Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Oznaczmy swoje posesje tabliczkami zgodnymi z SIM

Od bieżącego roku w gminie Serock pojawiać się będą nowe elementy wprowadzonego Systemu Informacji Miejskiej, który ma za zadanie ujednolicić, pod względem wizualnym, informacje pojawiające się w przestrzeni miasta i gminy. Nowy system jest przejrzysty, czytelny, intuicyjny i spójny pod względem konstrukcyjnym i architektonicznym. Porządkuje wizualnie przestrzeń publiczną poprzez wprowadzenie jednolitych zasad graficznych, kolorystycznych i spójnej linii wzornictwa dla wszystkich kategorii informacji oraz nośników, na których są one prezentowane. Jednym z elementów informacji w  ramach systemu jest informacja adresowa - ujednolicony dla całej gminy projekt tabliczek porządkowych (numerycznych).

Właściciel nieruchomości lub inny podmiot nią zarządzający ma obowiązek ustawowy umieścić w widocznym miejscu na ścianie frontowej budynku tabliczkę z numerem porządkowym nieruchomości. Spełnienie tego obowiązku pozwala na szybszą identyfikację adresu przez karetkę pogotowia, straż pożarną, kuriera, listonosza czy gości. 

Obowiązek ten reguluje Ustawa prawo geodezyjne i kartograficzne z dnia 17 maja 1989 roku. W przypadku nieruchomości zabudowanych bądź posiadających już adres swojej posesji obowiązek umieszczenia tabliczki spoczywa na właścicielu.

Oprócz numeru porządkowego budynku, na tabliczce powinna również znajdować się nazwa ulicy lub placu oraz nazwa samej miejscowości. Taka tabliczka umieszczona na frontowej ścianie budynku oraz na ogrodzeniu (jeżeli budynek znajduje się w głębi posesji) powinna być dobrze widoczna. W ramach opracowanego Systemu Informacji Miejskiej znalazły się projekty m.in. tabliczek adresowych.

 

Tablice numeryczne zaprojektowane zostały w czterech szerokościach:

Tablica 350 mm x 350 mm – dla cyfry

Tablica 350 mm x 400 mm – dla liczby dwucyfrowej.

Tablica 350 mm x 525 mm – dla liczby trzycyfrowej

Tablica o wysokości 350 mm z szerokością dostosowaną do długości numeru.

Rodzaj pisma i kształt liter zapewnia właściwą czytelność tablicy. Krój pisma używany w tabliczkach to font Montserrat w odmianach Regular i Bold.

 

 

  • tabliczki numeryczne
  • kolorystyka SIM

Prezentowane tablice elewacyjne montowane są na płasko. Materiał preferowany do ich wykonania to aluminium o gr. 1,5 mm, z licem z odblaskowej, drogowej folii 1 typu, zadrukowanej cyfrowo i zabezpieczonej laminatem anty-UV. Tabliczka tak wykonana odporna będzie na działanie czynników atmosferycznych. Tabliczka może być wykonana jednak także z innego materiału - najczęściej właściciele nieruchomości wybierają tabliczki pcv. 

Tabliczkę numeryczną możecie Państwo zamówić w każdej firmie, która ma taką usługę w ofercie.

TUTAJ udostępniamy specyfikację graficzną, którą należy dostarczyć firmie wykonującej tabliczkę, aby była ona zgodna z założeniami SIM dla Miasta i Gminy Serock.

Poniżej natomiast i TUTAJ znajduje się lista partnerów Karty Serocczanina, którzy wykonują tabliczki zgodnie z serockim SIM. Realizując zamówienie u Partnerów Karty, będziecie mieć Państwo pewność, że tabliczka spełnia założenia wdrażanego Systemu Informacji Miejskiej.

IMPRINEO Marcin Wroniak (tel. 605 860 680)

e-mail: biuro@imprineo.pl; www.imprineo.pl 

INTRO-RAFTER Rafał Wiraszka (tel. 668 858 437)

e-mail: biuro@intro-rafter.pl; www.intro-rafter.pl

Jak wyrobić Kartę Serocczanina?

Regulamin programu wraz z wymaganymi dokumentami dostępny jest TUTAJ.

Wniosek o wydanie karty należy złożyć w Referacie Spraw Obywatelskich UMiG w Serocku. Składając wniosek trzeba mieć ze sobą dowód osobisty i aktualną fotografię oraz oświadczenie o wskazaniu w swoim rozliczeniu PIT miejsca zamieszkania na terenie Miasta i Gminy Serock. Rodzice lub opiekunowie prawni uprawnieni do otrzymania Karty Serocczanina mogą wnioskować o wydanie karty dla swoich dzieci.

Karta wydawana jest bezpłatnie na okres 2 lat.

Rabat na wykonanie tabliczki, to oczywiście nie jedyny profit z posiadania Karty Serocczanina. Z tym, jakie korzyści oferują wszyscy partnerzy akcji możecie Państwo zapoznać się na stronie www.serock.pl.

Przygotowany system Informacji Miejskiej dla Miasta i Gminy Serock jest czytelny, przyjazny i otwarty dla mieszkańców oraz gości odwiedzających gminę Serock. Mamy nadzieję, że przyjmiecie Państwo te rozwiązania pozytywnie i poczujecie się ambasadorami marki Serock.

wstecz