Rotator zdjęć

Główna treść strony 2019 rok

Termomodernizacja szkoły podstawowej w Zegrzu

W dniu 11 października br. zakończone zostały roboty budowlane związane z realizacją zadania pn. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Zegrzu. Pragniemy przypomnieć, że realizacja tego zadania, z uwagi na jego zakres, została rozłożona na latach 2017-2019.
    W roku 2017 r. wykonana została wymiana instalacji wodociągowej, sanitarnej oraz centralnego ogrzewania  w całym budynku szkoły. Przeprowadzony został również kompleksowy remont łazienek na parterze oraz piętrze budynku, który obejmował m.in. przebudowę ścianek działowych, wymianę wszystkich instalacji włącznie z  instalacjami elektrycznymi, prace wykończeniowe oraz dostawę i montaż wyposażenia – umywalki, ustępy, itp. Ponadto wykonany został remont  podłogi w sali gimnastycznej budynku szkoły. Podłoga sali gimnastycznej zyskała nowoczesną wykładzinę sportową z linoleum, wymienione zostały na nowe również takie elementy wyposażenia sali jak drabinki czy słupki do siatkówki wraz z naciągiem i siatką oraz  zostały zakupione i dostarczone nowe kosze do koszykówki wraz z tablicami oraz komplet bramek do piłki ręcznej i nożnej. Łączny koszt realizacji tego etapu modernizacji budynku szkoły wyniósł 569.386,69 zł brutto.
    W 2018 roku rozpoczęła się realizacja drugiego etapu prac związanych z termomodernizacją budynku szkoły. Etap ten objął wymianę instalacji elektrycznej w tym instalacji oświetleniowej – stare oprawy zastąpiono energooszczędnymi oprawami LED oraz instalacji odgromowej w całym budynku szkoły, częściowy remont pomieszczeń w piwnicy, remont pomieszczeń wewnętrznych klas lekcyjnych i korytarzy, wymianę stolarki okiennej zewnętrznej, docieplenie ścian zewnętrznych budynku powyżej poziomu gruntu, remont pokrycia dachu wraz z wymianę rynien spustowych oraz wymianą obróbek blacharskich, dalszy remont sali gimnastycznej w zakresie malowania ścian i sufitów, wymiana stolarki okiennej – luksferów, remont pomieszczeń zaplecza sali gimnastycznej wraz z ich wyposażeniem oraz remont pomieszczeń specjalistycznych wraz z ich wyposażeniem oraz remont schodów na zewnątrz. Ponadto na dachu budynku szkoły zainstalowana została mikroinstalacja fotowoltaiczna o mocy DC równej 40,26 kWp, zdolna wygenerować 36kW mocy, składająca się z 132 paneli fotowoltaicznych. Termin realizacji tego etapu przypadł na lata 2018 – 2019. Łączny koszt realizacji tego etapu modernizacji budynku szkoły wyniósł 2.881.695,68 zł brutto.
    Nie sposób w tym miejscu nie wspomnieć szerzej o wykonanej mikroinstalacji fotowoltaicznej. To pierwsza tego typu inwestycja w naszej gminie na budynku użyteczności publicznej. Instalacja ta ma przynieść szkole wymierne korzyści i oznaczać oszczędności sięgające rocznie ponad 10 tys. zł. Roczne zapotrzebowanie szkoły na energię elektryczną sięga 35 tys. kW. Mając na względzie koszt budowy instalacji, który wyniósł nie spełnia 220 tys. zł brutto, dotację na jej wykonanie na poziomie 77,69% wartości inwestycji, należy spodziewać się, że okres zwrotu inwestycji wyniesie jedynie 5 lat, brak dofinansowania natomiast oznaczałby zwrot kosztów aż po ok. 20-22 latach, przy założeniu, że koszty energii by nie wzrosły. Zasada działania mikroinstalacji jest stosunkowo prosta - energia elektryczna wytworzona w ogniwach zamieniona zostaje w zainstalowanym inwerterze z napięcia stałego DC na napięcie przemienne 3-fazowe 400V AC. Inwerter w chwili wykrycia napięcia po stronie stałonapięciowej DC synchronizuje się z siecią 3 - fazową i zaczyna dostawę energii do sieci. W chwili zaniku napięcia po stronie pierwotnej lub po stronie wtórnej inwerter wyłącza się automatycznie, a energia dla budynku pobierana jest z sieci OSD. Powrót napięć na inwerterze powoduje proces synchronizacji z siecią i wznowienie dostaw energii do sieci z instalacji fotowoltaicznej.
Produkowana energia będzie na bieżąco zużywana na potrzeby budynku, zaś jej nadwyżki odprowadzane będą do sieci, a odbiorca energii będzie odpowiadał za bilansowanie energii wytworzonej i pobranej na potrzeby szkoły. Nadwyżki energii wyprodukowane w okresie letnim szkoła będzie mogła „odebrać” w okresie zimowym, gdy dzień jest krótki i nasłonecznienie niewielkie. W celu monitorowania pracy instalacji zainstalowany został moduł komunikacyjny a dane o ilości wytwarzanej energii przez instalację dostępne są nie tylko stacjonarnie ale również za pośrednictwem portalu internetowego. Liczymy, że nasze założenia związane z funkcjonalnością mikroinstalacji się potwierdzą, co pozwoli nam odważniej inwestować w tego typu inwestycje. Już dziś obiecujemy, że poinformujemy o efektach działania instalacji po upływie pełnego roku jej pracy.

 
Na realizację przedmiotowego projektu pn. “Termomodernizacja Zespołu Szkół w Zegrzu” Miasto i Gmina Serock uzyskała dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, które zostało przyznane w kwocie 1 396 744,84 PLN.

 

  • autor: Referat Przygotowania i Realizacji Inwestycji
  • -
  • -

wstecz