Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Rozkłady jazdy LKA na 2022 rok

Poniżej znajdą Państwo rozkłady jazdy Lokalnej Komunikacji Autobusowej, które będą obowiązywały w 2022 roku. 

Zachęcamy także do zapoznania się ze zmianami, jakie zajdą w LKA w nowym roku TUTAJ.

Linie realizowane przez Powiat Legionowski:

Zmiany w Lokalnej Komunikacji Autobusowej w 2022 r.

Rok 2021 zbliża się nieuchronnie ku końcowi. Przyniósł on szereg zmian w funkcjonującej dotychczas Lokalnej Komunikacji Autobusowej na terenie Miasta i Gminy Serock.

Największą z nich było wprowadzenie bezpłatnych przejazdów dla wszystkich pasażerów. Podyktowane zostało to przede wszystkim względami sanitarnymi. W czasach epidemicznych chcieliśmy wyeliminować obrót gotówki w autobusach, a także ograniczyć tłoczenie się pasażerów w wejściu do pojazdu. Takie rozwiązanie zmniejszyło także opóźnienia, które wcześniej wynikały z konieczności wydawania biletów. Obserwujemy obecnie bardzo duże zainteresowanie naszymi liniami, co bardzo cieszy, ponieważ przyczyniamy się do ograniczania używania samochodów osobowych.

2021 rok przyniósł także zmiany w funkcjonowaniu linii 1 i 2 (tzw. pętli), które kursują po terenie wszystkich miejscowości gminy, znajdujących się po zachodniej stronie Narwi. Linie wyruszają w przeciwnych kierunkach, w większości przypadków o podobnych godzinach, dzięki czemu dojazd do większości miejscowości  został znacznie skrócony.

Linie 3 i 4 (kursujące „za wodą”, czyli po wschodniej stronie Narwi) także zostały rozszerzone o przystanki: „Kania Polska ul. Bindugi” oraz „Serock ul. Dłużewskich”. Zmiana podyktowana była wnioskami mieszkańców.

Wprowadzono dodatkowe 3 pary kursów na linii 5 (Dębe – Legionowo – Dębe), a także 5 par kursów na linii 5 zostało rozszerzonych o dodatkowy przystanek „Dębe Ośrodek Zdrowia”. Linia 6 została rozszerzona o jeden dodatkowy kurs w godzinach porannych.

Nadchodzący rok przynosi kolejne zmiany, mające na celu ułatwić Państwu dojazd Lokalną Komunikacją Autobusową.

Przede wszystkim skupiliśmy się na rozkładach obowiązujących w weekendy i święta. Od 1.01.2022 r. na wszystkich liniach zostają wyszczególnione rozkłady obowiązujące w dni robocze, a także rozkłady obowiązujące w soboty, niedziele i święta.

Dotychczas na terenie gminy funkcjonowały linie 1A i 2A (tzw. weekendowe), które obejmowały swym zasięgiem teren całej gminy (czyli na trasie linii 1, 2 oraz 4). Długość tych linii generowała jednak problemy związane z dopasowaniem ich do godzin przyjazdów/ odjazdów linii 6/6N (Wierzbica – Serock – PKP Legionowo).

Od nowego roku linie 1A i 2A zostają wcielone do linii 1, 2 oraz 4. Obecnie linie weekendowe to łącznie 3 kursy w soboty oraz 3 kursy w niedziele i święta. Zmiana polega na dwukrotnym zwiększeniu częstotliwości kursów, tj. do 6 kursów w soboty, niedziele i święta.

Linie 3 i 4 zostają rozszerzone o nowy przystanek – „Serock ul. Kuligowskiego”, co oznacza, zmianę przebiegu trasy w kierunku powrotnym. Kursy powyższych linii nie będą już wracały od przystanku „Serock ul. Dłużewskich” tą samą drogą, a zostaną skierowane w ul. Polną, następnie ul. B. Chrobrego dojadą do przystanku „Serock Centrum 01”. Weekendowy wariant linii 4 będzie się teraz składał z 7 kursów (zamiast trzech dotychczas).

Na linii 5 dodane zostają dwie pary kursów (tj. po dwa kursy w obu kierunkach) w dni robocze, a liczba kursów w weekendy zostaje zwiększona. Obecnie kursuje 5 par kursów w soboty oraz 3 pary kursów w niedziele i święta. Od nowego roku będzie to 8 par kursów w soboty, niedziele i święta.

Linia 6 zostaje rozszerzona o kolejne dwie pary kursów, a linia 6N będzie od nowego roku kursowała po tej samej trasie co linia 6. W soboty obecnie  kursuje 9 par kursów, a w niedziele 8. Od 1 stycznia linia 6 weekendowa będzie składać z 13 par kursów w soboty, niedziele i święta.

W 2022 roku utrzymane zostają bezpłatne przejazdy Lokalną Komunikacją Autobusową.

System Informacji Pasażerskiej KiedyPrzyjedzie.pl

Od 1 stycznia 2022 roku Lokalna Komunikacja Autobusowa, której organizatorem jest Miasto i Gmina Serock, pojawi się w serwisie KiedyPrzyjedzie.pl. Jest to system informacji pasażerskiej mający na celu ułatwienie poruszania się autobusami lokalnymi. Zawierać będzie wykaz wszystkich przystanków autobusowych na terenie Gminy Serock, a także rozkłady jazdy oraz tabliczki przystankowe dla każdego przystanku. Pasażer będzie mógł sprawdzić na rozkładzie statycznym za ile czasu przyjedzie kolejny autobus, którą linię autobus realizuje oraz jakie są następne przystanki na jego trasie. Zachęcamy do pobrania aplikacji na Państwa smartfony.

Rozkłady jazdy LKA na 2022 rok TUTAJ

 

 

 • plakat promujący portal Kiedyprzyjedzie.pl

Rozdajemy gminne kalendarze

30 grudnia w Izbie Pamięci i Tradycji Rybackich w Serocku (w godz. 10.00-15.00) będzie można otrzymać serocki kalendarz ścienny na 2022 rok.

W tym roku strony kalendarza są ozdobione grafikami Stanisława Witolda Bieniasa, malarza, który od wielu lat związany jest z naszą gminą.

Artysta jest twórcą m.in. koncepcji architektonicznej Skweru Chopina  w Kalingradzie oraz autorem wielu pięknych obrazów, w tym serockiej panoramy, zdobiącej ściany serockiego ratusza.

Serdecznie Państwa zachęcamy do odbioru kalendarzy, które będą stanowiły wyjątkową ozdobę Waszych domostw. Uwaga – ilość kalendarzy ograniczona, ze względu na duże zainteresowanie jedna osoba będzie mogła otrzymać jeden egzemplarz kalendarza.

 

 • kalendarz gminny na 2022 rok
 • kalendarz gminny na 2022 rok
 • kalendarz gminny na 2022 rokIMG_9744a
 • kalendarz gminny na 2022 rok

Inwestycyjny rok 2022

Dobiega końca kolejny „pandemiczny” rok. Gdy go rozpoczynaliśmy z niemałym pakietem inwestycji do zrealizowania, mieliśmy ogromną nadzieję, że najgorsze już za nami, że powoli zmierzamy do stabilizacji na rynku budowlanym, która jest nieodzownym elementem efektywnego planowania działań w tej dziedzinie. I rzeczywiście – początek roku był dobrą zapowiedzią kolejnych miesięcy. Rozpoczęte inwestycje realizowane były zgodnie z planem, bez większych komplikacji, a pierwsze ogłoszone przetargi przyniosły sporo atrakcyjnych cenowo ofert. Szybko jednak okazało się, że to przysłowiowa „cisza przed burzą”. Postępowania wszczęte wczesną wiosną często nie kończyły się wyborem wykonawcy – czy to ze względu na zbyt wysokie ceny, czy wręcz przez brak zainteresowania ze strony potencjalnych wykonawców (budowa chodnika w Jadwisinie wzdłuż ul. Szaniawskiego, czy remont kuchni i stołówki w SP w Serocku – oba zadania w pierwszych przetargach nie przyniosły rozstrzygnięcia), a założenia realizacyjne zamówień udzielonych w pierwszej połowie roku (rozbudowa zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Woli Kiełpińskiej, remont kuchni i stołówki w SP w Serocku rozstrzygnięty dopiero w drugim postępowaniu) zostały szybko zweryfikowane przez - jak się okazało - bardzo niepewną rzeczywistość.

Dotkliwym faktem okazał się ogromny wzrost cen materiałów budowlanych, który dokonał się w przeciągu kilku miesięcy, a jakby  tego było mało – dostępność materiałów znacząco spadła. Oba te czynniki sprawiły, że kluczowe z naszego punktu widzenia zadania inwestycyjne w obu obiektach oświatowych stały się praktycznie niemożliwe do zrealizowania w założonym terminie i budżecie. Rozbudowa ZS-P w Woli Kiełpińskiej nadal trwa i wciąż napotykamy na trudności realizacyjne. Prace w SP w Serocku ostatecznie udało się zakończyć.

Z podobnymi trudnościami mierzyliśmy się w tym roku w przypadku większości przedsięwzięć – również na etapie projektowania. Tu wiosenna trzecia fala covid a później jesienna – czwarta – nie pozostały bez znaczenia dla terminowości zadań.  Podsumowując jednak rok inwestycyjny trzeba przyznać, że większość zadań udało się zrealizować z powodzeniem.

W kontekście niezwykle ambitnego planu inwestycji na przyszły rok, z niekrytym niepokojem spoglądamy w nadchodzące miesiące. Cokolwiek by się jednak nie działo – spróbujemy odnaleźć się w tej rzeczywistości i stanąć na wysokości zadania tak, aby nie zawieźć Państwa oczekiwań.

Odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości letniskowych

Nawiązując do podjętej w dniu 17.11.2021 r. Uchwały Nr 482/XLIII/2021 Rady Miejskiej w Serocku uchylającej uchwałę w sprawie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta i Gminy Serock, na których nie zamieszkują mieszkańcy a powstają odpady komunalne, informujemy, że z dniem 1 stycznia 2022 r. właściciele nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zostaną wyłączeni z gminnego systemu odbioru odpadów komunalnych.

Zgodnie z art. 6c ust. 1 ustawy  o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996r.  gminy są zobowiązane do zorganizowania odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy.  Gminy nie mają natomiast obowiązku odbierania odpadów komunalnych  z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne. W związku z powyższym właściciele ww. nieruchomości od dnia 1 stycznia 2022 r. będą zobligowani do zawarcia umów indywidualnych z firmą odbierającą odpady komunalne, posiadającą wpis do Rejestru Działalności Regulowanej oraz udokumentowania tego faktu poprzez posiadanie dowodów uiszczania opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów. Zmiany w dotychczasowo przyjętym systemie gospodarowania odpadami spowodowane są faktem, że ilość odpadów odbieranych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne jest nieadekwatna do wysokości stawki opłaty za ich zagospodarowanie, ponoszonej przez właścicieli nieruchomości. Posiadacze nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe oraz innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wnosząc roczną opłatę ryczałtową mogli korzystać z gminnego systemu odbioru odpadów na równi z mieszkańcami stałymi, którzy ponoszą znacznie wyższe koszty związane z odbiorem odpadów komunalnych sprzed ich posesji oraz zagospodarowaniem odpadów dostarczanych do PSZOK. Warto zaznaczyć, że dotychczas wnoszona zryczałtowana opłata za zagospodarowanie odpadów z nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjne, niezależnie od ilości osób  i czasu przebywania na działce wynosiła 181,00 zł (maksymalna, możliwa wysokość opłaty ryczałtowej ustalonej na 2021 rok) zaś od jednej osoby zamieszkującej na terenie gminy Serock opłata miesięczna wynosiła 27 zł, co w skali roku wynosi 324 zł od jednego mieszkańca (bez uwzględniania 15% procentowej zniżki za posiadanie kompostownika). Łatwo więc policzyć, że w przypadku rodziny 2 + 2 opłata za zagospodarowanie odpadów wynosi w 2021 r. 108,00 zł/miesięcznie, rocznie jest to już kwota 1296,00 zł. Maksymalne stawki opłat nie mogą przekroczyć ściśle określonych wartości, wynikających z art. 6j ust. 3b ww. ustawy, w związku z czym Gmina nie ma możliwości ustanowienia w stosunku do właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których powstają odpady komunalne, stawek opłat które pokryłyby realny koszt odbioru i zagospodarowania wytwarzanych przez nich odpadów.

W związku z tym, widząc jak wysokie koszty ponoszone są za odbiór i zagospodarowanie odpadów, szukając sposobu na ich ograniczenie podjęta została decyzja o wyłączeniu nieruchomości letniskowych z gminnego systemu zagospodarowania odpadów.

Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa, zgodnie z art. 6 ust. 5a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, będą przeprowadzać kontrole dotyczące podpisanych umów  na odbiór odpadów oraz dowodów uiszczania opłat za korzystanie z tych usług.

 

Lista podmiotów odbierających odpady komunalne TUTAJ

Budżet Miasta i Gminy Serock na 2022 rok

22 grudnia 2021 r., podczas XLV sesji Rady Miejskiej w Serocku, Radni jednogłośnie przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2021-2036 oraz Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Serock na 2022 rok w kształcie zaproponowanym przez Burmistrza.

Budżet gminy jest podstawowym instrumentem zarządzania finansami gminy. W związku z powyższym projekt budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej podlegał opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz stałych Komisji Rady Miejskiej w Serocku. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak również stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036 oraz projekt uchwały budżetowej na 2022 rok.


Prezentacja budżetu na 2022 rok - TUTAJ.

Relację z sesji mogą Państwo obejrzeć - TUTAJ. 

Grudniowy numer Informatora

Przekazujemy Państwu ostatni w tym roku numer Informatora Gminy Serock. To numer, w którym podsumowujemy działania minionego roku i opowiadamy o planach na rok 2022. 

Serdecznie dziękujemy za lekturę naszego miesięcznika. 
Życzymy Państwu zdrowych, radosnych, spokojnych świąt Bożego Narodzenia, odpoczynku od pędu ostatnich tygodni i nabrania sił do wyzwań przychodzących wraz z nowym rokiem. Wszystkiego dobrego!

 

Redakcja

 • Informator gminy Serock - numer grudniowy

Życzenia świąteczne

 • życzenia świąteczne

Seniorzy dla Super-Seniorów

Seniorzy z Serockiej Akademii Seniora, w tygodniu przedświątecznym, przygotowali paczki i życzenia dla Super-Seniorów: 80, 90, a nawet blisko 100-latków. 
W Gminie Serock jest wiele takich osób w podeszły wieku - samotnych i zniedołężniałych.
Mikołaj i Śnieżynka, wcześniej ustalając termin wizyty, wręczali Super-Seniorom paczki z owocami,
pierniczkami, pledem, poduszeczką przytulanką, kalendarzem i życzeniami Świątecznymi. Spotkaliśmy się z bardzo miłym odbiorem, a podziękowaniom nie było końca.
W oczach Super-Seniorów widzieliśmy radość, a nawet wzruszenie i wdzięczność, za to, że o Nich pamiętamy. Drzwi otwierały nam osoby niedowidzące, o lasce, na wózku. Miło było  zobaczyć uśmiech na twarzach Tych wspaniałych ludzi.

                Radosnych Świąt Bożego Narodzenia.

 • Mikołaj przygotowany do odwiedzin Super Seniorów
 • Super Seniorzy z Mikołajem
 • Super Seniorka z Mikołajem

UWAGA! Funkcjonowanie Urzędu w okresie świątecznym

Informujemy, że 23 grudnia sprawy w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku załatwiane będą do godziny 15.00.

24 grudnia Urząd będzie nieczynny, podobnie jak 7 stycznia 2022 roku.

Prosimy Państwa o zaplanowanie sobie wizyt w okresie dostępności Urzędu w okresie świątecznym. Przypominamy także, że większość spraw można załatwić drogą elektroniczną poprzez platformę https://serock.epuap.online/ .

Nowy wzór Karty Serocczanina

29 listopada 2021 roku weszło w życie podpisane przez Burmistrza Miasta i Gminy Serock Zarządzenie Nr 157/B/2021 wprowadzające nowy wzór Karty Serocczanina spójny z nowym Systemem Informacji Miejskiej. Wzór prezentujemy na poniższej grafice:

 

Przypominamy, że Program „Karta Serocczanina” oficjalnie wystartował 1 stycznia 2020 roku jednak w związku z dużym zainteresowaniem pierwsze karty były wydawane już w grudniu 2019 roku. Imienna karta ze zdjęciem jest ważna przez okres 2 lat. Z tego względu pierwsze wydane karty straciły swoją ważność w grudniu ubiegłego roku. Co istotne - karty wydane na poprzednio obowiązującym wzorze są ważne do wskazanego na nich terminu.

Program cieszy się coraz większą popularnością. Do końca listopada 2021 roku wydanych zostało dla naszych mieszkańców 3204 karty. Złożenie wniosku i wyrobienie karty jest bezpłatne. O wydanie karty mogą ubiegać się mieszkańcy Miasta i Gminy Serock, którzy rozliczają podatek dochodowy (PIT) w urzędzie Skarbowym w Legionowie ze wskazaniem miejsca zamieszkania na terenie gminy Serock. Mogą ją uzyskać zarówno osoby dorosłe jak i dzieci. Zachęcamy Mieszkańców do kontynuowania udziału w Programie oraz do składania wniosków o wydanie lub wznowienie Karty Serocczanina w Referacie Spraw Obywatelskich (Biuro Obsługi Interesanta, stanowisko nr 5).

Korzyści posiadacza Karty Serocczanina to między innymi:

 • promocyjna oferta uczestnictwa w wydarzeniach kulturalnych i rekreacyjnych na terenie Miasta i Gminy Serock,
 • podwyższona kwota dotacji przy realizacji przedsięwzięć służących ochronie powietrza i gospodarki wodnej (zgodnie z ustawą z 2001r. Prawo Ochrony Środowiska wymiana kotłów c.o., pieców, kominków oraz budowa przydomowej oczyszczalni ścieków) na podstawie Uchwały Nr 379/XXXIV/2021 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 17.03.2021r.,
 • oferty specjalne oraz rabaty udzielane na produkty i usługi realizowane przez 18 lokalnych Partnerów Programu, m.in.: usługi kosmetyczne, fotograficzne, geodezyjno-kartograficzne, usługi radcy prawnego, usługi w zakresie monitoringu, videobramofony oraz napędy do bram, usługi elektryczne, sprzedaż odzieży, szkolenia językowe, usługi gastronomiczne i noclegowe, projektowanie i pielęgnacja zieleni, projektowanie wnętrz, wypożyczalnia sprzętu wodnego i rejsy statkiem, usługi poligraficzno-reklamowe oraz na wydarzenia kulturalne i rekreacyjno-sportowe.

Partnerzy współtworzący na dzień dzisiejszy Program to:

 1. Design Studio Agnieszka Lesiuk
 2. Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku
 3. Centrum Szkoleń i Konferencji Geovita w Jadwisinie
 4. Diamond Beauty Kamila Chrzanowska
 5. Firma Handlowo-Usługowa Danuta Dukowska
 6. IMPRINEO Marcin Wroniak
 7. INTRO-RAFTER Rafał Wiraszka
 8. Kamila Ozdarska PHOTOGRAPHY
 9. Kancelaria Radcy Prawnego Violeta Micorek
 10. Kg – Serwis Karol Główczyński
 11. Lipowy Przylądek – ośrodek wypoczynkowy i restauracja
 12. Krajobrazy. Magdalena Możdżeń
 13. Serockie Inwestycje Samorządowe Sp. z o.o.
 14. SIC - Kinga Wilczyńska-Czyż
 15. Usługi Geodezyjno-Kartograficzne Agnieszka Wawrzyńska
 16. Wypożyczalnia Sprzętu Sportowego i Rekreacyjnego – Danuta Żurawska
 17. Złoty Lin Sp. z o.o. - Restauracja i Hotel
 18. Żegluga Mazowiecka Sp. z o.o.

Więcej informacji dotyczących Programu „Karta Serocczanina” uzyskacie Państwo w Referacie Spraw Obywatelskich pod nr telefonu 22 782 88 32 lub 22 782 88 52 oraz TUTAJ.

ZIMOWISKO w mieście 2022

ZIMOWISKO w mieście 2022 zaprasza na
półkolonie NA SPORTOWO w terminie 31.01 – 4.02 (SIS) oraz na półkolonie Z KULTURĄ w terminie 7.02 – 11.02 (CKICz)

• wiek 7-12 lat
• godziny 8 – 16:00
• koszt 600 zł/os; 500 zł/os z kartą serocczanina,
• warunkiem uruchomienia turnusu będzie zgłoszenie min. 15 osób

O F E R U J E M Y:

• program artystyczny,
• warsztaty i animacje,
• zajęcia sportowe i rekreacyjne,
• pełne wyżywienie.

Półkolonie na bazie Szkoły Podstawowej im. Mikołaja Kopernika w Serocku.
Zapisy na poszczególne turnusy w siedzibach jednostek od 15.12.2021 r.

• Sekretariat CKiCz w Serocku nr tel. 22 782 80 70, biuro@kultura.serock.pl
• Sekretariat SIS Sp. z o.o. nr tel. 22 782 73 50, biuro@sis.serock.pl

Równolegle w dniach 31.01 – 4.02 (CKiCz w Serocku) będzie realizowany program otwarty dla dzieci i młodzieży w godz. 10:00-13:00 - zajęcia kulturalno-animacyjne, a w terminie 7.02 – 11.02 zajęcia sportowo-rekreacyjne (SIS sp. z o.o)
Program zajęć dostępny w siedzibach jednostek. Zajęcia są bezpłatne - obowiązują ZAPISY.

Zapraszamy!

 • plakat zima w mieście

Śmieci – dlaczego płacimy więcej?

Ustawa o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. nakłada na gminy obowiązek organizacji systemu odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy w zamian za wnoszoną przez nich opłatę za gospodarowanie odpadami.  Zgodnie z art. 6k ust. 2a ww. ustawy, maksymalne stawki opłat nie mogą przekroczyć ściśle określonych wartości, które w  przypadku metod obowiązujących na terenie Miasta i Gminy Serock wynoszą odpowiednio:

- 2% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za mieszkańca, w przypadku wyboru metody „od liczby mieszkańców zamieszkujących daną nieruchomość”, co oznacza że wartość maksymalna opłaty w 2022 r. mogłaby wynieść 38,38 zł od 1 mieszkańca;

- 0,7% przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego na 1 osobę ogółem – za m3 zużytej wody, w  przypadku wyboru metody „od wody”, co oznacza że wartość maksymalna opłaty w 2022 r. mogłaby wynieść 13,43 zł  za m3 bezpowrotnie wykorzystanej wody.

Zgodnie z podjętą w dniu 17.11.2021 r. Uchwałą Nr 485/XLIII/2021 Rady Miejskiej w Serocku w sprawie wyboru metody ustalenia wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki takiej opłaty na terenie Miasta i Gminy Serock oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym stawki opłat za gospodarowanie odpadami w 2022 r. będą wynosić:

- 33,00 zł od 1 osoby zamieszkującej daną nieruchomość w przypadku zabudowy jednorodzinnej;

- 11,00 zł za 1 m3 zużytej wody w zabudowie wielolokalowej (z pominięciem wody bezpowrotnie zużytej).

Uchwalone stawki opłat za gospodarowanie odpadami są więc niższe niż wynikające z ustawy maksymalne stawki opłat.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny, stawka opłaty podwyższonej wynosić będzie dwukrotność ww. stawek, tj. 22 zł za 1 m3 zużytej wody w  zabudowie wielolokalowej oraz 66,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca w zabudowie jednorodzinnej.

Z czego wynika podwyżka w dotychczasowo obowiązujących stawkach opłat?

W obowiązującym systemie gmina zobowiązana jest do rozliczania się za każdą tonę odebranych z terenu Miasta i Gminy Serock odpadów przekazanych następnie do dalszego zagospodarowania. Z danych GUS wynika, że z roku na rok ilość produkowanych przez każdego z nas śmieci drastycznie rośnie. Mieszkaniec gminy Serock w 2020 r. wytworzył średnio 525 kg odpadów. To ponad 100 kg więcej niż w 2019 r. Obecnie z terenu gminy codziennie zbieranych jest około 25 ton odpadów różnych frakcji, co przy aktualnie obowiązującej stawce za odbiór i zagospodarowanie odpadów daje kwotę prawie 20 000 zł zaledwie jednego dnia. Rosnąca ilość odpadów wpływa na wzrost ponoszonej przez mieszkańców opłaty za gospodarowanie odpadami. Przyczynami wzrostu dotychczasowo obowiązujących stawek są także wzrost cen paliwa używanego przez pojazdy odbierające odpady sprzed naszych posesji oraz wzrost opłat za energię elektryczną potrzebną do przetworzenia odpadów. Wyżej wymienione elementy są składowymi kosztów związanych z odbiorem i zagospodarowaniem odpadów komunalnych na terenie Miasta i Gminy Serock