Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Konsultacje dot. poprawy jakości powietrza

Informujemy, że w związku z przygotowaniem projektu uchwały Sejmiku Województwa Mazowieckiego w sprawie programu ochrony powietrza dla stref w województwie mazowieckim, w których zostały przekroczone poziomy dopuszczalne i docelowe substancji w powietrzu, istnieje możliwość wniesienia uwag i wypowiedzenie się w temacie przygotowanego projektu.

Obowiązek sporządzenia programu wynika z art. 91 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska. Głównym celem sporządzenia programu jest poprawa jakości powietrza w województwie mazowieckim oraz ograniczenie skutków przekroczeń norm jakości powietrza, tj. łącznie dla czterech stref: aglomeracji warszawskiej, mazowieckiej, miasta Płock oraz miasta Radom. Dla gminy Serock konsultacje społeczne zostały wyznaczone w terminie: 2-23 marca 2020 r.

W celu przybliżenia celów oraz założeń przedmiotowego programu, odbędą się również spotkania informacyjne o charakterze otwartym, w których udział może wziąć każdy. Spotkanie ustalono w dniu 16 marca 2020 r. na godz. 17:30 w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Mazowieckiego, ul. Jagiellońska 26, 03-718 Warszawa.

Z programem można zapoznać się także w wersji elektronicznej dostępnej pod adresem: http://www.powietrze.mazovia.pl/aktualnosci/wszystkie/ruszaja-konsultacje-projektu-nowego-programu-ochrony-powietrza oraz w wersji papierowej w siedzibie Departamentu Gospodarki Odpadami, Emisji i Pozwoleń Zintegrowanych Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego, ul. ks. I. Kłopotowskiego 5, 03 - 718 Warszawa (III piętro, pokój 308 i 314) od poniedziałku do piątku w godzinach 09:00-15:00.

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz