Rotator zdjęć

Główna treść strony 2020 rok

Budżet Miasta i Gminy Serock 2021 r.

16 grudnia 2020 r., podczas XXX sesji Rady Miejskiej w Serocku, Radni jednogłośnie przyjęli Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta i Gminy Serock na lata 2021-2036 oraz Uchwałę Budżetową Miasta i Gminy Serock na 2021 rok w kształcie zaproponowanym przez Burmistrza.

Budżet gminy jest podstawowym instrumentem zarządzania finansami gminy. W związku z powyższym projekt budżetu oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej podlegał opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie oraz stałych Komisji Rady Miejskiej w Serocku. Zarówno Regionalna Izba Obrachunkowa, jak również stałe Komisje Rady pozytywnie zaopiniowały projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2021-2036 oraz projekt uchwały budżetowej na 2021 rok.


Założenia do budżetu na 2021 rok TUTAJ

Relację z sesji mogą Państwo obejrzeć - TUTAJ

wstecz