2019

Menu rwd

Konsultacje projektu programu współpracy z organizacjami pozarządowymi

Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku przedstawia do konsultacji projekt programu współpracy Miasta i Gminy Serock na 2020 r. z organizacjami pozarządowymi

Wykonując postanowienia ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie Burmistrz Miasta i Gminy w Serocku przedstawia do konsultacji projekt  rocznego programu współpracy Miasta i Gminy Serock na 2020 r. z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy  z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Propozycje zmian do przedstawionego projektu mogą być zgłaszane
 do 8 listopada 2019r. na adres poczty elektronicznej:
a.bilinska@serock.pl,  złożone
w
Kancelarii Urzędu Miasta i Gminy w Serocku (parter pokój nr 1) lub nadesłane na adres:

Urząd Miasta i Gminy w Serock

ul. Rynek 21,

05 – 140 Serock

Treść ogłoszenia o przeprowadzeniu konsultacji stanowiąca załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta i Gminy Serock Nr 145/B/2019 z 24 października 2019r. znajduje się TUTAJ.

 

wstecz

Powrót do topu strony