Rotator zdjęć

Główna treść strony Wspieramy lokalną gospodarkę

Wspieramy lokalną gospodarkę

Stronicowanie

 • Biała Lista podatników VAT

  Biała Lista podatników VAT

  2019.12.06

  Przedsiębiorco pamiętaj, że przez CEIDG możesz zgłosić rachunek do urzędu skarbowego.

 • Szkolenie dla przedsiębiorców

  Szkolenie dla przedsiębiorców

  2019.10.17

  Co zawiera wykaz podatników VAT, jak sprawdzać kontrahenta i kiedy trzeba to zrobić? Dlaczego niektórych rachunków nie ma na białej liście i co w takich sytuacjach można zrobić? Podstawowe informacje o mechanizmie podzielonej płatności (split payment). Kto może stosować podzieloną płatność? Mechanizm podzielonej płatności krok po kroku. Kiedy można przenieść pieniądze z rachunku VAT na zwykłe konto rozliczeniowe? Jakie korzyści daje stosowanie mechanizmu podzielonej płatności? Czym są kasy fiskalne on-line.  

  Tego i wiele więcej można się było dowiedzieć na bezpłatnym szkoleniu dla przedsiębiorców zorganizowanym 16 października w serockim ratuszu. Prowadząca Pani Małgorzata Militz, która na co dzień pełni funkcję Wiceprezes Oddziału Mazowieckiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych, omówiła również obowiązek ewidencjonowania sprzedaży z udziałem kas on-line oraz deklaracje VAT i nowy JPK V-DEK.

  Frekwencja uczestników oraz liczba zadawanych przez nich pytań świadczy o tym, że spotkania tego typu są potrzebne. Co jakiś czas będziemy się starali zaproponować tego rodzaju przedsięwzięcia, może niekoniecznie dotyczących kwestii podatkowych, ale też innych równie ważnych dla biznesu.

 • "Odpowiedzialni Społecznie 2019" - konkurs dla pracodawców,firm i instytucji

  "Odpowiedzialni Społecznie 2019" - konkurs

  2019.10.09

  Zaprasza Powiatowe Centrum Integracji Społecznej w Legionowie

 • Szkolenie dla przedsiębiorców

  Szkolenie dla przedsiębiorców

  2019.09.30

  Zapraszamy na bezpłatne szkolenie dla przedsiębiorców "Podatek VAT - zmiany w 2019/2020 roku".
  Prowadząca: Małgorzata Militz - Wiceprezes Oddziału Mazowieckiego Krajowej Izby Doradców Podatkowych.
  Data: 16 października, godz. 17.00
  Miejsce: sala konferencyjna UMiG w Serocku
  Zapisy: do 15 października pod nr tel 22 782 88 35.

  Szczegóły na plakacie:

 • Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS

  Tydzień Przedsiębiorcy w ZUS

  2019.09.18

  Zapraszamy w dniach 23 - 27 września br. do naszych placówek na „Tydzień Przedsiębiorcy”. Tegoroczne przedsięwzięcie odbywa się pod hasłem „Zatrudniam legalnie - pracuję legalnie”.

  Tę edycję TP realizujemy we współpracy z Państwową Inspekcją Pracy, gdyż jesteśmy partnerem strategicznym kampanii: Pracuję legalnie. Nasze przedsięwzięcie promuje także kampanię ZUS: Masz wybór.

  Podczas Tygodnia Przedsiębiorcy będziemy promować legalne formy zatrudniania pracowników oraz korzyści z tym związane.

  Zapraszamy do skorzystania z:

      Bezpłatnych seminariów tematycznych:

      Zatrudniam legalnie – współpraca ZUS przy ustalaniu i wypłacaniu świadczeń krótkoterminowych,
      Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: ubezpieczenia unijne,
      Zatrudniam legalnie – pracuję legalnie: mam z tego tytułu świadczenia.

      Konsultacji dotyczących usług oferowanych przez ZUS takich jak:

      doradcy ds. ulg i umorzeń,
      doradcy płatnika.

      Porad ekspertów:

      Zakładu Ubezpieczeń Społecznych,
      instytucji współpracujących m.in. Państwowej Inspekcji Pracy, urządów skarbowych, urzędów miasta, urzędów gminy, PFRON.

  Szczegółowe informacje oraz terminy seminariów i dyżurów ekspertów zaproszonych Instytucji dostępne są w naszych placówkach oraz w zakładkach „Seminaria” i „Harmonogramy”.

  Serdecznie zapraszamy!

 • Zapraszamy na kiermasz rzeczy używanych

  Zapraszamy na kiermasz rzeczy używanych

  2019.09.12

  Zapraszamy na przedostatni w tym roku kiermasz rzeczy używanych.

 • Biała lista podatników VAT

  Biała lista podatników VAT

  2019.08.27

  Biała lista podatników VAT – nowe narzędzie do sprawdzania kontrahentów

  1 września 2019 r. zacznie działać tzw. biała lista podatników VAT, czyli wykaz informacji o podatnikach VAT. Ma pomóc firmom skutecznie i szybko weryfikować kontrahentów.

  Czego dowiesz się dzięki białej liście podatników VAT?

  • Sprawdzisz czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.
  • Jeśli twojemu kontrahentowi odmówiono rejestracji, wykreślono go z rejestru lub przywrócono zarejestrowanie jako podatnika VAT, poznasz podstawę prawną tych decyzji.
  • Potwierdzisz numer rachunku bankowego, na jaki powinieneś zapłacić swojemu kontrahentowi.

  Kto będzie prowadził białą listę podatników VAT?

  Lista będzie prowadzona przez szefa Krajowej Administracji Skarbowej (dalej „szef KAS”) i zostanie udostępniona 1 września 2019 r., na stronie internetowej Ministerstwa Finansów oraz w Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG). Zastąpi dotychczas funkcjonujące listy podatników: zarejestrowanych niezarejestrowanych oraz wykreślonych i przywróconych do rejestru VAT.

  Informacje zamieszczone w wykazie będzie można wyszukiwać według NIP, REGON, numeru rachunku bankowego lub nazwy firmy. Jeśli wpiszesz tylko fragment tej nazwy, system pokaże pasujące wyniki, spośród których wybierzesz właściwą firmę.

  Nie musisz nic robić, aby dane twojej firmy znalazły się na liście. Wszystkie potrzebne informacje szef KAS pobierze z dostępnych rejestrów publicznych. Jeśli te informacje będą niepoprawne, będziesz mógł wystąpić do szefa KAS z wnioskiem o ich usunięcie lub sprostowanie.

  Rachunki firm na białej liście podatników VAT

  Z punktu widzenia przedsiębiorcy, najistotniejsze będzie publikowanie na liście numerów rachunków bankowych podatników.

  Rachunki, które się na niej znajdą, zostaną pobrane z baz Krajowej Administracji Skarbowej. Będą to te same numery rachunków, które podałeś przy zakładaniu firmy w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

  Jeśli numery rachunków, z których korzysta twoja firma, zmieniły się od czasu jej założenia, powinieneś zaktualizować te informacje w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) lub poprzez CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej).

  Co będzie zawierała biała lista podatników VAT?

  • nazwę firmy lub imię i nazwisko przedsiębiorcy;
  • numer, za pomocą którego podmiot został zidentyfikowany na potrzeby podatku, jeżeli taki numer został przyznany;
  • status podmiotu:
   • w odniesieniu do którego nie dokonano rejestracji albo który wykreślono z rejestru jako podatnika VAT,
   • zarejestrowanego jako „podatnik VAT czynny” albo „podatnik VAT zwolniony”, w tym podmiotu, którego rejestracja została przywrócona;
  • numer identyfikacyjny REGON, o ile został nadany;
  • numer PESEL, o ile podmiot posiada;
  • numer w Krajowym Rejestrze Sądowym, o ile został nadany;
  • adres siedziby – w przypadku podmiotu niebędącego osobą fizyczną;
  • adres stałego miejsca prowadzenia działalności albo adres miejsca zamieszkania, w przypadku nieposiadania stałego miejsca prowadzenia działalności – w odniesieniu do osoby fizycznej;
  • imiona i nazwiska osób wchodzących w skład organu uprawnionego do reprezentowania podmiotu oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
  • imiona i nazwiska prokurentów oraz ich numery identyfikacji podatkowej lub numery PESEL;
  • imię i nazwisko lub firmę (nazwę) wspólnika oraz jego numer identyfikacji podatkowej lub numer PESEL;
  • daty rejestracji, odmowy rejestracji albo wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
  • podstawę prawną odpowiednio odmowy rejestracji, wykreślenia z rejestru oraz przywrócenia zarejestrowania jako podatnika VAT;
  • numery rachunków bankowych lub rachunków w spółdzielczej kasie oszczędnościowo-kredytowej, której dana firma jest członkiem, otwartych w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą – wskazanych w zgłoszeniu identyfikacyjnym lub zgłoszeniu aktualizacyjnym.

  Zwróć uwagę, że zakres danych udostępniony w wykazie będzie różny dla różnych grup podatników. Na przykład w przypadku podmiotów zarejestrowanych jako czynni podatnicy VAT lub podmiotów, których rejestracja jako podatników VAT została przywrócona, nie będą publikowane numery PESEL. Więcej: Zakres-danych-podatnikow-udostepnianych-Wykazie-podatnikow-VAT.pdf

  Jakie będą sankcje za korzystanie z innego rachunku niż widniejący na białej liście podatników VAT?

  Od 1 stycznia 2020 r., jeśli zapłacisz swojemu partnerowi biznesowemu kwotę powyżej 15 tysięcy zł na inny rachunek bankowy, niż podany w wykazie:

  • nie będziesz miał możliwości zaliczenia do kosztów uzyskania przychodu kwoty w tej części, w jakiej płatność przekracza kwotę 15 tysięcy zł. Nie będzie przy tym miała znaczenia liczba transakcji, na jaką podzielisz płatność wynikającą z jednej faktury,
  • będziesz ponosił ryzyko odpowiedzialności solidarnej ze swoim kontrahentem za zaległości podatkowe, jeśli nie zapłaci on należnego podatku VAT od transakcji. 

  Dane podatników będą aktualizowane raz dziennie, w każdy dzień roboczy. Dlatego powinieneś sprawdzać numer rachunku bankowego swojego kontrahenta tego samego dnia, w którym planujesz zrealizować przelew.

  Będziesz mógł uwolnić się od tych sankcji, jeśli najpóźniej w ciągu 3 dni od zrobienia przelewu na niewłaściwy numer rachunku bankowego poinformujesz o tym naczelnika urzędu skarbowego właściwego dla sprzedawcy.

  Do 31 grudnia 2019 r. płatności na rachunek inny, niż podany w wykazie, nie są obciążone sankcjami.

  O czym trzeba pamiętać?

  • Po 1 września sprawdź swojego kontrahenta na białej liście podatników VAT prowadzonej przez szefa KAS. W szczególności dotyczy to firm, z którymi wcześniej nie współpracowałeś. W ten sposób dowiesz się czy twój kontrahent jest czynnym podatnikiem VAT.
  • Po 1 września, w dniu planowanej zapłaty za usługę czy towar sprawdź czy numer rachunku bankowego podany na fakturze jest taki sam jak numer rachunku na białej liście podatników VAT. Jeśli rachunek nie jest taki sam, powinieneś to wyjaśnić ze swoim kontrahentem przed dokonaniem płatności.
  • Jeśli przyjmujesz płatności powyżej 15 tys. zł, sprawdź na białej liście podatników VAT czy numery rachunków twojej firmy zgłoszone w urzędzie skarbowym (w przypadku spółki zarejestrowanej w KRS) albo za pośrednictwem CEIDG (w przypadku jednoosobowej działalności gospodarczej) są prawidłowe. Brak lub błędny rachunek naraża na sankcje twoich kontrahentów, którzy będą płacić ci za towary lub usługi po 31 grudnia 2019 r.  

   

  Podstawa prawna:

  Źródło: www.biznes.gov.pl

 • Zapraszamy na kiermasz rzeczy używanych

  Zapraszamy na kiermasz rzeczy używanych

  2019.07.09

  Zapraszamy na kolejny kiermasz rzeczy używanych - 11 sierpnia na serockim rynku.

 • Kiermasze rzeczy używanych

  Uwaga! Nowe terminy kiermaszy!

  2019.05.31

  16 czerwca ruszają kiermasze rzeczy używanych. Zaplanowaliśmy w tym roku pięć terminów. Co roku kiermasze spotykają się z dużym zainteresowaniem zarówno kupujących jak i sprzedających. Zapraszamy serdecznie.

Stronicowanie