Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

O planowanej drodze S50 na komisji Sejmiku Województwa Mazowieckiego

11 marca Burmistrz Artur Borkowski wziął udział w posiedzeniu Komisji Rozwoju Gospodarczego Infrastruktury i Przeciwdziałania Bezrobociu - Sejmiku Województwa Mazowieckiego, podczas którego przedstawił radnym sejmiku stanowisko Miasta i Gminy Serock odnośnie planowanej inwestycji GDDKiA dotyczącej budowy drogi ekspresowej S50. 

Władze Serocka, Radzymina i innych samorządów zjednoczonych wokół tematu potencjalnego przebiegu trasy prowadzą wspólne rozmowy odnośnie planowanego przedsięwzięcia. Według samorządowców podstawę do dyskusji o docelowym przebiegu, powinien stanowić tzw. wariant północny. Będzie on mniej ingerował w środowisko naturalne, infrastrukturę gminną, czy układ przestrzenny wszystkich zainteresowanych  miast i gmin. W tej chwili działania włodarzy zmierzają do wypracowania wspólnego stanowiska, które w formie listu intencyjnego zostanie przekazane przedstawicielom Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad oraz Ministerstwu Infrastruktury.

Budowa drogi S50 i projekt planowanej dużej obwodnicy aglomeracji warszawskiej budzi ogromne emocje społeczne w wielu polskich samorządach. Trudno nie odnieść wrażenia, że żaden z proponowanych wariantów dla gminy Serock i innych miejscowości nie jest idealny. Patrząc jednak realnie na sytuację możemy zjednoczyć siły, aby wypracować rozwiązanie, które zrekompensuje społecznościom lokalnym niedogodności związane z przebiegiem trasy, kierując uwagę na możliwości rozwoju, jakie mogą pojawić się po wdrożeniu rozwiązań zaproponowanych przez samorządy. 

Umożliwienie przedstawicielom władz samorządów, zjednoczonych wokół tego tematu, wystąpienia podczas komisji, daje nadzieję na poparcie ich stanowiska przez radnych sejmiku. Mamy nadzieję, że w dalszej kolejności umożliwi to realny dialog z inwestorem – GDDKiA – i wzięcie przez niego pod uwagę proponowanych rozwiązań.

  • autor: Referat Komunikacji Społecznej

wstecz