2019 rok

Menu rwd

Rozpoczęto prace nad Serockim kodeksem reklamowym

Pragniemy poinformować, że na ostatniej sesji Rady Miejskiej w Serocku podjęta została uchwała w sprawie przygotowania projektu uchwały ustalającej zasady i warunki sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabaryty, standardy jakościowe oraz rodzaje materiałów budowlanych, z jakich mogą być wykonane, czyli tzw. uchwały krajobrazowej.

Uchwała tego rodzaju jest nowym prawnym instrumentem ochrony krajobrazu i ma na celu przeciwdziałanie obniżaniu walorów przestrzeni m. in. poprzez niekontrolowane umieszczanie na nieruchomościach nośników reklamowych. Sporządzone w trakcie prac nad dokumentem regulacje dadzą możliwość uporządkowania tzw. chaosu reklamowego w  przestrzeni publicznej.

Uchwała krajobrazowa nie dopuści do zaśmiecania przestrzeni Serocka, będzie regulować kwestie dotyczące reklam, małej architektury i ogrodzeń. Jest szansą na skuteczną ochronę estetyki przestrzeni miejskiej oraz całej gminy.

Proces przygotowania ww. dokumentu jest długotrwały i złożony oraz wymaga dogłębnej analizy istniejącego stanu. Przewidujemy że w okresie jego tworzenia otworzymy  proces konsultacji nad jego projektem, w celu partycypacyjnego wypracowania zapisów uchwały.

Przed przystąpieniem do przygotowania projektu uchwały planujemy podjąć inicjatywę zorganizowania spotkania z przedstawicielami wszystkich gmin powiatu legionowskiego w celu przedyskutowania i próby wypracowania spójnych ustaleń w zakresie poprawy estetyki całego powiatu.

Wspólne prace kilku samorządów nad tym skomplikowanym projektem, mogą również realnie przyczynić się do obniżenia kosztów jego opracowania i wdrożenia.

  • autor: Referat Gospodarki Gruntami, Planowania Przestrzennego i Rozwoju

wstecz

Powrót do topu strony