2018 rok

Menu rwd

X Sejmik Krajoznawczy Województwa Mazowieckiego - Serock 2018

24 marca w Serocku odbędzie się kolejne, dziesiąte już, spotkanie krajoznawców  z Mazowsza oraz sympatyków krajoznawstwa z innych województw. Głównym organizatorem tego przedsięwzięcia  po raz trzeci z rzędu jest Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego, w tym roku przy współpracy z Referatem Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta i Gminy w Serocku. Tegoroczny X Sejmik Krajoznawczy Województwa Mazowieckiego ma na celu  popularyzację walorów  turystycznych i krajoznawczych  Miasta i Gminy Serock. Sejmik to także okazja do popularyzowania  kolekcjonerstwa pamiątek turystycznych.    

Klub turystyczny „Datajana”,  działający w strukturach Oddziału Warszawskiego PTTK,  przygotowuje  wystawę  eksponatów i pamiątek turystycznych ze swoich  licznych zbiorów. Uczestnicy przedsięwzięcia będą mieli możliwość zdobycia „Odznaki Krajoznawczej PTTK Ziemi Serockiej”. 

W godzinach  przedpołudniowych  w Centrum Kultury i Czytelnictwa  będzie miało miejsce podsumowanie  cyklicznego konkursu  PTTK „Poznajemy  Ojcowiznę”. Jego uczestnikami będą dzieci i młodzież  z terenu województwa mazowieckiego. Po  wręczeniu wyróżnień dr Radosław Lolo  wygłosi  prelekcję noszącą tytuł „Dlaczego warto być dumnym synem mazowieckiej ziemi”. Następnie młodzi uczestnicy spotkania udadzą się  z przewodnikiem na spacer po Serocku.

Wczesnym popołudniem natomiast, również w sali widowiskowej Centrum Kultury i Czytelnictwa przy ul. Pułtuskiej 35 krajoznawcy wysłuchają następujących prelekcji :

- „Znaczniki  tożsamości kulturowej Mazowsza - dziedzictwo Serocka” którą wygłosi dr. hab. Radosława Lolo (dziekana Wydziału Historycznego Akademii Humanistycznej w Pułtusku);
- „Lwów  miasto moich Dziadków i Rodziców” – opowieść Jerzego Kapłona (dyrektora Centralnego Ośrodka Turystyki Górskiej PTTK w Krakowie);
- „Fotografia Krajoznawcza jako forma dokumentowania zabytków” – wykład Andrzeja Danowskiego (dyrektora Centrum Fotografii Krajoznawczej  PTTK w Łodzi).

Również po tej części odbędzie się - wieczorny - spacer po Serocku.

Na wszystkie prelekcje zapraszamy również mieszkańców Serocka. Bezpłatne zaproszenia do odebrania w pokoju 12 Urzędu Miasta i Gminy w Serocku.

Patronat honorowy:
1. Marszałek Województwa Mazowieckiego – Pan Adam Struzik
2. Mazowiecki Kurator Oświaty – Pani Aurelia Michałowska  (w części młodzieżowej)
3. Starosta Legionowski – Pan Robert Wróbel
4. Burmistrz Miasta i Gminy  Serock – Pan Sylwester Sokolnicki
5. Prezes Zarządu Głównego  PTTK  -  Jacek Potocki
6. Polskie Radio - Radio dla Ciebie                                                                                                          

 

  • plakat zapraszający na X sejmik krajoznawczo-turystyczny

wstecz

Powrót do topu strony