Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Spółdzielnia energetyczna "Słoneczny Serock"

15 lutego powołana została serocka spółdzielnia energetyczna "Słoneczny Serock", która zaoferuje mieszkańcom gminy dostęp do ekologicznego, niskoemisyjnego źródła energii. Spółdzielnia pozwoli każdemu chętnemu na zaspokojenie własnych potrzeb energetycznych. Podstawą działania spółdzielni będzie zrealizowana jej staraniem centralna instalacja fotowoltaiczna o szacowanej mocy 0,5 – 0,7 MW.

Panele, będące źródłem wytwórczym, zostaną zainstalowane na terenie dawnego składowiska odpadów w Dębem, wieńcząc jednocześnie proces jego rekultywacji. Po spełnieniu kryteriów formalno-prawnych i wybudowaniu pierwszego źródła wytwórczego spółdzielnia zacznie prowadzić działalność jako czynny podmiot. Założenia czasowe przewidują, że stanie się to w przeciągu mniej więcej dwunastu miesięcy. Grono założycielskie spółdzielni wynosi 30 osób.

Spółdzielnia będzie posiadała formułę otwartą - zachęcamy Państwa do kontaktu, zadawania pytań i dołączania do tej konkurencyjnej na rynku energetycznym formuły.

kontakt:
tel.: 22 782 88 27 lub 22 782 88 31 e-mail: konsultacje@serock.pl. 

  • autor: Redakcja

wstecz