsza-stan-srodowiska-403478/

https://www.rmf24.pl/raporty/raport-koronawirus-z-chin/najnowsze-fakty/news-swiat-staje-srodowisko-lapie-oddech-ekologiczne-aspekty-koro,nId,4386510

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Rozdamy maseczki osobom potrzebującym

Od 16 kwietnia (czwartek) w Polsce obowiązywać będzie nakaz zasłaniania ust i nosa w miejscach publicznych. Od początku epidemii COVID-19 wielu z Państwa używa maseczek ochronnych, biorąc odpowiedzialność za zdrowie innych i swoje – serdecznie za to dziękujemy.

Wychodząc naprzeciw potrzebom tych osób, dla których zakup maseczek wiąże się z trudnością, zakupiliśmy maseczki wielokrotnego użytku, które rozdane zostaną osobom starszym, niesamodzielnym, potrzebującym.

Aby zmniejszyć ryzyko związane z przemieszczaniem się, do akcji włączyli się sołtysi miejscowości. To u nich będzie można odebrać maseczki ochronne.  W Serocku natomiast W DNIU JUTRZEJSZYM (15 kwietnia) w godzinach 10:00 – 11:00 oraz 17:00 – 18:00 NA PARKINGU PRZY ULICY PUŁTUSKIEJ I NASIELSKIEJ (osiedle Nowy Świat) Straż Miejska rozda maseczki osobom starszym i tym, którzy nie będą w stanie ponieść kosztów zakupu maseczek, bądź ze względu na trudności logistyczne nie dadzą rady sami zakupić maseczek. Bardzo prosimy – pomyślmy o najbardziej potrzebujących i to im dajmy pierwszeństwo odbioru maseczki. Jedna osoba może odebrać maksymalnie dwie maseczki – dla siebie i najbliższej osoby.

Pomagamy seniorom i potrzebującym

Przypominamy także, że nieustannie zbieramy informacje o osobach starszych i tych, którzy potrzebują szczególnego wsparcia w czasie pandemii. Jeśli znasz taką osobę zadzwoń pod nr 22 782 71 39 (Ośrodek Pomocy Społecznej) lub 22 782 88 05 (centrala UMiG w Serocku).

Prosimy także, włącz się do akcji i #zadzwońdoseniora – zapytaj czy coś potrzeba albo po prostu porozmawiaj. Pomyśl o innych.

Pomoc dla lokalnych przedsiębiorców

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRYCH SYTUACJA EKONOMICZNA  ULEGŁA POGORSZENIU W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM  STANU EPIDEMII COVID-19

Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę Nr 214/XXI/2020 na mocy której przedłużone zostają terminy płatności rat podatku
od nieruchomości do dnia 30 września 2020 roku płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku
.

Uchwała dotyczy przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych.

Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 566 ze zm.).

Treść Rozporządzenia dostępna jest pod adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000566

Ponadto, Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę Nr 215/XXI/2020 na mocy której opłaty prolongacyjnej nie nalicza się w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i innego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Telefony kontaktowe: 22 7828 807/809 /830

Wnioski o środki na sprzęt komputerowy

- 2 kwietnia 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wniosek do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa o środki na zakup sprzętu komputerowego. W ramach tego działania planuje się zakupić dla uczniów - 30 laptopów z mobilnym internetem.

Ścieżka rozpatrywania wniosków ma być bardzo szybka, więc zakup powinien nastąpić w mozliwie jak najkrótszym czasie.

Aktualnie Dyrektorzy szkół mają możliwość użyczania sprzętu komputerowego ( tablety, laptopy) zakupionego w ramach realizacji projektu „ Kluby Kluczowych Kompetencji” uczniom i nauczycielom do kształcenia na odległość.  Udostępnienie  sprzętu odbywa się na podstawie umowy użyczenia.

- 9 kwietnia 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych” na modernizację pracowni informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Planowane do realizacji zadanie polega na wyposażeniu istniejącej pracowni informatycznej w sprzęt komputerowy; 25 sztuk zestawów komputerowych dla uczniów, 1 zestaw dla nauczyciela, tablicę multimedialną, serwer oraz wzmacniacz z kolumnami. Zaplanowano także zakup urządzeń do zapewnienia wi-fi w sali internetowej. Tak wyposażona  pracownia ma zapewnić uczniom możliwość obcowania z nowoczesnymi technologiami w edukacji, a nauczycielom pozwoli prowadzić pracę dydaktyczną z wykorzystaniem urządzeń informacyjno-komunikacyjnych.  Wartość przedstawionego zadania wynosi – 107.805 zł, pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego, może  wynieść do  60% kosztów zadania i nie może przekroczyć kwoty 70 000 zł .

Alicja Melion, Dyrektor ZOSiP w Serocku

 

Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

 

Ks. Dariusz Rojek proboszcz parafii pw. św. Anny w Serocku

oraz

Ks. Andrzej Marchlewski proboszcz parafii pw. św. Antoniego Zegrze z siedzibą w Woli Kiełpińskiej

zapraszają do uczestnictwa we mszach świętych transmitowanych online na fanpage'u Urzędu Miasta i Gminy w Serocku

 

12 kwietnia 2020 r. – Niedziela Zmartwychwstania Pańskiego

6.00 - Msza św. Rezurekcyjna w kościele pw. św. Antoniego w Woli Kiełpińskiej

11.00 -  Msza św. w kościele pw. Zwiastowania NMP w Serocku

Zapowiedź pomocy dla przedsiębiorców

INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ MIASTO I GMINĘ SEROCK

PRZEDSIĘBIORCOM, KTÓRYCH SYTUACJA

EKONOMICZNA ULEGŁA POGORSZENIU W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII COVID-19.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, że w oparciu o ustawę z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz.568,) zostanie przedstawiony Radzie Miasta i Gminy Serock projekt uchwały w sprawie przedłużenia do dnia 30 września 2020 roku terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, związany ze skutkiem epidemii COVID-19, wynikający z przepisów szczególnych.

Uchwała będzie miała na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym COVID-19 i ma być lub będzie dodatkowym wsparciem dla lokalnych przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

 

 

 

Zapowiedź pomocy dla przedsiębiorców

INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ MIASTO I GMINĘ SEROCK

PRZEDSIĘBIORCOM, KTÓRYCH SYTUACJA

EKONOMICZNA ULEGŁA POGORSZENIU W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII COVID-19.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, że w oparciu o ustawę z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz.568,) zostanie przedstawiony Radzie Miasta i Gminy Serock projekt uchwały w sprawie przedłużenia do dnia 30 września 2020 roku terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, związany ze skutkiem epidemii COVID-19, wynikający z przepisów szczególnych.

Uchwała będzie miała na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym COVID-19 i ma być lub będzie dodatkowym wsparciem dla lokalnych przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

 

Życzenia z okazji Świąt Wielkanocnych

 • życzenia na stronę

Budujemy plac zabaw w Zegrzu

Z nastaniem wiosny ruszają nowe inwestycje gminne. Wśród nich jest budowa wyczekiwanego przez mieszkańców Zegrza - placu zabaw. We wtorek 7 kwietnia  na teren budowy została wprowadzona ekipa wykonawcza – firma ZUK OGRODY Dominik Goźliński ze Stasiego Lasu, która od razu rozpoczyna prace.

Przypominamy krótko, że plac zabaw powstanie przy ul. Groszkowskiego. Miejsce do wypoczynku podzielone będzie na kilka stref funkcjonalnych, dedykowanych młodym mieszkańcom okolicy, w różnych przedziałach  wiekowych. Wśród atrakcji jakie zaoferuje nowe miejsce będą między innymi: trampoliny ziemne, huśtawki, bujaki sprężynowe, wielofunkcyjne urządzenie do zabaw piaskiem oraz nowość wśród dotychczasowych realizacji - trawiaste tunele umożliwiające np. zabawę w chowanego.  Pojawi się również tyrolka, która doda dodatkowych emocji. Wybudowane zostanie także wielofunkcyjne boisko ze sztuczną nawierzchnią trawiastą. Nowe miejsce wypoczynku będzie atrakcyjne nie tylko dla dzieci ale również dla dorosłych. Znajdzie się tam zewnętrzna siłownia oraz urządzenia sprawnościowe dla seniorów. W centralnej części powstanie duża drewniana altana. W związku z tym, iż założeniu projektowemu przyświecała idea stworzenia wyjątkowego miejsca w otoczeniu przyrody, zadbano o maksymalne oszczędzenie istniejącego drzewostanu oraz wykonanie nowych nasadzeń. Duża część terenu zostanie obsiana trawą i zagospodarowana krzewami i bylinami. Wokół urządzeń zabawowych zostanie rozłożony piasek, który zabezpieczy bawiących się przed skutkami ewentualnego upadku. Będzie też odpowiednim tłem dla ogromnego pirackiego statku – znaku rozpoznawczego nowego gminnego placu.
Cały teren  będzie ogrodzony, oświetlony i monitorowany.

Mamy nadzieję, że panująca w Polsce i na świecie epidemia nie pokrzyżuje nam planów i już  na początku lata zegrzyński plac zabaw otworzy przed nami swoje podwoje.

Prosimy jednocześnie o wyrozumiałość w kwestii ewentualnych niedogodności, które mogą wystąpić w związku z rozpoczętymi pracami.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Jak postępować dziś z odpadami?

Wytyczne Ministra Klimatu i Głównego Inspektora Sanitarnego w sprawie postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii)

Informacje ogólne

W związku z koniecznością zapobiegania, przeciwdziałania i zwalczania zachorowań na COVID-19, oraz wywołanych nim sytuacji kryzysowych określa się poniższe wytyczne dotyczące postępowania z odpadami wytwarzanymi w czasie występowania zakażeń koronawirusem SARS-CoV-2 i zachorowań na wywoływaną przez niego chorobę COVID-19 (w czasie trwania pandemii/epidemii).

Odpady wytworzone przez osoby zdrowe takie jak: środki zapobiegawcze (maseczki, rękawiczki) stosowane np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniania się koronawirusa, powinny być wrzucane
do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

Wyjaśnienie pojęć

Kwarantanna – odosobnienie osoby zdrowej, która była narażona na zakażenie, w celu zapobieżenia szerzeniu się chorób szczególnie niebezpiecznych i wysoce zakaźnych[1].

Izolacja – odosobnienie osoby lub grupy osób chorych na chorobę zakaźną albo osoby lub grupy osób podejrzanych o chorobę zakaźną, w celu uniemożliwienia przeniesienia biologicznego czynnika chorobotwórczego na inne osoby[2].

Postępowanie z odpadami

Z odpadami wytworzonymi w miejscu kwarantanny lub izolacji przez osoby:

 • które były narażone na zakażenie koronawirusem SARS-CoV-2,
 • zakażone koronawirusem SARS-CoV-2,
 • mające bezpośredni kontakt z osobami zakażonymi koronawirusem SARS-CoV-2,
 • chorych na COVID-19

– należy postępować w sposób opisany w poniższych Wytycznych szczegółowych.

Odpady wytwarzane w miejscach kwarantanny lub izolacji, ze względu na miejsce powstawania oraz na ich skład stanowią odpady komunalne. Jednakże, z uwagi na świadomość, że odpady te wytwarzane będą przez osoby zakażone wirusem SARS-CV-2 lub chore
na COVID-19 oraz brak potwierdzonych ustaleń naukowych co do czasu aktywności koronawirusa na powierzchniach różnych materiałów wchodzących w skład odpadu, należy
z tymi odpadami postępować zachowując szczególne środki ostrożności.

Wytyczne szczegółowe

 1. Wytyczne dla gmin.
 2. Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów, w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa.
 3. Wytyczne dla osób przebywających w izolacji.
 4. Wytyczne dla podmiotów zajmujących się odbiorem odpadów i gospodarowaniem odpadami.

Wytyczne dla osób stosuje się dla całego gospodarstwa domowego, w którym taka osoba się znajduje.

 1. Wytyczne dla gmin:

Dysponentami informacji o adresach osób przebywających w izolacji i kwarantannie są Wojewodowie, Policja i Ośrodki Pomocy Społecznej. Dane te nie mogą być przekazywane przez dysponentów innym podmiotom. Stąd zaleca się działanie w porozumieniu
z Wojewodami, Policją, czy Ośrodkami Pomocy Społecznej w  zakresie wskazanym lit. a i b

 1. w miarę możliwości zapewnienie worków w określonym kolorze i/albo oznaczonych symbolem (np. napisem „C”), w celu jednoznacznej identyfikacji odpadów
  z gospodarstw domowych lub od osób z grup C;
 2. zapewnienie odbioru nie rzadziej niż co 7 dni worków, o których mowa w lit. a;
 3. zorganizowanie odpowiedniego transportu, bezpośrednio do instalacji unieszkodliwiania odpadów komunalnych worków, o których mowa w lit. a lub wyznaczonych przez gminę miejsc zbierania odpadów komunalnych z gospodarstw domowych objętych izolacją;
 4. zapewnienie dezynfekcji pojemników wielokrotnego użytku oraz środków transportu odpadów transportujących odpady z gospodarstw domowych lub od osób z grup C.

 

 1. Wytyczne dla osób zdrowych objętych kwarantanną, dla osób stosujących środki zapobiegawcze np. w miejscu pracy, komunikacji miejskiej, w trakcie zakupów,
  w celu minimalizacji ryzyka zarażenia i rozprzestrzeniani się koronowirusa:
  1. odpady powinny być segregowane i wrzucane do właściwych pojemników (papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, odpady zmieszane),
  2. maseczki, rękawiczki i inne środki ochronne stosowane przez osoby zdrowe powinny być uprzednio zebrane workach, które po zawiązaniu wrzucane są do pojemnika/worka na odpady zmieszane.

 

C. Wytyczne dla osób przebywających w izolacji (wytycznymi tymi obejmuje się także odpady wytwarzane w obiektach/na obszarze kwarantanny zbiorowej, którą obejmowani są obywatele Polski np. wracający do kraju).

 • wysoce zalecane jest, aby odczekać 72 godziny od zamknięcia worka – przed przekazaniem worka z odpadami do odbioru;
 • osoba przebywająca w izolacji umieszcza odpady w worku przeznaczonym na ten cel, w miarę możliwości worek spryskać preparatem wirusobójczym;
 • worka z odpadami nie należy zapełniać powyżej ¾ jego pojemności i nie zgniatać;
 • po zapełnieniu worka, osoba przebywająca w izolacji, zawiązuje worek
  i po ustaleniu z osobą wynoszącą odpady z miejsca izolacji wystawia worek
  z odpadami z pomieszczenia, w którym przebywa;
 • osoba wynoszącą odpady z miejsca izolacji wkłada (w rękawiczkach) wystawiony przez osobę w izolacji worek do drugiego worka, zawiązuje/zamyka go
  i zabezpiecza przed przypadkowym otwarciem w chwili jego odbioru (oprócz dokładnego zawiązania worka, można zamknąć go dodatkowo przy pomocy taśmy samoprzylepnej lub sznurka) oraz oznacza datę oraz godzinę zamknięcia worka;
 • worek z odpadami należy przenieść w rękawiczkach do miejsca przeznaczonego do gromadzenia odpadów i umieścić w oznakowanym pojemniku przeznaczonym na te odpady, w miarę możliwości będącego w posiadaniu odbierającego;
 • przed i po każdej czynności związanej z pakowaniem/przenoszeniem odpadów, używać rękawic ochronnych, myć i/lub dezynfekować ręce;
 • odpady, których nie można łączyć z innymi odpadami (tj. zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie i akumulatory, zużyte świetlówki) powinny być pozostawione w domu w czasie izolacji i przekazane do systemu gminnego, kiedy będzie można opuścić miejsce izolacji.

 

 • Magazynowanie odpadów, o których mowa powyżej, w miejscach przeznaczonych do gromadzenia odpadów, z wyłączeniem zabudowy jednorodzinnej, prowadzi się w zamykanych pojemnikach lub kontenerach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed rozprzestrzenianiem odpadów, zabezpieczonych przed dostępem osób postronnych oraz zwierząt.
 • Magazynowanie odpadów w zabudowie jednorodzinnej prowadzi się w miejscach wyznaczonych na terenie posesji w zamykanych pojemnikach, oznakowanych, w sposób zabezpieczający przed ich rozprzestrzenianiem, dostępem osób postronnych oraz zwierząt.

D. Wytyczne dla podmiotów zajmujących się odbiorem i gospodarowaniem odpadami:

 1. odpady, zgodnie z wstępnymi wytycznymi Komisji Europejskiej, po 9 dniach przestają stanowić zagrożenie,
 2. jeżeli worek, o którym mowa w Części A lit. a jest rozerwany lub niezamknięty należy w miarę możliwości poinformować osobę, która worek wystawiła (np. przez umieszczenie kartki na drzwiach) o konieczności szczelnego zamykania odpadów,
 3. zaleca się, aby odpady selektywnie zebrane były w miarę możliwości magazynowane przez 9 dni przed skierowaniem ich do przetworzenia,
 4. odpady w workach, o których mowa w Części A lit. a, nie powinny być przetwarzane
  z udziałem osób sortujących – w przypadku braku możliwości technicznych przetwarzania wyłącznie na liniach całkowicie zautomatyzowanych bez udziału człowieka, odpady należy kierować bezpośrednio do unieszkodliwiania (zaleca się termiczne przekształcanie lub bezpośrednie składowanie najlepiej na składowiskach
  z instalacją do aktywnego odgazowania),
 5. w przypadku niedoboru personelu w świadczeniu usług odbierania lub zagospodarowywania odpadów zaleca się:
 • zmniejszenie częstotliwości odbioru selektywnie zebranych odpadów z frakcji szkła, papieru, metali i tworzyw sztucznych,
 • zapewnienie w pierwszej kolejności przetwarzania odpadów, o których mowa w Części A. lit. a

– w celu zapewnienia ciągłości odbioru i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych i bioodpadów,

 1. zaleca się ustanawianie szczególnych warunków pracy dla starszych pracowników;
 2. w miarę możliwości i potrzeb zaleca się zapewnienie środków ochrony indywidualnej tj. okulary lub przyłbice, maski, rękawiczki i ubrania robocze.
 • Osobom mającym bezpośredni kontakt z odpadami gromadzonymi w workach, o których mowa w Części A lit. a, zaleca się:
  1. stosowanie odpowiednich środków ochrony indywidualnej, takich jak gogle, przyłbice, maski, rękawiczki, odzież robocza i ochronna,
  2. ścisłe przestrzeganie podwyższonych norm higieny, w tym częste zmiany
   i czyszczenie środków ochrony indywidualnej oraz pranie odzieży roboczej; wymiana rękawic;
  3. regularne dezynfekowanie urządzeń, kabin samochodowych, kabin urządzeń
   na liniach sortowniczych w zakładach,
  4. w miarę możliwości częste mycie rąk i ich dezynfekcja,
  5. wyposażenie pracowników w dozowniki z zalecanym płynem dezynfekcyjnym wirusobójczym do rąk.

 


[1]Art. 2 pkt 12 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (Dz. U.
z 2019 r. poz. 1239, z poźn. zm).

[2] Art. 2 pkt 11 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi.

 • autor: powiat-legionowski.pl

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Służby Zdrowia

 • Życzenia w Dniu Pracownika Służby Zdrowia

Przedsiębiorco! SEROCK nie chce, byś upadł

Z myślą o lokalnych przedsiębiorcach, którzy w obecnej sytuacji nie mogą świadczyć swoich usług lub robią to w ograniczonym zakresie powstała fejsbukowa grupa: „Wspieramy lokalnych - Serock”.

To także miejsce na dialog z klientami, którzy z niecierpliwością czekają na powrót przedsiębiorstw do pełnej działalności oraz poszukują działających dziś miejsc, aby nabyć potrzebne produkty, zlecić niezbędne prace, zrealizować swoje potrzeby.

Zachęcamy do dołączenia i udostępniania

https://www.facebook.com/groups/211379326967042/?ref=share

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA POMOCY UDZIELANEJ PRZEZ MIASTO I GMINĘ SEROCK

PRZEDSIĘBIORCOM, KTÓRYCH SYTUACJA EKONOMICZNA ULEGŁA POGORSZENIU

W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM STANU EPIDEMII COVID-19.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock informuje, że w oparciu o ustawę z dnia 31 marca 2020r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2020, poz.568,) zostanie przedstawiony Radzie Miasta i Gminy Serock projekt uchwały w sprawie przedłużenia do dnia 30 września 2020 roku terminów płatności rat podatku od nieruchomości płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku przedsiębiorcom, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności gospodarczej, związany ze skutkiem epidemii COVID-19, wynikający z przepisów szczególnych.

Uchwała ma na celu przeciwdziałanie negatywnym skutkom ekonomicznym COVID-19 i ma być lub będzie dodatkowym wsparciem dla lokalnych przedsiębiorców, którzy znaleźli się w trudnej sytuacji finansowej.

 • autor: Referat Administracyjno - Gospodarczy

Jak załatwić sprawę przez Internet?

W całej Polsce urzędy i inne instytucje działają w ograniczonym zakresie, ale to nie oznacza, że nie mogą Państwo załatwić w tym czasie swojej sprawy. Zdecydowaną większość spraw możemy załatwić BEZ WYCHODZENIA Z DOMU, przez Internet.

Przygotowaliśmy dla Państwa poradnik, w którym KROK PO KROKU opisujemy, co trzeba zrobić, aby załatwić sprawę online. 

Aby przejść do poradnika, proszę kliknąć TUTAJ. 

 

Zadzwoń do seniora

Przyłączamy się do akcji GISu i prosimy: #zadzwondoseniora

Wielu seniorów posłuchało naszych próśb i zastosowało się do akcji #zostanwdomu
Nie zapominajmy jednak, że często osoby starsze czują się zagubione w obecnej sytuacji.

Duże skupiska ludzi to środowisko sprzyjające rozprzestrzenianiu się koronawirusa i innych wirusów przenoszonych drogą kropelkową. Takie miejsca są szczególnie niebezpieczne dla osób starszych.

Apelujemy #zadzwońdoseniora – zapytaj czy coś potrzeba albo po prostu porozmawiaj. Pomyśl o innych.

Seniorze, nie wstydź się poprosić bliskich o pomoc w codziennych czynnościach, takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki, załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

Przypominamy także, że nieustannie zbieramy informacje o osobach starszych i tych, którzy potrzebują szczególnego wsparcia w czasie pandemii. Jeśli znasz taką osobę zadzwoń pod nr 22 782 71 39 (Ośrodek Pomocy Społecznej) lub 22 782 88 05 (centrala UMiG w Serocku).

Dzień Pamięci Ofiar Zbrodni Katyńskiej

Zapraszamy na obchody 80. rocznicy Zbrodni Katyńskiej.

5 kwietnia o godzinie 11.00 na naszym fanpage'u Urzędu Miasta i Gminy w Serocku udostępnimy transmisję Mszy świętej w intencji katyńczyków.

W imieniu mieszkańców gminy Serock, Burmistrz Artur Borkowski złoży pod tablicą pamięci symboliczną wiązankę - w hołdzie ofiarom zbrodni katyńskiej oraz z pamięcią o Tych, którzy 10 kwietnia 2010 roku zginęli w katastrofie lotniczej pod Smoleńskiem.

7 kwietnia o godzinie 10.00 na fanpage'u Izby Pamięci i Tradycji Rybackich udostępnimy prelekcję dr. Mirosława Pakuły "Zbrodnia katyńska 1940".

* Informujemy także, że w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego (12 kwietnia), na prośbę Księdza proboszcza Dariusz Rojka, udostępnimy na naszym fp transmisję Mszy świętej o godzinie 11.00.

 • plakat zapraszajacy na obchody 80. rocznicy zbrodni...

Tarcza antykryzysowa

Kształcenie na odległosć przedłużone do 26 kwietnia

Do 26 kwietnia br. przedłużona została przerwa w nauczaniu stacjonarnym w jednostkach systemu oświaty – to przepis ujęty w podpisanym 9 kwietnia br. rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej. MEN zmieniło przepisy, dzięki którym możliwe jest prowadzenie kształcenia na odległość w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania szkół i placówek oświatowych w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID- 19. 

Kształcenie na odległość – regulacje prawne MEN. TUTAJ

Aktualne zasady i ograniczenia – rząd podsumował obowiązujące przepisy

Obowiązek zasłaniania ust i nosa już wkrótce, a zasady bezpieczeństwa na dłużej - najnowsze zalecenia (z 9 kwietnia):

Od 16 kwietnia (czwartek) każda osoba na ulicy będzie miała obowiązek zasłaniania ust i nosa. Zmianie ulegną także terminy matur i egzaminu ósmoklasisty. Oprócz tego przedłużamy obowiązywanie wszystkich dotychczasowych zasad bezpieczeństwa. To oznacza, że ograniczenia w przemieszczaniu się, czy limity wiernych w kościołach obowiązują również podczas świąt wielkanocnych.

Matury i egzamin kończący podstawówkę zostaną przełożone. Odbędą się najwcześniej w czerwcu. Jednak o konkretnych terminach będziemy informować co najmniej 3 tygodnie przed datą egzaminów.

Ponadto wszystkie szkoły pozostają zamknięte do niedzieli 26 kwietnia. Do tego czasu – tak jak dotychczas – placówki mają obowiązek prowadzić nauczanie zdalne.

Zasłanianie ust i nosa obowiązkowe od 16 kwietnia

Od czwartku, 16 kwietnia 2020 roku wprowadzamy obowiązek zasłaniania ust i nosa. Każda osoba w miejscu publicznym będzie musiała nosić maseczkę, szalik czy chustkę, która zakryje zarówno usta, jak i nos. Obowiązek dotyczy wszystkich, którzy znajdują się na ulicach, w urzędach, sklepach czy miejscach świadczenia usług oraz zakładach pracy.

Przedłużamy również obecnie obowiązujące zasady bezpieczeństwa.

Do niedzieli 19 kwietnia 2020 r. obowiązują nadal:

- ograniczenia w przemieszczaniu się;
- zakaz wychodzenia na ulicę nieletnich bez opieki dorosłego;
- ograniczenia w wydarzeniach o charakterze religijnych – w kościołach może przebywać maksymalnie 5 osób. Zasada obowiązuje również w święta Wielkiej Nocy!
- ograniczenia w funkcjonowaniu galerii handlowych i wielkopowierzchniowych sklepów budowlanych;
- zasady w poruszaniu się przy pomocy komunikacji publicznej i samochodami większymi niż 9-osobowe;
- zawieszenie działalności zakładów fryzjerskich, kosmetycznych, tatuażu itd.;
- zakaz korzystania z parków, lasów, plaż, bulwarów, promenad i rowerów miejskich;
- zamknięcie restauracji;
- ograniczenia dotyczące liczby osób w sklepach, na targach i na poczcie;
- ograniczenia w działalności instytucji kultury (w kinach, teatrach itp.).

Do niedzieli 26 kwietnia obowiązuje nadal:

- zamknięcie szkół i uczelni;
przedszkoli i żłobków;
- zamknięcie pasażerskiego ruchu lotniczego;
- zamknięcie międzynarodowego ruchu kolejowego.

Do niedzieli 3 maja obowiązuje nadal:

- zamknięcie granic (prawo do przekraczania polskiej granicy mają nadal m.in. obywatele RP, cudzoziemcy, którzy są małżonkami albo dziećmi obywateli RP, osoby posiadające prawo stałego lub czasowego pobytu na terenie RP lub pozwolenie na pracę - pełny wykaz wyłączeń znajduje się tutaj);
- obowiązkowa kwarantanna dla osób przekraczających granicę z Polską.

Do odwołania obowiązują:

- ograniczenia w zakresie organizacji imprez masowych i zgromadzeń.

Wszystkie zasady oraz obowiązujące obostrzenia znajdują się w zakładce "Aktualne zasady i ograniczenia" w dziale „Ważne informacje”.

Link do zakładki: gov.pl/koronawirus/aktualne-zasady-i-ograniczenia

źródło: gov.pl

Nowy numer Informatora

Obecna sytuacja w Polsce, Europie i na świecie powoduje, że wszyscy koncentrujemy się na jednym temacie - zagrożenia związanego z pandemią koronawirusa. Ten temat zdecydował również o kształcie najnowszego numeru Informatora Gminy Serock. W aktualnym wydaniu miesięcznika poświęcamy wiele uwagi profilaktyce zakażeń, zasadom bezpieczeństwa i apelom ze strony samorządu skierowanym do mieszkańców i sympatyków gminy Serock. 

Jak sami Państwo wiecie sytuacja jest dynamiczna i dziś wiemy już, że kilka informacji koronawirusowych będzie nieaktualnych, ponieważ 31 marca - weszły kolejne zasady, jeszcze bardziej restrykcyjne, jeszcze mocniej wpływające na bezpieczeństwo społeczeństwa. Prosimy - uzupełnijcie swoją wiedzę o informacje z tej strony: https://www.gov.pl/web/koronawirus/kolejne-kroki

Staraliśmy się zapełnić strony Informatora ciekawymi treściami, stąd tak dużo w nim tekstów historycznych, które spotykają się z Państwa uznaniem. Nie zapominajmy drodzy Państwo, że kwiecień, to miesiąc, w którym świętujemy imieniny naszego patrona, świętego Wojciecha. Po raz pierwszy w historii serockiego samorządu będą one miały inny charakter. Wierzymy jednak, że pozostaniemy w radości w tym naszym - domowym - Wojciechowym świętowaniu. 

Jeszcze jedna ważna informacja - biorąc pod uwagę fakt, że częśc mieszkańców nie ma dostępu do Internetu, zdecydowaliśmy o wydaniu Informatora także w formie drukowanej. Zachęcamy jednak do pobrania go w formie elektronicznej, aby zminimalizować ryzyko rozprzestrzeniania się koronawirusa. 

Pełni nadziei, że kolejne dni przyniosą nam bardziej optymistyczne wieści, zachęcamy do lektury. 

 

 • autor: Referat Komunikacji Społecznej
 • Informator Gminy Serock marzec 2020

Po raz 13. w Polsce wybije Godzina dla Ziemi WWF

W najbliższą sobotę, już po raz 13 w Polsce wybije Godzina dla Ziemi WWF.

28 marca o godzinie 20:30 miliony ludzi na całym świecie zgaszą światło podczas symbolicznej Godziny dla Ziemi WWF. Zamierzamy wyrazić w ten sposób troskę o przyszłość środowiska naturalnego. Tegoroczna akcja odbędzie się pod hasłem NIE TAMUJ RZEK! NIECH PŁYNĄ.

Serock także chce zaakcentować swoją troskę o Ziemię i o 20:30, symbolicznie, na godzinę, wyłączymy oświetlenie Ratusza.

Zachęcamy także Państwa, wszystkich mieszkańców miasta i gminy Serock do wyłączenia na godzinę świateł oraz urządzeń elektrycznych w swoich domach. Niech będzie to sygnał, że zależy nam na przyszłości naszej planety.

Więcej informacji ze źródła: TUTAJ

Prośba burmistrza do mieszkańców

Szanowni Państwo,

sytuacja, w której się obecnie znajdujemy, związana z pandemią koronawirusa, jest bez wątpienia wyzwaniem dla nas wszystkich. Instytucje, placówki i przedsiębiorstwa pracują na zupełnie nowych zasadach. Uczniowie uczą się w domach, wspierani zdalnie przez nauczycieli i wychowawców. Rodziny szukają sposobu jak wygospodarować czas na realizację wszystkich wyzwań i nie zatracić w tym siebie.

Każdego dnia musimy się mierzyć z wieloma przeciwnościami i stawiać czoła nowym sytuacjom. Bezsprzecznie najważniejszą kwestią w tej chwili jest powstrzymanie rozprzestrzeniania się wirusa. To jest nasza wspólna misja. To, co powinno nam dziś przyświecać, to myśl, że jesteśmy odpowiedzialni nie tylko za swoje zdrowie, ale także za zdrowie bliskich, znanych i nieznanych osób. Wszystkich, z którymi się spotykamy, wszystkich, których mijamy w drodze do sklepu, pracy, lekarza.

Jestem mocno wdzięczny Państwu za to, że tak wielu z Was stosuje się do wprowadzonych w całej Polsce zasad. Wdzięczny za piękne świadectwo odpowiedzialności za siebie i drugiego człowieka, jakie dajecie poprzez pozostanie w domach. Liczę na to, że tę odpowiedzialność za nasze zdrowie i życie weźmiemy wszyscy, bez wyjątku. Od tej naszej bez-czynności w dużej mierze zależy również to, jak długo sytuacja zagrożenia będzie się utrzymywała w kraju, w Europie, na całym świecie. Ktoś powiedział, że to chyba jedyny moment, kiedy nie robiąc nic możesz wygrać wszystko. Oczywiście to „nic” jest wielką metaforą, ale faktycznie – zostając dziś w domu, ograniczając swoje wyjścia tylko do tych koniecznych i stosując się do zasad bezpieczeństwa – możemy wygrać to, co najważniejsze – zdrowie i życie.

Wszystkie komunikaty o podejmowanych przez samorząd gminny działaniach, w odpowiedzi na obowiązujący stan zagrożenia epidemicznego w Polsce, znajdziecie Państwo w zakładce „Koronawirus – komunikaty” na stronie www.serock.pl

Dziękując Państwu za Wasze zaangażowanie i zrozumienie oraz apelując o przestrzeganie zasad bezpieczeństwa, życzę nam wszystkim zdrowia.

Artur Borkowski

Sprawy w CEiDG bez wychodzenia w domu

W związku z ogłoszonym stanem epidemii na terenie kraju informujemy, iż sprawy związane z Centralną Ewidencją i Informacją o Działalności Gospodarczej takie jak założenie działalności, zmiana we wpisie, zawieszenie, wznowienie czy zamknięcie można załatwić przez Internet przy użyciu darmowego Profilu Zaufanego lub kwalifikowanego podpisu elektronicznego.


Przedsiębiorca niezatrudniający pracowników, o ile faktycznie nie prowadził działalności może ją zawiesić lub wznowić z datą wstecz.
W przypadku pytań prosimy o kontakt telefoniczny z centrum pomocy CEIDG : 801 055 088 lub 22 765 67 32 (koszt połączenia zgodny z cennikiem operatora) lub z urzędem 22 782 88 35.


Poniżej znajduje się link do strony CEIDG informujący jak załatwić sprawy bez wychodzenia z domu.
https://prod.ceidg.gov.pl/ceidg.cms.engine/

Zachęcamy także do zapoznania się z informacjami dla przedsiębiorców, zamieszczonymi na stronie www.gov.pl. 

 • autor: Referat Administracyjno - Gospodarczy

Koronawirus - niezbędne informacje

Akcja #stoleczniprzymaszynach

W ramach akcji #stoleczniprzymaszynach drużyna harcerska działająca w Serocku wraz z Hufcem ZHP Legionowo (którego jesteśmy członkami) podjęła służbę polegającą na szyciu maseczek dla personelu medycznego.
Poszukujemy chętnych osób do pomocy w szyciu oraz wożeniu gotowych maseczek. Zapewniamy fizelinę, z której szyte są maseczki oraz instrukcję w jaki sposób należy szyć. Towarem jakiego nam najbardziej brakuje jest gumka bieliźniana. Uszyte maseczki są sterylizowane i przekazywane szpitalom.

W jaki sposób można pomóc?

#szyjemaseczki

Jeśli potrafisz szyć na maszynie, zgłoś się do koordynatora akcji z ramienia Hufca ZHP Legionowo. Możesz też znaleźć nasz hufiec na Facebooku i zgłosić swoją chęć pomocy pod odpowiednim postem. ttps://www.facebook.com/Hufiec-ZHP-Legionowo-103520569711631/

#wiozemaseczki

Pomoc jest również potrzebna w dowożeniu materiału oraz odbieraniu maseczek. Jeśli dysponujesz czasem oraz możliwościami, odezwij się!

Koordynator akcji z ramienia Hufca ZHP Legionowo: Natalia Gawrysiak - natalia.gawrysiak@zhp.net.pl

Czuwaj, czekamy na Twoją pomoc!

Jak postępować z odpadami w czasach epidemii

W uzupełnieniu informacji o odbiorze odpadów komunalnych sprzed posesji, realizowanego na bieżąco i bez większych zakłóceń, apelujemy do mieszkańców o wsparcie branży odpadowej poprzez właściwe praktyki we własnych gospodarstwach domowych. Jak to zrobić? Poniżej krótka ściąga:

 1. Przemyślane zakupy

W najbliższym czasie warto zwrócić uwagę na rozsądne decyzje zakupowe, tak, aby nie wyrzucać więcej niż zazwyczaj.

 1. Zmniejszanie objętości odpadów

Zgniatanie butelek i innych opakowań z tworzyw sztucznych, składanie opakowań papierowych i kartonowych itp. Im mniej powietrza będą wozić śmieciarki tym więcej zmieści się w nich odpadów.

 1. Ograniczenie remontów, wymiany mebli itp.

Mimo, że słońce za oknem i kartka w kalendarzu podpowiadają coś zupełnie innego to nie jest niestety czas na wiosenne porządki. Warto ograniczyć wizyty w marketach budowlanych i powstrzymać się na jakiś czas od prac generujących odpady wielkogabarytowe.

 1. Kompostowanie

Drugą, po odpadach wielkogabarytowych, frakcją odpadów, której odbiór może zostać wstrzymany - w razie przeciążenia systemu - są odpady bio. Warto pomyśleć o ich zagospodarowaniu we własnym zakresie.

 

Mamy do czynienia z sytuacją wyjątkową, dlatego liczymy na Państwa wsparcie i zrozumienie.

Koronawirus: aktualne informacje i zalecenia - ze strony www.gov.pl

W Serwisie Rzeczypospolitej Polskiej  znajdują sie bieżące informacje, komunikaty, zalecenia, wiadomości zwiazane ze stanem epidemii koronawirusa w Polsce.
Mamy nadzieję, że znajdziecie Państwo TUTAJ  istotne dla was informacje.

Sytuacja epidemiologiczna w powiecie legionowskim

Starostwo Powiatowe w Legionowie podaje aktualizowane statystyki dotyczące sytuacja epidemiologicznej na terenie powiatu legionowskiego. Zawierają one dane o liczbie osób: objętych nadzorem epidemiologicznym, znajdujących się w kwarantannie domowej, aktualnie hospitalizowanych z powodu podejrzenia zakażenia oraz liczbę potwierdzonych przypadków zachorowań. TUTAJ

Ruszają pierwsze inwestycje

W dniu 17.03.2020 roku podpisaliśmy umowę z Wykonawcą – firmą FUH "INSTAL-BUD" - Szczepan Jan Mielczarczyk Nowy Wypychy 20, 07-206 Somianka z siedzibą ul. Ejtnera 13, 05-230 Kobyłka na budowę sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ulicy Wiosennej w Wierzbicy. W przetargu nieograniczonym na realizację zadania złożyło swoją ofertę 5 firm. Firma Pana Mielczarczyka spełnia wszystkie wymogi formalne oraz była najtańsza, wartość robót wyceniła na kwotę 973 422,00 zł brutto.

Kwota ta obejmuję budowę 816 m sieci kanalizacji grawitacyjnej oraz przyłączy do pierwszej studzienki wzdłuż budowanego kanału. Wybudowane infrastruktura zostanie włączona do istniejącej studzienki kanalizacyjnej w ulicy Pułtuskiej, skąd ścieki popłyną do przepompowni ścieków przy ulicy Retmańskiej  w Serocku. Przejście poprzeczne pod ulicą Pułtuską zostanie wykonane przewiertem sterowanym bez naruszenia nawierzchni asfaltowej.

Ponadto w lutym br. ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji w ulicy Królewskiej w Jadwisinie. Obecnie jesteśmy w trakcie weryfikacji dokumentacji przetargowej i zmierzamy do podpisania umowy. W ramach zadania zostaną wybudowane dwa odcinku kanału o średnicy 200 mm odprowadzające ścieki od mieszkańców ulicy Królewskiej w Jadwisinie. Jeden o długości L= 193,49 m, który zostanie  włączony do kanału w ulicy Szkolnej oraz drugi o długości  L = 135,85 m, który zostanie włączony do istniejącego kanału w ulicy Szaniawskiego.

Planowany termin zakończenia obydwu powyższych inwestycji to 30 października 2020 roku.

W dniu 20.03.2020 dokonaliśmy otwarcia ofert w przetargach dotyczących budowy oświetlenia drogowego w miejscowości Dębe,  Serock ul. Słoneczna Polana, oraz Stasi Las ul. Tęczowa. Roboty budowlane będą rozpoczęte niezwłocznie po weryfikacji dokumentów przetargowych i wyborze wykonawców.

Poza tym trwają procedury przetargowe zmierzające do wyłonienia wykonawcy zadania pn.: „Przebudowa ulicy Picassa w Serocku”. Do przetargu nieograniczonego przystąpiło dziewięciu oferentów z cenami od 179.191,72 zł brutto do 316.000,00 zł brutto. Przedmiotem zamówienia jest przebudowa ulicy Picassa w Serocku na odcinku około 70 m tj. remont nawierzchni jezdni z kostki brukowej, chodników i zjazdów oraz budowę odwodnienia w postaci kombinacji odwodnienia liniowego i studni chłonnych odprowadzających wodę opadową do zbiornika retencyjno-rozsączającego wykonanego ze skrzynek rozsączających nieinspekcyjnych. Odtworzony zostanie istniejący próg zwalniający oraz oznakowania poziome i pionowe.

Przeprowadzone w wyniku przebudowy zmiany w systemie odwodnienia oraz zniwelowanie powstałych przez lata nierówności na drodze umożliwi właściwy odpływ wody, która do tej pory  po intensywnych opadach deszczu tworzyła zastoiska na jezdni.

Zmierzamy także do wyłonienia wykonawcy zadania pn.: „Budowa placu zabaw w Zegrzu”. Otwarcie ofert odbyło się w dniu 28.02.2020 r.. Najtańsza oferta to kwota 869.465,79 zł brutto Przypominamy, że plac zabaw powstanie przy ul. Groszkowskiego. Miejsce do wypoczynku podzielone będzie na strefy wiekowe, dzięki czemu każdy będzie mógł korzystać z atrakcji jakie zaoferuje nowe miejsce. Oprócz boiska ze sztuczną nawierzchnią trawiastą i architektury dla dzieci i młodzieży znajdą się tam również: siłownia zewnętrzna oraz urządzenia sprawnościowe dla seniorów. Powstanie też duża drewniana altana do spotkań mieszkańców między innymi podczas lokalnych okolicznościowych imprez społecznych. Założeniu projektowemu przyświecała idea stworzenia wyjątkowego miejsca w otoczeniu przyrody, w związku z czym zadbano o maksymalne oszczędzenie istniejącego drzewostanu oraz nowe nasadzenia. Cały teren placu zabaw będzie oświetlony i monitorowany.

Ponadto w ostatnim czasie, w toku przeprowadzonego postepowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego został wyłoniony wykonawca zadania pn.: „Przebudowa ulicy Polnej Serock-Wierzbica”. Najkorzystniejszą ofertę złożyła firma: Szpańscy Jerzy, Jacek, Dawid „Czystość” Sp.j., ul. Sławkowska 22, 05-200 Wołomin, opiewającą na kwotę 623.991,24 zł brutto.

W ramach zadania przebudowana zostanie ul. Polna Serock – Wierzbica na odcinku 1487,5 m. Wykonana będzie jezdnia z betonu asfaltowego o szerokości około 5 m oraz obustronne pobocza z kruszywa łamanego. Wody opadowe i roztopowe odprowadzane będą jak do tej pory na pobocza pasa drogowego do gruntu. Wprowadzona zostanie nowa organizacja ruchu, w ramach której zaplanowano m.in. budowę wyspowych progów zwalniających.

Ponadto zawarliśmy już kilka umów na opracowanie dokumentacji projektowych (m.in. dotyczących rozbudowy szkoły w Jadwisinie i rozbudowy szkoły w Woli Kiełpińskiej, a także kilku inwestycji oświetleniowych i drogowych).

Rozpoczynając realizację zadań przewidzianych na bieżący rok, mamy nadzieję że panująca w Polsce i na świecie pandemia, okaże się być krótkotrwałym stanem, który nie będzie niósł za sobą istotnych konsekwencji zdrowotnych, społecznych ani gospodarczych, a tym samym nie wpłynie w sposób znaczący na realizację zaplanowanych inwestycji.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Informator luty 2020

Zachęcamy do lektury lutowego numeru Informatora. 

 • Informator luty 2020

Współpraca klubu Sokół Serock ze spółką SIS

Stowarzyszenie K.S. "Sokół" Serock i spółka Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o. podpisali umowę o współpracy, która weszła w życie z dniem 01.03.2020 roku.

Walne Zgromadzenie Klubu K.S. Sokół Serock w dniu  07.02.2020 r. podjęło decyzję o zawarciu porozumienia ze spółką SIS Sp. z o.o., na mocy którego Klub wyraża zgodę na używanie swojego herbu i nazwy oraz przekazuje do powadzenie przez Spółkę wszystkie sekcje sportowe.

Tym samym Spółka SIS Sp. z o.o. będzie pełnić pełną opiekę organizacyjną nad drużynami, zawodnikami oraz trenerami Klubu, we wszystkich działaniach w których uczestniczą.

Stowarzyszenie KS Sokół Serock będzie dalej funkcjonowało wspierając działania Spółki. 

Szczegóły dotyczące prowadzenia akademii i sekcji, harmonogramy zajęć oraz cenniki znajdą Państwo na stronie www.sis.serock.pl. W przypadku dodatkowych pytań prosimy je kierować na adres: m.sledziewski@sis.serock.pl.

 

 • autor: SIS Spółka z o.o.

PILNE - komunikaty UMiG w Serocku - stan na 16.04.2020

Komunikaty Urzędu Miasta i Gminy w Serocku  - stan na dzień 16 kwietnia 2020 r.

Pomoc dla lokalnych przedsiębiorców

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW, KTÓRYCH SYTUACJA EKONOMICZNA  ULEGŁA POGORSZENIU W ZWIĄZKU Z WYSTĄPIENIEM  STANU EPIDEMII COVID-19

Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę Nr 214/XXI/2020 na mocy której przedłużone zostają terminy płatności rat podatku od nieruchomości do dnia 30 września 2020 roku płatnych w kwietniu, maju i czerwcu 2020 roku.

Uchwała dotyczy przedsiębiorców, których dotyczy zakaz prowadzenia działalności, związany ze skutkami epidemii COVID-19 wynikający z przepisów szczególnych.

Ograniczenia funkcjonowania określonych instytucji lub zakładów pracy, czasowe ograniczenie określonych zakresów działalności przedsiębiorców określone zostały w Rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii z dnia 31 marca 2020 r. (Dz.U. z 2020 r. poz. 566 ze zm.).

Treść Rozporządzenia dostępna jest pod adresem:

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20200000566

Ponadto, Rada Miejska w Serocku podjęła uchwałę Nr 215/XXI/2020 na mocy której opłaty prolongacyjnej nie nalicza się w sprawach ulg w spłacie zobowiązań podatkowych powstałych w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii i innego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Telefony kontaktowe: 22 7828 807/809 /830

 

Informacja Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - 15.04.2020.

Informujemy, żewznowilismy dokonywanie oględzin drzew i krzewów w ramach zadań będących w kompetencjach Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby w miarę możliwości ograniczyć składania wniosków i zgłoszeń na usuwanie drzew i krzewów w związku z sytuacją epidemii koronawirusa.

Dziekujemy za wyrozumiełość!

 

Trwają prace nad ulgami podatkowymi dla przedsiębiorców - 7.04.2020

W związku z epidemią koronawirusa Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuję, iż na obecna chwilę ulgi podatkowe udzielane są na podstawie art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. ordynacja podatkowa oraz ulgi z tytułu należności cywilnoprawnych na podstawie art.55, art.57 oraz art.59 ust.2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

W związku z ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw obecnie trwają prace nad podjęciem stosownych uchwał w zakresie możliwości udzielania dodatkowego wsparcia dla przedsiębiorców w stosunku do dotychczas obowiązujących przepisów.

Handel na serockim rynku - w ograniczonej formie - 1.04.2020

Zezwalamy w obrębie targowiska na serockim rynku, na sprzedaż wyłącznie nieprzetworzonych artykułów pochodzenia rolniczego takich, jak warzywa, owoce, jajka itp.

Na przywrócenie w ograniczonej formie tej możliwości pozyskiwania świeżych produktów pozwalają wdrożone przez rząd przepisy. Ograniczają one przebywanie poza miejscem zamieszkania, dopuszczając jednak możliwość robienia zakupów spożywczych. Obowiązuje przy tym - tak sprzedających, jak i kupujących – zachowanie wszelkich środków ostrożności oraz przestrzeganie szczególnych zasad higieny zapobiegających rozprzestrzenianiu koronawirusa, zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego na czas epidemii oraz nowymi zasadami wprowadzonymi przez rząd od 1 kwietnia 2020.

Prosimy zatem sprzedających i kupujących o utrzymywanie odpowiedniej odległości między osobami (2 m) i przestrzeganie – do 3 osób - liczby zgromadzonych w trakcie dokonywania sprzedaży/zakupów przy 1 stoisku na serockim rynku.
Obowiazuje zasada: towar podaje sprzedawca!
Zachęcamy do korzystania ze środków odkażających w pojemnikach zamontowanych  na "studzienkach" w obrębie rynku.

Zachowujmy  szczególną  ostrożności w trosce o zdrowie i życie naszej społeczności!

 

Zakaz korzystania z obiektów sportowo-rekreacyjnych w Mieście i Gminie Serock - 1.04.2020

Rząd ogłosił kolejne obostrzenia mające zapobiec rozprzestrzenianiu się koronawirusa na terenie Polski. Nowe zasady  wprowadziły  od 25 marca ograniczenie w przemieszczaniu się - zostały one dodatkowo zaostrzone od 1 kwietnia br.

W związku powyższym:

 • Zabrania się korzystania na terenie miasta i gminy Serock z wszelkich obiektów sportowo-rekreacyjnych: boisk, placów zabaw, siłowni plenerowych, skwerów, mola, a także plaży miejskiej. Obiekty te zostają zamknięte i obowiązuje zakaz przebywania na nich do odwołania!


  Komunikat SPZOZ w Serocku ważny dla pacjentów - 24.03.2020

  Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Serocku w związku z ogłoszeniem pandemii zachorowań na COVID 19 ( koronawirus) informuje, że wizyty w placówce będą mozliwe wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym z lekarzem!

  • Placówka udziela TELEPORAD w godz. 8:00 19:00 pod numerami: 22 782 66 00, 22 782 6601, 793 875 536
  • Zamawianie recept na leki stałe e-mail: recepty.spzoz@serock.pl bądź telefonicznie

 

Zarządzenie nr 30/B/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 23 marca 2020 r. w sprawie wstrzymania pobierania opłat i wydawania biletów za przewozy osób autobusami komunikacji miejskiej w Mieście i Gminie Serock.

W związku z istniejącym zagrożeniem epidemiologicznym informujemy, że od dnia 24.03. 2020 r. wprowadza się bezpłatną Lokalną Komunikację Autobusową dla wszystkich pasażerów, na wszystkich liniach serockiej LKA.

W celu stworzenia strefy ochronnej dla kierowców autobusów :
- w pojazdach wielodrzwiowych  wydzielone zostaną strefy,  z przodu pojazdów, oddzielające kierowców od pasażerów.
- w pojazdach jednodrzwiowych zostanie zamontowana szyba  zabezpieczająca kierowcę.

Zmian dokonano zgodnie z zarządzeniem porządkowym nr 30/B/2020 Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dnia 23 marca 2020 r. o treści jw.

 

Odwołanie imprez kulturalnych i sportowo-rekreacyjnych w MiG Serock - 20.03.2020.

W celu wyeliminowania sytuacji sprzyjających rozprzestrzenianiu koronawirusa odwołane zostają do KOŃCA MAJA wszelkie imprezy kulturalne i sportowo-rekreacyjne na terenie miasta i gminy Serock.

Informację ogłosił Zastępca Burmistrza Miasta i Gminy Serock, Marek Bąbolski

 

Informacja Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa - 16.04.2020.

 

Informujemy, żewznowilismy dokonywanie oględzin drzew i krzewów w ramach zadań będących w kompetencjach Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa. Zwracamy się do Państwa z prośbą, aby w miarę możliwości ograniczyć składania wniosków i zgłoszeń na usuwanie drzew i krzewóww związku z sytuacja epidemii koronawirusa.

Dziekujemy za wyrozumiełość!

 

Komunikat - ograniczenie korzystania z placów zabaw -19.03.2020.

 

Burmistrz Miasta i Gminy Serock APELUJE do mieszkańców i gości przebywających na terenie miasta i gminy, aby z powodu wzrastającego  zagrożenia epidemiologicznego związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa nie korzystali z obiektów sportowo-rekreacyjnych -  boisk, placów zabaw, siłowni plenerowych.

Komunikat Burmistrza został wprowadzony w trosce o życie i zdrowie mieszkańców.

Unikajmy takich miejsc, dla  bezpieczeństwa i zdrowia własnego i innych osób!

 

Komunikat o odbiorze odpadów - 18.03.2020 r.

Szanowni Państwo,

w związku z licznymi pytaniami dotyczącymi odbioru odpadów komunalnych sprzed posesji, w tym także odpadów wielkogabarytowych, informujemy, że jest on realizowany na bieżąco.

Niemniej jednak w związku ze stanem zagrożenia epidemicznego, związanego z rozprzestrzenianiem się koronawirusa informujemy, że Wykonawca musiał wprowadzić pewne ograniczenia, co może wpłynąć na sprawność i  terminowość odbioru odpadów.

Priorytetem każdego pracodawcy na dzień dzisiejszy jest utrzymanie bezpieczeństwa i zdrowia osób uczestniczących w realizacji kontaktów a także podejmowanie działań zmierzających do zapobiegania rozprzestrzenianiu się wirusa SARS-Cov-2 (zgodnie z zapisami ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U.2020, poz.374).

Zwracamy się do Państwa z prośbą o wyrozumiałość w przypadku opóźnienia w realizacji usługi.

Nie ulega zmianie dotychczasowy tryb zgłaszania ewentualnych reklamacji, tj. telefonicznie pod numerem
tel. 22 782 88 40 lub mailowo na adres ochronasrodowiska@serock.pl

O wszelkich zmianach w systemie odbioru odpadów komunalnych, na bieżąco będziemy Państwa informować na naszej stronie internetowej i w mediach społecznościowych.


Komunikat  SPZOZ w Serocku

 

W związku z ogłoszoną przez WHO pandemią zachorowań na COVID-19 (Koronawirus) wizyty w placówce SPZOZ w Serocku

wyłącznie po uzgodnieniu telefonicznym.
 

Informujemy, że udzielamy e-porad pod numerem 793 875 536, 22 782 66 00, 22 782 66 01


Zamawianie recept na leki stałe drogą e-mail: recepty.spzoz@serock.pl

Czas realizacji 2-3 dni robocze

– kod dostępu podamy telefonicznie

 

Informacja w sprawie udzielania e-porad
HARMONOGRAM udzielania e-porad
Koronowirus - najważniejsze informacje
Bieżące komunikaty SPZOZ w Serocku
 


Komunikat o pracy Urzędu i przyjęciu interensatów

 

W związku z zagrożeniem epidemiologicznym związanym z „koronawirusem” Urząd Miasta i Gminy w Serocku nie obsługuje interesantów w kontakcie bezpośrednim.

W miarę możliwości prosimy o kontakt telefoniczny, pocztą elektroniczną bądź załatwienie spraw przez ePUAP. W sytuacjach wyjątkowych (wnioski, pisma itp.) należy złożyć przy wejściu do Urzędu w wyznaczonym do tego miejscu.

Do odwołania nie będą także funkcjonowały przyjęcia interesantów przez Burmistrza Miasta i Gminy w Serocku, Artura Borkowskiego, i jego zastępcę. Nie będą się odbywać także dyżury Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku, Mariusza Rosińskiego.


Komunikat o zawieszeniu zajęć i działalności gminnych placówek


Komunikat o zamknięciu szkół i zasiłku opiekuńczym

1. Informacja dla rodziców lub opiekunów dzieci w wieku do 8 lat

 • Przysługujący wymiar zasiłku opiekuńczego -  60dni /rok plus dodatkowe 14 dni;
 • Zasiłek przysługuje osobie ubezpieczonej  (rodzicowi  lub opiekunowi prawnemu) sprawującemu bezpośrednią opiekę nad dzieckiem do lat 8;
 • Wysokość dodatkowego zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia.

Co zrobić, aby otrzymać zasiłek?
Do przyznania dodatkowych 14 dni zasiłku opiekuńczego wymagane jest wyłącznie złożenie oświadczenia o sprawowaniu opieki nad dzieckiem w wieku do 8 lat na druku udostępnionym przez ZUS. W przypadku pozostałych dni  zasady przyznawania zasiłku opiekuńczego pozostają bez zmian.  

OŚWIADCZENIE

WAŻNE:
DO PRZYZNANIA DODATKOWYCH 14 DNI ZASIŁKU  NIE JEST WYMAGANE ZWOLNIENIE LEKARSKIE.

2. Informacja dla rodziców i opiekunów dla dzieci powyżej 8 lat

 • Przysługujący wymiar zasiłku opiekuńczego: dzieci w wieku od 8 do 14 lat -60 dni/rok,  dzieci powyżej 14 lat 14 dni/rok
 • Zasiłek przysługuje osobie ubezpieczonej  (rodzicowi  lub opiekunowi prawnemu) sprawującemu bezpośrednią opiekę nad dzieckiem powyżej 8 lat;
 • Wysokość  zasiłku opiekuńczego to 80 proc. wynagrodzenia.

Co zrobić, aby otrzymać zasiłek?
Do przyznania zasiłku opiekuńczego konieczne jest zwolnienie lekarskie oraz wypełniony druk  ZUS Z-15A złożony bezpośrednio do pracodawcy. Formularz jest do pobrania na stronie  ZUS-u.
WAŻNE:
ZWOLNIENIE LEKARSKIE MOŻNA UZYSKAĆ, BEZ KONIECZNOŚCI WIZYTY W PRZYCHODNI, ZA POMOCĄ E-PORADY POPRZEZ KONTAKT TELEFONICZNY Z LEKARZEM POZ PLACÓWKI, DO KTÓREJ JEST ZDEKLAROWANE DZIECKO.


Komunikat Miejsko-Gminnego Zakładu Wodociągowego w Serocku

W związku z podjęciem zdecydowanych kroków mających na celu zatrzymanie szerzenia się "koronawirusa" z dniem 13 marca 2020 rok wstrzymuję się do odwołania przyjmowanie wpłat gotówkowych w kasie Zakładu. Płatności za dostarczoną wodę można dokonać przelewem na nr rachunku bankowego Zakładu:

BS Legionowo 52 8013 0006 2007 0015 0806 0001.

Jednocześnie od 12 marca 2020 roku zawieszamy do odwołania odczyty wodomierzy i rozliczanie pobranej wody przez inkasentów. Odbiorcy z terenu gminy za ten okres zostaną obciążeni fakturą prognozowaną wysłaną pocztą lub emailem z bazy danych Zakładu

Informuję, że można podawać samodzielnie stan wodomierza w jeden z niżej wymienionych sposobów:

 • poprzez stronę internetową: www.wodociagiserock.pl
 • telefonicznie na nr telefonu 227827358
 • mailowo na jeden z adresów: wod.serock@post.pl lub mgzw@serock.pl
 • wysyłając SMS na nr inkasenta:

z terenu: Kania Polska, Kania Nowa, Nowa Wieś, Cupel, Łacha, Gąsiorowo, Wierzbica, Serock, Jadwisin, Dębinki, Zegrze - inkasent Pan Krzysztof Zinówko tel. 573 912 152

z terenu: Marynino, Karolino, Stasi Las, Borowa Góra, Dosin, Skubianka, Jachranka, Izbica, Dębe, Ludwinowo Dębskie, Ludwinowo Zegrzyńskie, Stanisławowo, Zabłocie, Zalesie Borowe, Guty, Bolesławowo, Wola Kiełpińska, Szadki – inkasent Pan Robert Jędrzejewski tel. 509 252 136

we wszystkich informacjach prosimy o podawanie swojego adresu email.


Komunikat Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Serocku

od 13 marca 2020 roku do odwołania Miejsko – Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w Serocku nie obsługuje interesantów w kontakcie bezpośrednim. Do odwołania nieczynny jest również Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów w Serocku.
Wszelkie sprawy związane z działalnością zakładu należy załatwiać telefonicznie i mailowo, a płatności m.in. za czynsz, wodę, należy regulować przelewem. Tel: 22 782 61 51, 22 782 75 73, 22 782 67 11;  e-mail: mgzgk@serock.pl


Komunikat Ośrodka Pomocy Społecznej w Serocku - aktualizacja 16.03.2020

Osoby, niesamodzielne, starsze oraz te, które będą poddane kwarantannie na terenie Miasta i Gminy Serock i będą potrzebowały dostarczenia do miejsca zamieszkania żywności proszone są o nawiązanie kontaktu telefonicznego lub mailowego z Ośrodkiem  Pomocy Społecznej w Serocku
tel. 22 782 61 18,  22 782  71 39 
e-mail: ops@serock.pl


Komunikat Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli

Zawieszenie zajęć dydaktyczno – wychowawczych w przedszkolach i szkołach nie ma wpływu na terminy rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych.
Zgodnie z harmonogramem do 23 marca 2020 r. trwa etap składania wniosków. Dokumenty należy złożyć w sekretariacie placówki pierwszego wyboru.
Wnioski oraz dokumenty potwierdzające spełnianie kryteriów można również nadać pocztą.
W takiej sytuacji należy powiadomić przedszkole/szkołę pierwszego wyboru np. drogą mailową o wysyłce dokumentów.


Komunikaty:
Starostwa Powiatowego
KRUS
ARMiR

 • plakat

Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

Od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych. To decyzja Ministra Edukacji Narodowej wynikająca z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

Na stronie Ministerstwa Edukacji Narodowej znajduje się informacja na temat zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w placówkach oświatowych.

https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach

SZCZEGÓLNIE WAŻNE DLA RODZICÓW

 • ze względu na bezpieczeństwo zdrowotne Twoje i Twojego dziecka, zajęcia zostaną zawieszone od 12 marca br. W przedszkolach i szkołach podstawowych 12 i 13 marca br. będą jeszcze prowadzone działania opiekuńcze;
 • zachęcaj dziecko do samodzielnej nauki w czasie gdy nie będzie lekcji w szkole. Ministerstwo Edukacji Narodowej na platformie epodręczniki.pl. udostępnia szereg materiałów edukacyjnych, które pozwalają uzupełnić, ugruntować i poszerzyć wiedzę. Dostęp do tych zasobów jest bezpłatny;
 • jeśli masz dziecko w wieku do 8 lat, przysługuje Ci zasiłek opiekuńczy do 14 dni. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie internetowej ZUS;
 • przekaż osobom, które będą opiekować się Twoim dzieckiem, podstawowe informacje dotyczące bezpieczeństwa i higieny
 • rygorystycznie przestrzegaj w domu zasad higieny i czystości pomieszczeń, w których przebywasz;
 • śledź na bieżąco komunikaty GIS, MZ i MEN o sytuacji epidemiologicznej w kraju oraz informacje przesyłane przez dyrektora szkoły.

źródło: MEN

Informacja o oleju opałowym

Nowe przepisy służące uszczelnieniu systemu podatkowego w obrocie olejami opałowymi weszły w życie 1 września 2019 r., jednak do 31 marca 2020 r. możliwe jest stosowanie dotychczasowych regulacji.

Oznacza to, że do 31 marca 2020 r. nabywcy mogą kupować paliwa do celów grzewczych bez konieczności składania zgłoszeń rejestracyjnych w zakresie podatku akcyzowego oraz składać – tak jak dotychczas – pisemne oświadczenia o przeznaczeniu tych paliw.

W załączniku szczegółowe informacje.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Konkurs "Bezpieczne gospodarstwo rolne"

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Od 2003 r. Konkurs organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, we współpracy z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Państwową Inspekcją Pracy i Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa (następca prawnym Agencji Nieruchomości Rolnych). Od 2018 roku współorganizatorem jest również Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne uzyskał Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy.

W siedemnastu dotychczasowych edycjach udział wzięło ponad 20 tysięcy gospodarstw indywidualnych. Laureaci Konkursu otrzymali atrakcyjne nagrody rzeczowe i finansowe – w ubiegłym roku zwycięzca został uhonorowany ciągnikiem o mocy 55 KM.

Uwagi do planowanych tras w ramach planowanej obwodnicy aglomeracji warszawskiej

W ramach wyznaczonego terminu zgłaszania uwag do Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, Burmistrz Miasta i Gminy Serock w porozumieniu z Radnymi Rady Miejskiej w Serocku skierował pismo do Prezesa Zarządu Spółki Centralny Port Komunikacyjny. W załączeniu skan stanowiska.

Uwagi skierowane do autorów Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego stanowią wstęp do rozpoczęcia dyskusji z osobami odpowiedzialnymi za dalsze losy tej inwestycji, co do jej lokalizacji na terenie gminy Serock. W uwagach staraliśmy się akcentować sprawy, które sygnalizowaliście Państwo w swoich postulatach przesłanych do naszej wiadomości, przy czym zawsze staraliśmy się zachować spojrzenie na dane zagadnienie z perspektywy interesów całości wspólnoty gminnej.
 
Pragniemy wyrazić podziękowanie za licznie przesłane uwagi, dotyczące budowy obwodnicy aglomeracji warszawskiej. Jesteśmy przekonani, że skala zainteresowania z jakim spotkało się opracowanie poddane konsultacjom skłoni jego autorów do podjęcia bezpośrednich rozmów co do konkretyzacji trasy, jaką nowa droga będzie mogła być potencjalnie poprowadzona.
 
 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Wybory uzupełniające ławników sądowych - przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów

Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2020-2023- przedłużenie terminu zgłaszania kandydatów do 31 marca 2020 r.

W związku z brakiem zgłoszeń kandydatów na ławników sądowych w wyborach uzupełniających na kadencję 2020-2023 przedłużony został termin składania dokumentów.

Wiceprezes ds. karnych Sądu Okręgowego Warszawa-Praga w Warszawie zwrócił się do Rady Miejskiej w Serocku z wnioskiem o przeprowadzenie wyborów uzupełniających 2 ławników do orzekania w Sądzie Rejonowym w Legionowie na kadencję 2020-2023.

Miejsce i termin składania zgłoszeń

Kandydatów na ławników należy zgłaszać w terminie do dnia 31 marca 2020r.
w Referacie Organizacyjno-Prawnym, ul. Rynek 21, pokój nr 54  (II piętro).

Zgłoszenia kandydatów na ławników dokonuje się na karcie zgłoszenia.

W przypadku zgłoszenia przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock kandydata na ławnika, do karty zgłoszenia należy dołączyć listę mieszkańców zgłaszających kandydata

 Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby (po taką informację należy zgłosić się do Punktu Informacyjnego Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Okręgowym w Warszawie, al. Solidarności 127, na parterze- korytarz „H”, tel. 22 440 72 21,
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona lub zawieszona,
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października  2017 r.
  o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.

 Wszystkie ww. dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30  dni przed dniem zgłoszenia.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.

Wzór karty zgłoszenia oraz wzory niezbędnych oświadczeń są dostępne na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku www.bip.serock.pl  w zakładce Wybory i referenda- Wybory uzupełniające ławników sądowych na kadencję 2020-2023 oraz w Referacie Organizacyjno-Prawnym, ul. Rynek 21, pokój 54 (II piętro).

Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Miejskiej w Serocku po terminie ustawowym, a także zgłoszenia, które nie spełniają ww. wymagań formalnych pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne.

Szczegółowe informacje dotyczące zgłaszania kandydatów na ławników oraz niezbędne formularze zostały zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku https://www.bip.serock.pl/3447,wybory-uzupelniajace-lawnikow-sadowych-na-kadencje-2020-2023.

 

 

 • autor: Referat Organizacyjno-Prawny

Uwaga, konkurs!

Zachęcamy gospodarstwa domowe z terenu Miasta i Gminy Serock do udziału w konkursie „Segreguję śmieci, o środowisko dbam”, którego celem jest popularyzacja działań z zakresu zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska oraz prawidłowego gospodarowania odpadami komunalnymi.

Zadaniem konkursowym jest przygotowanie krótkiego fotoreportażu (maksymalnie 4 minuty filmu lub 20 zdjęć z dokładnym opisem), którego motywem przewodnim będzie hierarchia postępowania z odpadami komunalnymi. Tematyka reportażu  dotyczyć musi działań służących ochronie środowiska oraz zrównoważonemu rozwojowi realizowanych podczas dnia codziennego - zarówno w pacy, w szkole, jak i w czasie wolnym, m. in. w domu, w czasie spacerów, podczas zakupów.

Warunkiem udziału w konkursie jest wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dołączenie filmu na płycie CD lub zdjęć wykonanych aparatem na płycie CD lub wydrukowanych na papierze wraz z dokładnym opisem, co przedstawia zdjęcie.

Gotowe prace należy złożyć w terminie od 1 do 31 marca br. w kancelarii ogólnej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku lub wysłać na adres Urząd Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock.

Pełny regulamin konkursu dostępny TUTAJ.

Zachęcamy do udziału w konkursie! Na Laureatów czekają nagrody!

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Ogłoszenie o przetargu dot. dzierżawy działki na plaży miejskiej

O G Ł O S Z E N I E   O   P R Z E T A R G U

Burmistrz Miasta i Gminy Serock

   ogłasza pierwszy przetarg ustny nieograniczony na dzierżawę:

części działki, oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka nr 47/2, położonej w obrębie 07
w Serocku z przeznaczeniem na prowadzenie punku gastronomicznego

Przetargi na budowę sieci kanalizacyjnych

W lutym br. ogłosiliśmy przetarg na budowę sieci kanalizacji w rejonie ulicy Wiosennej w Wierzbicy. Na realizację zadania złożyło swoją ofertę 5 firm. Obecnie jesteśmy w trakcie weryfikacji dokumentacji przetargowej i zmierzamy do podpisania umowy. W ramach zadania zostanie wybudowane 816 m sieci kanalizacji grawitacyjnej. Wybudowane kanały zostaną włączone do istniejącej studzienki kanalizacyjnej w ulicy Pułtuskiej, skąd ścieki popłyną do przepompowni ścieków przy ulicy Retmańskiej w Serocku. Przejście poprzeczne pod ulicą Pułtuską zostanie wykonane przewiertem sterowanym bez naruszenia nawierzchni asfaltowej.

Poniżej przedstawiany sposób postępowania oraz  podział kosztów przy budowie ww. kanalizacji:

1. Z budżetu Gminy budowany jest główny kanał w granicach pasa drogowego.
2. Koszty budowy odcinka od granicy pasa drogowego do pierwszej studzienki na terenie prywatnej posesji (licząc od strony kanału głównego) ponoszą właściciele danej  nieruchomości, na której budowane jest przyłącze. Mieszkaniec zgodnie z Uchwałą Nr 433/XLIX/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Miasto i Gmina Serock z późniejszymi zmianami może podpisać umowę z Gminą. Umowa dotyczyć będzie zakresu oraz kwoty jaką mieszkaniec zobowiązany będzie wpłacić na wskazany nr bankowy. Przyłącze kanalizacyjne na terenie swojej posesji właściciel nieruchomości również może wykonać we własnym zakresie z zachowaniem procedur Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sanitarnej w m. st. Warszawie  dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl.
3. W przypadku kiedy projekt zakłada konieczność budowy II etapu tj. od pierwszej studzienki (licząc od kanału) do budynku lub drugiej studzienki na terenie prywatnej posesji mieszkaniec jest zobowiązany wykonać go we własnym zakresie z zachowaniem procedur MPWiK. Dotyczy to również przypadku kiedy mieszkaniec podpisał umowę z Gminą, ponieważ Gmina może wykonać przyłącze jedynie do pierwszej studzienki na działce.
4. Ponadto informujemy, że po przełączeniu istniejącej instalacji do nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej, mieszkaniec  zobowiązany jest  do podpisania umowy z MPWiK na odbiór ścieków.
5. Termin wykonania prac na terenie prywatnych posesji Wykonawca będzie ustalał indywidualnie z każdym właścicielem nieruchomości, który podpisał umowę z Gminą po przekazaniu danych przez Urząd.

Planowany termin zakończenia prac to koniec października 2020 roku.

W lutym br. ogłosiliśmy przetarg nieograniczony na budowę sieci kanalizacji w ulicy Królewskiej w Jadwisinie. Na dzień 6 marca 2020 roku wyznaczyliśmy termin składania ofert. Po otwarciu przetargu i zweryfikowaniu dokumentacji przetargowej zostanie podpisana umowa z wykonawcą, który złoży ofertę spełniającą wszystkie kryteria określone w zamówieniu. W ramach zadania zostaną wybudowane dwa odcinku kanału o średnicy 200 mm odprowadzające ścieki od mieszkańców ulicy Królewskiej w Jadwisinie. Jeden o długości L= 193,49 m, który zostanie  włączony do kanału w ulicy Szkolnej oraz drugi o długości  L = 135,85 m, który zostanie włączony do istniejącego kanału w ulicy Szaniawskiego.

1. Z budżetu Gminy budowany jest główny kanał w granicach pasa drogowego.
2. Koszty budowy odcinka od granicy pasa drogowego do pierwszej studzienki na terenie prywatnej posesji (licząc od strony kanału głównego) ponoszą właściciele danej  nieruchomości, na której budowane jest przyłącze. Mieszkaniec zgodnie z Uchwałą Nr 433/XLIX/06 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 14 lutego 2006 roku w sprawie zasad udziału w kosztach budowy wodociągów i kanalizacji na terenie gminy Miasto i Gmina Serock z późniejszymi zmianami może podpisać umowę z Gminą. Umowa dotyczyć będzie zakresu oraz kwoty jaką mieszkaniec zobowiązany będzie wpłacić na wskazany nr bankowy. Przyłącze kanalizacyjne na terenie swojej posesji właściciel nieruchomości również może wykonać we własnym zakresie z zachowaniem procedur Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sanitarnej w m. st. Warszawie  dostępnymi na stronie internetowej www.mpwik.com.pl.
3. W przypadku kiedy projekt zakłada konieczność budowy II etapu tj. od pierwszej studzienki (licząc od kanału) do budynku lub drugiej studzienki na terenie prywatnej posesji mieszkaniec jest zobowiązany wykonać go we własnym zakresie z zachowaniem procedur MPWiK. Dotyczy to również przypadku kiedy mieszkaniec podpisał umowę z Gminą, ponieważ Gmina może wykonać przyłącze jedynie do pierwszej studzienki na działce.
4. Ponadto informujemy, że po przełączeniu istniejącej instalacji do nowo budowanej sieci kanalizacji sanitarnej, mieszkaniec  zobowiązany jest  do podpisania umowy z MPWiK na odbiór ścieków.
5. Termin wykonania prac na terenie prywatnych posesji Wykonawca będzie ustalał indywidualnie z każdym właścicielem nieruchomości, który podpisał umowę z Gminą po przekazaniu danych przez Urząd.

Planowany termin zakończenia prac to 30 października 2020 roku.

 

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Co czeka przedsiębiorców w 2020 roku?

Edukacja Przyszłosci

W dniach 3-4 marca 2020r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock oraz Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku wzięli udział w Ogólnopolskiej Konferencji Samorządu i Oświaty EDUKACJA PRZYSZŁOŚCI, która odbyła się w Lublinie.

Konferencja była okazją do wymiany myśli o edukacji i zarządzaniu oświatą przez samorządy. Dostarczała też okazji do poznania różnorodnych rozwiązań praktycznych stosowanych   w oświacie, a odnoszących się do:

- nowoczesnej i  przyjaznej  przestrzeni szkolnej „ wyzwania organizacyjne i techniczne”,

- nowych technologii i ich wpływu na metodykę nauczania.

Jednym z ważnych obszarów tematycznych było  poszukiwani odpowiedzi na pytania:  Jak mierzyć jakość w edukacji i wyciągać wnioski? Czy samorządy mają narzędzia do kreowania polityki edukacyjnej?

Stałym punktem ogólnopolskich spotkań są debaty nt. finansowania edukacji, a zwłaszcza jak racjonalizować koszty funkcjonowania oświaty. Tym razem analizowano sposób naliczania środków dla oświaty i ich zadaniowe wydatkowanie. 

Wnioski z dwudniowego spotkania zostaną przekazane do Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Pierwszy dzień zamykała gala finałowa programu „Gmina otwarta na inwestycje”.

Miasto i Gmina Serock w tym programie otrzymało tytuł LAUREATA.

8 marca - Dzień Kobiet

8 marca obchodzimy Międzynarodowy Dzień Kobiet.

Z tej okazji, wszystkim Paniom, składamy serdeczne życzenia

wszystkiego najlepszego!

Życzymy zdrowia, pogody ducha,

spełnienia nawet najodważniejszych marzeń,

a także siły i wytrwałości

w walce z przeciwnościami losu.

Wystawa „Karty z życia Witolda Zglenickiego”

1 marca br. w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku miała miejsce prezentacja książki Marleny Strojeckiej i Mirosława Pakuły „Witold Zglenicki 1850-1904. Wizjoner i filantrop”. Promocji książki towarzyszyła wystawa „Karty z życia Witolda Zglenickiego”, którą eksponujemy  obecnie w holu ratusza.

Zapraszamy do oglądania.

 • zdjęcie z wystawy „Karty z życia Witolda Zglenickiego”
 • zdjęcie z wystawy „Karty z życia Witolda Zglenickiego”
 • zdjęcie z wystawy „Karty z życia Witolda Zglenickiego”
 • zdjęcie z wystawy „Karty z życia Witolda Zglenickiego”

Koronawirus - jak ustrzec się przed zakażeniem

W związku z potwierdzeniem pierwszego przypadku koronawirusa w Polsce podajemy podstawowe informacje.

Należy przede wszystkim zachować spokój, na bieżąco śledzić komunikaty i wytyczne Głównego Inspektora Sanitarnego i Ministra Zdrowia.

Sprawdzaj komunikaty:
Głównego Inspektora Sanitarnego - kliknij tutaj
Państwowego Zakładu Higieny - kliknij tutaj
Ministra Zdrowia - kliknij tutaj
Ministra Spraw Zagranicznych - kliknij tutaj

Zalecenia:
Często myj ręce, używając mydła i wody.
Kiedy kaszlesz lub kichasz, zakrywaj usta i nos.
Zachowaj co najmniej 1 metr  odległości  od  osób, które kaszlą i kichają.

Jeśli wracasz z regionu, gdzie występuje koronawirus i masz objawy choroby lub miałeś kontakt z osobą zakażoną, UMÓW TELEFONICZNIE wizytę u lekarza pierwszego kontaktu lub zgłoś się do oddziału obserwacyjno-zakaźnego, a następnie powiadom o tym TELEFONICZNIE powiatową stację sanitarno-epidemiologiczną w Legionowie.


Infolinia NFZ 800 190 590

telefon ALARMOWY 24 H Powiatowej Inspekcji Sanitarnej 609 729 134

telefon w godz. 8-15 do Powiatowej Inspekcji Sanitarnej 22 774 15 76
 

 • autor: powiat-legionowski.pl
 • zalecenia dot. koronawirusa

Ruszyły zapisy na Bieg Wojciechowy

Szanowni Państwo miło nam poinformować, że

RUSZYŁY ZAPISY NA NASZ  "VIII BIEG WOJCIECHOWY",  KTÓRY ODBĘDZIE SIĘ  26.04.2020 W SEROCKU.

W celu zapisu zapraszamy na stronę www.czasomierzyk.pl.

Dla pierwszych 100 osób - koszulka techniczna biegu w prezencie.

 

Więcej TUTAJ.

Spotkanie informacyjne w sprawie planowanej obwodnicy aglomeracji warszawskiej

2 marca w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku odbyło się spotkanie informacyjne, dotyczące opublikowanych planów budowy obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej oraz linii kolejowej nr 20, w ramach inwestycji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego, w którym wzięło udział około 300 mieszkańców naszej gminy i gmin ościennych.

Po powitaniu przybyłych przedstawiona została prezentacja, w której przybliżono zgromadzonym założenia projektów inwestycyjnych CPK (koncepcję budowy obwodnicy i centralnego portu komunikacyjnego  CPK, harmonogram prac, itp.), następnie aktualną sytuację komunikacyjną i planistyczną gminy, warianty inwestycji na terenie gminy zaproponowane przez GDDKiA oraz ewentualne szanse i zagrożenia, które powyższa inwestycja może za sobą nieść.

W następnej kolejności przeprowadzona została dyskusja, podczas której obecni na spotkaniu zadawali pytania burmistrzowi a także dzielili się swoimi przemyśleniami z innymi uczestnikami dyskusji.

Dla przypomnienia informujemy, że do dnia 10.03.2020 r. włącznie, można wziąć udział w konsultacjach społecznych nad projektem dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL). Wszystkie osoby zainteresowane zgłoszeniem uwag do ww. projektu, mogą to uczynić za pośrednictwem formularza udostępnionego pod adresem: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl. Zachęcamy Państwa do wyrażania swoich opinii poprzez składanie uwag za pośrednictwem formularza oraz przesyłania ich dodatkowo do wiadomości pracownikom Urzędu Miasta i Gminy w Serocku na adres mailowy konsultacje@serock.pl.

Wyniki konsultacji mają dać autorom dokumentu wiedzę o istotnych uwarunkowaniach występujących na obszarach, przez które będą przebiegały nowe trasy komunikacyjne i w tym zakresie mogą wpłynąć na końcowy kształt samych inwestycji.

Przesyłanie Państwa uwag do naszej wiadomości, pozwoli w sposób pełniejszy zebrać i przedstawić uwarunkowania związane z realizacją ww. inwestycji, określić warunki brzegowe jej budowy i tym samym zabezpieczyć interesy społeczności gminnej.

Pragniemy również podkreślić, że prezentowane warianty trasy, w istocie na dzień dzisiejszy nie stanowią konkretnych propozycji ich realizacji, a są jedynie geometryczną osią wyznaczonych korytarzy (5 km dla każdego wariantu), w których finalnie ma zostać umiejscowiona droga. W tym względzie kierowane do inwestora uwagi nabierają jeszcze większego znaczenia, ponieważ mogą wpłynąć na dalsze decyzje co do jej przebiegu.

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom poniedziałkowego spotkania za obecność, czynny udział w dyskusji oraz przekazanie nam własnych opinii i uwag.

Spotkanie informacyjne w sprawie planowanej obwodnicy aglomeracji warszawskiej było transmitowane na żywo na Facebooku, na fanpejdżu Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Zapis wideo ze spotkania można obejrzeć na wspomnianym profilu.

O planach związanych z budową obwodnicy czytaj TUTAJ.

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju
 • spotkanie informacyjne w sprawie obwodnicy aglomeracji...
 • spotkanie informacyjne w sprawie obwodnicy aglomeracji...

Konsultacje dot. poprawy jakości powietrza

Informujemy, że w związku z przygotowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, istnieje możliwość wniesienia uwag i wypowiedzenie się w temacie przygotowanego projektu.

Obowiązek sporządzenia programu wynika z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Głównym celem sporządzenia programu jest poprawa jakości powietrza w województwie mazowieckim oraz ograniczenie skutków przekroczeń norm jakości powietrza, tj. łącznie dla czterech stref: aglomeracji warszawskiej, mazowieckiej, miasta Płock oraz miasta Radom. Dla gminy Serock konsultacje społeczne zostały wyznaczone w terminie: 2-23 marca 2020 r.

W celu przybliżenia celów oraz założeń przedmiotowego programu, odbędą się również spotkania informacyjne o charakterze otwartym, w których udział może wziąć każdy. Spotkanie ustalono w dniu 16 marca 2020 r. na godz. 17:30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-718 Warszawa.

Z programem można zapoznać się także w wersji elektronicznej dostępnej pod adresem: http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/ruszaja-konsultacje-projektu-nowego-programu-ochrony-powietrza oraz w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03 - 718 Warszawa (III piętro, pokój 308 i 314) od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Informacja o dyżurze Przewodniczącego Rady Miejskiej w dniu 2 marca

Informujemy, że 2 marca Przewodniczący Rady Miejskiej w Serocku, Mariusz Rosiński, przyjmował będzie interesantów w godzinach  19.30-20.30.

Wydarzenia weekendowe w Serocku 29.02 - 1.03.2020

Zapraszamy do udziału wydarzeniach weekendowych 29 lutego i 1 marca 2020 roku:

29 lutego 2020 sobota

17:00 -19:00 - Spotkanie z tangiem argentyńskim w Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku (wydarzenie biletowane).

1 marca 2020  niedziela

11:00 – Msza św. w intencji Żołnierzy Wyklętych w oprawie muzycznej Chóru „Cantores Adalberti” - w serockim kościele.

12:00 – Prelekcja Krzysztofa Kołodziejczyka pt. „Bruzda”, „Rój”, „Zawada” – wyklęte życiorysy; w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku (wstęp wolny).

18:00 – Promocja książki „Witold Zglenicki (1850–1904). Wizjoner i filantrop” - w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku (wstęp wolny).

Publikacja poświęcona jest postaci nietuzinkowej – człowiekowi uczciwemu i zdolnemu, wytrwałemu i rzutkiemu, a przy tym filantropowi… Jako górnik i geolog robił karierę w odległym kraju, ale jego rodzina żyła na serockiej ziemi w Dębem i on, na wyraźne życzenie, w niej po śmierci spoczął.

Powodem powstania publikacji i celem spotkania jest chęć przybliżenia sylwetki tego wybitnego Polaka w 170. rocznicę jego urodzin.

 • tango
 • 67162 maly
 • Zglenicki maly

Burmistrz gościem Polsko-Bułgarskiego Forum

Burmistrz Miasta i Gminy Serock, Artur Borkowski był gościem Polsko-Bułgarskiego Forum w Ambasadzie Bułgarii w Warszawie. Ambasada zorganizowała je wspólnie Ministerstwem Turystyki Bułgarii. Spotkanie było okazją do zaprezentowania walorów turystycznych, dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego oraz oferty turystycznej Polski i Bułgarii.
Udział pana burmistrza w forum wiąże się z planowanym podjęciem partnerskiej współpracy z bułgarskim miastem Kostenec, w kwietniu 2020 r.

Więcej informacji o spotkaniu:
http://www.globtroter.info/wydarzenia/3982-warszawa-bulgarsko-polskie-spotkanie-branzy-turystycznej

Źródło: www.globtroter.info
Fot. Cezary Rudziński

Wyjazd do Dzierżoniowa

W dniach 10-16.02.2020 r. odbył się wyjazd dzieci z Gminy Serock do miasta partnerskiego w Dzierżoniowie. W zimowisku wzięły udziało udział 39 dzieci zgłoszonych przez szkoły. Opiekunami byli nauczyciele ze szkół, natomiast sam wyjazd został zorganizowany przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku.

W trakcie wyjazdu dzieci mogły skorzystać z zimowej aury na stoku w Zeielńcu. Odwiedziły szereg wspaniałych miejsc w Dzierżoniowie, Wrocławiu i okolicach takich jak: Hudropolis, Muzeum Papiernictwa w Dusznikach Zdroju, Muzeum Pana Tadeusza, zwiedzanie Wrocławia, udział w warsztatach w Zagrodzie Marianówek oraz licznych zabawach sportowo-rekreacyjnych..

Dzieci wróciły zadowolone, całe i zdrowe z zimowiska.

 

 • autor: Maciej Goławski, Koordynator ds. sportu
 • wyjazd grupy serockich dzieci do Dzierżoniowa
 • wyjazd grupy serockich dzieci do Dzierżoniowa
 • wyjazd grupy serockich dzieci do Dzierżoniowa
 • wyjazd grupy serockich dzieci do Dzierżoniowa
 • wyjazd grupy serockich dzieci do Dzierżoniowa
 • wyjazd grupy serockich dzieci do Dzierżoniowa
 • wyjazd grupy serockich dzieci do Dzierżoniowa
 • wyjazd grupy serockich dzieci do Dzierżoniowa

UWAGA! Zapraszamy na spotkanie informacyjne w sprawie obwodnicy aglomeracji warszawskiej

Pragniemy zaprosić Państwa na spotkanie informacyjne, dotyczące opublikowanych planów budowy obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej oraz linii kolejowej nr 20, w ramach inwestycji budowy Centralnego Portu Komunikacyjnego.

KIEDY: 2 marca 2020 roku, godzina 17.00
GDZIE: sala widowiskowa Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, ul. Pułtuska 35, Serock.

Na spotkaniu pragniemy poddać pod dyskusję zgromadzonych, zaprezentowane w wyłożonym do konsultacji Strategicznym Studium Lokalizacyjnym Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego, warianty budowy tzw. obwodnicy Aglomeracji Warszawskiej (przyszła droga S50) oraz linii kolejowej nr 20 (Warszawa Choszczówka – Nasielsk), w zakresie w jakim dotyczą one terenu Miasta i Gminy Serock.

Ze względu na planowane w dniu 27 lutego spotkanie Burmistrza Miasta i Gminy Serock z dyrekcją Oddziału Warszawskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad liczymy, że uda się zebrać i przekazać Państwu pełniejsze informacje, co do szczegółów realizacji wspomnianych tras komunikacyjnych.

Zebrane na spotkaniu głosy posłużą do budowy wspólnego stanowiska społeczności Miasta i Gminy Serock, co do zaprezentowanych inwestycji infrastrukturalnych, które zostanie przekazane stronie odpowiedzialnej za ich przygotowanie, w wyznaczonym terminie konsultacji (do 10 marca).

O planach związanych z budową obwodnicy czytaj TUTAJ.

 

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Zasady prawidłowej segregacji odpadów

Zachęcamy do zapoznania z obowiązującymi zasadami prawidłowej segregacji odpadów. Wyróżniamy pięć frakcji tj. papier (pojemnik niebieski), metale i tworzywa sztuczne (żółty pojemnik), szkło (pojemnik zielony), bioodpady (pojemnik brązowy) i odpady zmieszane (pojemnik czarny).

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Obwodnica Aglomeracji Warszawskiej – ruszyły konsultacje społeczne

 

W dniach 10 lutego – 10 marca 2020 roku, na stronie https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl przekazano do konsultacji społecznych projekt dokumentu pn. Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (SSL).

SSL stanowi pierwszy oficjalny dokument strategiczny, który zamyka w ramach określonej przestrzeni zakres inwestycji drogowych i kolejowych niezbędnych dla wzmocnienia krajowej sieci transportowej, w związku z budową planowanego Centralnego Portu Komunikacyjnego. Konsultacje prowadzone są w ramach art. 39 ust. 1 ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wyniki konsultacji mają dać autorom dokumentu wiedzę o istotnych uwarunkowaniach występujących na obszarach, przez które będą przebiegały nowe trasy komunikacyjne i w tym zakresie mogą wpłynąć na końcowy kształt samych inwestycji.

Inwestycje infrastrukturalne związane z realizacją tego przedsięwzięcia nie omijają również terenu gminy Serock. Na łamach studium opublikowano grafikę obrazującą przebieg przyszłej drogi krajowej S50, mającej przebiegać przez teren gminy Serock w układzie zachód – wschód, przy czym wskazano dwa potencjalne warianty realizacji tego przedsięwzięcia. Mapy dotyczące przebiegu tej trasy wskazano pod tym linkiem: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/oaw (wymagane jest wyświetlenie grafik przedstawionych na stronie). W zakresie dotyczącym gminy Serock dołączamy je również na końcu tekstu.

Drugim przedsięwzięciem przewidywanym do realizacji inwestycji CPK, które w zależności od przyjętego wariantu może przebiegać przez teren gminy Serock jest budowa linii kolejowej nr 20 relacji Warszawa Choszczówka – Nasielsk (UWAGA: przedsięwzięcie jest niezależnym zadaniem względem linii kolejowej Zegrze – Przasnysz, której koncepcję przedstawiono w ramach Masterplanu dla Warszawskiego Węzła Kolejowego). Wg zaprezentowanych trzech wariantów trasy, jeden (jasnoniebieski) miałby przebiegać w zachodniej części wsi Dębe i Ludwinowo Dębskie, w układzie północ – południe. Materiały dotyczące tej inwestycji udostępniono na podstronie poświęconej Ciągowi nr 2, pod linkiem: https://cpk.pl/pl/inwestycja/ssl/k02 (wymagane jest wyświetlenie grafik przedstawionych na stronie). W zakresie dotyczącym gminy Serock dołączamy je również na końcu tekstu.

Dokument i zaproponowane w nim trasy nowych dróg i linii kolejowych mają w chwili obecnej jedynie charakter poglądowy. Dają one jednak obraz co do potencjalnych korytarzy, w obrębie których trasy te będą umiejscawiane. Jak wskazują autorzy dokumentu poddanego konsultacjom, to uwagi każdego z nas, zainteresowanych realizacją tych inwestycji (niezależnie czy w znaczeniu pozytywnym czy negatywnym), będą wpływać na korekty zaproponowanych wariantów, dlatego gorąco zachęcamy Państwa do zgłaszania własnych spostrzeżeń co do prezentowanych rozwiązań, za pośrednictwem formularza udostępnionego na stronie, pod trzema zakładkami „Zgłoś Uwagę do …”.

Zaprezentowane przez spółkę Centralny Port Komunikacyjny Sp. z o.o. materiały są obecnie analizowane przez Urząd Miasta i Gminy w Serocku, w szczególności pod kątem ustaleń obowiązujących na terenie gminy miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, jak również istniejącej zabudowy i lokalizacji obszarów szczególnie cennych przyrodniczo. Wyniki prowadzonych analiz, w formie uwag, zamierzamy przekazać autorom prezentowanego Strategicznego Studium Lokalizacyjnego Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju
 • obwodnica aglomeracji warszawskiej - plany
 • obwodnica aglomeracji warszawskiej - plany
 • obwodnica aglomeracji warszawskiej - plany
 • obwodnica aglomeracji warszawskiej - plany
 • obwodnica aglomeracji warszawskiej - plany

Informator Gminy Serock

Informator Gminy Serock ma nową szatę graficzną  i układ, który nawiązuje do szablonu naszej strony internetowej. Pojawiły się też nowe działy, tematy, a także ciekawostki i zabawy dla czytelników. Mamy nadzieję, że te zmiany przypadną Państwu do gustu i będziecie z niecierpliwością oczekiwać kolejnych numerów.

 • Informator Gminy Serock, styczeń 2020

Ferie w gminie

Rozpoczynamy ferie. Zachęcamy dzieci i młodzież do korzystania z oferty przygotowanej przez gminne placówki. 

Więcej informacji znajdziecie na stronach: www.kultura.serock.pl i www.sis.serock.pl. 

 • harmonogram ferie
 • harmonogram ferie

Wojewoda Mazowiecki wziął udział w uroczystościach gminnych

5 lutego w gminie Serock miały miejsca ważne dla społeczności lokalnej wydarzenia: oddanie do użytkowania ulicy Książęcej w Jadwisinie, przekazanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku nowego samochodu ratowniczo – gaśniczego oraz otwarcie Klubu Senior + w Szadkach. W uroczystości udział wzięło wielu honorowych gości, z Wojewodą Mazowieckim Konstantym Radziwiłłem na czele.

Pierwszym punktem uroczystości było oddanie do użytkowania ulicy Książęcej w Jadwisinie. W ramach zadania wybudowano jezdnię asfaltową, chodniki, oświetlenie uliczne, progi zwalniające, a także wykonano oznakowanie pionowe i poziome. Całkowity koszt zadania wyniósł 859 tys. zł. Zadanie zostało dofinansowane przez Wojewodę Mazowieckiego ze środków Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 601 300 zł (z dofinansowania pokrytych zostało 70 proc. kosztów zadania).

Kolejnym punktem było uroczyste przekazanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku. Pojazd ten został sfinansowany ze środków m.in.: Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego, środków pozostających w dyspozycji KG PSP, Miasta i Gminy Serock, Ochotniczej Straży Pożarnej w Serocku.

Ostatnim punktem uroczystości było otwarcie Klubu Senior+ w Szadkach. Na jego potrzeby przeprowadzono gruntowny remont istniejącego budynku, począwszy od wykonania izolacji ścian fundamentowych, a skończywszy na wykonaniu nowego ocieplenia i pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, izolacji przeciwwilgociowych, przeciwwodnych i cieplnych. Wykonano też niezbędne instalacje, umożliwiające korzystanie z obiektu osobom niepełnosprawnym. Zmieniony został układ pomieszczeń wewnątrz budynku – stworzona została sala do ćwiczeń ruchowych. W ramach zadania obiekt wyposażony został w sprzęt rtv-agd, meble oraz sprzęt sportowo-rehabilitacyjny.

Z działalności Klubu skorzystają osoby nieaktywne zawodowo, powyżej 60. roku życia, zamieszkujące teren Miasta i Gminy Serock. Dla seniorów przygotowana została oferta prozdrowotna, edukacyjna, kulturalna, rekreacyjna oraz opiekuńcza. W działalność placówki włączone zostaną grupy seniorów, działające na terenie gminy Serock. Koszty związane z realizacją inwestycji wyniosły ponad 626,5 tys. zł, z czego kwota dotacji celowej przyznanej z budżetu państwa przez Wojewodę Mazowieckiego to 150 tys. zł.

Burmistrz Miasta i Gminy Serock w swoich przemówieniach podkreślał jak ważne jest zwrócenie uwagi na potrzeby różnych grupy społecznych oraz poszukiwanie rozwiązań umożliwiających realizację tych potrzeb. Budowa drogi w ulicy Książęcej, nowy wóz ratowniczo – gaśniczy dla OSP w Serocku oraz Klub Senior+ w Szadkach to przykłady działań jakie serocki samorząd podejmuje, przy wsparciu różnego rodzaju podmiotów, dla dobra i zwiększenia komfortu życia mieszkańców gminy.  

tekst na podstawie www.gov.pl

 

 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach
 • wojewoda mazowiecki wziął udział w gminnych uroczystościach

Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o krajach anglojęzycznych.

W dniu 27 stycznia w Szkole Podstawowej w Woli Kiełpińskiej odbył się Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o krajach anglojęzycznych. Zorganizowała go Panią Magdalena Jakubczak w ramach Klubów Kluczowych Kompetencji.

W konkursie udział wzięło 34 uczniów ze szkół w Woli Kiełpińskiej, Serocka i Jadwisina.

Konkurs został przeprowadzony za pomocą aplikacji Kahoot. Dzięki czemu szybko mogliśmy poznać zwycięzców.

Uczniowie rozwiązywali testy podzieleni losowo na tury, a w międzyczasie mogli skorzystać z przygotowanej strefy relaksu, w której czekał poczęstunek i różne gry i zabawy.

 

I miejsce zajęła Wiktora Srebnik z SP Wola Kiełpińska

II miejsce zajął Jakub Zakrzewski z SP Serock

III miejsce zajęła Barbara Kraus z SP Wola Kiełpińska

Wyróżnienia otrzymali: Jan Podleś, Maksymilian Mendyk, Milan Walkowski.

 

Bezpieczne ferie 2020 - rozmowy z uczniami w Zegrzu

W związku ze zbliżającym się wypoczynkiem zimowym  Straż Miejska wspólnie z Policją zorganizowała spotkania z uczniami klas I – III Szkoły Podstawowej w Zegrzu.

Przedmiotem tych spotkań było przybliżenie uczniom zasad bezpiecznego wypoczynku.  Dzieci zostały ostrzeżone przed zimowymi zagrożeniami, a zwłaszcza wchodzeniem na zamarznięte zbiorniki wodne. Rozmawialiśmy również o bezpieczeństwie w ruchu drogowym i korzystaniu z elementów odblaskowych. Dzieci zaskakiwały pytaniami, wykazywały dużą znajomość zasad bezpieczeństwa.

Spotkania przebiegły w wesołej i miłej atmosferze.
Na zakończenie wszyscy uczestnicy otrzymali kamizelki i gadżety odblaskowe ufundowane przez UMiG w Serocku.

          

Realizacja zadań inwestycyjnych

Znaczna część działań w rozpoczynającym się roku będzie skoncentrowana na inwestycjach oświatowych, o czym pisaliśmy TUTAJ.
Oprócz licznych działań w zakresie infrastruktury oświatowej na ten rok zaplanowano również mnóstwo realizacji z zakresu drogownictwa i oświetlenia drogowego,  sieci wodno-kanalizacyjnych a także zagospodarowania terenów publicznych mających służyć wypoczynkowi i rekreacji.

I tak jako pierwsze planuje się rozpocząć zadania polegające na budowie placu zabaw w miejscowości Zegrze, budowie ulicy Polnej w Serocku i Wierzbicy, budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Wiosennej w Wierzbicy i Królewskiej w Jadwisinie.  Ponadto z początkiem roku rozpoczniemy również realizację projektów oświetleniowych, dla których dokumentacje techniczne opracowaliśmy w roku ubiegłym. Mowa tu głównie o oświetleniu w miejscowościach: Bolesławowo, Dębe, Stasi Las ul. Tęczowa, Serock ul. Słoneczna Polana i Błękitna - Jachranka.

Dodatkowo dużą część zadań stanowią realizacje tzw. „funduszu sołeckiego” czyli zadań wnioskowanych przez mieszkańców poszczególnych miejscowości i służących bezpośrednio ich małej społeczności. Zwykle koncentrują się one na modernizacjach terenów rekreacyjnych.

Wymienione powyżej zadania nie wyczerpują oczywiście planu realizacji na nowy rok, a stanowią jedynie zapowiedź tego co będzie się działo w sferze inwestycji aż do później jesieni.

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Dotacje służące ochronie środowiska

Kontynuując działania mające na celu ochronę powietrza oraz przedsięwzięcia służące ochronie gospodarki wodnej na terenie Miasta i Gminy Serock informujemy, że mieszkańcy mają możliwość skorzystania z dotacji gminnych do wymiany węglowego pieca lub kotła c.o. oraz do likwidacji funkcji zbiornika bezodpływowego poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków.

Informujemy, że w tym roku zmianom uległy Regulaminy przyznawania dotacji na przedmiotowe przedsięwzięcia, które stanowią załączniki do Uchwały nr 184/XVII/2019 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 18 grudnia 2019 r. Wyznaczone zostały 3 terminy naborów wniosków o przyznanie dotacji, tj.
1.    pierwszy nabór: 01 – 28 lutego,
2.   drugi nabór: 01– 31 maja,
3.   trzeci nabór: 01 – 31 sierpnia.

Ważne, aby złożyć wniosek jeszcze przed zakupem i demontażem pieca lub kotła, a w przypadku budowy przydomowej oczyszczalni ścieków przed zakupem urządzenia.
Dotacje mogą uzyskać osoby fizyczne, wspólnoty mieszkaniowe, osoby prawne, przedsiębiorcy oraz jednostki sektora finansów publicznych będące gminnymi lub powiatowymi osobami prawnymi, na terenie Miasta i Gminy Serock, które posiadają tytuł prawny do nieruchomości.

Wysokość dofinansowania do wymiany węglowego pieca lub kotła c.o. wynosi:
•    budynek mieszkalny jednorodzinny: 4 000 zł
•    lokal mieszkalny w budynku wielorodzinnym: 3 000 zł
•    budynek mieszkalny wielorodzinny: 10 000 zł
•    budynek usługowy: 3 000 zł
jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.

Na likwidację funkcji zbiornika bezodpływowego na nieczystości ciekłe poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków wysokość dotacji wynosi 3 500 zł jednak nie więcej niż kwota wynikająca z przedstawionych faktur.
Wnioski złożone poza wyznaczonymi terminami, będą zwracane wnioskującym.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Referacie Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:
- osobiście - w pokoju nr 11 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock
- telefonicznie - 22 782 88 53
- e-mail: ochronasrodowiska@serock.pl

źródło fotografii: www.mgprojekt.com.pl/

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Obrazy krzyżykiem malowane

Wszystko zaczęło się podczas jednego ze spotkań Serockiej Akademii Seniora, na którym jedna z koleżanek zaprezentowała swoje rękodzieła w postaci haftowanych obrazów.
Podziwiające jej zdolności na zaprezentowanych pracach koleżanki zachęciła do własnoręcznego tworzenia obrazów.
Serockie hafciarki tworząc swoje rękodzieła w zaciszu domowym postanowiły podzielić się  swoją pasją z innymi. Do 2 lutego 2020 r. „Obrazy krzyżykiem malowane” wykonane przez Barbarę Taprek, Lilę Dąbrowską i Barbarę Jankowską  prezentowane będą na wystawie w serockim ratuszu. Zapraszamy do obejrzenia wystawy.

 

 • autor: Serocka Akademia Seniora

"Bezpiecznie na wsi" - konkurs plastyczny dla dzieci

X Ogólnopolski Konkurs Plastyczny dla Dzieci pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” rozpoczęty

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego 9 stycznia zainaugurowała dziesiątą - jubileuszową edycję konkursu plastycznego dla dzieci „Bezpiecznie na wsi”, kierowanego do uczniów szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Celem konkursu jest promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą dzieci na terenie gospodarstwa rolnego. Tegoroczna edycja przebiegać będzie pod hasłem „Bezpiecznie na wsi: nie ryzykujesz, gdy zwierzęta znasz i szanujesz” i ma zwrócić uwagę na sposoby zapobiegania wypadkom i chorobom zawodowym rolników, związanych z obecnością zwierząt w gospodarstwach rolnych. Patronat honorowy nad konkursem sprawuje Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Jan Krzysztof Ardanowski, a w jego organizacji wspierają Kasę: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Państwowa Inspekcja Pracy, Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa oraz Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Patronat medialny nad konkursem objęły redakcje: Telewizji Polskiej S.A. Programu I, dwutygodnika Agro Serwis, telewizji interaktywnej AgroNews.com.pl, Tygodnika Poradnika Rolniczego, magazynu rolniczego Agro Profil, portalu Gospodarz.pl Twój Portal Rolniczy, miesięcznika Wieści Rolnicze, Magazynu Ludzi Przedsiębiorczych AGRO oraz magazynu Rolniczy Przegląd Techniczny.

Aby móc przystąpić do Konkursu należy wykonać pracę plastyczną w formacie A3, w dowolnej technice na temat zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z obecnością zwierząt w gospodarstwie rolnym. Na każdym etapie konkursu zgłoszone prace oceniane będą w podziale na dwie kategorie wiekowe (kl. 0-III i IV-VIII), według następujących kryteriów: zgodność z tematyką konkursu i jej trafne przedstawienie, oryginalność, pomysłowość w zobrazowaniu przesłania konkursu oraz walory estetyczne pracy.

Autorzy najciekawszych prac na każdym etapie konkursu zostaną nagrodzeni. Laureaci etapu centralnego otrzymają m.in. sprzęt multimedialny ufundowany przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego, a także upominki od współorganizatorów i patronów konkursu.

Szczegółowe zasady organizacji i przebiegu konkursu określa jego regulamin. Prosimy o kontakt z właściwą dla miejsca zamieszkania jednostką terenową KRUS.

Konkurs plastyczny dla dzieci organizowany jest przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego od 2010 r. jako jedno z działań prewencyjnych mających na celu zapobieganie wypadkom przy pracy rolniczej i chorobom zawodowym rolników. Każdego roku w konkursie uczestniczy ponad 35 tysięcy dzieci, zainteresowanych tematem bezpieczeństwa w gospodarstwie rolnym. W ubiegłorocznej edycji udział wzięło 49 574 uczniów z 3 597 szkół podstawowych z terenów wiejskich.

Regulamin i formularze zgłoszeniowe TUTAJ.

Ochotnicza Straż Pożarna w Serocku ma już nowy samochód ratowniczo - gaśniczy!

Ochotnicza Straż Pożarna w Serocku ma już nowy samochód ratowniczo - gaśniczy!

Zakup samochodu, o wartości 840 000 zł, sfinansowany został z następujących środków:

Krajowy System Ratowniczo Gaśniczy – 100 000,00 zł
Marszałek Województwa Mazowieckiego – 100 000,00 zł
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie – 360 000,00 zł
Środki pochodzące z wpływów uzyskanych ze składek z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia od ognia, przekazywane przez zakłady ubezpieczeniowe – 50 000,00 zł
Środki własne OSP Serock – 40 000,00 zł
Gmina Serock – 190 090,00 zł

Oficjalne przekazanie nowego wozu strażackiego będzie miało miejsce 5 lutego 2020 r.

Żołnierze i mieszkańcy wsparli Emila

14 stycznia żołnierze, pracownicy oraz okoliczni mieszkańcy oddali krew dla Emila - mieszkańca gminy Serock. Zbiórka była pierwszą w tym roku, w ramach akcji realizowanych przez HDK, w Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu.

Na apel wsparcia Emila odpowiedziało aż 50 osób, a 38 z nich oddało 17 litrów krwi. Wśród donatorów byli żołnierze i pracownicy Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki, Dowództwa WOT i innych zegrzyńskich jednostek wojskowych oraz okoliczni mieszkańcy.

Organizatorem akcji byli krwiodawcy z klubu HDK PCK przy CSŁiI, a autobus i personel do jej poboru zabezpieczało Wojskowe Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Warszawie. W zegrzyńskim Centrum co miesiąc oddawanych jest ok. 10-20 litrów krwi. Cyklicznie żołnierze i pracownicy przekazują „cząstkę” siebie aby pomóc potrzebującym. Akcje HDK są dowodem tego, że żołnierze służą także społeczeństwu w czasie pokoju.

 

 • autor: kpt. Krzysztof Baran

Kolędowanie serockich seniorów

Rada Seniorów Miasta i Gminy Serock, przy wsparciu Fundacji ZACZYN, 19 grudnia 2019 r. w ramach projektów „Nasz Nowy Pomysł”, zorganizowała w Klubie Aktywności Społecznej spotkanie przedświąteczne, na które zaproszeni zostali seniorzy naszej gminy niezrzeszeni w organizacjach społecznych. Niektórzy z nich, ze względu na problemy zdrowotne przyjechali z opiekunami z OPS.

Świąteczny nastrój stworzony został przez grupę wokalną w składzie Ania Kutkowska, Bogusia Segiet (akordeon) i Elę Wilczyńską. Przy akompaniamencie akordeonu wspólnie śpiewaliśmy piękne polskie kolędy.

W spotkaniu wziął udział Przewodniczący Rady Miejskiej Pan Mariusz Rosiński, który złożył wszystkim seniorom i ich rodzinom najlepsze życzenia świąteczne i noworoczne. Dziękujemy wszystkim za udział w spotkaniu wigilijnym, dziękujemy pracownikom OSP za zaangażowanie i pomoc w organizowaniu tego wyjątkowego spotkania a restauracji Złoty Lin za świetne przygotowanie cateringu.

 

 • autor: Rada Seniorów Miasta i Gminy Serock

Informacja o zmianach w BDO

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Klimatu z dnia 23 grudnia 2019 r. w sprawie rodzajów odpadów i ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji (Dz.U. 2019, poz. 2531), liczba odpadów zwolnionych z ewidencjonowania wzrosła do 46 grup. Wprowadzona zmiana jest szczególnie istotna dla małych i średnich przedsiębiorstw wytwarzających niewielkie ilości odpadów.

Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmuje m.in.:

odpady takie jak: odchody zwierzęce, odpady kory i korka, odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbiórek i remontów, gruz ceglany, odpady innych materiałów ceramicznych i elementów wyposażenia, drewno, szkło i tworzywa sztuczne;
część wytwórców odpadów opakowaniowych, w szczególności właścicieli sklepów, biur i innych punktów handlowych, do których produkty dostarczane są w opakowaniach zbiorczych;
część grup odpadów niebezpiecznych, np. zużyte urządzenia zawierające elementy niebezpieczne, baterie zawierające rtęć, czy opakowania z metali zawierające pozostałości substancji niebezpiecznych lub nimi zanieczyszczone;
odpady powstałe w wyniku eksploatacji drukarek i świetlówek, o ile nie przekroczą ilości, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.
Ponadto przepisy nowego rozporządzenia zmieniają ilości odpadów, dla których nie ma obowiązku prowadzenia ewidencji.

Rozporządzenie weszło w życie 1 stycznia 2020 r. Pełny tekst dostępny jest tutaj: http://dziennikustaw.gov.pl/du/2019/2531/1

 

WOŚP w gminie Serock z rekordem!

Podczas 28. finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w naszej gminie funkcjonowały dwa sztaby: w Jadwisinie i w Serocku. W każdym z nich na uczestników czekało wiele atrakcji: występy, konkursy, zabawy, pokazy i - wyczekiwane licytacje. Wszystko to sprawiło, że - podobnie jak w innych polskich miejscowościach - w gminie Serock zebrano rekordową sumę 95 870 zł, z czego w Jadwisinie 45 800 zł, a w Serocku 50 070 zł. Organizatorzy finału w obu sztabach dziękują za wspólną zabawę i wielkie serca. Najserdeczniejsze podziękowania kierują do wszystkich wolontariuszy, szczególnie najmłodszych.

 

Relacja fotograficzna ze sztabu w Serocku

Relacja fotograficzna ze sztabu w Jadwisinie

 • WOŚP w Jadwisinie
 • WOŚP w Jadwisinie
 • WOŚP w Jadwisinie
 • WOŚP w Jadwisinie
 • WOŚP w Jadwisinie
 • WOŚP w Jadwisinie
 • WOŚP w Jadwisinie
 • WOŚP w Jadwisinie
 • WOŚP w Jadwisinie
 • WOŚP w Jadwisinie
 • WOŚP w Jadwisinie
 • WOŚP w Jadwisinie