Rotator zdjęć

Główna treść strony 2023 rok

Z eko-warsztatami u najmłodszych

Dzieci uczą się dbania o środowisko od najmłodszych lat. Aby jednak chętnie stosowały się do tego, czego się dowiedzą, powinny rozumieć, dlaczego jest to tak bardzo istotne. Dlatego staramy się wyjść im naprzeciw, aby móc sprostać tym trudnym dla nich pytaniom.

W związku z tym w dniu 26.01.2023 r w Samorządowym Przedszkolu im. Krasnala Hałabały w Serocku odbyły się zajęcia w dwóch grupach przedszkolnych „Jeżykach i Niedźwiadkach”. Pracownicy Referatu Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa Urzędu Miasta i Gminy w Serocku poprowadzili zajęcia, których głównym celem było zachęcanie dzieci do segregowania śmieci oraz dbania o nasze powietrze i środowisko. Zajęcia rozpoczęły się od wysłuchania przez najmłodszych opowiadania czym jest ekologia oraz jak bardzo jest ważna w naszym życiu. Następnie dzieci zostały zapoznane z takimi pojęciami jak recykling czy segregacja, jakie są ich główne założenia oraz jak prawidłowo segregować odpady komunalne. Poruszona została kwestia również, jakie działania należy podejmować w życiu codziennym, aby ograniczać ilości wytwarzanych odpadów. Następnie w formie zabawy, dzieci pod okiem pracowników Referatu OŚRiL posegregowały odpady do odpowiednich worków (papier, szkło, plastik, bioodpady, odpady zmieszane), a także rozpoznawały materiały z których wykonane były odpady

Druga część spotkania poświęcona została ważnej kwestii dotyczącej ochronie powietrza i jego zanieczyszczeń. Z najmłodszymi rozmawialiśmy na temat rodzajów zanieczyszczeń, jakie są ich źródła oraz w jaki sposób nasze codzienne funkcjonowanie może wpłynąć na poprawę jakości powietrza.

Przedszkolaki z wielkim zaangażowaniem oraz radością uczestniczyły w zabawach i rozmowach związanych ekologią i ochroną środowiska.
W tym miejscu chcielibyśmy bardzo podziękować kadrze przedszkola za możliwość przeprowadzenia tego typu zajęć.

 

 

  • spotkanie eco w przedszkolu
  • spotkanie eco w przedszkolu
  • spotkanie eco w przedszkolu
  • spotkanie eco w przedszkolu

wstecz