Rotator zdjęć

Główna treść strony 2022 rok

Zagospodarowujemy nabrzeże w Zegrzu

18 lipca została zawarta umowa na dofinansowanie z budżetu Województwa Mazowieckiego III etapu zagospodarowania brzegu Jeziora w miejscowości Zegrze. Przyznana kwota 300 tys. zł zostanie przeznaczona na wykonanie pomostu pływającego i slipu, które umożliwią korzystanie ze sprzętu wodnego, a także pomostu stałego – kaskadowego, który będzie miejscem do odpoczywania tuż nad taflą wody.

Zagospodarowujemy nabrzeże
Warto wspomnieć, że w ostatnim czasie zakończył się I etap działań inwestycyjnych w tej przestrzeni - budowa ścieżki pieszo-rowerowej biegnącej wzdłuż brzegu jeziora, wraz z elementami infrastruktury rekreacyjnej. Ten ponad 400-metrowy odcinek został w  całości wykonany ze środków pozyskanych przez Lokalną Grupę Działania „Zalew Zegrzyński” .

W tej chwili przez Miasto i Gminę Serock realizowany jest II etap zadania, polegający na zagospodarowaniu terenu po dawnej przepompowni przy ul. Pułku Radio, w ramach którego powstanie przestrzeń do wypoczynku na trawie oraz leżakach i hamakach umieszczonych w bliskim sąsiedztwie wody. Stworzymy tu też możliwość uruchomienia punktu handlowo-gastronomicznego, który został zaplanowany na dachu dawnego budynku magazynowego zaadaptowanego na wypożyczalnię sprzętu wodnego. Również na dachu powstanie taras, który będzie punktem widokowym na Jezioro Zegrzyńskie. Realizacja tej części zadania zostanie w ogromnej większości sfinansowana ze środków pochodzących z Programu Inwestycji Strategicznych Polski Ład.

Pozyskujemy wsparcie
Wszystkie trzy etapy zagospodarowywania brzegu jeziora w Zegrzu stanowią estetyczną i funkcjonalną całość. Etapowość realizacji była podyktowana jedynie wynikami analiz możliwości pozyskiwania środków zewnętrznych na realizację przedsięwzięcia, a co za tym idzie - optymalizacją wydatków.

Inwestycja w tej przestrzeni stanowi z kolei jeden z etapów realizacji planu połączenia szlakiem rowerowym Zegrza z Jadwisinem i dalej z Serockiem i Wierzbicą. Konsekwentnie pracujemy nad jego zmaterializowaniem, niestety brak niezbędnych tytułów prawnych do części nieruchomości, na których ścieżka mogłaby być realizowana, mocno utrudnia to zadanie. Wierzymy jednak, że malownicze nabrzeże Jeziora Zegrzyńskiego, które dziś zyskuje nową oprawę, już teraz będzie ciekawą propozycją na spędzanie tutaj wolnego czasu.

  • nabrzeże w Zegrzu
  • nabrzeże w Zegrzu
  • nabrzeże w Zegrzu
  • nabrzeże w Zegrzu

wstecz