2019 rok

Menu rwd

Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie pomocy mieszkańcom Miasta i Gminy Serock na usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.

Urząd Miasta i Gminy w Serocku informuje, że Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił nabór wniosków w ramach programu priorytetowego: „Usuwanie folii rolniczej i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej”.
Celem programu jest rozwój systemów zagospodarowania odpadów z tworzyw sztucznych z rolnictwa.
Program przewiduje dofinansowanie w formie dotacji do 100% kosztów kwalifikowanych. Beneficjentami programu są jednostki samorządu terytorialnego, a ostatecznymi odbiorcami korzyści będą posiadacze odpadów z folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej.
Niezbędnym do realizacji programu jest zebranie przez tut. Urząd informacji dotyczących posiadanych przez mieszkańców Miasta i Gminy Serock odpadów pochodzących z działalności rolniczej, tj.:
1.    folii rolniczych,
2.    siatki i sznurka do owijania balotów,
3.    opakowań po nawozach,
4.    opakowania typu Big Bag

UWAGA! Włóknina używana do przykrywania owoców i warzyw nie jest brana pod uwagę w tym programie.

W związku z powyższym, zainteresowani mieszkańcy, zamierzający skorzystać z dofinansowania powinni złożyć wniosek w Urzędzie Miasta i Gminy Serock (parter, pok. nr 11), ul. Rynek 21, 05 – 140 Serock w terminie do 31 października 2019 r.

Wzór wniosku można pobrać w tut. Urzędzie pokój 11 oraz ze strony internetowej www.serock.pl.

Informujemy, że złożenie wniosku nie stanowi zobowiązania mogącego być podstawą do roszczeń.
Zadanie będzie realizowane pod warunkiem pozyskania przez Miasto i Gminę Serock dotacji  z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie. W przypadku nieotrzymania przez Miasto i Gminę Serock dotacji z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na „Usuwanie folii rolniczych i innych odpadów pochodzących z działalności rolniczej” zadanie nie będzie realizowane.


Osoba do kontaktu: Katarzyna Szmyt, k.szmyt@serock.pl, tel. 22 782 88 39.

wzór wniosku poniżej

  • autor: Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa

wstecz

Powrót do topu strony