Rotator zdjęć

Główna treść strony 2021 rok

Konkurs - Mazowieckie Barwy Wolontariatu

Zarząd Województwa Mazowieckiego ogłosił XI edycję konkursu ”Mazowieckie Barwy Wolontariatu”.

Laureaci będą wybierani w następujących kategoriach:

  • wolontariat indywidualny;
  • wolontariat grupowy;
  • wolontariat w szkole lub przedszkolu;
  • wolontariat seniorów;
  • kategoria specjalna - wolontariat w celu przeciwdziałania epidemii Covid-19.

Konkurs skierowany jest do wolontariuszy, osób korzystających z pomocy wolontariuszy, podmiotów, które realizują program wolontariatu pracowniczego oraz organizacji pozarządowych i instytucji publicznych współpracujących z wolontariuszami i wspierających ruch wolontariacki w Polsce.

Zgłoszenia kandydatów przyjmowane są od 1 do 30 września, rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie do 29 października 2021 r.

Szczegóły dotyczące konkursu znajdują się w regulaminie oraz na stronie dialog.mazovia.pl

  • Plakat_Konkurs_Mazowieckie_Barwy_Wolontariatu

wstecz