Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Dotacje na usunięcie azbestu

Miasto i Gmina Serock jak co roku planuje do realizacji zadanie z zakresu ochrony ziemi polegające na usuwaniu wyrobów zawierających azbest z terenu miasta i gminy Serock. W związku z tym, iż planujemy pozyskać środki finansowe na ten cel z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, osoby zainteresowane unieszkodliwieniem azbestu w br. powinny niezwłocznie złożyć kompletny wniosek do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, ul. Rynek 21, 05-140 Serock. Druk wniosku wraz z załącznikami dostępny jest na stronie internetowej www.serock.pl w zakładce Dbamy o środowisko-Zadania-Wnioski o odbiór azbestu lub biurze obsługi mieszkańca – stanowisko nr 2.

Wnioski złożone po terminie ogłoszenia naboru przez WFOŚiGW w Warszawie, będą realizowane w kolejnym roku kalendarzowym, tj. w 2022 r.  

Informacje w sprawie można uzyskać pod nr tel. /22/ 782-88-53 lub /22/ 782-88-39.

 

 

 

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz