Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Europejski Dzień Parków Narodowych

24 maja obchodzimy Europejski Dzień Parków Narodowych. Data ta jest nieprzypadkowa – dokładnie 24 maja 1909 roku utworzony został szwedzki Sarek, czyli pierwszy w Europie park narodowy.

Park narodowy jest jedną z najwyższych form ochrony przyrody. Ochronie podlega w nim cała przyroda ożywiona i nieożywiona: rośliny, zwierzęta, grzyby, ekosystemy i ich wzajemne oddziaływania, gleba, stosunki wodne i krajobraz. Parki narodowe, to obszary charakteryzujące się szczególnymi wartościami przyrodniczymi, naukowymi, społecznymi, kulturowymi i edukacyjnymi. Tworzy się je w celu zachowania różnorodności biologicznej, zasobów i składników środowiska przyrodniczego, walorów krajobrazowych, jak również w celu odtworzenia zniekształconych siedlisk roślin, zwierząt i grzybów.

Parki narodowe udostępniane są w celach naukowych, edukacyjnych i turystycznych pod warunkiem, że działania te nie wpływają negatywnie na przyrodę. Ochrona przyrody w parkach narodowych jest celem nadrzędnym i przybiera różną formę. W większości polskich parków narodowych ochrona przyrody ma formę czynną, polegającą na odtwarzaniu przekształconych już siedlisk lub podtrzymywaniu istnienia środowisk, które nie miałyby szansy na samodzielne przetrwanie.

W środowisku niezmienionym przez człowieka, działania ochronne przybierają głównie charakter bierny polegający na wytyczaniu obszarów ochrony ścisłej, na których zabroniona jest jakakolwiek ingerencja człowieka. W miejscach tych natura rządzi się własnymi prawami, a ochronie podlegają naturalnie przebiegające procesy przyrodnicze.

Obecnie na naszym kontynencie utworzonych jest ponad 400 parków narodowych. W Polsce znajdują się 23 Parki Narodowe, które zajmują łącznie powierzchnię ponad 314 tys. ha, co stanowi zaledwie 1% powierzchni naszego kraju. Polskie parki narodowe są jednak bardzo zróżnicowane. Dzięki temu, że ciągną się od pasa nadmorskiego przez pojezierza i niziny aż do gór, w każdym znajdziemy unikalne i zachwycające elementy przyrody.

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz