2019

Menu rwd

GDDKiA - przekazuje informacje w sprawie remontu mostu w Wierzbicy

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad - inwestor planowanego remontu mostu w ciągu drogi krajowej nr 62 Wierzbica-Łacha - przekazał informacje na temat inwestycji:
- zatwierdzony został projekt czasowej organizacji ruchu uwzględniający m in. prowadzenie ruchu pieszego  po obiekcie, zapewnienie komunikacji zastępczej w trakcie całkowitego zamknięcia mostu,
- w najbliższym czasie na drogach pojawią się znaki informujące o proponowanym objeździe dla samochodów osobowych i ciężarowych,
- od dnia 14.10.2019 r. przewidywane są prace związane z przygotowaniem do podniesienia przęsła mostu oraz będą wykonywane prace niepowodujące utrudnień w ruchu pojazdów na moście,
- opracowany został harmonogram zastępczej Lokalnej Komunikacji Autobusowej uruchomionej na okres całkowitego zamknięcia mostu, który udostępniamy poniżej.

Zmiany w komunikacji autobusowej obejmują:
-  uruchomienie dodatkowej linii tymczasowej obsługującej ruch w miejscowościach po wschodniej stronie Narwi;
- uruchomienie dodatkowej linii tymczasowej  komunikującej Serock z pieszą przeprawą mostową;
- skróceniu ulegają dotychczasowe linie Lokalnej Komunikacji Autobusowej (weekendowa i linia nr 3), o odcinek biegnący po wschodniej stronie Narwi.

Pełna informacja w zakresie wykluczenia prowadzenia ruchu samochodowego po obiekcie zostanie przygotowana przez Oddział GDDKiA w Warszawie po 15.10.2019 r.

  • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju, Referat Administracyjno-Gospodarczy

wstecz

Powrót do topu strony