Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

I spotkanie w sprawie spółdzielni za nami

W dniu 13 lipca mieliśmy przyjemność gościć Państwa na Sali Widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa w Serocku, podczas spotkania poświęconego dyskusji o perspektywach założenia pierwszej w Mieście i Gminie Serock spółdzielni energetycznej. Spotkanie było transmitowane na profilu Urzędu Miasta i Gminy Serock na portalu Facebook, gdzie istnieje możliwość zapoznania się z materiałem również teraz.

Spotkanie było okazją do nakreślenia scenariuszy powstania i funkcjonowania spółdzielni, korzyści jakie może ona dać zarówno indywidualnym członkom, jak i całej społeczności gminnej, wśród których na pierwsze miejsce wysuwa się niższy koszt inwestycyjny, względem indywidualnych rozwiązań fotowoltaicznych. Spotkanie stało się również przestrzenią do merytorycznej dyskusji, podczas której staraliśmy się znaleźć odpowiedź na wszystkie pojawiające się pytania, za które serdecznie dziękujemy.

Na spotkaniu zaprezentowano również wzór deklaracji zainteresowania uczestnictwem w spółdzielni. Jest on również możliwy do pobrania poniżej, lub w Biurze Obsługi Interesanta na parterze Urzędu Miasta i Gminy Serock, stanowisko nr 3. Wszystkich zainteresowanych tą inicjatywą zachęcamy do wypełnienia deklaracji i jej dostarczenia do Urzędu Miasta i Gminy Serock (pocztą tradycyjną, papierowo w kancelarii Urzędu lub pocztą elektroniczną na podany poniżej adres). Dostarczone deklaracje pozwolą na kalkulację kosztów uczestnictwa w spółdzielni i dzięki temu przedstawienie pełnych informacji, co do ewentualnych korzyści, wynikających z uczestnictwa w tej inicjatywie.

Na wypełnione deklaracje czekamy do 31 sierpnia 2020 roku.

Z osobami deklarującymi chęć uczestnictwa w tej inicjatywie zorganizujemy dodatkowe spotkania, podczas których, w miarę posiadanych możliwości, odpowiemy na wszystkie pytania. Złożenie deklaracji nie ma charakteru zobowiązania, osoby deklarujące zainteresowanie będą miały możliwość wycofać się z uczestnictwa w procesie tworzenia spółdzielni również na późniejszych etapach.

Gorąco zachęcamy do włączenia się do inicjatywy założenia spółdzielni energetycznej.

Wszystkie pytania dotyczące spółdzielni prosimy kierować do Urzędu Miasta i Gminy w Serocku, pod nr tel. 22 782 88 27 lub 22 782 88 31 lub na adres poczty elektronicznej: konsultacje@serock.pl

  • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju
  • spotkanie w sprawie spółdzielni
  • spotkanie w sprawie spółdzielni
  • spotkanie w sprawie spółdzielni
  • spotkanie w sprawie spółdzielni

wstecz