Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Odpady powstające w gospodarstwach rolnych

Prowadzisz gospodarstwo rolne?

Przypominamy, że odpady powstające w wyniku działalności rolniczej, tj. folie kiszonkarskie, sznurek, worki po nawozach, czy agrowłóknina z okrywania upraw nie należą do odpadów komunalnych.

Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej w  zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości na terenie gminy Serock.

Niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z  odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej.

Opakowania po środkach ochrony roślin, z uwagi na przechowywane w nich preparaty chemiczne muszą być składowane i utylizowane w odpowiedni sposób. Zgodnie z obowiązującymi przepisami ich użytkownicy są zobowiązani do zwrotu pustych opakowań do punktów sprzedaży, w których dokonano zakupu, z kolei punkty sprzedaży – do ich przyjęcia.

Odpady pochodzące z działalności rolniczej lub też innej działalności gospodarczej nie będą również przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

wstecz