Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Nowe spojrzenie mieszkańców na transport

Trudno nie docenić roli, jaką w połączeniach z obszarami miejskimi zajmuje transport miejski. To temat, który w ostatnich latach coraz mocniej angażuje samorządy i prowokuje do nowego pod tym względem spojrzenia na miasta i gminy choćby w zakresie planowania i zagospodarowania ich przestrzeni.  

Funkcjonujący w gminie Serock system Lokalnej Komunikacji Autobusowej spełnia swoją rolę, choć z roku na rok potrzebuje korekty i dostosowania rozwiązań pod zmieniające się potrzeby mieszkańców. Coraz większej intensywności wymaga także koncentracja na zapewnieniu sprawnych połączeń mniejszych podwarszawskich samorządów z miastem stołecznym. To między innymi te aspekty potrzebują szczególnego zainteresowania i zostały wzięte pod uwagę przez inicjatorów utworzenia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej metropolii warszawskiej. Taki dokument nie może powstać bez czynnego udziału mieszkańców stolicy i metropolii warszawskiej, dlatego od samego początku ich mieszkańcy zostali włączeni w proces projektowania koncepcji rozwoju mobilności.

Co to oznacza w praktyce?
Bezsprzecznie – że również mieszkańcy gminy Serock mają możliwość uczestniczenia w dialogu na temat poprawy szeroko pojętej mobilności na obszarze metropolii warszawskiej. Zgodnie z założeniami przyjęte rozwiązania będą miały wpływ na kształtowanie transportu lokalnego i ponadlokalnego.

Konsultacje
W imieniu organizatorów zapraszamy Państwa do udziału w drugim już etapie konsultacji Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej.  Spotkanie konsultacyjne odbędzie się 26 września o godzinach 10.00 i 17.30 w Urzędzie Miasta Legionowo. 

Możliwy jest także udział w konsultacjach on-line 3 października. 

Szczegóły i więcej informacji TUTAJ

wstecz