2018 rok

Menu rwd

Od nowego roku rusza „Mały ZUS”

Mały ZUS to nowy rodzaj ulgi w opłacaniu składek na ubezpieczenie społeczne. Od 1 stycznia 2019 r., będą one uzależnione od obrotów przedsiębiorcy. 

Aby skorzystać z „małego ZUS” przedsiębiorca:

  • musi prowadzić działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) lub innych przepisów szczególnych,
  • przychód z tytułu działalności gospodarczej w poprzednim roku kalendarzowym, jeśli prowadziłeś ją przez cały rok, nie może przekroczyć trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w grudniu poprzedniego roku.

Szczegóły na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych
 

wstecz

Powrót do topu strony