2018 rok

Menu rwd

I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Serocku

I sesja nowo wybranej Rady Miejskiej w Serocku - na kadencję 2018-2023 - została zwołana  przez Komisarza Wyborczego w Warszawie i odbyła się w dniu 23 listopada 2018 r.

Obrady sesji rozpoczął, zgodnie z przepisami prawa, najstarszy wiekiem radny senior obecny w trakcie sesji, Pan Wiesław Winnicki. Powitał on uczestników uroczystej sesji, wśród których byli obecni m.in. nowo wybrani Radni Rady Powiatu Legionowskiego z gminy Serock: Anna Gajewska, Mariusz Śledziewski, przedstawiciele miasta partnerskiego Dzierżoniow.

Na wstępie, nowo wybrani Radni Rady Miejskiej w Serocku złożyli uroczyste ślubowanie o treści:  "Wierny Konstytucji i prawu Rzeczypospolitej Polskiej, ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobro mojej gminy i jej mieszkańców".

Następnie ślubowanie złożył wybrany na stanowisko Burmistrza Miasta i Gminy Serock Pan Artur Borkowski wypowiadając słowa:
"Obejmując urząd Burmistrza Miasta i Gminy Serock uroczyście ślubuję, że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców Miasta i Gminy Serock. Tak mi dopomóż Bóg".

Dotychczasowy Burmistrz Sylwester Sokolnicki przekazał Panu Arturowi Borkowskiemu klucz do miasta oraz insygnia władzy samorządowej.

Zgodnie z zaleconym przez Komisarza Wyborczego porządkiem obrad, wybrano Komisję Skrutacyjną, która czuwała nad przeprowadzeniem wyborów na Przewodniczącego Rady oraz jego zastępców.

W tajnym głosowaniu na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Serocku wybrano Pana Mariusza Rosińskiego. Po przyjęciu insygniów poprowadził on dalszą część sesji.
Zastępcami Przewodniczącego Rady zostali  wybrani Pan Józef Lutomirski oraz Pan Marek Biliński. 

Zgodnie z przepisami, sesja transmitowana była na żywo. Zapis mogą Państwo obejrzeć TUTAJ. Materiały z sesji dostępne są TUTAJ.

 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji
 • I sesja Rady Miejskiej VIII kadencji

Z powodu nieobecności podczas sesji w dniu 23 listopada, Radny Krzysztof Bońkowski złożył ślubowanie podczas sesji w dniu 30.11.2018 r.

wstecz

Powrót do topu strony