2019 rok

Menu rwd

Inwestujemy w przyszłość - podsumowanie działań w 2018 roku przygotowane przez Zespół Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku

Priorytetowymi zadaniami oświatowymi w 2018r. było modernizowanie infrastruktury oświatowej i jej rozwój oraz tworzenie warunków do rozwijania kompetencji cyfrowych w szkołach.
Inwestycje i remonty w szkołach i przedszkolach:

  • termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Zegrzu – II etap,
  • obejmujący m.in. wymianę instalacji elektrycznej, remont pokrycia dachu, wymianę okien, docieplenie ścian budynków, remont pomieszczeń szkolnych,
  • kapitalny remont sali gimnastycznej w Woli Kiełpińskiej,
  • w Szkole Podstawowej w Serocku wykonanie remontu sal oddziałów przedszkolnych oraz sali oddziału integracyjnego,
  • rozbudowa budynku Samorządowego Przedszkola w Serocku o salkę do zajęć ruchowych (sportowo – rekreacyjnych) salę do integracji sensorycznej wraz z zapleczem - zakończenie inwestycji czerwiec 2019. Z wybudowanej infrastruktury będą mogli korzystać także młodsi uczniowie Szkoły Podstawowej w Serocku na zajęciach ruchowych oraz specjalistycznych.   

Tworzenie warunków do rozwijania kompetencji cyfrowych w szkołach:
We wszystkich szkołach podstawowych prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock w ramach drugiego konkursu POPC 2014 – 2020 trwały prace mające zapewnić dostęp do szerokopasmowego Internetu
Wymieniono komputery stacjonarne w pracowniach komputerowych:
- 25 w Szkole Podstawowej w Serocku
- 20 w Szkole Podstawowej w Zegrzu
Pozyskano środki z EFS na projekt unowocześniający nauczanie w szkołach podstawowych poprzez:
- zakup sprzętu ICT w tym: komputerów przenośnych, tabletów, zestawów robotów edukacyjnych, tablic interaktywnych, projektorów,
- pomocy dydaktycznych do nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych
- szkolenia dla nauczycieli podnoszące ich kompetencje cyfrowe oraz  w zakresie nauczania przedmiotów matematyczno – przyrodniczych i językowych,
- prowadzenie dodatkowych zajęć z uczniami; robotyki / programowania, eksperymentów naukowych, językowych i wyrównawczych.
Dofinansowanie uzyskano w ramach Osi Priorytetowej X Edukacja dla rozwoju regionu
Wartość projektu – 1.256.217, 60 zł
Przyznane dofinansowanie – 1.173.657,60 zł
Realizowano zadania uzupełniające podstawową działalność szkół z programów współfinansowanych ze środków rządowych, m.in.:
- nauka pływania dla uczniów klas II i III szkół podstawowych. w 2018 r. programem objęto 199 uczniów, którzy na basenach krytych uczyli się pływania. Dla ucznia dedykowanych było 20 godzin zajęć wraz z dowożeniem na basen.
- program „Akademia Chóralna”  prowadziła Szkoła Podstawowa w Zegrzu, w ramach którego otrzymała wsparcie na dodatkowe zajęcia dla chóru szkolnego oraz wsparcie merytoryczne dla prowadzonej działalności.
- szkoły podjęły współpracę z Unią Związków Sportowych Warszawy i Mazowsza dzięki czemu mogły zorganizować dla uczniów dodatkowe zajęcia sportowe m.in. siatkówka, koszykówka, tenis stołowy, lekkoatletyka, gimnastyka.     
Miasto i Gmina Serock zwiększyła środki na dodatki do płacy zasadniczej nauczycieli. Od 1 września 2018r. znacząco wzrosły dodatki za wychowawstwo oraz dla kadry zarządzającej. Dotychczasowe przeciętne dodatki za wychowawstwo w kwocie średniej 60,00 zł/80,00 zł podniesiono do średniej kwoty 115,00 /130,00 zł. Zmiana objęła 92 wychowawców.
Podniesiono także środki na dodatki motywacyjne dla nauczycieli pracujących w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto i Gminę Serock. W szkołach i przedszkolach -  pracuje ponad 200 nauczycieli. Zwiększenie środków na dodatki stanowi dodatkowy bodziec do zaangażowanej i efektywnej pracy.
Zmieniono pensum nauczycieli specjalistów (pedagogów, psychologów, logopedów, doradców zawodowych) z dotychczasowych 26 godzin tygodniowo do 22 godzin tygodniowo – zgodnie z wytycznymi ustawowymi. 

  • autor: Dyrektor Zespołu Obsługi Szkół i Przedszkoli w Serocku Alicja Melion

wstecz

Powrót do topu strony