2018

Menu rwd

Informacje Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku

Szanowni Państwo!

W październiku 2018 roku odbyły się wybory samorządowe, które wyłoniły nowy skład Rady Miejskiej w Serocku. Do końca listopada w jej ramach uformowane zostały komisje stałe oraz obsadzone zostały przewidziane w ustawie i statucie Miasta i Gminy Serock funkcje. Stanowiło to warunek konieczny legalnego i efektywnego funkcjonowania organu stanowiącego.

Od dnia 23 listopada 2018 r., w wyniku wyboru dokonanego przez Radnych, mam zaszczyt pełnić rolę Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku. Podjąłem też pracę w Komisji Kultury, Oświaty i Sportu oraz Komisji Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów.

Dziękując za poparcie udzielone w wyborach chciałbym zapewnić, że będę godnie reprezentował państwa interesy na forum władz gminy przyczyniając się do dalszego rozwoju naszego pięknego miasta i poprawy jakości życia.

Zachęcam również do zgłaszania swoich potrzeb, pomysłów i oczekiwań. W każdy poniedziałek pełnię dyżur w Urzędzie Miasta i Gminy Serock (pokój nr 32) od godz. 18:30 do 20:30. Liczę na dobrą współpracę w kadencji 2018 - 2023.

                                                                                                                          Z wyrazami szacunku,

                                                                                                                               Mariusz Rosiński

 

Poniżej przedstawiam skład poszczególnych komisji ze wskazaniem funkcji, które objęli Radni VIII kadencji Rady Miejskiej w Serocku.

Komisja Rozwoju Gospodarczego, Budżetu i Finansów

Józef Wojciech Lutomirski- przewodniczący komisji
Krzysztof Edward Bońkowski- wiceprzewodniczący komisji
Marek Jan Biliński- członek komisji
Mariusz Rosiński- członek komisji
Włodzimierz Tadeusz Skośkiewicz- członek komisji

Komisja Kultury, Oświaty i Sportu

Sławomir Paweł Czerwiński- przewodniczący komisji
Bożena Danuta Kalinowska - wiceprzewodnicząca komisji
Agnieszka Martyna Oktaba- członek komisji
Aneta Rogucka- członek komisji
Mariusz Rosiński- członek komisji

Komisja Rewizyjna

Sławomir Ireneusz Osiwała - przewodniczący komisji
Krzysztof Zakolski- wiceprzewodniczący komisji
Teresa Urszula Krzyczkowska- członek komisji
Gabriela Ewa Książyk- członek komisji
Aneta Rogucka- członek komisji
Wiesław Bogdan Winnicki- członek komisji

Komisja Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Przestrzennej

Włodzimierz Tadeusz Skośkiewicz- przewodniczący komisji
Jarosław Krzysztof Pielach- wiceprzewodniczący komisji
Marek Jan Biliński- członek komisji
Teresa Urszula Krzyczkowska- członek komisji
Józef Wojciech Lutomirski- członek komisji
Wiesław Bogdan Winnicki- członek komisji

Komisja Spraw Obywatelskich

Bożena Danuta Kalinowska-przewodnicząca komisji
Gabriela Ewa Książyk- wiceprzewodnicząca komisji
Krzysztof Edward Bońkowski- członek komisji
Sławomir Paweł Czerwiński- członek komisji
Agnieszka Martyna Oktaba- członek komisji
Jarosław Krzysztof Pielach- członek komisji

Komisja Skarg, Wniosków i Petycji

Krzysztof Zakolski- przewodniczący komisji
Sławomir Ireneusz Osiwała- wiceprzewodniczący komisji
Krzysztof Edward Bońkowski- członek komisji
Bożena Danuta Kalinowska- członek komisji
Teresa Urszula Krzyczkowska- członek komisji
Aneta Rogucka- członek komisji
Wiesław Bogdan Winnicki- członek komisji

Komisja właściwa w zakresie oceny treści i wprowadzenia zmian w Statucie Miasta i Gminy Serock

Krzysztof Edward Bońkowski- przewodniczący komisji
Józef Wojciech Lutomirski- wiceprzewodniczący komisji
Marek Jan Biliński- członek komisji
Sławomir Ireneusz Osiwała- członek komisji
Mariusz Rosiński - członek komisji
Włodzimierz Tadeusz Skośkiewicz- członek komisji

 

 

 

 

wstecz

Powrót do topu strony