Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Plany budowy oświetlenia w Karolinie

W ubiegłym roku opracowaliśmy dokumentację techniczną budowy oświetlenia drogowego w ciągu drogi powiatowej nr 1807W w m. Karolino. Na ten rok Starostwo Powiatowe w Legionowie zaplanowało budowę drogi, dlatego też podjęliśmy decyzję o zrealizowaniu wspólnej inwestycji i wybudowaniu równolegle z drogą powiatową  gminnego oświetlenia.

Jesteśmy przekonani, że taka współpraca między samorządami przynosi wymierne pozytywne skutki - Monika Głębocka-Sulima, Kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

80. rocznica zbrodni w wąwozie nad Narwią

28 lutego 1941 roku, w wąwozie nad Narwią rozstrzelano 22 osoby – mieszkańców ziemi serockiej i okolicznych wsi –  wcześniej pojmanych w wyniku prowokacji gestapo i osadzonych w więzieniach w Ciechanowie, a potem w Pułtusku. Nazwisk dziesięciu osób straconych w wąwozie wciąż nie udało się ustalić.


28 lutego, w 80. rocznicę zbrodni, oddamy hołd ofiarom podczas oficjalnej uroczystości. O godzinie 11.00 w kościele parafialnym odbędzie się okolicznościowa Msza święta. Po niej, w imieniu mieszkańców gminy Serock i okolicznych miejscowości, w imieniu rodzin zamordowanych w wąwozie, zostaną złożone symboliczne kwiaty na grobie Ofiar na serockim cmentarzu – transmisję będzie można obejrzeć na fanpejdżu Urzędu Miasta i Gminy w Serocku na Facebooku. O godzinie 15.00 na fanpejdżu Izby Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku odbędzie się emisja prelekcji dr. Sławomira Jakubczaka, pt. „Czarny piątek 28 lutego 1941 roku w Serocku”. Od 1 marca w Izbie Pamięci i Bibliotece, będzie dostępna bezpłatna publikacja autorstwa dr. Jakubczaka, poświęcona temu tragicznemu wydarzeniu. Tymczasem zachęcamy do przeczytania artykułu dr. Jakubczaka Czarny piątek 28 lutego 1941 roku w Serocku, opisującego tragiczne wydarzenie. Artykuł opublikowany został w Informatorze Gminy Serock (1/2021 str. 20).


Wierzymy, że przypomnienie tej tragedii zainicjuje także w Państwa rodzinach wspomnienia i rozmowy, dzięki którym poznamy więcej faktów o samym wydarzeniu, ale też osobach, które w serockim wąwozie straciły życie.
 
Serdecznie zapraszamy do obejrzenia transmisji z cmentarza i emisji prelekcji okolicznościowej. 

 • plakat

Dotacje na usunięcie azbestu

Miasto i Gmina Serock jak co roku planuje do realizacji zadanie z zakresu ochrony ziemi polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock. W związku z tym, iż planujemy pozyskać środki finansowe na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, osoby zainteresowane unieszkodliwieniem azbestu w br. powinny niezwłocznie złożyć kompletny wniosek do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock. Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce Dbamy o środowisko-Zadania-Wnioski o odbiór azbestu lub biurze obsługi mieszkańca – stanowisko nr 2.

Wnioski złożone po terminie ogłoszenia naboru przez WFOŚiGW w Warszawie, będą realizowane w kolejnym roku kalendarzowym, tj. w 2022 r.  

Informacje w sprawie można uzyskać pod nr tel. /22/ 782-88-53 lub /22/ 782-88-39.

 

 

 

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

Remont budynku pod ośrodek zdrowia

Za nami pierwszy miesiąc realizacji prac budowalnych związanych z „Przebudową lokalu usługowego w budynku wielorodzinnym przy ul. Drewnowskiego 1 w Zegrzu z przeznaczeniem na Ośrodek Zdrowia w Zegrzu”. Pierwsze prace przygotowawcze Wykonawca rozpoczął 13 stycznia 2021r. Do 15 lutego wykonane zostały już wszystkie prace rozbiórkowe wewnątrz lokalu. Wykonano posadzki, instalacje: elektryczną, c.o., wod.-kan., internetową, alarmową oraz wentylacji mechanicznej – bez montażu centrali. Postawione zostały już ściany działowe nowego układu funkcjonalnego oraz wyrównano ściany zewnętrzne w lokalu. Obecnie trwa montaż konstrukcji sufitu modułowego oraz wykonywane są okładziny ścian z glazury w pomieszczeniach socjalnych i łazienkach. Prace przebiegają zgodnie z harmonogramem, a ich stopień zaawansowania sprawia, że termin realizacji zadania, wyznaczony na dzień 8 kwietnia 2021r., zdaje się być niezagrożony.

 • ośrodek zdrowia Zegrze
 • ośrodek zdrowia Zegrze
 • ośrodek zdrowia Zegrze
 • ośrodek zdrowia Zegrze

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań

1 kwietnia rusza Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021, będący najważniejszym badaniem statystycznym w Polsce. Spis taki przeprowadzany jest w naszym kraju raz na 10 lat i jest to podstawowe badanie i źródło danych z zakresu statystyki ludności, które ma na celu zebranie informacji o jej stanie i strukturze wg ustalonych cech demograficznych i społeczno-zawodowych, w oznaczonym momencie, na określonym terytorium. Spisy stanowią bezcenne źródło informacji o tym jacy jesteśmy, jak żyjemy i co zmieniło się w naszym życiu w ciągu minionej dekady. Są dorobkiem kulturowym i bezcennym dziedzictwem narodowym. Ich największą wartością jest ciągłość i porównywalność danych.

Spisy powszechne to czas, kiedy państwo, zadając obywatelom kilka pytań, stara się zdiagnozować: „ilu nas jest”, „kim jesteśmy” i „jak żyjemy”. Spisy powszechne obejmują całą populację ludności i mieszkań (w przypadku narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań) lub gospodarstw rolnych (w przypadku powszechnego spisu rolnego). Oznacza to, że dane uzyskiwane w wyniku spisu powszechnego pochodzą od wszystkich obywateli. Co istotne, w przypadku wielu cech demograficzno-społecznych, jak np. wyznanie, narodowość czy stopień niepełnosprawności, spisy powszechne są dla państwa jedynym źródłem danych.

Uzyskane podczas spisu powszechnego dane indywidualne są opracowywane i przedstawiane w postaci agregatów danych o różnych przekrojach i na różnych poziomach podziału terytorialnego i administracyjnego kraju. Wyniki spisu umożliwiają analizę i ocenę zróżnicowania przemian demograficznych i społecznych w dowolnych przekrojach. Na ich podstawie rząd podejmuje najważniejsze decyzje gospodarcze i społeczne na kolejne lata.

Powszechny spis ludności powinien spełniać trzy warunki: powszechności (obejmować całą ludność), jednoczesności (musi być przeprowadzony w określonym czasie), imienności (każda osoba ma zostać spisana z imienia i nazwiska). Dodatkowo w Polsce stosuje się zasady periodyczności (spisy odbywają się wg zaleceń ONZ co 10 lat) oraz bezpośredniości (odpowiedzi na pytania spisowe udziela bezpośrednio osoba spisywana, w wyjątkowych sytuacjach jej najbliżsi domownicy).

Możliwości przekazania danych

Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań w 2021 r. odbędzie się w terminie od 1 kwietnia do 30 czerwca (lub do 30 września) i będzie realizowany następującymi metodami:

 • obowiązkowo:
  • metodą samospisu internetowego (CAWI)
 • uzupełniająco:
  • metodą wywiadu telefonicznego (CATI)
  • metodą wywiadu bezpośredniego (CAPI)

Po raz pierwszy w historii polskiej statystyki publicznej samospis internetowy będzie obowiązkowy. Oczywiście jeśli ktoś (np. ze względu na zaawansowany wiek, stan zdrowia czy niepełnosprawność) nie będzie się w stanie samospisać, pomogą mu w tym nasi rachmistrze – bezpośrednio i telefonicznie.

Samospis internetowy odbywa się, jak każdy spis powszechny, w wyznaczonym terminie. Respondenci na własnych komputerach lub urządzeniach mobilnych, uzupełniają wymagane dane w interaktywnej aplikacji, dostępnej na stronie internetowej GUS. Każda osoba dokonująca samospisu jest uwierzytelniana w systemie teleinformatycznym. Aby uzyskać dostęp do danych, osoba spisująca się używa unikalnego hasła. Aplikacja na bieżąco sygnalizuje, czy respondent właściwie wypełnia rubryki.

Respondenci, którzy nie będą mogli samodzielnie spisać się poprzez formularz internetowy, zostaną spisani jedną z dwóch innych metod:

 • wywiadu telefonicznego przez rachmistrza spisowego wspieranego programem komputerowym (CATI)
 • wywiadu bezpośredniego prowadzonego przez rachmistrza spisowego i rejestrowanego na elektronicznym urządzeniu przenośnym wyposażonym w oprogramowanie do przeprowadzenia spisu (CAPI)

Obie metody, wywiad telefoniczny i bezpośredni, polegają na zebraniu danych od osób fizycznych objętych spisem powszechnym. Wobec każdego respondenta jest dobierana i stosowana jedna, odpowiednia dla niego metoda. Bardzo ważne jest przy tym bezpieczeństwo danych.

Więcej na www.spis.gov.pl

Spółdzielnia energetyczna "Słoneczny Serock"

15 lutego powołana została serocka spółdzielnia energetyczna "Słoneczny Serock", która zaoferuje mieszkańcom gminy dostęp do ekologicznego, niskoemisyjnego źródła energii. Spółdzielnia pozwoli każdemu chętnemu na zaspokojenie własnych potrzeb energetycznych. Podstawą działania spółdzielni będzie zrealizowana jej staraniem centralna instalacja fotowoltaiczna o szacowanej mocy 0,5 – 0,7 MW.

Panele, będące źródłem wytwórczym, zostaną zainstalowane na terenie dawnego składowiska odpadów w Dębem, wieńcząc jednocześnie proces jego rekultywacji. Po spełnieniu kryteriów formalno-prawnych i wybudowaniu pierwszego źródła wytwórczego spółdzielnia zacznie prowadzić działalność jako czynny podmiot. Założenia czasowe przewidują, że stanie się to w przeciągu mniej więcej dwunastu miesięcy. Grono założycielskie spółdzielni wynosi 30 osób.

Spółdzielnia będzie posiadała formułę otwartą - zachęcamy Państwa do kontaktu, zadawania pytań i dołączania do tej konkurencyjnej na rynku energetycznym formuły.

kontakt:
tel.: 22 782 88 27 lub 22 782 88 31 e-mail: konsultacje@serock.pl. 

 • autor: Redakcja
 • spółdzielnia "Słoneczny Serock"
 • spółdzielnia "Słoneczny Serock"
 • spółdzielnia "Słoneczny Serock"
 • spółdzielnia "Słoneczny Serock"

Budujemy kolejne oświetlenia

Zgodnie z ustalonym planem zamówień publicznych zarysowanym na 2021 r w ubiegłym tygodniu upłynął termin składania ofert w 3 postępowaniach przetargowych dotyczących budowy oświetleń drogowych: ul. Szafirowa w Skubiance, ul. Nad wąwozem w Jadwisinie i oświetlenie drogi gminnej w Zalesiu Borowym. Najkorzystniejsze oferty w tych postępowaniach mieszczą się w kwocie jaką zamierzamy przeznaczyć na realizację, dlatego też po zweryfikowaniu dokumentacji przetargowej – z pewnością uda się zawrzeć umowy na realizację.

Nowe zasady, ale nadal w reżimie sanitarnym

Informacja gov.pl w sprawie nowych zasad sanitarnych obowiązujących w czasie pandemii

W ramach określonego reżimu sanitarnego otwieramy hotele, stoki, kina, teatry, baseny. Nowe zasady będą obowiązywały na razie do 28 lutego. Chcemy powoli i ostrożnie wracać do normalności, stale jednak przypominając, że pandemia trwa. Każdego dnia do szpitali trafiają nowi chorzy, niektórzy przegrywają walkę z wirusem. Pamiętajmy zatem o zasadach bezpieczeństwa i higieny. Miejmy zdrowie

Wprowadzamy nowe, łagodniejsze zasady bezpieczeństwa. Wsłuchujemy się w głosy przedsiębiorców, ale też jesteśmy w stałym kontakcie z medykami. Ponieważ liczba zajętych łóżek i respiratorów jest teraz na stabilnym poziomie, chcemy wracać do normalności. Robimy to z dużą ostrożnością. Wirus wciąż jest groźny – każdego dnia do szpitali trafiają kolejne osoby z Covid-19. Chcemy uniknąć nowej fali zachorowań. Nadmierne poluzowanie zasad mogłoby doprowadzić do ponownego, dużego wzrostu liczby pacjentów. Dla niektórych Covid-19 jest chorobą śmiertelną. Dlatego otwieramy niektóre placówki, ale w ścisłym reżimie sanitarnym. 

Nowe zasady. Nadal w reżimie sanitarnym

Luzujemy obostrzenia, ale na razie wprowadzamy łagodniejsze rozwiązania warunkowo – na dwa tygodnie. Najważniejsze dla nas są zdrowie i życie Polaków. Dlatego nadal – to bardzo ważne - obowiązują nas wszystkich zasady bezpieczeństwa.

NOWE OBOSTRZENIA - OD 12 LUTEGO DO 28 LUTEGO

 • Wdrożone warunkowo na dwa tygodnie
 • Nadal obowiązuje reżim sanitarny
 1. Hotele  – dostępne dla wszystkich przy zachowaniu reżimu sanitarnego (50% dostępnych pokoi, posiłki serwowane tylko do pokoi, na życzenie gości. Restauracje hotelowe – zamknięte).
 2. Kina, teatry, opery i filharmonie ponownie otwarte – podczas wydarzeń kulturalnych zajętych może być maksymalnie 50% miejsc siedzących. Obowiązują maseczki. Zakaz konsumpcji.
 3. Otwarte baseny. UWAGA! Aquaparki nadal będą nieczynne.
 4. Stoki otwarte.
 5. Otwarte boiska zewnętrzne, korty itp. – wznowiony amatorski sport na świeżym powietrzu.
 6. Siłownie dalej zamknięte.
 7. Restauracje – tak jak do tej pory – będą mogły wydawać posiłki na wynos i w dowozie.
   

Bezpieczeństwo nadal najważniejsze

Koronawirus zaatakował ludzkie zdrowie, ale też i gospodarkę wielu państw na całym świecie. Zależy nam na ochronie życia Polaków. Pamiętamy też o potrzebujących teraz wsparcia przedsiębiorcach. Chcemy wrócić do czasów sprzed pandemii, ale każdy krok należy stawiać rozważnie. Stale przypominamy zatem, to bardzo ważne, że wiele zależy od nas samych. Wirus wciąż jest groźny. Możemy starać się go uniknąć myjące regularnie ręce, zachowując dystans, nosząc maseczki. Także zimą regularnie wietrzmy mieszkania. Te proste czynności mają duże znaczenie.

Największe nadzieje na pokonanie pandemii daje szczepionka przeciwko Covid-19. Od 27 grudnia 2020 r. w ponad 5 tys. polskich punktach przeprowadzono ok. 1,5 mln szczepień. Najpierw szczepionki podawane są osobom z ośrodków zdrowia, tym, którzy są najbardziej narażeni na zachorowanie. Szczepimy także seniorów, a w przyszłym tygodniu zaczniemy podawać szczepionki nauczycielom. Na efekty szczepień trzeba jeszcze trochę poczekać, jesteśmy nadal na początku tego procesu. Dlatego teraz – dbajmy o siebie i innych.

źrodło

W poszukiwaniu rozwiązań SMART CITY

Nie zwalniamy tempa w poszukiwaniu dróg prowadzących Serock do świata miast aktywnie wykorzystujących nowe technologie w rozwiązaniach samorządowych i codziennym życiu mieszkańców.

10 lutego 2021 roku odbyło się spotkanie z kolejnym potencjalnym partnerem technologicznym w budowie serockiej infrastruktury miasta inteligentnego. Tym razem rozmawialiśmy z przedstawicielami spółki Orange. Spotkanie było dobrą okazją do podsumowania dotychczasowych działań spółki w gminnej przestrzeni, szczególnie jeśli chodzi o rozbudowę sieci światłowodowej.

To właśnie ten czynnik jest postrzegany jako najważniejszy element wymagający rozbudowy w kontekście wprowadzania na terenie miasta i gminy nowych rozwiązań technologicznych. W trakcie spotkania omówiono m.in. wyzwania jakie czekają samorząd w związku z tym tematem. Kolejne podobne spotkania powinny dać odpowiedź co do fizycznych możliwości rozbudowy sieci na terenie gminy. Jak najszerszy dostęp do szerokopasmowego internetu postrzegamy jako niezbędny warunek funkcjonalności wszystkich rozwiązań cyfrowych, jakie w perspektywie możemy Państwu zaoferować, bądź jakie możemy wdrożyć aby usprawnić proces zarządzania miastem.

Nie pozostając obojętni również na Państwa potrzeby w temacie wdrażania w gminie nowych technologii, z pewnością w najbliższym czasie będziemy podejmować kolejne aktywności w poszukiwaniu jak najlepszych rozwiązań wyjścia im naprzeciw.

Trend smart city

Trudno nie odnieść wrażenia, że żyjemy dziś w technologicznym ekosystemie, w którym każda rodzina, każde przedsiębiorstwo i każda dziedzina nauki zależna jest od coraz nowszych i wydajniejszych rozwiązań cyfrowych.

W sposób szczególny pokazuje nam to rzeczywistość, w którą musieliśmy wejść z zaskoczenia i bez odpowiedniego przygotowania, kiedy globalna epidemia wyznaczyła nowe formy komunikacji, niepowszechne standardy pracy, nauki, dostarczania usług.
Bez wątpienia fala cyfryzacji przelewa się dziś przez świat i potrzeba coraz bardziej zdecydowanych kroków, aby się na niej utrzymać. XXI wiek przynosi światu niespotykane możliwości rozwoju. W jego centrum niezmiennie stoi człowiek. Niezmiennie to ludzie determinują również rozwój miast, a jednocześnie są podstawą wszystkich wyzwań, które ów rozwój miastom przynosi.

W jaki sposób miasto może wpływać na jakość życia osób, które w nim przebywają? Oferując różnego rodzaju rozwiązania technologiczne, które zapewnią odbiorcom silną gospodarkę cyfrową, bezpieczeństwo, wysoką jakość usług i innowacyjne mechanizmy biznesowe. Rozwiązania technologiczne coraz powszechniej pomagają w walce z niską emisją, poprawiają bezpieczeństwo na drogach, czy umożliwiają zapobieganie różnego rodzaju zagrożeniom. Cyfryzacja objęła wszelkie sektory wielkich miast i małych miasteczek od rolnictwa, opieki zdrowotnej, przez transport, edukację, aż do codziennego funkcjonowania każdej rodziny. Cyfrowe rozwiązania odpowiadają na potrzeby mieszkańców i podnoszą komfort ich życia.

To właśnie doświadczenia związane z budowaniem miast inteligentnych były głównym tematem naszych rozmów z przedstawicielami jednego z liderów w tym temacie – firmą Huawei - które miało miejsce 29 stycznia w Serocku.

Światowy trend smart city jest coraz powszechniejszy również w naszym kraju – polskie samorządy chętnie wykorzystują nowe technologie w swoich działaniach, co widać na przykładach dużych miast i małych miejscowości. Będziemy ten wątek rozwijać również w gminie Serock.

Nowy numer Informatora

Pierwszy w tym roku, styczniowy, numer Informatora Gminy Serock jest już dostępny w wybranych punktach miasta i gminy. Udostępniamy Państwu również wersję elektroniczną miesięcznika.

Oprócz istotnych komunikatów przeczytają Państwo tutaj również o planach inwestycyjnych na najbliższy rok, o działaniach podejmowanych w kierunku ochrony środowiska, o kwestiach związanyzh z oświatą oraz o profilaktyce zdrowotnej. Nie zabrakło także artykułu o zbrodni w wąwozie z 1941 roku, której 80. rocznicę obchodzić będziemy 28 lutego. Zachęcamy także do przeczytania dwóch wywiadów: z Burmistrzem, Panem Arturem Borkowskim, który podsumował ubiegłoroczne działania samorządu oraz opowiedział o zamierzeniach na najbliższe miesiące oraz z Prezesem spółki Serockie Inwestycje Samorządowe, Panem Markiem Bąbolskim, który opowiedział o działaniach SISu.

Zapraszamy do lektury.

 

 • Informator gminy Serock

Nabór na rachmistrzów spisowych

Burmistrz Miasta i Gminy Serock - Gminny Komisarz Spisowy w  Serocku ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych dokonywany jest na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. poz.1775, z późn.zm.) - zwany dalej NSP 2021.

NSP 2021 jest przeprowadzany w terminie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2021 r., według stanu na dzień 31 marca 2021 r., godz. 24.00.

Obecnie procedowana jest zmiana ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. poz. 1775 oraz z 2020 r. poz. 1486) wydłużająca czas trwania spisu do 30 września 2021 r. (i– co za tym idzie – okres pracy rachmistrzów spisowych do 30 września 2021 r.).

Termin składania ofert Decyzją Dyrektora Centralnego Biura Spisowego został przedłużony do 16 lutego 2021 r.

Kandydat na rachmistrza spisowego powinien spełniać następujące warunki:

 • mieć ukończone 18 lat,
 • cieszyć się nieposzlakowaną opinią,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dodatkowe umiejętności:

 • posiadanie umiejętności obsługi komputera i funkcjonowania obsługi GPS,
 • praktyczna umiejętność korzystania z map cyfrowych,
 • pełna sprawność fizyczna,
 • komunikatywność i umiejętności interpersonalne (łatwe nawiązywanie kontaktów, skuteczne komunikowanie się, asertywność),
 • obowiązkowość, rzetelność, staranność oraz umiejętność organizacji własnejpracy,6) posiadanie prawo jazdy kat. B

Do głównych zadań rachmistrza spisowego należeć będzie:

 1. przeprowadzenie wywiadów bezpośrednich lub telefonicznych w zależności od aktualnej sytuacji związanej z epidemią COVID-19 z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego z zainstalowaną aplikacją formularzową;
 2. zebranie danych według ustalonej metodologii i zgodnie z kluczem pytań w aplikacji formularzowej.
 3. przejęcie części zadań innych rachmistrzów spisowych w sytuacji awaryjnej, np. gdy zmniejszy się liczba rachmistrzów w gminie (np. w przypadku rezygnacji, zachorowań itp.) lub dotrzymanie terminu realizacji spisu będzie zagrożone.

Do złożenia oferty przez kandydata na rachmistrza spisowego można skorzystać z formularza „Formularz – oferta kandydata na rachmistrza spisowego do narodowego spisu powszechnego ludności i mieszkań w 2021 r. (druk do pobrania), zawierającego:

 1. dane osobowe i kontaktów:
 2. imię (imiona) i nazwisko,
 3. datę urodzenia,
 4. adres zamieszkania,
 5. numer telefonu,
 6. adres e-mail,
 7. oświadczenie o:
  1. nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwa lub umyślne przestępstwa skarbowe,
  2. posiadaniu co najmniej średniego wykształcenia,
  3. znajomości języka polskiego w mowie i piśmie,
  4. świadomości odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Informacje ogólne:

1. Dane kandydatów na rachmistrzów spisowych są rejestrowane w Systemie Ewidencji Rachmistrzów (SER) przez upoważnionego pracownika Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Kandydat na rachmistrza spisowego, którego dane zostaną zarejestrowane w systemie SER, otrzyma login do aplikacji e -learning. Na wskazany w ofercie adres e-mail zostanie wysłane hasło umożliwiające dostęp do systemu e-learning.

2. Na podany w ofercie adres e-mail będą przekazywane informacje o terminie i formie szkolenia, którego ukończenie z wynikiem pozytywnym będzie warunkiem koniecznym do uzyskania możliwości kwalifikacji na rachmistrza spisowego.

3. Kandydat na rachmistrza zobligowany jest do wzięcia udziału w szkoleniu przeprowadzanym w trybie zdalnym. Szkolenia dla rachmistrzów spisowych obejmować będą część teoretyczną oraz część praktyczną. Egzamin kandydata na rachmistrza spisowego, przeprowadzany po szkoleniu, będzie realizowany za pomocą aplikacji e-learning. Kandydat podczas szkolenia i egzaminu po szkoleniu posługuje się własnym urządzeniem z dostępem do Internetu (rekomendujemy laptop, komputer, tablet). Kandydat, który nie weźmie udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie.

4. Kandydaci, którzy uzyskają pozytywny wynik z egzaminu (co najmniej 60% poprawnych odpowiedzi), zostaną wpisani na listę osób zakwalifikowanych do pełnienia roli rachmistrza. O kolejności na liście decydować będzie najwyższa liczba punktów uzyskanych na egzaminie przez kandydatów z danej gminy (jako pierwsze kryterium) oraz najkrótszy czas, w jakim został napisany test w przypadku takiej samej liczby uzyskanych punktów (jako drugie kryterium). Na liście będą zamieszczone przy każdym z kandydatów wyniki obu tych kryteriów.

5. Kandydaci, którzy uzyskają najwyższe miejsce na liście, zostaną powołani na rachmistrzów spisowych
(w liczbie adekwatnej do potrzeb), a następnie podpiszą umowę zlecenia z dyrektorem urzędu statystycznego – jako zastępcą wojewódzkiego komisarza spisowego. Pozostali kandydaci, których liczba przekracza zapotrzebowanie w danej gminie, stanowić będą zasób rezerwowy.

6. Kandydat ma prawo wglądu do swojego testu i uzyskanego wyniku - niezwłocznie po ogłoszeniu wyników egzaminu testowego oraz żądania sprawdzenia WBS poprawności tego wyniku.

7. Kandydat, po powołaniu na rachmistrza spisowego, zobowiązany jest do przesłania za pośrednictwem aplikacji e-learning danych niezbędnych do zawarcia umowy zlecenia oraz zdjęcia do identyfikatora, które powinno spełniać określone wymagania:

a. jednolite tło, oświetlone, pozbawione cieni i elementów ozdobnych oraz innych osób,

b. format pliku - JPG,

c. rozmiar rzeczywisty zdjęcia – 23x30mm, co odpowiada:

  • przy rozdzielczości 300 dpi, rozmiarowi 272x354 pixeli,
  • przy rozdzielczości 600 dpi, rozmiarowi 543x709 pixeli.

Rachmistrz spisowy, wyłoniony w trybie otwartego naboru na zasadach określonych w ustawie o NSP 2021, wykonuje czynności w ramach prac spisowych na podstawie umowy zlecenia zawartej z dyrektorem urzędu statystycznego, z wykorzystaniem urządzenia mobilnego wyposażonego w oprogramowanie dedykowane do przeprowadzenia spisu. Urządzenie zostanie przekazane rachmistrzowi na podstawie protokołu przekazania, stanowiącego załącznik do umowy zlecenia.

Składanie ofert:

 1. Wymagane dokumenty aplikacyjne na rachmistrza spisowego NSP 2021 winny być przez kandydata własnoręcznie podpisane i złożone osobiście lub doręczone listownie w zaklejonych kopertach z dopiskiem „Dotyczy naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych NSP 2021” w Biurze podawczym Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock (pok. 1) w poniedziałki w godzinach: 8.00-18.00; od wtorku do czwartku w godzinach: 8.00-16.00; w piątki w godzinach: 8.00-14.00, lub za pośrednictwem poczty (decyduje data wpływu do Urzędu Miasta i Gminy Serock, ul. Rynek 21, 05-140 Serock). Aplikacje, które wpłyną po wyżej określonym terminie (decyduje data wpływu do Urzędu) nie będą rozpatrywane.
 2. Więcej informacji na temat spisu można uzyskać na stronie internetowej Urzędu Gminy oraz w Gminnym Biurze Spisowym w Serocku – nr tel. 22 782-88-35 e-mail: edg@serock.pl .

Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego
           Rafał Karpiński

Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych w celu realizacji naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1 z późn.zm.) „RODO”, administrator informuje o zasadach oraz o przysługujących Pani/Panu prawach związanych z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych.

 1. Administrator

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Komisarz Spisowy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock

      2. Inspektor ochrony danych

Z inspektorem ochrony danych (IOD) może się Pani/Pan kontaktować:

 • pocztą tradycyjną na adres: Urząd Miasta i Gminy w Serocku ul. Rynek 21, 05-140 Serock
 • pocztą elektroniczną na adres e-mail: iod@serock.pl

Do IOD należy kierować wyłącznie sprawy dotyczące przetwarzania Pani/Pana danych osobowych przez administratora, w tym realizacji Pani/Pana praw wynikających z RODO.

     3. Cele oraz podstawa prawna przetwarzania Pani/Pana danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie:

 • 6. ust. 1 lit. c RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze wynikającego z art. 24 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz. U. 2019 r. poz. 1775, z późn.zm.), dalej „ustawa o NSP 2021”.

Podanie innych danych w zakresie nieokreślonym przepisami prawa, zostanie potraktowane jako zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) na przetwarzanie tych danych osobowych. Wyrażenie zgody w tym przypadku jest dobrowolne, a zgodę tak wyrażoną można odwołać w dowolnym czasie.

    4. Odbiorcy danych osobowych

Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych będą podmioty określone w rozdziale 6 ustawy o NSP 2021, podmioty współpracujące z administratorem, dostawcy usług technicznych i organizacyjnych umożliwiających przeprowadzenie naboru oraz przechowywanie dokumentacji dotyczącej naboru, osoby działające na polecenie administratora, osoby i podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa powszechnie obowiązującego.

    5. Okres przechowywania danych osobowych

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 5-ciu lat od zakończenia procesu naboru na rachmistrza spisowego.

    6. Prawa osoby, której dane dotyczą

Przysługuje Pani/Panu prawo do:

 • dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych,
 • sprostowania (poprawiania) danych osobowych,
 • ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
 • przenoszenia danych,
 • sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
 • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w przypadku, w którym przetwarzanie Państwa danych odbywa się na podstawie zgody,
 • wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), jeżeli Pani/Pana zdaniem przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.

  7. Dobrowolność/ Obowiązek podania danych osobowych

Podanie danych zawartych w dokumentach rekrutacyjnych nie jest obowiązkowe, jednak jest warunkiem umożliwiającym ubieganie się kandydata o przyjęcie na rachmistrza spisowego i udzielenie mu dostępu do aplikacji szkoleniowej e-learning.

         8. Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, w tym profilowanie

Pani/Pana dane osobowe nie będą profilowane ani też nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji.

 

 • autor: GBS w Serocku

Będzie przychodnia w Zegrzu

Spółka Serockie Inwestycje Samorządowe informuje, że w dniu 8.01.2021 r. podpisana została z wykonawcą robót budowlanych umowa w sprawie realizacji zadania związanego z przebudową i adaptacją lokalu Z/U/185 w budynku przy ul. Drewnowskiego 1 na cele utworzenia przychodni lekarskiej w Zegrzu. Z dniem 13 stycznia br. wykonawca przystąpi do realizacji robót.

Termin ich wykonania określony został do dnia 8.04.2021 r. Wykonawcą robót będzie firma Usługi Ogólno-Budowlane Tadeusz Głowiński z m. Nowy Modlin (05-180 Pomiechówek).

Roboty prowadzone będą z zachowaniem ustalonych z zarządcą nieruchomości warunków, niemniej jednak w przypadku wykonywania robót rozbiórkowych ścian wewnętrznych mogą wystąpić krótkotrwałe niedogodności powodowane przez hałas. Liczymy na wyrozumiałość właścicieli lokali mieszkalnych sąsiadujących z remontowanym lokalem.

 • autor: SIS Sp. z o.o.
 • przychodnia w Zegrzu

Dotacje gminne dla mieszkańców

Przypominamy o możliwości uzyskania dotacji do wymiany starych pieców węglowych oraz likwidacji zbiorników bezodpływowych poprzez budowę przydomowej oczyszczalni ścieków. Już 1 lutego rusza pierwszy w 2021 roku nabór wniosków o udzielenie dotacji do wskazanych przedsięwzięć, który potrwa do 28 lutego 2021 r. Kolejne realizowane będą przez cały maj i cały sierpień.

Jednocześnie informujemy, że trwają prace nad zmianą dotychczasowych warunków udzielania dotacji. Zmiany, które chcielibyśmy wprowadzić dotyczą m.in. możliwości łączenia gminnej dotacji z innymi bezzwrotnymi formami dotacji, co oznacza, że beneficjenci naszego gminnego programu - po spełnieniu określonych warunków - będą mogli ubiegać się o dofinansowanie np. z Programu Czyste Powietrze, oraz wprowadzenia nowego, wyższego poziomu dotacji dla tych z Państwa, którzy posiadają Kartę Serocczanina.

Szczegółowe informacje znajdziecie Państwo na stronie www.serock.pl w zakładce: ochrona środowiska/dotacja do wymiany kotłów oraz pod numerami tel. 22 782 88 53.

 • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

29. finał WOŚP

29. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy już w niedzielę. To pierwszy finał organizowany w czasie pandemii.
 
Aby wziąć udział w tegorocznej akcji charytatywnej WOŚP w niedzielę 31 stycznia w godz. 10.00 – 18.00 wybierzcie się
Państwo na zimowy spacer po Serocku. Na placu przed SALĄ WIDOWISKOWĄ Centrum Kultury i Czytelnictwa będą oczekiwali na Was Wolontariusze z puszkami WOŚP. Prosimy - pamiętajcie o zachowaniu zasad bezpieczeństwa.
Gorąco zachęcamy wraz z serocką młodzieżą uczącą się w LO im. Marii Konopnickiej w Legionowie do udziału w aktywnościach sztabu WOŚP KONOPNICKA zarejestrowanego przy #3687 w PZSO w Legionowie https://legionowo-3687.wosp.pl/
Przedmioty wystawione do licytacji znajdziecie na aukcji: https://allegro.pl/uzytkownik/WOSP_Konopnicka
 • autor: Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku

Plany inwestycyjne na 2021 rok

Od strony inwestycyjnej rozpoczęty nowy rok budżetowy będzie kontynuacją ubiegłego.

Najważniejsze z zadań, które przewidzieliśmy do realizacji, to rozbudowa budynku Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej. Zadanie ma na celu rozbudowę istniejącego obiektu, co ma skutkować powstaniem nowoczesnego, funkcjonalnego przedszkola składającego się z pięciu sal zajęciowych, łazienek, szatni i pomieszczeń dodatkowych. Przewiduje się, że budynek będzie gotowy do użytkowania jesienią przyszłego roku. Dokumentacja projektowa dla tego zadania została opracowania w ubiegłym roku, a z początkiem grudnia uzyskaliśmy pozwolenie na budowę.

W ubiegłym roku została także opracowana dokumentacja projektowa rozbudowy szkoły podstawowej w Jadwisinie o dużą salę gimnastyczną z zapleczem sanitarnym i sale lekcyjne. Obecnie trwają formalności zmierzające do uzyskania pozwolenia na budowę. W drugiej połowie roku będziemy przygotowywać się do rozpoczęcia prac budowlanych. 

Kolejnym zadaniem z zakresu modernizacji infrastruktury oświatowej jest remont i rozbudowa szkoły podstawowej w Serocku. Na ten rok zaplanowaliśmy przeprowadzenie generalnego remontu kuchni obsługującej zarówno przedszkole jak i szkołę, a także opracowanie kilkuetapowej dokumentacji projektowej remontu i rozbudowy budynku szkoły. Założeniem do projektowania jest poprawa warunków prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego, tj. budowa nowej sali gimnastycznej a także rozwiązanie problemu niefunkcjonalnych szatni ubrań wierzchnich czy stołówki. Rozbudowa obiektu przewiduje także budowę windy obsługującej wszystkie kondygnacje oraz dodatkowych pomieszczeń pozwalających na zwiększenie funkcjonalności całego obiektu. Kolejnym etapem planowanych prac w tym budynku będzie remont istniejących instalacji (sanitarnej i elektrycznej), wykonanie sieci internetowej obejmującej swym zasięgiem wszystkie sale lekcyjne i inne prace remontowe - ogólnobudowlane. Realizacja wszystkich założeń z uwagi na specyfikę prac budowlanych, będzie musiała zostać odpowiednio rozłożona w czasie. Na ten rok planujemy opracowanie dokumentacji projektowej, na przyszły – kwestie formalno-prawne w tym zakresie. Rozpoczęcie pierwszych prac budowlanych będzie możliwe w 2023 roku.

Modernizacja infrastruktury oświatowej w 2021 r. to także przebudowa przedszkola w Zegrzu wraz z rozbudową mającą na celu utworzenie grupy żłobkowej. Na ten rok przewidziane jest opracowanie dokumentacji projektowej dla tego zadania.

Oprócz inwestycji oświatowych, które tak naprawdę są najbardziej pracochłonne i najtrudniejsze ze względów organizacyjnych (wszystkie prace budowlane realizujemy w funkcjonujących obiektach, więc często wiąże się to z pewnymi niedogodnościami zarówno dla dzieci, rodziców ale i wykonawcy), na rok 2021 zaplanowaliśmy mnóstwo mniejszych zadań polegających na budowie dróg (np. ul. Mickiewicza w Serocku, droga łącząca Jadwisin z Zegrzem), kanalizacji sanitarnej i wodociągów (budowa kanalizacji w ul. Stokrotki, zakończenie budowy Stacji Uzdatniania Wody w Serocku, budowa wodociągu Dębe - Bolesławowo) i terenów rekreacyjnych (budowa pierwszego etapu ścieżki łączącej Zegrze z Jadwisinem wraz z zagospodarowaniem terenu przy ul. Pułku Radio w Zegrzu, budowa placu zabaw w Maryninie czy zakończenie budowy placu zabaw w miejscowości Dębe). W planach finansowych na ten rok znajdziemy również liczne przedsięwzięcia z zakresu budowy oświetlenia (opracowanie dokumentacji projektowych i roboty budowlane) a także liczne drobne zadania realizowane na wniosek mieszkańców w ramach funduszu sołeckiego.

Uporawszy się z trudnościami w realizacji zadań inwestycyjnych, które w związku z pandemią przyniósł nam ubiegły rok, jesteśmy przekonani, że rok 2021 będzie tylko lepszy, i wszystkie nasze plany uda się zrealizować w zaplanowanym zakresie – Monika Głębocka, kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji.

 

 

 • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

Informacja w sprawie realizacji drogi ekspresowej S50 na terenie Miasta i Gminy Serock

26 stycznia miało miejsce spotkanie informacyjne z przedstawicielami samorządów, na terenie których planowany jest przebieg poszczególnych korytarzy przyszłej drogi ekspresowej S50, stanowiącej tzw. obwodnicę aglomeracyjną m.st. Warszawy. Organizatorem była Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad.

W trakcie spotkania przedstawiono stan zaawansowania prac nad projektem. Potwierdzono, że analizowane obecnie są 4 korytarze, w obrębie których będą trasowane przyszłe koncepcje przebiegu drogi. Na terenie Miasta i Gminy Serock warianty 1  i 3 oraz warianty 2 i 4 przebiegają analogicznymi trasami, co realnie powoduje, że w granicach gminy wyróżnić możemy dwa warianty trasy, określane roboczo „wariantem północnym” – wykorzystującym korytarz drogi krajowej 62
i przeprawę mostową w Wierzbicy oraz „wariantem południowym” – przewidującym budowę nowej przeprawy mostowej w rejonie Arciechowa i Serocka lub Jadwisina. Potwierdzono również, że na chwilę obecną nie są znane konkretne propozycje przebiegów trasy, które umożliwiałyby ich odniesienie do konkretnych działek.

W trakcie spotkania oznajmiono, że Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad jako preferowany wariant trasy obiera tzw. wariant południowy. Wybór preferowanego wariantu determinuje, w jakim kierunku będą prowadzone dalsze prace analityczne i projektowe, oraz w obrębie którego opracowana zostanie koncepcja trasy drogi. Obecnie GDDKiA przystępuje do realizacji Studium Techniczno-Ekonomiczno -Środowiskowego (STEŚ), w trakcie którego prowadzone będą kolejne analizy wybranego preferowanego wariantu.

Zaproponowane rozwiązania powodują szereg obaw związanych z zachowaniem integralności wewnętrznej gminy w następstwie realizacji tej strategicznej inwestycji, wprowadzenia wewnętrznych podziałów oraz ingerencji w najcenniejsze przyrodniczo rejony gminy – w tym dolinę Narwi i Jezioro Zegrzyńskie, a także kompleks leśny leśnictwa Zegrze usytuowany w centralnej części gminy. Wobec powyższego niezbędne jest przyjęcie aktywnej postawy samorządu i społeczności lokalnej, wobec zaproponowanych rozwiązań.

W celu wypracowania spójnego stanowiska samorządów, w rejonie których planowana jest realizacja trasy, uzgodniono termin pierwszego spotkania roboczego między władzami Serocka, Radzymina i Klembowa, na dzień 3 lutego. Do udziału w spotkaniu będą również zaproszeni przedstawiciele kolejnych  samorządów zainteresowanych sprawą. Mamy nadzieję, że jednoczesne wielostronne spostrzeżenie o potrzebie skoordynowania stanowiska jest wyrazem spójnych interesów występujących między poszczególnymi samorządami, co pozwoli na bardziej skuteczne działania zmierzające w kierunku wprowadzenia w przestrzeni gminnej najlepszych możliwych do zastosowania rozwiązań.

Link do prezentacji TUTAJ.

 • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

Życzenia z okazji Dnia Babci i Dnia Dziadka

Wszystkim Babciom i Dziadkom, z okazji ich święta życzymy wszystkiego cudownego. Niech chwile spędzane z wnukami będą źródłem radości i wyjątkowych wzruszeń, niech silne rodzinne więzy będą wzmacniane wspólnymi doświadczeniami i życiowymi przygodami. Niech nie zabraknie Państwu zdrowia i pogody ducha. Wszystkiego dobrego!

Covidowa „Dopłata do czynszu”

Pomoc dla wynajmujących dotkniętych ekonomicznymi skutkami COVID-19, którzy otrzymują dodatek mieszkaniowy.

Najemcy oraz podnajemcy mieszkań mogą, po spełnieniu odpowiednich warunków, otrzymać dopłatę do dodatku mieszkaniowego, tzw. „dopłatę do czynszu”. Nowe przepisy dotyczą najemców mieszkań komunalnych, towarzystw budownictwa społecznego, spółdzielczych czy też wynajętych od osoby prywatnej lub firmy. Dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu nie przysługuje osobom zamieszkującym własne mieszkanie.

Powyższe wsparcie przewiduje możliwość ubiegania się o dodatki mieszkaniowe powiększone o dopłatę z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19. Dzięki temu wsparciu wyższe dodatki mieszkaniowe przysługiwać będą najemcom, w tym także na rynku komercyjnym. Wysokość dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu nie może przekroczyć 75% czynszu opłacanego przez najemcę oraz nie może być wyższa niż 1500 zł.

Dopłata do czynszu, finansowana z budżetu państwa (ze środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19) będzie przyznawana przez gminę razem z dodatkiem mieszkaniowym tym gospodarstwom domowym, które wniosek o te świadczenia złożą do 31 marca 2021 r.
Osoby te będą zobowiązane do wykazania, że w ostatnich trzech miesiącach ich średni miesięczny dochód nie tylko upoważnia do otrzymania dodatku mieszkaniowego, ale też był  o co najmniej 25 % niższy niż w 2019 r. (np. na podstawie PIT za 2019 r.). Ponadto dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę będzie przysługiwał, jeżeli najemca był najemcą lokalu mieszkalnego przed 14 marca 2020 r. oraz ubiegającemu się o dodatek mieszkaniowy nie przysługiwał wcześniej dodatek mieszkaniowy powiększony o dopłatę do czynszu.

Wysokość dopłaty stanowi różnicę między kwotą dodatku mieszkaniowego powiększonego o dopłatę do czynszu, przyznanego w oparciu o obowiązujące przepisy, a kwotą dodatku mieszkaniowego, jaka zostałaby przyznana na zasadach ogólnych ustawy. Więcej informacji pod numerem telefonu 22 782-88-35.

 

Kalendarz Imprez Miasta i Gminy Serock 2021

W kalendarzu imprez znajdują się wydarzenia planowane do realizacji na terenie Miasta i Gminy Serock w 2021 r. Z powodu epidemii koronawirusa część z nich może zostać zrealizowana w innym terminie lub całkowicie odwołana.

Wydarzenia oznaczone gwiazdką (*) mogą zostać zrealizowane w formie on-line.

Główni Organizatorzy wydarzeń gminnych wskazani w kalendarzu imprez

CKiC - Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku;  tel. (22) 782 80 70
SIS - Serockie Inwestycje Samorządowe  Sp. z o.o.; tel. (22) 782 73 50
OPS - Ośrodek Pomocy Społecznej w Serocku; tel. (22) 782 61 18
PZW - Polski Związek Wędkarski; tel. (22) 782 76 13; 780 142 145

Zaśnieżyło Serock

Cieszymy się z pierwszego większego śniegu tej zimy. Zapraszamy do obejrzenia galerii fotografii.

 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021
 • serocka zima 2021

Pierwszy rok działalności spółki

Zapraszamy do przeczytania krótkiego wywiadu z Prezesem Spółki Serockie Inwestycji Samorządowych - Markiem Bąbolskim.

Mamy za sobą rok działania nowo powołanej spółki - Serockie Inwestycje Samorządowe, która rozszerzyła swój obszar działania w porównaniu do poprzedniej struktury, którą pełnił Ośrodek Sportu i Rekreacji (OSiR).
Jak Pan ocenia pierwszy rok działalności Spółki?

Witam serdecznie. Rzeczywiście za nami pierwszy pełny rok działania Spółki, który z dzisiejszej perspektywy był okresem pełnym zmian, rotacji ale i uczenia się siebie nawzajem. Nowi ludzie, zmiana modelu zarządzania, sukcesywne zwiększanie zakresu działania. Dużo się działo i myślę, że wszyscy nabywaliśmy nowe doświadczenia. Mam jednak wrażenie, że udało nam się zbudować sprawny, zaangażowany zespół oraz wyzwolić w ludziach nową energię do działania. Spółka zrealizowała zamierzone cele na rok 2020 poza jedną kwestią. Niestety nie udało się nam rozpocząć procedury przetargowej na wykonanie dokumentacji projektowej dot. budowy hali sportowej w Serocku. Będziemy nad tym pracować w roku obecnym.

Jakie działania w kompetencji Spółki sprawiły Panu największą satysfakcję, z czego jest Pan najbardziej dumny?

Najbardziej dumny jestem ze zbudowania zespołu ludzi, którzy mogą stanowić trzon pewnej drużyny, która chce coś osiągnąć. Rok 2020 był rokiem trudnym ze względu na panującą pandemię. Praktycznie udało się zrealizować tylko  połowę imprez sportowych, które planowaliśmy.  Dobrze, że kilka, mimo iż w nieco okrojonej wersji, się odbyło. Bardzo fajnym pomysłem, który na pewno będziemy chcieli powtórzyć w tym roku były Półkolonie na sportowo na bazie Ośrodka Wypoczynku Letniego (OWL) w Jadwisinie.  Była to frajda dla dzieci, a samo przedsięwzięcie cieszyło się ogromnym zainteresowaniem oraz powodzeniem. Właśnie ta inicjatywa sprawiła mi najwięcej przyjemności. Sam jestem ojcem 13-letniej dziewczynki, która wyczynowo uprawia sport i wiem na ile ważny jest w życiu ruch oraz spotkania z rówieśnikami dla takich dzieci.

 Co w tym roku było najtrudniejsze? Nowa spółka musiała się zmierzyć z bardzo ciężkim czasem:  Covid-19, zamknięcie szkół, ograniczony zasób ludzki i wiele innych. Czy wszystko działało tak jak Pan zakładał?

Zawsze najtrudniejsze są początki. Spółka powołana została do życia we wrześniu 2019 roku. Praktycznie zaczęła funkcjonować z początkiem 2020 roku. Pamiętam, jak w Święta Bożego Narodzenia i Sylwestra siedziałem i przygotowywałem Regulaminy Organizacyjne oraz układałem model zarządzania dla zupełnie nowej instytucji. Zastanawiałem się, jak to będzie funkcjonować i czy będzie to miało swoje realne odzwierciedlenie w codziennym życiu. Pamiętam, jak byłem na spotkaniu wigilijnym w Ośrodku Sportu i Rekreacji i patrzyłem ludziom w oczy. Widziałem w nich strach. W końcu kilka dni wcześniej oznajmiliśmy im, że zlikwidujemy ich zakład pracy i przejdą wkrótce do całkiem nowej jednostki. To chyba było dla mnie rzeczą najtrudniejszą: zbudować zaufanie, autorytet i wejść w całkiem dla mnie nowe otoczenie ludzkie. A czy mi się udało? Nie mnie to oceniać, ale dziś, każdy kto z tamtego składu chciał ze mną pracować, pracuje nadal.

Jakie plany ma "Spółka" na następny rok?

Tu pewnie by można sporo pisać. Postaram się jednak skupić na głównych celach:

Po pierwsze, zmiana systemu zarządzania szkołami spowodowała, że możemy więcej środków finansowych przeznaczyć na niezbędne, drobne i bieżące remonty. Będziemy chcieli pracować nad poprawą jakości infrastruktury oświatowej i systematycznie podnosić jej jakość.

Po drugie, chciałbym się skupić na tym, aby sekcje oraz imprezy organizowane przez SIS były dobre pod względem jakości a nie ilości. Zależy mi na dobrej i sprawnej organizacji oraz na rozwiązaniach, które wpłyną na podniesienie ich poziomu. Nawet gdyby miało się to odbyć kosztem faktycznej liczby zrealizowanych wydarzeń sportowych.

Po trzecie: inwestycje. Ten rok będzie pierwszym, w którym zaczniemy materializować działania przygotowywane w roku 2020. Dotychczas nie były one widoczne na zewnątrz, bo przygotowania do inwestycji są mozolne ale mało efektowne.  W dniu 08.01.2021r. podpisaliśmy umowę na remont lokalu w Zegrzu z przeznaczaniem na filię Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej. W przyszłym tygodniu wykonawca wchodzi na plac budowy, by rozpocząć działania. Z końcem stycznia kończymy projekt budowy boiska sportowego w Jadwisinie. Na przełomie maja i czerwca chcielibyśmy i tam rozpocząć prace budowlane. Dziś, w zasadzie, mogę też potwierdzić, że spółka będzie realizowała rozbudowę Szkoły Podstawowej w Jadwisinie. Inwestycja planowana jest na lata 2021–2023. Do końca I kwartału bieżącego roku, ogłosimy przetarg na projekt Hali Sportowej w Serocku na terenie należącym do gminy przy ul. Warszawskiej i ul. Czeskiej.

Oprócz tego, oczywiście jest szereg działań bieżących, w które jest zaangażowany cały zespół.

Przygotowujemy również nową imprezę biegową. Chcemy powtórzyć organizację Triathlonu. Włączyliśmy sekcję boksu w struktury SIS. Mam tylko nadzieję, że sytuacja pandemiczna pozwoli nam zagospodarować Państwa wolny czas w jak najlepszy możliwy sposób.Zapraszam do śledzenia naszej strony www.sis.serock.pl oraz FB.

Bardzo dziękuję i życzę sukcesów w realizacji tych planów.

Odbiór śmieci

Przypominamy, że odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości położonych na terenie Miasta i Gminy Serock realizowany jest od godziny 7 rano. W związku z tym prosimy o wystawienie pojemników i otwarcie altan śmietnikowych DO godziny 7 rano. Reklamacje spod adresów, na których odpady nie były wystawione na czas, nie będą realizowane. 

Nowe zasady wsparcia (COVID-19)

W grudniu 2020 roku zostały uchwalone nowe zasady wsparcia dla branż najbardziej dotkniętych epidemią COVID-19, przede wszystkim poprzez rozszerzenie zakresu kodów PKD, które uprawniają do otrzymania wsparcia. Przeczytaj TUTAJ, czy wsparcie dotyczy twojej działalności.

 

 

 • autor: biznes.gov.pl