2019 rok

Menu rwd

Menu podstrona

Uruchamiamy Punkt Konsultacyjny Czystego Powietrza

Informujemy, że od 14 stycznia br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Serocku uruchomiony zostanie Punkt Konsultacyjny rządowego Programu Priorytetowego Czyste Powietrze obsługiwany przez pracownika Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa -pok. nr 19 (parter). Punkt będzie czynny we wtorki w godzinach 8.00-12.00 oraz w czwartki w godzinach 11.00-15.00.

W Punkcie Konsultacyjnym będzie możliwość skonsultowania wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego ,,Czyste Powietrze” oraz jego złożenie. Następnie wniosek przesyłany będzie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, gdzie nastąpi jego ocena merytoryczna.

Uruchomienie Punktu Konsultacyjnego ma na celu ułatwienie mieszkańcom Miasta i Gminy Serock aplikowanie o dofinansowanie lub pożyczkę w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Utworzenie punktu jest realizacją zawartego porozumienia pomiędzy Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie a Miastem i Gminą Serock.
Mamy nadzieję, że funkcjonowanie Punktu zachęci mieszkańców do skorzystania z dofinansowania m.in. do wymiany kotłów, przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych, a w efekcie do poprawy jakości powietrza na terenie Miasta i Gminy Serock.

Zachęcamy do korzystania z punktu!

Szczegółowe informacje na temat Programu Priorytetowego Czyste Powietrze oraz portal beneficjenta dostępne są na stronie: https://portal.wfosigw.pl/ 

autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz