Rotator zdjęć

Główna treść strony 2024 rok

Środowiskowe ABC w przedszkolu w Zegrzu

Z okazji obchodzonego w dniu 22 kwietnia 2024 r. Światowego Dnia Ziemi, na zaproszenie grona pedagogicznego Samorządowego Przedszkola im. Wodnika Szuwarka w Zegrzu, w dniu 25 kwietnia 2024 r. pracownice Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa przeprowadziły warsztaty ekologiczne wśród najmłodszych.

W warsztatach uczestniczyły 4 grupy uczniów po około 25 osób w każdej. Wspólnie z przedszkolakami pracownice tut. urzędu rozmawiały na tematy środowiskowe takie jak: czym są odpady komunalne, na czym polega prawidłowa segregacja i jakie są oznaczenia poszczególnych odpadów, czym są zanieczyszczenia powietrza, w jaki sposób można zapobiegać ich powstawaniu, jaki wpływ ma smog na nasze zdrowie oraz samopoczucie. Dzieci dowiedziały się w jaki sposób, podczas zwykłych codziennych czynności można chronić środowisko naturalne i ograniczyć powstawanie odpadów. Na koniec został przeprowadzony test wiedzy. Dzieci  miały za zadanie wskazać do jakiego pojemnika powinny trafić poszczególne odpady. Każdy z przedszkolaków biorący udział w warsztatach otrzymał drobny upominek za czynne uczestnictwo. W zamian uczniowie przekazali na ręce naszych Pań dyplomy uznania za przeprowadzone warsztaty. Dziękujemy gronu pedagogicznemu za zaproszenie oraz możliwość przeprowadzenia warsztatów wśród najmłodszych.

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4

wstecz