Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Inwestycyjna jesień

Tegoroczna jesień i zbliżający się koniec, tak trudnego dla nas wszystkich, roku upływają pod znakiem realizacji kolejnych inwestycji niezwykle istotnych dla bezpieczeństwa mieszkańców naszej gminy. Oprócz zakończonej już budowy oświetlenia drogi gminnej w Jachrance podpisana została umowa z firmą ENERGOLINIA Adam Mańko na budowę oświetlenia ul. Borówkowej w Dosinie. Przewidywany termin zakończenia zadania, to początek grudnia br.

W szczególności warto jednak wspomnieć o niżej wymienionych inwestycjach, powstających przy udziale środków, pochodzących z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

Dzięki przyznanemu wsparciu finansowemu dobiega końca modernizacja  ul. Arciechowskiej w miejscowości Cupel, w ramach której firma Benevento  Sp. z o.o. za kwotę nieco ponad 255 tys. zł. przebudowała ponad pól kilometrowy odcinek drogi. Ponadto podpisane zostały umowy: z firmą Benevento  Sp. z  o.o.   na przebudowę ul. Kazimierza Wielkiego w Serocku oraz z firmą INFRASTRUKTURA BUD-59 Sp. z o.o. na budowę ul. Poprzecznej w Borowej Górze. Wartość tych dwóch zadań to blisko 474 tys. zł. 

Również przy udziale środków z RFIL powstaną równie ważne, od dawna planowane, inwestycje, które – mamy nadzieję – uprzyjemnią spędzanie wolnego czasu na świeżym powietrzu nie tylko młodszym ale także starszym mieszkańcom. W  ramach podpisanej w dniu 25 września umowy firma ZUK – OGRODY Dominik Goźliński ze Stasiego Lasu za kwotę niespełna 800 tys. zł. przebudowuje właśnie boisko sportowe w miejscowości Wierzbica, jak również buduje plac zabaw, siłownię zewnętrzną, oświetlenie terenu, oraz obiekty małej architektury. Drugim z zadań jest rewitalizacja placu zabaw w miejscowości Dębe, w ramach której planowane jest utworzenie na terenie działki nr ewid. nr 52/2 placu zabaw z podziałem na strefy funkcyjne: dla dzieci młodszych, dla dzieci starszych, dla młodzieży i dorosłych oraz montaż urządzeń  wyposażenia towarzyszącego wraz z budową sieci energetycznej oświetlenia terenu. 23 października nastąpi podpisanie umowy na realizację tego zadania z wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym – również firmą  ZUK – OGRODY Dominik Goźliński ze Stasiego Lasu. Wartość zamówienia to niespełna 590 tys. zł. a jego zakończenie przewidywane jest na kwiecień przyszłego roku.

Ponadto przygotowujemy się do ogłoszenia przetargu na modernizację placu zabaw w Maryninie. O tej inwestycji opowiemy Państwu wkrótce.

 

Staramy się, aby pomimo trudności, które dają się odczuć również w gospodarce, realizować zaplanowane zadania inwestycyjne, w trosce o naszych mieszkańców i miejsce, w którym mieszkamy - Monika Głębocka-Sulima, kierownik Referatu Przygotowania i Realizacji Inwestycji

 

 

 

  • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji

wstecz