2019 rok

Menu rwd

Gminna Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Serock

Informujemy, że dnia 03.09.2019 r., Zarządzeniem Burmistrza nr 129/B/2019 została przyjęta Gminna Ewidencja Zabytków Miasta i Gminy Serock składająca się z wykazu zabytków nieruchomych oraz zabytków archeologicznych znajdujących się na terenie miasta i gminy. Zarządzenie aktualizuje Gminną Ewidencję Zabytków opracowaną i wdrożoną w 2011 roku.
Prace nad aktualizacją ewidencji trwały od ponad roku, a projekt ewidencji został pozytywnie zaopiniowany przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w dniu 31.07.2019 r.
W Gminnej Ewidencji Zabytków umieszcza się zabytki nieruchome wpisane do rejestru, zabytki nieruchome znajdujące się w wojewódzkiej ewidencji zabytków oraz inne zabytki nieruchome wyznaczone przez burmistrza w porozumieniu z wojewódzkim konserwatorem zabytków.
Na terenie miasta i gminy Serock włączone do ewidencji zostało 65 zabytków nieruchomych oraz 103 zabytki archeologiczne. Dane umieszczone w dokumencie zostały opracowane na podstawie materiałów przekazanych przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Ewidencja ma charakter zbioru otwartego i może podlegać aktualizacji. Zapraszamy do zapoznania się z dokumentami.
Obecnie trwają prace nad opracowaniem Programu Opieki nad Zabytkami Miasta i Gminy Serock na lata 2019-2023, który w najbliższym czasie zostanie skierowany do Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w celu uzyskania pozytywnej opinii.

  • autor: Referat Gospodarki Gruntami Planowania Przestrzennego i Rozwoju

wstecz

Powrót do topu strony