Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Wnioski o środki na sprzęt komputerowy

- 2 kwietnia 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wniosek do Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa o środki na zakup sprzętu komputerowego. W ramach tego działania planuje się zakupić dla uczniów - 30 laptopów z mobilnym internetem.

Ścieżka rozpatrywania wniosków ma być bardzo szybka, więc zakup powinien nastąpić w mozliwie jak najkrótszym czasie.

Aktualnie Dyrektorzy szkół mają możliwość użyczania sprzętu komputerowego ( tablety, laptopy) zakupionego w ramach realizacji projektu „ Kluby Kluczowych Kompetencji” uczniom i nauczycielom do kształcenia na odległość.  Udostępnienie  sprzętu odbywa się na podstawie umowy użyczenia.

- 9 kwietnia 2020 r. Burmistrz Miasta i Gminy Serock złożył wniosek o przyznanie pomocy finansowej z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „ Mazowieckiego Programu Dofinansowania Szkolnych Pracowni Przedmiotowych” na modernizację pracowni informatycznej w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Woli Kiełpińskiej. Planowane do realizacji zadanie polega na wyposażeniu istniejącej pracowni informatycznej w sprzęt komputerowy; 25 sztuk zestawów komputerowych dla uczniów, 1 zestaw dla nauczyciela, tablicę multimedialną, serwer oraz wzmacniacz z kolumnami. Zaplanowano także zakup urządzeń do zapewnienia wi-fi w sali internetowej. Tak wyposażona  pracownia ma zapewnić uczniom możliwość obcowania z nowoczesnymi technologiami w edukacji, a nauczycielom pozwoli prowadzić pracę dydaktyczną z wykorzystaniem urządzeń informacyjno-komunikacyjnych.  Wartość przedstawionego zadania wynosi – 107.805 zł, pomoc finansowa z budżetu województwa mazowieckiego, może  wynieść do  60% kosztów zadania i nie może przekroczyć kwoty 70 000 zł .

Alicja Melion, Dyrektor ZOSiP w Serocku

 

wstecz