Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Pozyskanie gruntów w Zegrzu coraz bliżej

Od pewnego czasu prowadziliśmy rozmowy z administracją wojskową, w kwestii nabycia gruntów w Zegrzu:

- w sąsiedztwie Szkoły Podstawowej w Zegrzu, działka gruntu o powierzchni 812 m2,

- w sąsiedztwie zabytkowej prochowni na wysokości ul. Pułku Radio, przy linii brzegowej Jeziora, działka gruntu o powierzchni 1570 m2.

Finalnie udało się uzyskać akceptację dla naszych planów, dotyczących zagospodarowania tych działek na potrzeby społeczności lokalnej i uruchomiona została procedura ich przekazania na rzecz gminy. Wcześniej, w wyniku prowadzonych prac, udało się przeprowadzić podziały geodezyjne gruntu (wyodrębniono interesujące gminę grunty) oraz spowodować wyłączenie tych gruntów spod zarządu Ministerstwa Obrony Narodowej. Obecnie wystąpiliśmy do Starosty o rozpoczęcie procedury ich przekazania w drodze darowizny na rzecz gminy.

Przypomnijmy, że pozyskanie tych terenów umożliwi gminie zabezpieczenie przewidywanych potrzeb w zakresie rozbudowy Szkoły Podstawowej w Zegrzu, a także kontynuację projektu stworzenia atrakcyjnej przestrzeni rekreacyjnej nad brzegiem Jeziora Zegrzyńskiego, którego pierwszy etap już służy lokalnej społeczności.

  • przed hangarem
  • szkola

wstecz