2019 rok

Menu rwd

Menu podstrona

Nowe zadania w Ośrodku Pomocy Społecznej w 2018 roku

W 2018 roku w OPS rozpoczęto realizację  wielu nowych zadań:

  1. Rozpoczęto realizację  projektu współfinansowanego ze środków UE „Serockie Centrum Usług Społecznych”, w ramach którego prowadzono zajęcia edukacyjne w Klubie Seniora z siedzibą w Klubie Aktywności Społecznej; zakupiono sprzęt rehabilitacyjny i uruchomiono wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego w Serocku przy ul. Pułtuskiej 16; zwiększono w znaczący sposób liczbę osób starszych i niesamodzielnych, na rzecz których świadczone są usługi opiekuńcze w domu.
  2. Uchwałą Rady Miejskiej w Serocku Nr 441/XLI/2018 z dnia 26 lutego 2018 r. wprowadzono kolejny program osłonowy – „Serocki bon żłobkowy” w celu zmniejszenia kosztów pobytu dzieci w niepublicznych żłobkach. Program ten zaczął działać od 1 kwietnia 2018 r. Z programu skorzystało 28 rodzin na łączną kwotę 36 300 zł.
  3. Od września realizowany był rządowy Program „Dobry Start”, który polegał na wypłacie jednorazowych świadczeń w wysokości 300 zł, na rozpoczęcie roku szkolnego. Wypłacono 2 150 świadczeń na kwotę 645 000 zł.
  4. W październiku 2018 r. gmina Serock przystąpiła do Programu „Ogólnopolska Karta Seniora.” Karty seniora są wydawane dla osób, które ukończyły 60 rok życia, i uprawniają do zniżek  na terenie całego kraju w tych punktach, które przystąpiły do Programu. Pełna lista instytucji i firm oferujących  zniżki dostępna jest na stronie internetowej Ośrodka Pomocy Społecznej www.ops.serock.pl w „kafelku” Ogólnopolska Karta Seniora.
  5. Nie nowym, bo realizowanym od 2016 roku, jest Program „Rodzina500+” – wydatki na jego realizację stanowią największą pozycję w budżecie Ośrodka Pomocy Społecznej. W 2018 r. z Programu Rodzina500+  wypłacono świadczenia dla 1 206 rodzin na kwotę 10 365 600 zł.
  • autor: Ośrodek Pomocy Społecznej

wstecz