Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Życzenia z okazji Święta Patrona Serocka

Szanowni Państwo,
drugi rok z rzędu przyjdzie nam obchodzić Święto Naszego Patrona, Św. Wojciecha, w towarzystwie jakże niechcianego gościa, jakim jest rzutująca na wszystkie aspekty naszego życia samorządowego ale też prywatnego pandemia. Jej niekorzystne oddziaływanie na życie i zdrowie przekłada się również na formę, treść i sposób obchodów święta tak mocno zakorzenionego w świadomości mieszkańców i chętnie odwiedzających gminę osób z zewnątrz.

Niezależnie od powyższych okoliczności przekazuję Państwu najlepsze życzenia z okazji naszego święta, zdrowia, pomyślności w realizacji własnych zamierzeń ale też poczucia satysfakcji z funkcjonowania w świecie lokalnego samorządu. Chciałbym także przekazać serdeczne podziękowania za każdy przejaw zaangażowania w życie społeczne, za aktywność, inicjatywy, ale też za wyrozumiałość i obywatelską postawę w tym jakże trudnym dla samorządów czasie weryfikacji ich roli i kondycji. Dziękuję za współpracę partnerom ze świata samorządu, w tym samorządom partnerskim z kraju i zagranicy, instytucjom ze sfery administracji rządowej, organizacjom społecznym i biznesowym.
Z najlepszymi życzeniami,

Artur Borkowski
Burmistrz Miasta i Gminy Serock
 
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chętnych Państwa zapraszamy do uczestnictwa w Mszy świętej, 25 kwietnia o godzinie 11.00, która odprawiona zostanie w intencji mieszkańców gminy Serock. Msza transmitowana będzie na kanale Parafii Serock w serwisie YouTube.

Również w niedzielę o godzinie 15.00 na fanpejdżu Izby Pamięci wyemitowana zostanie prelekcja dr. Radosława Lolo, pt. Żywot św. Wojciecha, patrona Serocka, w kontekście drzwi gnieźnieńskich.

Jak wskazuje dr Radosław Lolo: „Trudno dziś jednoznacznie określić dokładnie, od kiedy Serock wiązać należy z kultem św. Wojciecha (…). Według badań ks. Tadeusza Żebrowskiego w wielu miastach północnego Mazowsza już wówczas (początek XV w. - red) rozpowszechnione było przekonanie, że św. Wojciech podążał na swoją misję do Prus właśnie szlakiem prowadzącym przez północne Mazowsze. Musiał więc nawiedzić i zatrzymać się w tutejszych ośrodkach grodowych. To spowodowało, że właśnie w XIV i początkach XV wieku wiele miast w tym rejonie przyjmowało św. Wojciecha jako swego patrona. (…) W roku 1618 serocki kościół farny zmienił wezwanie na obecne, czyli Zwiastowania NMP (…). Zawirowania polityczne w XIX i XX wieku sprawiły z kolei, że św. Wojciech przestał być oficjalnym patronem miasta. Powrócił on w tej funkcji dzięki uchwale samorządu w 1995 roku. W swym obecnym oficjalnym heraldycznym wizerunku jego postać nawiązuje do najstarszych przedstawień znanych ze sfragistyki miejskiej”.

wstecz