Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektu liniowego pn. Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz

Udostępniamy Państwu Wstępne Studium Planistyczno-Prognostyczne dla projektu liniowego pn. Budowa linii kolejowej Zegrze-Przasnysz jako realizacja szlaku „Kolei Północnego Mazowsza”, która powstała w ramach aplikowania do II etapu programu Uzupełniania Lokalnej i Regionalnej Infrastruktury Kolejowej – Kolej + do 2028 roku.

W treści dokumentu znajdziemy m.in. analizę uwarunkowań społeczno-gospodarczych i  środowiskowych, przedstawiane na konsultacjach wariantowania tras, prognozy ruchu, analizy oddziaływania projektu, wycenę wariantów oraz wybór preferowanego wariantu. Najbardziej oczekiwanym przez Państwa punktem wydaje się wybór preferowanego wariantu do dalszych prac i analiz. Analiza wielokryterialna wariantów wyłoniła wariant W2 jako wariant preferowany do dalszych prac. Przebiegi proponowanych wariantów znajdują się poniżej.

Istotną zmianą, jaka nastąpiła względem konsultowanych wariantów jest modyfikacja trasowania polegająca na połączeniu przebiegów wariantów W1 oraz W2  na wysokości Serocka — wariant ten otrzymał oznaczenie W2A i różni się od wariantu W2 tym, że na terenie miasta Serock planowana linia kolejowa przebiega wzdłuż obwodnicy Serocka (droga krajowa nr 61), po zachodniej stronie tej drogi. Wariant W2A pozwala ograniczyć ingerencję w tereny istniejącej i planowanej zabudowy, jak również zagospodarować tereny położone w bezpośrednim pobliżu drogi krajowej.

Odebrany 23 listopada od Wykonawcy dokument jest obszernym opracowaniem, zawierającym wiele specjalistycznych określeń  i może okazać się w wielu miejscach trudny do zrozumienia. Poniżej publikujemy prezentację przedstawiającą podsumowanie wykonanych prac w WSPP i jego wniosków.

wstecz