2018 rok

Menu rwd

Rewitalizacja zabytkowych obiektów sakralnych w gminie Serock przy wsparciu LGD

Powstała 14 lat temu - z inicjatywy gmin Serock, Nieporęt i Wieliszew - Lokalna Grupa Działania Zalew Zegrzyński, realizuje już czwarty budżet oraz czwartą Lokalną Strategię Rozwoju. W tym czasie beneficjenci pozyskiwanych funduszy zrealizowali ponad 300 różnego rodzaju projektów. Władze samorządowe gminy Serock od początku aktywnie włączyły się do wspólnych działań mających na celu osiągnięcie maksymalnych efektów wsparcia. Działania te polegały przede wszystkim na organizowaniu i motywowaniu stowarzyszeń, przedsiębiorców i mieszkańców do udziału w szkoleniach, warsztatach czy wyjazdach studyjnych celem zdobycia wiedzy i doświadczenia dla realizacji rozmaitych inicjatyw i pomysłów. Działania te przyniosły pozytywne efekty - społeczność lokalna wdrożyła wiele projektów inwestycyjnych (tzw. twardych) lub też małych projektów społecznych (tzw. miękkich). Część z tych projektów służyła zachowaniu i ochronie obiektów zabytkowych oraz popularyzacji dziedzictwa kulturowego ziemi serockiej wśród mieszkańców i sympatyków gminy Serock.

Zarząd LGD Zalew Zegrzyński  w  swej  strategii rozwoju dostrzegł między innymi konieczność przyjścia z pomocą parafiom posiadającym stare, objęte opieką konserwatora zabytków obiekty sakralne. Z tego powodu zaplanowano  znaczące środki na rewitalizację i remont takich obiektów.

W Lokalnej Strategii Działania na lata 2016 – 2023 wprowadzono Cel Szczegółowy 3.3 „Promocja lokalnej kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego” , w ramach którego ujęte zostało przedsięwzięcie pn. „Kultura czyni człowieka, historia tworzy naród”. W ramach tego przedsięwzięcie przeznaczono w budżecie 1 5000 000 zł wsparcia na remont sakralnych obiektów zabytkowych.

Przy wsparciu władz samorządowych, dwie parafie z terenu Miasta i Gminy Serock złożyły wnioski i otrzymały  fundusze na remont obiektów zabytkowych w wysokości 75% wartości kosztorysowej. Na  osuszenie kościoła w Woli Kiełpińskiej i remont jego elewacji parafia otrzymała 300 000 zł wsparcia. Parafia w Serocku wystąpiła z dwoma wnioskami na łączną kwotę 236 000 zł. Oprócz robót konserwatorskich zainstalowany zostanie  monitoring wizyjny zabezpieczający jeden z najstarszych zabytków sakralnych na Mazowszu.

Te dwa przykłady świadczą o dobrej współpracy władz samorządowych gminy Serock z parafiami, a także o zrozumieniu potrzeby ratowania obiektów sakralnych zlokalizowanych na terenie naszej gminy. Gratulujemy księdzu dziekanowi Dariuszowi Rojkowi i księdzu proboszczowi Andrzejowi Marchlewskiemu podjęcia działań w celu skorzystania ze środków LGD. Dziękujemy też za współpracę w tym zakresie .

Fundusze zdobyte przez LGD i przeznaczone na ochronę zabytków, znacząco wspierają zgromadzone przez parafie środki na ten cel. Z ich udziałem możliwe jest przeprowadzenie prac konserwatorskich z konieczną starannością, dokładnością i pieczołowitością.

Edward Trojanowski

Prezes Lokalnej Grupy Działania Zalew Zegrzyński

wstecz

Powrót do topu strony